Essay,  Filosofi,  Historie,  Kultur,  Politik,  Religion,  Videnskab

Verdensspillet del 6 – Ødelæggelsen af Ødelæggeren

Serien om Verdensspillet handler om den virkelige verdenshistorie.
Det er et flot og ambitiøst udsagn, og det inkluderer samtidigt et udsagn om, at den hidtidige verdenshistorie ikke er virkelig. Lad os for en ordens skyld modificere udsagnet.

Vi har levet i en designer-virkelighed, en virkelighed, der er skabt for os, med henblik på at vi skal opføre os på en bestemt måde. En sådan designer-virkelighed skal – for at den skal virke efter hensigten – indeholde elementer af virkelig virkelighed. For resten indeholder den design, de-sign = af-bildning.

Mennesket er et synsbaseret væsen. Vores øjne er fremadrettede som et rovdyrs, vores tænder og mavesystem er som en altæders, vores hørelse og lugte-smagssans er rimelig uden at være prangende men intet i sammeligning med dyrs. Vores synsbasering betyder, at vi orienterer os efter det, vi ser. Det betyder også, at vi er nemmest at narre ved at vifte os for næsen med billeder.

Serien med Verdensspillet smider grænseoverskridende begreber ind. Her kommer et af de mere solide af dem: For 18.000 år siden kom Ødelæggeren tilbage, et kosmisk væsen med det essentielle formål at fastholde en tilstand , hvor mørk væren baseret i det lavere astrale felt regerede menneskers verden. Et af det ældste religiøse* verdensbilleder findes i Zoroastrianismen, og her beskrives Lyset og Mørket som Ahura Mazda og Ahriman, for Universet var bygget på 9 lyse og 9 ni mørke planer. Ahriman var det ødelæggende og forførende princip i Universet.

Ahura Mazda og Ahriman i den dualistiske verdenskamp mellem lys og mørke, godt og ondt.

Seeren, videnskabsmanden og filosoffen Rudolf Steiner – og ja, han var også filosof i den traditionelle forstand, for hans universitetsafhandling var om Emmanuel Kant, der efterfølgende blev hans rationalistiske modstykke – adopterede Ahriman som det mørke princip, forføreren af menneskesjælen. Som sin næsten samtidige Nietszche brugte han oldpersiske begreber i sin anskueliggørelse, Nietszche brugte Zarathustra.

* Vi er nødt til at redefinere begrebet religiøst. Eller bare forstå, hvad det egentligt betyder. Det betyder to ting + alle gradbøjninger derimellem:

  • En fortløbende viden om verden og virkeligheden udover de tre dimensioner registreret af de fem sanser. Verden indeholder mere end tre dimensioner, og vores sanseapparatet er mere end fem-foldigt.
  • En fortløbende kontakt med verden og virkeligheden, et livslangt abonnement på ‘de seneste nyheder’ fra det levende og intelligente univers.

Desværre har den religiøse praksis af viden og kontakt med den højeste intelligens været et af de mest intervenerede felter af uvidenhed og falsk intelligens = snedighed. Et overlay blev implementeret i flere omgange:

  • Præsteskabet. Fra at være den lokale shaman, der stillede sine særlige evner til rådighed for sit lokalsamfund, blev det en institution af indviede, der opdagede, at viden er magt. Problem 1: umyndig- og udueliggørelse af alle andre end de indviede. Problem 2: at de såkaldt indviede i mellemtiden glemte, hvad det var indvielsen bestod i.
  • Videnskaben overtog det magtfulde præsteskabs rolle. Rationalisme, positivisme, nominalisme, impiricisme, nihilisme, ateisme, skepticisme benægtede systematisk, at der fandtes noget som helst udover det håndgribelige. Problem: hvad nu hvis håndtaget manglede, ikke var opfundet endnu eller var glemt i mellemtiden?

Bemærk at det fælles udtryk er glemsel. Hvis du som en af de få følger med i denne serie om Verdensspillet og dermed ved mere end de fleste – uanset om du bevarer en sund skepsis, hvilket jeg vil tilråde på det kraftigste! – så vil du vide, at der findes et dybere lag af overlay, der er umenneskeligt. Religiøsitet eller åndelighed/spiritualitet er et menneskeligt træk, en del af vores natur. Interventionen, der har haft til formål at blokere vores kontakt med vores højere selv og Skabelsens Kilde, er lige så dyb, som den er gammel. Ateister vil derfor mene, at at den er systemisk. På mange måder har jeg forståelse for denne skepsis af den simple årsag, at vi er blevet bedraget så længe og så grundigt. Men ateismens problem er, at den begår en forveksling mellem kernen og roden i religion og dens overlay, præsteskabet og institutionen.

Det har på det seneste betydet en lidt sær form for trækken-i-land i videnskaben. Et eksempel. Jo mere biologer studerer biosfæren, livet, jo mere går det op for dem, at der er noget på færde, der kun kan forklares som intelligens. Det går langsomt op for dem, at den levende verden udviser en overordnet form for adfærd og har en egenskab, der kun kan beskrives som: formål. Hvis noget har et formål, må der findes en målsættende instans. De prøver måske undervejs med et mnjææ, det er bare et computerprogram. Hvilket er ris-til-egen, for hvor er programmøren? Det samme problem findes i The Big Bang. Pludselig i et splitsekund mindre i et splitsekund beslutte det samlede Univers sig til at eksplodere ud af Absolut Intet, men hvor er beslutningstageren? Og hvad var der i Intet?

Så nu er der en ny trend eller en ny skole inden for biologien, der kalder sig for panpsykisme, og som prøver at lægge sig et neutral sted, hvor de ikke er nødt til at sige Gud, for så begår de helligbrøde. Ja netop helligbrøde, for det, der skete med videnskaben, efter at de fik udrangeret religionen, var, at de selv blev til en religion med alle den religiøse institutions skavanker: dogmatik, kætterforfølgelse, ekskommunikering, ritualistik, hellige skrifter, religionskrige, blind tro (follow the science). Nøjagtigt det samme, der skete med politisk ideologi, f.eks marxismen: den blev ALT det, den sagde, at den ville afskaffe og udviste ALLE træk på en kult, en designerreligion. Hvilket netop beviser, hvor fundamental den menneskelige religiøsitet er, når selv religionsfornægterne ikke kan undvære den. De valgte at kopiere og pervertere den.

If you can’t beat them, join them. It takes one to know them.

Ødelæggeren

Du vil efterfølgende forstå, hvorfor vi er nødt til at tage disse begrebsforklarende omveje. Dette er simpelthen for langt ude! Men den registrerede virkelighed er allerede for langt ude, så der må findes et for-langt-ude-princip til at forklare denne mærkværdige virkelighed. Virkeligheden virker, så den må jo være virkelig, tænker man, men virkemidlerne er syntetiske, kunstige.

Så vær endnu engang forberedt på at ryge helt ud i hampen i det efterfølgende. Du accepterer det, du er klar til, og resten lægger du bare på hylden til eftertiden.

Ødelæggeren kom tilbage til Jorden efter en periode i eksil. Hvorfor er Jorden så vigtig, at det er nødvendigt at sende selveste Ødelæggeren? Ødelæggeren er i øvrigt omtalt i Genesis i Det Gamle Testamente. Svaret er i den forklaringsmodel, som vi fremfører i serien: Jorden har haft en unik status i Universet. Den var et overgangssted mellem det lavere og det højere astrale felt. Dens placering i det 3. højere astrale plan (tæthed, densitet), de tre dimensioners plan, gjorde, at den var en slags terminal for flow af energi og væsener mellem det lavere og det højere felt. Vi har ikke noget sammenligningsgrundlag, for vi lever jo her. Men hvis vi træder et skridt tilbage, må vi i det mindste gribes af undren over, hvordan dette sted og denne planet kan indeholde så meget ondskab samtidigt med godhed.

Jorden var ved at blive for lysfyldt for det lavere astrale felt. Vi var ved at komme lidt for godt i gang. Så Ødelæggeren blev udsendt til at genoprette balancen mellem lys og mørke. Husk at testamente betyder en pagt, en aftale. Nogen indgik en aftale og skrev under på den, og det var i dage, som der står, hvor aftaler var bindende og blev overholdt. Jeg har stadigvæk et hængeparti med Gud om, hvorfor f….. han indgik en sådan aftale.

Ødelæggeren begyndte en proces, hvor han ødelagde livet for de stammer, der beboede Jorden på det tidspunkt. Menneskeheden levede i stammer dengang – gør vi i øvrigt ikke stadigvæk det? På samme tid mistede Jorden sin naturlige måne, Luna. I stedet fik vi en kunstig drabant, der ikke opfører sig som andre himmellegemer. De roterer om deres egen akse såvel som en større akse, hvorimod månen er fikseret, så den altid viser én side. Jeg har ikke hørt en plausibel videnskabelig forklaring på den anomali. Månen har, som vi ved, en del at gøre med vand, ebbe og flod. Jorden var oversvømmet engang, og alle kulturer beskriver det som sådan. I Biblen kaldes det Syndfloden.

Den gamle pagt

Der blev indgået en aftale kaldes Armastes-aftalen for at forhindre den totale destruktion. I aftalen var der flere hjælpe- eller underaftaler, hvoraf en af dem hed Ødelæggerens Trosbekendelse (creed), og en anden hed Dødelighedens Trosbekendelse. Det var en aftale om, at mennesker kun ville leve så-og-så-længe. Som du måske husker fra dine intense bibelstudier 😉 , så levede mennesker engang i århundreder og ikke blot årtier. Methusalem blev 900 år gammel, står der. Skrøne siger de, faktum siger vi. Ifølge denne mørke aftale, ville der i slutningen være en ‘høst’, og vi ville alle være dødsdømt. Deraf billedet med høstmanden, manden med leen. Det er ikke blot billedet på Døden for den enkelte, der er billedet på en massedød, for alle strå høstes på samme tid. Det hedder også Armageddon-programmet, der var koblet op til Armastes-aftalen.

Den korte levealder og sygdomme var en del af aftalen. Sygdomme fandtes ikke. Og ikke blot mennesker som sådan men Jorden som helhed. De store ørkenlandskaber er en af de sygdomme, der ramte jordens landskaber. Vi ved fra ældgamle kort, at disse ørkener engang var frugtbart land. Det gælder også isørkenen Antarktis.

Sygdommens tre søjler

Der er tre steder på Jorden, hvor ‘sygdommens søjler’ eller nøglesten (key stones) blev plantet. Hver søjle havde seks bindinger som i hexagrammet – læs del 1 – En kosmologisk model. Ud fra midtpunktet i Salomons segl var den seksbenede struktur, der spredte sygdommene i alle retninger. Seglet var i alle dets anvendelser – finansvæsen m.m. – et bindingssystem, et kontrol-netværk. Jøder, der bærer tegnet eller israelere der flager med det, aner intet om, hvad tegnet indebar, og at det gemmer over noget ældgammelt og særdeles ondsindet.

Den første søjle findes på en ø udfor Yemens kyst kaldet Socotra. Den hedder også Dragens Blod. Lokaliten er, som vi har set eksempler på i del 3 – verden i stasis, et hulekompleks ved navn Hoq.

Hulen ligner en kæmpestor dragemund med tænder ovenfra og nedenfra

Den anden søjle findes i Wuhan, Kina. Ja den charmerende by, vi lærte at kende for et par år siden og heller ikke for noget godt. Lokaliteten hedder Wuhan Greenland Center, en grimmert af Verdens 4. største bygning er opført ovenpå denne ældgamle key-stone. Det er næppe noget tilfælde, at denne by blev udset til at være startpunktet for den laboratoriskabte virus og den globale Operation Lockdown, siden byen gemmer på et stykke teknologi for netop udspredelsen af sygdomme.

Den tredje lokalitet er Katedralen i Bern, Schweitz.

Kirketårne er som obelisker.
De er sende- og modtagemaster for signaler, informationer, instruktioner og energier.
Det kan være energier, der gode eller dårlige for os.
Der er intet godt eller ondt i et kirketårn i sig selv. Det handler om anvendt intention.

Årsagen til, at disse lokaliteter nu er offentliggjort – selvom det forum, hvor det er bekendtgjort kun er kendt af 6-10.000 mennesker på nuværende tidspunkt (unitednetwork.tv – UNN) – er, at de, der lytter med hermed får at vide, at deres installationer er fundet og afmonteret. Og The Deep State lytter med helt sikkert. De ved, at de har tabt spillet, og de er rasende over det, for det betyder, at deres ældgamle herredømme nu bliver taget fra dem og givet tilbage til menneskeheden. Altså den menneskehed, der i deres optik er en samling lavpandede, ubrugelige grovædere, som de havde tænkt sig at tage livet af med deres udryddelsesprogram. Læs del 5 – Armageddon aflyst.

Vi er vant til at tænke på sygdomme som noget, der er helt naturlige, og som spredes via forskellige former for fysisk kontakt. Af samme årsag er mennesker udstyret med et effektivt immunforsvar – altså bortset fra, at medicinalindustri + myndigheder for et par år siden begyndte at se helt bort fra, at vi er udstyret med sådant forsvar og selvfølgelig var nødt til at lade os pumpe fuld af eksperimentale genmodificerede og -modificerende substanser, der angivelig skulle tage livet af en virus, men som i stedet tog livet af folks immunforsvar, så de kunne dø af alle mulige sygdomme – så de kunne benægte, at det havde noget at gøre med virusen og da overhovedet intet at gøre med vaccinerne. For at hjælpe denne destruktive proces blev i udkommanderet med mundbind, der tvang os til at recirkulere det, som kroppen prøvede at skaffe sig af med + forhindre os i at optage al den ilt, vi havde brug for. For at hjælpe yderligere på nedbrydelsen af folkesundheden blev vi udkommanderet til isolation, så masseimmunitet ikke blev dannet, som den skulle. Og for en uge siden indgik den britiske og den amerikanske regering en aftale om, at når nu den næste pandemi kom – den har de allerede på trapperne – så skulle nedlukningerne være endnu være, for så kunne det måske være, at de ville virke. Deres syge logik er, at når noget ikke virker, så må det være fordi vi skal have ENDNU mere af det.

Men disse vira og pandemier er for det første ikke naturlige men skabt i laboratorier. Dernæst findes der maskiner, der oprindelig blev udviklet af Ronald Raymond Rife, der registrerer alle sygdomme, der findes i organismen. Alle har deres særlige frekvens-aftryk. Professionelle folk, der bruger disse maskiner bemærker, at de samme frekvenser opstår hos alle deres patienter på samme tidspunkt, selvom de lever vidt forskellige liv i forskellige omgivelser og har kontakt med vidt forskellige medmennesker. Vi ved, at vi befinder os i et sandt frekvenshelvede via forskellig teknologi og forskellige signaler. Så disse sygdomsfrekvenser bliver med andre ord transmitteret. Vi bliver ikke nødvendigvis syge af dem, for vi har stadigvæk et immunforsvar, og medicinalindustrien har ikke fuldstændigt smadret det hos alle mennesker, selvom de gerne ville. Men vi bliver altså angrebet af dem på måder, som vi ikke har gjort os begreb om, og som lægevidenskaben ingen anelse har om.

De tre søjler med hver deres stjerneformede spredningsfelt har transmitteret disse sygdomme i form af frekvenser. Det gør de så ikke længere, for deres sendeapparat er ødelagt. Ødelæggeren lægges nu øde.

Jordens forbandelse og Himmelporten: Rusland

Der har hvilet en forbandelse over Jorden. Igen er det muligt at påpege, at det foregår via lokaliteter og byggede strukturer. Der er to lokaliteter i verden, der har skabt et overlay for denne forbandelse. Den ene befinder sig i Moskva, Rusland, det andet befinder sig i USA nærmere bestemt – og ingen overraskelse her – i Washington DC. Den anden i en by opkaldt af en af USA’s founding fathers og i dag hovedsædet for en af verdens mest korrupte regeringer og politikere, der stort set alle er bestukne, magtsyge galninge, der lever i deres eget syge indbildnings-univers, og som nærer en dyb foragt for landets borgere.

Moskvaporten var den ene portal. Den er en såkaldt Himmelport (heavens gate). Gennem årene blev den udvidet. Det er ikke tilfældigt, at både USA og Sovjetunionen var heftigt ekspanderende Imperier hver på deres måde. De var begge vor tids instrumenter for forbandelsen. Moskva spredte sig via Finland, Stonehenge i England, Den Sorte By i Kina, Djakarta Indonesien. Her fik landets første præsident 1945-67 (død 1970) Sukarno adgang til alt Ruslands guld. Det blev senere brugt til at bakke FED op som guldreserver, 250.000 tons! Den russiske revolution var et gigantisk plyndringstogt uden noget som helst revolutionær-heroisk i sig. Til sidst i den russiske grid-linje etableredes kontrolpunkter i Sankt Petersburg og Makedonien.
Læs: Den russiske revolution

Moskva-netværket var systemet, som The Order of The Black Sun benyttede sig af til deres særlige form for sort magi. Det er her værd at nævne, at Ukraine var selve fødestedet for ordenen. Det er derfor vi ser ukrainske militser bære tegnet for den sorte sol, som vi også finder støbt ind i gulvet í en af salene på Schloss Wewelsburg i Tyskland, Heinrich Himmlers og Waffen SS’s hovedkvarter. Slottet er en portal til det falske himmerige, som Hitler kaldte for Walhalla. Han tog folk op til slottet, når han ville vise dem Walhalla. Hitler bar titlen Den Brune Ørn i ordenen. Mussolini bar titlen Den Sorte Ørn. Mussolini var derfor Hitlers overordnede.

Der er en grund til, at Ukraine er stedet, hvor al mulig ondskab udspiller sig, og at de grupper, der blev sat ind ved CIA-kuppet i 2014 er nazister i lige linje fra Banderas-grupperne i WW2. Der er også en grundt til, at NATO har kastet sin ‘kærlighed’ på Ukraine, og 15. juli holder NATO topmøde i nabolandet Lithauen, hvor disse nazigrupper også har overlevet – for som neocon-kællingen Victoria Nuland har bekendtgjort: officielt at starte 3. Verdenskrig samme dag. Jawohl!

Netværket fra Finland til Indonesien var enormt. Det var et sendeapparat. Men det var også et modtageapparat til at modtage signaler helt fra Stjernesystemet Aldebaran og Sirius, hvor Abraxas hørte hjemme. Den Sorte Solorden var Abraxas og Baal-kulten hos kanaanitterne. Medlemmerne af orden ville modtage meddelelser og ordrer direkte herfra via et implantat i deres hjerne. Men Abraxas blev fordrevet og aflivet for et par år siden, og grunden til, at ordensmedlemmerne opfører sig som robothjerner, er, at der netop IKKE ankommer ny ordrer. De kører videre i frihjul på de gamle ordrer uden kontakt med den virkelighed, der er i heftig forandring. De forstår grundlæggende ikke, hvad der sker med dem.

Jordens forbandelse og Himmelporten: USA

Det andet kontrolnetværk blev brugt af Order of The Dragon. Altså de gamle familier, de kinesiske ældste, Rotschild’erne, de falske jøder (khazarerne), det britiske kongehus, Chabad Lubowitch, sabbatæerne, Sanhedrin, zionisterne, centralbanksterne … alle de skønne navne, vi kan hæfte på dem.

Det er almindeligt kendt, at Washington DC er bygget af frimurere – George Washington var selv en af dem – og at der er en særlig geometri, der forbinder punkter i byen. Men det er ikke forstået, hvad strukturen er, for folk, der roder med den slags, kommer altid frem til, at det er et pentagram. Det er der sikkert også, men selve kontrolnettet er et hexagram, et Salomons Segl. Midtpunktet er selve Washington Memorial, obelisken i parken foran Det Hvide Hus. Dette er the key stone for Vestens forbandelse. Og der er en grund til, at de forsøgte at skjule, at hexagrammet var den egentlige hemmelighed. Mere om det senere.

På kortet ses District of Columbia, som det originale Washington ligger i. Ligesom Vatikanet og City of London er det en stat i staten med sine egne regler – og det skal man da lige love for, de praktiserer! Stenene ligger i en diamantform, hvor de i Moskva ligger i en cirkel. Under hver af grænsestenene på kortet er der nedlagt en krystal, og i midten af dem står obelisken. Dette er The New World Order, som alle har hørt om, det ultimative, okkulte styresystem.

Obelisken, der gennemborer Vessica Pisces er – og undskyld sprogbruget her: pikken der gennemborer kussen.
Med vores kendskab til den okkulte intention bag denne rituelle symbolik, er der ikke tale om et frivilligt samleje.

Ligesom portalen i Moskva var et modtageapparat for ordrer, således var obelisken og den sekskantede stjerne i USA. Det var grunden til, at USA overrendte og invaderede det ene land i verden efter det andet. Beslutningstagerne i D.C. var inficerede af et implantat, der gav dem besked på det. Kun psykopater, galninge og hjernevaskede tumper kan opføre sig så tåbeligt som politikerne i USA. Og det er meget svært at forestille sig, at en hel politikerklasse er stjernepsykopater eller galninge, hvilket må betyde, at der har fundet hjernevask sted.

Disse implantater er ikke konventionelle og fysiske på den måde, vi tænker. De er mere sofistikerede og kan indsættes uden operative indgreb.

De ankerpunkter, der danner hexagrammet med Washington Monument/obelisken som midtpunkt er Dupont Circle, Logans Circle, Mount Vernon Place / Apple Carnegie Library, Washington Circle, Scott Circle Park / Hahneman Memorial. Dette var den anden ekspansion af kontrolpunktet. Man skulle have troet, at lokaliteter som Pentagon, Capitol eller The White House var en del af det, men det ville bryde det geometriske mønster, der kræves for at etablere kontrollen, og en bygning som Pentagon er af langt nyere dato end den byplan, der ligger til grund for grid’et, og dette kontrol-grid er tilrettelagt endog før, staten USA blev skabt.

Den tredje ekspansion, The Dragon Grid (Order of The Dragon’s Grid) når langt omkring, men The Washington Monument er stadig indkapslet i det som en edderkop, der sidder og trækker i trådene.

De seks lokaliteter er:

911 teardrop

Er dette en tåre i en murrevne, eller er det et stykke liv, der bliver knust i kløerne af en kæmpe tang? Ofrene for forbrydelsen, som står på den sorte mur, har aldrig fået en fyldestgørende forklaring.

Den nationale Pantheonmuseum i Haiti

Haiti er et mest sønderlemmede, misbrugte land i Caribien. Clinton-mafiaen har brugt det som indsamlingssted for deres børne-traffikerings-business. FN-soldater smittede 1000’vis af indbyggere med sygdomme. Alle penge givet til ofrene for The Hurricane for år tilbage, der lagde halvdelen af landet øde, blev stjålet. ALLE former for ondskab har fundet sted her med indbyggerne som rituelle menneskeofre.

Gibbs Hill Lighthouse på Bermuda

Det mørke kontrolsystem har en forkærlighed for tårne, obelisker, huler, gravsteder og hellige steder generelt. Her er endnu en pik, der rejser sig i landskabet, en sender-modtager-device.

Sct. Patricks Catholic Church i Chicago

Den katolske kirke har via dens inderkreds Vatikanet været en eksponent for noget ganske overordentligt uhelligt i århundredernes løb. De 1000vis af sager om pædofili i nyere tid er blot en af konsekvenserne af denne infektion af institutionen, hvilket har foregået hen over hovedet på de millioner af troende, fromme og desværre også naive medlemmer af kirken. Jesusbarnet trænger efterhånden til en gang badevand.

Red Mountain, Alabama

Red Mountain er i dag et rekreations- og udflugtssted med forskellige former for forlystelser og naturoplevelser. Inde i bjerget gemmer der sig noget andet.

Helium Time Columns Monument, Amarillo Texas

Dette stykke skulpturel kunst har en sær lighed med gammeldags TV-antenner.
Det var ikke tilfældigt, da dets funktion var at sende og modtage.

Disse strukturer er alle af nyere dato. Order of The Dragons hovedsender/-modtager var også linked op til et galaktisk punkt, hvilket var Alpha Draconis, det oprindelige hjemsted for dragerne, the dracos – Marduk, Enki, Enlil, Anu og kendt som Anu-Naki, Anus slægt.

Deep State operatørerne er ekstremt overtroiske. Devist fordi de har en eller anden viden om alle de nærmest paranormale ting, vi fremlægger her. Men angående deres kontrol-grids var de af den overbevisning, at hvis deres indre installation nogensinde blev fjernet, så ville svovl og helvedes edder bryde løs over Jorden. Årsagen var Armastes-aftalen. Men aftalen er udløbet, Ødelæggeren findes ikke længere, og der er ingen hjemme i det lavere astrale felt til at tage telefonen. Men Deep State-operatørerne har rendt som høns uden hoved, for de vidste ikke, at disse aftaler m.m. var væk.

Deep State-operatørerne er dybt uselvstændige individer på trods af deres intelligens og snedighed. De tænker ikke selv, for de går rundt med disse implantater. Man kommer til at tænke på den bug, som Neo i The Matrix 1 får indsat. Dernæst tænker man måske på den masse-bugging, der var en del af C.O.V.ID-19, Certification Of Vaccination Identitification udrullet i oktober 2019 fem måneder før, vi fik besked om det. Da formålet med vaccinerne helt overtydeligt ikke var folkesundhed men stik tværtimod, så må der have været et andet formål med deres besathed af at jabbe befolkningerne. Eller flere formål, hvoraf et af dem var implantatet af en bot. Denne bot kommunikerede tovejs. Den sendte info om den bot-inficeredes biologiske data, færden og tilstand. Og den modtog info. F.eks at nu skal vedkommende falde om og dø. Eller blive syg, eller blive til en apatisk tumpe, eller hvad de nu mente, der var brug for. Den britiske filosof og matematiker og en af den mest udspekuleret ondskabsfulde personer nogensinde, Bertrand Russell, medlem af The Fabian Society og det britiske establishment udtalte: Vacciner er kemisk lobotomi. Således lyder det, når hersker-eliten udtaler sig, mens folk sover i timen.

Jeg ser ingen glad mand her. Jeg ser et slangehoved.

Deep State-operatørerne mente, at hvis de blot reducerede Jordens befolkning til en brøkdel, så ville de kunne etablere alle de kontrolgrids, de ønskede, og så havde de alt og alle i deres hule hånd. Men de havde forregnet sig, for de var uvidende om, deres kontrolsystem i mellemtiden var blevet afkoblet, ligesom de penge, der førhen havde svømmet rundt i, var blevet taget fra dem.

Deep State-operatørerne er som sindsforstyrrede senil-demente, der troligt møder op ved et busstoppested, selvom ruten er nedlagt for adskillige år siden. Bussen findes ikke, køreplanen er ikke-gældende, busstoppestedet er nedlagt.

Operatør-dementia

Afmonteringen af de to grid-systemer er et tegn til de, der medvirker i modoperationen mod The Deep State til at fortsætte med oprydningsarbejdet. Jorden har været et helt vildt svinsk sted spækket til randen i alle ender og kanter med okkult kontrol-teknologi, som vi først nu er begyndt at lære om.

Du som læser lærer om det, mens det sker, men der vil gå tid, før det rammer de officielle nyhedskanaler. Lang tid måske. Jeg vil derfor også anbefale United Network News, der er nyhedskanalen for den pågående operation med dens ultimative ambition/mission om at restaurere Livet på Planeten Jorden, hverken mere eller mindre.
Der findes for tiden ingen andre steder, hvor den direkte linje kommer igennem.

Vi kan for tiden kun gætte på, hvordan det vil påvirke den politiske klasse i Vestens selvudråbte hovedstad Washington DC, når de ikke længere modtager beskeder gennem deres hjerneimplantater. Buddet er lige nu, at det afhænger af deres grad af kontrollerethed, og hvor lang tid de har haft det i deres hoved. Nogle vil falde sprællende om på gulvet og tage billetten direkte til Hitlers Walhalla. Det sker allerede. Andre vil blive forvirrede og ikke vide, hvad de skal gøre og skide i. Andre igen vil føle en lettelse over at blive fri for deres indre spændetrøje, for det var jo egentlig ikke derfor, der kom til dette sted eller engagerede sig i dette job. Hæderlighed findes, men systematisk korruption af hæderlige mennesker findes ligeledes.

En overgangs-attitude vil findes en tid endnu i form af de, der lader som om, at de stadig har styr på tingene, at der er status quo, at der bare er brug for at skrue yderligere op for kontrolsystemet. Den canadiske regering og deres hyper-rødfascistiske præsident har f.eks lige skruet heftigt op for censur mod alle, der siger regeringen imod. Der vil blive slået hårdt ned på hate speech og disinformation. De nægter at definere disse begreber, for så er begreberne som en meningsforstyrrende gummicheck: de kan betyde hvad-som-helst og fortolkes efter behov. Regeringen definerer fra sag-til-sag, hvad hate speech og disinformation er, og det vil ikke overraskende vise sig, at det er ALT, der ytres af folk, som kritiserer dem og udviser uenighed og regerings-utroskab.

Vi vil se det samme, og vi har allerede set det i flere år hos Five-Eyes-inderkredsen af Commonwealth-forbundet. Australien kører videre af samme linje, New Zealand ligeså. Storbritanien og USA har lige underskrevet en ny aftale om nye og ultra-hardcore nedluknings-foranstaltninger i nær fremtid – uanset at al deres interne korrespondance i starten af Operation Lockdown nu er lækket til offentligheden … og det er ikke for småbørn! De indrømmer i deres lækkede chatrum, at de havde truffet ALLE drakoniske beslutninger på forhånd … og kan vi ikke lige få noget ‘videnskab’ til at bakke det op? De vidste altså, at det hele var en politisk operation uden rod i videnskab, og de talte direkte om det i deres interne chatrum. De vidste, at The Lockdown ville begå mega-skade på millioner af menneskeliv, ødelægge virksomheder, ødelægge trivsel, skabe depressioner, skade folks helbred, blokkere børns muligheder for at lære og trives, slå ældre mennesker ihjel – men til gengæld berige en ryggesløs industri, hvis eneste formål var og er at tjene så kassen som muligt.

Når Verden engang kommer til sig selv, vil denne mand stå som en skamstøtte over det politiske svineri, der fandt sted i årene op til og efter 2020. Den nye åleglatte fascisme vil ikke sidde tilbage med gode anmeldelser for eftertiden.

De vidste det hele. Hertillands vidste Slette-Mette, hvad hun vidste. Hendes unge-slimede karriere-ministre vidste tilstrækkeligt, og en af dem deltog selv i det seminar i New York i oktober 2019 kaldet Event 201, hvor Deep State-netværket øvede sig i effektiv nedlukning. Husk i den forbindelse, at nedlukning ikke kun galt vores færden som mennesker. Det galt i særdeleshed al relevant information om, hvad der virkelig foregik. De sagde det selv i de offentliggjorte lækre videooptagelser fra eventen, at det var vigtigt at 100% kontrollere al information til medierne for at gøre operationen mere effektiv. Husk også, at arrangøren af eventen var World Economic Forum.

Lidt mere om operationen. Firmaet, der producerede MRNA-kernen, der førte til Phizers, Modernas og Johnson-&-Johnsons vacciner hedder Rainmaker. De er en del af SSP-koncernen (Secret Space Program). MRNA er beregnet på at virke på mørkt stof og energi = uorganiske livsformer. Den menneskelige organisme er skabt til at virke på lyst stof og lys energi = organiske livsformer. Det betyder – og det er den gode nyhed – at hele deres plan om C.OV.ID-19 ikke ville have virket efter hensigten under nogen omstændigheder, fordi den simpelthen ramte ved siden af.

Covid-implantatet drejede sig om at smide SAMTLIGE sygdomme kendt af menneskeheden efter … menneskeheden. Det gjorde stor og ubodelig skade, men det var aldrig det alt-ødelæggende program, der var hensigten. Designer-corona-virusen var virksom i kroppen i 3-4 måneder. Vaccinerne 1-2-3 var beregnet på at forlænge effekten. Men disse foranstaltninger var beregnet på en helt anden type organisme. Det er et eksempel på, hvordan mørkemenneskene kun forstår mørkets principper og derfor fejlbedømmer deres mål for mørkelægning.

Det er derfor, der var en regeringsaftale – uden regning og dækning – mellem USA og Storbritanien om at genstarte Operation Nedlukning på steroider. Det var derfor, at det forlød, at Kina nu var på vej til sin anden runde med covid. Det var derfor, at delstaten New York i USA begyndte at plapre op om nye covid-tiltag, da de + Californien + Chicago var udset som eksperimental-området for destruktiv nedlukning, og vi skal da lige love for at de gjorde den ting!

*

Lad os sige, at vi stopper her for i dag. Der er MEGET mere at sige om det sidste tider, der i virkeligheden er den nye begyndelse. Der er meget at glæde sig til og meget at forundres over, det gode med det onde. Vi er godt på vej.

Læs: Verdensspillet del 1 – en kosmologisk model
Læs: Verdensspillet del 2 – livet under radaren
Læs: Verdensspillet del 3 – virkeligheden lagt i stasis
Læs: Verdensspillet del 4 – Eden Have genoplivet
Læs: Verdensspillet del 5 – Armageddon aflyst
Du læser del 6
Læs: Verdensspillet del 7 – skjulte forklaringer på verdensbegivenheder
Læs: Verdensspillet del 8 – Forbrydelsen
Læs: Verdensspillet del 9 – skabelsen af en ny verden
Læs: Verdensspillet del 10 – krigserklæringen
Læs: Verdensspillet del 11 – kongerigerne i den mørke tid og den globale restaurering