Essay,  Kultur,  Politik,  Videnskab

Battlefield Internet

Vi har set grimme ting i vor tid. Men har vi set det værste endnu? Det bliver muligvis rigtig grimt, lige om lidt. Øgleynglet er stadig er aktivt, selv om dragens hoved er hugget af, og for første gang i historien føler Magtens Menageri sig alvorligt anfægtet. De kæmper nu for deres liv og de ekstreme privilegier, som de har været århundreder om at tilkæmpe sig.

Disse privilegier har været opretholdt via institutioner, organisationer, karteller, syndikater, loger, netværk, lovgivning, traktater, krigshandlinger, intervention, udplyndring, folkemord, forførelse, statskup, korruption, bestikkelse, designreligion, designideologier, terror, forgiftning, løgn og propaganda, nysprog, forgældelse, social ingeniørkunst, historieforfalskning, svindel, manipulation … man bliver voldsomt træt af blot at remse op, hvad de har haft til rådighed i deres kreative værktøjskasse. Selv naturkatastrofer er blevet en del af repertoiret, for de kan nu skabes kunstigt via hi-tech.

Alt sammen kan føres tilbage til en stak familier. Vi taler om en global mafia med et multigenerations-netværk. For nogle årtier siden begik de deres største fejltagelse. Dette er ikke en teori, det er en blank indrømmelse. En repræsentant for en af mafiafamilierne, the Rockefellers, braldrede ud med det og sagde: Vores største fejltagelse var INTERNETTET!

Internettet

Det var med Internettet, folk for alvor begyndte at dele både spørgsmål og viden. Selv folk, der var ude af stand til at læse en bog fra ende til anden, eller som enten var funktionelle eller direkte analfabeter, kunne være med.

Et redskab, der manglede på listen over redskaber, er fordummelses-uddannelse, der har forringet børns, unges og studerendes uddannelsesniveau gennem et århundrede. En af pionererne for moderne uddannelse, kommunisten John Dewey, der blev rost til skyerne af de kulturmarxistiske nypædagoger i 60-80’erne, indrømmer selv, at formålet med skolesystemet var at skabe dumme børn (nypædagogerne glemte altid at citere ham for det).

Der er ikke meget af det, som folk begyndte at tale om, der ikke fandtes i forvejen nedskrevet i bøger og hengemt i biblioteker. Problemet med al den udmærkede litteratur var, at den ikke kom og prikkede folk på skuldrene. De talte ikke om den, for de kendte den ikke. Medier og uddannelsesinstitutioner formidler kun, hvad de får lov til. Litteraturen, registrene, dokumentationen står der og står – og samler støv. Med mindre nogen støver den op. Disse nogen fandtes og har altid fandtes, men de var få og tilhørte typen af intellektuelle nørder, der ikke havde egentlig rækkevidde og folkelig appel. Folk lyttede til deres skolelærere, deres medier og den nye religion, videnskaben – om hvilke der alle kan siges både godt og skidt, for det er først i nyere tid, at medier er blevet så gennemført utroværdige (medieskredet startede i England i 1909), at videnskab er blevet dogmatiseret og kommercialiseret og at skolesystemet er blevet en hjernevaskerfabrik. Men det var ikke dem, der var det egentlige problem. Problemet var, at folk blindt adlød autoriteterne, de betvivlede dem ikke. Der havde ikke vist sig tilstrækkelig grund til at betvivle, mente folk.

De antiautoritære stemmer befandt sig langt fra offentligheden. Den globale mafia kendte til deres eksistens og holdt nøje øje med dem, men de anså dem ikke for at være et større problem indtil videre. Skulle en af dem bryde igennem til offentligheden, fandtes der måder at passivisere vedkommende på.

Karaktermord

Eksempel: Det 20. århundredes største og mest indflydelsesrige digter, Ezra Pound, faderen til al moderne digtning, undrede sig efter 1. Verdenskrig over, at alle hans venner var døde i krigen. Han besluttede sig til at finde ud af, hvad den egentlige mening var med denne Great War, som tidens herskere kaldte den. Hvad var the greatness ved et kulturødelæggende folkemord? Og hvorfor var tidens herskere selv tavse om årsagerne? At en eller anden punk skød hjernen ud på en tronfølger til det Østrig-Ungarske kejserdømme et sted på Balkan, hvorefter alle stormagter i Europa lige pludselig ud af den blå luft havde en enorm vilje til at starte en krig af uhørte dimensioner, gav ikke mening.

Digternes digter

Pound gravede sig ned et helt år i The Library of Congress, Washington D.C. for at opklare mysteriet. Han løste gåden, og måske havde han allerede en fornemmelse på forhånd. 1. Verdenskrig og alle dens forgreninger: den Russiske Revolution, ødelæggelsen af det østrig-ungarske, det tyske, det russiske og det osmanniske storrige, alle det britiske misundelsesimperiums erklærede fjender, var bankmændenes værk, de bankmænd, slavehandlere, våbenhandlere, drughandlere, land- og søpirater, imperialister, industrialister, hvis hovedsæde var The City of London, hvis filial var Wall Street. Da det kom stalinisten og præsidenten Franklin Delano Roosevelt og hans rådgivere for øre, blev Ezra Pound karaktermyrdet – han blev fremstillet som fascist i medierne og af historikerne – og dernæst indespærret på St. Elizabeths galeanstalt, hvor han sad i 10 år.

Læs: 40 strøtanker i storformat

Hvad er så menageriets modspil?

I erkendelsen af, at katten var ude af sækken og folk var løbet med boldene, hældte de en bunke gift ud på nettet. Dernæst satte de en masse hitech-manipulation ind kombineret med censur, karaktermord, demonetarisering, og alt det misbrug, som monopoler giver mulighed for.

Læs: http://www.nedersteetage.com/den-korrigerede-virkelighed/

Spørgsmålet er blot, om de ikke er for sent ude endnu engang. Teknokrater begår én generel fejl i måden, de betragter og behandler mennesker på. De er overbeviste om, at teknikken er mennesket overlegent og handler derefter. Men da deres model for mennesket er stærkt reduktionistisk altså afstumpet, så bliver de overrasket over menneskets ressourcer, når det bliver presset. De aner ikke, hvad mennesket er i stand til i sig selv og ved egen kraft. De har hele tiden ment, at de har alle kort på hånden, og at deres maskiner vil modificere og til sidst helt erstatte mennesket – kun menneskekroppen ville overleve, som en robotificeret kødklump. Dette er kernen af den afstumpede, transhumanistiske filosofi.

Vi oplevede internettet og så, hvad det kunne. Vi blev gode til at bruge det. Nu forsøger globalmafiaen og tekno-behavouristerne at tage det tilbage. Den går bare ikke så nemt. Folk har fået smag for at være prøveløsladt og vil ikke finde sig i at blive smidt i fængsel igen. Vi har set starten på det, men i de næste par år vil vi se de første effektive indgreb mod datamafiaen og deres magtmisbrug. Der findes allerede den lovgivning, der skal til, men den er bare ikke blevet brugt. Der findes masser af anti-trust- og antikartel-lovgivning og lovgivning for publicister, som mafiaen smart og via juristeri har sneget sig uden om, fx ved at hævde, at de skam ikke publicerer, de er bare en neutral platform, hvilket alle ved efterhånden, er bullshit. Der skal bare ét større land til, der anlægger sag mod datamafiaen, og bolden kan risikere at rulle. Bliver det USA?

Teknokommunisme

H.C. Andersen skrev et eventyr om teknokraten. Det vidste han ikke, for begrebet var ikke opfundet, men han så i sin tid begyndelsen til industrialiseringen. Hans eventyr Nattergalen handler om, hvordan den øverste magt personificeret ved kejseren af Kina forelsker sig i et stykke smart mekanik men mister sin sjæl og er lige ved at dø en ulykkelig død – indtil den levende fugl forbarmer sig over ham.

H.C. Andersen så teknofascismens komme i det fjerne
  • Meget apropos er det Kina, der er langt fremme med det dehumaniserede teknokratisamfund med ekstrem kontrol og sociale bonus- og især strafpoints udregnet af algoritmer.
  • Meget apropos kaldes det seneste lag, der er afsløret af den globalistiske magtstruktur, for the Chinese Elders eller dragefamilierne.
  • Meget apropos var det den interne aftale i det globalistiske magtmenageri, at det 21. århundrede var kinesernes, og at Vesten og dens økonomi skulle ødelægges. Alle outsourcede til Kina, og kinserne fik uhindret adgang til at stjæle patenter og intellektuelle rettigheder af Vesten. Kommunismen gik under jorden ved den Kolde Krigs ophør, holdt vejret, reorganiserede og genopstod som tekno-kommunisme.
  • Meget apropos har Google flyttet sin hovedafdeling til Kina. Først var der en masse spil for galleriet en årrække, hvor kineserne ikke måtte bruge Google. Så undergik Google et ‘kommunistisk’ rebrush og trådte i karakter som den CIA-opfindelse og det hjernevaskerprogram, det var tænkt som fra starten, hvorefter de blev bon-kammerater med ny-maoisterne i kommunistpartiet.

Mafiaen gør internettet politisk korrekt. Selve begrebet politisk korrekthed er kommunistisk, for det opstod i sovjetstaten som et synonym for, at noget eller nogen var i overensstemmelse med partilinjen og ideologien udlagt af partiet. Man blev dengang, og man bliver i dag en lydig partisoldat, når man dukker nakken for skyld, skam og frygt og politisk korrekthed.

Hvad det kinesiske kommunistparti frygter allermest er, at scener som disse fra Hong Kong med millioner af folk på gaden skal brede sig til resten af landet.
  • Meget apropos er fronterne i dag kridtet op i USA mellem de skingre og korrupte nymarxister i det demokratiske parti, fake-news-mainstream-propagandamedierne og datamafiaen og Clinton-mafiaen, hvor fruen servicerede kineserne med statshemmeligheder fra serveren på sit badeværelse på den ene side og den amerikanske præsident og hans konstant voksende folkelige support på den anden side.

Kulten

Så det handler stadigvæk om loyalitet/duknakkethed overfor en partilinje. Ligesom kommunismen var en kult, der byggede på blind tro og virkelighedskorrektion, på samme måde er den organiserede hadkampagne mod den præsident, der har tænkt sig endnu engang at vinde det amerikanske valg sandsynligvis med en eksplosivt forøget vælgersupport, et designer-kultisk fænomen.

Hvad har amerikanske tilstande at gøre med os i Europa? Svaret er ALT! USA er test ground for det, vi kommer til at opleve her og i resten af Verden. Hvis det var lykkedes globalisterne at køre Hillary Clinton i garagen ved sidste valg, havde det været game-over for friheden i Vesten og Verden. Det samme vil ske med forsinket effekt, hvis det lykkedes dem i 2020 at få deres kandidat i hus – og rygtet siger, at Hillary sniger sig ind i sidste øjeblik fra bagdøren. Det vil også være hendes eneste chance for ikke at få hevet trusserne ned efter valget, for der vil herefter ikke længere være noget, der forhinder en fullblown afsløring af The Clinton Foundation og deres familie-mafia, Russiagate (der i virkeligheden var både Chinagate og Ukrainegate), Uranium One, Whitewater, arkansiding, Haiti, Epstein-forbindelse og human trafficking + hele bravaden af de tungeste forbrydelser, der kan tænkes. Præsidenten, der vidste det hele, Barry Sartoro er hans rigtige navn, vil heller ikke kunne gemme sig længere.

Der er intet spontant i den måde, som venstrefløjens perverterede adfærd i USA har udviklet sig på, deres hæmningsløse og skamløse forbrug af løgne, deres hyldest til terror som politisk mål, deres latterlige, tegneserieagtige, økoterroristiske New Green Deal (økoterrorrisme), deres support til human trafficking / child trafficing / drug trafficing ved den amerikansk-mexikanske grænse, deres hyldest til aflivning af 9 måneder gamle fostre og nyfødte børn til fremme for organ trafficking (Planned Parenthood, den menneskelige kødindustri), deres destruktive bedriven identitetspolitik, deres baden sig i fake news media og deres korruption (samtlige kandidater til det næste valg er involveret i en eller anden korruptionsskandale).

Der er intet spontant i de horder af gadefascister, antifaer, som vi kommer til at se eksplodere i voldsorgier frem til det amerikanske valg i 2020. Vi har allerede set, hvordan deltagere i Trump-rallyes er blevet overfaldet udenfor stadions af disse horder af hjernedøde afstumpetheder. Det er her, det bliver rigtig grimt, og vi kommer til at se borgerkrigslignende scenarier, hvilket er nøjagtigt, hvad der er meningen. Og hvad betyder anti-f.a.? Det betyder anti First Amendment, den vedhæftning til den amerikanske forfatning, der siger, at enhver borger har ret til frit at ytre sig, altså anti-ytringsfrihed. Formålet med antifa-horderne er at lukke munden på alle, der mener noget andet end dem selv. Hvilket blot er en voldelig udgave af det, som hele venstrefløjs-ideologien går ud på. Derfor diskuterer venstrefløjere ALDRIG faktuelle og substantielle ting med de, der mener noget andet end dem selv, de fyrer paroler af, latterliggør, karaktermyrder, dæmoniserer og lukker munden på folk, hvis de kan slippe afsted med det, og Antifa-fænomenet er bare den kommende tids radikaliserede og brutale version af det.

Der er intet spontant og folkeligt over borgerkrig, for det har alle dage og alle steder været høje herrer, der ovenfra og udefra har pisset ned i myretuen for at se de små kræ gå grassat på hinanden. Og imens de er mere end fuldt optaget med at gå grassat, bliver der drejet på håndtagene i baglokalet. Hvis man kan få borgerne selv til at begå harakiri, så er det det bedste. Ellers må man importere lejesoldater og skuespillere til at gøre det. Vi er et par stykker, der husker, hvordan Syrienskrigen blev kaldt for en borgerkrig men i virkeligheden var et invasions-terrorangreb på landet betalt af globalistpenge og organiseret af CIA.

Der er intet spontant over det giftige og fordummede mentalklima, som et par generationers marxistisk hjernevask har skabt ved universiteterne. Mest grelt i USA men bestemt også i Europa. Det startede for 50 år siden, jeg ved det, jeg husker det, for jeg var der for 40 år siden. Såkaldt højere uddannelser handler ikke længere om at lære at tænke og håndtere egentlig viden. De handler om at udvikle teknokratisk copy-paste-barhed og sørge for, at intelligensian ikke udvikler det potentiale, der regnes for at være farligt for Magten i form af ægte kritisk sans. Marxisterne tog patent på begrebet kritik, men glemte, hvad det ville sige, for de fik facit foræret, og selvkritik kom aldrig på tale. Universitetsstuderende er nu resultatet af institutionalisering fra vuggestue til universitet. KGB-afhopperen Juri Besminov forklarede hele programmet, og hvordan det var muligt og helt enkelt at korrumpere en hel nation og dermed en hel civilisation, når man havde grebet på blot 2 generationer. Skaden ville være irreversibel, og det ville tage samfundet mindst lige så lang til at helbrede den. Det er resultatet af den proces, vi ser lige nu.

Feje unge mennesker, der skjuler sig bag masker, når de udøver vold, doxer deres hadobjekter eller smider forgiftede smoothies i ansigtet på dem – mens de kalder sig for antifascister …

Der er intet spontant over den rebrand af klimatismen, der nu køres i stilling med tudende, fnysende skolepiger iført fletninger, hønserøv og how-dare-you. Klimatismen er en eskatologisk design-religion (læren om verdens ende), en globalistisk økokult, der afholder en løbende prædiken om, at vi skal ofre til Gaia for at genskabe den klimatiske stabilitet, som vi har forstyrret. Gudinden kræver menneskeofre. Måske er hendes rigtige navn slet ikke Gaia men Kali eller Lilith. Hvis du synes, menneskeofring lyder som noget meget gammelt, som burde være hedengangent, så har du ret. Men burde er irrelevant, for denne urgamle forbandelse er selve dagens orden.

Her er i forbifarten to nyheder til økoterroristerne:

  • Jorden har har aldrig i dens 4.5 milliarder års levetid været klimatisk stabil – ustabilitet har været selve normen fra dag 1
  • Vi har ikke forstyrret denne ikke-eksisterende stabilitet, for det har vi aldrig haft mulighed for, da der er langt større kræfter på spil.

Der er intet spontant over tidens bølge af fanatisk veganisme og en bølge af militariseret kønsforstyrrelse. Når man fucker med den basale ernæring, fucker man med hormonsystemet og dermed med kønsligheden. Man kan ikke undgå at bemærke, at der netop blandt antifaerne, den nyfascistiske venstrefløj, er overvægt af veganere og LGBT’ere + diverse gradbøjninger af efeminiserede mænd (soy boys) og maskuliniserede kvinder. Det er i de kredse, man også finder både en fejring af transgender’ismen, hvor medierne nu angriber børn helt ned til 4-års-alderen.

Der er intet spontant over flodbølgerne af indvandrere traffikeret af menneskesmuglere med penge på lommen fra George Soros’ Open Society Foundation bestilt til at overskylle Europa og USA akkompagneret af et skyld-skam-frygt-kampagne mod alle, der sætter sig imod at blive overskyllet. Motivation for globalisterne var disse tre:

  • Skabelsen af et nyt proletariat, der var villige til at arbejde for under mindsteløn og dermed undergrave den arbejderklasse, der ‘havde det lidt for godt’
  • Skabelsen af en ny fond af stemmekvæg for globalisternes favoritpartier – i dag venstrefløjen
  • Skabelsen af kaos og destabilisering i den vestlige verden ifølge den globalistiske hovedstragi: strategy of tension, et andet ord for terror eller del-og-hersk

Det uundgåelige emne

Der er intet spontant over pædofilismen heller, for det ligger lige bag et stykke ultratyndt og halvgennemsigtigt silkepapir af tabu og det-taler-vi-aldrig-om. Som hverken veganer eller LGBT’er bryder man sig – forhåbentlig – om det selskab. Det er ikke noget problem for menneskeheden, at der findes hverken veganere – de er selv ude om det – eller homoer og trans’er – de har fuld ret til at være til. Problemet består i, at de er mål for identitetspolitisk røvpuleri på den ufede måde. Deres livstilsvalg er blevet militariseret og bruges som våben mod alle andre. Ligesom feministerne og alle andre kulturmarxistiske designkultiske fænomener fik de muligheden for at berige sig selv og deres egoer med en offerrolle. De smagte på den, den smagte godt, den kløede de rigtige stede, de blev afhængige af den – og de blev et redskab for dem, der havde udset dem til at simulere ofre. Og nu er de i stue med pædoerne.

De vil protestere kraftigt – må man da i det mindste håbe. Men hvad de ikke har forstået er, at der er en indbygget feature ved identitetspolitik, en bagside af medaljen. De går og tror, at det hele drejer sig om deres egen navle, deres egen offerrolle, deres egen sociale retfærdighedskrig, deres egen ret til at pege fingre og fordømme og deres egen stykke bekvemmelige feel-goodness. Men sådan spiller det store klaver ikke. Når man først har meldt sig ind i Kulten, så fanger bordet. Man bliver en del af menigheden og redskab for dens overordnede agenda. Vis mig dine sym- og antipatier, og jeg skal sige dig, hvem du er i selskab med. Det kan godt være, at de stak den op, mens du vendte ryggen til, men nu sidder den der. Hvad vil du gøre ved dét?

Der er intet spontant over – eller lad os snarere sige: det er ikke tilfældigt, at pædofili er det næste, der køres i stilling som normalt. De har ventet i lang tid, inden de lukkede op for det. Det er foregået i lukkede cirkler, for de vidste, at de ville blive lynchet, hvis folk opdagede, hvad de gjorde ved deres børn. Det er via internettet, at deres pædo-netværk har kunnet udbygge sig selv. Men det er også via internettet, at de nu bliver afsløret.

Daniel Lee, en prædikant fra Alaska, der har erklæret hellig krig mod, hvad han kalder sataniske pædofilistre – https://www.youtube.com/user/dnajlion7

Klimahyklerne

Og hvad har klimatismen af gøre med pædofili? Well, det viser sig nu, at en del human-trafficking-netværk opererer under dække af klima-godgørere. Epsteins rufferske, Gislaine Maxwell, stiftede xxx, Clinton-mafiaen har gang i noget, de kalder the Clinton Climate Initiative (som ingen aner, hvad går ud på = det dækker over noget andet), der optrevles netværk på Marshall-øerne, Yap i Stillehavet, hvor klimahyklerne lukker ned for det lokale fiskeri, mens de kører deres sjove netværk og kalder det for ocean conservation. Hvad er der med disse kryb og eksotiske tropeøer? Et af sporene fører ikke overraskende for de, der har fulgt med i amerikanske undergrundsmedier, til Barack Obama (kan vi kalde Barry Sartoro, forkortet til BS, og hans ‘kone’ for krypto-LGBT’ere?). Man hører ikke så meget fra ham for tiden, gemmer han sig, mærker han rebet, der strammer? Trump kom til at sige til en journalist forleden: ‘I think he is hiding …’
Amazing Polly har gjort det igen: Swamp creatures of the Pacific

NXIVM-kulten er lige i smørhullet for den venstreorienterede New-York’er-elite, deres fancy, degenererede kunstprojekter og deres narkomanske indtag af adrenachrome, ekstrakt af blod fra børn omkommet i en tilstand af dyb rædsel, hvorved de frigiver et hormonstof, som indtages som livsforlængende. Vi finder de mest magtfulde spillere her (fx the Bronfmans), de samme personer + mange-mange flere går igen i blackmail-kredsen omkring Jeffrey Epstein. Clinton-mafiaen er dybt indfedtet. Hollywood er indfedtet. Det er her, vi finder de argeste modstandere mod en lukket grænse til Mexico, for der er der igennem, de får deres forsyninger af ‘frisk kød’. Det, der måske er det mest chokerende er selve OMFANGET af disse pædofili- og børne-traffikerings-netværk. Der forsvinder hvert år 700.000 børn i USA og Canada! Og det foregår med mainstream-mediernes og ofte myndighedernes understøttelse, hvilket fortæller noget om den ekstreme magt, man kan få over mennesker, der har ladet sig korrumpere til at medvirke til den slags.

Abramovic – satanisk pædofili, adrenachrome og ‘spirit cooking’ kaldes for kunst

Trudeau – et studie i ynkelighed

Talking about Canada. Det lykkedes amerikanerne at nedstemme en pervers og kriminel kandidat ved sidste præsidentvalg. Det lykkedes ikke canadierne, for de har fået Justin Trudeau med alle tænkelige associationer til pædo-netværk og NXIVM-sexslave-kulten (ven med lederen og canadieren Keith Rainiere, billede ovenfor),

manden der anholder en deltager ved et møde for at bruge det ikke-kønsneutrale ord mankind (øh, inkluderer ordet menneskehed ikke begge køn?),

manden der synes det er sjovt at smøre sort maling i hovedet og lave sjov med folk med sort hudfarve (blackface skandalen), mens han – som alle demokrater i øvrigt – hykler deres åh-så-solidaritet med de stakkels undertrykte racer (bare de lover at stemme på dem),

manden der førte valgkamp på saudiarabisk finansierede, ekstremistiske moskeer i Vancouver, der var udklækningsanstaler for al Qaeda (man tænker omgående på det kvindelige amerikanske kongresmedlem, terrorist-sympatisøren og svindleren Ilhan Omar),

manden der er taget under vingerne af Mr. Globalterrorist Himself, George Soros, der overtalte playboy’en med en rygrad som en regnorm til i realiteten at sammenlægge den canadiske regering med Soros’ Open Society Foundation! Sammenlægningen involverer bekæmpelsen af alle, der er modstandere af globalisme og pivåbne grænser (= open society), hvorigennem terrorister og pædoer og alle slags scumbags har fri adgang,

manden der arrangerer et fake attentat og møder halvanden time for sent op til et vælgermøde (hvad med de 2000 mennesker, der var proppet ind i salen, var de så ikke i fare) for at skabe offerrolle frem til det præsidentvalg, som han er i færd med at tabe,

manden der er født med en sølvske i røven og aldrig behøvede at arbejde eller udvise excellence, fordi hans berømte far, Pierre Trudeau, canadisk premierminister 1968-84, havde skabt en pengetrust til det, så hans søn kunne leve som en hippie-playboy hele sin ungdom … indtil han pludselig og vupti en dag var kompetent til at blive premierminister, fordi nogle pengemænd havde magt og mulighed for at finansiere en valgkamp.

Vi taler om en ganske særlig politikertype, der ligesom Obama mere minder om en manchurisk kandidat, en præprogrammeret rollespiller end en egentlig politiker, og hvis politiske perfomance virker scripted fra bag scenetæppet – begge var/er flittige oplæsere fra teleprompts, hvor kolonner af slick retorik passerer forbi deres næser.

Internettet – en slagmark

Hvordan er det muligt for hele verden at vide noget om disse ting og sager – og hvad vedkommer de i øvrigt os? Det er muligt pga Internettet, og fordi folk bruger det mod de selv samme, der skabte det til eget formål. Javist, vi bliver udspioneret og data-malket via Internettet, for det var dets oprindelige formål. De ved alt om os, de høster menneskedata som aldrig før og lagrer det i et gigantisk AI-apparat et sted i en underjordisk bunker til brug for … ? alt tænkeligt, der ikke er i vores interesse. Hvilket er svaret på det andet spørgsmål: DERFOR vedkommer det os.

Det er ikke Ekstrablads-svinehunds-begær efter slibrige detaljer, der får kontra-netværket, kunne vi kalde det, til at støve rundt efter sammenhænge og efterladenskaber – og se, hvor travlt pædoerne, svindlerne, statskupperne og korruptionsmagerne har med at rydde op efter sig for tiden, for de indser, at de i deres hybris har efterladt sig alt muligt på nettet. Vi ser konstant artikler, sites og links, der bliver taget ned. Jamen, er det ikke Google, der gør det og ikke det, du kalder pædoerne? What’s the difference?

Når Googles Eric Schmidt udtaler, at der er brug for a spell check for hate, ‘en stavekontrol for had’, så ligger der en scumbags tankesæt bag. De har tilravet sig retten til at definere, hvad der er had og hvad der er hate speech, der selvfølgelig må bortcensureres, for dér går grænsen, for det kan alle jo forstå, ikke sandt! ‘De hadske’ er i Eric Schmidts og Google-Gestapos optik alle de, der bruger nettet til at kommunikere om globalisternes overgreb på dem, og som ytrer sig om det. Det er fællesnævneren mellem Google og Antifa (anti-ytringsfrihed) – som Google i øvrigt promoverer og understøtter med største fornøjelse.

Honey trap

Så Internettet var tiltænkt som en honey trap ligesom alle de sociale platforme, der er en del af det: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Wikipedia. Folk blev tilbudt en platform for networking, der var noget for alle. Hvis du var en ærkenarcissist og en sucker for opmærksomhed og likes, kunne du trykke dig selv af, du kunne få 2 minutters berømmelse og 2 minutters udløsning for dit had. Nettet var som mobiltelefonen: stærkt vanedannende. Inden du så dig om, havde du usynlige digitale lænker om arme og ben, og BigTech malkede løs på dine data. De fortrængte, de trådte ind i stedet for public relation og blev en stat over staten.

Er det så kommercielle interesser, eller er det militære efterretningsvæsener, vi taler om her? Svaret er JA. Det hedder stadigvæk det militær-industrielle kompleks, de er to alen ud af samme stykke. Bemærk, hvordan firmaerne og banksterne rykker ind og raver til sig, hver gang militæret har smadret et nyt land. Mafiaen har både regnskabsførere, CEO’s og goons, der skyder løs på folk. Internettet var til propaganda, mind control og digitalt efterretningsvæsen. Og til at hive penge ud af lommen på folk.

Derfor er det meget underholdende at se skaberne og kontrollørerne af Internettet blamere sig så grundigt i disse tider. For blot et par år siden var de i stand til at skjule deres agenda, men i dag er alle, der blot er nogenlunde velorienteret, klar over, hvad agendaen er.

Det er også interessant, at folk åbenbart har større fantasi end skaberne og kontrollørerne og er i stand til at bruge nettet til at manøvrere udenom kontrollen og afsløre kontrollørerne.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *