Essay,  Historie,  Kultur,  Økonomi,  Politik,  Religion,  Sundhed

Verdensspillet del 11 – Kongerigerne i Den Mørke Tid og den Globale Restaurering

Vi supplerer i denne artikel foregående artikler. Man kunne siger, at det på sin vis er gentagelser, men samtidigt er det tilskrevet nye formuleringer (se alle links).
Jo flere vinkler, vi lægger på svært tilgængelige emner, jo større mulighed for forståelse.
Disse emner synes at rejse flere spørgsmål, end de besvarer. De er derfor kun delvist og ufuldstændigt besvarede, og vil uden tvivl dukke op igen.
Kilde: UNN
Konstant kommentar: MarcoHanuman
Andre kilder: Hele bagkataloget

Kosmologi – hvad skal vi med det?

Det er et rimeligt spørgsmål at stille, hvorfor det overhovedet er relevant at beskæftige sig med kosmologi?
Enten er det et begreb fra astrofysikken, der giver deres bud på en analytisk-videnskabelig udforskende undersøgelse af Verdensaltet – Kosmos = det hele. I så fald overlader vi det til dem, og uanset hvad de kommer op med, så får det ingen betydning for vores liv – synes den gængse attitude her at være.
Eller også erdet noget, vi finder i den anden ende af skalaen af virkeligheds-forsynere, teologer, de lærde i religion. I så fald overlader vi det til dem. Vi kan vælge at tro på dem, og tro er ikke at betvivle. Vi kan også vælge at forkaste det som overtro og fantasterier – synes de gængse attituder at være.

Disse attituder er gængse og derfor hjemmehørende i et allerede forældet verdensbillede. Det forældede består i, at de er uforenlige. De taler ikke sammen, de spiller ikke på samme bane.
Det forhåbentligt nye består i at bringe dem på banen igen med attituden: Samtale.

I samtalen mellem disse verdenssyn, der er blevet idømt uforsonlighed, har vi mistet noget afgørende.
Vi har mistet forståelsen, som de gamle havde på forskellig vis omend med et anderledes begrebsapparat og ordforråd end vores, at Kosmos og menneskeliv er sammenvævede i praksis.

I det følgende figurerer der blandt andet engle og guder i tilstrækkeligt omfang til at pisse enhver skeptiker nedsunket i kødsovs-virkelighed af.
Du kære læser er sikkert ikke ankommet med forventning om kødsovs. Det ville også være hurtigt overstået.
Et godt udgangspunkt vil for det første være, at begreber som guder og engle ikke skal forstås på gængs vis, altså som fantasivæsener fra en svunden tidsalder, hvor mennesker var dumme og overtroiske. For mennesker dengang var primitive og derfor underlegne i forhold til vores grad af udvikling. Det ville netop være kødsovs-virkelighed.
Dernæst skal de ejheller forstås på vanlig teologisk vis som noget, der befinder sig deroppe i æ himmerl.
De skal – ok, det lød lidt kommanderende … de bør snarere forstås som kosmiske kræfter, det være sig naturkræfter eller magter.

Det er imidlertid en multidimensionel natur, som videnskaben kun meget forsigtigt og nærmest angsfyldt med sikkerhedsbælte og styrthjelm nærmer sig. Videnskaben er proppet til randen med dogmatik, forbud-påbud, forargelse, forudindtagethed, fordømmelser, fortielser og forsikringer om, at de allerede ved det hele – de skal bare liiige have lidt tid til at bekræfte deres ‘viden’.

Sagt på en anden måde: Kosmologi er, med montering af et særligt sæt briller pludseligt overraskende relevant i forhold til fænomener fra vores vanlige virkelighed. Vi kan undersøge Verden påny med dén på. Det er meget befriende ikke at være nødt til hele tiden at fordømme. Vi har også pludseligt lov til at tvivle på, om vi også rammer plet ved første skud (det gør vi sjældent).

Fra Mørke til Lys

Et kernebegreb til at forstå Verdensspillet er binding (bond).
Dets modsætning er frihed.
Den store 400 kg tunge gorilla, der sidder lige midt i lokalet, og som ingen taler om, er, at vores liv et er én stor binding. De binder os på hånd og mund. Vi har ingen anelse om, hvad frihed er. Vi synes at have accepteret fuldtud, at binding er til for vores skyld, så vi ikke kommer til skade i den store stygge verden. Og fordi vi har accepteret binding som et livsvilkår og dermed vores liv som slaveri, så forstår vi ikke bindingens altomfattende unatur. Binding er netop IKKE natur men noget, der er anbragt dér med en særlig vilje.

Lad os tage et kig ikke bare i fugle-helikopter-perspektiv, men i det helt store perspektiv, boyond-astronaut-perspektiv. Lad os hoppe ud i kosmologien – igen.

*

Den store Kali Yuga varende 3 milliarder år (den lille varede 2.400 år iflg. Yukteswar Giri).
Årsag: Mørkets overtag over Livskilden, uden at Livskilden på noget tidspunkt slap grebet over ‘energiforsyningen’

Nedenstående 9 planer i det højere og det lavere eksistensfelt har vi set før i de foregående dele af serien.
De kaldes også for realms eller kingdoms (kongedømmer). Vi kan sætte navne på de skikkelser, der regerer her. Vi er med vores Hollywood-forurenede hoveder vant til at se den slags skikkelser som tegneseriefigurer. De er mere titler, AI-systemer, frekvenskomplekser eller avancerede maskiner.

Det højere astrale felt:
9 Kilden (21%) og Enlil (79%) – essens
8 Lucerne – Alpha Omega
7 Marduke
6 Enki = Yahweh
5 Red Queen og Abraxas
4 Raguel (engel)
3 Raphael (engel) – nulzonen
2 Gabriel (engel)
1 Michael (engel)

Det lavere astrale felt:
1 Michael (ærkeengel) – ærke = arch = hersker
2 Gabriel (ærkeengel)
3 Raphael (ærkeengel) – nulzonen
4 Asteroth (dæmon)
5 Kausalplanet – reptilracen – Orion – Atlantis – The Red Queen
6 Enki og Baal/Yahweh – Antarktis Baal-frekvensmaskinen – mind control
7 Marduke – Mar står for hav = bevidsthed, Duke står for hersker eller hertug
8 Lucifer Baphomet Omega Alpha
9 Mørk essens – den kosmiske kulkælder

Herskeren over Jorden efter kausalkrigene* for 250.000 år siden var Anti-Kilden.
Derunder var Abraxas, der rapporterede direkte til Anti-Kilden.
Deres menneskelige tjenere var Order of the Black Sun og The Black Nobilities,
der var ansvarlig for sikkerhed, efterretning, militær, medier, industri.

* Kausalplanet er det 5. astrale plan eller eksistensplan.
Se en oversigt i artiklen: Verdensspillet del 9 – skabelsen af en ny verden (afsnit: Noget om køer).
Om Yahweh, læs Joseph P. Farrells og Scott D. deHart’s lille komprimerede pamflet af en bog kaldet Yahweh – The Two Faced God, Terrorism & Topology. Skyldes de to ansigter i Janushovedet, guden med to ansigter måske det forcerede dualistiske multivers af lys-mørke, øvre- og lavere astralplaner?
Eller hvad med den dobbelte ørn, der ser i to retninger?

Der var to strenge. Selvom disse er af nyere dato, er deres oprindelse gammel og bestandig:

SSP og de 15 militærgrupper
refererer til Abraxas
Marduk, Enki, Enlil referer opad
Thule-selskabet
Project Paperclip Jesuitterordenen
DUMBS (Deep Underground Military Bases)
medicin-regulatorer CBC, FDA fødevaremyndigheder
energiselskaber oliekontrol
De 9 ørne
refererer til Lucifer og Satan i form af højt rangerende personer: Mussolini, Hitler, Bush Senior, Marcos
Langley 5
Vatikanet
CIA NSA MI6
og de andre e-væsener
verdens militærer,
NATO som militær gren (der er også en politisk gren)


Marduke – Enki/Yahweh – Enlil – Lucifer – Satan (alt sammen titler) var udnævnet il at regere over Jordens 5 oprindelige racer:
Brun: befolkningen i Nordafrika, fra Mellemøsten til Indien, Stillehavet og videre til Sydamerika
Sort: afrikanere syd for Sahara, aboriginals i Australien – forbindelsen er meget gammel
Rød: mongolsk, finsk-ukrisk, inuit, nordamerikanske indianere
Hvid: kaukasisk, Europa, Centralasien, Rusland – i dag med mange efterkommere i Nordamerika
Gul: Østasien, fra Kina til Malaysia

Hvad er racisme?

NB! Hele out-of-Africa-teorien er ideologisk-imperialistisk-darwinistisk funderet.
Den falder for tiden fra hinanden.
Den er opstået – og det får du dem ikke til at indrømme – at Darwin og omegn i det britiske establishment var stanghamrende racistiske. Da vi ifølge deres påstand om en lineær evolution engang var aber, der steg ned fra træerne og blev til negre, der så hev pløkkerne op og vandrede ud-af-Afrika og vupti blev til både høje, blåøjede, lyshårede kaukasere og gullige skævøjede østasiater og alle de andre variationer ved evolutionært vupti, fordi – og det er DET de ikke tør sige åbent – at de simpelthen syntes, at at negrene lignede aber! Den darwinistiske logik er sådan, at de syntes, afrikanerne så mest primitive ud, så DERFOR må resten af jordens befolkning ifølge deres ensrettede tidslinje jo stamme fra dem.

Den købte vi så, selvom vi ikke opdagede, hvad deres logik baserede sig på. Og det i den grad, at vi glemte at spørge nærmere ind til, hvorfor de aldrig er kommet op med the missing link. Darwin talte-skrev aldrig om evolution som et generelt fænomen. Han studerede nogle fugle på Galapagosøerne og beskrev en slag mikro-evolution. Darwinisterne løb med det og generaliserede-universaliserede det.
Læs: Darwin debunk

Men racisme stikker endnu et spadestik dybere.
Det er interessant, hvorfor styresystemet på det seneste har valgt via sit propaganda-apparat at genoplive racismen, denne gang i en neomarxistisk version. De 5 rod-racer er ikke længere adskilte, de er blandet op på mange forskellige måder. Racisme som rest af USA for et halvt århundrede siden er stærkt nedtonet. Så hvorfor racisme og nu også politisk korrekset nyracisme?

Opblanding gør det administrativt mere besværligt for systemet, der altid har været baseret på de 5 rodracer. Indbegret af Imperiet, det Britiske Imperium, var altid dybt racistisk. Og det galt underligt nok ALLE racer, selvom etablissementet talte om The White Mans burden. De havde dyb nedladende foragt for de 99.9% af hvide mennesker, der ikke tilhørte deres klasse. Systemet, vi beskriver her, er just dette globale klasse-race-samfund og det inkluderer den seneste drejning, hvor det nu er den hvide race (white supremacy), der lægges for had – og det er pludseligt helt OK, da det er ikke længere er defineret som racisme via new speak … hvilket blot viser, at deres agenda er beyond racisme, selvom systemet baserede sig på styring af racerne.

Altså blandede ægteskaber var til besvær.
Derfor alle de sammenføringsregler og forhindringer.
Derfor al den elitære og royale indavl og fanatisme omkring blodlinjer i Illuminati-familierne. De var ejet af en bestemt pool af collaterals, der måtte holde sig selv rene – hvis man kan kalde den form for svineri for ‘rent’.
Derfor alt det gengangeri af genetik i herskersegmentet.
Derfor eugenik (racehygiejne).
Derfor al den nepotisme.

Marduke – Enki – Enlil triumviratet skabte et hierarki, hvoraf toppen var usynlig og bunden synlig omend dårligt forklaret. Der var:
21 parents af forskellig race til at håndtere racerne
92 Coven Masters – en coven er f.eks. Sanhedrin, det er en magisk cirkel – magi er manipulation af virkeligheden – læs: Magi
112 Coven-medlemmer er afdelinger af Covens f.eks. Committee of 300, Council of Foreign Relations, Trilateral Commission, Tavisctock Institute, Club of Rome, Heritage Foundation, Pilgrim Society, P2-logen, Bilderberg-gruppen, World Economic Forum, …
derunder:
Order of the Dragon 9 sektioner – også kendt som The Illuminati
ansvarlig for politisk og financiel kontrol, bankvæsen = Tier 1-2-3-4, Federal Reserve som uber-centralbank, regeringer, organisationer (FN, EU, …), NATO som politisk organisation

Juletræet

Systemet til bankkontrol er som et juletræ
Omega-systemet i toppen er den ultimative udlåner
Herefter og nedad:
Order of the Dragon – Illuminati
Federal Reserve var 12 sektorer – worldwide – the FED er ikke et afgrænset amerikansk fænomen, BIS, Centralbankerne, ECB, IMF, Verdensbanken
Tier 1 banker (de store banker, Credit Suisse, Morgan Stanley, Deutsche Bank, …)
Tier 2 –
Tier 3 –
Tier 4 – (din lokale bank)
– og bankkunden som gulvsand, der ikke desto mindre var uundværlig for hele systemet, for det var kundens = vores energi, der blev kanaliseret i dette system. Vi var collaterale = stillet som sikkerhed.

Dette skete i bankvæsen-sfæren.
Begrebet bonds (bindinger) eller obligationer beskriver grebet i dette juletræ af slavelænker.
Bond betyder lænke, obligation betyder forpligtelse, same-same.
Enhver kontrollant på et højere niveau udstedte bonds på hvert menneske på vegne af alle på et lavere niveau. Man kan sige, at når det nåede toppen, var mennesket som et hus, der var overbelånt x-antal gange oven i hinanden.

Det samme skete i den politiske sfære.
Regeringer udstedte bonds gældende for alle borgere.

De EJER deres borgere, og det ‘glemmer’ de at fortælle
De Forenede Nationer var sat op som en global Uber-Regering – det har de også ‘glemt’ at fortælle
– og kunne udstede bonds over alle mennesker i verden via regeringerne.

Det samme skete i The Eagles-sfæren
De ni ørne udstedte bonds via:
efterretningsvæsenerne
militæret
medierne
virksomhederne
NATO’s militære arm
… samlet på én tallerken og serveret for De Sorte Nobiliteter, hvorefter det forsvandt op i det usynlige lag og endte i Omega-systemet.

Det samme skete i sundheds-sygdomsvæsenet.
Medicinalindustrien har haft en kvælertag på alt sundhedsvæsen siden dens dannelse i 1910 – vi kender historien om John D. Rockefeller og Edwin Garnegie, der skabte en ny industri / business case for at investere overskudet fra Standard Oil og den petrokemiske industri. Det kaldes også for aleopatisk medicin. De infiltrerede og finansierede det lægevidenskabelige uddannelsessystem, og en læge i dag kender ikke længere sit eget fags historie.
Denne petrokemiske medicin var udelukkende en business model og var aldrig beregnet på at kurere sygdomme og skabe sundhed. Den var beregnet på at holde dig i live så lang tid, du var garant for indtjening.
Under Operation Lockdown blev mekanismen så utilsløret og overdreven, at tiltroen knækkede og illusionen revnede.

Det samme skete i den svævende pyramide i toppen
De 112 covens, der befandt sig på tværs af Order of The Dragon og Order of The Black Sun indsamlede bonds og dermed collaterals fra bankvæsen-sfæren, den politiske sfære og Eagle-sfæren.
Disse blev høstet af de 92 Coven Masters.
Disse blev høstet af de 21 Parents
Disse blev høstet af Enki, Enlil og Marduke på den ene side
og Satan og Lucifer på den anden side
og som slutstation endte de via Omega-systemet hos Kilden og Anti-kilden i forholdet 21-79.

Det er interessant, når visse Illuminati-inficerede frimurerloger har lækket, at de ikke mener, at Gud styrer Verden. Deres ‘gud’ var Anti-Kilden og dens tilbedte ikoner var Lucifer og Satan. Det var den slags, frimurer*-overhovedet Albert Pike ville sige og skrive (f.eks i Morals & Dogma). Det er det, der står at læse i hans korrospondance med den italienske frimurerleder Giuseppe Mazzini. Så når Tredje Verdenskrig er overstået, skriver han i 1871 – altså 45 år før den Første Verdenskrig ! – så vil Lucifer træde frem og vise sig selv, og folk, der i mellemtiden har tabt enhver tillid til deres tro, vil tilbede ham som Gud.

* Det er ikke muligt at kategorisere frimureri over en kam, da det er så vidt forgrenet og differentieret.
Frimurere har siden oldtiden har siddet inde med viden. Det har af nødvendighed skabt en struktur for at undgå offentlighed, da de blev forfulgt af bl.a kirken. Begge forhold er blevet set og undnyttet af grupper med en mørk agenda.

Disclaimer

Hvis nogen stadigvæk skulle få den tanke, at det hele er sjove fantasier, flirt med det okkulte (skjulte) og teorier om det elitære verdensbillede, så gør vi endnu-endnu en gang opmærksom på, at disse folk for det første SELV har sagt det, og at de for det andet var aktive, betydningsfulde og særdeles magtfulde personer, hvis sorte fingeraftryk står printet over verdenshistorien.
Sagt på en anden måde: Hvis vi efter et kig ind i deres syge hjerner stadigvæk ikke forstår eller anerkender det egentlige omfang af sygeligheden, så har vi kun lagt endnu et lag til vores forvirrede uforstand.

Det er, hvis vi tør anlægge denne vovelige synsvinkel, den udvidede tilgang til virkeligheden, der inkluderer det, der er skjult for øjet og henkastet til fantasiens overdrev, så vi aldrig ser i den retning – altså hvis vi tør se stort på ignorering, måben, forargelse, latterliggørelse, og hvad folk nedsunket i det materialistisk-rationelle verdensbillede altid kommer op med, at vi bliver i stand til at forstå. Og dette verdensbillede er ikke engang rationelt, for de samme folk reagerer emotionelt fremfor at tænke og analysere. Vi kommer ingen vegne med kødsovsvirkelighed. Vi skal til gengæld passe på med den anden grøft, for logikken kan aldrig være, at jo længere noget er ude i hampen, jo mere sandsynlig er det. Vi er på farlig grund her, og så begynder vi at leve op til det misbrugte udtryk: konspirationsteorretikere.

Den vovelige synsvinkel svarer alt for nøje til det blueprint, som folk som Albert Pike fulgte og talte internt om for 150 år siden: At Tredje Verdenskrig skulle slå hovedet på sømmet, og at deres 1000-årsrige skulle ankomme. Fordelingen 21-79 % mellem Alpha og Omega, lys og mørke skulle herefter afløses af et Ultra Mørkt Univers. Men det skete det modsatte. Vi fik for første gang nogensinde et Lys-Univers. De overfor beskrevne styreorganer og -mekanismer bliver afmonteret. The Realms, Kongerigerne (forstå det ret, i kosmisk forstand) mistede deres magt.

Hovsa!

Alle de beskrevne pools af collateraler begyndte for en uge siden – set her fra 24 januar 2024 – at forsvinde. Den 23. januar forsvandt regeringernes og Tier 1-2-bankernes pool af bonds. Den store høstmaskine, hvor al energi var bundet-lænket (bonded, bundet) opad i systemet, og hvor alle kontrol-ordrer gik nedad, gik i stykker. Ikke af sig selv, men fordi der blev stukket en kæp i hjulet på den. Hjulene i maskinen – finans, krig, politik, industri, medie – går imidlertid ikke i stå på én gang og natten over. Men i betragtning af, hvor urgammelt systemet er, sker det på forbløffende kort tid.

Der er en hel del enerti i systemet, og institutionerne for høstmaskinen, der selv har været in bonds = lagt i lænker, giver stadig grim lyd fra sig. NATO har lige udskrevet 90.000 mand til at gå i krig med russerne. Hør hvad de ævler om i Sverige lige nu: at svenskerne skal forberede sig til krig! De har bare et problem, for det har været Deep States regerings-afdelinger, der indtil videre har sørget for finansieret af krigene. Men regeringerne har ikke flere penge til den slags, så NATO spiller nu med musklerne overfor dem og siger, at hvis de ikke betaler, så-så-så … Ja hvad så? Så pakker de sammen, eller så kører de videre uden regeringerne? Og i så fald for hvilke penge? for der er ingen. Men NATO pakker med garanti ikke sammen, for der er for meget på spil. 1000’er og atter 1000’er af ansatte er afhængige af maskinen, enorme ressourcer er bundet i krigslegetøj, enorme investeringer er gjort i krigsprojekter med forventet afkast, Ukraine er ikke afsluttet som pengevasker-projekt endnu, for der er stadig ukrainere, der ikke er døde på slagmarken – og nu vil Zelinsky have lige så mange penge til at genopbygge, som han ville have til at destruere, og de klapper stadig af narrøven i World Economic Forum. Nogen må have hvisket ham i øret, at han aldrig kan vinde den krig – det kunne vi have hvisket ham for flere år siden. Det styrker formodningen om, at det aldrig var meningen, at krigen skulle vindes. Der skulle bare slås en masse mennesker ihjel for at fodre dæmonerne med dødsangst, mens man kanaliserede en hulens bunke penge.

Operation Afmontering af Den Store Høstmaskine startede ovenfra og arbejdede sig nedad. Lige nu er den nået helt ned til regeringsniveauet. I nær fremtid vil det blive synligt, men vi må regne med, at regeringerne ikke vil ud med sproget om, hvad der nu foregår og hvorfor. De vil forsøge at beskytte sig selv og bevare respekten, selvom indercirklen i statsapparatet har været vidende om, hvad er foregået. De har decideret medvirket til alvorlige forbrydelser, vi behøver blot at nævne Opertation Lockdown. Vi må forudse at skulle skære os igennem endnu flere murtykke bortforklaringer, inden nogen be’r dem om at holde kæft og flytte sig.

Mennesket største tragedie har været, at vi ikke figurerer som levende i dette system. Vi var funktionelt døde i en alder af syv år og havde lidt skibbrud. V havde lidt totalt energitab, var lost at sea, hav = energi og bevidsthed, vi var ikke-suveræne individer. Mar-Duke er en titel og betyder Bevidstheds-energiens Hertug. Vi var fortabte. Ikke engang Gud kunne hjælpe os og sende os sin livgivende energi, for der var blokeret for energi-inflow.
Læs: Verdensspillet del 9 – skabelsen af en Ny Verden for at forstå teknikaliteterne i denne blokering.

Restaurering

Forestil dig et gammelt faldefærdigt hus fuld af råd og svamp og indfaldne ruder. Der er rotter på loftet og i kælderen, og taget er gennemhullet. Der er ikke det, der ikke er i vejen med stedet.

Det er sådan et sted, vi har beboet.
Forestil dig dernæst en restaurering af huset, for i bund og grund er det bevaringsværdigt, man kan stadig ane dets fordum storhed, der er en skønhed, der skinner igennem forfaldet.
Det første stadium er at fjerne alt det, der er forfaldent – uden at murene styrter sammen. Ikke alt træværk er gennemråddent, husbukkene har ikke nået at æde alle gulvbrædder.

Det er en proces i sig selv. Man kan ikke lægge ny puds på en væg, der er grøn af svamp. Man kan ikke lægge nyt tag på dårlige tagspær og lægter. Noget skal rives ned og skrælles bort, for at noget nyt kan opbygges. Noget kan gå som genavendeligt byggemateriale, andet skal på affaldspladsen. Noget skal endog deponeres som giftigt affald.
Vi er nu nået til det stadium, hvor en restaurering kan begynde.

Case study: medicinsk frihed

Første begreb er livsforsikring.
Her er der ikke tale om den vare, man har kunnet bestille hos et forsikringsselskab. Det var især noget, som folk oprettede i tider, hvor kvinder ikke var på arbejdsmarkedet, og hvis en mand døde, kunne hans kone hæve livsforsikringen for at forsørge sig selv og eventuelle børn. Noget lignende fandt sted i mindre målestok, hvis det var kvinden i familien, der døde, men her formodedes manden at være i det mindste økonomisk selvforsynende. Det kunne så godt være, at han ikke kunne finde ud af at stege sine egne frikadeller, …

Nydefinitionen – restaureringen af begrebet betyder:
En forsikring om, at man har frihed til at bestemme over sin egen krop, sit eget helbred og vælge, hvem man vil konsultere i tilfælde af sygdom, og hvilken behandling, man tror er den rigtige.

Det betyder frihed til sundhed eller medicinsk frihed.
Hidtil har du været tvunget til at acceptere den medicinal-industrielle model, og der var ingen alternativer. Eller punge ud af egen lomme.

Fremover vil du kunne vælge hospitalet med konventionel behandling via kemoterapi og strålebehandling for kræft, hvis du stadig tror på det.
Du vil også kunne vælge, hvis du har mere tillid til det, at lade dig behandle af en medicinmand i Congo eller Amazonas.
Du kan vælge en kinesisk læge (kinesisk lægevidenskab har 5.000 år på bagen), en ayurvedisk læge, en naturopat, en osteopat, en læge udlært i Ny Tysk Medicin (Dr. Hamer).
Du kan vælge at ringe til Dr. Simoncini i Rom.
Du kan vælge kiropraktor, massage, Reikki-healing, kostvejledning, kinesiologi, akkupunktur, elektroterapi med en Rife-maskine. Der er myriader af behandlinger og kure derude, og mange af dem virker. Men du må ikke tale om dem, for så bliver du slagtet af opinionen styret af det monopoliserede system.

Eksemplet massage:
Der findes totalt avancerede massageformer derude. Chi Nei Tsang er en kinesisk massageform til de indre organer, der kan genetablere både fordøjelse, afgiftning og balance for tyk-og-tyndtarme, lever, nyrer, lever, galde, pankreas, milt, adrenaler. Lignende massageformer findes for de seksuelle organer … øøh nej ikke den slags.

Hvorefter du kan få tilskud til det.
Hvis denne behandling ikke er tilgængelig i det land, du bor i, bliver der ydet tilskud til rejser.
NB! Cancer som i eksemplet har været fuldstændigt kurérbart i over et halvt århundrede, men i mellemtiden er der opstået en industri, der tjener kassen, så kure, der har været tilgængelige for insidere i det elitære hieararki eller udvalgte folk indenfor militæret, har ikke været tilgængelige for du-og-jeg og kunderne i butikken.

Hvad betyder den nye model?
Den betyder, at det, der virker, er det, der virker. Punktum!
Den betyder uafhængighed af en industriel business case og frit valg.
Den betyder også, at det højt besungne men lidet respekterede koncept informeret samtykke vil blive respekteret.
Den betyder også, at læger vil blive opfordret / tvunget til at følge den Hippokratiske Ed, der utvetydigt siger, at man som læge har en svoren pligt til at redde og beskytte menneskeliv.
Det i øvrigt interessant, at Hippokrates, der er udråbt til lægekunstens fader, var naturopat og ikke aleopat (den romerske læge Galen). Hvis læger havde taget deres lægeløfte alvorligt, ville vi ikke have set den virkelige pandemi, som der nu rapporteres om: stigning i sygdomme af ALLE slags relateret til de eksperimentelle og ikke-testede/godkendte vciner, som industrien sprøjtede ud og fik medier og politikere til at markedsføre for sig under påberåbelse af undtagelsestilstand.

Hvad nu hvis det viser sig, at en skønhedsekspert med den rette indsigt om naturprodukter og olier har en bedre og mere permanent behandling for hudproblemer end en dermatolog, der udskriver hormonpræparater fuld af bivirkninger, og som kun fjerner symptomerne midlertidigt?
Hvad nu hvis det viser sig, at en kostvejleder med den rette indsigt er i stand til at kurere diabetes type 2 ved hjælp af omlægning af kostindtag kombineret med kontrollerede fastekure?
Hvad nu hvis det viser sig, at demens skal omdøbes til diabetes type 3 og dermed forebygges?
Hvad nu hvis det viser sig, at ADHD kan kureres ved at fjerne giftstoffer fra børns kost og omgivelser?

Hvad nu hvis det viser sig, at lactose- og gluten-intolerans ikke skyldes lactose eller gluten som sådan men at mælke- og kornprodukter er blevet ødelagt af landbruget og fødevareindustrien? Så kunne kuren for problemet være, at få tilskud til at købe biodynamiske produkter – indtil folk finder ud af det og i stor stil forlanger biodynamiske varer på hylderne – eller endnu bedre: handler direkte med producenten, for nu er upasteuriseret og uhomogeniseret mælk fra sunde køer, der har gået på rigtigt græs ikke længere forbudt af myndighederne, og så er forebyggende medicin blevet normen, og der vil ikke være brug for tilskud længere.

Det vil i realiteten betyde fri konkurrence, for medicinalindustrien har opereret nøjagtigt som al anden monopol-kapitalisering: ved karteldannelse, monopolisering og afhængighedsdannelse. Drugs er en fællesbetegnelse for medicinske præparater og pusher-narkotika.
Det vil også betyde en enorm besparelse for samfundet, for den livslange svingdør ind-og-ud af sygehuse/hospitaler vil blive nedrappet. Det vil betyde enorme besparelser til etablering af f.eks nye supersygehuse i Danmark i den medicinalindustrielle optrapnings-model. I første omgang betyder det dårlige nyheder og nedtrapning for de 10.000’er af ansatte, der er blevet afhængige af det forslugne væsen. I anden omgang betyder det, at de fremover vil blive i stand til at arbejde for etablering sundhed og ikke bevarelse af sygdom. De vil ikke blive arbejdsløse, deres virke vil blot give fuld mening, og de vil elske det – hvis de ellers havde noget, der lignede et kald eller en mission med at blev sundhedsarbejder (i en sygdomsindustri).
Og ja, der vil blive tale om efteruddannelse og omskoling – og dernæst masser af nye eller omdefinerede arbejdsforhold.

Den åbne model

Lad os sige, at der bliver etableret et globalt marked blandt medicinske praktikere, jurister, videnskabsfolk, u-name-it. Lad os sige, at dette marked oplyste folk på sober vis om, hvor den bedste ydelse og det bedste produkt befandt sig lige nu. Altså den bedste løsning på et problem, du har. Lige nu er der ingen uvildig oplysning om, hvor du får den bedste ydelse. Alle oplysninger i okkuperet af bias, forudindtaget og propagandistisk disinfo baseret på industrielle business cases. Der findes også rigeligt med svindel i den alternative branche – ligesom i den konventionelle ditto.

Et sådant marked kræver den stik modsatte regulering end lige nu. Regulering bliver i den nye model at sikre, at folk får fuld information om deres muligheder, før de træffer deres valg og samtykke. Lige nu bliver folk udsat for trusler og armen-vredet-om-på-ryggen og skyld-skam-og-frygt. Samtykket bliver overhalet af trusler om sanktioner, hvis ikke man vælger én løsning, der begrundes med nødvendighed, undtagelse, død-og-ødelæggelse. Vi har set det fuldstændigt tydeligt under Operation Lockdown – og tak til totalitær-tyrannerne for at vise os jeres agenda så tydeligt!

Problemer og atter problemer

Ovenstående case study af medicinsk frihed er lige nu et mission statement.
Det er ikke uden problemer at realisere. F.eks:

  • 80% af jordens befolkning har ingen bankkonto (unbanked). Ja du læser rigtigt. Der er med andre ord ikke et sted, man kan overføre tilskud som en del af livsforsikringen.
  • 91-92% af jordens befolkninger har ingen eller kun begrænset adgang til et kortsystem

Så medicinmanden i Afrika eller herbalisten i Bolivia kan ikke blive betalt for deres ydelser som et tilskud.
Men det kan faktisk godt være, at medicinmanden har en smartphone, for 72% af de, der ingen bankkonto har, har sådan en dims. Og i 55% af landjorden er der internetforbindelse. En sikker app ville kunne gøre meget her.

Nyt problem. I lande som Rusland, Sydafrika og Iran + andre, koster dataoverførsel penge. Man ville skulle betale for at få lov til at betale, hvilket er en absurd slagside.

Hvad med resten af landjorden, der er 45%? Her ville man kunne leje sig ind hos et af de 24 selskaber, der ejer satelliter. Men det giver også en slagside, for en fårehyrde langt ude i bjergene i Kazakhstan ville skulle betale mere for at få adgang til at modtage og betale med en app end folk i storbyerne, og de tjener færre penge.

Det var kun patienterne, men hvad med lægerne? Altså alle de der ikke er en del af det nuværende system. Hvis der står en patient, der har en app med tilskud til livsforsikring, så skal lægen omgående have mulighed for at tilmelde sig systemet på sin side. Hvis dette problem på den anden side kan løses, så løser det samtidigt de store problemer, der er worldwide med, at regeringer ikke udbetaler lovbefalede tilskud til lægerne i op til et halvt år og længere. I USA oplevede de det med svindelnummeret Obama-Care.

Næste problem: Statslige sygeforsikringer. Staten har også, som skitseret ovenfor, udskrevet bonds i den syge borger. Vi betaler for at være syge over skattebilletten, selv hvis vi aldrig bliver syge. Nåå-ja-men, siger man i den socialdemokratiske velfærdsstat, det er jo fordu du, kære skatteborger er solidarisk med alle de, der bliver syge. Du betaler jo også for, at der er veje, selvom du ikke slider på dem, det kan du jo godt forstå, ikke sandt. Men de penge, der bliver opkrævet mens folk bliver belært om deres godhed og ansvar, for hvis ikke er de slette mennesker, fy! bliver trukket ud af systemet og sendt opad i systemet.

Næste problem: prisen for medicin er ekstremt svingende fra område til område i verden. Medicinalfirmaerne har optimeret deres priser, så folk i velstående lande betaler mere end folk i fattige lande. Og det kan der selvfølgelig være en rimelighed i, men det gør ikke et nyt livsforsikringssystem nemmere at indføre.

Næste problem: Der er læger rundt om i verden, der tjener rigtig mange penge på dette statslige forsikringssystem. De har lært af medicinalfirmaerne, at jo mere syge folk er i jo længere årrække af deres usle liv, jo mere tjener de. Og det er ligesom med vingummierne i slikposerne. Ikke nok med, at posen bliver dyrere og dyrere, der bliver også færre og færre gummier i poserne. Hvis en læge kan overstå en patient på 10 minutter ved bare at udskrive en gang nervegift, så gør han det. Der synes at være en konflikt mellem lægeløfte og profitmaksimering, der ikke tales så meget om. Der er en grund til, at familier bliver glade rundt om i verden, når deres søn eller datter bekendtgør, at de vil studere til læge. Eller jurist, for de tjener også kassen de fleste steder. Prestige = rigdom, rigdom = prestige.

Der er regnet på, hvor meget der bruges på sygeforsikring globalt om året, og det gav 1.5 kvadrilliarder kroner !! Altså 1 kvadrilliard = 1000 trilliarder = 1000 milliarder = 1000 millioner. Det er ufatteligt mange penge, det ser sådan ud som tal: 1.500.000.000.000.000 kr. I det hele taget er hovedproblemet med det nuværende system og dermed også en overgang til et nyt og bedre, at der er så vanvittigt mange penge i sygdom. Hvilket derfor er hovedårsagen til, at folk er så syge overalt i verden, for de, der tjener alle disse penge, investerer i at folk bliver syge. Det er ikke noget, de skriver direkte i deres årsrapport, og det er ikke direkte en post i årsregnskabet. Det gemmer sig omme bagved. Det er jo ikke dem selv, der foretaget investeringerne. Det er nogle andre eller noget andet derude, der sørger for den slags. Politikerne hjælper gerne til med at lovliggøre forurening og forgiftning. Videnskaben hjælper politikerne med at nedtone problemet. Medierne hjælper videnskaben, der hjælper politikerne, der hjælper firmaerne med at … Parasittiske systemer er selvopretholdende. Parasitten producerer kemiske stoffer, som den sender ud i organismen, så kroppen stiller krav om at få tilført mere af det, som nedbryder kroppen.

Der er foretaget nøje kalkulationer i, hvordan man kan forhindre folk i at blive gamle, for gamle mennesker arbejder ikke længere og tjener deres egne penge men lever af pensioner, som de har sparet op ved at arbejde hele deres liv. Men sådan ser Staten ikke på det. Den tænker på gamle som en byrde, for de bliver mere syge og koster derfor mere at holde i live, så Staten og dens samarbejdspartnere bliver nødt til at udbetale hele denne opsparing. Gentag den samme remse for forsikringsselskaberne. Og jeg VED, at Staten tænker sådan, for jeg har siddet og hørt på folk i sundhedsvæsenet, regnearkstyper/teknokrater der sidder og kværulerer over ældrebyrden, og hvad skal vi dog gøre ved den, og nu bliver vi nødt til at opfinde robotter, der kan passe de ældre, for Staten gider ikke betale personalet en ordentlig løn for at passe på gamle og syge, så der er ikke nok, der er villige til at uddanne sig, osv…

Og hvad kommer typerne så op med? At nu skal folk, der er under 50 år arbejde til de er oppe i 70’erne ! Og de lægger nærmest et år til om året. Jeg har selv 10 måneder tilbage på arbejdsmarkedet foreløbig som arbejdsløs på A-kasse-ydelse, og jeg skal edder-kraft-dunderme ikke arbejde en dag over 67 år! Medmindre nogen tilbyder mig et rigtigt spændende job – og det er der ikke, for man ansætter ikke gamle mennesker i nogen virksomhed på arbejdsmarkedet, punktum!

Energi

Ovenstående case study / mission statement om livsforsikring og medicinsk frihed er kun ét omend centralt eksempel blandt 100-vis. Et lige så stort case study kunne gøres med energiforsyning. Teamet bag restaureringsplanen har allerede iværksat opstarten på en praktisk produktion af en neutrino-baseret energi-generator, der er skalerbar til alle formål. Den er opfundet, og den virker. Den vil sandsynligvis gå i egentlig produktion i 2024-25.

Igen: Jamen er det ikke bare at gøre det?
Igen-igen: problemer-og-atter-problemer. Hovedproblemet er, at det vil hive bunden ud af energiindustrien. Det vil totalt underminere det olie-militær-industrielle kompleks, der har sørget for, at vi har haft alle de rare krige, invasioner, statskup, terroraktioner i verden i hele det 20. århundrede og videre til i dag. Som i det medicin-militær-finansielt-industrielle kompleks er der tale om et afhængighedsskabende, misbrugerisk og selvopretholdende kompleks af konstant mangel, underskud og aggression.

De, der gennem 150 år har fodret sig selv ved det skrantende energisystem, og som nu har skruet 2-4 gange op for priserne med fade undskyldninger om, at det er Putins skyld det hele, så derfor må vi gerne … har ikke tænkt sig at ankomme til forhandlingsbordet om bedre løsninger for menneskeheden. Ikke engang selvom de kunne være en del af det og tjene gode penge på det.

Tværtimod. De vil bestille om muligt (og det er det) hitmænd til at sabotere en sådan produktion. Det har de gjort i 100 år med ALT, der har rørt sig på energifronten, og der har været seriøst mange tiltag på den front. Opfindere er blevet bestjålet, saboreret og myrdet. Deres opfindelser er stjålet via patentindustrien og gemt af vejen. Noget af det er havnet i den mørklagte del af militæret, ogg det vil de forsøge endnu en gang. Sikkerhedsforanstaltningerne omkring en sådan pioner-produktion er nødt til at matche sikkerheden omkring militære anlæg, indtil teknologien har fået sit gennembrud på markedet og er uigenkaldelig.

Selv her vil de forøge at iscenesætte et uheld og derefter hævde, at teknologien er for farlig og bør forbydes. De vil forsøge at besnakke eller true politikere til at lovgive imod, at folk anskaffer sig den slags. Det ved vi, at de allerede har gjort med langt mindre potente former for alternativ energi. Du må ikke i dag skabe din egen elforsyning, uden at det går indover de store elselskaber, hvor du så minsandten skal købe den energi, som du har produceret. Og det har de korrupte regeringer hjulpet dem med, mens de har ævlet om hvor grønne de er, og hvor gode-se-os-lige, de opfatter sig selv, og vi vil jo kun det bedste for jer… Hyklere! De har monopoliseret deres hykleriske grønhed, og de mener ikke en skid af det, de siger!

Fødevarer

Igen et supervigtigt indsatsområde for en ny verdensøkonomi. Men det er måske også her, hvor folk rent faktisk kan starte i det små. Vi har alle mulighed for at kontakte vores lokale producent og springe mellemledene over. Især os, der bor ude på landet, har mulighed for det umiddelbart. Men hvor svært kan det være at undersøge muligheden for at etablere en indkøbsforening som byboer? Hvad holder jer tilbage her? Det gør en ekstremt hårdt forspændt hverdag, hvor ALLE priser på ALT lige nu er kunstigt opskruede.

Den globale resession og hyperinflation virker påfaldende … villet / aftalt, gør den ikke? Alle fødevarepriser lige nu i januar-februar 2024 er besynderligt ude af trit med enhver sund fornuft. En tomat koster det samme at producere som for 5-10-20 år siden, så hvorfor koster den lige pludseligt dobbelt så meget? Nogen har skruet på håndtagene i baglokalet vel vidende, at når bølgen rullede, ville grådighed og opportunisme gribe folk, og alle mellemled ville forsøge at score kagen, mens de henviste til, at det er Putins skyld.

Som kunde og forbruger bør vi gå direkte til producenten. Prisen vil blive en helt anden, og producenterne vil med den rigtige aftale også få langt mere ud af det, for de er også blevet presset og udsat for udnyttelse. Det er et sådant pres, der gennem et halvt århundrede + har skabt et landbrug, hvor det ikke kan betale sig længere at være en hæderlig landmand, der ikke pumper gift i afgrøderne, så han er nødt til at sælge sit landbrug til et-eller-andet landbrugsindustrielt storforetagende eller som i dag sælge jord og gods til udenlandske hedge-fonds. Mega-maskinen har via irrentabilitet skabt en nødsituation, hvor den har overtaget. Behøver vi at hive det GMO-RoundUp-Agro-Industrielle kompleks op som eksempel?

Hvorfor er ikke enhver havegrund i baggården i en boligkarré en stor produktionshave? Hvorfor er der dødssyge græsplæner i kvadratkilometer i villakvartererne? Vi kunne producere vores egne grøntsager i højere kvalitet end det, vi kan købe importeret og strålebehandlet fra Holland og Spanien. Og spanierne kunne gøre det samme, for de har det heller ikke for godt for tiden. Ikke et ondt ord om de hollandske landmænd og gartnere, der har kæmpet en sej kamp mod WEF og deres egen korrupte regering i lommen på WEF.

Det gør vi ikke, fordi vi er pisket til at slide os selv op fra morgen til aften, 24/7/365 for at betale for blot at have et tag over hovedet, for de har også skruet på håndtagene i baglokalet i boligmarkedet. Husker du Finanskrisen 22007-09? Hvis ikke så spørg grækerne, hvad de gjorde ved deres boligmarked et par år efter.

Og det gør vi, fordi vi i mellemtiden har glemt, hvordan man dyrker grøntsager. Det var en del af afhængighedsprojektet. Hvad tror vi i øvrigt, regeringernes/myndighedernes første tiltag ville være, hvis der opstod en trend med selvforsyning og direkte handel med producenterne? Det ville være en direkte parallel til deres lokumsaftaler med energiindustrien: At forbyde det, for vi kunne jo komme til skade, og vi må jo forstå, at de bare vil hjælpe os med … hyklere og spytslikkere? De fik en eller anden dag besøg af en stak lobbyister, der advarede dem mod = truede dem = gav dem forskellige gode tilbud og forslag, hvorefter de bedrev politik.

Læs: Verdensspillet del 1 – en kosmologisk model
Læs: Verdensspillet del 2 – livet under radaren
Læs: Verdensspillet del 3 – virkeligheden lagt i stasis
Læs: Verdensspillet del 4 – Eden Have genoplivet
Læs: Verdensspillet del 5 – Armageddon aflyst
Læs: Verdensspillet del 6 – ødelæggelsen af Ødelæggeren
Læs: Verdensspillet del 7 – skjulte forklaringer på verdensbegivenheder
Læs: Verdensspillet del 8 – forbrydelsen
Læs: Verdensspillet del 9 – skabelsen af en ny verden
Læs: Verdensspillet del 10 – krigserklæringen
Du læser: Verdensspillet del 11 – kongerigerne i den mørke tid og den globale restaurering

NB! Gå gerne tilbage til slutningen af del 10 for at læse om det seneste prætentiøse blørp fra SSP / Q-Anon. Og her bliver du virkelig bange !

*

Kommentarer fra sofahjørnet

Artiklen er slut her. Vi lukker og slukker. Herefter hygge-skriver jeg bare dagbog. Du er velkommen til at hænge ud, jeg giver en kop virtuel kaffe + en tallerken strøtanker med knas.

Alt der her Verdensspillet-noget, det er totalt langt ude i hampen. For det er det! Jeg blinker lige syv gange med øjnene og kniber mig mindst tre gange i armen, hvad er det lige, jeg har gang i ? Men jeg må bare konstatere, at det er det eneste, der lige nu giver mening. Overetagen.dk har været hele vejen rundt. Altså seriøst – der er stort set ikke det, der ikke er undersøgt, kortlagt, sammenlignet, sammentænkt og -skrevet. Det har taget halvandet årti, der er skrevet 10.000 sider, alle sten ligger med bunden i vejret og gisper.

Ikke alene giver det mening – det giver fuld mening! Jeg har forsøgt at finde selvmodsigelser i beretningen hele vejen undervejs. De få, jeg mener at have fundet, vælter ikke fundamentet, og flere af dem er allerede udjævnet af den fortløbende fortælling. Jeg har været ude af sidespor, der har vist sig at være en dead-end. Men hvis jeg ikke havde været der, ville jeg ikke have opdaget det.

Det især slående ved alien-vinklen – og den vinkel må jeg tilstå nok er kommet for at blive omend under protest og med tøven – er, at Det Store Projekt med underkuelsen af menneskeheden kun giver mening som et umenneskeligt projekt. Det skriger til himlen, som man siger, at dette umuligt kan være udtænkt af mennesker. Det kan tages videre – eller kan understøttes af, at der alt for mange efterladenskaber på dette sted i verdensrummet, der ikke giver mening, med mindre -skaberne kommer fra et andet sted i det samme -rum. Eller med mindre dette sted ikke er, som vi tror. Eller en kombination af begge dele.

Det er ikke sært, at jeg har været tøvende. Spillernene i verdensspillet er blandt andet ikke-mennesker. Spillet er fuld af sort-hvid magi og noget, der er taget ud af Starwars og The Matrix. Det skøjter rundt med begreber, der synes at høre hjemme i mytologien. Der er elementer, der virker temmelig newage’ede, men som her figurerer i en mere brutal og sine steder dyster sammenhæng, for newagerne vil gerne gøre det hele fluffy og lyserødt, og nu skal tænke positivt og glemme alt om verdens ondskab.

Man kan godt komme frem med positiv tænkning. Faldgruben med undersøgelse af tilværelsens dystre sider er, at man snavser sig for meget til. Det er smittende. A propos Star Wars. På den ene side: May The Force be with you. På den anden side, advares der imod at bruge The Force, med mindre det er til selvforsvar. Faldgruben med newage er derimod, at man lukker øjnene for realiteterne og bliver eskapist. Man tolerer ondskaben og bliver dermed dens allierede uden at erkende det, og selvom man ikke havde det som hensigt.

Det er en balanceakt, er det ikke? Hvis man browser igennem en af de kæmpekataloger for streaming video, som man kan købe sig til, så er det påfaldende, hvor meget l-o-r-t, der er derude. Hvis man, hvilket de fleste har, set en del dårlige film i sit liv, så lærer man at kende dem allerede på plakaten og titlen. Det er, hvad det er, man behøver ikke at se dem. Men det er alligevel påfaldende, så få der findes derude, der er værd at se, hvis man stiller visse kvalitetskrav til det, man udsætter sin sarte sjæl for. Vel vidende, at der er virkelige kvali-spillefilm, der er bortcensureret for NetFlix-whatever, eller bare dumt ignoreret.

Det er ikke, fordi voldselementet i film i sig selv er irriterende. Jeg går bestemt ikke ad vejen for en god knaldbasker, jeg mener, jeg har jo selv skrevet og udgivet den slags, og hvor det bestemt indgår. Det er noget andet, der vækker afsky. Det er den tydelige forheksede fiksering, som især Hollywood og underholdningsindustrien har med både vold, sex og perversioner. Film, der gerne vil være sjove, er fikserede på dysfunktionelle mennesker, kiksede familier og relationer, uduelige typer, karakterer uden etik, familiefædre der ter sig som latterlige børn. Igen går jeg ikke ad vejen for humor, bring-it-on! men dette er jo ikke humor, det er fornedrelse.

Det samme i musikindustrien. 99% af det popmusik, der sprøjtes ud, har tekster, der dybest set – hvis man overhovedet kan bruge ord dyb i den sammenhæng – handler om lir, pik og patter. Altså alt det, som drenge og piger er fikserede på fra de bliver kønsmodne og for nogles vedkommende aldrig vokser fra. Og industrien vil skam også gerne sælge lir til de endnu-ikke-kønsmodne. Altså, hvor er det yderst sjældent, at poptekster handler om andet. F.eks er der en hel subgenre for tudepop, hvor teksterne handler om at være forladt af kæresten. Det sælger, for den slags tager hårdt på ungdommerne, men det er altsammen tekster uden forløsning.

Og så er der computerspillene. 9/10 titler handler om at bekæmpe monstre og skyde uhæmmet løs på fjenden. Og jeg indrømmer blankt, at det skideskægt og ret fascinerende, når det er sat op på den rigtige måde. Jeg har selv knoklet mig med største fornøjelse gennem store dele af Assassins Creed-serien og de seneste Tomb Raider-udgivelser, der er fuldstændigt formidabelt sat op. Men det er alligevel påfaldende, at der så overvældende mange spil, der virker som en træningslejr i at være en amerikansk special force, der udrydder resten af verden, mens han frelser den … lidt selvmodsigende her, ku’ man oven i købet mene. Eller hvad med hele zombiegenren? Man kan sige, at zombificeringen eller umenneskeliggørelse af fjender i disse First Person eller Third Person shooter-spil svarer uhyggeligt realistisk til det, som en soldat er nødt til at gøre. Hvis han begynder at opfatte sine mål som mennesker, så ophører krigen jo. Det kan vi ikke have. Disse spil virker som massefabrikerede træningsprogrammer i non-empati.

SÅ, hvor er vi på vej hen her, og hvor kom vi fra? Jo, denne nedsynkning i lavfrekvent eksistens. Den synes at være nærmest et overordnet program rettet imod menneskelighed, der køres frem på alle fronter. Pornoindustrien gider vi dårligt at tale om. Vi må bare konstatere, at drenge og unge mænd og nu også piger og unge kvinder kører porno i stor stil. Desværre må vi også konstatere sideløbende, at betingelserne for sunde relationer og forhold mellem kønnene beskriver en uhyggelig faldende kurve. Der er en ringe prognose for, at boy-meets-girl på noget tidspunkt fører til en familie, for hvor kan de lære længere, hvad det kræver, når alle skyts er rettet mod, at det skal mislykkes. Kulturen har ALDRIG i verdenshistorien været så uansvarlig overfor unge mennesker som nu.

De dårlige undskyldninger og bortforklaringer, der kommer som modsvar er, at folk selv efterspørger det. Vi giver dem bare det l-o-r-t, de selv vil have. Hør repræsentanter for medierne køre dén facade. Det er seriøst ikke til at holde ud at høre på! De ved godt inderst inde, at de er endt som lorte-leverandører, og de trækker bare opgivende på skuldrene med et dumt grin. Ikke et ord om vekselvirkningen mellem de mentalt forgiftende virksomheder, der leverer til dem, som de har mental-forgiftet.
Ja gu’pokker efterspørger de det, for I har jo propfodret dem, så de aldrig har oplevet andet!
Folk er blevet til lort-o-maner. Kultur-kommercialismen svømmer over med træningsprogrammer for indtagelse af afføring.

SÅ igen, var der ikke et tema her alligevel på tallerkenen med strøtanker?
Temaet er alien-vinklen. Det overordnede projekt virker påfaldende umenneskeligt. Det menneskeligt-kulturelle forfald er unaturligt og dermed umenneskeligt. Der er noget fremmed over al den fremmedgørelse – her er faktisk en anderledes vinkel på ordet fremmedgørelse (eng.: alienation).
Igen noget, vi jævnligt har dyrket på overetagen.dk: At tage ord for pålydende og se, hvad der gemmer sig dér.

Der er fremmede kræfter på spil, der har gjort os fremmede for os selv. Vi må bare konstatere, at der allerede hos de gamle fandtes et sprog for det. Vi forstår ikke deres sprog, og især forstår vi ikke, at de beskrev virkeligheden og ikke bare hengav sig til fantasy – ligesom vi gør. Tyv tror… De gamle anerkendte og beskrev en udvidet virkelig befolket af fremmede men virkelige kræfter og væsener. De beskrev både sameksistens med de fremmede kræfter og afhængighed af dem. De/det fremmede var ikke nødvendigvis venligt stemt. I bedste fald kunne man holde sig på afstand. I værste fald måtte man værne sig. I særlige tilfælde kunne der arrangeres en forståelse og endog en hjælpende hånd.
De beskrev mulighederne for at kommunikere med Kosmos.

Og med den bemærkning må jeg her fra sofastykket konstatere, at jeg har skrevet mig ind i et nyt emne, der kræver, at vi rydder bordet til det. Fortsættes i næste nummer af Anders And & co. på den anden side af månen.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *