Essay,  Historie,  Politik,  Religion

Det kommunistiske manifest

og hvorfor vi i dag mere end nogensinde har brug for
at forstå et tilsyneladende afdanket manifest* fra 1848

*Manifest:
En formulering af en intention om
at manifestere = bringe til virkelighed.

Formuleringen, manifestet fra 1848, der senere skulle bringes til virkelighed, er som bekendt forfattet af rigmanden Engels og psykopaten Marx. Takket være Engels sponsorat kunne Marx hele sit liv slippe af sted med aldrig at udføre noget som helst egentligt arbejde og manisk starte 10 projekter på én gang uden nogensinde at fuldføre dem. Når han en gang imellem kom ud af biblioteket, besøgte han sin familie som han mishandlede på perfid og despotisk vis.

Jamen, han skrev jo Das Kapital, er det ikke at udføre noget? Så meget må vi give ham. Den paradoksale pointe er, at monsterværket handler om en arbejderklasse, hvis virkelighed han udelukkende havde teoretisk kendskab til, for han kunne ikke drømme om at omgås noget så lavtstående. Den var en abstraktion, et begreb og en maskindel i hans mekanisk-forudbestemte verdensbillede og materialistiske historiesyn. Derfor omtaler han aldrig mennesker som mennesker men som masserne. Vi skal senere forstå, hvordan dette materialistiske verdensbillede er dybt religiøst og dermed dybt bedragerisk.

Staten

I det kommunistiske Utopia, som Marx beskriver, vil Staten til sidst forsvinde. Herefter bliver det fluffy, for hvad styrer så? Havde proletariatets diktatur, den marxistiske deep state, det nye despoti værre end alle foregående tilsammen, tænkt sig at opgive den magt, den ragede til sig under påskud af at ville hjælpe arbejdere i alle lande mod de onde kapitalister? Man kan også spørge bredere: Hvornår i verdenshistorien har en stat, der har raget magt til sig på befolkningens bekostning frivilligt givet den tilbage igen? Det går tilsyneladende ALTID kun den ene vej.

Magtstrukturer kan bryde sammen, men ideologibaserede strukturer som den marxistiske, der er fundamentalistisk i sin dogmatik, kan aldrig afmontere sig selv eller reformere sig selv. Det samme er blevet sagt af Imam, Mohamad Tawhidi om … Islam. Det er ifølge Islam selv forbudt at reformere, for det var perfekt fra starten. Hvad muslimer glemmer at spørge sig selv om, er hvorvidt Islam ikke allerede er reformeret, eller man skulle måske sige deformeret og dermed korrumperet af det britisk-imperiale operation, der skabte Saudiarabien og dermed wahabbisme/salafisme = fundamentalistisk Islam? 80% af moske-byggerier er finansieret af Saudiarabien. For de fromme troendes blå øjnes skyld …? Pointen er her, at en struktur af den støbning kan aldrig reformeres. Lige så deterministisk-dogmatisk, som kommunismens historiesyn er – historien er en maskine, der kun kører i én retning – ligeså deterministisk kører den mod enten sin egen fuldbyrdelse eller undergang. Eller begge dele på én gang.

Som internationalistisk meta-stat gik det kommunismen som Romerriget. Det blev for stort, det stagnerede, det kollapsede indefra på grund af korruption og selvmodsigelser og tyngden af den massive undertrykkelse og det massive folkemord, det iværksatte. Da der ikke var mere at plyndre, og da kommunisternes statspropaganda havde udråbt den sidste løgn buldrende som tomme tønder, som ingen troede på længere – ikke engang dem selv – så brændte maskinen sammen. Da bolsjevikkerne havde kørt deres dysfunktionelle samfund helt i sænk, faldt Sovjetstaten sammen. Det var ikke helt det, Marx havde profeteret. Eller var det på en måde?

Kommunisme er indædt ondskab forklædt som godhed. Marx argumenterer for nedbrydelsen af alle institutioner. Et udsagn, der skal skal tages helt bogstaveligt. Det gælder også de institutioner, som folk havde skabt for at beskytte dem mod tyranner som kommunisterne. Institutionerne stod i vejen for realiseringen af kommunismen. Men dette destruktive projekt var altid smurt ind i et tykt lag af feel-goodness floskler. Kommunister og socialister i Vesten hoppede på den på stribe, men de kendte kun den socialromantiske, pink-and-fluffy version og ikke den depressivt-vodkastive, betonrealistiske Gulag-version, den egentlige socialisme. Stalin grinede foragtende af dem og kaldte dem for nyttige idioter.

Et af bolsjevikkernes hovedprojekter var at hjælpe Jahweh med Armageddon, så profetierne kunne blive selvopfyldende … jeg mener at hjælpe historiens gang med at ødelægge det primitive agrarsamfund, så arbejdeklassen kunne opstå i industrialismens maskinhelvede, så Marx’ profetier kunne blive selvopfyldende. For at det kunne gå i opfyldelse, måtte profetien have lidt hjælp. Hvorvidt denne lighed skyldes jøden Karl Marx’s, jøden Lenins og jøden Trotskys talmudisk-sabbatæiske mindset, kan vi teoretisere om, men ligheden er ikke til at komme udenom.

 • Det er ikke tilfældigt, at Marx altid fremstiller sig selv som Moses’ inkarnation med stort patriarkskæg.
 • Det er ikke tilfældigt, at han som patriarken ‘kommer ned fra bjerget’ med lovens tavler i hånden.
 • Det er ikke tilfældigt, at han smadrer guldkalven = kapitalismen for at indføre en fundamentalistisk lovreligion.
 • Det er ikke tilfældigt, at Marx og Engels opstiller 10 bud i det kommunistiske manifest.
 • Det er ikke tilfældigt, at kommunismen er eskatologisk – eskatologi: læren om de sidste tider, en dommedags-dødskult.
 • Det er ikke tilfældigt, at deres lederskab er et præsteskab, der går under navne som politbureauet, partiet, kadrerne, proletariatets diktatur, avantgarden.
 • Det er ikke tilfældigt, at deres hellige skrifter er dogmatiske.
 • Det er ikke tilfældigt, at der prædikes om Internationale i stil med Én Hellig Almindelig Kirke.
 • Det er ikke tilfældigt, at de agiterer og organiserer for at gøre alle folkeslag til deres disciple’.
 • Det er ikke tilfældigt, at de taler i tåger om det urkommunistiske samfund, ligesom de kriste taler om Tusindårsriget.
 • Det er ikke tilfældigt, at de udnævnte de ikke-omvendte til klassefjender, reaktionære, småborgerlige burgøjsere med falsk bevidsthed, reformister … osv, som religiøse fordømmer de vantro, hedningerne, goyim til guds fjender, død over de uhellige!
 • Det er ikke tilfældigt, at Staten som hos fascisterne og nationalsocialisterne blev til Gud.
 • Det er ikke tilfældigt, at de forfulgte de kristne, for der kunne kun være én religion med én sand despotisk gud, og Marx var hans profet. Hvad var så navnet på den gud, som de kommunistiske frimurere dyrkede i deres loger? Jeg tror, vi kender navnet.

Det sataniske projekt

Kender vi navnet? Karl Marx udgav også digtsamlinger, og her får vi navnet på hans gud. Han var manisk besat af tanken om Satan. Marx var selv ateist, men hvis du nogensinde har mødt en inkarneret ateist/nihilist, vil du vide, at der ikke findes mere religiøst-fanatiske mennesker på jordens overflade end ateister.
Se Richard Wurmbrand: Marx & Satan

Marx skrev i sin dystre og bizarre poesi:

Herefter vil jeg kunne gå i triumf
som en gud gennem ruinerne af deres kongedømme.
Alle mine ord er ild og handling.
Mit bryst er lig med Skaberen.


Ieg vil bygge min trone på det højeste sted,
koldt og frygtelig vil dens tårne rejse sig.
Som dets bolværk – overtroisk rædsel.
Som dets herredømme – dybeste smerte.


Ser du dette sværd?
Mørkets Fyrste
solgte det til mig.


Med Satan har jeg gjort en handel,
Han giver signalet, han tæller timerne for mig,
Jeg spiller dødsmarchen hurtigt og frit.

… Jeg vil kaste usigelige forbandelser på menneskeheden:
Ha! Evigheden! Hun er en evig pine …
Vi er selv urværker, blindt mekaniske,
skabt som hån-kalendere for Tid og Rum,
uden andet formål end at finde sted, at blive ødelagt,
for at der skal være noget at ødelægge …
Hvis der findes noget, der er i stand til at opsluge,
vil jeg befinde mig i dets midte og derfra ødelægge verden –
den verden der hober sig op mellem mig og Afgrunden,
den vil jeg smadre til stumper med mine vedvarende forbandelser.
Jeg vil vikle mine arme om dens barske virkelighed:
I omfavnelse af mig vil verden forgå i dumhed
og synke sammen i lutter intethed,
forsvunden, uden eksistens – dette vil være virkeligt liv!

Man skal lede længe efter lignende storhedsvanvids-svada spækket med beruselse af vold og ødelæggelse. En i øvrigt uhyggelig præcis beskrivelse af netop den rus, som greb de revolutionære i 1917 og følgende årtier, da de uden hjerne og hjerte myrdede løs på den russiske befolkning opflammet og besat af netop den ånd, som Marx hylder i sin creepy poetry.

Marx identificerer sig med Satan, han føler, at han er ligesom Satan. Hvis man kender til Sabatei Zevi og sabbatæernes koncept om frelse via synd, så forstår man, hvor Marx havde sine koncepter fra. Alt ondt vil være godt, nøjagtig som han besynger i sine digte. Den ideologiske arvefølge er temmelig klar og bekræfter det. Zevi er forudsætningen for kabbalisten Jacob Franck. Franck gav ridderslaget til Weisshaupt. Jacobinerne opkaldt efter Jacob Franck skabte rædslerne i den Franske Revolution. Det var russiske jacobinere, der banede vejen for revolutionen via den provisoriske regering, hvilket var dens eneste formål. Linjen er ubrudt fra 1666, da Zevi udråbte sig selv til Messias, som jøderne havde ventet på, til Marx’ sataniske messianisme.

Marx vidste udmærket, hvad han var i færd med at sætte i gang. Det var allerede beskrevet i de skrifter, som hans logebrødre viste ham. Han var på en mission (udsendt), han havde en opdragsgiver, han var medlem af et agentur med en agenda. Som skrevet: det er ikke tilfældigt, heller ikke at han i sin makabre poesi beskriver den sataniske nihilisme, og hvordan verden vil blive tilintetgjort. Kommunismen er en dødskult.

Hvem Marx’ opdragsgivere var, er antydet i to hændelser i forhold til anarkisten Bakunin. Ved kongressen 1. Internationale spørger Bakunin – måske naivt – Marx, om han ikke synes, at der burde deltage arbejdere i formuleringen af det projekt, der hævder at solidarisere sig med dem. Herefter fik Marx et frådende raseriudbrud, for det kunne der OVERHOVEDET ikke være tale om. Det er bemærkelsesværdigt, at Marx aldrig rigtigt går i kødet på centralbankvæsenet i sit monstrøse teoriværk, Das Kapital. Han undgår altså selve kernen til forståelsen af, hvordan al kapital er organiseret. Senere udtaler Bakunin lakonisk: Det er sært, hvad en posefuld Rothschild-penge kan gøre. Bakunin blev myrdet, og vi kan gætte kvalificeret via bla disse antydninger, hvem der gav ordren til det mord.

En af Marx’ elever er Saul D. Alinsky – endnu en jøde, sikkert helt tilfældigt, lad som ingenting – (Rules for Radicals – A Pragmatic Primer for Realistic Radicals), mentor for bla Hillary Clinton og Barack Obama. Vi ser den sataniske besættelse videreført i lige linje, og Alinsky er helt explicit, når han skriver:

Vi bør i det mindste tage et kig over skulderen i anerkendelse af den allerførste radikale: fra alle vore legender, mytologier og historie (og hvem kan vide, hvor mytologi slutter og historie begynder – eller hvad der er hvad), så er den allerførste radikale, der er kendt af mennesker, og som gjorde oprør mod etablissementet så effektivt, at han i det mindste vandt og skabte sit eget kongerige: Lucifer.

Satan, Lucifer, Bel/Belial/Baal, Molok, Loke, Prometheus, Eblis, Ahriman, Marduk, you name him. Kanaanitternes dæmoniske guddom, der krævede menneskeofre og blod, det røde blod. Kommunismens historie en én lang historie om menneskeofring. Når vi læser Marx og Alinsky og forkleiner deres verbale vanvid som blot metaforer – vi lever i en ateist-hjernevasket kultur uden hverken gud eller djævel, godt eller ondt men blot bekvemmelige relativismer, og vi er da ikke overtroiske, vel? – så begår vi en stor fejl. Både Marx og Alinsky var helt seriøse, når de skrev den slags poetisk poetisk-manifestoide storhedsvanvittigheder. Man skriver ikke den slags hyldestpoesi som Marx eller højtravende prosa som Alinsky uden at have det fra den type frimurerloger, hvor Lucifer er deres gud.

Husk at det var Grande Orleans-logen i Frankrig, der iværksatte 1. Verdenskrig og Oktoberrevolutionen i Rusland.
Husk at væggene i det rum, hvor Zar Nicolai II og hans døtre blev myrdet og voldtaget, var overmalet med kabbalistiske-frimurertegn.
Husk at overtagelsen af Vinterpaladset var et iscenesat frimurerritual.
Husk at alle medvirkende i den provisoriske regering, der åbnede alle dørene for bolsjevikkerne, var russiske jacobinere (Grand Orleans = jacobinere = frankister).
Vær sikker på, at både Hillary og Obama tog Alinskys udsagn ligeså bogstaveligt, som de er skrevet. Tydeligst hos den skingre, hadsk-hylende Hillary, mere diskret hos den slimede, kløvetungede Obama. Når deres legacy, deres eftermæle, en gang er færdigdannet, vil det sataniske i deres projekt stå fuldstændig klart.

I det Kommunistiske Manifest fra 1848 er de Sataniske 10 Bud hugget som lovens stentavler. Vi vil nu læse dem, udlægge dem og holde dem op imod vor tids virkelighed, mens vi spørger os selv, hvor meget der allerede er delvist eller tæt på fuldt implementeret.

—–o—–

De Sataniske 10 Bud
– kernen i Manifestet

1.

Overgivelsen af alt ejerskab til jord og privat ejendom

Alt tilhører Staten. Kommunisterne hykler, at Staten agerer på vegne af folket, men skulle blot et enkelt medlem af det højt besungne men lavt betragtede folk finde på at efterspørge adgang til den jord eller den ejendom, som Staten på vegne af hans fæller har konfiskeret, så er svaret oversat til arbejderklasse-engelsk: Go Fuck Yourself! Alene begrebet ejendomsskatter er et statsligt overgreb. Det er en bagskids-hangover fra feudalismen, hvor fæstebonden skyldte herremanden mindst halvdelen af sit liv, så denne kunne leve i luksus og føre krige mod andre herremænd, der truede dennes luksus.

Hvis man har købt et stykke jord og en ejendom og allerede har betalt for det, så er det absurd, at man skal afbetale for tid og evighed til en Stat, som om man aldrig havde købt det. Når denne ejendom går i arv, kommer Staten igen og beskatter arvingen. Se punkt 4.

Hvis Staten dikterer, at der skal køres en fæl motorvej gennem et naturområde, så må ejerne af området se i øjnene, at de kun i ringe grad bliver kompenseret for en ekspropriering. Til gengæld kan resten af ejendommen risikere at blive usælgelig og værdiløs, da ingen ønsker at bo op ad en motorvej. Heller ingen kompensation for det.

2.

Tung og progressiv indkomstbeskatning

Indkomstskat er ulovligt forlænget krigsskat. Der kan argumenteres for rimeligheden i, at folket frivilligt (!!) er med til at betale for et forsvar af deres land og dets fred, og at udstyr af et militær koster penge. Hvis man ikke betaler, bliver landet redet over ende af mongolske horder og udplyndret.

Men hvad sker der i fredstid? Der sker det, at det i krigstid hårdt pumpede militære apparat ikke ønsker at lægge sin status på hylden. Der sker det, at militære ledere i krigstid fortsætter som ledere i fredstid, hvilket de næsten altid er komplet uegnede til. Det amerikanske militær-industrielle kompleks er vor tids tydeligste eksempel på, at en kommerciel krigsmaskine nægtede at opgive sine privilegier og til den dag i dag har sine klamme hænder på både den nation og de verdens nationer, der har været udsat for maskinen.

Hvem scorer i sidste ende de tunge og progressive indkomstskatter? Det gør storbankerne/centralbankerne og alle de globalistiske korporationer, der selv har fundet veje udenom beskatning. De betaler Nul, Zero, Zilch, Nada, Nihil i skat. I USA bliver alle penge opkrævet af IRS, det amerikanske skattevæsen, overført til Rothschild familiesyndikatet via en ø i Caribien. De samme, der ejer den amerikanske nationalbank, the FED og IMF, den Internationale Monetære Fond. Og Danmarks Nationalbank … men folk ved det ikke. Endnu.

Det såkaldt ‘progressive’ består i at straffe velstand. Jo mere man tjener, jo mere skal man betale. Javel, det gør man allerede i forvejen, for man betaler for hver tjent krone – altså med mindre man er skattesmart og ikke betaler noget. Progressiv beskatning er totalt hyklerisk, for det gælder ikke for de hellige globalist-syndikater men kun indtil ca. toppen af middelklassen / bunden af overklassen. Som i alle kommunistregimer betyder det demotivering af alle initiativtagere/iværksættere. Sammen med tung beskatning – i DK betaler vi gennemsnitligt og samlet set 83% i skat – er overbureaukratisering, regel-helvede og kontrol-kontrol-kontrol en dræber for alt initiativ.

I den kommunistiske sovjetstat bekymrede man sig ikke engang om at beskatte de rige, man aflivede dem bare og stjal deres ejendom. Resultatet var, at alle andre, der var opretholdt af deres virksomheder, fik deres liv og ejendom ødelagt. Kernen i kommunismen som ideologi er at give den fuld gas med en af de mindst charmerende menneskelige karaktertræk: misundelse.

3.

Beskatning af al arv mellem generationer

Hvad er problemet? Skal arvinge ikke brandbeskattes, så de dovne svin ikke bare kan videreføre deres forældres virksomhed? Du har allerede sagt det. Beskatning af arv er beregnet på at skære traditioner over og ødelægge al kontinuitet mellem generationer.

I det traditionelle landbrug var det den ældste søn på et familiebrug, der arvede gården og førte bruget videre. Feministerne er allerede helt oppe at køre her, men deres designer-ideologi er blot endnu et kulturmarxistisk outlet. I dag kunne det sagtens være den ældste datter, men nej, for det har hun ikke råd til. Hvem gavner den stribe af familiebrug, der blev til fallitbo pga skatte- og arveregler? Det gavner den klasse af neofeudale herremænd, de danske godsejere, der med EU-tilskud centraliserede landbruget, så de i dag ejer 80% af dansk landbrugsjord.

Beskatningen, som er fuldt implementeret i vores socialdemokratiserede samfund = lyserød, fluffy kommunisme, er beregnet på at ødelægge det traditionelle danske agrarsamfund. Vi bedrev ikke Holodomor i den rådne stat Danmark, vi bedrev lyserød kommunisme.

4.

Konfiskering af immigranters og rebellers ejendom.

Med immigranter menes ikke indvandrere, der menes de, der ikke mente, at det store kommunisthelvede i Sovjetstaten var et paradis på jord, og udvandrede fra helvedet. ALT blev taget fra dem.

Vi ser det udøvet i praksis i Kina i dag. Hvis man er dissident fra partilinjen, så bliver alt taget fra en. Man mister sine sociale points, man kan ikke rejse, man kan ikke få arbejde, eller man kan ikke bruge sine penge, for de tilhører Staten. Til sidst mister de deres liv i fængslet. Eller rettere: lige før de mister deres liv, mister de deres fysiske organer, der bliver solgt til højest bydende i den nye store industri, som kineserne er førende indenfor.

Det kommunistiske projekt var et gigantisk plyndringstogt. Både rig og fattig i Rusland fra 1917 mistede al deres egendom. Lenin og Trotsky havde til gengæld schweitziske bankkonti med stjålne milliardformuer. Bolsjevikkerne stjal alt og puttede i egen lomme. Hovedparten af midlerne blev sendt ud af landet til deres opdragsgivere, deres finansierer, en gruppe jødiske mega-bankfolk i Wall Street med Rothschild-agenten Jacob Schiff som hovedfigur. Der var de igen, men bare rolig, for det er helt tilfældigt … Et nuværende medlem af Schiff-familien, Adam Schiff, sidder i øjeblikket som ankermand i det kiksede statskup mod Donald Trump, der har fundet sted med det demokratiske parti og kongressen som base. Stuntet dækker bla over deres ugerninger i Ukraine – der var Rusland igen!

Det demokratiske parti i USA er selv blevet kuppet af en kerne af neo-marxister. Det skete i Obama-perioden i bedste/værste Alinsky-ånd med Obama og Hillary Clinton som hoved-agerende. På samme måde blev det republikanske parti kuppet af en kerne af neocons i Bush-perioden. Alinsky’sterne er hardcore satanisk-nihilistiske neo-marxister, men hvem var the neocons? At kalde sig for neocons, så folk tror, at det betyder ny-konservative, er i sig selv et con, et bedrag. De er neo-trotskister. Gruppen startede som en kreds omkring Trotsky, da han var flygtet fra Stalin og flyttet til Mexico. Det var der, Stalins agenter stak en issyl gennem hjernen på ham. Kredsen omkring ham flyttede til Californien. Senere dukker gruppen op som politikere, der for en stor dels vedkommende er uddannet på University of Chicago af den politiske filosof, Leo Strauss, en tænker der kalder det amerikanske projekt for et nihilistisk projekt (der var det sataniske element igen). The neocons udmærker sig med på stribe at have dobbelt statsborgeskab med Israel – og der var de igen, men det er stadigvæk helt tilfældigt …

Hvad så med rebellernes ejendom, og hvem er rebellerne i dag? I forhold til det kommunistiske projekt er det alle, der ikke underkaster sig partiets linje. Det kommunistiske navn for dem var og er: de politisk ukorrekte! Har vi lige hørt om det for nylig? Og hvad sker der med de politisk ukorrekte i dag?

Alt bliver taget fra dem på Google, Facebook og YouTube. De bliver censureret, slettet, shadow banned, ghosted, hacket, demonetariseret + en stribe af kryptiske teknikalsk-algoritmiske overgreb, som data-mafiaen har udviklet. Af samme grund er det kinesiske statsapparat nyforelskede i Google, for BigTech gør jo nu det samme som Stalins og Maos hemmelige politi.

5.

Centralisering af al gæld i Statens hænder via en nationalbank med statskapital og monopol

Marx vidste udmærket, at den egentlige kontrol med de nationale økonomier befandt sig hos centralbankvæsenet. Han vidste også udmærket, at dette centralbankvæsen ikke var russisk og nationalt men internationalt. Fra hændelsen med Bakunin, der afslører hans opdragsgivere, ved vi, at han agerede på vegne af dette internationale centralbankvæsen, der repræsenterer skjult ejerskab over de nationale økonomier.

Det historiske koncept var via revolutionen af frarøve den russiske zarfamilie alle dens ejendomme og værdier, for det var det, Marx havde fået som opdrag af Rothschilds familiesyndikat. Hvis der var noget, der unddrog sig dette globalsyndikats kontrol og råderet, så måtte det udraderes. Krige og revolutioner, sult og hungersnøde, pirateri og borgerkrige, epidemier og elendighed, del og hersk, bestikkelse, korruption og historieforfalskning, alt tænkeligt og utænkeligt har gennem et par århundreder været deres midler.

Ingen af vor tids ødelæggende hændelser kan forstås til bunds uden at forstå Syndikatets skjulte hånd. Hver eneste gang, der sker noget besynderligt i Magtens Korridorer, er det med al sandsynlighed Syndikatet, der er på spil.

6.

Centralisering af kommunikation og transport og overgivelse af al styring til Staten

Man kan spørge, hvordan det egentlig hænger sammen med det kommunistiske begreb om afvikling af staten? Det er her bedraget ligger, ligesom Djævelen ligger i detaljen. Kommunisterne ønskede, at staten blev så alt-gennemtrængende, at man ikke længere kunne få øje på den. Den vil være i vores blodårer, i vores nervesystem, i vores DNA. Vi har brug for at spørge os selv, om det er netop i den retning, en globalistisk verden har bevæget sig i?

Centralisering er essensen af al globalisme. Centralisering er essensen af EU-projektet. Så forstår vi lige pludselig den kommunistiske afvikling af staten som sådan, nationerne. EU’s ambition er at afvikle de europæiske nationer. De bliver tvunget til at opgive national suverænitet skridt for skridt, indtil al suverænitet er borte. Det betyder på ingen måde, at Staten forsvinder, det betyder, at Staten nu er så gigantisk og fjern, at vi som mennesker ikke længere kan nå den. Den er udenfor vores scope. Hvis vi er meget ihærdige, kan vi måske nå frem til et medlem af det nationale parlament og påvirke beslutningerne. I EU-sammenhæng er det spil tabt på forhånd, for den egentlige magt ligger i EU-kommisariatet, der opererer ligesom politbureauet i Sovjet med ikke-folkevalgte kommissærer, der skaber 5-årsplaner for deres provincer, som de kalder for regioner. EU er neo-romersk neo-fascisme (Romtraktaten …), nationalstaten er blevet til en mega-stat, et monster, et imperium.

At påvirke en sådan globalistisk, centralistisk, teknokratisk monstermaskine kræver mange penge, tonsvis af lobbyisme og masser af korruption i baglokalet. Hvilket selvsagt er fuldstændig udenfor menigmands og -kvindes rækkevidde.

Behøver vi næsten at gøre rede for centralisering af kommunikation? Altså det globalistiske propaganda-apparat, den brune kloakstrøm af fakeness, der kan ses i den samtidighed og den ordrethed, hvormed manipulerede nyheder dukker op på mainstream-kanaler i hele Vesten. Den samme nyhed med den samme ordlyd på det samme tidspunkt i samtlige kanaler i hele Vesten! Du får virkelig travlt som tilfældighedsteoretiker, hvis du skal forklare det fænomen!

Centralisering af transport: se på den globaliserede logistik i dag. Hvad er det egentlig, kineserne har haft gang i med deres Silkevejsprojekt, One Belt – One Road? De har været yderst snedige i deres måde at sælge projektet på: Vi kommer uden regning og forærer jer allesammen en masse infrastruktur, så I kan få et bedre liv ved at handle med os. Hvad de ‘glemte’ at fortælle var, at de penge, som finansierede herlighederne var den svindel-økonomi, som kineserne havde skabt, det gigantonorme ponzi scheme af finansiel fakeness, stjålne patenter og teknologi fra Vesten simultant med infiltreret mafiavirksomhed i Vestens institutioner. Projektet var et planlagt kommunistisk, globalt magtovertag. Når først strukturen var på plads, ville der blive bekendt kulør, men så var højhastighedstoget kørt.

For nyligt er det kommet frem, at der befinder sig ca. en million kinesiske soldater som sovende celler i USA! De har deres egne regler og deres egen uigennemskuelige økonomi. De lever måske som food-stampere, men de har altid penge i baglommen fra deres klan-mafia. De er ikke aktiveret endnu, for der kom en Donald Trump i vejen for det projekt. Et projekt som Obama og Hillary havde boostet i deres magtsfære. Husk at the Clintons var Rockefeller-protegeer. Er tilstedeværelsen af disse celler grunden til de bevillinger og opgradering af militæret, som Trump-regeringen har ydet? Er det knyttet til den handelskrig, som regeringen har indledt mod kineserne? Er det grunden til, at der her i slutningen af december 2019 blev underkrevet en lov af præsidenten og kraftigt at reducere tilkuddet til FN? Hvordan var det lige med fængslingen af den kvindelige arving til Huawei?

US Deep State vidste, at det amerikanske militær ikke ville medvirke over en kam til at skyde på civilbefolkningen i tilfælde af et voldeligt magtovertag – NB! socialistiske magtovertag er ALTID voldelige! – så derfor blev kineserne + FN-tropper hentet ind for at være standby. Det var også derfor, at der under Bush-regimet blev bygget 100-vis af FEMA-lejre, standby faciliteter til internering og sandsynligvis aflivning af borgerne. Citizen (borger) på engelsk betyder ikke en borger, det betyder en slave.

Det var for at facilitere kineserne og dette voldelig magtovertag, at fru Clinton havde en pivåben lokumsserver med statshemmeligheder, der blev serveret for kineserne – mod fundering af The Clinton Foundation og hendes valgkamp, også kaldet Pay-For-Play. Projektet har dødskramper for tiden, for det er netop dette finansielle – og militære! – kinesiske magtovertag af USA, som Donald Trump satte en kæp i hjulet på. Som da han afmonterede TTP, det transatlantiske handels-partnerskab, et globalistisk magtovertagelses-tiltag + det transpacifiske ditto, TPTP. Som da han nægtede at underkrive globalisternes Paris-aftale om klima – klima handler ikke om klima, det handler om finans og en globaliseret ‘ny’ verdensøkonomi (Marc Carney, direktør for Bank of England, Goldmann-Sachs-mand). It’s the economy, Stupid! …  how dare you!? Det er en anden grund til, at Trump sent i 2019 underskrev en forordning (passed a bill), der stærkt begrænser finansieringen af det gennemkorrupte Forenede Nationer, FN. Husk at det var via FN’s Klimapanel (IPCC), at klimasvindlen blev introduceret. En særdeles mørk figur i den sammenhæng er kulturmarxist og tidligere vicesekretær for FN, Maurice Strong, faderen til Agenda 21/Agenda 2013. Greta-how-dare-you er hans åndelige barnebarn.

7.

Udryddelse af virksomheder og fabrikker ejet af Staten

Den er tricky. Kommunisterne skabte jo virksomheder ejet af Staten, statsbrug (kolkhos’er m.m). Eller hvad var det egentlig, de gjorde? De ødelagde virksomheder skabt indenfor rammerne af Zardømmets Rusland, og de ødelagde alle familieejede virksomheder og landbrug ved konfiskere dem i den nye stats navn. Det kaldtes kollektivisering, for det lød bedre. De stjal al afgrøde i Ukraine, hele Europas brødkurv, så bønderne døde af sult (husk Stalins Holodomor!) – der var den sørme med Ukraine igen! er det historien, der gentager sig i dag?

Så her er vi nødt til at forstå udsagnet i dets historiske sammenhæng. Den britisk-amerikanske professor i økonomisk historie, Anthony Sutton, har samlet og gennemanalyseret alle de nye virksomheder, der skabte det postrevolutionære Rusland. Det viser sig, at disse sovjettiske virksomheder, ikke bare nogle men ALLE SAMMEN, var store udenlandske korporationer, syndikater og karteller. Eksempelvis byggede Ford verdens største lastbilfabrik. Suttons enestående og aldrig-tilbageviste analyse af det post-revolutionære Rusland – Sutton havde alle bilagene i orden – viser, hvad projektet var tænkt som. Revolutionen var en systematisk udplyndring af Rusland, og Sovjetstaten var etablering af et socialt eksperiment i største skala, hvor en hel nation af slaver (arbejdere) skulle knokle sig ihjel for en stak global-kapitalisters skyld. Altså det 180 grader stik-lodret modsatte af, hvad hykleren, svindleren og satanisten Karl Marx og de psykopatiske massemorderiske hundehoder, Lenin og Trotsky hylede op om. Sovjetstaten var mere hyper-monopolkapitalistisk end noget samfund i Vesten! Sovjet var de global-kapitalisternes vådeste drøm. Som da David Rockefeller senere beskrev i sin artikel From A China Traveller, hvordan Mao’s Kina i hans optik var det mest succesfulde sociale eksperiment i verdenshistorien. Et eksperiment, der i dag er på niveau 3.0 med teknokratisk hi-tech-undertrykkelse.

Vi kan i vores del af verden ikke sidde det overhørigt. For tekno-kommunismen er voldsomt invasiv. En nylig sag fra vores helt egen sfære viser det. Huawei ligner en korporation. I virkeligheden er det den teknologiske arm af det kinesiske kommunistparti. Det færøske landsting, deres lokalstyre, fik for nylig et ultimatum fra Huawei. Enten tillader i Huawei at lægge deres version af 5G-netværk ind, eller også bliver der ikke tale om at handle med Færøerne fremover. De fik altså et handelsvåben i form af et pistolløb sat for panden: Adlyd eller … !

8.

Lige forpligtelse for alle til at arbejde i de industrielle ‘hære’, specielt i landbruget

Kommunisterne slagtede løs på landbefolkningen. Kommunismen var udover et fysisk folkemord også et kulturelt folkemord. Det store mord på det agrare russiske samfund var mordet på de traditionelle værdier, der var selve folkesjælen gennem årtusinder i Rusland. Som kompensation for dette bondemord – husk Holodomor, Ukraine igen – var kommunisterne nødt til at udkommandere alle mulige lag i befolkningen til at knokle i statsbrugene. Det samme fandt sted i Kina, efter at Mao havde massemyrdet 100 millioner kinesiske bønder under Kulturrevolutionen. Millioner af studenter og funktionærer blev udkommanderet til markarbejde.

Først ødelagde kommunisterne det traditionelle landbrugssamfund, der havde brødfødt befolkningen alle dage i alle generationer, hvorefter de måtte reparere skaden og overkompensere ved at bestemme, at nu skulle ALLE ud og grave i jorden. Man tager sig til hovedet og spørger rystende: Hvor torskedumt tunnelsynet kan et politisk tyranni overhovedet være? Der er tilsyneladende ingen grænser for politisk korrekt stupiditet! De russiske bønder havde i årtusinder gjort det hele frivilligt, og nu skulle de have pisken for at gøre det samme … bare dårligere!

Jeg vil vove følgende påstand. Vor tids mekaniserede, kemificerede og industrialiserede landbrug er kommunistisk i sin kerne. Det afspejler sig i EU’s landbrugspolitik. De kalder det for EUSSR i den tidligere østblok, for de kan sagtens se lighederne. I dag er det blot maskiner, der varetager de uendelige marker af monokulturer, der ødelægger vores sundhed. Dengang var det horder af landarbejdere. Hvad hedder i øvrigt en arbejder på russisk?, rabotnik betyder én der udfører arbejde, en robot-nakke, og работаrabota betyder arbejde.

9.

Sammenlægning af industriel produktion med landbrug og udtværing af forskellen mellem by og land

Fordi profeten Marx havde profeteret, at det tilbagestående agrarsamfund måtte dø for at afløses af et industrisamfund = klassesamfund, for at klasse- og interesse-modsætningerne kunne bibringe revolutionen = det globalfascistiske magtovertag, som han kaldte for kommunisme, så måtte landbruget industrialiseres. Alt andet var ubrugeligt, hvis man ville skabe et dysfunktionelt klassesamfund i et traditionelt og velfungerende agrarsamfund.

Derfor fandt den Russiske Revolution sted, statskuppet, plyndringstogtet, der var synkroniseret med folkemordet Første Verdenskrig, hvilket tilsammen ødelagde tre traditionelle kejserdømmer (det tyske, det østrig-ungarske og det russiske) + den Tyrkiske Revolution (de Unge Tyrkere, jødisk sabbatæiske frimurere fra Thesaloniki, følgere af Jacob Franck, der som bonus udførte det armenske folkemord – igen helt tilfældig, se helt bort fra alle sammenhænge og mønstre), der ødelagde det fjerde imperium, det ottomanske, så Mellemøsten/Lilleasien kunne udplyndres af briterne og franskmændene. Alt sammen sker i årene omkring 1910, hvor den amerikanske nationalbank privatiseres, læs kuppes af en håndfuld storbankmænd af primært jødisk herkomst – se igen bort fra alle sammenhænge. The Titanic sænkes (det var The Ulympic), Ocean-lineren Lusitania sænkes i britisk farvand (med Winston Churchills fulde viden og godkendelse), medicinalindustriens skabes af olieindustriens godfather, den jødiske oliemagnat John D. Rockefeller – igen helt tilfældigt, hurtigt videre, og fysikken og Nicola Tesla køres ud på et sidespor af J.P. Morgan – der også havde en interesse i sænkningen af The Titanic = The Ulympic, da hændelsen inkluderede en stribe business-politiske mord af bla kritikere af det statsøkonomiske kup = dannelsen af The Fed (bla. John Jacob Astor IV).

1. Verdenskrig var unfinished business, hvilket krævede 2. Verdenskrig. Begge verdenskrige handlede om, at forhindre Tyskland og Rusland i at erkende, at de var en helt naturlig fælles kultur, i at finde fælles fodslag og i at danne kulturelle og handelsmæssige bånd. Det ville have betydet døden for det Britiske Imperium, et imperium baseret på sørøveri, overrumpling af nationer, folkemord, udplyndring, løgn og bedrag og alskens svindelnumre, hovedcentret for det venetianske segment i The City of London, det Britisk-Ostindiske Kompagni og dets informations-arm, der blev til britisk efterretningsvæsen, MI5 og MI6. Den tysk-russiske forbindelse måtte for enhver pris forhindres. Derfor de dumme polakkers medvirken til at lægge sig imellem (jeg taler ikke om de udmærkede og herlige medlemmer af det polske folk her). De to verdenskrige var både forlængelsen af den klassiske imperialisme men også dens dødsdans.

Udtværingen af land og by afspejles ganske tydeligt i Maurice Strongs og Gro Harlem Brundtlands Agenda 21-manifest (nu Agenda 2030). Folk skulle drives ind til byerne/metropolerne. Landdistrikerne skulle affolkes og kun være industrialiserede spisekammer-producenter, for i metropolerne vil alle individer være hyper-kontrollerede. Manifestet er tæt opkoblet til eugenik-agendaen (også en FN-agenda, jf Julian Huxley, første sekretær for UNESCO og erklæret eugeniker), teorien om overbefolkning som verdens hovedproblem = derfor skal alle ubrugelige grovædere aflives. Og derfor har vi vacciner.

Urbanisering og socialisering går hånd i hånd. Socialisme = social kontrol. Landboere, indbyggere i det agrare, traditionelle samfund var traditionelt selvstændigt tænkende, uafhængige og stolte mennesker. Via deres tradition for håndens og åndens kunnen var de i stand til at overleve alle kriser, som både naturen og den forfejlede kultur bød dem. Derfor måtte de aflives, dette er det kommunistiske projekts step-no-one. Deres selveste eksistens var en hån mod revolutionen.

En umuliggørelse af livet på landet var et redskab til urbaniseringen. Vi ser det globalt gennem hele det 20. århundrede. Folk forlader landdistrikterne og flytter ind til byerne i en illusorisk forventning og blind tro på, at deres lykke kan gøres i storbyen. De allerfleste tog grueligt fejl.
Se: bionauten.dk, et nyt site om vitalitet.

10.

Fri uddannelse af alle børn og kombination af uddannelse og industriel produktion

Når ordet fri optræder, bør der lyse et sæt røde lamper. Der er intet frit i det kommunistiske manifest. Fri betyder: frihed for globalisterne til frit og kvit at tage for sig af retterne + frihed for ansvar for, hvilke retter man har taget for sig af. For at forstå dette perverterede frihedsbegreb, må vi gribe tilbage til kommunisternes forfædre, jesuitterne. Vi finder alle 10 bud for liberale/radikale/revolutionære hos Adam Weishaupt, jesuitter-lærlingen, stifteren af de Bayerske Oplyste (Bayrische Illuminati) fra Ingolstadt ved Frankfurt. Jesuitterne var stærkt interesserede i uddannelse af børn og unge, for de var jo selv videnskabsmænd, munke-nørder. Det lyder helt fint, indtil vi læser deres hovedtese for pædagogik: Giv mig det det 4-års barn, og jeg skal give dig det voksne menneske. Jesuittisk pædagogik er altså systematiseret hjernevask, jo tidligere, jo bedre. Det er mental-pædofili, overgreb og voldtægt af børn. Men det er mere end mentalt. Med et vist kendskab til den katolske kirke, ved vi også, hvilke midler, det skønnes hensigtsmæssigt at tage i anvendelse. Visse oplevelser for ganske unge mennesker kan i den henseende være nyttige i deres bevidshedsdannelse, hvilket kan være nyttige for … brugen af denne bevidshedsdannelse. Behøver jeg at sige mere?

Korruptionen af uddannelsessystemet i hele Vesten er massivt.
Så meget dumhed og uvidenhed, så meget disinformation, så meget historieforfalskning, så meget mangel på tænkekraft!

Marx talte ikke om frivillig uddannelse af børn og unge, han talte om tvungen uddannelse. Hvorfor ville han ellers kombinere udsagnet med udsagnet om industriel produktion? Uddannelsessystemet skulle designes til at producere slaver til produktionsapparatet. Det var NØJAGTIGT, hvad der skete i Sovjetstaten. Det var efterfølgende det, der skete blot i langsomt tempo, vha kommunisten og pædagogen, som venstrefløjen bekendte sig til: John Dewey. Disse typer leverer altid en freudian slip, og Dewey siger på et tidspunkt, at formålet med hans pædagogik er at skabe dumme mennesker. Er det ikke netop, hvad der er sket?

En del mennesker ser sig i dag nødsaget til at vælge hjemmeskoling af deres børn for at få dem ud af hjernevaskersystemet. Systemet svarer sine steder igen ved at indføre forbud mod hjemmeskoling. Interessant, det kommunistiske projekt var aldrig et vertikalt projekt beregnet på én lokalitet, én nation, én stat. Kommunisterne opererede samtidigt horisontalt på tværs af lande og stater. De var fra starten Internationale. Læs-hør-se KGB-afhopper Juri Besminov’s bekendelser om subversion. Stalin kaldte socialister i Vesten for nyttige idioter. De vestlige institutioner kunne subverteres i løbet af blot to generationer, og skaden ville tage endnu to generationer at hele. I mellemtiden er der sket et radikalt videns- og værditab. Det er det, vi har set i Vestens universiteter fra 70’erne og frem til i dag. I USA kulminerer hjernevasken lige for tiden, og anstalterne er rene rottereder for radikalisme/marxisme. Derfor har det været muligt at kuppe hele det demokratiske parti som en radikalistisk-marxistisk platform.

Post Manifest

Manifestet er så betydningsfuldt, fordi det manifesterede sig. Det blev til virkelighed, og vi lever i dets virkelighed i dag. Der går en lige linje fra Adam Weisshaupts oplysningstids- prærevolutionære filosofi over Karl Marx’ ditto over Maos kinesiske tilpasning over Roosewelt New Deal-kommunisme over de trotskistiske amerikanske neocons i Bush-æraen til det kuppede demokratiske-neomarxistiske parti i USA i Obama-æraen. Og som ånden i flasken har vi det sabbatæiske begreb frelse via synd, hvor alt det onde bliver til det gode. Det 20. århundrede var en manifestering af denne ondskab forklædt som godhed.

For nylig kom der en bog af Diana West med titlen: The Red Thread: A Search for Ideological Drivers Inside the Anti-Trump Conspiracy. Hun har dykket ned i fortiden og relationerne hos en række nøglepersoner i det amerikanske statskup i 2016 og opbygger en overbevisende og detaljeret argumentation for, at det må karakteriseres som et kommunistisk statskup:

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *