Essay,  Filosofi,  Kultur,  Kunst,  Økonomi,  Politik,  Religion

Verdensspillet del 3 – virkeligheden lagt i stasis

Emnet er det mærkeligste og – i hvert fald for undertegnede tænkende, følende og skrivende person – det sværeste at forstå og dermed det sværeste at formidle. På den anden side har vi allerede været ude af de mærkelige strenge flere gange. Verden er et meget okkult sted. Det burde den muligvis ikke være, men det er blevet sådan, fordi nogen eller noget har haft det som en agenda. Der er et formål med al denne okkultisering-tilsløring, og den pågående afsløring, som disse skriverier blot er en perifær og refererende del af, viser, at det har stået meget værre til, end vi selv i vores vildeste fantasi kunne forestille os. Formålet i sig selv er lige så okkult (skjult for øjet). Det er til gengæld det nemmeste at forstå, når vi først tager hul på det: Fordi uvidenhed sammen med frygt og materialistisk afstumpethed har været de uundværlige dele af styresystemet på Slavernes Planet.

Menneskehedens urgamle slavebinding griber gennem alle vores eksistensplaner, og da vi som mennesker, som der står, er ‘skabt i Guds billede’, så indeholder vi alle planer om end det ikke er fuldt realiseret. Dette er en anden måde at beskrive slaveriet på: At vi er forhindret i at virkeliggøre vores fulde potentiale ved at tilgå alle vore eksistensplaner. Når mennesker har været tvunget til at leve i en tilstand af overlevelses-underskud, så har de ikke overskud til at udvikle deres potentiale. Selv vi privilegerede indbyggere i et såkaldt velfærdssamfund, hvor vi i et par generationer ikke har decideret sultet og manglet tag over hovedet, er røget i fælden. Vi er forbrugsslaver, gældsslaver, luksus-slaver, nydelsesslaver, underholdningsslaver, adrenalinslaver, drug-narkomaner, workaholics, medie-monopol-slaver, lidende af mobiltelefonitis mortalis + diverse.

Hvordan kan det være, at mennesker har været så styret af misbrug, for magtmisbruget har ramt både misbrugerne og de misbrugte? Darwinisternes standard-forklaring med, at mennesket er født som et ondt væsen, er den tåbeligst tænkelige forklaring. Tror de overhovedet selv på det? De dummeste blandt dem gør nok. Onde mennesker findes, de hedder psykopater, men at der er opbygget et helt samfund på deres betingelser er helt ude i hampen som fyldestgørende forklaring. Så selvdestruktive er mennesker ikke. Når mennesker får hæderlige livsbetingelser eller rettere: når der ikke er nogen, der kommer og smadrer-stjæler-forgifter-forbyder deres livsbetingelser, så er mennesker kærlige, opfindsomme, opbyggelige, samvittigheds- og hensynsfulde. Så skaber de sunde samfund, hvor de universelle værdier får deres naturlige plads og ikke bliver nedbrudt eller anbragt bag tremmer og strømførende pigtrådshegn.

Der må derfor findes en anden og dybere forklaring. Noget ikke-menneskeligt har med overmenneskelig snedighed lagt en række blokader, en række lag af stopklodser ind over det frie flow af energi. Det er tydeligst afspejlet i det verdensøkonomiske system. Pengesystemer er flydende energi (currencies), penge er noget der strømmer (current = strøm) som en energiudveksling – indtil den ikke strømmer længere, fordi en kæmpeparasit har stukket sin giftige snabel ind i strømmen og kortsluttet den. Verdensøkonomien er lige nu så syg som nogensinde, fordi parasitten i sin grådige stupiditet er i færd med at tage livet af sit værtsdyr.

Søforklaringerne

Der findes dusinvis, hundredevis af forklaringer på, hvordan et sådant perfidt projekt har kunnet lade sig gøre. Der findes søforklaringer, bortforklaringer, forklaringsforsøg hvoraf nogle oprigtige og alligevel utilstrækkelige. Andre såkaldte forklaringer gør overhovedet ikke forsøg på forklaring men konstaterer allerhøjest hovedrystende-skuldertrækkende, at sådan er det bare. Vi har manglet indsigt i, hvilke sære kræfter, der har opereret bag sløret = den store virkelighedsillusion. Men illusionen og løgnen bryder lige nu sammen. Det, der kommer til syne, er i mildeste fald … bizart. Vi er snarere på vej over i semi-fantasy, der mest af alt ligner et computerspil eller Harry Potter in Hell. Jeg vil gå så langt som til at sige, at vi er havnet i Dantes Inferno + Purgatorio.

Dantes otte etager i Helvede

Inferno = Helvede er beskrevet hos Dante som en frossen tilstand. Alle personer, vi møder her, er frosne, låste, fangne. Det er i et limbo. De har ingen vej ud – tilsyneladende. De er så at sige gentraumatiserede i en evig gentagelse af deres dødssynder. De er i stasis. Purgatoriet = Skærsilden er et lidelsernes sted, men lidelserne har her et renselsens formål, sjælene er på vej videre, formålet er forløsning, de brænder deres karma af. De er i en dynamisk tilstand i modsætning til helvede-limbos statiske tilstand.

Det er helvedes stasis, vi skal undersøge i dag, og det er her, det bliver mærkeligt og glider over i et mytologisk univers. For de, der er bekendt med Jung og gestaltpsykologi, arketyper, det kollektivt ubevidste, er tankesættet indenfor rækkevidde. Men vi er nødt til at udvide feltet, for her er der tale om ikke blot et indre psykisk-spirituelt fænomen men en virkelighed i en kombination af fysiske lokaliteter og ikke-fysiske, eller som vi i vores sproglige og forståelsesmæssige afmagt siger: overnaturlige. Overnaturligt i dette tilfælde betyder blot, at vi ikke har et sprog eller begreb for det endnu. Men det har vi alligevel, og det vil vi forsøge at anvende i det følgende.

Elementar

Først en definition af begrebet elementar. Ikke elementært som i elementært kære Watson i betydningen det er nemt nok at forstå, selvom vi står overfor en gåde. Sherlock Holmes fyrer den som regel af, når han allerede har løst gåden. 

Elementar er i forskellige åndsvidenskaber som f.eks Rudolf Steiner et ikke-fysisk energetisk væsen, der inkarnerer, repræsenterer eller betjener et element. I de spirituelle traditioner – og her er daoismen den mest klare i spyttet, hvor den vediske-buddhistiske kan være lidt for spraglet med dens mylder af skikkelser og billeder – er de primære elementer ild, vand, jord, luft og æter.

Vi indeholder alle disse elementer i vores organisme, og daoisterne definerer sjælen som de fem indre organer parret to og to.

Jord (gul) er mave-tarmsystemet + pancreas, for føde bliver formuldet i systemet
Ild (rød) er hjerte-kredsløb + thymus, den brændende kærlighed
Vand (blå) er nyrerne + adrenalerne, for vandet er livskilden, den dybe grund, og en naturlig død er et nyresvigt
Luft (hvid) er luftvejene, lungerne + milten, det er ret indlysende og behøver ikke speciel forklaring
Det femte element æter (grøn) er i daoismen metal-mineral og bor i leveren + galdeblæren, der er kroppens mineralsk-kemiske fabrik.

I Vesten – undtagen i alkymien – blev det femte element æter frasorteret i antikken, for materialismen begyndte allerede her at indfinde sig. De fire kan vi forstå, for det har naturvidenskaben og rationalismen tilladt os, men æter, det var sgu for mærkeligt! Det var også derfor Nicola Tesla blev henholdsvis ikke-forstået eller for de, der forstod tilstrækkeligt, karaktermyrdet, gemt af vejen og bestjålet. Og sandsynligvis også myrdet på sit hotelværelse, fordi han nægtede at samarbejde med … dem.
Derfor har vi i Vesten de fire temperamenter, hvor de andre steder har fem.

Så bemærk, hvordan daoisterne ser på disse fysiske organer som indeholdende elementerne til vores bevidsthed. Vi er et organisk samfund dannet af … organer. Bevidstheden ligger i organismen. Det ene organ kan overtage den ene dag: du har en sur galdedag, du har en passioneret hjertedag, du har en distræt lungedag, du har en rolig nyredag, du har en vegeterende mavedag. Daoistisk praksis går på at afbalancere de organiske energier og er på sin vis meget fysisk, men fysisk på et besjælet og ikke-materialistisk-reduktionistisk-mekanistisk måde. Hvor kinesisk medicin har 5.000 år på bagen, har vestlig medicin som den fremstår i dag kun 110 år på bagen, for det var medicinalindustrien, der skabte den.

Der er begreber for elementarvæsener i de antikke fortællinger og i naturfolkenes forståelse af luftens, vandets, ildens og jordens ånder. For de gamle og dem derude i udkantsverden var dette skinbarlig virkelighed. De troede ikke på det, de vidste det. For os er det skrøner. Vi sidder gladeligt og kigger på dansende skygger på fladskærmen i Platons Hule, mens vi kalder dem derude eller dernede for overtroiske. Det er lige så projicerende som skyggerne i hulen.

Det viser sig måske, at de derude og dernede og de dengang havde trukket det lange strå. Vi skal måske revidere udtrykkene overnaturlig og overtroisk. Måske vi skal smide dem i skraldespanden, fordi de repræsenterer VORES skrøne om verden og VORES projektion af os selv over på de kulturer, hvis begrebslighed vi ikke forstår.

Tomb Raiding

Der har for nyligt været foretaget en form for tomb-raiding på en stribe sites i verden. Ikke tomb-raiding som når Lara Croft smadrer løs på en eller anden forsegling af et obskurt tempel i et computerspil. Eller Spielbergs Indiana Jones. Heller ikke gravrøveri, der har været en big business for lokale tyveknægte – og fodringskanal for museer helt andre steder i verden, der har været hælere for leverancerne. I mange tilfælde har museer i England, Frankrig og i Vesten generelt aftaget direkte fra den kolonialistiske udplyndring begået med deres egen regerings blåstempling og under beskyttelse af deres eget militær. Hvis vi i Vesten skulle levere tyvegodset tilbage til deres retmæssige ejere, så ville der stå hele afdelinger tomme i Louvre, British Museum og det store museum på museumsøen i Berlin. Glyptotekets egyptiske samling i København ville stå tomt, det islamiske museum i Kronprinsessegade ville stå halvtomt, for hr. David, den jødiske kunstsamler, købte gladeligt tyvegods fra sine skumle kontakter i den del af verden.

Vi taler her om en non-destruktiv, ikke-kriminel og meget diskret tomb-raiding, der har undersøgt og håndteret energier og energivæsener, der alle – eller næsten alle – befinder eller befandt sig på hellige steder. På de fleste lokaliteter befinder sig bygninger knyttet til verdensreligionerne opført ovenpå tidligere kultiske steder. Det er almindeligt accepteret, at verdensreligionerne altid har opført deres helligdomme ovenover energetisk ladede steder, men her bliver vi klar over, hvordan det skal forstås. Der er tale om en lys og en mørk side af elementet. Den mørke side er anbragt af de mørke kræfter, der har besat Jorden i årtusinder for at misbruge elementet til at skabe ‘mørkt stof’. Mørket var nødt til at suge liv fra Lyset, for det havde intet liv i sig selv. De i det følgende beskrevne steder indeholdt bundne elementer, der nu er sat fri. Den mørke side, den sorte magi, som vi ville kalde det, er med andre ord ophævet og forløst.

Elementar-væsener har været bundet i stasis på en række lokaliteter på Jorden – stasis er kunstigt nedlagt i dvale. De var her i tidernes morgen for at beskytte Jorden mod elementernes rasen.

Elementarvæsenerne er æteriske højere væsener fra 8. eller 9. tæthed og dermed tæt på Livskilden i Universet. Et ‘væsen’ er et bevidst værens-element. Er du der endnu? Du har ligesom jeg lov til at tage et gran salt – eller en hel pose med, for følgende er totalt far-out-i-hampen i forhold til vores normalitetsforståelse af virkeligheden. Men det er stadigvæk værd at tage med i betragtningen, at vi, når vi dømmer det ude-i-hampen, samtidigt dømmer størstedelen af jordens befolkning, der stadig har en eller anden grad af kontakt med naturen og stadig besidder deres kulturs gamle forståelse af natur og virkelighed, ude i hampen. Er det ikke bare en gang modernistisk etno-racisme? Tænk lige over det.

ILD – Tuvalu, Polynesien, Nanumanga Ildhulerne

Ifølge et sagn hos befolkningen findes der et stort hus under vandet,. Jaja, tænkte missionærerne og kolonialisterne, de har en livlig fantasi de små vilde børn i bastskørter. Men i 1986 fandt nogle dykkere rent faktisk det store hus under vander. De fandt ildhulerne. Her fandt de forskellige billeder og inskriptioner relateret til elementet ild. Det viser sig, at et elementarvæsen, der repræsenterede-inkarnerede-implementerede elementet ild var bundet til stedet. Det var et kvindeligt væsen, og de lokale kendte hende. 

Lidt forståelsesramme for vores manglende forståelse – med fare for gentagelse. Den slags oprindelig og gammel folketro har vores kultur enten dæmoniseret, latterliggjort, ignoreret eller kaldt for overtro i betydningen jaja, de vilde derude er som små børn, der dyrker deres livlige fantasier, men vi-VI er de voksne, der har lagt den slags pjat på hylden. 

Vi har til gengæld i allerhøjeste grad vores egen overtro, vi er de vitterligt overtroiske, mens vi projicerer dette patologiske kompleks ud på dem. Når vores modernistisk-reduktionistiske-materialistiske kultur og førhen kristendommens tvang har gjort alt derude på landet (pagant) eller dengang blandt vore forfædre (hedensk) til ondskabens dæmoner uden skelne mellem kvaliteter og egenskaber og uden forståelse af VIRKELIG betydning, det være sig ondt eller godt, så har de mørke kræfter fået frit spil til at udfolde sig. Det fremstår mere og mere tydeligt, at religionerne og især de tre abrahamiske religioner selv har en mørk side, et mørkt formål, og at et præsteskab via deres organisationer og deres dogmatik har lagt en spændetrøje henover den menneskelige livsenergi og forståelse af, hvem vi er, og hvad vi omgiver os med.

Dette skal sammenholdes med, at religiøsitet eller spiritualitet  er en naturlig og uundværlig del af den menneskelige natur. Det er helt autentisk. De mørke kræfter har altid været klar over, at deres hovedinstrument til at undertvinge menneskeheden har været at trænge ind i og besætte dette felt. Hvor Lyset har haft sit bosted, har Mørket søgt at slå sig ned. Intetsteds som i Vatikanet og indlejret i den katolske organisation har Fanden haft sin daglige gang. De mange millioner af oprigtigt troende har for lederskabet i det kirkelige styresystem været den livsenergi, som de har høstet. Det har de gjort under dække af godhed, frelse, forsoning-forløsning, velgørenhed. Men disse værdier er folkets livsenergier, som de så at sige har patenteret.

Det er et ganske svært og paradoksalt emne. Man kan ikke tale om det uden at fornærme nogen. Det må da være sådan, det kan ikke undgås. Men tillad mig også at udtrykke min respekt og medfølelse med alle de oprigtigt troende, hvis gudsforhold er blevet bundet og institutionaliset og rent-ud-sagt udnyttet, men som samtidigt har formået at bevare deres naive på-den-gode-måde åndelige integritet. Det er her, vi finder den virkelige godgørenhed. Jeg ser absolut ingen modsigelse mellem at have et gudsforhold sammen med en viden om, hvordan en magtfuld institution har lagt sig imellem med en ganske anden agenda. Jeg vil stærkt advokere for en emancipation, en frigørelse, en tagen-kirken-tilbage til menneskene – hvis det efterhånden overhovedet kan lade sig gøre. Lad os aldrig smide barnet ud med badevandet, men undskyld mig: det trænger altså til et grundigt bad!

Denne Mørkets parasitteren på Lyset, som vi har fornemmet uden at kunne sætte ord på det, giver høj grad af mening. Det var en binding af lys-energi via sort magi. 

Sort magi er særdeles virkeligt og ikke fantasy-underholdning: Læs: Magi
Skeptikeren-ateisten-materialisten spørger selvfølgelig, hvad eventyrernes begreb for sort magi har at gøre med f.eks storpolitik i et post-informationssamfund? Svaret bliver derfor: Sort magi har ALTING at gøre med det hele, for det er simpelthen manipulation af virkeligheden, propaganda, hjernevask, syntetisk massepsykose og -hypnose, masseformation, mediekult, politisk hokus-pokus, forførelse og falske flag, transhumanistisk (umenneskeliggørende) zombificering, medicinal-teknokrati og Asklepius’ tryllestav.

*

Efter denne afstikker tilbage til hovedstien. Så da indbyggerne på øgruppen Tuvalu i Polynesien, Stillehavet hørte, at Ildvæsenet i det store hus under vandet – ild under vand, hvor forunderligt er det ikke? – var vækket til live af sin stasis og frigivet, blev de ovenud lykkelige. Det gav fuldstændig mening for dem, for det var netop, hvad deres legender fortalte dem, skulle ske engang, og den dag var så rent faktisk kommet. 

Anti-lokaliteten med anti-ild eller mørk ild befandt sig på en anden ø i Polynesien, Cook Islands, i Rimu Rai begravelseshulen på en af de syv øer = Atiu. At den elementale ild er lokaliseret i Stillehavet giver også mening, når man kender til The Ring of Fire, bæltet af aktive undersøiske og oversøiske vulkaner, der strækker sig som en ring vest for Australien og videre op langs Indonesien, Filippinerne, det Sydkinesiske Hav, Japan, over til Canada og ned langs den nordamerikanske og sydamerikanske kyst. Det er så ikke en fuldstændig ring, da der er et slip fra Chiles sydkyst og hele vejen over til Tonga. Rent marine-geografisk er der en hel ring af grave (trenches) altså kæmpe fordybninger i havbunden, Tongagraven, Bougainvillegraven (Salomonøerne), Marianergraven (Mikronesien), Sundagraven (Java), Filippinergraven, Ryukiugraven, Izu Boni-graven, Japangraven (alle tre udfor Japan), Kurillergraven (Rusland), Aleutinergraven (øbæltet mellem Sibirien og Alaska), den Mellemamerikanske grav, Peru-Chilegraven. Men vi skal i virkeligheden trække ringen sydover til Antarktis, hvor den sydligste vulkan, den højeste aktive vulkan på Jorden Mount Erebus befinder sig. Vi går igen, som man siger med et alkymistiske udtryk gennem ild og vand. for midt i de enorme ismasser står der altså en sydende vulkan og udsender lava. Og så er ringen faktisk fuldstændig, for Antarktis forbinder netop Sydamerika/Stillehavet – hvor Ildlandet ligger – med vandet ud for Australien/New Zealand.

Midten af vulkanbæltet, altså Stillehavet er samtidigt Jordens varme hjertedel, der tilfører havstrømmene den varme energi, der så flyder vestover og ender = vender til kolde havstrømme, hvilket sker i polarhavet udfor Grønland, hvor det flyder den anden vej tilbage på dybt vand. Uden denne globale cirkulation, ingen havstrømme og intet liv på Jorden. Bemærk også, hvordan vi på denne måde begynder at beskrive Jordkloden som en stor organisme, der har de samme elementer-organer som den menneskelige organisme.

JORD – Jericho, Palæstina af besættelsesmagten kaldet Israel, Maqam an-nabi Musa, Mosestemplet

På dette sted var elementarvæsenet repræsenterende elementet jord lagt i stase.

Vi kender alle bibelhistorien om Jericho, der faldt i jorden ved lyden af ‘trompeter’, hvad det så end var (Joshuabogn kap 6). Altså syv gange rundt om byen i syv dag truttende i syv vædderhorn, osv. Træd et skridt tilbage, og det lyder mere som et frekvensbaseret energivåben, der fremkaldte jordskælv, ligesom historien om Sodoma og Gomorra mere lyder som en form for atomsprængning. I Mosestemplet var den lyse jordenergi lagt i stase og bundet. Dens mørke modpol befandt sig i samme område på et sted kaldet Rahebs Hus udenfor Jerichos mure. Fra dette sted blev den elementære jordenergi kanaliseret over til jordskælvsenergi. Mosestemplet, det jødisk-muslimske navn for et urgammelt site længe før jødedom og Islam, var altså skabt til stabilisering-neutralisering af denne elementarkraft, hvor Rahebs hus var det overlay, den indkapsling og omvending af energien beregnet på destruktion (weaponization), der netop er beskrevet i historien om Jerichos fald.

Hele Joshuabogen er én lang fortælling om, hvordan jøderne – altså en gruppe egyptere under Akhenaton/Moses blev smidt ud af Nedre Egypten (nord-Egypten, Nilen løber nedad bakke) og måtte flygte til Sinai, hvorefter de tager på krigstogt hele vejen op gennem Galiæa/Palæstina og smadrer alt, de kommer i nærheden af. Mon ikke landet der flyder med mælk og honning snarere var landet der flyder med blod?

Lidt mere uddybning til forståelse af stasis-fænomenet. Hvordan skal vi forstå det? Når man lægger et elementarvæsen, eller som vi senere skal se, mennesker i stasis, så bliver de til batterier. De producerer energi. Og ligesom på solcelleanlæg er der installeret en konverter, et aggregat der omvender energien. Her bliver den lyse energi, som er deres essens eller væsen, konverteret til mørk energi beregnet på at fodre mørkets væsener og de mennesker, der er inficeret deraf på bekostning af os alle, der skulle have nydt godt af energien.

Dette er indrømmet en særdeles okkult forklaring af fænomenet, men der er ingen anden måde at gøre det på.

VAND – Maya-Devi-templet i Lumbini, Nepal, Gautama Buddhas fødested

På dette sted var elementarvæsenet repræsenterende elementet vand lagt i stase.
På samme sted var dets mørke transformation lokaliseret.

Himalaya, Nepal, Tibet, Bhutan, Ladakh/Indien er udspringet for de 19 store ferske vandmasser, der flyder nedad og udad mod havet. I Indien/Pakistan er det Indus, Bramaputra, Ganges, livmoderen. Det er moderskødet for forstervandet til den største af alle verdenskulturerne, den indiske. Denne kultur var så stor, at Misundelsens Imperium, det britiske på den ene side gjorde alt for at netone og nedgøre dets storhed, mens det på den anden side ikke kunne skjule sin næsegruse beundring for kulturen og landet. Sammen med det muslimske Moghul-styre, der varede i 700 år og ombragte 100 millioner indere, transformerede briternes plyndringstogt Indien fra den mest betydningsfulde handelsøkonomi i Verden til et såkaldt udviklingsland med fattigdom, sult og hungersnød, som det endnu ikke er kommet sig over.

At Mørkets Kræfter valgte kilden til vandet, dets udspring kan ikke være tilfældigt. Igen: uden vand intet liv. Vi er 90% vand som menneskelig organisme. Foran Maya-templet (maya betyder vand), ligger der en vanddam, og her finder bindingen sted. Og igen er det heller ikke tilfældigt, at oprindelsen til en af verdensreligionerne (selvom buddisme historisk set er en direkte forlængelse af hinduismen) er besat af en kraft, der udsuger dets energi. Og så er det jo interessant, at en anden betydning af maya er slør eller illusion, for var det ikke det, der hermed fandt sted? Det er som et vindue, man kan se ud af, men fordi det regner, og vandet driver ned af ruden, så er alting udtværet.

VIND – Roskilde Domkirke

På dette sted var elementarvæsenet repræsenterende elementet vind lagt i stase.

Den havde vi ikke lige set komme i dette lille vindforblæste land, hvor alle træer læner sig mod øst efter livslangt pres fra Vestenvinden. Vi ved som danskere, hvad vinden kan udrette af skade, men også hvordan den har båret en søfarende nation rundt på havene fra vikingetid til sejlskibenes storhedstid. Det er kun skibe af Maersk container-size, der kan være ligeglade med vind og vejr.

Danskere taler meget om vejret, fordi det har betydning. Landboere er obs på vejret, fordi det styrer deres arbejde. Byboere i storstaden brokker sig over vejret, fordi de synes, at det er ulækkert at blive våd og irriterende med modvind på cykelstierne. For fiskere kan det betyder liv og død. Danmark har, når vi ser på kortet, en central placering i komplekset Østersøen, Øresund, Kattegat, Skagerak og Vesterhavet/Nordsøen. Vi har i historiens løb kontrolleret området – selv når vores inkompetente og degenererede kongefamilier har fucket det hele op, de familier, der ligger til hvile i krypten i Roskilde Domkirken sammen med det elementare vindvæsen i stase – der nu omsider er sluppet fri.

Det er interessant, at Harald Blåtand og Svend Tveskæg er ‘begravet’ der – selvom de ikke er begravet der. Og at Margrete Estrid er begravet der uden sin mand, kong Harald Hen, der ligger i Dalby i Skåne. Og at den nuværende Margrete II allerede er begravet der, selvom hun ikke er død endnu. Interessant er også, at hendes far Frederik IX, der var den mest folkekære konge i Danmarkshistorien, blev smidt ud af domkirken og må hvile sine bene udenfor.

AETER – Rujm el-Hiri, Golanhøjderne

På dette sted var elementarvæsenet repræsenterende elementet æter lagt i stase.

Aeter, det femte element, chi, prana, vril, magnetisk energi – er konsekvent fornægtet af materialistisk naturvidenskab. Æter – og nej det er ikke dét, man bruger til at bedøve folk med – er livsenergi, og fysisk-spirituel praksis som yoga og chi-gong + alle østlige martial arts arbejder bevidst med at styrke og beherske denne energi – kampsport er en latterlig oversættelse, det er en kunstform, som man så selvfølgelig har reduceret til en sportsgren, så udøverne ikke myrder hinanden på stedet, hvilket er det direkte formål med fysisk krigskunst mand-til-mand. Men træningssystemet er et helt program i sig selv. Det er ikke tilfældigt, at Shaolin-skolen er lige dele benhård kamptræning og spirituel fordybelse.

Prana-chi er ikke kun organisk energi for levende væsener – dyr og planter inkluderet – det er opskaleret jordens energi, solsystemets energi, galaksens energi. I stor skala er det magnetisk energi, plasma når det bliver højladet og aflader, m.m, og der findes endog intergalaktiske filamenter af plasmaenergi. Altså hvis man undlader at spørge mainstreamvidenskaben og vender øret og blikket mod Det Elektriske Univers – Wallace Thornhill o.a. der i dén grad sidder med det lange strå og nærmest bare venter på, at mainstream astrofysik skal bryde sammen i sin egen vildfarelse med BigBang, Sorte Huller, dark matter/dark energy. Glem alt om den latterlige og udokumenterede tyngdekraft. Isaac Newton havde sit eget problem med tyngdekraft (psst, han kunne ikke få den op at stå):
Læs: Ophævelse af tyngdekraften

Rujm el-Hiri har et cirkulært design, som man finder forskellige steder i verden. Det er blevet kaldt for Golans Stonehenge, men det er for upræcist, for det er ikke en krans af megalitter – måske ‘minilitter’ i ordnet formation. Det minder mere om de millioner af stensætninger, der findes i Sydafrika, verdens største forekomst af stensætninger, som stort set ingen har hørt om, med mindre man kender Michael Tellingers forskningsprojekt. Det minder om den struktur af koncentriske ringe, som Atlantis efter sigende skulle have haft. Og Karthago. Og det mystiske site på Orkneyøerne kaldet Scara Brae. Her kunne vi blive ved, for hvis vi gled henover Jorden via Google Earth, så ville lignende cirkulære strukturer dukke op i 1000-vis af sites især i ubeboede områder. Ofte kan de kun ses fra luften, og når man befinder sig på lokaliteten, er de blot en rodebunke af sten.

Strukturen med koncentriske ringe minder mere om strukturen i en elektromotor.

Golanhøjderne er et område, som besættelsesmagten Israel stjal fra Syrien og Libanon. Det har altid været et område, som Mørkets Magter har tilstræbt at sætte sig på. Det er den sydlige del af Kanaan’s land, hvor kulten omkring dæmonen Baal fodrede sig med menneskeofre. Det er i Golan, vi finder anti-korsfarerborgen Nimrod ved Hermonbjerget opkaldt efter Nimrud eller Marduk. Det var et værn mod korsfarerne under navnet Qal’at al-Subeiba (borgen ved den store klippe). Det er faktisk den mystiske trosgruppe druserne, der gav den dets navn Qal’at Namrud. Og selvfølgelig ligger der en israelsk settlement lige ved siden af, for det er måden, israelerne ulovligt har annekteret mere og mere land på.

Elementalvæsenet for aeter er sat fri, og dets mørke antidot er lukket ned.

*

Disse fem elementer er de fem universelle organiske elementer, der hører hjemme på Jorden. Og uden tvivl andre steder i universet. Metal og mineral er tilhørende det æteriske element (jf. den daoistiske model). Med jord menes der ikke bare f.eks muldjord. Der er mange former for luft, og flere planeter i solsystemet er gasplaneter, der domineret af luft-elementet.

Derudover fandtes og findes der seks uorganiske eller kunstige elementer på Jorden, der ikke burde findes her, men som er indsat af de, der tiltvang sig kontrolleren med planeten og alt dens liv.

TID – Thulebasen

Tid er en kunstig størrelse. På græsk Kronos. Kronos åd sine egne børn – her grusomt illustreret af William Blake:

Tid eksisterer ikke, siges der lidt flot. Og dog oplever vi den som cykliske bevægelser. Tiden er mere vores oplevelse og vores opmåling af disse bevægelser. Jorden roterer en omgang om sig selv om dagen. Stjernehimlen og Månen roterer om natten – og nogle gange kan den ses om dagen også – Jorden roterer om Solen en gang om året, Solen roterer om stjernen Sirius i løbet af 24.000 år, og tilsammen roterer de om det galaktiske centrum i løbet af estimeret 225 millioner år – det siger sig selv, at det må være et estimat baseret på observationer + matematik + antagelser kaldet for en teori.

Det er interessant, hvordan teologien har tilstræbt at inddæmme og dogmatisere tiden. Den kristne/katolske tidsregning består i, at Gud skabte Verden engang, hvorefter tiden kører som et urværk til en en dag, hvor Verden går under. Katolsk tid er derfor lineær tid. En katolsk-jesuittisk præst og videnskabsmand ved navn Lemaître kom op med teorien om The Big Bang, der transformerede Lad der blive lys (Fiat Lux) fra Genesis til noget, der lignede videnskab. Katolikkerne tog selv deres tidsbegreb fra den egyptiske atomisme og historien om Aten, der sad og kedede sig i sit kosmiske tomrum og derefter gokkede den af, så hans sperm skabte Universet. Lemaître brugte udtrykket det oprindelig atom. Han er altså atomist. Og var det ikke Aten/Aton-kulten og Achen-Aten = Moses og hans følgeskab (Hyksos), der kaldte sig for jødernes folk eller israelitterne, der skabte Jødedom, som vi kender den, og som igen skabte Kristendom og Islam … var det ikke dem, der var de oprindelige atomister før den græske skole? Og her indhenter og ‘katolicerer’ denne atomistiske kristendom så videnskaben i vor tid og fodrer den med en 3.000 år gammel skabelsesberetning til atomfysikken.

I modsætning hertil står de ikke-abrahamiske religioner og de kulturer, der har befundet sig udenfor deres indflydelse – hvilket ingen af dem har, da imperialismen/kolonialismen kom og bankede det ind i knolden på dem – men i princippet det cykliske princip for tid. Hvis vi studerer og seriøst prøver at forstå deres tidsopfattelse og det såkaldt cykliske begreb, så er det hverken en lineær eller cyklisk-cirkulær (rundkørsel) tid. Vi kører ikke i karussel. Vi kører i en dynamisk spiralform, hvor der lægges lag af eksistens henover i forvejen afviklede lag af eksistens med mulighed for at udløse kommende lag af eksistens. Og her er selve sproget en barriere, for når vi siger ‘i forvejen’ og ‘kommende’, så er vi tilbage i vores lineære tidsopfattelse.

Hvis man spørger et medlem af et af de oprindelige folkeslag – og siden vi har været der allerede, så lad os spørge deres efterkommere på Tuvalu, Polynesien, om deres forfædre var nogle, der levede engang? Hertil vil de sige, at de stadig er levende iblandt dem, og at de stadig kan tale med dem. Spørg efterkommerne af mayaerne i Chapas, Mexico, hvorfor de fejrer De Dødes Dag og tilbringer hele natten på kirkegården på den anden side af bjerget, og de vil fortælle dig, at det er for at tilbringe tid med de, der drog over på den anden side, og som de stadig taler med. Spørg høvdingen for de oprindelige fiji-beboere Tui Ma LomaLoma – jeg har selv talt med manden uden dog at have spurgt ham om netop det – så ved jeg, at han ville sige, at det sunkne stillehavsrige Moo ikke er noget forhistorisk og hedengangent men et eksisterende kontinuum lige-her-og-nu. Det er aldrig forsvundet. Han kalder det imidlertid for Lemuria, hvor jeg tillader mig at mene, at det er to forskellige lokaliteter, da jeg mener Lemuria befandt sig i Det Indiske Ocean mellem Indien og Madagascar. Men begge lokaliteter er sunkne kontinenter, og det er meget sandsynligt, at Lemuria-kulturen – og vi kan kun gætte på, hvornår den fandtes – er oprindelsen til Stillehavsboerne, der tog østover. En lignende sunkent kontinent findes omkring Hawai i retning af Påskeøen i det østlige del af Stillehavet.

Vi behøver ikke gå længere end til Nordsøen, hvor vi har en sunken landmasse kaldet Doggerland. Ved Azorerne i Atlanten er der tegn på en sunken civilisation. Udfor sydvestspidsen af Cuba ligger der en sunken by. I Cambraibugten ligger resterne af Dwarka, Krishnas by. Der er Yonaguni ud for Japans kyst. I Middelhavet ud for Sicilien, Malta og Cypern er der sunkne bygningsværker. Havnen udfor Alexandria svømmer med faldne skulpturer. Hvad findes der ikke nedsunket på landjorden, fx alle de tepe’er, der dukker op i det sydlige Tyrkiet. Eller hvad findes der ikke under isen i Antarktis? F.eks et par pyramider 10x så store som dem i Giza.

De oprindelige folk har alle profetier om vor tid i Tidens Kontinuum.
Vores kultur derimod er en historie om Tidens Fængsel.

Ligesom Thulebasen som nedsunken i is-konstruktion er tiden ikke en naturlig størrelse men noget, der blev skabt med et formål. Der er en grund til, at amerikanerne har interesseret sig så voldsomt for Thule, hvilket vi har tilladt dem, for hvad skulle vi ellers gøre? de ville bare smadre os, hvis ikke. Strategisk betydning, javel og helt sikkert. Det syntes deres ordensbrødre nazisterne også, at Nordgrønland udgjorde (jf. Thule-selskabet). Det var derfor, vi oprettede Siriuspatruljen under WW2 = for at fjerne de tyske patruljer i området. Som vi ved (hvis vi ved det), er CIA opstået via OSS, der var importerede nazister fra Operation Paperclip – hjulpet på vej af Vatikanet. Men der er meget mere i historien end militær strategi. Der foregik-foregår noget særdeles okkult deroppe under isen – udover atomvåben, der ellers officielt er bandlyst på dansk territorium, bortset fra når det er amerikanerne = Imperiet som man ikke modsiger, for ellers … Et klamt eksempel på politisk dobbeltmoral. Lad mig foreslå, at Thulebasen bl.a har været en central for menneskehandel og menneskelige substanser. Der er jo dejligt køligt deroppe.

MINERALER – Turm Schlossberg, Schloss Freudenstein i Freiburg, Tyskland

Mineraler er det samlede mineralske felt og ikke kun de mineraler, der findes i jordoverfladen og som cirkuleres af planter og dyr/mennesker ej heller blot de mineraler, som er genstand for minedrift og industri. Det er det også, men det er hele Jordens og andre planeters indre komposition. 

Mineraler er bl.a, hvad der fejlagtigt kaldes for fossilt brændstof aka olie. Der er ingen af de større olieselskabers topledelse, der tror på skrønen med, at olie er fossilerede dyre- og plantedele eller dinosauruslort fra urtiden, men de vedligeholder og spiller med på skrønen ud fra det business-strategiske princip om, at hvis noget er begrænset, så er det kostbart, og hvis noget er kostbart, så kan de sætte prisen og tjene kassen. Det hedder udbud-og-efterspørgsel. Det hedder også mangelvare-princippet. Olie er en flydende substans, der dannes i Jordens indre via dens interaktion med Solens energifelt. Det bliver konstant dannet og fornyet. Russiske olieselskaber opdagede det ved, at de genåbnede formodede udtømte oliefelter – og de udtømte felter var fyldt op igen. Hold da op-for-en-masse dybde-depoter af dinosaurus-afføring, der skal til i urtiden for at gøre den slags!

De færreste ved, at der findes store naturlige guldreserver i den dybe undergrund, og endnu færre ved, hvad de skal til for. Guld er nødvendigt for at afbalancere Jordens energi i forhold til Solens. Det mytologisk-historiske verdensbillede griber voldsomt om sig her, for vi taler både om solkultene i antikken og guld som fundament for vores verdensøkonomi. Det inkluderer også historien om, hvordan dette verdensbillede blev vendt på hovedet ved at fornægte guldreserver som opbakning af økonomierne, så de dansende om guldkalven kunne trykke pinocchiokugle-penge ud af den blå luft.

RUM – Sankt Moritz, Schweitz, den hældende kirketårn i Sankt Mauritius-kirken

Denne kirke er bygget ovenpå et energetisk sted, hvor rum er skabt i vores bevidsthed. 

Det er her, jeg selv har sværest ved det infokompleks, jeg prøver at formidle, og som indtil videre kun er en uge gammelt. Tid kan jeg forstå som et abstrakt og bøjeligt oplevelsesbegreb, men rum = de tre dimensioner er meget konkret. Når jeg støder hoved mod en dørkarm, så støder jeg fanderme hovedet imod en dørkarm! Jeg forventer en mere fyldestgørende forklaring, og jeg forventer noget i retning af begrænsning af menneskelig bevidsthed til de tre dimensioner = rummet, materien. Eller fanget i rumlig fysikalitet. Det vil vise sig.

Men på den anden side – det følger herefter:

MATERIE – Halifax, Nova Scotia

Denne syntetisk-kunstige elementar befinder sig under et historisk site kaldet Citadel, der er et otte-kantet kompleks. Dette er som alle de andre bygningsværker bygget over et meget gammelt site.

Materie er den begrænsning på den menneskelige bevidsthed og selvforståelse, der skaber materialisme, nihilisme, marxisme, nominalisme, positivisme, rationalisme, empiricisme og reduktionistisk videnskab.

Citadel var et fort opført i den engelsk-franske strid i 1700-tallet. Min fornemmelse siger mig – og dette er kun en teoretisk fornemmelse – at fortet er opført på et indiansk helligt site. Det første fort – ikke det, der er tilovers i dag – blev i hvert fald opført som et forsvar mod Mi’kmaq-stammen, der skalpede de indtrængende, som de ikke mente, hørte til her.

FRYGT – Falklandsøerne, Stanley på øen Malvinas , en skulptur med solsystemet

Denne skulptur mangler Venus og Merkur, og hvorfor gør den det?

Venus og Merkur er funktionelt Solens måner, men det er indtil videre uvist, hvad dette skal betyde. Vi kan dog være ret sikre på, at det ikke er tilfældigt. Folk, der bestiller den slags kunst, er folk der ved noget, som andre ikke ved. Det er ikke engang sikkert, at kunstneren er sig bevidst om det, for vedkommende har bare fået en god løn for at opføre sit makværk.

Mørkemenneskene – er de i øvrigt menneskelige, eller er de en form for lobotomiserede manchuriske kandidater, robotter, zombier, hjernevaskede, psykopater? – kan godt li’ depraveret okkult kunst med sataniske undertoner. Deres bestilte makværker kan ses på særlige steder som Audienshallen i Vatikanet, Lufthavnen i Denver, Georgia Guidestones (nu sønderbombet), Shivastatue foran nedkørslen til CERN. De har alle visse sataniske og dødskultiske undertoner.

Den her fætter kan vel næppe kaldes for kunst men snarere en gang sammensvejset skrot af genbrugsmaterialer.
Læs: Skønhed i eksil

Frygt er det modsatte af kærlighed. Ikke had men frygt. Cellebiologen Bruce Lipton er af samme mening og siger, at det er to tilstande, der karakteriserer hver celle i kroppen. En celle kan enten være i en tilstand af kærlighed = vækst og trivsel eller frygt, hvor den trækker sig sammen. Vi kan umuligt have undgået at bemærke, at frygt indgår som et obligatorisk element i alle dele af styresystemet. Magtudøvere bruger ALTID frygt som et våben, et middel mod os, så vi makker ret og trækker os sammen. Al såkaldt sikkerhedspolitik går ud på: Nå, I føler jer nok usikre, gør I ikke, men vi kan tilbyde sikkerhed. Forsikringsselskaber bruger den samme salgstaktik. Medicinalbranchen er blevet stinkende rig på at skabe frygt. Politikere bruger frygt for at blive valgt og for at holde sig på taburetterne. Krigsmagere lever og ånder af at skabe frygt for en fjende for at kunne starte en ønsket krig. Kirken skabte frygt for Fanden for at holde fårene i folden. Frygt-frygt og atter frygt. Frygt er et program vendt mod menneskeheden for at slå kærlighed og trivsel ihjel.

Og så er der hele historien om Falklandsøerne. Hvad pokker skulle Margeret Thatcher med en krig mod Argentina om et par ligegyldige øer? De var måske ikke så ligegyldige alligevel for Imperiet. Det er f.eks tæt på Antarktis, hvor der foregår besynderligheder. 

PARASITKONTROL – Purgatory skisted i Colerado, USA

Deres motto er Close to Heaven, fun as Hell. 

Purgatory er det latinske navn for Skærsilden, midt imellem Helvede og Himmerige, der hvor sjælen blev renset, jf. Dantes Divina Comedia.

Der er nok ingen sammenhæng mellem navnet på stedet og dets funktion. Men man kan vist roligt sige, at parasitkontrol har fået en ny betydning de seneste år. Der er virus og bakterier i luften, lille du. De har aldrig inficeret, som de inficerer nu. Var det ikke sådan, at dansktop-poporkestret Bjørn & Okay sang engang i de tidlige 1970’ere? 

Spøg og halbal-pop til side. Der er to former for kontrol med virus og bakterier og infektionssygdomme. Vi holder af at tro på, at de ansvarlige myndigheder gør deres bedste for at kontrollere og dermed forhindre mulighederne for masseinfektion. Men omvendingen af dette fromme ønske er, som det er blevet os pinligt bevidst i de forløbne år, at nogen-og-noget, der har kontrol over myndigheder og regering, gør deres bedste-værste for at sikre, at vi BLIVER inficerede og dernæst, at den løsning, der tilbydes imod infektionen er 10x værre end infektionen i sig selv. Og at vi ikke opdager, at de gjorde det, før vi ligger og raller. Altså seriøst, var det ikke simpelthen det, de kalkulerede med? For selvfølgelig ville vi opdage det, men giftblanderne havde fortalt dem, det de aldrig ville blive stillet til regnskab, for i mellemtiden var en tilstrækkelig del af jordens befolkning aflivet! Hvorefter de kunne stå frem og uforskammet indrømme: Ja selvfølgelig gjorde vi det. Og hvad vil I så gøre ved det? Men det var jo for det fælles bedste, det må I jo forstå. For ellers var Jorden gået under i ubæredygtigthed.

De kontrollerer parasitterne, så de gør mindst skade. Siger de, håber vi, de gør.
De kontrollerer parasitterne, så de gør mest skade. Må vi desværre konstatere.
Og hvis nogen skulle mene, at det er overdrevet at tillægge giftblandersyndikatet og deres opdragsgivere den slags motiver og agenda, så læs dog for fanden, hvad de selv skriver og hør efter, når udtaler sig om det! Det har selv proklameret det.

Dette synes at være essensen i det syntetiske elementarvæsen under skisportsstedet – der i øvrigt var et ventested for folk, der skulle videre til Silverton-sølvminerne i bjergene. 
Hemmelighedskræmmerne med deres utilgængelige installationer har en forkærlighed for huler, miner og bunkere. De er kældermennesker, der er forbundne med de lavere astrale planer og mørk energi.

*

Vi er ude efter en forklaring, der giver mere mening end forklaringen foran skærmen, up-front.
Vi har derfor søgt og skaffet os adgang til en forklaring bag skærmen, backstage.
Den er delvist spiselig og mestendels uspiselig, fordi en er uvant. Den er simpelthen weird!
Det er fuldt forståeligt, hvis folk i deres møde med forklaringen står af.
På den anden side er de forklaringer, der skal klargøre de anomalier, der hører til up-front-virkeligheden endnu mere weird og uspiselige for de/vi, der søger forklaringer, der giver fuld mening.

Den manchuriske kandidat

Hvis du ligesom jeg synes, at vi har været ude i det obskurt-bizarre, then you ain’t seen nothing yet!

Der er i en tidligere artikel skrevet, at den engelske dronning lå i stasis et sted i kælderetagen under Balmoral Castle i Edinburgh i sine sene år. Jamen, vil man indvende, hvem eller hvad var det så for en hattedame, man så inden hun officielt døde, og Her Majesty the King = Chucky blev indsat? Rent teknisk – som jeg har fået det forklaret af min kilde, og jeg har absolut ingen mulighed for at verificere det, men jeg tager alligevel chancen – sker det noget i retning af, at de bliver bedøvet og deres bevidsthed eller sjæl om man vil bliver sendt ad helvede til rent bogstavelig, altså ned i det lavere astrale felt. Jo mere lys, de indeholder, jo længere ned. Der er ni lag af tilstedeværelse i det mørke felt, ligesom der er ni lag i det lyse, for det mørke felt eksisterer udelukkende via energi fra det lyse. Hvor langt ned Mrs. Queeny havnede, meldes der ikke noget om (det kan næppe være langt). Det gjorde de med den hensigt at genplacere hendes sorte sjæl i tronfølgeren, når den tid kom. Her meldes der så om, at det ikke virkede denne gang. Chucky satte sig i tronstolen under ceremonien, hvorunder der var placeret de til sagen hørende avancerede sten eller hi-tech-krystaller og forventede at blive besat af noget i stil med Lucifer og opnå en særlig grad af magt. Det skete bare ikke, for uber-dæmonen var taget på … permanent ferie.

Hvad vi så i mellemtiden i stedet for den rigtige Mrs. Queeny er, hvad der går under betegnelsen en manchurisk kandidat. Jeg har selv måttet revidere mit begreb, da jeg ellers har betragtet dette fænomen som en person, der via et MK-Ultra traumatiserings-mindcontrol-program havde fået en split-personlighed. Altså i stil med Sirhan Sirhan, der blev dømt for mordet på Robert Kennedy, og som absolut INTET husker om det. Efter adskillige år sker der dét, at den afspaltede personlighed, der dengang blev fremkaldt via et signal, en ord, en lyd el. lign., går i opløsning. Hans søn Robert Kennedy Junior, der opstiller som præsidentkandidat i USA i 2024, har besøgt ham i cellen og er 100% overbevist om, at han er uskyldig. Ligesom mordet på JFK var det et CIA-værk, og MK-Ultra var et CIA-program.

Mit bud på RKJ’s chancer ved valget er, at de vil gøre alt for at svine ham til, og skulle det alligevel lykkedes, så likviderer de ham, ligesom de gjorde med hans far og onkel.

Men hvorfor hedder det egentlig en manchurisk kandidat?
Split-brain-fænomenet er stadig en forklaring, men det stikker dybere end det.
I Manchuriet, der som bekendt er et af de tidligere suveræne lande, som kineserne har besat-indlemmet i deres moderne imperium (ligesom Sinkiang-provinsen/Turkestan, Tibet og Sydmongoliet + andre randprovinser, findes der et gammelt jødisk samfund. Det er i grænselandet til nuværende Rusland, og i Stalintiden fik de tildelt området som den jødiske oblast. Det er et ægte jødisk samfund, der fandtes i dette afsides sted af Verden – ægte er i modsætning til de falske jøder, khazarerne, der i dag befolker staten Israel og udgør 80-90% af de, der kalder sig og selv mener, at de er jøder. Disse ægte jøder har holdt sig for sig selv – forståeligvis – og er flyttet op i bjergene. Mere om efterfølgende, hvad jødeforfølgelse gik ud på, og hvad ægte og falske jøder var (de kender ikke deres egen historie).

I den nuværende kinesiske del (navn) findes der en bygning kaldet Jerntårnet (The Iron Tower). Dette var stedet, hvor en særlig teknologi var installeret, der gjorde det muligt at lægge mennesker i stasis, hive deres bevidsthed ned i det lavere astrale felt og sende et slags zombievæsen op til overfladen med en kontrolleret mørk bevidsthed. Disse erstatnings-mennesker, der kom op til overfladen med en bevidsthedsoverførsel, havde den fulde viden om alt, hvad stasis-mennesket havde, de lignede personerne på en prik, men de var anderledes. De var styrbare, de udførte et program, som de var programmeret-designet til at udføre. Deres evt. ægteskabelige partnere eller nærmeste familie observerede muligvis en personlighedsforandring, men alle andre bemærkede intet.

Beklager billedkvaliteten, men der findes meget få billeder af dette mærkelige tårn i Manchuriet.

Denne okkulte teknologi er ikke klon-teknologi men noget andet, mere avanceret og mere skræmmende. Der er produceret 1000vis af disse ‘kandidater’ i skyggen af Jerntårnet, og mange af dem har opereret som kontrol-agenter i vigtige styreorganer som eksempelvis CFR (Council of Foreign Relations), WTO (World Trade Organisation), Verdensbanken, Den Internationale Monetære Fond (IMF), De Forenede Nationer (FN), Den Europæiske Union (EU), Bank of International Settlements (BIS), World Economic Forum (WEF) og en lang række lignende organer ved siden af eller underneden, hvor der var brug for agenter, der aldrig ville afvige fra programmet. På et tidspunkt vil der måske blive frigivet, hvor mange og specifikt hvilke personer, som var kendt eller ukendt i det offentlige rum, der har været sådanne manchuri’serede individer, og vi bliver muligvis overraskede. Der er et par stykker, jeg godt kunne have en mistanke om.

Disse ‘personer’ er seriøst scary shit. De har en slags højst ubehagelig infektion. For nylig var der en gruppe, der udfører, hvad vi kan kalde rengøring blandt ansatte, hvor disse væsener også var ansat. Denne gruppe var trænede professionelle folk, der var vant til at afhøre personer. Da de fik fat i nogle af disse inficerede personer bemærkede de, at deres reaktioner var fuldstændigt anderledes end normale mennesker. Der var ingen udslag i hjernebølger. De var som psykopater på steroider. Det var umuligt at udføre løgne-detektion på dem. Og her kommer det mest ubehagelige, da de blev nødt til at aflive dem, kravlede der noget, der lignede en slange ud, der havde slynget sig rundt om deres rygrad. Den eneste måde, de kunne dø på var at dekapitere dem, hvilket skyldtes, at de var holdt i live af denne mørke energi, der er anderledes end menneskelig livsenergi.

Teknologien i Jerntårnet er nu lukket ned, og det forlyder, at DeepState-inderkredsen især i Order of The Dragon er rasende over det, for nu har de mistet et vigtigt kontrolgreb. Det er nu bekendtgjort, at den tiloversblevne inderkreds ikke længere vil blive betragtet som mulige samtale- eller forhandlingsparter, for deres korrumpering er TOTAL. De er ikke mennesker, de er et irreversibelt program. De er nødt til at forlade dette sted, for deres program kender kun til sin egen automatik, altså destruktion.

Tårnet var – udover at være stedet, hvor de manchuriske kandidater blev skabt – et kontrol-aggregat for disse kandidater, disse zombie-væsener. Det bliver sammenlignet med et wifi-relæ, hvor kontrollørerne sender deres signaler ud som i et computerspil. Her sad XBox-, Playstation eller Nintendo-controlleren og spidsen af joystick’en, hvor-igennem spillet blev styret.

Melchizedek versus Merovingia

Det hele handler om udraderingen af en slægt, en blodlinje. En jagt på medlemmer af Melchizedek-linjen startede ved Kong Salomon. Han var selv medlem af denne linje af lysfyldte individer. Han var som udgangspunkt den viise konge, som der står om i Kongebøgerne i Det Gamle Testamente. Men som der står i Salomons Testamente, en af det bøger, der ikke kom med i Bibelen – den er også helt vildt mærkelig! – så konfronterede Salomon dæmonerne. Det startede ved, at en af hans arbejdere hver nat blev udpint og bestjålet af en dæmon ved navn Ornias. Da det kom kongen for øre, hidkaldte han dæmonen og stillede den til regnskab og bandt den via magi. Det skete ved den nøgle, der kaldes Salomons Segl (læs En Kosmologisk Model), og som han havde fået ved at henvende sig til Ærkeenglen Michael. Som i anden business er det godt at have de rigtige forbindelser. Ornias klagede over, at den bare var en stakkels underdæmon, hvorefter kongen tvang den til at hidkalde dens opdragsgiver Beelzebub (Baal), der herskede over alle dæmoner. Herefter udrullede der sig en hel stribe af dæmoner, der blev hidkaldt for at fortælle, hvem de var, og hvad de havde gang i, hvorefter de blev sat i arbejde.

Et par af disse særligt hardcore dæmoner fortalte kongen, at han ville bukke under, og at Jerusalem ville falde. Begge dele skete. De fortalte også, at hans profeterede efterkommer (af Davids hus og slægt) ville blive ofret. Det skete. Kong Salomon indgik i mellemtiden en pagt med dæmonerne, så de byggede Templet, men han betalte efterfølgende prisen og blev opslugt af dæmonien. Den viise konge i Biblen endte som en zombie.

Så vidt skrifterne, men hvad vil det så sige? Det vil sige, at han blev lagt i stasis. Melchisedek-linien var det, der i Biblen hed ‘af Davids Hus og Slægt’, de sjæle der var tættest på Kilden, de der blev udvalgt af de ægte jøder og førhen af egypterne som præster. Jøderne på det tidspunkt havde den højeste koncentration af denne linje, så det var, hvad deres modstandere gik efter. Og disse modstandere besad teknologien – den sorte magi – til at lægge folk i stasis. Merovingierne er en kunstig linje skabt som et produkt af denne stasis, hvor lys energi transformeres til mørk. Produktet er zombierne, der bliver sendt op fra det lavere-mørke astrale felt. Vi ser dem slå igennem som en kongeslægt med Charlemagne, Karl den Store, faderen til de europæiske kongehuse.
Læs: Den døende gud – kabbalismens historie , hvor det beskrives, hvordan komponenterne i den merovingiske blodlinjer forenes via exilarken fra Jerusalem, Jesus’ blodlinje, de kongelige slægter og en masse andet obskurt.

Rothschild-dynastiet er et produkt af dette zombie-projekt. Den britiske kongefamilie ligeså, og de skabte Misundelsens Imperium, der har styret verden i 500 år. De er The Blue Dragon-divisionen af Order of The Dragon. Rothschild’erne har selv udtalt: Vi kan spore vores familie tilbage til Nimrod = synonym for Marduk. Marduk var det hidtil udødelige væsen, der døde i 2014, og som var det ekstremt udspekulerede overhoved for styresystemet på Jorden. Det er disse falske jøder, merovingierne repræsenteret ved Rotschild-dynastiet, der organiserede og finansierede staten Israel og erstattede den oprindelige befolkning det være sig palæsitenensere og sefardiske jøder med azkhenaziske falske jøder, khazarer. De sorte jøder blev smidt på kamelrygge i nattens mulm og mørke og deporteret til Ethiopien.

Det var azkhenazim, der var indeni de falske jøder, eller som nogen har kaldt dem: De store jøder, der nakkede de små jøder. At jøder blev udsat for forfølgelse af nazisterne – nazi – og at nazi findes i ordet askhe-nazi er ikke tilfældigt. Denne forbindelse ses i en berømt plakat fra 30’erne. Den omhandler Hitlerjugend-bevægelsen, og drengen i forgrunden hed Rolf Breuer. Breuer er en Rotschild. Hans far finansierede nazibevægelsen, og drengen blev et af overhovederne i Ordenen og sammenkædede de to ordener. Han selv som Rothschild var Order of The Dragon. Nazisterne var Order of The Black Sun – svastikaet er fire arme ud af det 12-armede svastika for The Black Sun.

På samme vis: Klaus Schwab fra World Economic Forum er en Rothschild via sin mor og en Order of The Black Sun via sin far, nazigeneralen, der kørte lejre for Hitler. Det handler om styresystemets balance mellem de to ordener, så ingen af dem overtog.

Hvad er parallellen til Hitlerjugend i dag?
Allerede Østtyskland under Jerntæppet havde deres røde parallel
kaldet FDJ, Freie Deutche Jugend. Og landets hemmelige politi hed Stasi
I dag prøv med Black Lives Matter, Antifa, Generation Wokeness, neomarxister, neofeminazier, LGBTQ…’ere, økofascister/GreenPeace-aktivister, klimaforkæmpere.

Prøv med social justice warriors.
Prøv også med generation mobilbamse-onani, der tager uendelige serier af selfies, for hvis die Jugend ikke kan aktiveres, så kan de passificeres.

Nazisterne var selektive. De azkhenaziske falske jøder blev priviligeret udskibet til Palæstina med alt deres jordiske gods via Ha’avara-aftalen. De små jøder blev aflivet. Så anti-semitisme, hvad er så det, når vi bliver klar over, at der to slags jøder?

Der er egentlig antisemitisme praktiseret af de store jøder, de falske jøder, de ansvarlige for jødeforfølgelserne. De hader også arabere, og arabisk er et semitisk sprog. Og så er der den forkerte antisemitisme, der overhovedet ikke er antisemitisk, og som består i en kritisk afstandstagen til de store jøder, ejerne af de misbrugeriske banksyndikater, kritik af fasciststaten Israels overgreb på dens egne indbyggere og dens naboer, kritik af Chabad Lubowitch og Sanhedrin, kritik af ordensmedlemmerne, kritik af det zionistiske verdensprojekt, kritik af sabbattæisk satanisme, kritik af Netanyahu, kritik af Mossad og deres terrorvirksomhed, kritik af de angreb mod Syrien og Libanon, der sker den dag i dag, kritik af Israels support til ISIS. Eller kritik af folk som Hitlerjugend-drengen Rolf Breuer, der døde for et par uger siden og hans barnebarn, der lige nu har et titel i Ordenen og udspyr ordrer til generalerne i Cheyenne Mountain, førerbunkeren for US Deep State – ordrer om at starte krige, ordrer om at stjæle ressourcer, ordrer om officielt at starte Tredje Verdenskrig 15 juli 2023, samme dag som NATO-topmødet i Litauen … kort sagt: det sædvanlige. I det hele taget yderst relevant og berettiget kritik, der altid bliver afvist via det teflon-sprog, som de falske jøder har opdyrket, hvor de trækker antisemitisme-kortet hver gang, de bliver kritiseret for deres overgreb.

Generalerne i førerbunkeren har alle en indopereret chip i hjernen, hvorigennem de er vant til at høre indre stemmer, der ‘giver dem gode ideer’. En form for syntetisk hjerneskade. Hvis man skulle mene, at det lyder usandsynligt, så bør man spørge sig selv, hvordan det er muligt for temmelig smarte-intelligente mennesker valgt til krævende og magtfulde positioner at fremstå så inkompetente og træffe så selvdestruktive beslutninger. Der må være noget særligt galt inde i hovedet på dem, som almindelig psykologi-neurologi og andre -logier ikke kan forklare. Alene med den sammenligningsvinkel er chip-forklaringen mere sandsynlig.

*

Det er så her, hvor vi når til klimakset af mærkelighed. Hvis du stadig hænger på, fortjener du en medalje.

Jesus’ slægt, Davids hus og slægt, blodlinjen Melchisedek blev forfulgt og dens medlemmer og endte som bevidstheder/organismer lagt i stasis. Ud fra dem skabtes antibevidstheder, erstatningsindivider, manchuriske kandidater. Denne stasis kan vare så lang tid, det skal være, indtil de frigives og forenes med Kilden. De er altså ikke døde men nedfrosne ved sort magi for som batterier at producere konverteret energi. Vi taler her om en række skikkelser fra Biblen eksempelvis Kong Salomon.

Så hvor har han ligget i stasis? Det har han på en ø ud for Kroatien ved navn Lokrum. En ø, hvor det meste af området er ejet af Maximilian Habsburg.

Benediktinerklostret på Lokrum, bygget på hellig grund – formål: bevogtning af en konge i stasis.

Jesus er begravet … hvor? Endnu et medlem af Melchisedek-linjen, Davids hus og slægt. Vi flytter fra Kroatien til Cypern. Her finder vi stasis-krypterne for Jesus, apostlene, Johannes Døberen og Maria Magdalene, hans ene hustru – Martha var den anden hustru af Bethany-søstrene, som over-rabbineren Jesus ægtede, for en rabbiner SKULLE være gift! Husk, at Jesus bliver tiltalt ‘rabbuni’ i testamenterne = rabbi. Han var ypperstepræst i Jerusalem. Har var også rent faktisk jødernes konge, for Issa Manu af Edessa var arvingen til tronen og den romerske kejsertitel via sit persisk-egyptiske-romerske familieforhold, og derfor måtte han udmanøvreres. Det er også derfor, han forsvandt fra den egentlige verdenshistorie og kun kan findes i den mere designer-fluffy bíbelshistorie uden synkronisering mellem de to historier.
Læs: Kongen der forsvandt

Choirokoitia, Cypern

I Choirikoitia ligger Peter, Filip, James (eng) eller Jakob – altså Jesus’ bror (Sant’Iago/Sankt Jacob … f.eks di Compostella, hvor alle pilgimsveje fører til det andet Rom) + den ene Judas (der var to). Deres væsen = krop + sjæl blev bundet via den særlige avancerede krystal, der lagde dem i stasis og gjorde dem til et batteri for konvertering af lys energi til mørk energi.

Et andet sted på Cypern finder vi Agios Neophytos-klostret. Her er Maria Magdalene, Johannes Døberen + en sort box af mørk essens af ‘den mørke overherre’, Satan-Lucifer.

Kongernes Grav, Paphos, er selve Jesus’ grav. Hans niveau af stasis gik hele vejen ned til det 9. plan af mørk eksistens svarende til hans lysniveau af 9. niveau = Kilden. Som der står, han var Guds Søn. Han blev altså et uber-batteri for generering af mørk energi. Det er derfor, at Kristendom er denne sære blanding af lys og mørk bevidstheds-energi, hvor de troende efter bedste evne tapper ind i den tiloversblevne lyse energi, mens kirken og dens organisatoriske kerne er direkte satanisk. Denne besynderlige mekanisme er uforståelig, med mindre vi forstår det beskrevne okkulte konverterings-fænomen.

Ud af disse stasis-lagte og konverterede personer opstod de luciferiske blodlinjer såsom merovingierne, der er kernen i de europæiske kongefamilier.

Et tredje sted på Cypern hedder Kykkos-klostret.

Her befandt Andreas, Matthæus og Thomas sig i stasis.
Et fjerde sted på Cypern er Sankt Lazarus-kirken.

Her lå Johannes, Simon Zelot og Judas Iscariot i stasis.
Endelig er der Ayia Napa-klostret.

Her lå Nathanael Bartholomæus i stasis.

Cypern har været flået midt-over i et konfliktfelt mellem tyrkisk og græsk herredømme. Vi begynder efterhånden at forstå, at disse på overfladen politisk-nationale konflikter dækker over noget langt dybere, ældre og okkult. Cypern har altså været en ø med et stasis-kompleks.

Hvis man er kristen i sin tro og overbevisning, burde Cypern derfor være det ultimative pilgrims-mål.

Læs: Verdensspillet del 1 – en kosmologisk model
Læs: Verdensspillet del 2 – livet under radaren
Du læser del 3
Læs: Verdensspillet del 4 – Edens Have genoplivet
Læs: Verdensspillet del 5 – Armageddon aflyst
Læs: Verdensspillet del 6 – ødelæggelsen af Ødelæggeren
Læs: Verdensspillet del 7 – skjulte forklaringer på verdensbegivenheder
Læs: Verdensspillet del 8 – Forbrydelsen
Læs: Verdensspillet del 9 – skabelsen af en ny verden
Læs: Verdensspillet del 10 – krigserklæringen
Læs: Verdensspillet del 11 – kongerigerne i den mørke tid og den globale restaurering