Essay,  Historie,  Kultur,  Økonomi,  Politik,  Religion,  Sundhed,  Videnskab

Verdensspillet del 8 – Forbrydelsen

Enhver undersøgelse og potentiel efterfølgende viden starter med et spørgsmål.
Det viser sig ofte at være starten på en kæde af spørgsmål.

Hvis man skal gå systematisk til værks, så kan det betale sig at systematisere sin spørgsmålskæde. Lad os lige gentage – og for dig, der lige er kommet ind ad døren hermed præsentere – metoden, der har sin rod i den antikke videnskultur. Romerne kaldte det for Trivium, og de havde dette videnskoncept fra deres ultimative forbillede, grækerne. Grækerne igen havde det fra andre antikke kulturer, så det fortaber sig i historiens store hul, hvor det egentlig stammer fra. Skal vi en tur omkring Kina og Indien? Indien uden tvivl. Trivium er roden til ordet trivielt, hvilket er temmelig paradoksalt, da forståelse af, hvad Trivium er, er meget lidt udbredt/triviel i dag.

Trivium er grammatik, logik og retorik anvendt i nævnte rækkefølge. Tilsammen danner de læren om metodisk tænkning. Historiebøgerne nøjes som ofte med at sideordne dem, men de udgør en metode, hvor det ene led forudsætter det andet. Den bruger følgende spørgsmålskæde:

Hvad, hvem, hvor og hvornår-spørgsmålene er grammatikken.
Vi er vant til at bruge ordet i forbindelse med sprogdannelse, men hos romerne dækkede det over tænkningens grund-bestanddele. Det er de primære spørgsmål. Det er indsamlingen af det nødvendige materiale, det faktuelle, uden hvilket det ikke er muligt at danne mening, sammenhæng og orden.

Hvorfor-spørgsmålet er logikken.
Logik er det tjek, du tager på dit indsamlede materiale, så det ikke er selvmodsigende. Hvis logik-testen bonner ud med selvmodsigelser, så sender du dig selv tilbage i grammatikken. Der mangler noget, har du ikke vendt alle de sten, der skal til for at gå videre.

Hvordan-spørgsmålet er retorikken.
Først når logikken er vand- og skudsikker, hvilket forudsætter, at grammatikken er et overstået stadie, er det muligt at anvende og formidle viden.

Denne antikke model og metode danner baggrund for den videnskabelige metode, som vi kender den. Den er indbygget i alle undersøgelsesmetoder, der er seriøse. Ovenstående skarpt opdelte tredelte metodik skal forstås dynamisk, for den videnskabelige metode opererer også med hypoteser og teorier. I realiteten pendler vi frem og tilbage imellem grammatik og logik. Vi antager, vi danner teser og hypoteser, hvorefter vi undersøger, om de holder ved at vende flere sten. Så ændrer vi vores teori ifølge den udvidede grammatik, nye undersøgelser, ny efterforskning og nye eksperimenter. Det er ikke så rigidt, men det er nødvendigt af være lidt rigid, hvis man for første gang skal forstå denne tænknings-model.

Der findes også et dødsmetal-band ved navn Trivium. Det er ikke dem, vi taler om her.

Metoden har også sine faldgruber. Det ser vi ganske ofte – når vi har lært at se det – i den falske retorik og -logik, som retorikere, demagoger, politikere, medier, meningsdannere fører sig frem på. De er storforbrugere af logiske fejlslutninger. En sten kan ikke flyve, Morlille kan ikke flyve, ergo er Morlille en sten. Således Holbergs satire på falsk argumentation, men det er desværre superaktuel-spot-on, for folk falder som fluer og på stribe for den slags.
Læs: De 76 falske argumenter

Et alt for brugt billigt trick for at omgås den nødvendige relation mellem grammatik og logik er at bytte rundt på rækkefølgen. Hvilket så viser, at trick’steren, der gør den slags, udmærket er klar over, at den ikke holder i byretten. Hvis man vil konstruere et falsk bevis med falske argumenter, så starter man med at fodre folk med konklusionen, hvorefter man finder alle de grammatiske info, der understøtter konklusionen, den på forhånd givne logik, og smider alle info væk, der modsiger det. Man plukker kirsebær, som det hedder (cherry picking), jeg vil gerne have det bær, der er modent, men de umodne lader jeg sidde. Hvilket selvfølgelig er en vældig god ide, når plukker rigtige kirsebær … but you get the point.

Denne forfalskningsmetode bruges flittigt af medierne. De har allerede skrevet historien = konklusionen på forhånd, hvorefter der iscenesætter en underbygning. Derefter interviewer de ‘eksperter’ ind, der er medieliderlige nok til at stille op til underbygningen. Måske de selv tror på argumentet, fordi de tilhører en bestemt skole, der dyrker en bestemt teori, som de har ophøjet til konkluderet faktum. Klimaævlet er fuld af den slags. Og hvis de nogle gange føler, at de er nødt til at høre flere sider af sagen, så sørger de for at sabotere deres interview-offer – bare sig ordet, de indrømmer det selv up-front! – på alle tænkelige måder med styrende spørgsmål, læggen ord i munden, afbrydelser, projicerede antagelser … nå, så er du altså sådan en, der … ALLE former for falsk logik. Det er nået så vidt, at de på journalistuddannelsen lærer, at det ikke længere er sandheden vi går efter, det er fortællingen. Journalister lærer at ‘vinkle’, hvilket er langt mere end at anlægge en relevant vinkel, det er at skabe syntetisk virkelighedFake news er ikke en joke, der er skinbarlig virkelighed og gængs praksis.

Mnjææ … er det så ikke undtagelsen snarere end reglen? hører jeg ned på bagerste række. Desværre ikke. Selv i hardcore videnskab finder de måder at omgås metoden på. Man skulle nødigt bide den hånd, der fodrer. Og videnskab er til falds for enhver trussel om betalingsstop eller udelukkelse fra det gode selskab, for fri forskning i et samfund, hvor virksomheder betaler for forskning, er ikke-eksisterende.

Videnskab kan politiseres, ideologiseres, teologiseres, finansialiseres, militariseres og korrumperes. Så nej, der er ikke tale om katolsk ubesmittet jomfrufødsel, blot fordi det kaldes for videnskab – med mindre man gebærder sig videnskabeligt og holder sig strengt og kompromisløst til den videnskabelige metode – og så har man vel ikke brug for at være katolik, har man vel? Ikke at det i øvrigt skulle være en hindring for at være en hæderlig videnskabsmand m/k.

Kriminalsagen – anvendt trivium

En kriminalsag kræver indsamling af alle tilgængelige fakta for at opbygge en sag. De leder efter et motiv hos en mistænkt og indicier og beviser. Motiv er det logiske element (hvorfor), der skal forklare, hvem der gjorde hvad, og hvor og hvornår det fandt sted. Altså hvad fik vedkommende til at begå en forbrydelse, hvad foregik der inde i vedkommendes hoved, hvad var det forventede udkomme, var det berigelse, var det hævn for noget, eller var det i ren affekt udløst af en ophobet frustration? Var vedkommende kommet i klemme, var der pres og trusler omkring vedkommende? Var vedkommende sindsforstyrret? Hvem er ikke altid det første, der kan svares på, for måske er der ingen gerningsmand fra starten. Hvad-spørgsmålet kan være usikkert, for var det overhovedet en forbrydelse eller blot et uheld? Var det f.eks mord eller selvmord? Hvem-spørgsmålet omhandler også, hvorvidt der var mere end én person bag forbrydelsen, eller om den måske var organiseret. Var det en sammensværgelse? Hvor-spørgsmålet er muligvis det første, der dukker op, for nogen har fundet noget et eller andet sted, men igen er der problemer, for findestedet behøver ikke være identisk med gerningsstedet. Hvornår-spørgsmålet handler om at etablere en kronologi for hændelser. Det er her, at alibiet kommer ind, for vedkommende kan eller kan-ikke have befundet sig dér på det tidspunkt. Andre gange er det mere sandsynligt fra starten, hvem der gjorde hvad. Men hvor blev vedkommende af? = en efterlysning.

Først når alt det grammatiske – det ‘trivielle’ materiale er på plads, fremstår motivet hos den anklagede som underbygget. I en efterfølgende retssag kan den først mistænkte og nu anklagede blive dømt skyldig i form af en retorisk retshandling, hvor det indsamlede materiale efter et logik-tjek bliver anvendt og formidlet. Den anklagede skal have en forsvarer, hvilket er et ekstra logik-tjek, der skal sikre, at anklageren ikke har sprunget noget over. Udsagn, som vi hører om, hvor der er kommet nye beviser frem i sagen, kan derfor enten underbygge eller svække anklagerens/den anklagedes sag.

Organiseret kriminalitet er kriminel efterforsknings største problem. Det meste kriminalitet har et eller andet element af organisation i ryggen eller i siden. Den enlige svindler findes helt klart, for jo færre, der ved noget, jo færre kan røbe noget. Men selv en enlig indbrudstyv har sjældent eget forbrug som primært motiv, for tyvekoster skal afsættes, og folk har ikke kontanter liggende og flyde længere. Den slags kræver organisation eller som minimum et netværk. Når tyvekoster skal videre i systemet og omsættes til penge, så kræver det organisation.

En stor del af denne organisation består i at sørge for, at det hele foregår i mørke. Det tåler ikke dagens lys. Svindel og løgn er en afgørende del af al forbrydelse, for forbryderen kan ikke fremstå som sådan uden at skade sit eget forehavende. Selv de allerstørste og mest højniveau forbrydere er svindlere, for de fremstiller sig selv som noget andet, end de er. Meget få skråsikre mafiabosser har kunnet vedgå en arrogant udvendig profil som dem, de egentlig er, og det har kun kunnet lade sig gøre, fordi ordensmagten har været en del af organisationen. Det kræver korruption. I tilfælde, hvor det har været en offentlig hemmelighed, at en eller anden var en storforbryder, var det fordi vedkommende var urørlig. Forbryderorganisation har – bl.a via korruption – skabt et sikkerhedssystem, der systematisk skal forhindre, at der kan etableres en sag. Lige så snart politi og efterforskning løber ind i den slags, rammer de en mur. Vidner er svære at finde, og hvis de findes, er de svære at få til at stille op, for de er truet af forbryderorganisationen enten direkte eller underforstået. Der er statueret rigeligt med eksempler, folk ved godt, hvad der kan se. Økonomisk- og cyber-kriminalitet er også problematisk, for organisationen har råd til at hyre eksperter til at kryptisere og mørkelægge forbrydelserne.

Der er tydeligvis et par typer på bagerste række, der ikke er meget for at blive fotograferet
(historisk billede af medlemmer af den sicilianske mafia)

Det mest problematiske er imidlertid den globalt organiserede kriminalitet. Det er først begyndt at stå klart, hvor omfattende den er. Den går hele vejen til toppen, og den involverer alle de instanser, som vi gik og bildte os ind, var en garanti og en modgift imod forbrydelser og overgreb – – for det havde de overbevist os om, og vi var dumme nok til at tro dem. Det er i allerhøjeste grad foruroligende at finde ud af, at regeringer, politikere, retssystemet selv, bankvæsen, medier, organisationer, militær og virksomheder er en del af et omfattende forbrydernetværk.

Det skal forstås på den rette måde. Der er tale om en gradbøjning af overlæg. Når vi siger, at de er en del af det, så dækker det over hele spektret fra fuld viden og dermed fuldt overlæg til ingen viden og dermed intet overlæg + alt derimellem. Netværk af den type og skala kræver medvirken af en hel masse, der ingen anelse har om, hvad de medvirker til, for så mange forbryderiske hjerner findes der ikke i denne verden. Til gengæld findes der idealistiske, godtroende/naive og decideret dumme mennesker, passionerede mennesker, og mennesker der blot udfører et professionelt arbejde uden at stille nærgående spørgsmål om hvem, de egentlig arbejder for og hvad, det dybere formål er med deres arbejde. Altså hvorfor – ingen anvendt trivium-metode her. Der var jo ingen synlig grund til mistanke, hvilket er forudsætningen for den manglende spørgelyst. Men mange, og i de seneste tider RIGTIG mange er begyndt at stille disse spørgsmål, om ikke andet så inde i deres sindslige afkrog. Hvor vi førhen nemt kunne finde påskud til at lade som ingenting, for det var jo ikke sandsynligt ud fra, hvad vi havde adgang til at vide, så har vi nu set lidt for meget på den store skærm til, at de blandt os, der kunne finde på at stille spørgsmål til læreren i folkeskolen, som de blev irriteret over, at de ikke kunne svare på, længere undlader at stille spørgsmålene og oven i købet fremføre dem.

Millenniums-forbrydelsen

Trenden startede for alvor i dette millennium, da medlemmer af inderkredsen af de globale forbrydersyndikater indså, at de havde blottet sig for spørgelyst. Som en del af deres sikkerhedssystem re-lancerede de begrebet konspirationsteori. Som de fleste af jer, der læser med her, måske ved, så blev det først introduceret i forbindelse med tilsløringen (the cover-up) af en anden af de store forbrydelser i vor tid, mordet på JFK. ‘Stor’ fordi det var en amerikansk præsident, der blev myrdet endnu en gang. Men især ‘stor’, fordi der simultant med mordet fandt et power-grab sted, et reelt om end hemmeligt statskup. CIA og US Deep State rykkede helt ind i det ovale kontor og i alle sidefløjene. Da folk begyndte at stille de rigtige ‘forkerte’ spørgsmål, fik de Warrenkommissionen, der var sammensat af folk, der selv havde været involveret i likvideringen. Ulven blev sat til at vogte får. Og CIA-chefen fik at vide af en ansat i The Rand Corporation, den paramilitære, strategiske tænketank, der udtænkte den slags grove løjer, at han pure skulle benægte ALT og derefter kalde de spørgelystne for konspirationsteoretikere uden at gå ind på deres spørgsmål. Folk skulle fremstå som forvirrede idioter, der helt uden grund og belæg fabulerede ud i den blå luft. 

Problemet med de spørgelystne var imidlertid, at de absolut ikke fabulerede, og at der var al mulig grund til at spørge. Det var deres PLIGT at spørge og deres RET at forvente et svar.

Metodikken er standardprocedure for kompromitterede statsorganer, og når f.eks Pentagon i dag sender en talsmand frem foran pressekorpset, så svarer han aldrig direkte og åbent på eventuelt nærgående spørgsmål. Han benægter bare. Han åler sig udenom, han glider af, taler forbi, skifter emne, lægger røgslør og uigennemsigtighed henover skurkestregerne OG mistænkeliggør den spørgende og spørgsmålet. Det kan de slippe afsted med endnu en gang – hvad skal pressen stille op, selvom den kunne ønske det, for den får jo ikke svar på det, der spørges om – fordi de holder alle oplysninger i deres privatiserede statskuppede mørke. Det er det, vi ser i disse år, hvor det ifølge amerikanske lovgivning er påbudt, at de dokumenter om JFK-mordet, som Staten og staten-i-staten CIA ligger inde med, skulle offentliggøres. Det er faktisk 10 år forsinket, for loven siger efter 50 år, en regel der skulle være til for at beskytte pårørende og for at sikre efterforskning. Men der foregik overhovedet ingen efterforskning – bortset fra Jim Garrison, som de kørte ud på et sidespor.

De har behængt denne mand med kløvet tunge og militære symboler, selvom han ingen militær baggrund har. Han repræsenterer et segment af den politiske klasse, der ønsker krig uden at vide, hvad krig er.

Historien gentager sig, så længe den ikke ses i øjnene. Så efter 9/11 fik vi 9/11-kommisionen, der var Warren-kommissionen 2.0. Alle de rigtige ‘forkerte’ spørgsmål blev jordet med det samme arrogante begreb som dengang, og alle sammenhænge blev benægtet. Det er DET, der sker, når folk retmæssigt efterlyset gennemsigtighed og sammenhænge. Så får for uigennemsigtighed og 2D-fladskærmsvirkelighed med total mangel på sammenhænge. Eller totalt latterlige sammenhænge – en langskægget, nyresvigtet mullah i en hule i Afghanistan, der styrer 19 amatørbanditter bevæbnet med hobbyknive og udstyret med nybagt certifikat til et et-motores propelfly, der gennemtrænger verdens sikreste luftrum og præcisionsbomber to højhuse, så de falder går i frit fald og forsvinder som støv i luften, inden de rammer jorden. Der var et par stykker, der løftede fingeren efter chokket og forsigtigt spurgte øh, vi synes måske, der er lidt mærkeligt, at … og KABAM! straks blev de kørt over med latterliggørelse, anklager eller bare totalt ignoreret. Hvilket kunne lade sig gøre, fordi forbrydernetværket inkluderede både præsident, udenrigs- og forsvarsminister + andre medlemmer af kabinettet i den daværende regering.

9/11-eventen er så kompleks, at den i sig selv er nok som case-study af forbrydernetværket og dets forgreninger og metoder. Lad os give den lidt mere spalteplads.

 • Regeringens ministre var involveret, men de var blot frontfigurerne, der stod frem. De var operatørerne og ikke opdragsgiverne. Vi troede måske, at de var toppen, for vi havde ikke adgang til at se længere op og ind, men de var længere nede i hierarkiet, de var kun bunden af toppen. Forsvarsminister Rumsfeld sagde ifølge general Wesley-Clark til denne, at han lige havde fået at vide af ‘dem deroppe’, at USA nu skulle smadre syv lande i løbet af de næste par år. Han indrømmede det selv!
 • Infiltrationsgruppen kaldet The NeoCons var involveret. Neo-con betyder ikke nykonservativ, con betyder bedrag. De er neo-trotskister i lige linje fra den gruppe, der befandt sig omkring Trotsky i hans eksil i Mexico, før han blev myrdet med en issyl gennem hjernen af Stalins agenter, hvorefter de flygtede til Californien.
 • Militæret var involveret, for de var med fuldt overlæg på øvelser alle mulige andre steder, så de ikke kunne intervenere.
 • Pentagon, forsvarsministeriet var involveret, for de lagde frivilligt en fløj til, så de selv kunne sende et stingermissil ind. Hvad destruerede de ikke af beviser for forbrydelser begået ved samme lejlighed? F.eks hvor de 2.3 trilliarder $$ i forsvundne budgetpenge (det er dog en slat penge) var blevet af, som forsvarsministeren dagen forinden stillede sig op og sagde, at Pentagon manglede dokumentation for. Dagen var næppe tilfældigt valgt, for hokus-pokus næste dag havde befolkningen glemt alt om de mange rare manglende skattepenge.
 • Ejerne af de syv bygninger – alle syv blev jævnet med jorden, hvilket vi glemmer eller ikke er klar over – var involveret, for de havde tilladt en række eksplosive installationer at blive installeret fra nano-thermite til mini-nukes. Forklaringen med, at Bygning 7 faldt sammen et par timer senere på grund af simpel kontorbrand burde nok bekymre x-antal ansatte i kontorbygninger verden over, for hvis det kan lade sig gøre, så … Det kan ikke lade sig gøre.
 • Bystyret var involveret – daværende borgmester Rudi Guilliano sørgede for at være ude af sit kontor i bygning 7 på dagen.
 • CIA, FBI, Mossad og de andre var involveret. Sammen med Mossad var de firmaer, hvis ejere og ledelse var jøder tilfældigvis ikke i bygningen den dag, for nogen havde tippet dem af.
 • Medierne var involveret. CNN f.eks var på det tidspunkt fuldstændigt infiltreret af CIA (Operation Mockingbird), og alle de andre fulgte trop. De britiske medier, BBC var involveret, for de sad og rapporterede om Bygning 7, der faldt sammen 35 minutter før, det egentlig skete. Og selvom man gav BBC the benefit of the doubt (hvilket der næppe er grund til), så var mediemonopolerne Reuters, Ritzau og Associated Press involveret, for de fodrede hele verden med den officielle konspirationsteori, der var løgn fra ende til anden.
 • Finanshusene og Wall Street var involveret – WTC lå i Wall Street – og der er en hel finansiel skyggeside til eventen, der involverer insiderhandel i milliardklassen. Og insiderhandel kræver som bekendt forhåndsviden. Husk-eller-lær i den forbindelse, at CIA er skabt af to Wall Street-advokat-brødre ved efternavn Dulles. Sammen med en stak importerede nazister, men som man siger i Anglosaxen: They may be Nazis, but they’re OUR Nazis.
Man behøver ikke at studere deres anstrengte ansigter længe for at få den tanke,
at der er noget HELT galt i deres indre.

Her er grunden til, at der næppe er basis for at betvivle medier som BBC’s direkte og bevidste medvirken. Det er lidt for tydeligt, og de fleste englændere har mistet tilliden til BBC. Kun de mest autoritets-intimiderede er i stand til finde dårlige undskyldninger for denne medieinstitution. For hvad var eventen start- og påskuddet til? En serie af overgreb, interventioner og krige under overskriften: Krigen mod terror. Det startede med Irakkrigen, hvor BBC – og derfor mainstream-medier i hele Vesten inklusive dejligt-dumme-DR, hvis store forbillede altid var … BBC – velvilligt kørte historien om Saddams masseødelæggelsesvåben som forlorent retorisk afsæt for at invadere. Vi sender efterfølgende en væmmelig tanke til Anders Fogh Rasmussen, der løj med løgnerne og bragte Danmark ud i en hel serie af designerkrige i røven på USA baseret på løgnen. Afghanistan-invasionen var baseret på løgnen, Libyenskrigen var baseret på løgnen, Syrienskrigen var baseret på løgnen, Ukrainekrigen er baseret på løgnen. Husk at Vietnamkrigen var baseret på løgnen, den spansk-amerikanske krig var baseret på løgnen. USA’s involvering i både 1. og 2. Verdenskrig var baseret på løgnen, og begge verdenskrige blev startet på løgnen. Den Russiske Revolution er baseret på løgnen i form af en designerkult. 

Enhver forbrydelse er efterfuldt af en løgn.
Enhver krig forudsætter en løgn.
Enhver løgn og enhver krig er en forbrydelse.

Den stjålne fremtid

Der er grunde til at mene, at Verden i midten af 1800-tallet var på vej et helt andet sted hen. 
Vi havde en langt lysere fremtid allerede for 150 år siden end den, vi fik, og som nu er fortid og nutid. 

Der blev tænkt store tanker. Slaveriet og feudalismen blev ophævet. Der var stor optimisme og tro på en lysere fremtid. Den demokratiske tanke syntes lovende for en ny tid. Videnskab og teknologi var på fuld fart frem. Nationalstater ønskede at beskytte folkene, forfatninger blev forfattet som understøttelse. Det hele kulminerede i La Belle Epoque, en kortvarig lomme for det gode liv.

Men nogen og noget fik held og magt til at vende det hele i en helt anden retning. Disse nogen stjal menneskehedens fremtid. Det var ikke noget, der bare skete. Der var nogen, der fik det til at ske. Det er ikke altid muligt at sige, at det var nogen, der hang ud i et ganske bestemt baglokale på en bestemt lokalitet. Men vi kan sige, at der var en særlig stor koncentration i inderkredsen af det britiske establishment. 

 • Det er her, vi finder industrialisterne, aftagere af imperialisternes leverancer fra kolonierne. Uden kolonialisme, ingen industrialisme.
 • Det er her, vi ser starten på socialisme/kommunisme og tanken om klassekampen og verdensrevolutionen = det globale slavesamfund.
 • Det er her, zionismen startede, nedbrydelsen af det Ottomanske Rige og sønderlemmelsen af Mellemøsten med lige streger i ørkensandet, oprettelsen af det korrupte familieejede ørkenstat Saudiarabien, Rothschild-syndikatets misbrug af jødisk identitet og baggrunden for dannelsen af det giftige spyd plantet i Mellemøsten, Staten Israel.
 • Det er her, vi finder The Crown Corporation bosiddende i The City of London baseret på de ventianske familier, der flygtede fra deres egne ugerninger og de fjender, de havde fået på halsen, og som medbragte deres svindelprogram i form af gældsbaseret bankvæsen, centralbankvæsenet (Bank of England, falske nationalbanker), fraktional reservering, dobbelt bogføring, alt det vi kender fra det moderne finansielt-økonomiske system med ponzi-skemaer (pyramidespil), high-speed-trading, derivat-hypergæld, The Federal Reserve, Bank of International Settlement, International Monetary Fond, The World Bank, World Trade Organization, hele den megatruktur af misbrug, der nu er i færd med at implodere.

Deres program startede dengang i midten af 1800-tallet. 

Begrebet den stjålne fremtid stammer fra Walter Bosley, der til september kommer ud med en bog om NYMZA og Sonora Aero Club, en lukket gruppe af tyske immigranter udstyret med høj videnskabelig-innovativ forståelse og ingeniørisk snilde, der så tidligt som i midten af 1800-tallet ! i deres tilholdssted i nærheden af Yosemite Nationalpark arbejdede med avanceret eksotisk teknologi og flyvende maskiner, hvilket vi senere ville kalde for Tezla-tech mere end 50 år før Tezla.

Hvad skete der med al den teknologi, og hvorfor fik vi 1. Verdenskrig, der var én stor skrotbunke af primitive benzinslugende dobbeltdækkere og klodsede tanks og sennepsgas og skyttegrave = 100 km lange udryddelseslejre? 

Hvorfor kørte der elbiler rundt i 1800-tallet, mens eftertiden fik Fords masseproducerede benzinhakkere?

Hvordan blev al den avancerede teknologi af, som tyske videnskabsfolk havde udviklet, og som blev indkapslet af nazisterne, pludseligt til hemmelige forskningsprogrammer i kølvandet på Operation Paperclip?

Hvordan blev lægevidenskab til medicinalindustri synkront med at Verden blev overtaget af petrokemisk industri / olieindustri?

Ikke overraskende for de, der har læst på lektien og er kommet på sporet af århundredets forbrydelse, så er svaret: at Misundelsens Imperium anså menneskehedens fremskridt og trivsel som en af dets hovedfjender og potentielt dets eget endeligt. Og de havde fuldstændig ret! Lige så snart al denne viden bryder igennem til menneskeheden, så er Imperiets tid og herredømme slut. 

For denne viden var ikke blot den viden, de havde stjålet og holdt skjult for os. 
Det var også alt det svineri, de havde begået for at holde det skjult for os, så vi ikke ville efterspørge det og stille dem til ansvar for, hvad trilliarder af skattekroner worldwide monstro gik til, og hvor alt det krigsbytte, som deres sørøveri havde bibragt, havnede henne.

Det var alle de folkemord, de havde begået for holde os på krøblinge-niveau af overlevelses-underskud, så vi ikke evnede at rejse os.

Det var al den gift, fysisk, mental, medicinsk, disinformativt, som de har hældt i hovedet på os.

Det var alle de løgne og forbrydelser og svindel og humbug, de har bedrevet.

Det var det århundreders globale plyndringstogt, der har skabt fattigdom, sygdomme, krig og de udviklingshæmmedes helvede primært i Udkantsverden, dernæst i vores del af Verden.

100-års-planen

Lige nu gnider Verden sine forsovede øjne, men når først den vågner op, er det lukketid for Imperie-syndikatet. De ved det, og de sidste 20 år har været en desperat kampe med tiden for dem. De havde en deadline. Den hed 100-årsplanen

Rothschild-syndikatet, der havde bestilt mega-operationen Den Russiske Revolution og finansieret Marx og udviklingen af teorien bag marxisme-kommunisme, gav i 1923 et løfte til Lenin, som de også havde finansieret sammen med Trotsky via deres vedhæng Rockefellerne. Husk at Rothschild-familien sammen med en stribe gamle, magtfulde familier i Europa (Dupont, Baers, o.a), i Mellemøsten og i Asien udgør The Order of The Dragon, Dragefamilierne. Drageordenen udgør sammen med Order of The Black Sun Globalsyndikatet. Løftet var, at det ville tage 100 år at gennemføre verdenskommunismen, for det havde de en færdigskrevet plan for, og den startede … nu! 

På sine gamle dage sad Lenin – manden med det vildt stirrende blik på billedet – på sin veranda og havde for vane at hyle som en ulv. Da de obducerede ham, konstaterede de til deres store forbløffelse, at at han manglede halvdelen af sin hjerne! No kidding.

Hvis vi anlægger dét perspektiv, og hvis vi med velbegrundet mistanke formoder, at de havde magt, som de havde agt, for et par hundrede års verdenshistorie bærer deres beskidte fingeraftryk, så skulle planen være fuldført i 2023. Det betyder, at vi kan anskue alle markante geopolitiske, geofinansielt-økonomiske og geokulturelle hændelser ud fra den vinkel.

Hvis vi også sammenligner med en udtalelse som seeren, videnskabsmanden og filosoffen Rudolf Steiner kom med i starten af 1900-tallet, en mand der både så med knivskarpt blik ind i deres sorte-magiske manipulationsfelt og ind i fremtiden, så udtalte han, at der med 1. Verdenskrigs udbrud lukkede sig et vindue for menneskeheden til en bedre fremtid. Det er hans måde at sige på, at menneskehedens fremtid brutalt blev stjålet fra dem. Han så allerede i slutningen af 1800-tallet, hvordan der havde dannet sig en ekstrem grad af afsjælet materialisme og sagde, at menneskeheden om 100 år ville være ukendelig. Alt det, der var unikt menneskeligt, ville være udslettet, og mennesker ville være sunket ned i et åndeligt mørke, hvor de ikke længere ville vide, hvem de selv var. Men han sagde også, at der efter 100 år ville ankomme et nyt vindue og kun ET nyt vindue, hvorefter ALT ville være tabt og menneskeheden fordømt til et evigt liv i mørke.

Steiner fik ret i den dystre del af sin profeti. Mennesker sank (generaliseret) vitterligt ned i åndeligt mørke, og i dag ved vi ikke, hvem vi selv er længere. Materialismen har sat sig næsten totalt igennem, videnskaben anerkender kun groft målbar materie, hvorved den ikke længere forstår, hvad materie er. Som mennesker har vi tabt vores forbindelse (generaliseret) med vores højere selv – vi kan kalde det Gud, vi kan kalde det noget andet. Forbrugerismen er vor tids religion, vi identificerer os med vores eget spejlbillede og projektion (narcissisme), vores syn på verden og hinanden er afstumpet og misbrugerisk (psykisk vampyrisme), visdom indenfor lederskab er stort set forsvundet, teknokratisme og transhumanisme ønsker at fjerne den sidste gnist af menneskelighed og transformere alle til hybride automaton’er. 

Så Steiner fik fuldstændig ret. Men husk også den anden del af hans profeti:
Der vil åbne sig et nyt vindue i et par årtier, hvor vi for sidste gang får mulighed for at opfylde vores skæbne. 

Tornerose sov i 100 år – men nu skal du ikke sove mer! Var det ikke sådan, vi sang dengang? Jeg tror desværre ikke, at børnene synger den slags længere, for nu sidder staklerne og fedter med computerspil og mobber hinanden på mobilen. Der er med Steiners udtryk blev suget ind i Den 8. Sfære og er ved at bukke under for Ahriman.

Hvis du ikke er fortrolig med denne terminologi, så læs: Den 8. Sfære for en uddybende forståelse af hans hårrejsende analyse af just vor tid, for han var bogstaveligt talt 100 år forud for sin tid.

Verdensløgnen

Titlen siger Verdensløgnen – den store kriminalsag
Det er nu afsløret, at forbrydersyndikatet har opereret efter en 100-årsplan.

Det er ikke længere en hemmelighed, hvad (det første grammatiske spørgsmål) de har begået, og det fulde omfang af deres udåd stadig bliver ved med at vælte ud af den betændte byld. Fordi de er så arrogante, så kan de ikke lade være med at prale af det, så vi har det fra hestens egen mund, som englænderne siger. Vi kan umuligt ej heller være i tvivl om, hvad de yderligere har tænkt sig at begå, for hesten bliver ved med at tale over sig, når Klaus Schwab (eller hans klon eller stand-in eller hvad det nu er, vi ser på skærme), stifteren af den fascistiske tænketank World Economic Forum, stiller sig op og praler af, hvad de er i færd med. Og er stolt af det! Han siger: I 2030 ejer du intet, og du er lykkelig. I slutningen af artiklen vil du vide, hvad der egentlig menes med det, og hvorfor vi skulle være lykkelige for det.

Det er heller ingen hemmelighed, hvem de er. Som der stod i det infamøse brev fra Albert Pike til Mazzini fra 1871, hvor de tre verdenskrige bliver skitseret med hårrejsende præcision – her afsnittet om 3. Verdenskrig oversat:

Den Tredje Verdenskrig skal frembringes ved at drage fordel af de forskelle, der skabt af agenturet for De Illuminerede, mellem de politiske zionister og lederne af den islamiske verden. 

Krigen skal dirigeres på en sådan måde, at Islam (den muslimske arabiske verden) og politisk zionisme (staten Israel) gensidigt ødelægger hinanden.

Alt imens vil alle andre nationer, der nu atter er splittet om denne sag (som i de foregående verdenskrige), være begrænset til at kæmpe til et punkt af komplet fysisk, moralsk, åndelig og økonomisk udmattelse… Vi vil slippe ateisterne og nihilisterne løs, og vi vil provokere en formidabel social katastrofe, som i al sin rædsel klart vil demonstrere for nationerne, hvad effekten er af absolut ateisme, oprindelse til grusomhed og det blodigste kaos.

Derefter vil befolkningerne, der er tvunget til at forsvare sig selv mod verdensminoriteten af revolutionære, udslette disse ødelæggere af civilisation, og flertallet, der er desillusioneret over kristendommen, og som i deres ikke-længere troende ånd herefter vil være uden kompas eller retning, hungende efter et ideal men uden anelse om, hvor de skal finde det, modtage det sande lys gennem manifestation af den universelle doktrin af Lucifer, der omsider er bragt ud i offentlighedens felt.

Denne manifestation vil resultere i en generel reaktionær bevægelse, der vil afstedkomme ødelæggelsen af både kristendom og ateisme, der begge er besejret og udslettet på samme tid.

Der er sået tvivl om, hvorvidt brevet stammer fra Albert Pike (amerikansk frimurerhøvding) til Gioseppe Mazzini, italiensk frimurer-ditto og revolutionsleder og ikke snarere er forfattet af en jesuitisk agent ved navn Leo Taxil. Det gør ingen forskel, om det stammer fra den ene Illuminati-gruppe eller den anden. Jesuitterne stod bag Adam Weisshaupt og hans Bayerske Illuminati, og disse stod igen bag Jacobinerne, der skabte Den Franske Revolution, og som senere skabte Den Russiske Revolution. Jesuitterne stod også bag alle de nazistiske topledere, for det var i deres skoler, de mentalt var opdraget, hvilket giver stærke argumenter for en direkte sammenhæng. Men det er stadigvæk ét fedt, om det er den ene eller den anden gren af Den Sorte Sols Orden, eller om man snarere vil argumentere for at Pike, hvis det er ham, der skrev det, snarere udspringer af Dragens Orden og dens afdeling Den Blå Drage (Crown Corporation), der har den højeste clearing i ordenskomplekset. Det er i så fald en kommunikation mellem den ene mafiaorden og den anden. Pointen er, at planen er halvandet hundrede år gammel som minimum, for det er næppe heller hverken Pike eller Taxil, der har formuleret den i samme øjeblik, som de nedfælder den i et brev.

Vi kunne her endevende hver eneste sætning i brevet, og hver-og-en vil de fremstå som skræmmende præcise. Gør lige din forståelse en tjeneste ved at læse citatet igen med den brille på. Hvert eneste deludsagn falder direkte på plads med de events, vi har været vidne til i vor tid og i særdeleshed i de seneste 23 år. Et hint: Se blot på, hvad der sker i-og-omkring Ukraine lige nu. Scan derefter langsomt baglæns år-for-år, og du vil blive forbløffet. Disse typer følger slavisk et blueprint, der er stemplet ind i hjernen på dem.

SÅ. Vi ved altså, hvem de er, og hvor de gemmer sig. Vi ved også fra 100-årsplanen, hvornår de beregnede planen fuldført. Vi har indtil videre svar på alle de fire grammatiske spørgsmål.

Herefter kan vi begynde at formulere hvorfor-spørgsmålet, søge svaret på det og afklare logikken bag det dybt psykopatiske mindset i Den Store Forbrydelse. Pike/Taxil giver allerede svaret. Det er et grænseoverskridende svar, som vi med vor tids begreber har svært ved at relatere til noget virkeligt, men det siges direkte: 
For at levere Verden og menneskeheden grydeklare til Lucifers herredømme! 

Vores menneskelighed og menneskelige modstandskraft skulle nedbrydes. 
Vi skulle dehumaniseres. 

Vi ved fra deres egne udsagn (f.eks Georgia Guidestones), at der stod i planen, at de havde brug for mellem en halv og en hel milliard mennesker, der skulle være de energetiske batterier for deres projekt, og resten skulle væk. Programmet med masseudryddelse havde et navn: Anti-Genesis.
Om energetiske batterier læs Verdensspillet del 7

Anti-Genesis var det globale aflivningsprogram. Det kan ikke være undgået manges opmærksomhed, at vi har et fertilitetsproblem i Vesten. Folk kan ikke få børn længere, fordi sædkvaliteten hos mænd er faldet kraftigt. Dette er en del af et program og ikke blot ups-og-hovsa, den havde vi ikke lige set komme, der må være noget med miljøet. Javist har det noget med miljøet at gøre, men hvorfor er vores miljø blevet systematisk ødelagt og forgiftet gennem en årrække? Det er jo ikke ligefrem, fordi videnskaben ikke har slået alarm, eller fordi man ingen anelse havde om virkningen af diverse 10.000-vis af miljøgifte. Det er fordi programmet og de globale syndikater, der er indskrevet i programmet, har været stærkere end modstanden mod det, og fordi de sad inde med større viden end alle andre og derfor vidste, hvilken viden de skulle låse inde i deres baglokaler. 

Døden på farmen

Denne besynderlige og meget okkulte høst af menneskers livsenergi, som er beskrevet i del 7 og foregående afsnit, har et navn, der endnu ikke er nævnt: lushe-farming. Fænomenet er beskrevet i to af makkerparret Wachowski’s film. Den ene er The Matrix, hvor Neo slippes løs fra den store farm af menneskekroppe fanget som batterier. I en anden film Jupiter Ascending bliver de meget præcise og bruger direkte navns nævnelse. Høstfolkene / lushe-farmerne kaldes ved navn: Abrasax. Den høstede energi kaldes for lushe. Kvinden fra Jorden, der går til modangreb kaldes ikke ved eget navn, for hun er hovedpersonen i filmen, Jupiter Jones, og hendes hjælper er The Enforcer, der i filmen hedder Stinger. Hovedmodstanderen er spillet yderst skræmmende af en af de mest geniale skuespillere i branchen især til creepy skurkeroller: Eddie Redmaine, hvilket må være det nærmeste, vi kan komme på en visualisering af den detroniserede verdenshersker, Marduk. The Enforcer er ikke korrekt, for det dækker over en hel hær.
Hvis du vil vide, hvem der er modellen for Jupiter Jones, så læs: Billedfabrikken

Abra-abra-kadabra – I wanne reach out and grab’ya

Der kan ikke være tvivl om, at dette usædvanlige og geniale makkerpar sidder inde med en insider-info til Verdensspillet. Jeg ser deres kønsskiftestunt som going undercover for stadig at kunne producere i Hollywood. Jeg er også ret sikker på, at Mila Kunis, der spiller hovedrollen – hun er absolut ingen stor skuespiller – ikke aner, hvad hun personificerer. Disse to filmmagere, for at citere Keanu Reaves, der spillede hovedrollen i Matrix-Trilogien: they are really smart people. Og Hollywood-skuespillere er som grundregel NOT very smart people, selvom de selv mener det, for deres ego blokerer deres udsyn. De af dem, der er smarte i betydningen kloge, vælger at holde kæft og køre undercover. På det seneste er det dog tyndet kraftigt ud med smart people på dét sted, for billedfabrikken har valgt politisk korrekthed, lydighed og woke-compliance fremfor talent. De har valgt filmiske propaganda-stykker fremfor interessante fortællinger, pervs fremfor people. Folk er begyndt at blive lidt for trætte af den glamourøse udgave af Göbbels propagandaministerium eller måske snarere det kommunistiske sidestykke eller begge dele på én gang. Bare fortsæt Hollywood, og inden fem år må I dreje om for hanerne. Vi ser allerede talentflugten på vej væk fra Billedfabrikken.

The Non-Compete Plan

Subsettet af Global Militær Undtagelsestilstand stammer fra 1947 – samme år som dannelsen af CIA. Det var nedfældet, at det globale magtcentrum var nødt til at skifte plads hver 75-80 år, for ellers ville Imperiet falde. I 1947 gik det hidtidige magtcentrum Det Britiske Imperium konkurs og magten blev flyttet til USA, og i 1975 besluttedes det, at i 2022 skulle magtcentrum være flyttet til Kina.

Som support for den globale magtoverførelsesplan underskrev George H.W. Bush The Non-Compete Plan, og Langley/CIA, militæret, EXIM (Export-Import Bank) og andre sektorer i USA arbejdede nu for noget så uamerikansk som at afvikle det amerikanske overherredømme og overføre det til Kina. Det uamerikanske bestod ikke i afviklingen af Imperiet, for Imperiet skulle ikke afvikles, hvilket som sådan ville have været ønskværdigt, for Imperiet skulle forstærkes og bevares. Det uamerikanske bestod i, at USA skulle ødelægges totalt, for at det kunne ske, hvilket George Bush Senior, der var medlem af The Black Dragon-kapitlet i The Order of The Dragon stillede sig til rådighed for. Han søn sidder den dag i dag i bestyrelsen af det fuldt eksisterende Kuomintang, der er The Black Dragon i Kina.

Det forklarer al den frem-og-tilbage-aktivitet mellem USA og Kina, fra David Rockefellers begejstring for maoismen, Nixons venskab med Kina, Biden og søn, der modtager bestikkelsespenge fra Kina, Janet Yellen der rejser til Kina, selvom ingen lytter til hende mere, World Economic Forum får specielt priviligeret besøg af den kinesiske præsident, Klaus Schwab rejser til Kina, Kina udkonkurrerer USA som den nye store imperialistiske ressource-plyndrer i Afrika, Kina etablerer deres kontrol-grid kaldet Den Nye Silkevej – og nej det er ikke for vores blå øjnes skyld – kinesisk militær er tilstedeværende med hele hærenheder i Canada med tilladelse fra deres dukkepræsident, kommunisten Justin Trudeau, osv-osv.

På hans gamle dage morfede hans ansigt til dette – en snerrende øgle

The Non-Compete Plan handlede om kontrol med verdensproduktionen og alle firmaer i Verden. Kineserne har realiseret planen fuldstændigt indenlands, for alle firmaer er ejet af Staten og Partiet. Men planen er en globalistisk plan, så den sørgede for, at massevis af produktion blev outsourcet til Kina, masser af patenter blev stjålet og kopieret i Kina, og Kina sidder på monopolet til udvindelsen af sjældne mineraler, der indgår i elektronik, solceller, u-name-it, medicinalprodukter, stålproduktion. USA og Europa nedlagde gladeligt hele brancher af industri, for at de kunne flyttes til Kina, alle holdt deres kæft, da kineserne invaderede Tibet, alle holdt deres kæft, da Kina indlemmede Hong Kong, alle køber billigt kineserjunk med teknologi, der fik lov til at stjæle i Vesten, alle holdt i lang tid deres kæft med, at vrusen var udviklet i Kina, ingen løfter røsten endsige en finger, når kineserne gør afskyelige ting med børn, genmanipuler menneske, høster organerne på politiske dissidenter, inden de smides i skraldespanden, INGEN synes at have noget imod det, for herregud det gør de så i Kina, mens de spiser hunde.

Da Donald Trump i sin præsidentperiode fik at vide, at det var nødvendigt at nationalisere privatforetagenet The Federal Reserve, den falske amerikanske nationalbank for at fixe tingene – det var mens vi stadig havde et eller andet håb om, at han reelt arbejdede for Make America Great  – svarede han, at det ikke var tid endnu, for han kendte som medlem af Order of The Black Sun alt til planen. Den amerikanske dollar skulle crashes og alt skulle overføres til den kinesiske RNB.

I 1984  – i dette ikoniske Orwellske årstal – udvidede kineserne et program, de havde startet som en del af 100-årsplanen, som hed Operation Black Widow. CIA havde deres MK-Ultra-program, der var en foreløber. De fleste har hørt om det program, hvor MK står for Mind Kontroll – med tysker-K i stedet for det forventede C i controll. Et program, hvor de fuckede med folk hjerner og nervesystem vha kemi, elektronik, torturmetoder, psykologi. Men Hollywood har på sin side vist, hvordan de gjorde, for det er beskrevet i Jason Burne-trilogien, hvor vi i del 3 ser, hvordan de skabte den split-brain vha traumatisering. De skabte deres form for manchurisk kandidat, der kunne aktiveres på et givet signal. De skabte også deres form for super-soldier, der udviklede næsten overnaturlige evner og styrke. Vi er en del, der har nægtet at tro på, at programmet blev lukket ned, som CIA hævdede – bla. fordi CIA aldrig har talt et sandt ord. Men som de, der har set disse tre veldrejede action-thrillers, er der en scene i slutningen af del 1, hvor det hidtidige program bliver lukket ned, efter at dets chef er ekstermineret. Hvorefter hans chef møder op for direktionen og bekendtgør, at nu har de et nyt program kaldet Blackbriar, og her er, hvorfor vi skal have penge til det, osv.

Den sorte enke

Det kinesiske program hed altså ikke Blackbriar men Black Widow. Det var et program beregnet til at skabe overmennesker i form af super-soldater. Det kørte den ondeste genmanipulation for at skabe disse monstre. Det hang nøje sammen med Anti-Genesis-programmet og 100-årsplanen, og sammen med en stribe programmer var de hjemmehørende til Omega-programmet. Alfa står for det højere astrale felt, hvor jorden og menneskeheden befinder sig på niveau 3/9. Omega står for det lavere astrale plan, hvor niveau 9 er det dybeste helvede af antistof. Så når vi i den kirkelige højmesse synger fra Evighed til Evighed (alfa-omega), så ligger der noget andet bag, end teologerne vil bilde os ind. Vi skulle snarere have sunget fra Himmel til Helvede, men så bliver det lidt svært at synge Amen lige bagefter.

De satte Scarlet Johansson til at spille The Black Widow med navnet Natasja Romanov.
Du kan selv regne ud, hvorfor de har valgt det navn.

‘Enkerne’ i Black Widow-programmet havde et implantat. Via dette kunne de kontrolleres. De kunne gå i killer-mode, hvis de fik besked på det. Deres hjerne kunne ristes, hvis der var brug for det, så de vitterligt intet kunne huske. De kunne termineres på hvilket som helst tidspunkt. Man kunne se gennem deres øjne og høre gennem deres ører. Det er det samme, som de i et eller andet omfang kan gøre – og gør via folks mobiltelefoner. Men dette var ikke en fysisk device, der kunne trackes, det var et biologisk-energetisk implantat, hvor de var hacket på et højere niveau.

Udvidelsen af programmet i 1984, der før kun havde omhandlet en begrænset gruppe af supersoldater, blev primært udvidet til at omfatte alle medlemmer de to mafia-ordener. Kontrolcentret for denne implantat-teknologi befandt sig seks etager under jorden i … Wuhan, Kina! Der er noget, der begynder at falde på plads her. Den næste udvidelse involverer alle statsoverhoveder i G20-landene og 1/3 af medlemmerne af den amerikanske kongres. Dernæst samtlige statsoverhoveder i Verden. Dernæst chippede de alle indbyggere i Kina + alle udlændinge, der tilbragte længere tid i landet. Der er fuldt udbygget gratis wifi overalt i Kina, hvilket der er en grund til.

Det betyder selvfølgelig, at der med den logik og det mønster er en tydelig årsag til den nok-så-bekendte virus, som blev udviklet og spredt fra det samme sted i Kina. De kunne sprede den hurtigt i hele verden. Kinesere, der befandt sig overalt i verden, kunne inficeres af virusen, da alle vira, parasitter og pathogener har en frekvens (kendt af alle, der arbejder med Reiff-teknologi), og implantatet var en modtage-sende-device der kunne transmittere virusen. Det var ikke virusen, der var dødelig, for den var ikke væsentlig mere dødelig end en forkølelse – hvilket for svækkede og ældre selvfølgelig altid har været potentielt dødeligt. Det egentligt dødelige var the jabbajab, masseimplantatet. Udover at den ødelagde folks immunforsvar og udsatte de multijabbede for en hel stribe potentielt dødelige sygdom som en primær virkning – og nej, den primære virkning var ikke at booste immunforsvar, for det gjorde de i hvert fald ikke – så var den primære virkning/funktion som implantat at gøre det samme som implantatet i Black Widow-programmet: At give mulighed for, at de par tusinde ansatte i kontrolcentret i Wuhan på ordre ovenfra kunne trykke på knappen og aflive et milliardtal mennesker og zombificere resten.

Sådan ser globalisterne mennesker på denne klode: ansigtsløse anonymiteter med mundkurv på
[foto fra Wuhan]

Men søndag d. 9. juli 2023 gik hele maskinen ned. Terminerings-maskinen bliver termineret, Ødelæggeren ødelægges.

Læs: Verdensspillet del 6 – ødelæggelsen af ødelæggeren

Datacentret i Wuhan blev for det første ristet, men dernæst blev forbindelsen til det lavere astrale felt, som mega-maskinen var afhængig af, klippet. Uden forbindelse, ingen maskine. Black Dragon i Kina og globalt gik i fuld panik, for de havde sat al deres lid til dette program.

Europa

Målet med Omegaprojektet er nævnt i Johannes Åbenbaring som En Ny Himmel og en Ny Jord. Men ingen har rigtigt forstået, hvad der menes med det. Det er så her, det bliver ret esoterisk. En ny jord er Jupiters måne Europa. Ligesom Jordens måne er den et kunstigt objekt. Når menneskeheden var dehumaniseret, ville deres sjæle ende indkapslet her. Det er Rudolf Steiners 8. Sfære, sjælenes fængsel. De, der fik lov til at blive på Jorden, skulle blot producere batteri-energi til at vedligeholde det astrale fængsel. Europa var omhyldet af et slags Faraday-bur, hvor intet trængte igennem, men der var en ledning, der tappede energi fra Jorden. Jorden var blevet ét stort afsjælet batteri.

Jeg ved det, det her er far-out-in-space! Det er nu, du skal bruge din medbragte pose salt ligesom jeg.

De, der ‘fik lov’ til at blive på Jorden, gjorde det kun, hvis de lod sig implantere, injicere, chippe i n’ende grad. Altså den egentlige betydning af Klaus Schwab’s sataniske bemærkning om, at i 2030 ejer du intet, og du er lykkelig. Hvordan kan man være lykkelig, når de har taget alt fra én? Det kan man kun, hvis man har et implantat, der fortæller en, at man er lykkelig, selvom der ikke er den mindste grund til det. Vi finder det samme mindset hos folk som Bertrand Russell og Aldous Huxley, begge medlemmer af The Fabian Society (fabiansk socialisme). Sidstnævnte sagde direkte, at mennesker engang i fremtiden ville blive drugged, så de ville være lykkelige over at leve i socialistland. Folk har gået og tror, at Huxley advarede folk mod Dystopia i form af science fiction. Han var en del af inderkredsen i det britiske establishment, han forudsagde, hvad der kom til at ske, for han kendte til deres plan, han gættede ikke, han skrev af. Og lad os igen citere Bertrand Russell for en anden insiderbemærkning: Vacciner er kemisk lobotomi. Han vidste, hvad de havde i skuffen. Begge bifaldt, hvad de vidste. Hvor Huxley flyver under radaren som bekymret fremtidsprofet, flyver Russell under radaren som bekymret filosofisk fredstribunal-stifter. Han var ikke det mindste fredselskende og kan citeres for, at der nok ville blive ‘brug for’ endnu en verdenskrig. Altså det samme, vi finder i Albert Pike’s brev til Mazzini et trekvart århundrede forinden.

Europa har minsandten også rødt hår

Hvordan kunne den såkaldte elite hoppe på det program? Fordi man havde bildt dem ind, at de ville blive de nye herskere på Europa. Og er det ikke, som om begrebet Den Europæiske Union åbner for et nyt betydningslag her? Europa var, inden en måne blev opkaldt derefter, en prinsesse fra Tyre i Fønikien, der ifølge mytologien blev bortført af Zeus, der havde forvandlet sig til en hvid tyr, hvorefter han smed hende op på sin ryg og red hende til Kreta, hvor han gjorde hende til dronning. I den græske myte tales der om bortførelse af prinsesser. I den kosmiske Europa-historie tales der om bortførelse af sjæle. Sekteriske eskatologer taler om The Rapture, den store bortførelse ved tidens ende, hvor sjælene bliver hentet i den støre høst. Vi finder konstant disse udslip af insider-info lukket ud i det offentlige rum i form af diverse memes. Men disse memes kommer ikke ud af den blå luft, de er dumps af tankegods, som nogen har hældt ned i omstillingsparate beholdere for den slags.

Russell – får man ikke fornemmelsen af et slangehoved?

Det andet site, der var under forberedelse til et kontrolcenter mage til Wuhan, var under testområdet i Nevada, hvor de afprøvede den første atombombe – som jeg har hævdet ikke var den første atombombe, for både tyskerne og japanerne havde den forinden.
Læs: Imperiet og Østasien
Det ville have taget flere år at etablere det andet kontrolcenter, men nu uden forbindelse til mørkefeltet vil det aldrig blive til noget.

Sceneskift

Amerikanerne havde ingen anelse om, at de var en del af The Non-Compete-Plan om overførsel af al amerikansk livlighed til Kina. De anede intet om, at deres militær, deres regering/administration, deres finanssystem, deres efterretningsvæsen, hele systemet var sat op til at servicere kineserne. Altså ikke kineserne som den udmærkede befolkning de er, men Kina som det nye magtcentrum i Verden. Og ikke engang Kina som nationalstat men Kina som den nye model for det ultimative kontrolapparat, det fuldendte globalistiske styresystem, den nye global-maskine.

Amerikanerne blev holdt hen med snak og falske løfter. Trump og hans designer-patriotisme havde til formål at passivisere alle, der holdt af deres land, så de bare ville vente-vente-og-vente, mens kontrolstaten fik sit endelige system på plads. Det er det, vi ser lige nu, hvor de stadig venter på, at deres Messias skal opstå fra de døde og komme og frelse dem alle sammen i 2024. Det er så her, at man tænker, om Robert Kennedy Junior, der stiller op som modkandidat, er klar over, hvad der foregår her. Det er han desværre ikke. De klistrer blot endnu-endnu et lag af kontrolleret og bedraget opposition ovenpå det gamle shit. Man kan have alle mulige sympatier for manden, for han har modigt sagt etablissementet imod og ikke lagt fingre imellem til medicinalindustrien. Han har skrevet en bog med titlen The Real Anthony Fauci, hvor han som dreven advokat hiver bukserne ned på Dr. Mengele 2.0 – men han ved kun, hvad han ved, og det, han ikke ved, bliver hans achilleshæl. OG: de tager uden tvivl livet af ham, lige som de gjorde ved hans onkel og hans far, hvis han begynder at pille ved deres konstruktioner. Det kommer sikkert ikke så langt, for de har masser af teknologi til at svindle et valgresultat igennem. Republikanerne i USA er dybt naive, hvis de tror, det ikke vil ske igen som i 2020.

Vi har nævnt den kinesiske annektion af Hong Kong, som Vesten var jævnt hen ukritisk overfor. Det var en del af overdragelsesplanen af verdensmagten, at The Federal Reserve, der koordinerede alt bankvæsen i verden – de var langt mere end en forfalsket amerikansk nationalbank – skulle flyttes til netop: Hong Kong, hvor global bankkontrol herefter ville være under kinastyrets kontrol. Alle bestyrelsesmedlemmer i The FED var chipped undtagen to helt nye afrikanske medlemmer, for chipping/implantatsystemet var nu defekt. Det var ved overdragelsen, at CDBC – Central Bank Digital Currency – skulle indføres som den nye verdensøkonomi. Det var her, hvor hele koordinatet skulle falde på plads med C.O.V.ID-19 – Certification Of Vaccination IDentification også kaldet ID-2020 – som garantien for implantatet.

HELE Hong Kong var på gaden i protest. Vesten var fucking ligeglad!

Politik, media, finans, militær og videnskab var de fem søjler for kontrol. Dette kontrolsystem gik fløjten, da der blev stukket en stor kæp i hjulet startende i 2018, hvor den store modoperation slog igennem.

The Deep State agerer stadig efter planen om, at verdensøkonomien crasher ultimo juli 2023, hvorefter CDBC vil blive påtvunget verden, regeringerne, staterne, politikerne, institutionerne, for HEY: nu har I ikke noget valg. De taler både internt og åbent om, at de har tænkt sig at køre en ny pandemi i stilling med nye og 10x så onde nedlukninger, for de forlader sig på, at Wuhan-kontrolkælderen i underste 6. etage stadig fungerer – det gør den så ikke længere!

Spørgsmål: Hvorfor har The Deep State ikke set i øjnene, at de har tabt? 
Det har de ikke, fordi deres hjerner har været chipped, så deres medlemmer opererer efter et program, der – selvom det er de-aktiveret – stadig kører rundt i deres hjerner. De kender ikke til andet end at følge programmet.
Det har de ikke, fordi der stadig er operatører, der råber ordrer ud i hovedet på dem, og de er vant til at følge de udråbte ordrer. De kender ikke til andet.
Det har de ikke, fordi de endnu ikke har lært at tænke selvstændigt. For nogles vedkommende vil det komme, for andres vedkommende vil det ikke komme, hvorfor de vil forsvinde fra dette sted.

Domfældelse over forbrydelsen

Deep State medlemmerne bliver nu konfronteret med spørgsmålet: 
Er I til forandring eller er i forbedrelige?
eller
Er I til fortsat insisteren på jeres lovede magtovertag og dermed uforbedrelige?
Sagt på en anden måde:
Vil I medvirke til den Globale Restaurering?
eller
Vil I køre linen ud, forlade denne Verden og møde jeres Skaber?
Med andre ord, de mest inkarnerede medlemmer af Ordenen har afsagt deres egen dødsdom,
hvis de vælger at køre linen ud.

ALLE hangouts til The Deep State er nu blevet briefed om, at de har opereret under LØGNEN og medvirket til FORBRYDELSEN. Det var de ikke fuldt klar over.
De har nu for første gang i verdenshistorien alle relevante oplysninger, der giver dem mulighed for at træffe reelle beslutninger.
Der er ikke noget at være i tvivl om, for de har alle fået read-only adgang til GIA, Global Intelligence Agency, hvor alle oplysninger om verdenssituationen findes real-time.
Stater/regeringer i hele verden har fået tilsendt dokumenter, der viser, at de aftaler, der har bundet dem op til de to fraktioner af Ordenen, ikke længere gælder. 

Hvad de færreste er klar over – statsledere og monarker, konstitutionelle såvel som regerende monarker ved det alt for godt – at man stiller op til to edsaflæggelser som nyindsat statsleder. Spørg Mette Frederheksen, og hun vil … aldrig indrømme det. Den ene er en ed til forfatningen og folket og landet. Da Danmark er et konstitutionelt monarki, foregår det i audiens hos dronningen. Den anden er en ed til Ordenen, hvor de afgiver deres magt til dem – hvilket dronningen også er fuldstændigt klar over, for hun har afgivet en lignende ed. Statslederne i hele verden har fået at vide, at denne sekundære og mørke edsaflæggelse ikke længere er gældende.

De har også fået at vide via tilsendte dokumenter, at landet/nationen ikke længere er sub-suverænt til FN. Vi har lært, at 1975 var året, hvor Bush Sr. initierede The Non-Compete Plan om overførelse af Verdensmagten til Kina. Det var samme år, at De Forenede Nationers nationer blev tvunget til at underskrive en kontrakt om, at deres lande var subordineret FN. Men FN har nu mistet sit charter, og denne kontrakt er derfor ophørt.

FN som korrupt globalist-organ er et kapitel for sig. En af steder, agendaen stikker helt ud gennem facaden på denne korrupte organisation, er WHO. Vi skal da lige love for, at de har bekendt kulør gennem hele Operation Lockdown. Vi har også lært deres opdragsgivere og ejere at kende. Der er grundlæggende tre af slagsen: Bill & Melinda Gates Foundation, Medicinalindustrien, hvoraf flere er ejet af samme foundation, og det kinesiske kommunistparti, da Kina producerer størstedelen af medicinske præparater i Verden. De er altså et interessentskab af businessinteresser, der poserer som et overstatsligt organ. På samme måde som EU-kommissionen poserer som et uber-parlament, selvom de består af folk, der er håndplukket af deres venner i de europæiske rigmandsklubber.

Denne konstruktion, hvor private business-interesser æder sig ind i parlamentariske organer, her overstatslige organer, har et navn. De har muligvis flere navne, men det eneste præcise navn for det er: fascisme. Fjernelsen af FN’s charter er derfor et afgørende skridt frem imod at gøre fascisme illegal. De fleste vil sige: jamen var det ikke det i forvejen, har historien ikke fordømt den slags? For dig, der læser dette, er det indlysende, at sådan er det ikke. På ingen måde! Fascismen har i allerhøjeste grad overlevet historiens dom. Den har stortrivedes under andre navne og forklædninger. De droppede efterhånden skrårem og støvler, brune og sorte skjorter, militant politi med lakhatte og alle de ydre tegn, vi så i Sydeuropa og Sydamerika langt op i forrige århundrede. Fascisme er langt mere end militærdiktatur. Et militærkup behøver overhovedet ikke at være fascistisk, for der har fundet 100-vis af slagsen sted som reaktion på en korrupt ‘demokratisk’ statsleder, der var mere fascistisk end dem.
Læs: EU’s fascistiske bagland

Fascisme er en struktur, hvor der sker en total(itær) sammensmeltning af private og statslige interesser, således at staten tjener et andet formål end befolkningens ve og vel. Det er den struktur, som nu bliver pillet fra hinanden bag skærmen. 

Til slut: hvad er det egentlig, Forbrydelsen har forbrudt sig imod? Her er det vigtigt at forstå, at der er en afgørende at forstå, at der er essentiel forskel mellem menneskeskabte lovkomplekser, der ganske ofte er skabt for at beskytte magthaverne mod befolkningen (selv de sælger sig selv som det modsatte) og Naturlig Lov eller Universel Lov. Menneskeskabte love burde være blot formuleringer af Naturlig Lov, og i visse tilfælde kan man stadig se, at intentionen engang var til stede. Naturlig Lov burde være en klar stemme, der lyder inde i alle mennesker som vores samvittighed. Menneskeskabte love – eller man burde måske snarere sige retspraksis og jura og den måde, love bliver forvaltet på, går desværre i mange tilfælde ud på at finde huller i loven, bøje, vende og omgås loven. Når store virksomheder begår lige så store ulovligheder, hyrer de en mindre hær af højtlønnede jurister, der er dygtige til at bøje loven. De laver kryptiserede virksomhedsstrukturer, så de slipper afsted med deres ulovligheder.

Naturlig eller Universel Lov indeholder ikke disse muligheder. Den kan ikke gradbøjes eller omgås. Enten handler man i overensstemmelse med denne lov, eller også gør man ikke. Punktum!

Og som vi har lært i dag, så findes der en global herskerklasse, der har udskiftet deres samvittighed, deres indre stemme, der skulle have fortalt dem, hvad Naturlig Lov er, hver gang de træfferen beslutning, der omhandler andre mennesker, med et hjerneimplantet, der fortæller dem, på hvilken ny, snedig og satanisk måde, de har lov til at begå forbrydelse for at rave til sig af magt og midler. Disse folk vågner for tiden op med en sær form for hangover, for nogen har slukket for transmissionen til deres implantat. De er nødt til at tænke selv, hvilket er fuldstændigt uvant for dem. Vi andre uden dén form for hjerneskade kan se frem til, at den uklarhed, den hjernegrød, vi ofte oplever uden rigtigt at kunne sætte fingeren på, hvor den kommer fra, gradvist vil forsvinde.

Det må være nok for denne gang, fortsættes i næste nummer. 
Vi ses på bagsiden af Månen.

Læs: Verdensspillet del 1 – en kosmologisk model
Læs: Verdensspillet del 2 – livet under radaren
Læs: Verdensspillet del 3 – virkeligheden lagt i stasis
Læs: Verdensspillet del 4 – Eden Have genoplivet
Læs: Verdensspillet del 5 – Armageddon aflyst
Læs: Verdensspillet del 6 – ødelæggelsen af Ødelæggeren
Læs: Verdensspillet del 7 – skjulte forklaringer på verdensbegivenheder
Du læser del 8
Læs: Verdensspillet del 9 – skabelsen af en ny verden
Læs: Verdensspillet del 10 – krigserklæringen
Læs: Verdensspillet del 11 – kongerigerne i den mørke tid og den globale restaurering

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *