Essay,  Historie,  Politik

EU’s fascistiske bagland

Hvad er Den Europæiske Union for en størrelse?
Kan vi tage et kig igennem de blankpolerede facader i Babelstårnet i Bruxelles?
Hvordan skal vi forstå denne monstrøse organisation og dens besynderlige adfærd overfor de europæiske nationer, medlemmer såvel som ikke medlemmer?
Hvad var dens oprindelse og egentlige formål?
Hvorfor er der så stor forskel på det, de siger, de vil og det, de gør?
Hvorfor lader de, som om projektet har noget med demokrati at gøre, når det ikke har?
Hvorfor denne slet skjulte stank af fascisme hyldet ind i diverse retoriske parfumer?

Disse og mange andre spørgsmål kræver svar, og foreløbige svar kræver mere undersøgelse.

Vi kan ikke stille eurokraterne disse spørgsmål og forvente et svar. Enten befinder de sig på de manges informationsniveau, hvor de ingen anelse har om, hvad deres bagland er. De er teknokrater, der udfører teknisk service for oligarkiet. Eller også er de på de ganske fås informationsniveau, hvor de vil undgå for enhver pris at svare ærligt. I mafia-terminologi hedder det omérta, tavshedsløftet, der aldrig kan brydes, med mindre man ønsker at ødelægge sit liv og sin karriere.

Til hjælp i undersøgelsen tager vi historikeren Matthew Ehret, der i et to timer langt interview med en græsk historiker, Maria Nicolaidi svarer på spørgsmål i ovennævnte kategori. Hendes indleding er udsagnet: Grunden til, at jeg gerne vil tale med dig er, at jeg ikke længere føler, at vi har en regering i Grækenland. Hun rammer en åre her. Mange europæere, amerikanere, canadiere, australiere, newzealændere og på det seneste overvældende mange brazilianere, der lige har oplevet en gang grovkornet valgsvindel, føler nøjagtigt det samme. Dette er et globalt fænomen, og derfor må vi lede efter et globalt interessentskab for at vide hvad og hvem, der står bag, og hvad deres agenda er.
What are the Fascist Roots of the European Union?
Desuden er det ikke en ny agenda, for den har århundreder på bagen.

Tilbage til Kong Karl

Verdenshistorie er et kontinuum. Vi skal en tur rundt om hele bygningen for at vide, hvilken dør vi skal ind ad. For at forstå EU-projektet i dets essens må vi grave langs rødderne og se tilbage til Charlemagnes / Karl den Stores romerske kejserrige 2.0 – Carolus Magnus (født 747, frankisk konge fra 768, romersk kejser fra 800-sin død i 815). Den frankiske kejsers projekt var genetableringen af det Romerrige, der var gået i stykker samt kristendommen i den augustinske forstand. Der var virkelig noget at restaurere, for tiden efter Romerriget 1.0’s kollaps og frem til den tidlige middelalder var en mørk tid med forfald, kaos og armod.

Andre kejserdømmer i Verden var kollapset. Det kinesiske Hun-Dynasti kollapsede allerede i år 200. Den muslimske verden til gengæld var under opbygning. Ideen om Silkeruten blev genoplivet og dermed tanken om forskellige kulturers samarbejde, samhandel og udveksling af ideer. Afskaffelse af hjemløshed, forældreløshed og analfabetisme var på dagsordenen, altså alle den mørke tids svøber da Imperiets struktur og logistik kollapsede. Men disse smukke ideer og deres realisering fik kun en kort stund, for også den tid led under et interessentskab af oligarki og bankvæsen, der ikke så folkets velbefindende som hensigtsmæssigt til deres formål. Problemet med imperiale kollaps er altid, at Imperiet har etableret så stor afhængighed af dets monopol på logistik, at folkenes evne til selvstyre er degenereret.

Disse oligarkes interessentskab var familier, der via deres netværk altid har plejet deres egen interesse ved at skabe kulte. Der var elitære kulte for dem selv og de indviede og designerkulte for folket. Vi ved, at kejser Konstantin den Store indførte kristendom som statskult / statsreligion, mens han selv og sin kreds dyrkede Mithras / Sol Invictus. Vi ved også, at han og hans administration skabte feudalismen som hierarkisk system beregnet på at servicere de ganske få via en pyramide-fordelt magt hos adelen og holde de overvældende mange i en evig tilstand af underdanig binding = slaveri. Vi ved også, at den Katolske Kirke efter Konstantin skabte en kult for de mange og en intern kult med implicitte dyrkelse af væsener fra den præantikke verden. De omdefinerede babyloniske, kanaanitiske og egyptiske guder og hele den symbolik og billedverden, der omgav dem. De omdefinerede hedensk-kultiske fester til at være kristne. De byggede kirker ovenpå hedenske kultsteder. 

Designerkulten

Det kan siges mere skarpskårent: 
Præantikkens kulte var frugtbarhedskulte. Kirken kaldte dem for bondske, landlige (eng. pagan), tilhørende udkantsverden ift. magtens centrum eller hedenske, tilhørende fortiden.
Den romerske statskult var en saturnisk dødskult. Der er intet over Staten, som Mussolinis fascisme hævdede, når de forsøgte genindførelse af Romerstaten. Selv når romerne holdt deres saturnalier, var det en perverteret udgave af naturreligionens fejring af vintersolhverv og naturens overflod, det der blev til julefesten i nyere tid iblandet elementer af karneval / fastelavn. For julen varer lige til faste.

Oligarkiet er en kult-parasit. De udser sig alle folkelige værdisæt med det formål at twiste dem til deres fordel i deres projekt. Romerne åd, fordøjede og udgav alle kulturelle frembringelser indenfor Romerriget for at være deres egen opfindelse. I den genopfundne form var det altid til fordel for oligarkerne i toppen af statsapparatet. De vil altid se, hvad der har indflydelse på folk, og så vil de overtage det og pervertere det. Vore forfædres traditioner er kuppede og armvredne. Med julen igen som eksempel: solhvervsfesten blev til en forbrugsfest, og velgøreren Sankt Nikolaus blev til en overvægtig onkel med livsstilssygdomme og hang til at rave på børn.

Illustration fra Joseph P. Farrels bog Financial Vipers of Venice.
Løven med manuskriptet til DET HELE er den babyloniske løve, Judas løve, venetianske løve, den engelske løve, løverne i det danske våbenskjold – det er magtdyret, der går i arv i kongefamilierne, det er continuity of government.

Det frankiske romerrige faldt sammen efter Charlemagne. Han sønner var svage og korrupte. Presset udefra blev for stort. Venetianerne, de fønikiske adelsslægter, der senere skulle blive til de sorte nobiliteter i Italien, havde startet deres kyniske og korrumperende aktiviteter. Andre familier med rod i Nærorienten og Byzanz infiltrerede Pavestaten. Pavedømmet er en lang kæde af rivaliserende familier, der prøver at indsætte deres mand på stolen. Også den tid havde sit Clash of Civilisation og et interessentskab, der ønskede splittelse mellem øst og vest, det Østromerske og Vestromerske rige og Østkirken og Vestkirken. Charlemagne skulle have været gift med den græske dronning Irena og således have skabt en forening af øst og vest, men intrigemagere forhindrede det, og dronningen døde en mystisk død, som der står i historiebøgerne. Kongeslægter bruger som bekendt giftemål til at danne alliancer – giftemål = gavegivning, medgift. 

Man kan vælge at se Charlemagne som en destruktiv kraft, og set fra et skandinavisk-germansk synspunkt var han netop det. Reaktionen mod hans brutalitet udadtil mod hedningerne, fx massakren på sakserne, førte til hele vikingetiden og al dens invasive plyndring af Frankerriget og England og efterfølgende en normannisk overtagelse af begge land. Charlemagne så allerede sit rige smuldre, og et øjenvidne beskrev, hvordan han stod og så ud af sit vindue – og græd.
Læs: Vikingerne

Imperiet er ikke en entydig størrelse

Set fra et mere europæisk synspunkt var Charlemagne, de europæiske royaliteters bedstefar, en samler og en visionær. Som romerne ønskede han at skabe infrastrukturer. De store kanalbyggerier i Frankrig var startet af ham. Det klosterbaserede skolesystem, der senere skulle føre til universiteter og andre læreanstalter var startet af ham. Han førsøgte i hele ti år at undgå at blive den hellige romerske kejser, for han vidste, at det ville være et kejserdømme kontrolleret af pavestaten (hellige romerske …). Og det blev det så.

Det er de europæiske intrigemagere, der starter korstogene 200 år efter Charlemagnes død og den karolingiske slægts forfald. Men allerede på hans tid forsøgte de at få ham til at starte korstog mod de Abbasidiske Rige. Harun al-Rashid forhindrede det ved simpelthen at forære de potentielt hellige krigere Det Hellige Land. Det er jeres, sagde kaliffen af Baghdad (det er ham fra 1001 Nats Eventyr), og vi vil beskytte det. Det tog al energi ud af det første forsøg på at starte korstog. Og så forærede han Charlemagne en elefant, som kejseren elskede så meget, at han red på den, når han gik i krig. Mere skulle der ikke til. 

Kaliffens delegation hos kejseren

Jøderne spillede en stor rolle i datidens diplomati. Det Khazariske Rige – i dag stort set glemt – var et slags tyrkisk imperium uden for nuværende Tyrkiet, dengang et muslimsk kalifat. Jøder og muslimer havde en pagt – ikke sært, da Islam er udsprunget af Jødedom. Ved at konvertere til Islam afværgede den khazariske kagan/konge en muslimsk invasion. Også her trængte intrigemagerne ind. Nogle kalder dem i dag den khazariske mafia eller de falske jøder.

En wannabe Karl den Store

Hvorfor taler vi om noget, der fandt sted for over 1000 år siden for at forklare, hvad EU er for en størrelse? Fordi EU er en genoplivning i en perverteret form af de visioner, som karolingerne og Charlemagne havde. En hovedmand i dette projekt er grev Richard Coudenhove Kalergi, en efterkommer af de kanaanitiske-fønikiske-venetianske adelsslægter. Ham skal vi lære at kende, hvis vi ikke allerede har mødt ham. Det starter med venetianerne.

Kontekst: Venedig har i århundreder været det kontinuerlige centrum for politisk ondskab og intrigemageri – gerne under det tilforladelige navn diplomati* – fra det 11. til det 18 århundrede. Der står venetianere bag Den Sorte Pest + det gigantiske folkemord i 30-årskrigen, altså reformationskrigene, der myrdede halvdelen af Europas befolkning to gange i træk. De står bag det parasitiske bankvæsen, der førte til Imperialismen og verdenskrigene og stadig er en sort pest i Verden i dag. Før Det Britiske Imperium og The City of London brugte intrigemagerne Venedig som base, og de spredte sig via Holland/Amsterdam, London og videre til Wall Street. Fodnote: CIA er startet af bankstere fra Wall Street, som havde brug for en version af MI5 og MI6, der startede som hemmeligt politi og efterretningsvæsen for Det Britisk-Ostindiske Kompagni i Det Britiske Imperium i dets velmagtsdage, Opiumskrigene og den klassiske imperialisme. Kina kæmper den dag i dag med at vriste sig løs fra det kvælertag, der blev taget på dem dengang i 1800-tallet. Globalisme er ingen ny opfindelse, det er blot vor tids udtryk for oligarkiets uudslukkelige våde drøm om verdensherredømmet.
Læs: Den venetianske forbandelse

* Diplomati:
Vi er nødt til at dykke ned i etymologien, for ingen leksikale artikler er villige til at sige, hvad diplomati er for en størrelse. Diplo er dobbelt og -oma er en tilføjelse, der siger, at det har noget at gøre med ord eller tale. Diplomati er simpelthen dobbelt tale. Diplomater siger noget til den ene part og noget andet til den anden.
Diplomater taler folk efter munden, bagtaler folk, fører dobbelt tale, taler fanden-et-øre-af, mens de betaler håndlangere. De kan tale folk bukser og trusser af, hvis de skal. De taler for deres syge moster, hvis det er med dén på. De taler sjældent sandt, for sandheden er ilde set.
Vi kan godt finde eksempler på konstruktivt diplomati, men ved nærmere eftersyn vil det som regel vise sig, at det konstruktive har en skjult agenda. Konstruktivt for hvem?

Det giftige diplomati og Den Storslåede Krig

Habsburgernes Østrig-Ungarske kejserdømme blev opløst efter WW1, den kunstige iscenesatte krig med kraftigt britisk fingeraftryk. Giftigt diplomati a propos. Tyskerne fik smurt al skyld af på sig, selvom de ret beset forsvarede sig mod et terrorangreb, og det syntetiske skyldkompleks blev overført til WW2 og sidder stadig i sulet på dem. Don’t mention the war. Anarkisten, der myrdede arvingen til tronen i Sarajevo, var den selvsamme britiske agent, der år forinden havde myrdet den serbiske konge og dronning, der stod i vejen for Den Storslåede Krig. Sammen med 20 andre statsledere worldwide, som modarbejdede det sataniske krigsprojekt.

Hvad var formålet med WW1? Det var at ødelægge alle de egentlig progressive tiltag i og mellem nationer overalt i Verden, fredelige tiltag, handel og bankvæsen, forfatninger til gavn for folkeslagene, trivselsprojekter, opbyggelige alliancer. Freden truede med at bryde ud mellem nationerne på den tid. Misundelsens Imperium ville forhindre det, for som den parasit det er, trives det kun på nød, elendighed, fattigdom, sygdom, krig, udplyndring, splittelse og had mellem folkene. Imperiet er et sumpdyr, og hvis der ikke findes en sump, så skaber det en sump.

Stalinistisk plakatkunst – på amerikansk

Et af globalisternes dogmer om økonomisk politik i nyere tid har været Grænser For Vækst. Der er skrevet en bog med titlen, der blev en slags bibel. Disse bevægelser op til WW1 gående tilbage til den amerikanske revolution og frihedskrig var det stik modsatte. De var storslåede bestræbelser for at ophæve disse grænser for vækst og trivsel gennem konstruktivt samarbejde mellem nationerne. Altså den egentlige grundtanke bag De Forenede Nationer, før det blev et af hovedsæderne for korruption i verden. Denne organisk voksende grundtanke, der kulminerede i Belle Epoque før WW1 og blev skudt i sænk under og efter The Great War, er den økonomiske tænker Hobbes grundide om, at det er sundt for Imperiet, at folk kæmper om smulerne fra de riges bord, for så er de fuldt beskæftigede med at overleve og kommer aldrig videre. Det er også grundtanken bag socialdarwinismen, imperiets nye pseudoreligion. Det er grundtanken bare del-og-hersk. Og det er stadig grundtanken bag klimaagenda, finanskrise, pandemi-nedlukningskrise, Ukrainekrise, energikrise, fødevarekrise og al den klamme suppedas af neo-imperialisme og neo-feudalisme, som det er så svært at slippe af med, for der er SÅ meget investeret interesse i elendighed i SÅ lang tid på SÅ mange måder. Elendigheden er systemisk, og den er villet.

Et snapshot ét sekund før det rammer ham i ryggen – han så det ikke komme

Imperiets styreselskaber

WW1 var en slags chock-terapi. De bedste hoveder og hjerter i Verden var fysisk eller psykisk ødelagt efter krigen. Det er interessant, at det infamøse Tavistock-Institut som en af de første projekter havde en undersøgelse af, hvad granatchock gjorde ved den menneskelige psyke. De lavede simpelthen et helt institut for at tjekke, om deres sataniske krig havde gjort sin rette effekt! Resultatet var tilfredsstillende for opdragsgiverne. Et menneske, der er traumatiseret af granatchock, er efterfølgende tilbøjelig til at gøre ALT, hvad autoriteter forlanger af vedkommende. 
Sådan, det var flinkt! Mennesker kan med andre ord bankes og bombes på plads.

En insiderperson i Imperiet og dets inderkreds var Bertrand Russell (medlem af The Fabian Society). Glem alt om fredstribunal og pacifisme, det var kun hans forlorne overflade. Denne kyniske magtperson udtalte i fuld alvor, at der efter WW1 og WW2 nok var brug for endnu en verdenskrig for at sikre Imperiets totale dominans. Fodnote: Han udtalte også, at vacciner er kemisk lobotomi. Har vi set det for nylig? Var det ikke fra Imperial College i London, at nedlukning blev iværksat via forfalskede statistikker om den Sorte Død, der ville smitte og udslette  menneskeheden? Var det ikke under Boris Johnsson, at England oplevede uhørt totalitære tiltag fra regeringen. Og var det ikke i hele den tiloversblevne Commonwealth-sfære, at de gik helt sygt totalitære (Australien, Canada, New Zealand)? Og i USA – men der er alligevel en anden modstandskraft her, for ånden fra frihedskrigen findes stadig intakt og latent. I modsætning til de velfærdsforædte og -forrådte danskere har de stadig en Holger Danske-mentalitet i baggagen, som bliver aktiveret under pres. Holger sidder og stener i kælderen under Kronborg i Something rotten in the State of Denmark. Vi lider af den engelske syge, det nationale Stockholms-syndrom efter Englandskrigene ydmygelser.

Bertrand mente – de prøver for tiden at følge hans anbefaling.
Problem: En verdenskrig koster 80.000.000 $$ – om dagen!
Og ‘nogen’ har drejet om for det varme vand, for disse nogen er trætte af krige.

Undtagelsestilstand

Man spekulerer på efter at have overværet politikernes besynderlige opførsel, hvorvidt Operation Nedlukning ikke også var en øvelse i for de lokale magthavere at identificere sig med despotiet. De førte sig frem med en stil og en vellyst til at nedgøre befolkningens humør, der kun har historisk fortilfælde i regimer, som vi normalt tager stærkt afstand fra. Med et management-kunstgreb var det pludselig det nye normale. Alle totalitære regimer opererer vha undtagelsestilstand, for de har ingen folkelig legittimitet. Civile rettigheder er herefter inddraget, og det er for vores egen skyld, siger de altid. Den danske justitsminister udtalte direkte – glem ham ALDRIG for det! – Folk går og tror, at de har civile rettigheder, det har de jo ikke. Dette er ordene fra en karrieresociopat, en skabsfascist, mens han hopper ud af skabet. De siger også, at det kun er midlertidigt, hvilket det aldrig er. Sundhedsministeren fik ubegrænsede beføjelser til at sende folk i stuearrest og indføre forsamlingsforbud + en ny pandemilov, der sikrede, at han kunne få sine beføjelser tilbage når som helst. Statsministeren øvede sig i en kommende nedslagtning af alle danske husdyr ved at massemyrde 17 millioner mink. Og befolkningen blev sendt til pottetræning med maskernes underkastelsesritual.

HVAD?! Hørte jeg nogen hviske i baggrunden?

Da den danske befolkning lige har genvalgt dette stykke lyserøde fascisme, ligger landet som det har redt. De velfærdsforstoppede danskere har lang vej igen.

Ideen om Grænser For Vækst er neofeudal. Den er blevet pakket ind i en serie af argumenter i kategorien skyld-skam-og-frygt = politisk korrekthed:

 • Jorden går under
 • Vi bliver kvalt i overbefolkning
 • Vi løber tør for ressourcer
 • Der er ikke nok til alle (kun til os)
 • Det er ikke bæredygtigt
 • Vi ødelægger kliiiimaet
 • Vi bliver udryddet af galopperende pandemier
 • Vi har ikke længere råd til energi
 • Inflationen er gået amok, og vi ved sørme ikke hvorfor
 • Nåjo, det er Putins skyld
 • Vi er nødt til at æde insekter, veganerjunk og frankenfood
 • osv. i kategorien BS, en liste man bliver meget træt af

Et skræmmescenarium, der til gengæld ikke er fake, er at verdensøkonomien bryder sammen, for herskerklassen har misrøgtet den til grotesk ekstremitet.
Hvad der til gengæld er fake-fake-fake er, at DE til det sidste vil hævde, at det er VORES skyld, og at VI er nødt til at betale regningen for DEM. 

Den Europæiske Liga

Efter WW1 forsøgte sejrherrerne at etablere en verdensregering kaldet The League of Nations, deres bud på en New World Order kørt Af oligarker for oligarker – det modsatte af Af folket, for folket. Men der var for megen modstand, for folkene og regeringerne så, at de var de samme skumle personer, der promoverede det, som var hovedaktørerne i krigen. Så den omtalte venetianske adelsmand og rænkespiller, diplomat = dobbelt-taler grev Richard Coudenhove Kalergi allierede sig i 1922 med Rothschild-pengemaskinen og Max Warburg – Warburg og hans bror finansierede nazisterne og satte svindel-centralbanken Federal Reserve op i 1913 – for at sætte en ny Europæisk organisation op kaldet den Pan-Europæiske Union. Han så gerne i begyndelsen, at Mussolini blev en nøglespiller, men denne var tøvende. Kalergi skabte også en amerikansk afdeling under Council of Foreign Relations, en af hovedsæderne for oligarkiet. I den amerikanske afdeling finder vi de førende fascister i USA (Walter Lipman, m.fl). Med andre ord den tids amerikanske Deep State, rigmandklubberne, der også dengang kørte landet udenom regeringen, J.P. Morgan, General Electric – og med vores viden i dag ville vi sige en blanding af den britiske Blue Dragon-klan og Order of the Black Sun. De samme folk, der bestilte mordet på præsident McKinley, præsident Harding, præsident Roosevelt (forgiftning) og præsident Kennedy og hans bror. De havde også et mislykket mordforsøg på Ronald Reagan. Trump blev karaktermyrdet. Folkene med medlemskort til ordenerne, Bush, Bill Clinton, Bush-igen, Obama, Hillary Clinton var sjovt nok aldrig udsat for den slags.

Europæerne ønskede ikke en verdensregering dengang, de lugtede lunten. Så Coundenhove-Kalergi appellerede til nationalismen og sagde: Vi ønsker skam ikke en sådan, vi ønsker bare en stabil region. Vi ønsker at forhindre fremtidige krige. Det var just det feel-goodness-slogan, som EU har solgt sig selv på, for hvem vil ikke gerne undgå krige? det kan ingen da være uenige i. De ønskede amerikanerne og Wall Street til at kontrollere Europa – amerikanerne fremstod stadig som Europas frelsere, selvom det var dem, der forlængede krigen og tog livet af 100 millioner med The Army Flue (den spanske syge) skabt på deres militærlaboratorier – de ønskede japanerne i kontrol af Østasien og Trotsky i kontrol af Rusland. Bemærk hvordan venstre- og højreorienteret overhovedet ingen rolle spillede her, for der har aldrig været anden forskal på højre og venstre end farven på et emblem. Fascisme er fascisme uanset farve.

Alle buzzwords er der – de har styr på det hele.
Denne store encellede organisme vil snart styre verden, hvis det står til dem.

I dag som dengang

Richard Coudenhove Kalergi sagde direkte, at EU kun var en trædesten på vejen mod The League of Nations, den totalitære verdensregering, for folk var åbenbart ikke klar til det store spring endnu. Giver det mindelser om oligarkernes nuværende projekt, som de presser voldsomt på med, Det Store Reset? Igen er der modstand blandt befolkningerne. Igen har vi lugtet lunten, for nu har milliardærklubben i Davos ædt sig ind som såkaldt partner med FN – altså, hvordan kan et privat interessentskab af milliardærer være partner med en organisation, der kalder sig for et transnationalt samarbejde? Det begynder vi nu at forstå, da den slags organisationer ikke er, hvad de giver sig ud for. De er hylstre for den ondskab, der bor inde i dem. De er Public-Private-Partnerships, hvor det offentlige / staten altid betaler regningen, og de private altid skummer fløden. PPP er et synonym for fascisme, hvor regeringerne ses som serviceorganer for globalisternes syndikater og karteller og modtager ordrer fra disses fora og tænketanke.

Et citat fra Melissa Flemming, undersekretær for Global Communication ved FN, siger direkte og med skamløs arrogance, hvad den slags partnerskaber går ud på:

Vi indgik et partnerskab med Google. Hvis du googler klimaforandringer, får du i toppen af din søgning få alle mulige FN-ressourcer. Du ved, vi er blevet meget mere proaktive, for vi EJER nu videnskaben, og vi synes, at verden skal vide det.

Dette var ordene om blot et af FN’s store svindelprojekter.
Klimaagendaen er netop ejet og drevet af disse typer.
Læs: Klima – en historie om politiseret videnskab
Hvad var det også, vi hørte konstant under hele covid-operationen? Følg videnskaben! gentog-og-gentog storsvindleren Anthony Fauci. Javel, for hans klub EJER videnskaben. Teknokrati er videnskabstyranni, men det er en perverteret og korrumperet videnskab med et stort pistolløb for panden. Hele pandemi-narrativet begyndte at falde fra hinanden og afslørede sig som en klam blanding af business-case og power-grab.

EU har deres version af ejet videnskab, for de har udskiftet CO2 med nitrogen for at kunne kvæle landbruget. Lige nu er de i færd med at smadre det hollandske landbrug og gartneri. Konteksten for denne operation, der er ved at blive makaber, for millioner af husdyr skal slås ihjel for at tilfredsstille de grønne tyranner, er skabelsen af en global fødevarekrise. Først nedlukning på grund af kunstig sygdom, så nedlukning pga kunstig energikrise og nu nedlukning pga af kunstig hungersnød.
Læs: Energipolitik – en joke

Det startede med de hollandske landmænd, der kom op af stolene og mærkede, at de var udsat for et angreb fra globalisterne i EU. Efter dem fulgte de italienske landmænd, de polske landmænd, de tyske landmænd og de spanske landmænd. New Zealand’s regering er nu i færd med at udrulle en lignende kvælnings-operation mod deres landbrug. Hvordan var det nu, Stalins slagtere tog livet af befolkningen i Ukraine ved Holodomor? Ved at kvæle landbruget og sulte bønderne ihjel. Hvad var det, Henry Kissinger sagde var den ultimative kontrol med menneskeheden? Food.
Læs: Fødevarekrise i noteform

Det kan undre, hvordan politikere frivilligt går med til at begå så seriøs selvskade på deres nationaløkonomi og deres lands forfatning. Det virker fuldstændigt irrationelt. Holland fx er verdens største grøntsagsproducent, og angrebet på deres landbrug kommer til at koste dem meget dyrt = ALT det, der har skabt deres kultur. Der er kun én forklaring mulig: At disse forvirrede folkefjendske politikere ikke længere er herre i eget hus. Der er et overnationalt uvæsen, der har taget kvælertag på dem og verdensbefolkningerne. Dette uvæsen er psykopatisk og inkarneret ondskabsfuldt.
Jf. Maria Nicolaidi: Jeg føler ikke længere, vi har en regering.

EU og NATO

Et medlem af Coudenhove Kalergis organisation var Hjalmar Schacht, Hitlers personlige bankmand, der efter WW2 var aktiv i BIS, Bank of International Settlements, centralbankernes centralbank, hvis primære opgave var at kanalisere Nazitysklands penge ud af Tyskland og senere kanalisere dem tilbage igen i post-WW2’s Wirtschaftswunder. Det blev i form af EU, hvor Tyskland som bekendt er det dominerende land. Interessant er her, at Tyskland stadig er et besat land, og at landet har to forfatninger, en officiel for folket og en uofficiel skrevet og dikteret af besættelsesmagten, USA. Det samme har Japan og Sydkorea, der også er besatte lande. Anden Verdenskrig er aldrig sluttet i disse lande.

Hjalmar Schacht sammen med føreren

Efter WW2 erklærede Coudenhove Kalergi, at der var brug for en ny paraplyorganisation – hans egen – til at dæmme op for kommunismen. Det samme mente og praktiserede J. Edgar Hoover, stifteren af FBI, endnu en organisation, der ikke er, hvad den giver sig ud for, for ligesom CIA og NATO, der begge er terrororganisationer, er FBI ikke bare et slags føderalt over-politi. De er snarere et amerikansk Gestapo eller som det hemmelige politi i Sovjetstaten. FBI er notorisk berygtet for at have fingrene nede i alle de masseskyderier, der dukker op i en lind strøm i USA. De var direkte medvirkende i alle de forfalskede sager, der blev rullet ud mod Donald Trump – like him or not (I don’t).

Husk at føderalisterne i den amerikanske borgerkrig var de Englands- og kongetro. NATO dæmmede som bekendt op for kommunismen ved at lade fascistgrupper i Italien foretage kidnapning og aflivning af statsledere (Aldo Moro) og bombe banegården i Bologna med tabet af 80 civile liv + 200 lemlæstede for at smøre det af på kommunisterne. Målet helliger midlet, som de siger, colateral damage (eng,) eller på dansk: Herregud, hvor der handles, der spildes. Operation Gladio var en del af Stay-Behind-strategien, hvor grupper blev tilbage efter krigen for at kontrollere freden, ligesom krigsherrerne havde kontrolleret krigen. Det førte til et hjerteligt omend uskønt samarbejde mellem CIA og den fascistiske P2-loge (Licio Gelli), italiensk mafia og den skumle del af Vatikanet og Vatikanbanken. Det var kun starten på den kæde af terrorevents frem til i dag, der står på NATO’s dystre CV. 
Læs også: Verdensforandrende skibskatastrofer
og læs om NATO-operationen, der sænkede færgen Estonia.

I realiteten har havde NATO ikke det mindste mod kommunisme. Det var jo kommunismen under Den Kolde Krig, der holdt dem i live og på lønningslisten. Det var kommunismen, der udløste gigantiske bevillinger til militæret i hele Vesten. Den ydre fjende var nødvendig for det indre kontrolgreb. Og da Rusland blev af-kommunist’iceret, skiftede man bare fjendebilledet ud. På denne måde kunne terrororganisationen i pengebekneb i 2022 hive 700 millioner kroner stjålet fra danske skatteborgere op af trusserne på Mette Frederiksen og yderligere milliarder fra en stribe andre korrupte statsledere lige ned i bukserne på dem selv. Men hvor gik pengene hen? De mente ikke, at folk havde krav på at få dokumenteret, hvad pengene blev brugt til. Ingen event er så velegnet til pengevaskeri som en rask lille krig.

Churchill – slyngel i helteklæder

Richard Coudenhove Kalergi var i bund og grund ikke vild med nationalfascismen eller nationalsocialismen. Han var langt mere til Trotsky’s international-socialisme/fascisme. Han tænkte stort, det skulle jo føre frem til The League of Nations. Den folkelige identitet skulle forsvinde i det større projekt. Hvad er det just, EU arbejder intenst på? Afskaffelsen af nationalstaterne, transformationen af folkenes identitet til en stor grå masse af globalkvæg, der græsser derude, mens de holder orgier inde hos globalisterne. 

Coudenhove Kalergi flygtede til USA fra Østrig ved der Anschluss, Østrigs indlemmelse i Tyskland. Og det skete rent faktisk ved en folkeafstemning med overvældende flertal, like-it-or-not. Igen: vi fortæller bare, hvad der skete og ikke, hvad du er nødt til at mene om det. Østrigerne var sydtyskere og havde altid været det. Kalergi arbejdede sammen John Foster Dulles i CFR og Winston Churchill, manden der som agent var udset til at sikre USA’s indtræden i de to verdenskrige og sørge for, at WW2 ikke løb ud i fredsforhandlinger – Hitler sendte ham mere end 30 breve, hvor han tilbød fred, men Churchill havde andre ordrer fra sine opdragsgivere, kredsen af britiske finanshajer kaldet Focus, der betalte hans umådelige gæld for et liv i uhæmmet luxus – mod at han var villig til … alt. Krigen skulle ligesom WW1 finde sted og rulles ud til sin bitre ende, ikke undgås. Som han udtalte under krigen: This is not a war against Nazi Germany, this is a war against the German people. Det var grunden til, at det altid var civile mål, som de britiske Lancaster-bombefly gik efter, det var lysene om natten i ALLE tyske byer over 25.000 indbyggere og ikke kun Dresden, som de bruger som en trykluftskanal for det enorme skyldsmål, der hviler på dem.

Da Churchill efter WW2 ønskede at fortsætte krigen i Østasien på ubestemt tid, fik selv englænderne nok af ham. Det Britiske Imperium var komplet bankerot, og det var her, amerikanerne overtog. Strukturen var på plads, og USA indtrådte for alvor i rollen som verdens bølle og politimand, der udgav sig for verdens redningsmand og forkæmper for frihed og demokrati. Igen en global enhed, der ikke var, hvad den gav sig ud for. Står mønstret efterhånden klart?

FDR i selskab med manden, der bestilte hans henrettelse.
Det var den samme slyngel med bowlerhat, der bestilte sænkningen af Lusitania i WW1.

Coudenhove Kalergi spillede også en nøglerolle i Marshall-planen. 
Mnnææ, var det ikke USA, der storladent ville hjælpe europæerne efter krigen, fordi de havde lidt så meget, skal vi ikke være åh-så-taknemmelige for det?
Storladent javel, men ikke helt på den måde. Husk mønstret: Det storladne og tilsyneladende konstruktive er kun konstruktivt for DEM. DU er ikke medlem af deres klub, så DU får ikke at vide, hvilke konsekvenser det får for DIG. Planen var beregnet på at få europæerne så meget op at stå igen, at de kunne være til nytte og bytte for USA eller skulle vi sige: Det Transatlantiske Imperium, siden Det Britiske Imperium ligesom forinden det Habsburgske Kejserrige efter WW1 trådte til side for at flyve under radaren. 

Her Majesty the King

I vor tid er det ifølge Den Store Plan, at USA skal træde til side til fordel for Kina. Det blev beordret i 1975. Men som de, der har ører at høre med, kunne høre og forstå udfra den totalt kiksede indsættelsestale fra den nybagte engelske konge, så er det stadigvæk en konstruktion styret af Drageordenen, Kronen og dens udhængsskab = den britiske kongefamilie. Det fremgik tydeligt, at manden nu anser sig selv for en verdenskonge, der, som han sagde, herefter vil spille en tydeligere rolle i verdenspolitikken og blande sig direkte i interne forhold i de over 50 lande i Greater Commonwealth. Prins Charles, nu Kong Charles III – det lyder allerede helt forkert: Her Majesty the King – er kun en sprællemand for Dragefamilierne og Rothschild-dynastiet. Kina er også kontrolleret af dem, men størstedelen af de 1.4+ milliarder kinesere er ikke længere tilfredse med tingenes tilstand. Derfor de massive, groteske nedlukningsscenarier overalt i Kina for tiden, som Vestens medier ikke rapporterer om. Et eksempel: Der er undsluppet videoptagelser fra en bydel et sted i Kina, hvor der dagligt ses 20-30.000 mennesker løbe ned ad hovedgaden med mundbind på for at nå at få deres DAGLIGE PCR-test, så de ikke mister alle sociale point, deres job og dermed deres liv !! Så slemt står det til, og vi får det ikke at vide. Hvorfor? Fordi oligarkiet har tænkt sig det samme i resten af Verden og ikke ønsker, at vi genkender mønstret, når det rammer os.

Hvorfor er purpur farven for den britiske kongefamilie? Fordi det er en blandingsfarve af rød og blå. De viser, at de står over de røde og de blå, de to mafiastrukturer, der holder hinanden og verden i skak og deler og hersker.

Hvad Prins Pilfinger Her Majesty the King havde overset var, at aller-størstedelen af Greater Commonwealth ingen respekt har for mors kiksede dreng, der tog livet af sin egen kone. Han indså ejheller, at adskillige lande lige om lidt vil klippe båndet til eksimperiet, der stadig tror, at det styrer hele verden. Vest-oligarkiet har ikke forstået, at der ikke længere er noget vej tilbage, for Verden har fået nok og er allerede på vej videre. Den nye store opvågnen er irreversibel. Vi får en Ny Verdensorden, den bliver bare ikke deres New World Order men en multipolær verdensorden. Interessant i øvrigt, at det var hans søn William, der var udset til at sætte sig i stolen i erkendelse af, hvor upopulær han er også hos englænderne. Men sønnen sagde pænt nej tak.

Lidt inside-info: At det var daværende pensionistprins Charles, der annoncerede The Great Reset i Davos i 2020, kan vi skrive på hans mørke CV. Han er frontfigur men på ingen måde leder af Drageordenen, og hans buddy i Davos, Klaus Schwab er, som den nazist han er, medlem af Den Sorte Sols orden – selvom WEF referer udelukkende til Drageordenen. Han er søn af en nazigeneral, men hans kone er en Rothschild. Det var før, de to verdensordener eller verdensmafiaer, der har opdelt jordkloden mellem sig, for i totterne på hinanden som i dag. Det var også, før de begyndte at observere, at deres handlere på niveauet over dem var begyndt at forsvinde, og at turen nu er kommet til dem selv. Drageordenen har for nylig måttet udskifte deres ledere med en yngre generation – dvs. folk under 70 år … , fordi der ikke var flere tilbage. Hvad er det man siger i eventyrerne: Når man hugger ét hoved af den mangehovede drage, vokser der et nyt frem.

De to ordener / mafiaer har indtil videre altid placeret deres folk i toppen af regeringerne. Det var del-og-hersk på det højeste for os synlige niveau, der stadigvæk var tre niveauer under den egentlige top, hvis eksistens medlemme af de to ordener kendte men ikke havde adgang til. Hvis premierministeren tilhørte den ene mafia, ville vice-premierministeren eller udenrigsministeren være fra den anden mafia. Regeringsmedlemmer befandt sig yderligere et niveau under i den store pyramide. Vi kan gætte på, hvem der er hvad i toppen af den danske regering.

Interessant er det også, at Charles har udtalt, at en af hans slægtslige forfædre var ingen ringere end Vlad Tepech, den historiske grev Dracula. Dracul betyder drage på rumænsk, og Vlad var medlem af Drageordenen, hvilket er helt gængs historieskrivning. Historiebøgerne fortæller dog meget lidt om, hvad denne Drageorden gik ud på.

Coudenhove Kalergi ventede blot på, at de havde forgiftet Roosevelt, og som han skriver: Da han var død, kom jeg med i alle de vigtige fora og diskussioner og en post-WW2-verden, det var vidunderligt! Det var Churchills folk, der havde myrdet Roosevelt, og Stalin sagde det til FDR’s søn ved et møde, for kommunisterne havde infiltreret regeringen og vidste alt om, hvad der foregik.

Revolution fra højeste sted

Revolutioner kommer aldrig nedefra, som de revolutionære bilder sig selv ind. Kanonføden og stormtropperne rekrutteres nedefra, men iscenesættelsen og organiseringen sker altid ovenfra.

Churchill regnes som en af stifterne af Den Europæiske Union og skriver selv, at han havde sine ideer fra Coudenhove-Kalergi. Churchill var på ingen måde antifascist. Under krigen var han tæt forbundet med den britiske fascistleder Sir Oswald Moseley. De fik begge penge fra Rothscild – altså nu er vi forvirret eller hvad, er de ikke jøder, hader nazi-fascisterne ikke jøder … For det første er de ikke jøder, de er den khazariske mafia, der tager livet af jøder, afrikanere, asiatere og alle, de synes skal dø. De stjæler fra alle uanset politisk observans, hudfarve, ideologi. Som Meyer Amschild, den første der kaldte sig Rothschild, sagde: Jeg er ligeglad med, hvem der sidder og regerer, så længe jeg styrer deres penge. Karl Marx fik penge fra Rothschild, og som Bakunin sagde, før han blev myrdet: Det er utroligt, hvad en pose Rothschild-penge kan udrette. Rygter mener at kunne påvise, at Hitler var af Rothschild-blod, men den vil jeg overlade til dig at verificere. Klaus Schwab’s familietræ kunne måske bruges til noget her.

Det er Frede tv. forneden, der er nazigeneralen, der kørte sjove lejre for Hitler.
Om det så var Holocaust, er en helt anden diskussion, som verden ikke pt. er klar til.

Et faktum er i hvert fald, at alle de ledende nazister var opdraget af jesuitterne. Jesuitterne var tutorer for de Bayriske Illuminati (Adam Weisshaupt), der var kernen i Den Franske Revolution, der senere skulle føre til Den Russiske Revolution. Frankfurt var stedet, hvor kabbalisten Jacob Franck – deraf navnet Jacobinerne – gav skulderklappet til universitets-doktoren Adam Weisshaupt og hang ud med Bankmanden Rothschild, hvis efterkommere finansierede Karl Marx, hvis Kommunistiske Manifest er snydt ud af næsen på Weishaupts Illuminati-manifest, de sataniske 10 Bud. Jacob Franck er stamfaderen til den kryptojødiske frimurergruppe i Thesaloniki, der under navnet Dönmeh eller De Unge Tyrkere foranstaltede omvæltningen af det Ottomanske Rige og installationen af Tyrkiet, som vi kender det + det armenske folkemord. Rothschild er bagmanden bag den opsplittelse af Mellemøsten efterfølgende, der skaber Staten Israel og i samdrægtighed med franskmænd og englændere, der skærer Mellemøsten op som en festlig lagkage i for dem spiselige stykker (Sykes-Picot-aftalen) med lige, unaturlige streger i sandet og den sikre opskrift på evig ufred i regionen.

Illuminater og ågerkarle

De sorte nobiliteter* har familienavne: Sassoon, Montefiori, Aldebrandini, … udvandrere fra det store opløste Khazariske Rige. De blev opslugt af Venedigs herskere. De var på papiret jøder, selvom det skete med en tvangsomvending af hele storriget i 700-tallet for at undgå en islamisk invasion, altså en slags bagvendte kryptojøder (kryptojøde: jøde der angiver sig selv som kristen eller muslim for at slippe for at blive forfulgt). Venetianerne gav dem kun lov til at arbejde som bankfolk for andre. Du husker måske Shakespeares Købmanden fra Venedig. Heraf har vi hele segmentet af jødiske pengevekslere, der blev lagt for had fra middelalderen, når de ikke var elsket for deres villighed til at udlåne penge. Der kan siges meget om det amoralske i at låne penge ud til ågerrenter, men de egentlig amoralske var alle de krigsliderlige konger og fyrster og deres vanvittige overforbrug på at føre krige mod hinanden i én udmattende uendelighed. Vi behøver ikke at gå længere end til de uduelige danske kongeslægter, der førte uendelige krige i over 500 år og i 1818 pantsatte hele nationaløkonomien til et familie-banksyndikat med hovedsæde i London – på grund af statsbankerot efter uhæmmet og selvforskyldt krigsførelse!
Hør podcast: Der var et lille land

* Andre hæfter sig ved det mere sataniske netværk af såkaldte Illuminati-familier: Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Rockefeller, Russell, van Duyn, Merovingerne og Rothschild. Navnene stammer fra Fritz Springmeier, der har kulegravet dem. Vi går ikke ud af den streng.

Sikkert er det dog, at disse folk i allerhøjeste grad netværker, og du er ikke medlem af deres edderkoppenet, du sidder i det som en flue. John Coleman beskriver det som Committee of 300, de 300 rigeste adelsfamilier, et netværk startet af briterne i 1700-tallet også kendt som The Olympians.

En overset del af deres styresystem har fløjet ved siden af radaren. Det hedder Royal Institute of International Affairs. Vi har efterhånden hørt om CFR, Trilateral Commission, WTO, WB, IMF, ECB, BIS, Bilderberg, WEF, Atlantic Council … men meget få har hørt om RIIA, der blot ved en enkelt henvendelse kan få alle de ovennævnte til at rulle om på ryggen. Det afspejler en nu smuldrende verdensorden, hvor RIIA, der er et Rothschild-organ og dermed repræsentant for Drageordenen =kanaanitterne = Sanhedrin = Kong Salomons blodlinje = Den Khazariske Mafia var placeret et trin over alle de andre, der repræsenterede Den Sorte Solorden. Lige nu er der totalt kaos i orden’erne, og de er ved at bide hovedet af hinanden.

Det 12-armede svastika – logoet for Den Sorte Solorden.
Tegnet er nedlagt i granit i Himmlers kultborg Schloss Wewelsburg i Nordrhein-Westphalen.

Ågerkarlevirksomhed var ikke kun forbudt i islamisk sharia-bankvæsen med også af den katolske kirke, så de brugte de jødiske pengevekslere til deres beskidte arbejde. På samme måde som den engelske krone brugte pirater og privateers til at plyndre skibe fra andre handelsstater (den Spanske Armada, handelsskibe i Caribien, m.m.), for det så for uskønt ud på papiret, at det var selve dronningen, Elisabeth I, der var piraternes dronning. Sørøveri under falsk flag, ågerkarlevirksomhed under falsk moralsæt – kryptojøder dengang, kryptovaluta i dag, same-same but different. De blev kaldt hofjøder og var gode til deres arbejde og havde visse privilegier, så længe de adlød deres ordrer. Den engelske statholder Oliver Cromwell inviterede dem indenfor for at køre den engelske statskasse. De tjente også som en form for had-absorbtion, som folk kunne pege fingre af, når de selv havde forsyndet sig. 

De kaldte dem for privateers dengang. I dag ville vi kalde dem NGO’ere – Non Governmental Organisations.
Staten kan herefter frasige sig ansvar og få ikke-statslige grupper til at gøre deres beskidte arbejde.
Måske kaldes de for contracteers – sig navnene Blackwater og Halliburton. Eller ISIS. Eller proxies.
Disse lejehære kan gøre hvad som helst, som Stater ikke kan gøre, men folk får aldrig at vide, at det er Stater, der har hyret dem.

Kryptofascisme

England var dybt inficeret af fascisme i starten af det 20. århundrede. Frimurerkongen Edward VII, Dronning Victorias søn, var en fascist-konge, og det er hans frimurernetværk, der forbereder og eksekverer WW1. Lloyd George var begejstret for nazisterne. Churchill udtalte, at hvis han var lidt yngre, ville han sandsynligvis marchere sammen med Mussolinis sortskjorter, og at England ville have været stolte over at have en leder som Hitler. Er det ikke som om, at disse udtalelser ikke rigtigt er kommet med i historiebøgerne?* Men som vi måske husker, så er sandheden det første, der ofres i enhver krig og sejrherrerne de, der skriver historien efterfølgende. Historieskrivning går ud på at bortfiltrere alle events, sammenhænge og udtalelser, der ikke passer med det historiske skønmaleri. Churchill er muligvis en sikker kandidat til No. One dummeste svin i Verdenshistorien, hvilket står i grel kontrast til den status som helten i WW2, der reddede hele verden fra nazismen. Manden var en kujon, en stangstiv drukkenbolt, en masse-folkemorder, en hadsk løgner, en krigsliderlig satan, en luder for oligarkiet … men ifølge Imperiet en landsfader og en folkehelt.

Hvis man skulle have fat i Churchill, skulle det være før kl. 2 eftermiddag, for da var han allerede stangstiv.
Holocaust-benægteren der aldrig benægtede Holocaust

* Den britiske historiker, David Irving, var en af de eneste, der havde mod til at gengive Churchills udsagn i hans historiske biografi om manden, Churchills War. Det betød, at hele Imperiets propaganda- og tilsvinings-apparat gik i gang for at karaktermyrde ham.

Han blev forinden berømmet og skamrost for bogen The Destruction of Dresden. Imperiet kunne dengang bruge ham som en trykventil for denne udåd i stil med: Jamen det var også for galt, men det var jo en beklagelig undtagelse og pænt undskyld. Dernæst skrev han en biografi om Adolf Hitler, Hitlers War, hvilket man jo godt kan gøre, MEN, han begik den helligbrøde, at han fik lov til at interviewe enkerne til omkomne nazi-officerer, der anerkendte, at hans Dresden-bog gav tyskere en stemme. DET var forbudt ifølge Misundelsens Imperium, og det havde ingen andre historikere fået mulighed for, for utyskerne skulle ikke have en stemme, de var jo ikke mennesker men monstre. Han blev udråbt som Holocaust-benægter, selvom han ikke nævner Holocaust i en eneste passage.

Og helt slemt blev det, da han hev bukserne af nationalikonet Churchill. Bogen var gennemdokumenteret og alle citater stammede fra manden selv. Er det ikke det, der er den hæderlige historikers pligt? Er det ikke det, der er essensen i historieskrivning? Det mente man ikke i etablissementet.

Her er endnu et mønster. Oligarkiet skaber monstre for at køre deres amokløb. De skabte fascismen, nazismen og kommunismen som designerideologier for at tjene deres sag. De indsatte ny-despoter til at køre de neofeudale totalitær-regimer. Men kan de kontrollere disse skabninger hele vejen hen til banken, eller er de på et tidspunkt nødt til at tage hænderne ned? Hitler kørte ud af kontrol og vendte sig mod dem. Han sendte de afvæbnede engelske soldater hjem over kanalen i fiskerbåde. Han kunne have massakreret dem, for det ville hunnerkongen Attila og Djengis Khan have gjort. Men nej, for de var jo angel-saksere, altså ikke forskellige fra dem selv, tyskerne. Den britiske kongefamilie var tyskere, hvilket englænderne ofte glemmer. 

Misundelsens Imperium

Så da Hitler fik problemer ligesom Napoleon i den russiske vinter, havde Churchill hyret amerikanerne til at hjælpe med at sønderbombe Tyskland. Husk at formålet var destruktion af kejserdømmerne og udradring af alle Imperiets rivaler: Det Tyske Kejserrige, Det Østrig-Ungarske Kejserdømme, Det Osmanniske Rige og Det Russiske Tzardømme. Det Franske Kejserdømme var allerede ødelagt i Napoleonskrigene, det var her, de bombede København og destruerede den danske flåde, endnu en rival var nede – de sørgelige rester af Nordens Imperium i Kalmarunionen. Det var også englænderne, der i 1800-tallet ødelagde Det Kinesiske Kejserrige i Opiumskrigene. De gik efter Det Japanske Kejserrige, men japanerne var hårdhudede, så det var først for alvor med WW2 og fake-eventen = det falske flag Pearl Harbor (provokeret af en dødbringende olieembargo forinden), at de fik bugt med dem for alvor. De ødelagde Det Indiske Rige (NB! aldrig et Imperium) i kolonitiden med et folkemord i størrelsesordenen 50-70 millioner vha sultvåbenet (ris-embargo), og de ødelagde Det Persiske Shahdømme (Iran) ved at folkemyrde halvdelen af dets befolkning lige efter WW1 – en langt hen ad vejen skjult-glemt del af Verdenshistorien, først dokumenteret og beskrevet fuldt ud for ca. ti år siden. ALT, hvad Det Britiske Imperium, Det Perfide Albion har kastet deres grådige-misundelige øjne på, er blevet til krig, undertrykkelse, slaveri og udplyndring. 

Som Imperiet ser sig selv: Gudinden Athena lader sig beundre af alverdens folkeslag, der har smidt sig på jorden;
mens guderne ser ned i velvillighed. Bemærk at Lighed er udskiftet med Føderation.

Hitlers og nazisternes opgave var at ødelægge Rusland. Imperiets strategi var at skabe et setup, hvor disse to imperier ødelagde hinanden, det stærkeste og det næststærkeste. Når de havde ødelagt hinanden, ville Imperiet = Det Britiske, det tredjestærkeste = Misundelsens Imperium træde ind og overtage scenen, hvilket de gjorde. Metoden var netop den form for intrigant diplomati, som venetianerne havde udviklet, og som bestod i at manipulere de potentielt konfliktende parter ved at fodre dem med bagtalelse af hinanden hver for sig. I Rusland var der især én kulturpersonlighed, der så WW1 komme 20 år forinden: Leo Tolstoy. Han var vidne til det giftige diplomati, som franskmændene udøvede og måden, de brugte deres 5. kolonne, de russiske afsnit af Jacobinerne, der op til revolutionen – et sideskud på WW1 – danne deres Ostara-nedværk, der blev til det hemmelige politi, deres CIA-FBI-Gestapo efter revolutionen. I Tyskland så Europas dygtigste og ægte progressive politiker Otto von Bismarck det komme 20 år forinden, kansleren der skabte en velfærdsstat i Tyskland, før nogen havde hørt om begrebet. Han sagde: Jeg ved ikke, hvem der kommer til at starte krigen, men jeg kan siger hvor, den starter: på Balkan. Han var en af de statsledere, der var imod krigen, der ikke så let kunne likvideres af briternes efterretningsvæsen eller deres franske lejesvende. Han blev karaktermyrdet og udmanøvreret og måtte træde af som kansler, og så var vejen banet for en storkrig, WW1.

Som danskere har vi som bekendt et anstrengt forhold til Bismarck pga. af de latterlige Schleswigske Krige, der endte med at koste hele Schleswig, hele Sønderjylland frem til 1920 og skindet på næsen. Så vi skulle jo hade de skide tyskere, hvilket vi så gjorde. Jeg ved, hvad jeg taler om, for hele min mødrende slægt stammer fra grænselandet, og jeg er ejer af et arvestykke, en fortjenstmedalje for deltagelse i den Første Schleswigske Krig, en arrangeret borgerkrig (alle borgerkrige er arrangerede), som danskerne vandt. Næste gang gik det grueligt galt ved Dybbøl. Preusserne vadede hele vejen op til Limfjorden, fordi de kunne, og fordi så kunne danskerne lære det. Og så skar de landet over ved Kongeåen. Det var her, dansker måtte lære sig at dyrke grantræer og grave i hedejord.

Neofeudalisme

Briterne fjernede de mest åbenlyst fascistiske ledere før WW2, Neville Chamberlain og kong Edward VII, Onkel Bernie, som de kaldte ham. Eller Lloyd George. I stedet indsatte de den ikke-åbenlyse fascist, Churchill, der var snedig nok til at røbe sig selv og forehavendet. Hitler og de nationalsocialistiske ideologer erkendte deres mission med at ødelægge og underlægge sig det slaviske område og Rusland. De slaviske folkeslag var genetisk mindreværdige ifølge raceteorierne – det havde de ikke helt forstået i Ukraine, der elskede ham og hyldede den tyske indrykning under Operation Barbarossa. Rusland skulle gøres til et slavesamfund underlagt Tyskland. Asien skulle kontrolleres helt over til Indien. Japan skulle styre Østen. England blev ikke set som fjenden, for de skulle styre det angelsaksiske område inkl. USA. Italienerne skulle styre Middelhavszonen. Denne langsigtede strategi var ikke ulig den, som det britiske etablissement havde, men de og Coudenhove-Kalergi ønskede ikke den nationalsocialistiske version, de ønskede den internationalsocialistiske version, Trotsky’s og Lenin’s. Derfor måtte Hitler stoppes, men først efter, at han havde gjort sit job overfor Rusland. Og efter krigen fik de allierede travlt med også at stoppe Stalin, der også gik ind for en national udgave af socialismen. Det samme gjorde Kina efter Mao. Nazisme, Stalinisme og Maoisme er meget lig hinanden. 

Feudalist-oligarkiet havde ikke forudset, at Hitler ikke fik ødelagt Rusland. Der var noget i den russiske ånd, der var stærkere end forventet selv svækket og undertrykt af kommunismen. De havde heller ikke forudset, at Roosevelt ville overleve de talrige mordforsøg og det statskup, som J.P. Morgen arrangerede i 1934 mod ham. 

Der findes to slags kapitalisme, ligesom der findes to slags socialisme. Den ægte og den falske version. Den falske version af begge er feudalisme forklædt som noget andet. Igen-igen, det udgiver sig for at være noget andet, end det er. Der er kapitalister, der ønsker at skabe kapital og vækst. Og så er der ‘kapitalister’, der er ligeglade med at skabe kapital, de ønsker feudalisme, det vil bare have magt og kontrol. Der er socialister, der bekymrer sig for social velfærd, og så er der feudalister, der har taget dét sæt tøj på, der bare ønsker social kontrol og magt over masserne. Det var de sidste, der tog magten i Sovjetstaten, for social velstand skabte de sandt for dyden ikke. De skabte et fattigt og dysfunktionelt samfund uden kapital til at skabe vækst. De skabte en slavestat og et helvede på jord. Det er de samme typer, der overtog kapitalismen i Vesten, og som lige nu er ved at skabe nyfattigdom, nykrig, nyracisme, nysygdom, nycensur og nyinflation i et dysfunktionelt postdemokrati – et nyfeudalt helvede på jord. De er typer som George Soros, verdens førende finansterrorist, hvis far var nazikollaboratør i WW2, og Klaus Schwab, stifter af World Economic Forum og søn af en nazigeneral. Folk med enorm politisk og økonomisk magt og viljen til at misbruge den. 

Vi har perverteret kapitalisme og perverteret socialisme. Det var feudalkapitalisterne og feudalsocialisterne, der satte sig tilrette efter WW2. Det var kredsen omkrig Kalergi, der skulle føre til EU via Kul & Stålunionen, videre til Det Europæiske Fællesmarket, videre til Romtraktaten og Den Europæiske Union, der er Europas Forenede Stater. Det er sket skridt for skridt som det David Icke har kaldt den totalitære listefod (totalitarian tiptoe). Det var den nykonservative bevægelse i USA, the NeoCons, der ikke var konservative overhovedet, medmindre konservering af magt er konservatisme. Det må så være perverteret konservatisme, for the NeoCons var neo-trotskister, startet af Charles Burnham i kredsen omkring Trotsky i eksil i Mexico, hvor han blev myrdet af Stalins agenter. De flygtede til USA, og vi ser dem i dag som krigsliderbukkene i og bag regeringen, først indlejret hos republikanerne under George Bush, dernæst indlejret hos demokraterne under Barack Obama. De formulerede 16-årsplanen, der gik ud på, at Obama skulle bane vejen og mørne befolkningen, og demokratiske vælgere skulle forføres til at elske krig (derfor fik han Nobels Fredspris …). Dernæst skulle Hillary placeres i kontoret og gøre jobbet færdigt. Det hed også Agenda 21, for i starten af hendes 2. periode skulle de være i land med totalitærprojektet. Det blev så udsat til 2030, fordi ham den mærkelige forretningsmand kom i vejen og disruptede. Nu hører vi så om fra WEF: I 2030 ejer du intet, og du er lykkelig. Det Store Reset, Build-Back-Better, det nye normale, den 4. industrielle revolution og alt det andet kryptiske nysprog, som de opfinder. 

100-års-planen

Det er samtidigt også 100-årsplanen, som du sikkert aldrig har hørt om. Den findes i form af et håndskrevet dokument på ét stykke papir, som blev overrakt til Lenin i 1922. I toppen af dokumentet står der, at planen forventes at være fuldt implementeret i 2022. Problemet er, at planen ikke er fuldt implementeret endnu. De er bagud for deres skema, og de er løbet ind i problemer. Så store problemer rent faktisk, at planen er i færd med at blive skudt i sænk.

Her er lidt insider-info. Og nej, undertegnede er ikke insider, men jeg ved, hvem de er og har et lytteapparat ind til dem. Jeg prøver konstant at gribe dem i selvmodsigelser, men det er ikke lykkedes mig endnu. Den amerikanske præsident hedder ikke Joe Biden, hvis nogen stadig skulle være i tvivl. Her tænker man så – det er der konspirationsteorier om – at det nok er Barack Obama. Nope! Han hedder Mark Warner. Han er en oligark-kommissær, der sidder i alle de råd og tænketanke og kommissioner, der skal til. Han refererer direkte til Rothschild-syndikatet. Det er ham, der har truffet alle de destruktive og i stigende grad absurde beslutninger, som de har fået Biden – eller den skuespiller, der er hans klon – til at læse op fra teleprompteren. Plus alle de tiltag fra Trumps side, som virkede ‘ude af stil’ og dem, som manden ikke kunne kontrollere og aldrig fik i hus. 

Men blot under Biden: Afghanistan-skandalen og foræringen af våben for 80 milliarder $, pivåbne grænser mod Mexico og frit lejde til kartellerne, det store nedlukningshelvede og tag-selv-bord for medicinalfirmaerne, BLM- og Antifa-fascister på gaderne, defund the police, kæmpe kollaps af den amerikanske økonomi, kinesisk politi etablerer afdelinger i amerikanske byer (what?), krig i Ukraine og uhørte trusler om at starte en atomkrig. Mark Warner har haft fingrene med i det hele og mere til sammen med en gruppe på ca. 100 personer, alle operativer for Rothschild og The Blue Dragons. Her er det så, at han i denne uge (uge 42 – 2022) pludselig opdagede, at de 99 andre … havde stillet træskoene. Det gav ham lidt lovlig meget sved på panden. Han fik lov til at overleve foreløbig, og det er der en grund til. To be continued

Same-same

Siger navnet Armin Hammer os noget? Han var 1920-40’ernes svar på George Soros i Østeuropa. Han var korporatist, eller som vi i dag vil sige corporate fascist (eng.), korporatistisk fascist. Husk at det var før WW2, hvor fascisme 1.0 stadig var come-il-faut. Hammer arbejdede tæt sammen med Mussolini. Henry Luce, stifteren af Time Magazine satte Mussolini på forsiden 7-8 gange, for det var, hvad korporatisterne satsede på. Efter WW2 var promovering af fascisme ikke længere en politisk korrekt, så de måtte give projektet nyt indpakningspapir. Ligesom med eugenik, som måtte omdøbes til genetik eller bioetik, eller som i FN-regi: håndtering af problemet befolkningstilvækst. Albert Walsetter, stifteren af The Rand Corporation, det paramilitære institut, der former USA’s økonomiske og militære politik, var en af disse forklædte trotskyister, der troede på og arbejdede for, at Verden skulle gennemgå en renselse via vold for at berede vejen for det nye globale slavesamfund. Det var det, Trotsky prædikede, så det var det, de tog på sig. 

De var vilde med Il Duce derovre – indtil de fik at vide, at de ikke var vilde med ham længere.
De var vilde med Hitler i England – indtil de fik at vide, at de ikke var vilde med ham længere.

Husk igen hvad fascisme er: En total(itær) sammensmeltning af statslige og private interesser, så Staten (Mussolini: Der er intet over Staten som i Romerstaten) ikke længere danner et værn for borgerne mod overgreb fra private interesser men servicerer disse og styrer eller bliver styret af disse. Hvilket er det samme. I klassisk fascisme blev korporationerne styret af Staten (statskulten), i fascisme 2.0 bliver Staten styret af korporationerne. 

Irmin Hammer styrede en serie af likvideringsforsøg mod Stalin, for Stalin var også ulydig mod oligarkiet, like it or not. Han gik ikke ind for den globale revolution, nationen Rusland var nok for ham. Hans paranoia skyldtes, at han kendte til disse likvideringsforsøg. Husk at han vidste, hvem der forgiftede Roosevelt, der i øvrigt var en stor beundrer af ham. Igen like-it-or-not, vi fortæller bare, hvordan det var. Hans nationale holdning var grunden til, at venstrefløjen i Vesten kørte frem med ævlet: Mnjææ, kommunismen/socialismen var jo god nok fra starten, men SÅ kom ham Stalin og ødelagde det hele. Det store venstrefløjs-selvbedrag hvidvaskede med et enkelt mnjææ folkemordet på 23 millioner russere under Lenin og Trotsky.

Tænketankene

Irmin Hammer arbejdede senere tæt sammen med Frankfurterskolen, kulturmarxisterne. Deres hoved-ide var den samme som de fabianske socialister (The Fabian Society: H.G. Wells, George Bernhard Shaw, Bertrand Russell, forfatteren Aldous og hans bror eugenikeren Julian Huxley, 1. præsident for UNESCO, bror til Aldous) og London School of Economics. Fabianerne sagde: Vi kan åbenbart ikke regne med, at den såkaldte arbejderklasse ifølge Marx vil tjene som redskab for verdensrevolutionen = den globale slavestat. Arbejdere ville gerne have et liv og trives med deres familier – surprise-surprise – de var rent faktisk i stand til at løfte sig fra deres armod og blive til middelklasse og gad ikke at være mekanik, kul og damp i den revolutionære damptromle, der skulle tromle verden flad i verdensrevolutionen. Hvad gør vi så? Tænkte de i Frankfurterskolen og hos fabianerne. 

Frankfurterne sagde: Vi skifter vores drivende samfundsgrupper ud med alle, der hopper på limpinden med, at de er åh-så-undertrykte, at de har et lorteliv, at det hele er de andres skyld, og at de er forfulgte minoriteter. Lige nu: Det HELE er Putins skyld, så derfor … Det var kvinder ifølge den feministiske model = mand mod kvinde, unge i forhold til forældre (generationskløft, forældreoprør), familie i forhold til individet, studerende (de er nemme at hjernevaske), etniske minoriteter, ideologiske minoriteter, religiøse grupper (muslimer er vældig flinke til at stille op her), seksuelle minoriteter (LGBTQ…derudaf). Identitetspolitik bruger grupper, der kan forføres til at agere forurettet og krænket og få dem til at nedbryde samfundet. Endemålet med kulturmarxismen er intet mindre end total nedbrydelse af den Vestlige Civilisation

Hvis ulven blot tager en fårepels på, så opdager fårene det ikke.
Inden de aner uråd, er de endt som uldsokker og lammekoteletter.

Fabianerne sagde: Vi flytter grænserne i så små skridt, at folk ikke opdager det. Vi lærer dem at gøre arbejdet for os, for alt det blod og bæ og folkemord er alligevel for ulækkert. Vi lærer folk at censurere sig selv og undertrykke sig selv (internalisering). Vi giver dem drugs, så de er i anæstesi, mens de gør det mod sig selv. Alligevel modificerede Mr. Evil Himself, Bertrand Russell udsagnet til, at der nok alligevel var brug for en verdenskrig til – altså blot det at sige brug for …! Ellers må vi spørge, om den glidebane, den nudging, som fabianerne anbefalede, ikke netop var selve strategien frem mod Europas Forenede Stater og ophævelsen af nationalstaterne? Når russere skal gøre grin med EU, kalder de det for EUSSR, for EU har både kommissærvælde og 5-årsplaner som i Sovjetstaten. De ser simpelthen EU som en klon af Sovjetstaten, og har de ikke lært noget som helst af historien derovre i Eurozonen? 

Nej det har vi ikke, for vi kender ikke vores egen historie. Vi kender kun den narresut af en historieforfalskning, som sejrherrerne i WW1 og WW2 skabte for at retfærdiggøre deres ugerninger og dække deres beskidte spor. 

Den fascistiske 5. kolonne

Da tyskerne rykkede ind i Frankrig i starten af WW2 var der stort set ingen modstand. Der sad så mange fascister i den franske regering, at alle døre blev åbnet. Det var stort set kun general Charles de Gaulle, der kæmpede imod i undergrunden. Det var derfor, at amerikanerne ikke sidenhen brød sig om de Gaulle (gaulle, galleren, romernes fjende), og Frankrig i efterkrigstiden fik et noget anspændt forhold til USA. Der var over 30 mordforsøg på præsidenten, og det er ikke svært at regne ud, hvem der stod bag dem. Det er også derfor det nuværende gaullistparti ledet af Marie le Pen (dannet af hendes far Jean-Marie le Pen) er ilde set af globalisterne repræsenteret ved Emanuel Macron, Rothschild-lakajen. Måske er der nye vinde på vej. For ganske nylig her i slut oktober 2022, hvor sociopaterne i Washington DC taler seriøst om at starte en atomkrig, og hvor George Soros lukker artikler ud i Huffington Post om, at en atomkrig faktisk måske ville være godt for klimaet, seriøst det skriver de !!, så dukker der en rapport på 100 sider op i Frankrig forfattet af et institut kaldet Economic Warfare School med tilknytning til fransk efterretningsvæsen, at Frankrig aldrig ville svare med atomvåben mod Rusland i Ukraine, og at USA – og her bliver det interessant – nu regnes som Frankrigs hovedfjende. Rusland og Kina er kandidater men kommer ikke ind på førstepladsen ifølge rapporten. Er det ånden fra de Gaulle, der stikker hovedet op her?

Amerikanerne brød sig ikke om Charles de Gaulle.
Gaullisterne, hans parti, brød sig til gengæld ikke om amerikanske imperialisme.
For han genkendte fascister, når han så dem.

Ligesom med franskmændene tog det englænderne 16 måneder inde i WW2, før de tog kampen militært op med tyskerne. Husk igen, hvad WW1 og WW2 handlede om: destruktionen af den tysk-russiske alliance. Tyskland havde industrimaskinen, Rusland havde ressourcerne, tilsammen ville de gøre Det Britiske Imperium til en industriel-økonomisk dværg. Det er derfor, at landet midt imellem = Polen er det mest skamridt-misbrugte, for polakkerne kunne altid bruges til at ødelægge alliancen. De blev lovet hjælp fra briterne, hvis de ville starte en krig mod Tyskland. Den kom selvfølgelig aldrig, men krigen var for længst startet. I dag misbruges Polen igen mod Rusland, det var herfra bombningen af North Stream-olieledningen blev udført. Polen er en sabotage-stat styret af NATO og Pentagon. 

Fodnote – mere insider-info: North Stream-ledningen er lige nu fuldt funktionsdygtig på begge rør, for ‘nogen’ har repareret den for næsen af sabotørerne, uden at de opdagede det. EU kan ikke længere bruge en defekt ledning som dårlig undskyldning. Der sker altså lige nu intervention fra en 3. part, som vi ikke endnu har et officielt navn for. Og nej, der har intet at gøre med Q-Anons White Hats, der bare er en stak uduelige generaler fra Order of the Black Sun, der ikke kan bestemme sig for, hvilken fod de skal stå på, og som ikke har noget, der bare ligner den kapacitet. To be continued … 

I Verdens øjne lukkede Det Britiske Imperium ned efter WW2, og USA overtog. De gjorde det samme som Imperiet blot med endnu større muskler. Dette er meget langt fra sandheden. Imperiet lukkede aldrig ned, det morfede. Det bevarede fuld kontrol over USA nøjagtig som operationens master mind Cecil Rhodes* og hans Round Table-projekt, The Pilgrim Society, The Fabian Society og The Privy Council – og hvad alle dele af hans netværk ellers bestod af, havde til opgave. I erkendelsen af, at England midlertidigt tabte deres koloni efter Uafhængighedskrigen og Borgerkrigen. USA havde to versioner af deres forfatning, den oprindelige og den amputerede/perverterede. Det var også briternes værk ligesom The Five Eyes, hvor Kronens kolonier, USA, Canada, Australien og New Zealand blev udspioneret og kontrolleret fra kolonimagten. Five Eyes er også kendt som Eschelon, hvor hvert land omgås national lovgivning om, at man ikke kan udspionere sin egen befolkning. Men så kan man jo bare bede et andet land i koloni-klubben om at gøre det og sende det videre.

* Det var på Cecil Rhodes’ initiativ, at Rhodes-scholarships blev skabt. Det var et program, hvor Det Britiske Imperium udså sig unge kommende ledertyper i USA og tilbød dem et årsstipendiat i politisk videnskab med alt betalt inklusive hjernevask på et engelsk elite-universitet. Eksempel: Bill Clinton. Disse typer skulle i forvejen være visiteret af baglandet for at sikre, at pengene var givet godt ud. Bill og Hillary leverede varen til fulde.

Hyperimperialisten Rhodes

Juntamodellen

Hvor fascistisk Churchill var, er eksemplificeret med den græske fascistisk junta og modstandsbevægelsen. Han var på juntaens side, og grækerne husker, hvordan briterne forrådte dem. I kampen mod kommunismen var alt tilladt, og som i Italien blev fascisterne brugt til at bekæmpe dem. Den græske junta benyttede sig af nazistiske grupper til undertrykkelse af modstandsbevægelsen. The Hellenic Raiding Force var en af dem, og de var støttet af briterne. En del af medlemmerne af modstandsbevægelsen var rent faktisk kommunister, der – naive som de var – ikke forstod, at kommunisme, når dagen er omme, blot er rød fascisme. Til den dag i dag kæmper grækerne mod resterne af den sorte fascisme. Den døde aldrig, der gik bare under jorden og iførte jakkesæt og attachemappe og går nu rundt i magtens korridorer i Bruxelles. Finansangrebet som akkompagnement til finanskrisen varende i ti år fra 2006-16. Lige nu bliver Grækenland brugt som model for den ny EU-udplyndrings-strategi, hvor de lænser befolkningerne via elselskaberne. Den model, der kommer til alle lande i EU lige om lidt. 
Læs: 
World Economic Forum – og hvorfor de fejler
Dommedag for medierne

Jeg ved ikke med dig, kære læser, der som en af de ganske få er nået så langt, men er det ikke, som om at alle de sort-hvide begreber om de gode og de onde begynder at gå op i limningen? Hvis du oven i købet er tilbagevendende læser, så kommer det ikke som en overraskelse. Men at se EU-projektet gennemlyst så grundigt og grimt og afsløret som så gennemgribende fascistoidt, kan alligevel overraske en kende. 

Hvis vi skal se en mere ægte form for godt og ondt, så skal vi udover de definitioner, som vi har fået serveret. Der har altid eksisteret en højre hånd og en venstre hånd af folk og grupper, der henholdsvis har ønsket og arbejdet for egentlig frihed og forandring og for folkenes ve og vel versus de, der SAGDE, at de gjorde det, men som ønskede og arbejdede for deres egen magtposition og for, hvad de kunne rave til sig på andres bekostning. Jo mindre, de bekymrede sig for menneskene, jo mere havde de brug for at fremhæve, hvor seriøst bekymrede de var. Af samme grund har de altid været de mest højtråbende. De har desværre også været i flertal, for magt korrumperer og gør det svært at være en ærlig politiker.

Ødelæggelsen af nationerne

Der har inden FN på det seneste været en kraftig lobbyvirksomhed for at afskaffe paragrafferne i dets charter om national suverænitet. Altså frem mod The League of Nations, hvor den paragraf aldrig fandtes. Hvorfor de vil det, kan man så spørge om, da FN alligevel er totalt korrumperet. Som tidligere generalsekretær Kofi Annan lakonisk bemærkede for nylig, så kan det være det samme, for nu er det World Economic Forum, der kører showet i FN = deres nye ‘partner’, en fin partner, der mere opfører sig som en forslugen gøgeunge. Opløsningen af nationerne og fjernelse af deres suverænitet har altid været EU’s mål, selvom om man var forsigtig med at sige det for højt, da det jo var nationerne, der frivilligt – vink med en vognstang – skulle angive denne suverænitet. 
Skriv venligst under her på, at vi har lov til at tage livet af jer, og det, der står med småt, er uden betydning. Sådan, det var flinkt! 

De Forenede Nationer bør i så fald tage navneforandring til De Forurenede Nationer og dernæst til De Forhenværende Nationer. Eller, vi skriver det blot på listen over endnu en institution, der ikke er, hvad den giver sig ud for.

Der går en historie om, hvordan de forsamlede EU-udenrigsministre, da de skulle skrive under på Maastricht-traktaten i 1992, fik forelagt et fuldstændigt tomt dokument. De fik som forklaring, at man desværre ikke kunne nå at få det færdigtrykt til tiden på grund af bla-bla, så hvis d’herrer og et par damer ville være så overbærende og bare skrive under, sådan det var flinkt endnu engang. Det kunne vi have spurgt Uffe Ellemann-Jensen om, men han vil nok ikke have indrømmet det, hvis det var sandt, og nu har han taget den hemmelighed med sig (juli 2022). Interessant timing i øvrigt: Maastricht-traktaten og Østblokkens opløsning. Ellemann var, som nogle måske husker, skuffet over, at der stadig var kræfter i Danmark, der ikke gik ind for fuldt medlemskab af det fascistiske projekt men ønskede at opretholde visse forbehold. 

Måske forstod Uffe, det uden tvivl rare menneske, ikke sit eget livsprojekt til fulde.
Måske han blot holdt så meget af Magtens Korridorer, at han aldrig tjekkede dem ud.

To europæiske politikere indså, at Englands rolle i EU – hvilket var at holde sig i Splendid Isolation indtil videre – Charles de Gaulle og Konrad Adenauer, fransk præsident og tysk kansler -altså at Englands relation til EU ikke ville være af det gode pga af det venetiansk-britiske-efterretningsvæsens-kompleks. Venetiansk geopolitik og diplomati er ultra-giftigt, og The City of London har længe været dets hovedsæde. Et andet uvæsen, som de Gaulle sørgede for at holde ude af EU, var NATO. Det franske efterretningsvæsen var yderst effektivt, og de afslørede, at de mange mordforsøg på de Gaulle var beordret af … NATO! Som vi har sagt ofte på både nedersteetage.com og overetagen.dk, så er NATO sammen med CIA at regne for verdens førende terrororganisationer. Alle NATO’s stay-behind-celler i Østblokken, 13 i alt, var gennem Den Kolde Krig kørt af omplacerede nazi-officerer. Det lærer vi ikke skolebørnene i historietimerne. 

De Gaulle blev kørt ud på et sidespor ved et farvet-revolutions-oprør i 1969, en fake-iscenesat opstand der simulerede at være ‘folkelig’ af den type, som George Soros har været ansat til at købe sig til i de seneste 20-30 år. England blev så alligevel medlem af EU nogle årtier, indtil de trak sig tilbage i Splendid Isolation 2.0 efter Brexit. Englænderne kom fra asken og ind i ilden. Se blot på den perlerække af forfejlede og korrupte premierministre, de har haft siden da. Theresa May, damen hvis hovedopgave det var at forhale og fucke Brexit så meget op som muligt. Boris Johnsson, der kørte sit land i sænk med nedlukning. Lis Truss, der stiller sig op og siger, at hun er en zionist og bliver smidt ud efter blot et par uger i stolen. Og nu Rishi Sunak, stifteren af en hedgefond med store investeringer i Moderna, og hvis kone ikke betaler skat i England. + et eksempel på, som John Cleese har sagt det, at London ikke længere er en by i England. Har der overhovedet været et hæderligt menneske i toppen af britisk politik i menneskealdre? Eller nogensinde. En Edward Heath, der var stangpædofil. En Margaret Thatcher, der ødelagde engelsk industri og skabte modellen, som EU nu indfører for deres groteske energipolitik. En stangkorrupt Tony Blair, der ødelagde Labourpartiet, løj om Irakkrigen og nu hænger ud med den albanske mafia – og var det store forbillede for Anders Fogh Rasmussen.

Musik skal der til

Det var Grev Coudenhove Kalergi, der gennemførte, at det nye Euro-Imperium fik et uber-nationalt anthem, Beethovens Ode til Friheden fra den 9. symfoni (Alle Menschen werden Brüder). En pervertering af Schillers grundtanke. Schiller selv var senere selv forbehold overfor sit ungdomsværk og dets overmod og beruselsen i det store menneskelige broderskab, men hvis man betænker, hvor besindet og dybt-tænkende denne digter, forfatter, filosof og politiker ligesom Goethe blev, så må det siges at være et misbrug af det, der i dag ville være beskyttet under navnet: intellektuel ejendom.

EU er fuld af manipulerende fikumdik. Nogle husker Lissabon-traktaten i 2007, hvor de rykkede tættere på suverænitetsafgivelse og EUSSR. Irland lugtede lunten og sagde fra. Så vendte EU tilbage i 2009 og sagde: Aahr, mon det var det, I mente, vi tager lige et nyt referendum, og denne gang må I hellere tænke jer om en ekstra gang og stemme ja, for ellers kommer vi nok til at at ‘gøre noget’ ved jeres økonomi. Sådan, det var flinkt. Den samme slags trusler med vi har visse metoder, vi kan bruge, hører vi for tiden udslynget af damen med en kriminel baggrund, Ursula van de Leien, mod den nye regering i Italien. Eller hvad med EU-sammenklaskning med Østeuropa, hvor Anders Fogh Rasmussen – manden der løj om masseødelæggelsesvåben i Irak sammen med George Bush og Tony Blair og bragte Danmark ud i en serie krige, vi intet havde at gøre med – var sat til at true dem på plads derovre i Øst. Det var her, de gav ham en NATO-kasket for udført udåd, så han kunne medvirke til at starte flere krige og sørge for, at landets stolte traditioner for krig siden 1500-tallet blev opdateret. 

Fogh-Rasmussens efterfølger med NATO-kasketten. Manden der havde et par fingre med i spillet i fake-bombningen af den tomme rigsdag i Oslo og massakren på Utøya i 2011. Hans søn lå i en båd og ventede nord for øen, og da han hørte skuddene, vendte han båden og sejlede bort. Det norske politi lå og padlede rundt i en båd en helt time, inden de ‘kom til hjælp’. Det hele var en koordineret NATO-operation.

Begrebet nationalisme er dæmoniseret lige så meget som begrebet protektionisme. Folk går og gentager de fraser, som oligarkiet har dumpet i den offentlige samtale – eller mangel på samme. Lande må ikke beskytte sig selv og deres økonomi uden at blive udskreget som enten aggressive eller egoistiske. Dette værdisæt tjener kun oligarkiets interesser. Det er interessant, hvordan disse klichéer er indbygget i venstrefløjshjernen. Fløjen i Europa forelskede sig undervejs i EU og NATO (Kosovo, Libyen, Syrien, Ukraine) simultant med at Fløjen i USA i Obama-perioden forelskede sig i de nye krige. I dag er det venstrefløjen i USA, der skriger på en ny verdenskrig … eller er det bare øregas og afledning frem mod et midtvejsvalg, der ligner en katastrofe for dem? – med mindre de kan stjæle valget med skumle computerprogrammer som i 2020. De har lige gjort det i Brazilien, og befolkningen er rasende.

Status på projektet

Oligarkiet / globalisterne lever i deres egen hjerne. De laver landskabet om efter deres landkort. De ser Verden som en computermodel, en konstruktion, ikke som en organisme. Og hvis de ser den som en organisme, er det en syntetisk organisme på samme måde, som medicinalindustrien ser menneskekroppen som et syntetisk eksperimentarium, et kemisk-genetisk rotteforsøg. Alt kan og skal kontrolleres, intet har lov til at gro, derfor deres filosofi om Grænser For Vækst, og derfor deres pervertering af begreber som diversitet og bæredygtighed = kliiima-ævl og grøn fascisme. 

Hvordan synes I så selv, det går?
Kunne vi spørge oligarkiet.
Da der ikke synes at komme andet ud end misbehagelige grynt hyldet ind i ny øregas, så lad os lytte til resonansen i vandrørerne. 

De synes ikke, det går så godt. Verden af i dag er ikke, som de forestillede sig i 1992 ved Murens Fald, Maastricht-aftalen, Kosovo-krigen, Jeltzin stiv af vodka, Bush Senior proklamerer New World Order, Brzezinski proklamerer Ruslands undergang i Det Store Skakspil, Kissinger proklamerer balkanisering, Fukuyama proklamerer historiens ende, 100-års-planen præsenteret for Lenin går ind i sin slutfase, teknokratiet går sin sejrsgang, The New American Century starter lige om lidt efter 9/11, mennesker er dybt zombificeret af drugs, GMO og hjernevask, nationalstaterne er udslettet …

Altså: det går i virkeligheden ad helvede til for Helvedet, for de dér … mennesker, som de betragter og behandler som dyr, børn, maskiner eller affald har endnu engang lukket op for deres dybe ressourcer, dybere end nogen human resource management-afdeling kan håndtere. New Management er passé.
De så Verden køre ud af en bestemt tidslinje, men deres tidslinje blev disruptet, afbrudt.

Psykopaterne nede i EU har mødt både intern og ekstern modstand. NATO er også i indre splittelse. Finland og Sverige søgte om medlemsskab, men Tyrkiet nedlagde veto. NATO har dybt brug for Tyrkiet, og tyrkerne ved det. De er det store land, der er en fremskudt post i Lilleasien. De kommer uden tvivl også til at sige ned, når nu den lille skuespiller med den store kæft og hans fascist-militser vil søge medlemsskab. Hvis de prøver på det, så annekterer Rusland resten af Ukraine også og afnazificerer Kiev. Ukraine er kun et selvstændigt land, fordi Stalins slagter i Ukraine, Nikita Krushtjev med Holodomor-blod på hænderne begik den bommert at forære landet væk. 

Den eksterne modstand mod de to redskaber for oligarkiet, det monetære og det militære, sker lige nu også i Afrika. Libyerne glemmer aldrig, at NATO ødelagde dette smukke og velstående land, landet med den højeste levestandard for totalbefolkningen i hele Afrika. Saudiarabien gælder ikke, for velstanden er grotesk ujævnt fordelt, det var den ikke i Libyen. Operation Kill Gaddafi var et af vor tids klammeste overgreb på et ulydigt land. Sudaneserne glemmer aldrig, at deres leder Bashar blev straffet af bitchen Susan Rice for at være ulydig og skåret over i Nord- og Sydsudan, standardtricket for imperialistisk del-og-hersk. Nu prøver de at destabilisere Ethiopien, og en af deres mest korrupte ekspolitikere, folkemorderen og terroristen Tedros Adhanan har siddet i en årrække som sekretær for WHO. Udover at ombringe 2 millioner af sine egne landsmænd – fra den anden stamme, det må man jo gerne i stammekontinentet Afrika ifølge deres koloniherrer – så spredte han villigt ben, da Bill Gates og Anthony Fauci skulle eksperimentere med hiv-medicin. 

Afrika burde være verdens rigeste kontinent, for det er fuld af ressourcer. Det er det ikke, for imperialisterne har taget for sig af retterne uden at betale for det og efterladt folk i fattigdom.

Den sorte hest, den gule pest

Og så er der Kina. Men det emne er så stort, at det truer med at føre os ud i yderligere 13 sider – ja, du har lige læst, hvad der svarer til 13 tætskrevne sider i ren tekst minus billeder. Kina er et paradoks og et univers. Der ville kunne argumenteres for deres destruktive og neo-imperialistiske rolle i verdenspolitiken, og hvordan de har fået tildelt opgaven af overtage verdensdominansen. Der ville også kunne argumenteres for deres konstruktive rolle i Belt & Road-initiativet, den Nye Silkevej og deres anderledes måde at ankomme til Afrika på end amerikanerne. Hvis de tager for sig af retterne, så har de i det mindste en mere konstruktiv måde at plyndre på. 

Bedømmelsen kommer an på, om man anskuer det udfra Drageordenens og Den Sorte Solordens synspunkt – de to rivaliserende hovedgrene af den globale mafia, altså CCP, Det Kinesiske Kommunistparti og deres groteske interne undertrykkelsespolitik – eller om man ser det som et stort investeringsprojekt i infrastruktur, der kommer alle lande til gode. Det er i virkeligheden begge dele, og spørgsmålet bliver så, hvad der bliver ende-resultatet. Kina er et univers med 1.45 milliarder mennesker (der fødes en ny kineser hvert 6. sekund). Et dyk ned i deres historik er bestemt ikke charmerende for Vesten og oligarkiet. Men kineserne trænger til at ryste det dobbelte åg af sig: Infiltrationen af vest-oligarkiet 1.0, der går tilbage til Opiumskrigene og infiltrationen 2.0, det maoistiske åg. Vid eller husk, at Mao var et Skull & Bones-medlem* fra sin tid på Yale University og altså lige så meget et kultur-implantat som Lenin og Trotsky var i Rusland. 

* Hvor finder man the skull and the bones? Altså kraniet og de korslagte knogler. Det ene er de piratflag, der blev hejst af skibe i Caribien, når privateers hyret af den britiske krone plyndrede handelsskibe på vegne af Imperiet. Det andet sted er som emblem på nazi-uniformer. Det er et af logoerne for Order of the Black Sun. Blandt medlemmerne af Skull & Bones og The Order på Yale Universitetet var George Herbert Walker Bush, CIA-direktør og præsident. Han bar på et tidspunkt titlen Black Eagle, hvilket er overhovedet for Den Sorte Solorden.

Formålet med Skull & Bones er at sørge for, at det er deres folk, der sidder som fremtidens ledere i magtfulde positioner, og ligesom frimurerloger sørger de for via lobbyisme og nepotisme for, at det sker. En slags intern parallel til Rhodes Scholarships, der er Drageordens måde at uddanne ledere, der tjener deres transatlantiske neo-koloniale projekt, Det Britiske Imperium 2.0.

At det maoistiske projekt Kina var paralellen til det leninistiske projekt i Rusland kan også læses af David Rockefellers uforbeholdne begejstring for Mao (From a China Traveller, 1973). Formålet med begge versioner af kommunismen var skabelsen af det 20. århundredes version af slavestaten. Rockefeller ser intet problem i folkemordet på 100 millioner kinesere under Den Lange March og især Kulturrevolutionen. Herregud, hvor der handles der spildes. Han hæfter sig netop ved Kinas evne til at tilpasse socialismen til en kapitalistisk model, altså statskapitalisme. Javel ja, men er det ikke netop fascisme?

Og hvor stort er Kina i realiteten? De ville være et langt mindre land, hvis det ikke var lige så imperialistisk som Vesten og Sovjetstaten. Hvis de ikke havde annekteret og maoficeret Manchuriet, Turkestan (Sinkiang-provinsen), Sydmongoliet og Tibet, så ville Kina have været halvt så stort målt i areal. Vi ved fra nyere tid, hvordan der har foregået ekstrem undertrykkelse i Tibet og Sinkiang-provinsen. De har for nylig annekteret Hong Kong og taler konstant om, at Taiwan står for tur. Pas på her, Hovedland Kina, Taiwan har et par esser oppe i ærmet, I kunne måske komme til at opleve et sammenbrud af jeres i forvejen skrøbelige mega-dæmninger med uhørte oversvømmelser og skader i hele Sydkina til følge + et sammenbrud af jeres i forvejen skrøbelige og stærkt oppustede nationaløkonomi. Et godt råd: Lad være med det.

Men igen, et så stort land er meget svært at afsige en entydig dom over. Det samme gælder Indien med 1.4+ millioner, still counting, og der fødes et ny inder hvert sekund, så de vokser 6x så hurtigt som kineserne, der i en årrække kørte en stram fødselspolitik. Pigebørn blev helt bogstaveligt aflivet før og efter fødslen. Dette stykke eugenik skabte som biprodukt (?) den klammeste industri nogensinde: systematisk handel med menneskelig væv fra fostre og spædbørn. Et-barns-politikken betyder, at Kina nu har et demografisk problem med for mange gamle. Hvem var det, at designervirusen fra Wuhan især tog livet af, var det ikke de gamle? Det ligner en tanke, så derfor må det være ganske tilfældigt …

Global Deep State

Politikere er ikke farveægte længere. Når man putter dem i en vaskemaskine, blegner de. Donald Trump fx. Langt hen ad vejen kunne man tro, at han var one of the last good guys. Amerikanerne troede på ham. Eller snarere, de troede absolut ikke på mega-bitchen Hillary. Hans udsagn talte direkte ind til amerikanernes frustrationer over generationer af politikere, der røvrendte dem og det beskidte klima, der udgik fra sumpen i Washington D.C. Og langt hen ad vejen førte han en helt anden politik end sumpen. Derfor var vi mange, inklusive undertegnede, der gav ham den lange line et par år, især fordi vi kunne se, hvor korrupte hans modstandere og US Deep State opførte sig. Det gør de stadigvæk, men nu sidder de blot på flæsket i hvert fald en stund endnu. De sidder som en stak spyfluer på flæsket, indtil den store fluesmækker lander. Og de ved det, for der kommer et midtvejsvalg, der er så katastrofalt for dem, at de uden tvivl er i færd med at programmere valgsystemet til et gigantisk stemmekup endnu større end sidst. Dengang så vælgerne en økonomi i reel fremgang, så det stemte de for. I dag ser vælgerne en økonomi i frit fald og en galopperende inflation + alt muligt andet lort, så det stemmer de imod.

På et tidspunkt begyndte farven at skalde af Trump. Han gav ikke dr. Fauci et los i røven. Han var lidt for glad for vacciner, selvom han udmærket vidste og udtalte, at Hydrocloriquin og Ivormectin var det eneste, der virkede. Hvorfor? Det viste sig så, at han selv ejede et firma, der producerede vacciner, og folk begyndte at buhe af ham ved hans rallies. Han fyrede ikke sin justitsminister, selvom han var korrupt og aldrig slog ned på den svindel, der foregik, fx the Clintons blev aldrig hevet for retten for deres juridiske manipulation, korruption, løgne og landsforrædderier. Trump hang vældig meget ud med Chabad og Sanhedrin-folkene via sin egen svigersøn Jered Kushner, Mossad-agenten og zionisten. Netanyahu var vældig glad for ham, og den israelske livstids-præsident var ellers manden, der havde udtalt, at Israel havde fat om nosserne på USA og kunne ødelægge dem nårsomhelst. Hele Q-Anon-fænomenet blev kuppet af svigersønnen Kushner, der også havde kontrollen over Homeland Security-netværket, den perfide kontrol-struktur, der blev forstærket så voldsomt af Bush efter 9/11. Der var flere og flere skumle træk, der dukkede op, og hovedet på sømmet var hele den besynderlige optrin ved valget, hvor han bare lod det store valgsvindelnummer i 2020-21 finde sted og luskede ud af bagdøren med et skuldertræk.

Lidt insider-info: Trump var højt-rangerende medlem af Den Sorte Solorden. De havde lovet ham en rolle som den nye verdenskonge. Det var derfor, han hang så meget ud med den konkurrerende og dengang komplementerende Drageorden. Det var før, de to ordener røg i totterne på hinanden. Når krybben er tom, bides hestene. Men da toppen røg ud af det globale styresystem, og medlemmerne af de tre niveauer ovenover forsvandt (den løsrevne trekant i pyramiden på dollarsedlen), mistede Trump sin support. Han havde lovet generalerne i Solordenen guld og grønne skove, men pengene udeblev, så de blev pissed og hev tæppet væk under ham.

Om det var dem, der tog livet af ham, eller om han bare døde af prostatacancer i 2021 vides ikke. Der findes reelle kure for cancer, som folk i hans position har adgang til, men som medicinalfirmaerne har gemt af vejen. De tjener ikke penge på at kurere folk. Hvorfor fik han ikke adgang til en af disse virkelige kure? I hvert fald er den skikkelse, vi ser på skærmen i dag, ikke Donald Trump. Men familien, der er i dyb splittelse, vil ikke indrømme det, for donationerne, der ankommer via hans kampagnemaskine fra de mange godtroende amerikanere, er så stor en business-case, at de ikke vil slippe den. Lige nu bekæmper familien og deres Trump-klon Florida-guvernøren, Ron deSantis, en politiker med virkelige resultater og en delstat bag sig. Hvad handler dét om?

Og sømmet på hovedet: Det var aldrig Donald Trump, der kørte hans business-imperium og traf beslutningerne. Det var hans ekskone Ivana Trump, en meget intelligent dame. Hun blev for nylig hjulpet til at falde ned af en trappe, så hun … er ikke længere. Vi kan tage et kvalificeret gæt på, hvem i familien, der hjalp hende på vej. Jeg tror, du har regnet det ud.

Hvis du er nået så langt min ven, får du en medalje. Du har også gjort dig selv en stor tjeneste og er nu i besiddelse af langt mere viden, end da du startede ud. Giv dig selv et fortjent klap på skulderen.
Du behøver ikke at være enig i alt, der er skrevet for at fortjene medaljen, for sådan spiller det store fingerklaver ikke derude. Det vigtigste af alt er, at du bevarer din nysgerrighed, din kritiske sans og din evne til at tænke logisk.
Og nej, alle veje fører ikke til Rom. Der findes veje, der – tro det eller ej – fører til erkendelse og frigørelse.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF