Essay,  Filosofi,  Historie,  Kultur

Verdensspillet del 1 – en kosmologisk model

Så er det tid igen til en gang alternativ bibelhistorie. Denne gang tager vi udgangspunkt i den sekskantede stjerne. Og som altid er pointen ikke blot afstøvning af historie men højaktuel. Det har noget at sige og betyde for hændelser lige nu. Vi benytter også lejligheden til at genfortælle historien om den historiske person, vi kalder for Jesus. Ikke helt den, vi hører i kirken.

Det er samtidigt starten på en serie kaldet Verdensspillet. Der vil undervejs blive fremført decideret grænseoverskridende vinkler på forklaring af den fortløbende virkelighed. Det gælder historisk virkelighed, accepteret virkelighed, videnskabelig-postuleret virkelighed, politisk virkelighed. Det gælder også den form for virkelighed, der præsenteres i ideologier, religioner og mytologier.

*

Vi springer lige ud i det. Alle har set symbolet. Det betyder noget. Mange har forklaringer hen i retning af noget, der kommer i nærheden af dets betydning. Kabbalisterne har mere eller mindre patenteret det og kalder det for Davidsstjernen eller Salomons Segl, men de kan ikke rigtigt bestemme sig for, om det var far eller søn, ligesom de heller ikke kan finde ud af, hvor det første tempel befandt sig, for det var helt sikkert ikke det sted, hvor det andet tempel blev bygget – og jævnet med jorden af romerne. Det første tempel lå i byen Tannis i Egypten, og de såkaldte jøder var et egyptisk dynasti ved navn Hyksos. Spørg den jødiske historiker Josephus Flavius, for han vidste det. På det punkt var han ikke en svindler, selvom han som historisk svindler var manden, der var ‘inde i’ Paulus. Og lad det være sagt up-front: Kristendom er ikke Jesus’ kirke – det er Paulus’ kirke.

Så: Tannis i Egypten var byen med stjernen, og kongen Sol-Om-On var indehaver af det vigtige embede givet ham af Kilden, Gud. Han blev imidlertid sat fra bestillingen, for han blev magtbegærlig og indgik en pagt med dæmonerne, djinn’erne for at få mere magt – og få bygget det andet tempel, for det blev bygget af dæmonerne. Besynderligt, for hvornår har man mere magt, end når Gud har givet et embede? Men Salomon ønskede ego-magt, magt for sig selv, magt der udelukkede og inde-lukkede. Han omtales I Det Gamle Testamente som den viise konge, men det var han kun, til han valgte den gamle pagt (testamente). Han begik den egentlige faustiske pagt med Djævelen (dæmonerne). Vi skal senere se, hvad denne pagt gik ud på, og som vi ved, så tager Mephisto hele armen, når man giver ham en lillefinger.

Søforklaringer

De mest almindelige forklaringer på symbolet går på maskulin-feminin. Det er den forklaring vi finder i popkulturel esoterik som Dan Browns DaVinci-mysteriet. Pyramiden med spidsen opad er det mandlige, det er spidsen af pyramiden, spidsen af obelisken, fallos, den rager op i Himlen – og det gør den jo. Den omvendte pyramide er kvinden, skålen, skeden, skødet. De to kompletter hinanden i det himmelske bryllup. Apropos Kong Salomon, så er hans Højsang en besyngelse af dette princip.

Hvilket er fint nok som symbolsk tydning, for de ægte symboler opererer på flere niveauer, de er åbne for tolkninger, de er flerdimensionelle. Så Salomon-Sulamit-poesien er smuk i sit erotiske udtryk. Det er i øvrigt meget egyptisk at se kosmos som et stykke erotik, tag blot en tur gennem templerne, og du vil finde kartoucher med erektioner og ejakulationer. I en af de egyptiske skabelsesberetninger sad Atem (deraf Akhen-Atem, udbryderfaraoneren, manden der var inde i Moses) og kedede sig i sit tomme univers, hvorefter han gokkede den af, og via sin sperm skabte han Universet. Jeg tror, man skal lede længe og forgæves efter den slags i kristen kirkekunst, og i Islam er det ganske utænkeligt. Det findes til gengæld til overflod i indisk tempelkunst, og i alle kulturer til alle tider har erotikken været både hellig og lovprist. Det er interessant, at dens bandlysning i den kristne kultur og dets billedlige udtryk har affødt, at erotik er blevet noget beskidt og har transmuteret sig til pornografi og misbrug.

Det skulle da lige være historien om Adam og Eva, der rendte splitternøgne rundt i Edens Have, men mens vi har Akhenaton og Nefertiti fremme, så er samtlige elementer i Skabelsesberetningen/Genesis direkte tyvstjålet fra det digt, der er tilskrevet Akhenaton kaldet Solhymnen. Hele poesien med ‘lad der blive lys’ og ‘Gud skabte fuglene og dyrene’ … ja de begynder at synge hver morgen lige før solopgang, er altså soldyrkernes hyldest til solopgangen, hvor Verden genskabes … en gang i døgnet. Det berømte faraoniske ægtepar, hvis gravsted aldrig er fundet i Egypten eller andetsteds, havde for vane at gå nøgne rundt i paladsets have. Og Moses’ gravsted findes heller ikke.

Til gengæld har vi Exodus. Hvem er det så, der bliver uddrevet eller ‘får lov til at rejse’ efter trusler om syv ekstra plager? Der var ikke kun én men to Exodi. Den første sker, når Akhenatons tilhængere bliver smidt ud af hovedkvarteret i Memphis af Amun-præsterne, fordi han vil reformere teologien og indføre sin Atem-solkult. Ud med alle naturguderne, neterne, Osiris, Isis, Horus (Jesusbarnet), Sobek (krokodillen), Seth (Satan, Osiris onde fætter), Ptah (arkitekten), Sekhmet (hans kone), Ra (Solen), Hathor (livmoderen), Anubis (hundehovedet), Thoth (visdommen), Bastet (kvinde med kattehoved, senere den hellige kat) – og Amun himself (amen, aum, den skabende urlyd). + en hel masse andre skikkelser, der billedliggjorde alle universets kræfter. Vi kalder dem for ‘guder’, men de var billedlige skikkelser beregnet på at forstår naturkræfterne.

De syv plager og hændelserne omkring Exodus svarer til fænomener, der passer med udbrudet af vulkanen på Thera eller Santorini, der sendte et impact udover hele området. Der var også en lokal syndflod med falden og stigen af vandene. Det var ikke den synflod, der står om i Genesis, for Thera’s udbrud er dateret til 1640 før tidsregningen. Det er 300 år før Akhenaton, og her vil man indvende, at de to hændelser ikke kan være forbundet i så fald. Men mange hændelser beskrevet i jødernes skrifter og i Biblen er flyttet i både tid og sted, og disse gude-konger opfattede sig selv som gengangere af histroriske skikkelser. Deres opfattelse af tid var anderledes, og historiske hændelser blev opfattet som aktuelle. Og så er det jo en god historie, hvis de fremstår, som at Gud eller en gud = jødernes gud plager livet af den onde farao, så de får lov til at rejse. Man går vel ikke af vejen for en god offerrolle, for det kan spindes meget politik på den. Så var det særligt synd for Akhenaton, hans kone og hans folk, at de blev smidt ud af Egypten? Eller var de selv ude om det? Var det i virkeligheden ham, der var den onde farao?

Akhenaton slog sig ned med sit folk i Amarna midt i ørkenen. Der fik han rigeligt med solskin, men han rodede sig igen ud i strid med naboerne, hvorved han og hans familie og folk (Hyksos) – i Exodus/Bibelen kaldet for ‘jødernes folk’ blev tvunget ud for anden gang, og denne gang var de nødt til at krydse over Det Røde Hav. Og nej, de vadede ikke rundt i ørkenen i 40 år, for det er Sinai ikke stor nok til. Men de mødte et stykke hen af vejen kaananitterne, som de var blevet advaret imod, dyrkerne af Baal og rodede sig ud i noget snavs, så Moses/Akhenaton blev sur og smadrede lovtavlerne og den hellige guldkalv. For tyrens tegn var slut, og vædderens tegn var startet. Og hvem afbilledes også som slagteren af en tyr? Det gjorde Mithras. Senere slagtede man lam (vædderen), for nu var det fiskens tegn og fiskerkongen var ankommet.

Men hvad gør man med erotik i kristendommen? Man sublimerer det til et ægteskab med Kristus eller en gang englefisse – og undskyld udtrykket, men religion er ikke for de sippede. I katolicismen er det Jomfru Maria-kulten. I protestantismen har vi pietismen og dens erotiserede salmepoesi. Det er smukt som ind i … og personligt er jeg en stor fan af Brorsons salmer, men det er stadigvæk sublimeret erotik. Gud blev til Hellige Treenighed med far, mor og barn … nånej for mor blev til Helligånden, så det ikke blev for livligt. Gud blev maskuliniseret for at afspejle præsteskabet og Imperiet.

I Dan Brown / Davincimysterie-terminologi er skålen/skødet = Den Hellige Gral, bægeret = slægten, genetikken, blodlinjen = Jesus’ slægt ført videre af hans hustru Maria Magdalene. Det er rigtigt historisk set på sæt-og-vis men på en ufuldstændig måde.

Den historiske Jesus endte sine dage ikke på korset men som livstidsfange i et luksusfængsel i England (Fortress Diwa) så langt fra den mellemøstlige farezone som muligt. Han var lederen af det jødiske oprør mod romerne, det oprør der kostede romerne de fleste grå hår i hovedet – overhovedet! Ifølge den officielle kristendom = den romerske statsreligion er mennesket, den historiske person ikke længere historisk men ophøjet til en guddom, en solgud. Jesus blev til Mithras (with a twist), og så passede han som fod-i-hose til den kult, som de romerske soldater dyrkede. Kristendom blev det stykke software, som var installeret i det store nye styresystem: feudalismen. Det var Konstantin den Stores administration, der skabte dette ondsindede slavesystem, der har varet I 2.000 år. Vend venligst den anden kind til I den romerske designer-passifisme, der påbyder dig at give kejseren, hvad kejserens er = Pax Romanorum, den store hold-din-kæft-fred.

Jødernes Konge skal tages ganske bogstaveligt, for det var han. Der er en grund til, at Jesus kaldes for konge 30 steder i skrifterne. Men I Biblen gør redaktionen sig alle mulige krumspring for at tale udenom. Husk altid – eller lær hvis du aldrig har vidst det – at Biblen er et produkt af redaktion. Bibel = bogsamling består af bøger, der er tilvalgt og bøger, der er fravalgt. Og de bøger, der er tilvalgt er redigeret, så de ikke modsiger tilvalget. En række af disse tilvalg og fravalg dukkede bl.a op ved fundene af skriftruller I Qumran (nuværende Israel ved Det Døde Hav) og Nag Hamadi (nuværende Egypten).

Den historiske Jesus

Vi tager en omvej, inden vi går ind stjernesymbolikken. For var det ikke noget med en stjerne over Bethlehem? Altså stjerneprofetien. Og sagde man ikke om Jesus, at han ‘af Davids hus og slægt’?

Den historiske Jesus … findes ikke I historieskrivningen. Alle historieskrivere, der har forsøgt sig I den retning, har fået en kæp over nakken. Den historiske person er simpelthen udskrevet af historien på systematisk vis. Så hvis du ikke endnu har læst den relativt set fulde version af den rekonstruerede historie – Kongen der forsvandt – så kommer elevatorversionen her. Den fulde-FULDE version findes kun i historikeren Ralph Ellis’ livsværk, men så er du ude i 4.000+ siders sprænglærd litteratur, og det har du nok ikke mod på.

Vi finder den historiske person rent faktisk nævnt hos historikeren Josephus. Altså den historiske Jesus. Her hedder han Jesus af Gamala, og Gamala er et andet by-navn for Tiberias eller Genesareth opkaldt efter søen – Tiberius er det romerske navn. Jesus af Gamala var lederen af den jødiske opstand mod romerne, og Tiberias var den romerske hærfører, der blev smidt ud af landet i første omgang, hvorefter romerne vendte tilbage med kejser-wannabe’en Vespassian og hans hærfører Titus. Jesus’ rigtige navn var Issa Manu af Edessa. Issa er Jesus, Manu finder vi i Immanuel, og Edessa er profeternes by, som i dag hedder Sanliurfa eller bare Urfa i nuværende Tyrkiet på grænsen til Syrien. Der findes rent faktisk et historisk billede af Jesus på en mønt fra Edessa, og her bærer han ‘tornekronen’, det royale hovedsæt der er en slags hjelm med tornede pigge.

Og minsandten om ikke der findes endnu et billede af Jesus/Issa Manu. Manu betyder den salvede, altså kongen, og han var Manu den 6. af Edessa. Vi finder billedet på Huqoq-mosaikken på væggen i en ældgammel synagoge i Galilæa. Her findes der som forventet også et billede af en zodiak, for den nazaræiske sekt i jødedommen dyrkede astrologi, hvilket som bekendt i senere rabinnisk jødedom er forbudt … eller rettere forbudt for folket, men kabbalisterne måtte gerne.

Bemærk også, at manden i midten bærer en lilla kappe. Den slags kunne man blive henrettet for, for det var en stærkt provokerende politisk udsagn. Bare spørg Juba den I af Mauretanien, der tog til Rom med en lilla kappe – og blev henrettet for det. Kun kejseren havde lov til at bære en lilla kappe. Hvis man tillod sig den slags, sagde man, at man var den nye kejser. For resten er det de farver, som den engelske dronning nu konge bærer som tegn på deres ny-kejserlighed. Held og lykke, Chucky.

Korrupte historikere påstår, at manden i midten af billedet er Alexander den Store. Men skikkelsen på billedet har en sidelok, en payot efter jødisk skik. Han bærer sokker efter parthisk skik, for hans mor var ud af en slægt af babyloniske jøder fra den anden side af Eufrates. Eller rettere: hun konverterede til jødedom efter ankomsten til landet og helt specifikt messiansk jødedom, nazaræ’isme, den hardcore fundamentalistiske linje i jødedommen, hvilket er årsagen til at Jesus bliver kaldt for Messias. Messias betyder den konge og frelser, der skal komme og frelse os fra … besættelsesmagtens ufrihed. At Jesus er en konge ses ved, at han bærer det kongelige diadem om hovedet. Han har langt skæg og rødt hår, og Alexander er aldrig beskrevet som bærende skæg, ej heller er der noget beretning om, at han skulle have leveret en offerkalv til Templet i Jerusalem. Skikkelsen præsenterer ypperstepræsten i Jerusalem for den offerkalv, som Kejser Nero har sendt og synes at spørge: Hvad synes du om den her? Og det er ganske tydeligt, at den bryder hverken ypperstepræsten eller de oprørte typer bag ham i billedet sig om. For det første er kalven sendt af en vantro, en romer = ikke acceptabelt. For det andet, hvilket ses tydeligt på billedet, havde Nero beordret kalven udstyret med en fejl, for de havde skåret et snit i overlæben på den, og offerdyr skulle være fejlfrie = ikke acceptabelt.

Hændelsen er beskrevet i Talmud, hvor Jesus bl.a kaldes for bar Khemza (bar = søn af …). Det finder sted år 66. Kronologien er flyttet, for den historiske Jesus og relaterede hændelser findes intetsteds i de historiske optegnelser mellem år 0 og år 33. Men de tåbelige historikere, der medvirkede ved udgravningen af synagogen har ikke læst noget så vigtigt for judæisk historie som Talmud! Og hvis de har læst noget, så har de ikke forstået, at Talmud er skrevet i kode, og at skikkelser som Jesus/Issa måtte have flere navne, for det var forbudt at nævne dem ved deres rigtige navn. Hele historien, som ses på billedet, var et setup for at fremprovokere en revolte efter afvisningen af offerkalven, så romerne kunne intervenere. Det gjorde de så, og de jævnede Templet med jorden og sendte jøderne i eksil (diaspora).

Vi ved det fra Josephus Flavius, manden der var inde i Paulus, og som aldrig har mødt Jesus. Kristendom er Pauluskirken og ikke Jesuskirken i dag. Kristne er på ingen måde nazaræere. For det første ville nazaræerne aldrig have accepteret andre end dem selv, for de var en stærkt eksklusiv sekt. For det andet var de den mest konservative og fundamentalistiske sekt i jødedommen. For det tredje ville sektens creed have været totalt uspiselig for en bredere menighed. For det fjerde var de hårdkogte krigere, for det skriver Josephus selv: Den jødiske revolte var startet af prinserne og kongerne i Adiabeni. Denne by findes imidlertid ikke, for Josephus kan ikke nævne den med sit rigtige navn: Edessa. Det er simpelthen slettet af romerne, der som Imperium havde patent på historieskrivning, for ingen måtte få viden om, at et helt kongerige med en langt-hen-ad-vejen succes kunne gøre oprør mod Romerriget. Man skulle nødigt få gode ideer.

Den næststørste by i kongeriget Edessa var Palmyra. Da Imperiets lejesoldater ISIS 2000 år senere fik besked på at smadre resterne af Palmyra, hvad handlede det så om? Der er noget meget gammelt og særdeles ondsindet på færde her.

Issa/Jesus var eksponent for den fjerde jødiske sekt kaldes nazaræerne. Udtrykket ‘Jesus af Nazareth’ er noget anti-historisk ævl, for byen Nazareth fandtes ikke I bibelsk tid. Jesus var nazaræer. Nazaræerne var den persisk-egyptiske sekt i jødedommen, og astrologi var en integral del af deres teologi. Der er udgravet synagoger fra den tid ved netop Genesareth-søen med en zodiak indgraveret i gulvet. For hvad er der på færde med ‘den sidste nadver’ og de 12 + 1 til bords? Det er intet andet end de 12 huse på stjernehimlen med Solen i midten = Sol Invictus = Mithras. Hvis man er 13 til bords, begår man helligbrøde, for så er man jo Solen/Jesus. Derfor er den sidste nadver afbilledet forkert af DaVinci og de andre malere, for bordet var et rundt bord. Ligesom Kong Arthur og de 12 riddere om det runde bord – der var den igen. Postantikkens og middelalderens historikere og teologer måtte ikke skrive den rigtige historie, så de omskrev den til de arthuriske legender.

Issa Manu af Edessa var af persisk-egyptisk herkomst. Han var den selvskrevne kandidat til det romerske kejserdømme grundet sin slægt. Hans mor var persisk dronning i eksil, og hendes navn var Theramusa af Orenia. Hun havde begået noget så makabert som at likvidere sin mand, den persiske konge. Han var muligvis et dumt svin, men efterfølgende måtte hun betale prisen og gå i eksil, og med sig tog hun hele sin stab, sin hær og det meste af skatkammeret i Persien og slog sig ned i Orenia, området ved byen Edessa I det nordlige Syrien. Hun var selv datter af en kvinde, der var givet som royal medgift – det er sådan royaliteterne fungerer: vha politisk indgift/medgift – som datter af Cleopatra-Caesar-forholdet. Givet = giftet. Cleopatra var en græsk dronning i Egypten under det græske okkupations-dynasti Ptolemæerne. Hun horede professionelt-dynastisk-royalt med Caesar – altså Julius Caesar af politiske grunde. Hun ‘solgte’ = medgiftede dernæst sin datter til den persiske konge af lignende politiske grunde. Dennes datter er derfor dronning Theramusa, Íssas mor, der er den bibelske Jomfru Maria.
Igen læs:

Og hvem kommer og beskænker jomfruen med guld, røgelse og myrrha i stalden i Bethlehem, en anden by der ikke fandtes? Det gør de hellig-tre-konger, der er magere (præster, magikere) fra … Persien. De ved, at barnet er tronarvingen, og dermed ‘jødernes konge’. Det er ham, der opfylder deres astrologiske stjerneprofeti. Altså disse jøder, der ikke er jøder men egyptere. Deraf historierne om det egyptiske og det babyloniske (persiske) fangenskab og historien om dronningen, der trak stikket ud og eksilerede sig selv.
Læs: Kongen der forsvandt

Sidebemærkning: det røde hår. Manden på billedet har rødt hår. Han hustru (og søster) Maria Magdalene havde rødt hår. Hans bedstemor Cleopatra er afbilledet med rødt hår. Vi finder rødt hår blandt de egyptiske, mumificerede faraonere. Ramses II’s mumie blev bragt til Paris, og han havde rødt hår. Juja fra Akhenatons dynasti i Amarna var rødhåret.
Se: Jesus Christ in the Huqoq Mosaic

Og sad jøderne nu ved Babylons floder og græd? Det gjorde de muligvis, men derudover havde de et privilegeret liv og stor indflydelse på kongen.
Læs: Nebukadnezars drøm

Kabbalismen er en del af deres teologisk-videnskabelige (same-same i oldtiden) tyvegods, for den er en kombination af babylonisk og egyptisk magi. Magierne var altså astrologer. Historikeren David Livingstone kalder dem for ‘de falske zoroastrere’.
Læs: Den døende gud – kabbalismens historie

Et andet stykke historisk-religiøst tyvegods er historien om Syndfloden. Den findes allerede i de oldbabyloniske / sumeriske skrifter. Den findes derudover i 200+ beretninger fra alle kulturer i verden, for det var en global hændelse. Det samme med historien om Noah og Arken. Hos en af kirkefædrene finder vi i øvrigt en notits om, at Noah ved sin landing på Araratbjerget mødte … mennesker der boede dér, som ikke var meget for at bevæge sig ned i lavlandet, hvor oversvømmelsen havde fundet sted. Han måtte overtale dem til det, for han havde set, at vandet var forsvundet. Så både sumererne og kirkefædrene havde altså en overleveret viden om tiden lige efter Syndfloden.

Syndfloden

Hvad var så Syndfloden? Det var tiden umiddelbart efter istiden, den Yngre Dryas. Den indtraf for 11.500 år siden. Det svarer til nyligt udgravede – nyligt = 100-10 år – sites. Eksempelvis Sphinx’en i Giza, der for 100 år siden var nedsunket i ørkensand og Göbekli Tepe i nuværende Tyrkiet – i nærheden af ovenfor omtalte Sanliurfa – der sammen med en hel stribe tepe’er er dateret til en alder på netop 11.500 år. Og denne alder er tildækningen af stedet og ikke dets opførsel. Det samme med oversvømmelsen af Krishnas By Dwarka beliggende på 50-80 meters havdybde i Cambrai-bugten udfor udløbet af den nu udtørrede Saraswati-flod. Floden var i sit højdepunkt 10 km bred! Den var skabt af de enorme vandmasser, der blev udløst af en smeltevandssø i Himalaya udløst af ismasserne i Istiden. En lignende gigantisk sø befandt sig i den nuværende Hudsonbugt i Canada. Hvorvidt nedsmeltningen var udløst af en nedslag fra en komet er sandsynligt men svært påviseligt. Bassinet omkring Sphinx’en i Giza er utvetydigt et resultat af langtids-vanderosion, hvilket kun kan have fundet sted i den beskrevne periode: 11.500 år siden (jf. geologen Robert Shock).

Dette tidspunkt svarer ganske nøje til den datering, som reformatoren, lovgiveren, Platons onkel Solon fik at vide i sin dannelsesrejse til Egypten, hvor en af præsterne sagde til ham (parafraseret): Solon, Solon, I grækere er som børn. I har ingen anelse om Verdens alder, for I er en ung kultur. Hvorefter han fortæller om Atlantis, som han daterer til 9.000 år før – læg dertil de 2.500 år, der er gået siden, og resultatet er 11.500 år. Og hvor lå Atlantis? Platon siger det, men forstår vi, hvad han siger? Han siger, at det lå i Atlanten ud for Herkules’ søjler. Søjlerne var strædet ved Gibraltar, men hvad er-og-var Atlanten?

Vi har kaldt den del af Verdenshavet, der befinder sig mellem Europa-Afrika og Nord-Sydamerika for Atlanten. Men hvis vi vender globus’en med Antarktis som centrum, så er Verdenshavet = Atlanten et forgrenet og samlet hav, der omfatter Atlanterhavet, Sydhavet, Stillehavet og alle have omkring kontinenterne. Så hvor lander overleverne fra Atlantis = Antarktis, da de bliver tvunget til at sejle væk? De lander i det ethiopiske højland, hvor egypterne stammer fra. De lander i det peruvianske højland, hvor de Sydamerikanske kulturer stammer fra. De lander på toppen af Kaukasus, hvor den kaukasiske kultur stammer fra. De lander lander sandsynligvis også i Sydafrika og et sted i Asien. De lander i den samme ‘frodige halvmåne’, hvor landbrugskulturerne opstår ( = genopstår). Læs: Tartaria – det forsvundne rige.

De lander også i Caribien – the hot zone – hvor der findes en sunken by med kæmpe-pyramider på stor vanddybde. Disse er fotograferet via ubåd af havgeologen Pauline Zalitzky. Der er systematisk cover-up af historien, for amerikanerne eller rettere SSP (Secret Space Program) har forbudt folk at rapportere noget fra denne zone.

Der røg vi ud af en streng. Tilbage til sporet.

Toldere og syndere

I Det Nye Testamente hører vi om Jesus, der omgikkes toldere og syndere. Hvad handler ‘tolderne’ om? Da dronningen ankom til Orenia, blev hun mødt med krav fra romerne om at betale skat = told. Det nægtede hun, for hun underkastede sig ikke Rom = antikkens globalistiske Imperium og dets proto-fascistiske system. Den bibelske historie er altså en historie om skatteunddragelse og modstand mod Imperiet.

Issa Manu af Edessa – Edessa er nuværende Sanliurfa på grænsen mellem Tyrkiet og Syrien, Profeternes By kaldes den – var ypperstepræst i Jerusalem som overhoved for den fjerde jødiske sekt. Som præst/rabbiner var der krav om, at han var gift – gerne med flere koner! Rabbinere havde en familie, hvilket er helt udskrevet af Det Nye Testamente. Issa/Jesus giftede sig derfor med Bethany-søstrene, hvoraf den ene var Maria Magdalene, altså Martha og Maria, der tager ham ned af korset. Mar(ia) var ikke et navn men en titel. En mar er en tempeltjenerinde. Derfor kaldte katolikkerne hende for ‘en hore’. Men hun var rent faktisk den mest velhavende kvinde i Judæa i sin tid. Det var hendes mor (Helena gift med Kong Egbarus af Edessa ifølge datidens syriske historikere), der også var velhavende – så Jesus giftede sig iflg. Egyptisk-dynastisk skik med sine egne søstre – og Helena skænkede de gyldne syvarmede kæmpe-kandelabre til Templet i Jerusalem og reddede byen fra en tørke-sult-krise, de samme kandelabre (menabrae), som romerne slæbte til Rom efter ødelæggelsen af Templet – afbilledet på Titus-søjlen i Rom, hvor der står ‘Titus, søn af Gud’.

Jesus/Issa havde altså en familie og en slægt. Selvfølgelig. Det var hans bror Jakob – på engelsk James, på spansk Iago som i Sant-Iago di Compostella – der blev smidt ud fra tempelmuren i Jerusalem efter ordre fra … Josephus Flavius = Paulus. Dette var resultatet af krigen mellem de jødiske sekte, der førhen levede i overensstemmelse, men som via den romerske intervention blev sat op imod hinanden på samme vis, som Imperiet altid og sidenhen satte ALLE grupper af mennesker op imod hinanden. Josephus Flavius fik sit efternavn Flavius pga hans korrumperede alliance med flavianerne, den daværende dominerende romerske kejserslægt. Denne kejserslægt startende med, at Vespassian legitimerede sig selv via stjerneprofetien. Kort sagt: han stjal kejsertitlen via stjernen over Bethlehem, der profeterede, at der skulle komme en stjerne over den nye konge. Kongen blev klynget op på et kors og hevet ned igen, og en krøbling (Jesus) blev fremstillet for Vespassian, hvor han bliver tvunget til at afgive sin titel, før han bliver sendt i livstids-fangenskab i Fortress Diwa I England. Titlen er stjerneprofetien, og Vespassian er nu den nye kejser af Rom legitimeret af en hellig profeti. Den simpel-beskidte soldat var via et symbolsk manipulat ophøjet til kejser og Gud. For husk: kejseren VAR Gud. På søjlen står det: Titus, søn af Gud. Titus var hærføreren der smadrede den jødiske opstand som søn af kejseren, der stjal stjerneprofetien.

Alle vidste, at kejser Nero var på det sidste. Så kejsertitlen i Rom var herefter åben for alle, der kunne gribe den, for det var sådan man blev kejser i Rom. Issa Manu af Edessa var selvskreven til kejsertitlen via sin slægtshistorie (Cæsar, Cleopatra, den persiske kongefamilie), men det kunne Rom ikke tillade, for han var jo leder af et oprør imod Rom.

Der findes en historisk engelsk tradition kaldet ‘the britisk israelites’. En af dens medlemmer var digteren-filofoffen-maleren-frimurer-initiaten William Blake. I sit berømte digt Jerusalem, der til musik af Edward Elgar afsynges hvert år på The Proms, lyder det:

And did those feet in ancient time
Walk upon Englands mountains green:
And was the holy Lamb of God,
On Englands pleasant pastures seen!

And did the Countenance Divine,
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here,
Among these dark Satanic Mills?

Bring me my Bow of burning gold:
Bring me my arrows of desire:
Bring me my Spear: O clouds unfold!
Bring me my Chariot of fire!
I will not cease from Mental Fight,
Nor shall my sword sleep in my hand:
Till we have built Jerusalem,
In Englands green & pleasant Land.

Hvad-the-fword står der lige her? Gik disse fødder på de grønne engelske bakker, blev de set på de behagelige græsplæner? Hvad er I øvrigt de sataniske møller I starten af industrialismen, hvor indus(stri)- jævnfører til Indusdalen I Indien, hvor ejerne af de sataniske møller stjal deres teknologi?

Den historiske Jesus, af Davids hus og slægt, kendte stjernen. Altså den sekskantede stjerne med de to modstillede trekanter. Det er I øvrigt ikke en 2D-dobbelttrekant men en 3D dobbelt-ligesidet trekantspyramide- og den ser sådan ud:

Vi er nødt til at gøre udsagnet om Orenia færdigt. Theramusa af Orenia var altså Jomfru Maria, Jesus’/Issa’s moder, dronningen der emigrerede efter mordet på sin mand, den persiske konge. Da hendes søn bliver afmonteret af romerne, emigrerer hans kone til … Sydfrankrig. Nærmere betegnet til det område af Provence kaldet Orania. Samme navn. Maria Magdalene var hendes navn. Magdal er navnet for tårnet. Skikkelsen overlever I eventyrerne som Rapunzel, Guinevere, Den Lille Havfrue, m.m. Hun er fruen beskyttet af tårnet, og hun har rødt hår.
Læs: Eventyrernes gemte betydning

Fruen med det røde hår havde altså en mission, der rakte udover sit ægteskab med den detroniserede tronarving: at videreføre slægten og magten.
Vi finder efterfølgende navnet Orenia/Orania I Holland som en kongeslægt. Herefter eksporteres det til England via William III af Orange (1689). I dag findes Oranje-ordenen I Nordirland som udtryk for britisk-protestantisk okkupation – NB! protestantisme-katolicisme har INTET at gøre med den løbende konflikt. Og IRA, der kalder sig for the Irish Republican Army er hovedkontoret for alle mafiaorganisationer I Verden – en lidt anden historie end henhv. den britiske om, at de var en terrororganisation og den irske om, at de var nationalistiske frihedskæmpere. Den tredje og virkelige version er ikke flatterende for nogen af parterne.

Den sekskantede stjerne

Så hvad handler den såkaldte Davidsstjerne eller Salomons Segl så om?
Det er måske her, du står af, for nu bliver det esoterisk.

Den handler om eksistensens tætheder.
Der findes 9 densiteter / tætheder.
De strækker sig fra det absolutte til det fortyndede.
Den 9’nde tæthed I stigende grad er: Gud, Lyset.
Gud, Lyset, Kilden befinder sig I den 9. tæthed.
Den 9’nde tæthed I faldende grad er: Lucifer/Satan, Mørket.

I den 9. mørkets tæthed eksisterer Absolut Intet.
Dette er bunden af den universelle di-polaritet.
Mørkets del af Universet er/var afhængigt af Lysets del af Universet = Absolut Alting.

Her bliver det interessant, for Alting omfatter også Intet.
Mørket eksisterer ifølge aftale med Lyset.
I Biblen står der, at Gud sagde: Jeg har aldrig forladt jer.
Det betyder, at selv I det mørkeste Helvede er det et lys.

Ifølge stjernediagrammet strækker lyset sig hele vejen ned til bunden af mørket. Det ses også på diagrammet, at mørket ikke har adgang til mere end 5. densitet I Lyset kaldet det kausale plan. Helvede har ikke adgang til Himlen, men Himlen har adgang til Helvede (‘Jeg har aldrig forladt jer’). Denne afgrænsning skete for 250.000 år siden I Den Kosmiske Krig, der også omfattede Jorden. Jorden er ikke blot et tilfældigt sted I Universet med en randomiseret-darwinistisk opståen af liv. Jorden er et udvalgt-defineret sted. Det er ikke det eneste udvalgte sted, for der findes mange ‘jordkloder’ I Universet eller Multiverset, som det burde kaldes.

Er du der endnu? Det rabler ikke for mig, selvom det kan synes så.
Vi lever I De Sidste Tider, for Gud har besluttet, nu kan det være nok!
Ikke at jeg forstår, hvad Gud tænker, for INGEN forstår, hvad Gud tænker.
Ejheller at jeg har logget ind til Guds tankesæt, for det har jeg lige sagt ikke er muligt.

Gud efterlader sit tankesæt, når han-hun-den-det finder det belejligt.
Vi kan downloade, når han uploader = downloader til os.
Du er velkommen til at stå af her, for alt efterfølgende kan benægtes, hvis du står af.

Så: Nu kan det være nok, sagde Gud.
Gud sagde, at det gjorde ondt at konstatere, at mennesker lærte at frygte Gud.
Gudsfrygtighed var et stærkt selvmodsigende program, for mens kirken og religionen prædikede Guds kærlighed, lærte den os at frygte.

Det var aldrig nogensinde meningen, at vi som mennesker skulle frygte Gud, for frygt var et program, som vi som mennesker blev udsat for. Frygt er det designermæssigt og kvalitativt modsatte af Kærlighed. Når vi frygter, skrumper vores kærlighed og dermed vores direkte forbindelse til Gud.

Men Gud var også bundet af indgåede aftaler. Et ord er et ord.

Ligesom Frygt var Synd ligeledes et program. Mørkets Univers opererede via synd, skyld, skam og frygt. Når en sjæl havde begået alle 7 dødssynder, var den sværtet til I en grad, så den endte op I den laveste = 9. mørkets densitet, hvorefter der ingen vej var tilbage. Den reinkarnerede ikke længere, og der var ingen mulighed for frelse og forløsning (redemption).

Når vi taler om Deep State og lignende, så taler vi om et overtalelsesprogram, der skulle/skal overbevise os om, at vi skal hengive-overgive os til Mørket og vores egen sjæls død. ALT, hvad Deep State-operatørerne smed I hovedet på menneskeheden, var beregnet på at trække mennesker ned I hengivelse til synd. Læg især I vor tid mærke til den sataniske kulturmarxisme og dens åbenlyse prædiken af syndighed. Jo mere ‘frigørende’ hor, drugs, rock’n’roll, pædofili, begær, folkemord, løgn og historieforfalskning, had mellem mand og kvinde og børn og forældre, jo mere syg offerrolleskabning … jo bedre for dem og programmet. De vidste det ikke engang selv, for de var de primære mål for programmet. Derfor kan du ikke som vidende menneske den dag-i-dag føre en oplyst samtale med en venstrefløjshjerne, for den er totalt fucked up. Meget bedre står det ikke til med en højrefløjshjerne, for fløjtænkning i sit eget væsen er MANGEL på evne til tænkning.

Læg mærke til den 3. densitet, den blå streg. Planeten Jorden og menneskeheden befinder sig her. Vi er bundet til et 3-dimensionelt univers af fysisk tæthed. Vi bor I en krop af fysisk sanselighed. Men som mennesker er vi organiske væsener, så vi indeholder alle ni tætheder af eksistens og burde som sådan have uhæmmet adgang til alle ni. Det var imidlertid her, programmerne satte ind. De var beregnet og designet til at forhindre vores frie adgang til det fulde potentiale som menneske.

Dette er virkeligt svært at kapere, og det er her, hvor jeg selv er tilbøjelig til at stå af, for hvad er det lige, der siges her? At en ondsindet intelligens har iværksat et inhumant teknologisk system beregnet på at gøre os dumme og afskære os fra vores eget inderste ophav? Ja, det er faktisk, hvad der siges.

Alfa-Omega

Men det bliver vildere endnu, på den gode måde. Der står I Biblen, at Gud regerer ‘fra Evighed til Evighed’. På græsk hedder ‘fra Alfa til Omega’. Hvad vil det sige? Det vil sige fra toppen af den oprejste pyramide til bund af den omvendte. Alfa-systemet bebor toppen og Omega-systemet bebor bunden. Bunden er en parasitisk kopi af toppen – efter aftale. Uden top ingen bund, som foroven så forneden. En genoprettelses-proces startede I 2012 og blev fuldført I 2023, altså for ganske nylig. Vi lever I ganske unikke tider, og Omega-systemet er nu sammen med Kronos-systemet afmonteret. Disse urgamle AI-systemer udnytter ikke-organisk liv som deres brændstof. Alpha-system er et organisk system.

Så hvad betyder det?

Det betyder for det første, at the Deep State globalt render rundt I fuld panik lige nu. De kan ikke længere etablere kontakt med væsener, energier og programmer fra de ni mørkets planer, for disse planer eksisterer ikke længere. Folk der har lytteudstyr hos The Deep State beretter, at de råber og skriger I alle retninger af hinanden lige nu. Det ville koste 50 skrevne sider at gøre rede for deres mørke teknologier, deres 15 grene af militær under SSP (Secret Space Program), og alle de lokaliteter, de har udstyret med okkult teknologi. Og meget for ikke at sige AL denne tech er noget, de som mennesker ikke selv har frembragt, for hele projektet er ‘alien’ I sit væsen.

Det er den mere ‘underholdende’ omend ucharmerende del af historien. Slavepiskerne har nu selv fået pisken over nakken. Den anden del af historien er, hvad det betyder for os som almindelige eller ualmindelige mennesker – vælg selv. Jeg foretrækker selv at være almindelig I al min ualmindelighed. Det betyder – og tænk lige igennem, hvor radikalt og formidabelt det er:
Programmet synd-skyld-og-skam og programmet frygt er afmonteret.

Lad lige den synke ind, for det slutter ikke her. Programmet fri vilje findes heller ikke mere. Det er nok det sværeste at forstå, for vi – I hvert fald nogle af os inklusive mig – har vænnet os til at forstå vores bevidsthed som indeholdende fri vilje. Men hvad skal vi med den? Gud giver os en uudtømmelighed af kraft til manifestering, kreativ tænkning og handling, kærlighed, suverænitet (du er ikke en slave) og evnen til lykke og at lykkes … så hvad skal vi så med den såkaldte fri vilje?

Fri vilje er et satanisk løfte om uansvarlighed. Som satanikeren Aleister Crowley prædikede som sit hovedbudskab: Do What Thou Wilt – altså gør lige hvad fanden du vil. Læg også igen mærke til, hvordan det er en integral del af venstrefløjshjernen at opfatte sig som jeg-gør-lige-hvad-jeg-vil, og det er ennoormt frigørende. Hej-hej, kvindefrigørelsen har gjort kvinder mere ulykkelige end nogensinde I menneskehedens historie, så hvad var det for en frihed, I købte? Revolutionerne skabte samfund med en ekstrem grad af umenneskelighed og ufrihed. Den nyradikaliserede wokeness aka neo-marxisme prædiker og implementerer en ekstrem grad af absurd-pervers frygt-skam-skyld-og-synds-kultur, og dens tilhængere er hjernevaskede zombier, der udspyr masseproducerede absurditeter. Er det frihed?

Fri vilje er afspejlet I begrebet relativisme. Alt er relativt, siger de. Det gør de hver gang, der er noget, der enten passer eller ikke passer dem. Når det passer dem, er det godt. Det er oven I købet ABSOLUT godt og ikke bare relativt. Når det ikke passer dem, er det skidt. Det er oven I købet ABSOLUT skidt. Det relative består I et bekvemmeligheds-skift mellem den ene absolutisme og den anden. ALT er relativt … gælder det så også dette udsagn bestående af tre ord? Blot tre ord skal der til for at modsige sig selv, er det ikke fantastisk? Og det mest fantastiske er, at de ikke opdager, hvad det er, der kommer ud af munden på dem.

Frihed og fri vilje er frihed fra ansvar. Det er frit tag-selv-bord og fri bar. Fri sex er frihed til at ødelægge en familie. Friværdien I et hus er frihed til evig forgældelse. Som Pinocchio synger: Der er ingen bånd, der binder mig – men var dukken fri?

Der var 2 x Gud. Lysets Gud og Mørkets Gud. Det er bestemt ikke tilfældigt, at hovedeksponenterne for socialismen prædikede for Lucifer. Marx skrev digte til Lucifers/Satans hyldest – nå, du vidste det ikke? Læs her. Hans akolyt Olinsky, Hillary Clintons og de andres guru, beskrev Lucifer som ‘den første revolutionære’. Før dem blev det samme budskab prædiket af Sabatei Zevi, manden der I 1666 udråbte sig selv til Messias. Sabbatæerne prædikede ondskab som Guds Vilje. Jo mere ondt, vi gør, jo mere udfører vi Guds Vilje. Seriøst, you can’t make this up!
Læs: Det kommunistiske manifest
Læs: Den russiske revolution

Der har eksisteret – og de eksisterer stadigvæk omend under kraftig afvikling – to globale netværk for denne form for ‘fri vilje’. De hedder Order of the Dragon, og Order of The Black Sun. Den første er Salomons pagt med dæmonerne. Det er dem med Salomons segl, og de brugte det til binding af den menneskelige livsenergi. Den anden er ‘The Curse of Canaan’ sagt med Eustace Mullins ord. Kanaanitterne (deres Elohims = ledere) var indrejsende fra Sirius-stjernesystemet kaldet Abraxas. Deres logo er det 12-armede svastika. Dæmonerne I Salomons pagt var reptilerne, slangerne (the dracos), indrejsende fra systemet Draco også kaldet Anunaki. Ingen af dem hører hjemme her, men begge grupper af indrejsende mente, at Jorden tilhørte dem. Dragerne indførte en militær undtagelsestilstand for 16.500 år siden, hvilket blot for nyligt er udløbet. Deres leder var reptilen Marduk, og hans familie hed Anu, Enki og Enlil taget direkte ud af babylonisk mytologi. De var udødelige væsener … indtil de døde. Abraxas-dynastiet var almægtige – indtil de fik et spark I røven og mistede al magt. Altsammen efter beslutning fra den højeste sted.

Disse to Deep State-grupper har kørt Verden som vi kender den. Det er deres endeligt, vi oplever I disse tider – uanset om vi mener, at vi oplever det.
Du er muligvis stået af her, men hvis du alligevel hænger ved, så læg mærke til, hvad der sker I den følgende tid.

Vi kommer til at se:

  • Nationer på stribe der erklærer sig selv for bankerot
  • Institutioner der nedlægges: FN, IMF, WTO, WHO, BIS, EU, NATO, …
  • Statsledere der bortforklarer svindel og humbug – bare sig pandemi …
  • Krigshandlinger, der går døde – der er ikke længere penge til svineriet
  • Teknologi der dukker op – hvorfor har vi ikke set det før?
  • Spontan og ‘umotiveret’ opståen af menneskelig og folkelig trivsel – jamen var trivsel da ikke bandlyst?

Dårlige nyheder for The Deep State og gode nyheder for menneskeheden.

Medierne vil flippe totalt ud. Vi kommer til at høre den ene bortforklaring den ene dag og den anden bortforklaring den anden dag. Medierne er beordret til bortforklaringer. Herefter vil vi se en gradvis optøning af bortforklaringerne, så de skyldige får tid til at smutte ud af alle bagdørene. Vi vil dernæst høre masser af udsagn I stil med: ‘Jamen vi vidste jo ikke, at …’ Javel ja, I vidste det hele og hele vejen. Eller rettere: de dumme blandt jer vidste intet, de udspekulerede-korrupte iblandt jer vidste tilstrækkeligt – og alle gradbøjninger derimellem. Men som man siger: Hæleren er lige så god som stjæleren. Eller: Vis mig dine sym-og-eller-antipatier, og jeg skal sige dig, hvem du hænger ud med, hvorefter jeg lige om lidt skal sige dig, hvem du er.

Amerikanerne og europæerne lige nu er optrænet til at klappe I hænderne over fascisterne-nazisterne I Kiev. I 2014 indsatte CIA og US-Deep-State en vaskeægte fascist-regering I Kiev baseret på lige-linje-nazister fra Anton Banderas-grupperne I Ukraine og Lithauen. De går I dag under navne som Right Sektor og ASOV-brigaden, og de har fået lov til at slagte løs på den russistalende befolkninge i Østukraine, der står for 1/3 af befolkningen i landet. De er fascist-skuespiller-præsidenten Volodimir Zelinsky’s redskaber. Og husk-eller-vid at denne latterligt-patetiske skikkelse er en korrupt nikke-dukkedreng for NATO-CIA-Pentagon-operationerne, der startede ved murens fald I 1992. Ukrainekrigen som NATO’s = Pentagons proxykrig mod Rusland er planlagt I 30 år !! Se på hans ansigt, når han taler i medierne. Det er kontrolleret, uden autenticitet, uden menneskelighed. Idioten er en dukke på kampagne-turné, der læser op af et script. Vestens medier får INTET at vide om Kiev-fascisternes folkemord på 1/3 af landets russiske befolkning.

Det kommer ikke til at fortsætte fremover. Løgnen, DEN STORE LØGN har nået sidste holdbarhedsdato.

Et par korte aktuelle nyheder

Skuespilleren og filminstruktører Mel Gibson er kendt som en frygtløs og kompromisløs kritiker af korruptionen indenfor sin egen metier. Af samme grund er han af det betændte sammenrend af perversiteter i Hollywood og omegn blevet kaldt og svinet til med samtlige udtryk som racist, sexist, antisemitist, u-name-it. Han har lige optrappet krigen og stillet sig til rådighed for et filmprojekt – et længe tiltrængt men yderst betændt projekt. I fire dokumentarfilm afslører han de pædofile netværk.

Disse netværk er omfattende. Til sammenligning har de en årlig indtjening på børnehandel, organhandel, substans fra børns fysik-handel, sexslavehandel og simpelt kød til rituel menneskeofring !! (dette er ufatteligt tungt men uhyggelig virkeligt) i form af en business-case, der til sammenligning er dobbelt så stor som indtjeningen for samtlige flyselskaber worldwide! Drugkartellerne er gradvist gået over til denne business, for der er flere penge at hente her end noget andet sted. Lad den lige synke ind og tag en dyb indånding.

Så Mel Gibson har en indsigt i dette netværk, for han så det i Hollywood. Han så, hvordan celebriteterne bestilte disse ‘ydelser’ i deres mange-million-dollar mansions i Beverly Hills, eller hvor de nu befandt sig. Men netværket og perversionerne er langt bredere. De rækker langt ind i bankverdenen og i regeringskredse. Vi ønsker ham held og lykke med dette frontalangreb mod The Dark Deep State, og vi kan forvente i løbet af den næste måned, hvor filmene bliver udgivet, at medierne ejet af de samme dunkle personager vil køre deres svinepropaganda mod manden.

Du læser del 1
Læs i Verdensspillet del 2 – livet under radaren
Læs: Verdensspillet del 3 – virkeligheden lagt i stasis
Læs: Verdensspillet del 4 – Edens Have genoplivet
Læs: Verdensspillet del 5 – Armageddon aflyst
Læs: Verdensspillet del 6 – ødelæggelsen af Ødelæggeren
Læs: Verdensspillet del 7 – skjulte forklaringer på verdensbegivenheder
Læs: Verdensspillet del 8 – Forbrydelsen
Læs: Verdensspillet del 9 – skabelsen af en ny verden
Læs: Verdensspillet del 10 – krigserklæringen
Læs: Verdensspillet del 11 – kongerigerne i den mørke tid og den globale restaurering