Essay,  Poesi

Statsministeren

Hej Mette!
Wa så? er der tomt på hylderne nu, efter at du har solgt ud?

Hvad siger du, blev der ikke solgt helt ud? Lad høre.
Nåe, så du mener, at der stadig burde være mulighed for
at skaffe dig af med dit dårlige rygte, den sorte streg i panden 
og den tilsvarende streg i regningen, der skal betales lige om lidt.
Og til en god pris siger du?

Ahr, det er ikke helt sådan, det store fingerklaver spiller – derude.
Forstår du, der er folk, der husker det her.
Det er folk derude, der har set, hvad der er foregået, og hvad du har haft gang i.
Der er folk, der har forstået omfanget af svinestregen.

Hvad siger du – at de har fortalt dig, at der vil være muligheder for 
at lukke munden på folk, der åbner den?
Der tror jeg så, du vil finde ud af undervejs, at de typer,
der lover den slags, næppe har tænkt sig at holde, hvad de har lovet.
Det skulle i så fald være første gang i menneskehedens gennemhullede historie.
Når du har leveret dit beskidte job, så er de skide-ligeglade med folk som dig,
og så er du dispensibelt affald.

Det eneste, de kan hjælpe dig med, er et uden tvivl vellønnet aftrædelsesjob
i et af deres konsulentfirmaer lissom Bjarne, som du nok husker.
Eller Bjarnes chef Helle, som de hjalp ud af søgelyset.
Eller Anders der fik en fin lakkasket dernede i hovedkvarteret.
Dine globalistiske opdragsgivere har både gulerod og stok.
Du kan højest regne med at komme lidt væk i håb om,
at folks hukommelse er vandtæt som en gammel si.
Men her taler vi om bevidst ødelæggelse af menneskeliv, MANGE menneskeliv.

Det er muligt at lukke munden på en del mennesker et stykke tid ad gangen.
Men det er ikke muligt at lukke munden på alle mennesker for evigt.
Der er ingen fortrydelsesret her, for du har vel ikke tænkt dig efterfølgende,
at stille dig op og fortælle, at du gik med til et blowjob på globalfascisterne,
som så efterfølgende pulede dig bagi, og at det så var søøønd for dig?

Og nej, det er da også det jeg siger, det gjorde du da heller ikke  😉
Det, jeg siger er bare, at du ikke har noget på dem,
så længe du ikke har ryggen fri, for det er sådan det store politiske system fungerer.
Er man først kompromitteret på dén arena, så sidder det i sulet forever! 
Det første var guleroden, nu ankommer stokken.

Ja det er rigtigt Mette, det hedder eftermælet.
Det er derfor, at der ikke er opkaldt boulevarder og pladser 
efter Pol Pot, general Pinochet og Dr. Mengele.

Undskyld, hvad sagde du lige dér?
Om du ikke bare kan stikke en plade og sige, 
at du-da-skam-sørenskisme ikke vidste noget om det hele?
Altså godt nok er vi et gammelt landbrugsland,
men den skal du nok væsentligt længere ud på landet med,
hvilket i øvrigt ville være en dyb fornærmelse af landboeres intelligens.

*

Der går visse historier om damen. 

Her skal man være lidt forsigtig med historier, for hvis det er den slags historier, som medierne har det med at forfatte for at skaffe sig seer-lytter-læsertal, eller fordi de har fået besked på, at man gerne ser fra højere sted, at de skriver historier, så er det en dårlig ide at bringe dem videre. Eller det kunne være ondsindet spin forfattet af politiske fjender. Det er en mulighed, og igen ville det være en dårlig ide at viderebringe.

Grunden til, at der nok er mere hold i det end blot løse rygter, er, at de stammer fra medarbejdere/ansatte i de partiorganer, hvor fruen havde overordnede positioner. 

Det går på, at man i mellemledene var nødt til at sørge for, at damen ikke havde direkte kontakt med sine underordnede medarbejdere, for hun svinede dem til og teede sig som en hustyran. 

Hun gebærdede sig som en psykopat, hvilket vi selvfølgelig også skal være forsigtige med at bruge som label, da det er en klinisk betegnelse, der kræver mere tilbundsgående profilering. Det eneste, vi som lægmænd og -koner kan sige, er, at det passer med den måde, som damen opfører sig på i sit embede. 

I det højeste embede kan man ikke bare hundse rundt med folk for åben skærm, for det ser så ucharmerende ud, det har nul publicity-værdi. Til gengæld kan man spille på alle strengene i styresystemet.

Man kan true med allandsens ulykker – udefra, og det er vigtigt. Hvis I ikke gør, som mor siger, så fælder der brænde ned ovenfra. Mor kan desværre ikke gøre for det. Mor er heller ikke sur, mor er ikke engang skuffet, mor er bare ligeglad. 

Så kan man spille på skyld og skam. Hvis I ikke gør, som mor siger, så vil I være skyldige i, at mange mennesker jakke-di-jak-og-blabla …

Så kan man køre selvforherligelse – det ville være tilpas psykopatisk – og braldre op om, at vi gør det rigtige, og I skulle bare vide, hvor ondt det også gør på mor, at hun er nødt til, … Og så den remse med, at det er en pligt som politiker at træffe de tunge beslutninger, selvom de ikke er populære.

Politisk betændelse
Herefter bliver det mere og mere betændt.
Den næste grundsætning i styresystemet er: 
Hvad folk ikke ved, har de ikke ondt af.
Og vi skal da lige love for, at der har været hemmelighedskræmmeri i de forløbne 15 måneder.
Transparens om beslutningsgrundlag er forudsætningen for folkestyret.
Er det så længere muligt at tale om et folkestyre?

Her skal vi nok ikke tro, at damen selv har vidst ALT om, 
hvad hun og hendes regering gik med til.
Hun har vidst netop så meget, som hendes unævnte opdragsgivere har skønnet, at det var hensigtsmæssigt at fortælle de statsledere, som de gav et tilbud, de ikke kunne sige nej til – som de siger i mafiaen.

Så meget har damen og hendes stab vidst: At de havde at gøre med typer derude i magtskyen, som både havde evnen til og var villige til at gøre lille danmark til et parialand, hvis der ikke blev makket ret. 

Men alene på baggrund af, hvad hun har vidst, ville det teknisk set være muligt ifølge gældende omend tilsidesat dansk lov at dømme damen for landsforrædderi. Her bliver det tricky, og her slår min indsigt i jura og forfatning ikke til. Jeg ved så meget, at det danske retssystem i forhold til forfatningen = grundloven har en svaghed. Vi har ingen forfatningsdomstol som fx i Tyskland til at holde øje med politikerne og holde dem ansvarlige for overholdelse af forfatningen/grundloven. 

Det betyder, at damen og hendes regering har været i stand til at begå, hvad der ifølge folk, der er langt mere velorienterede end jeg i statsret og forfatning, kun kan betegnes som en serie af brud på grundloven og deraf følgende landsforrædderi.

Her ankommer trickyness nr. 2, hvilket jeg ikke er et sekund i tvivl om, at regeringens juridiske rådgivere har kalkuleret med. Landsforrædderi tilskrives normalt handlinger bevidst udøvet til gavn for fremmede statsmagter. Men det ved både regeringens rådgivere og globalisterne i Basel udmærket, at der ikke er tale om. De er ikke en fremmed statsmagt, de er overhovedet ikke en statsmagt, heller ikke selvom de snedigt har raget beføjelser til sig, som overtrumfer enhver anden statsmagt. 

De mener selv, at de er en verdensregering af magt og agt, men de står ikke til ansvar for deres regeringsførelse, da ingen har valgt dem til at udøve deres magt. Hvor super-bekvemt er det ikke, det er det bedste fra to verdener på én gang? Menneskenes love gælder ikke for dem. De er The Crown, de er Monarkiet, der har regeret Verden i årtusinder (mono-archos = enehersker). Det er derfor, at deres seneste operation hedder corona = kronen, The Crown. Det ville være for afslørende at kalde den ved dens rette navn: Operation Enehersker

Globalisme handler om eneherredømme af verden fra et bekvemt sted bag beskyttede murværker et sted derude-deroppe, som ingen kan nå. Det er deres angrebbase og forsvarstårn på samme tid. Så hvis nogen i fx den danske regering ville blive retmæssigt anklaget for landsforrædderi – på engelsk high treason, hvilket i USA ville stå til capital punishment (henrettelse) – så ville vi se dem dække sig bag, at de jo blot lod sig rådføre med anerkendte organer som World Economic Forum,  eller FN-organer som WHO, der ‘anbefalede’ dem sådan-og-sådan, så der er ikke noget at komme efter. Vi ville aldrig høre et ord om, at WEF er en privat klub for denne verdens ultra-milliardærer og et forum for organiseret karteldannelse, og at WHO er et lignende privatforetagende ejet af medicinalindustrien, Bill Gates og det kinesiske kommunistparti og som præsident havde hyret en berygtet terroristleder fra Ethiopien med millioner af menneskeliv på samvittigheden. Vi ville ikke høre et ord om, at begge korrupte strukturer for globalisterne er fora og organer for kommercielle særinteresser og derfor alt andet end de uvildige rådgivere, som der bliver hævdet.

*

Hej Mette!

Må vi ikke se dit demokratipas?
Det virker, som om du lidt for travlt med at sutte diller på anti-demokraterne.

Og må vi ikke se dit integritetspas?
Det virker som om, du har sat din personlige og professionelle integritet på spil.

Og må vi ikke se dit sandhedspas?
Det virker som om, du har  fået et lidt haltende forhold til sandheden.

Og må vi ikke se dit troværdighedspas?
Det virker som om, dit troværdighed er blevet en anelse tyndslidt på det seneste. 

Og må vi ikke se dit tilhørspas?
Det virker som om, dit tilhørsforhold er blevet tilskrevet F-Ordet i mellemtiden.

Og må vi ikke se dit GMO-pas?
Det virker som om, du ikke var helt tydelig med den sprøjte for nylig.

*

Jeg arbejder til daglig i en af de store politiske organisationer i Danmark. De udtalelser, jeg kommer med, sker aldrig på vegne af denne organisation men står helt for egen regning. Samtidigt er det ikke muligt at fornægte de indsigter, der følger med at arbejde et sådant sted. Jeg ser, hvad jeg ser, jeg ved, hvad jeg ved. 

Denne organisation var med til på detaljeret vis at implementere regeringens politik. 

På særdeles veltimet vis blev hele ledelsen af organisationen udskiftet, inden den globale operation rullede ud. Fra toppen og ned blev ledere fyret og rendyrkede teknokrater indsat. Direktøren i den politiske organisation tilhørte samme parti som statslederen. Da det rullede ud, var apparatet på plads. Der var lagt glidecreme på, da penetreringen skete – hvis vi skal over i den genre. Hvilket vil være ganske præcist, for den globale operation var intet mindre end verdenshistoriens største samleje mellem globalisterne og nationale politikere, den selvudnævnte verdensregering og deres udnævnte provinsguvernører. Horeungen, der skulle komme ud af det, var – udover statsledernes og mediernes røvballer i klaske-pule-højde – den nye normale undersåt, duknakke-destilatet, svagpisserborgeren, der modstandsløst og tankeløst ville acceptere alt, hvad de deroppe og der-udenfor rækkevidde fandt for godt.

I den omtalte politiske organisation, hvis ansvarsområde bla er sundhedsvæsenet – så meget kan jeg sige – arbejder der mange højkompetente mennesker med dyb faglig-professionel indsigt. Det var ganske tydeligt fra starten, at de havde fået mundkurv på. Der var skabt et frygtens indeklima for dissidens. Det er kun i samtale med fagpersonale under 4-6 øjne off the record, at de har følt, at de kunne udtrykke, hvad de mente. Som en gammel rotte i et af de specialiserede og højprofilerede specialer sagde: Vi er trætte af det her, er vi ikke? En anden specialist sagde: Det, de har gjort med masker, har været med til at ødelægge alle de andre tiltage, vi har gjort for at nedbringe utilsigtede hændelser indenfor hygiejne.

Følelsen af angst og censur har været massiv. Politikere har stillet sig op på piedestaler og dikteret fagfolk, hvad de skulle mene om deres fag. De har ikke taget imod råd, for de havde facitlisten på forhånd, og den havde de fået andetsteds fra. De udvalgte de enten mest korrupte eller mest tunnelsynede ‘eksperter’, som de skubbede frem foran kameraet/mikrofonen. De reviderede ikke deres tiltag, da der kom meldinger om, at den forsker ved det britiske Imperial College, som var hovedkilden til frygten og de helt overdrevne politiske tiltag, netop … overdrev. Ikke bare lidt men i voldsom grad. Statistikker blev stærkt tendentiøse, for man havde fået at vide, at dødsårsagen for alle, der havde fået den omtalte forkølelse, skulle være: den omtalte forkølelse – uanset om du døde af en byld i røven eller blev kørt over af en damptromle. Influenzaen – blev på mirakuløs vis kureret. Ikke et ord om, at hele testapparatet med podninger og analyse var op til 90+% fejlbehæftet. Og da vaccinerne begyndte at vælte ud på rekordtid, var det strengt forbudt at ytre betænkelighed ved, at man pludselig mente at være i stand til at fabrikere en vaccine på et par måneder, hvilket normelt ikke kan gøres på under 10 år.

Verdenshistoriens måske største stinker af et svindelnummer krævede så stor understøttelse af et propagandaapparat, så der ikke er set mage til. Kun løgn i uber-kategorien har brug for en sådan medieskabt propaganda-tsunami. Den siddende regerings forklaringsproblem befinder sig i samme kategori.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *