Essay,  Filosofi,  Historie,  Politik,  Psykologi,  Religion

Verdensspillet del 4 – Edens Have genoplivet

Det siges, at Edens Have lå i landet mellem de to floder. Der er ikke frit valg, det er ikke hvilke som helst to floder det er Eufrat og Tigris. Landet hed engang Mesopotamia, det græske navn for landet mellem de to floder. Her finder vi den sumeriske kultur og senere den babyloniske + en række af oldtidens stormagter, den persiske, den assyriske, der invaderede.

Landet blev senere af kulturforskere og geografer kaldt for Den Frugtbare Halvmåne. Selv i historisk tid har det været et rigt landbrugsland, for ligesom Nil-deltaet i antikken gjorde Nedre Egypten til Romerrigets fødevare-leverandør, således udgjorde landet mellem floderne og flodernes sammenløb og udløb i deltaet Mellemøstens Paradis. Så blot rent geografisk var det en Edens Have.

I denne serie i x-afsnit, er der garanti for, at vi ryger ud over normal forståelsesramme. Så værs’go.

Mytologisk-religiøst var det Haven, hvor de første mennesker spiste af Visdommens Træ. Husk at visdom inkluderer det etiske element, hvor blot Viden eller Kundskab meget nemt strander ved udspekulerethed. Visdom er viden og etik på et højere plan. Vi kender denne afstumpede videnskultur i dag som teknokrati = anvendt viden og teknologi uden etik/moral.

Det var også haven, hvor de første mennesker blev uddrevet af samme årsag. I dag befinder marsklandet, altså selve udløbet af floderne sig i det sydligste område af Irak på grænsen til Iran. Det har både været et unikt naturområde og et kulturområde. Der boede mennesker ude i deltaet, der passede på stedet. Man kaldte dem nedsættende for sumparabere. De var en smuk og fredelig kultur af fiskere og landbrugere, der beboede øerne og sivene i deltaet, men de fik til gengæld en særdeles dårlig behandling af bl.a Saddam Hussein*.

  • Et par sidebemærkninger om Saddam Hussein: Uddannet på amerikanske militærakademier og på Yale-universitetet, bon-kammerat med Bush Senior (CIA-chefen), instrumental i den arrangerede krig mod Iran i 1980’erne som leder af Baath-partiet, herefter villig opponent, da USA angreb Irak i to omgange, fake-henrettet i slutningen af den 2. Golfkrig, hvor han fik en lokums-aftale med invasionsmagten og en anden identitet. Saddam blev altså ikke hængt i huj og hast, det var et skuespil for medierne. Han havde ikke masseødelæggelsesvåben udover de giftgasser, han brugte mod kurderne i form af Kemiske Ali, for det var den løgn, der skulle retfærdiggøre interventionen. Når USA fremturede med anklager om masseødelæggelsesvåben, var det selvfølgelig fordi, de selv er verdens storforbruger af masseødelæggelsesvåben – hele striben, hele udtrækket, har vi ikke snart lært den lektie?!

Vi spiller Golf

Et par ting, der er nødvendige at bemærke i forhold til Golfkrigen. Oliekilderne ved Basra ikke langt fra flodernes udløb blev ødelagt, og amerikanerne brugte strategiske atomvåben (masseødelæggelse under radaren, medierne nævnte ikke et ord om det), så området i dag er radioaktivt forurenet. Der er efterfølgende født 1000-vis af ‘sjove’ børn her pga. forureningen. Et af formålene med den anden golfkrig var at smadre Iraks olieproduktion, så den ikke rejste sig i generationer. Det var USA’s og Israels aftale med Saudiarabien, hvis værste konkurrenter var Irak og Iran. Og Libyen. Alle tre krige handlede om at smadre konkurrenter i oliebranchen. Hvis vi medregner Syrienskrigen, så handlede den om at smadre olieledningen fra Iran gennem Irak og til udskibningen i Syrien. Hvis vi vil have en femte krig med i ligningen, så sig blot Ukraine, hvor den russiske ledning til Europa gik. Medregn North Stream-forbindelsen, for Rusland er det olieproducerende land, der har forsynet Europa med olie og gas, hvilket amerikanerne ønskede at smadre. EU er den snotdumme, duknakkede og villigt selvdestruktive medspiller på dette stykke ondsindede verdensspil. Den danske regering vidste ALT om, at amerikanerne bombede ledningen udfor Bornholm via NATO’s polske baser. En sjette krig er konflikten og krigen mellem Sudan og Sydsudan, hvor olien i området befinder sig. 

Vidste du, at 1. Verdenskrig også var den egentlige Første Golfkrig, der bla. handlede om at smadre det tyske initiativ med olieboringer i Irak og en jernbane mellem Berlin og Bagdad? Det ‘glemte’ de at skrive om i skolebørnenes verdenshistorie. Listen over ting, som de betalte historieskrivere har ‘glemt’ at fortælle os om, er efterhånden temmelig omfattende grænsende til imponerende på den ufede måde. Og behøver vi at sige: ikke tilfældigt. Med andre ord: de ‘glemte’ ikke noget, de fik besked på at skrive udenom, ligesom medierne fik besked på at lyve os op i ansigtet, så de kunne iværksætte krigssvineriet, både dengang i 1914, da de bestilte en likvidering af en tronfølger i Sarajevo og 100 år senere i 2014, da de bestilte indsættelsen af en fascistregering i Kiev, folkemord på den russisk-etniske befolkningsgruppe i Donbass-regionen, 1/3 af Ukraines befolkning – og et efterfølgende folkemord på de ikke-russisk-talende ukrainere der blev udkommanderet som slagtekvæg og kanonføde.

Der er altså forholdsvis forståelige årsager til den amerikanske invasion af Irak i 2003 i kølvandet på 9/11. Ikke årsager, som er præsenteret i medierne og senere i historiebøgerne men årsager, der fremkommer via geopolitisk og -strategisk indsigt. Men der er årsager, der ikke er tilgængelige i den forklaringsmodel. Hvorfor havde de amerikanske tropper særlig interesse i udgravningerne ved Ur? Hvorfor blev 10.000 artifakter fjernet fra Museet i Bagdad deriblandt en stor bunke af vigtige stentavler? Og hvem var de, der fjernede dem under beskyttelse af det amerikanske militær? Hvorfor havde Saddam Hussein et projekt i forhold til indbyggerne i Deltaet, som han ønskede at udradere, og hvorfor forsøgte han at tørlægge deltaet?

Krigens Verdensspil

Forskellen mellem dengang, da de startede The Great War (1. Verdenskrig) og i dag, hvor de indædt-desperat prøver at starte 3. Verdenskrig, er, at de nu er set og gennemskuet. Biden-administrationen har nu udtalt med ord, der er kommet ud af robotten-nikkedukken Biden eller den skuespiller, der befinder sig indeni den altzheimer-demente, korrupte idiots korpus, er, at Putin ønsker at bruge nukes, så flere penge til våben til Ukraine. Når de bruger den slags løgnagtige udsagn om deres erklærede fjendes postulerede intentioner, så ved vi, at det er NØJAGTIGT DET, som de selv har i støbeskeen. Verdens storforbruger af masseødelæggelsesvåben USA ønsker at starte en atomkrig med Rusland, men først skal de lige have etableret en fortælling om, at det er det, som russerne ønsker og har gang i. Superhøgen, neocon-kællingen Victoria Nuland har for nylig sagt på et netmøde med fascistregeringen i Kiev – som hun og hendes slæng selv indsatte i 2014 – at Tredje Verdenskrig vil starte 15 juli 2023, samme dag som NATO-topmødet i Vilnius, Lithauen. Og at den vil pågå så længe, der skal til og op til 16 år. Seriøst, det sagde hun!

Her må vi forstå, at krigens købmænd og krigens udskrigere ALDRIG selv får hænderne beskidte. Der er krigerne, og så er der skrigerne. Nuland er en af skrigerne. Skrigerne går aldrig selv i krig, for de sidder deromme bag skærmen som politikere, medier, iscenesættere, spindoktorer, finansiører, ideologer, neocons og sender operatørerne ud som kødmad og kanonføde. De har imidlertid et ubehageligt internt problem lige nu – et helt basalt-banalt problem: de har ikke flere penge. Krig kræver umådelige pengesummer. Disse summer tilflyder ikke længere krigens udskrigere. Nogen har hevet stikket og klippet røret, hvor pengene førhen har flydt i rigelige mængder. Røret var investeringskanalen for krig, forventningen = the business case var det 10-dobbelte udbytte af investeringen. Altså: Start en krig og tjen kassen!

Pengemændene

Men hvor kom egentlig pengene fra? De kom fra opdragsgiveren til The Global Deep State og dens Repositorium. Repsositoriet har i mellemtiden skiftet ejerskab. Alle stater i Verden lærer lige nu om Det Nye Repositorium, for de har alle modtaget breve med vandmærke, stempel og verificeringskoder gennem de korrekte kanaler, der beviser dets autenticitet. De har fået at vide, at der er lukket for det varme vand, at der er erklæret global militær undtagelsestilstand, hvor alle stater er funktionelt bankerot. Disse to forhold er sat i værk for at beskytte regeringerne mod efterkrav fra staternes og regeringernes egentlige fjende = det Globalistiske Syndikat. Når en debitor er bankerot, og når debitoren = staten er i undtagelsestilstand, så kan den falske kreditor = Syndikatet ikke længere gøre sine falske krav gældende. Det gælder alle Syndikatets organer, IMF, WTO/Verdensbanken, WEF, EU/ECB, IRS, BIS, FN og alle deres under-organer.

I århundreder har Syndikatet malket regeringerne for penge. Danmarks Nationalbank blev overtaget som patterne på malkekoen i 1818 af Syndikatet på et tidspunkt, da landet var bankerot og smadret af englændernes bombardement af København. Årsag: den inkompetente danske konges politik. Den danske stat har hvert år siden skaleret og omregnet til nuværende valuta overført plus-minus 300 milliarder kroner til Syndikatet, uden at borgerne har været informeret. De andre europæiske lande har gjort det samme. USA’s nationalbank blev overtaget af Syndikatet i 1913, og The FED (The Federal Reserve) overtog og privatiserede nationaløkonomien. IRS, det amerikanske skattevæsen har overført samtlige indkomstskatter fra amerikanske skatteborgere til Syndikatet, uden at borgerne var informeret. Føderationen galt ikke kun USA, for kontrakten med The FED galt alle nationalbanker i Verden, og The FED blev centralbankernes hovedkanal, hvorigennem ALT blev registreret og kontrolleret. Der var dog et hængeparti med syv ægte nationale banker, og det var ’tilfældigvis’ de samme lande, som USA invaderede efter 9/11: Irak, Afghanistan, Libyen, Sudan, Syrien, Ukraine, og … Iran. De nåede aldrig så langt som til Iran i 2. omgang.

Det er heller ikke tilfældigt, at Babylon var pergesystemets fødested. Herfra blev det eksporteret til den venetianske bystat og Romerriget/Vatikanet, senere til Holland, City of London og Wallstreet. Der er i det hele taget INTET tilfældigt over verdensøkonomien, verdenskrigene, verdenshistorien og verdens ubefindende. Når man stikker en pind ind i suppedasen, så vælter det ud med ikke-tilfældig betændthed. 

Edens Have i stasis

Hvis du ikke som minimum har læst foregående afsnit, så mangler du forudsætningerne for følgende.
Spol straks tilbage og læs: https://www.overetagen.dk/verdensspillet-del-3-virkeligheden-lagt-i-stasis/

Edens Have var frodighedens paradis. Under marsklandet i dag befinder sig et bjergmassiv af guld !! beregnet på at skabe struktureret vand = vand beriget af guddommelig energi. Vi har lovet far-out-ness i denne serie, og her kommer det. På et tidspunkt satte ørkendannelsen ind, og da du nu forhåbentlig har læst foregående afsnit, ved ud, hvad det vil sige. Selve landskabet var lagt i stasis. Det før så frodige sted var udpint-udtørret-udbombet. Det er beskrevet i detaljer i James Demeo’s bog Saharasia (elev af Wilhelm Reich), der beskriver den globale ørkendannelse og den medfølgende tilstand af evig krig. Folkeslag i et landskab = en tilstand af overflod har ikke brug for at føre krig, men Saharasia er en beskrivelse af dannelsen af en global underskudskultur, hvor krig blev en fremprovokeret nødvendighed. Hele Sahara, der for 10.000 år siden var et frodigt land med søer, floder, byer og skove (der findes gamle kort, der dokumenterer det) blev for 5000 år siden og fremover til en ørken. Verdens ørkener er ikke urgamle, de har deres geologiske historik.

James Demeo dokumenterer via skrevne kilder og billedkunst, hvordan krigskulturen opstod simultant med ørkendannelsen (Sararasia). De mongolske horder trak vestover, da deres græsland ved den senere Gobiørken slog igennem. De mauriske horder fra Vestafrika trak nordover, da deres landområde blev ubæredygtigt. Nanibias ørken opstod. Saudiarabien blev til en ørken, der strakte sig op i Mellemøsten. Irak-Iran dannede områder med ørken. Australien blev et ørken-bush-land. I Sydamerika og Nordamerika opstod områder med ørken, Death Valley, Salt Lake. Antarktika blev en isørken. Tidligere kontinenter blev til vandørkener – dette er måske en påståelig tilsnigelse, men ekstrem udtørring og ekstrem overvanding … er det ikke lige destruktivt?

Demeo tilskriver ørkendannelsen som klimatisk-cykliske tilfældigheder der fremremprovokerede en krigerkultur og dernæst et forsvar-mod-krigerkultur (de befæstede bysamfund, murene, borgene, fæstningerne). Vi vil imidlertid her vove den påstand, at den globale ørkendannelse var/er et kunstigt skabt fænomen, en ørkengørelse, et fænomen skabt af de Mørkets Kræfter, der satte sig på verdenssamfundet via teknologier, der selv i dag er ukendte / ikke-erkendte. Menneskeofring var allerede et etableret faktum i en række oldtidskulturer: Baal-kulten i Kanaan, Atztekerne i Mexico, … Men fænomenet under radararen er aktuelt som ingensinde før. Misbrug af børn = pædofili = menneskeofring er i dag den mest indbringende mørke-beskidte industri, der har overhalet drughandel på verdensplan.

Vendepunktet

Det startede i 2012
Det blev forstærket i 2016
Det gik i gang for alvor i 2021
Det har nået et vendepunkt i 2023

Hvis du har læst de foregående tre artikler, ved du en del om, hvad der foregår.
Du ved, hvad stasis-fænomenet er.
Du kender til kosmologien bag det store skift.
Du vil derfor forstå, hvad vi nu siger.

Edens Have er Eufrat-Tigris-deltaet. Det befandt sig i deltaet, marsklandet ved flodernes udløb.
Under deltaet befinder sig – som de siger – et bjerg af guld. 
Saddam Hussein søgte at dræne/tørlægge deltaet, fordi han var en global-deep-state-behørig. 
Tyrkiet – medlem af NATO – har arbejdet på at beskadige Eufrat-Tigris-vandløbene ved at stjæle deres vand via dæmninger i deres udspring i Tyrkiet.

Det, der sker nu, er at  Edens Have åbner sig igen efter årtusinders nedlukning. De skriftkloge i de religiøse samfund – og vi taler om de reelt skriftkloge med adgang til de virkelige arkiv-bøger og ikke bare design-imamerne indsat af diverse efterretningsvæsener – holder øje med de tegn, der er beskrevet i skrifterne. De er nu klar over, at deltaet i Edens Have har åbnet sig, og at Livets Blomst vil blomstre for første gang i årtusinder. Denne blomst er bevaret i klostre i alle trossamfund i Verden, kristne, islamiske, jødiske, buddhistiske, hinduistiske, shinto, dao, sikh, jain … 

Når Livets Vand bliver frigivet i deltaet, så vil det påvirke hele Verden. Det forlyder nu, at ledelsen i Dark Deep State har erkendt, at spillet er slut, og at de har tabt. Når først deltaet åbner sig, er der ikke mere at gøre, for der er startet en irreversibel proces. Livets Vand vil sprede sig globalt. Det kan tage tid, måske 10 år, men processen er nu ustoppelig.

Lige nu forsøger medlemmer Jason Society – omtalt i artikelseriens del 2, læs det, jeg orker ikke at gentage mig selv – at placere deres håndlangere i og omkring Irak for at se, om der skulle være en mulighed for at stoppe processen. De er også i færd med at forsøge at arrangere, at en gruppe af hjernevaskede muslimer i London kan overtage regeringen i Irak. Hvis det ikke allerede er bekendt, skal vi minde om, at det var britisk efterretningsvæsen, der stod både for shah Reza Pahlavi’s magtovertagelse ved statskuppet i 1956 i Iran, og at det næste magtskifte skete via MI-6-agenten Ayatollah Khoumeini. Og dernæst: ALLE efterretningsvæsener i Verden er koordinerede. Folkene i Jason Society har indtil videre haft clearing over regeringer, militær og efterretningsvæsener, men tiderne skifter, og nu er de gået i panik.

En anden gruppe, som vi ikke har hørt om før, er The International Court of Justice. De dukkede op – i kampuniform! – da chefen for The FED, The Federal Reserve Janett Yellen blev fyret på gråt papir sidste onsdag. ICJ er et kontrolorgan i form af bl.a et paramilitært politikorps, der ligesom Jason Society-medlemmerne har badges og pas, så de kan komme og gå, hvor de har lyst. Det er dannet af The Blue Dragon-divisionen af Order of The Dragon, altså stort set Rothschild-syndikatet. Deres funktion er primært at træde i aktion, hvis der er slinger i valsen med økonomien, altså hvis en afdeling af det globalistiske centralbankvæsen kommer ud af geled i forhold til Syndikatet.

ICJ blev aktiveret, da der blev bekendtgjort global statsbankerot og undtagelsestilstand for at beskytte nationerne og regeringerne mod netop folk som dem. De mødte op hos The FED for at forhindre, at Repositoriet, der koordinerer verdensøkonomien, ville være i stand til at overføre penge. De kan reelt ikke forhindre det længere, for processen befinder sig på den anden side af point-of-no-return.

Der vil ske store omstruktureringer af verdensøkonomien. Regeringerne i Verden har fået besked om, at de har 6-8 måneder til at omlægge al beskatning til det, der hedder direkte forbrugsskat (spending tax) og dermed droppe al indkomstskat. Det er via netop indkomstskat, at den store malkemaskine af statskasserne har kunnet lade sig gøre. Danmark har hvert år uden skatteborgernes viden udbetalt noget i retning af 300 milliarder kroner til Syndikatet, altså i realiteten til Rothschild-syndikatet. Skaler det op til globale forhold, og vi er i trilliard-$-størrelse årligt, og gennem årene hedder det quadrilliarder, som Syndikatet skylder menneskeheden og Repositoriet. Regeringerne har fået den nødvendige dokumentation af, at Syndikatets kontrakt er udløbet. Malkemaskinen er afmonteret.
No need to say: Syndikatet er rasende.

Ang. Irak står det klart, at der var en anden årsag til den amerikanske invasion efter det store selvskade-projekt, det blodige teaterstykke 9/11 2001, der blev brugt som affyringsrampe til både Irakkrigen, Afghanistan-okkupationen + fem andre krigeriske overfald på lande i Mellemøsten og Centralasien. Det var nøjagtigt, som daværende forsvarsminister Donald Rumsfeld sagde til NATO-general Wesley Clark, at Rumsfeld havde fået at vide ovenfra: at Irakkrigen kun var det første land, og at startskuddet til invasion af syv lande sammenlagt de næste 10 år var beordret. Wesley Clark var som bekendt operativ general for NATO i Kosovo-krigen, og at han var chokeret over udmeldingen viser tydeligt, at folk som ham kun er apparater, der ikke har viden om motiverne bag de ordrer, de udfører. Han blev bare udkommanderet til at gøre sit soldaterjob af de folk, der aldrig selv gør hænderne beskidte ude i fronten. Viden er kompartmentaliseret, folk i systemet kender kun til deres egen funktionelle æske, og hvad de tror er motiver og agenda er aldrig det rigtige men det, som de ‘har brug for’ til at udføre jobbet, uden at der sniger sig moralske skrupler ind. Hvis soldater vidste præcist, med hvilke dybtliggende motiver de blev sendt ud og slås, så ville der ikke være krige. Hvis de oven i købet vidste, at alle krige er et aftalt blodigt teaterstykke, og at hele forløbet er aftalt på forhånd på et niveau over de enkelte lande, de krigsførende parter og udkomanderede hærenheder, så ville de nedlægge våbnene i forargelse over det absurde i foretagenet.

Som det forlyder fra Syndikatets modstander, så har de nationale militære enheder ALDRIG udkæmpet en rigtig krig, for alle krige har været teaterstykker – med eller uden teaterblod. Det, de nu har oplevet, er for første gange en rigtig krig, og den har de tabt. Det kan godt være, at informationen om tabet ikke er sevet ned gennem geledderne og ikke har ramt medierne endnu, men sådan er det. Rygraden i de nationale og internationale militær-organisationer er stille og roligt blevet pillet fra hinanden.

Tidens Ende

Vi er nu på den anden side af Tidens Ende. Begrebet har været dårligt forstået. Begrebet Tidens Ende eller De Sidste Tider er blevet forstået som Verdens Ende eller Jordens Undergang. Det er godnathistorie-versionen, Hollywoods foretrukne version. Også blandt de skriftkloge i Verdensreligioner udbrød der forvirring, for selvom de har gamle skrifter der beskrev det, så var de meget usikre på, hvordan de skulle fortolke det. Tidspunktet var Sommersolhverv 2023 altså 21 juni, og derefter er der tre dage til Kristi Genkomst – et andet begreb der heller ikke er forstået.

Tidens Ende er En Ny Himmel og En Ny Jord, som er det bibelske sprog for En Ny Begyndelse. Den gamle tidsfunktion er afløst af en ny.
Tid er herefter ikke længere dannet af mørk energi, Kronos, der æder sine børn – læs seriens afsnit 3.
Vi er vendt tilbage til krystalinsk tid – kristi = krystal.
Der er ikke længere begyndelse og ende, Alpha og Omega, der er kun Alpha.
Den krystalinske energi – Christos – er udenfor tid og rum. 

Tid er svært at forstå, for det handler i virkeligheden om rum. Det tager så-og-så-lang tid for lys at sprede sig. Det er derfor vi taler om lysår. Men hvis vi skulle vente på ift. lysets hastighed og dets langsommelige begrænsning, at en inpuls skulle sprede sig fra det Galaktiske Centrum (Gud) og helt ud i armene på galaksen, så kom vi ikke hjem i dag. Der findes altså en slags Lysets Hastighed opskaleret i x-potens. I vedisk terminologi (jf. Sri Yukteswar Giri: The Holy Science) hedder det galaktiske centrum Vishnunabi, Dao, den harmoniserende kraft, det galaktiske skabende plan, selve rotationsskiven Brahman, den udvidende kraft Yang, og Shiva, den sammentrækkende kraft Yin. Det er den vediske treenighed. Eller en af dem. Den anden er Guds attributer: Sat (væren), Chit (visdom) og Ananda (Kærlighed). Gud som den stabiliserende, harmoniserende sammenhængskraft er Ananda, Kærlighed. Gud som opmærksom eksistens og skaberkraft/ekstroversion, Chit, væren er Brahman. Gud som Visdom, introversion er Shiva.

I den kristne Treenighed er Helligånden uden tvivl Ananda, Kærligheden. Som der står i det 2. Korintherbrev ‘… men størst af dem er Kærligheden. Og så er der tro og håb, Faderen og Sønnen. Og hvor blev Moderen så af i denne kosmiske familie? Hun blev til Helligånden.

Tidens ende er bestemt apokalyptisk, men det er endnu-endnu er begreb, der ikke er forstået. Apo-kalypsis på græsk betyder slørets fald, afsløring. Dommedag er altså ikke undergangen, det er den dag, hvor parasitten, der har udpint Jorden i 250.000 år bliver afsløret og stillet til regnskab. Det er ikke parasitten Hollywoods våde fantasi om jorskorpen der åbner sig som mega-jordskælv og kæmpetsunamier, hvor scenen fyldes med skrigende mennesker, der opsluges af et stort hul. Den kan de godt li’ at savle over, og så bliver folk så dejligt bange. Og som vi nok ved, så består Syndikatets-Systemets styring af at skræmme livet af os.

Og det er ikke, fordi katastrofer i stor skala ikke har fundet sted i Jordens historie og indenfor rammerne af menneskehedens eksistens. Men husk, hvad Gud lovede menneskeheden efter Syndfloden: Det vil aldrig ske igen! Og Gud med Stort G = Kilden holder altid sit løfte. Se venligst bort fra alle de mindre guder, der har gået under samme navn, Jahweh og andre ørkendæmoner.

Det ender, hvor det begyndte – det begynder hvor det endte

Det kunne godt lyde som en ny og dybere tolkning af Saeculam-Saeculorum, fra Evighed til Evighed, som der siges i doxologien i den kristne højmesse. Hvis Edens Have er et faktisk sted med en faktisk fysikalitet og energi, og hvis det var der, det startede, så ender Alpha-Omega-tid, hvor den begyndte, og så begynder krystalinsk tid, hvor den endte. Giver det mening? Einsteins E = mc2 er aflyst, og en ny ligning for universel energiproduktion er trådt i stedet. Videnskaben får det MEGET svært ved det her, får de har ladet kæmpe maskiner bygge baseret på ligningen = den einsteinske fysik i CERN og en hel masse steder på Jorden i alle mulige skalaer.

Unskyld mig – tager han ikke pis på os, og hvordan har vi overset det?

Lad os også tale om Livets Blomst. I gamle skrifter, som de hæger om på klostre f.eks i den orthodokse kirke, der er tættest på den oprindelige, ukorrumperede kristendom, har de en blomst, der ikke har blomstret i meget lang tid. Skrifterne siger, at den først vil blomstre igen ved Kristi Genkomst = genkomsten af krystallinsk tid, hvor tid skabes af lysenergi og ikke et lys-mørke-kompleks. Blomsten skulle ifølge skrifterne være rød og ligne en lotusblomst, men ingen har set den blomstre i vor tid. Blomsten findes rent faktisk og ikke blot i skrifterne, men den er ikke en almindelig blomst, der reproducerer sig selv, hvilket netop ville kræve, at den blomstrede. Der er folk, der har passet på den undervejs, for den er en plante, der ikke som sagt ikke blomstrer, men den gror i faktisk jord. Vi kan kalde dens vogtere for munke. De findes i alle verdensreligionerne, og de har adgang til skrifter, som ikke er offentligt tilgængelige.

Hvis du siger, at det ikke kan lade sig gøre, så vil jeg som eksempel minde om, at der findes en anden plante, der kaldes Salvie Divinorum med kraftige psykoaktive egenskaber. Denne plante af salvie-familien reproducerer ikke sig selv. Nogen har gjort det for den i det område, hvor den findes. Disse nogen tilhører en gruppe af oprindelige indbyggere i et område af Mexico, og de har været plantens vogtere i mange generationer. To intense hiv af røg fra plantens blade – mere når du ikke – og du ryger ud på den anden side af virkeligheden, og jeg ved, hvad jeg taler om.

Jeg tror – og dette er en teori – at den hellige blomst i hinduismen, lotusblomsten, er denne plante, der ikke har blomstret. Det findes selvfølgelig en levende og blomstrende lotusblomst, men den er iflg. min teori kun en erstatning for blomsten. Mnjææ, siger man så, lotusblomsten skal forstås som et billede på kron-chacraet, osv. Og det er helt fint, men jeg vil foreslå en alternativ forklaring i lyset af disse informationer om genoplivningen af Edens Have.

Vi er nogle, der i disse dage og timer holder vejret.
Vil munkene melde tilbage, at blomsten er kommet til syne?

Læs: Verdensspillet del 1 – en kosmologisk model
Læs: Verdensspillet del 2 – livet under radaren
Læs: Verdensspillet del 3 – virkeligheden lagt i stasis
Du læser del 4
Læs: Verdensspillet del 5 – Armageddon aflyst
Læs: Verdensspillet del 6 – ødelæggelsen af Ødelæggeren
Læs: Verdensspillet del 7 – skjulte forklaringer på verdensbegivenheder
Læs: Verdensspillet del 8 – Forbrydelsen
Læs: Verdensspillet del 9 – skabelsen af en ny verden
Læs: Verdensspillet del 10 – krigserklæringen
Læs: Verdensspillet del 11 – kongerigerne i den mørke tid og den globale restaurering