Essay,  Filosofi,  Historie,  Religion

Besat

Besættelse – hvad tænker vi?

Kommer vi til at tænke på dens slags besættelse, der hændte i DK mellem 1940-45, og som kun et fåtal af menneskeheden efterhånden kan sige, at de har en direkte erindring om?

Eller kommer vi til at tænke på den slags besættelse, vi har set på film som Excorsisten, og som kun ganske få mennesker i dag velsagtens mener, at de har direkte erfaring med?

Uanset hvad vi først kommer til at tænke på, kan vi spørge videre: Er der en forbindelse mellem de tilsyneladende forskellige emner, hvor begrebet bliver anvendt? Fællesnævneren eller fællesdefinitionen er, at et udefra kommende og fjendtligt uvæsen udser sig vores område, det være sig nation, befolkningsgruppe eller individets krop og sind, hvor det trænger ind, slår sig ned og begynder at suge til sig af fysisk-psykisk energi.

En kendt politiker fra New York med 20.000 aflivede ældre på sin ikke-samvittighed

Sammenligningen med en vampyr eller en parasit er oplagt. Parasitten er også en slags invaderende besættelsesmagt. Vi ved, at parasitter har det med at afgive biokemiske substanser, der påvirker vores impulsliv til fx at indtage visse former for føde, som parasitten har brug for. Hvis du har fået bændelorm, en seriøs parasit der bor i dit tarmsystem og kan blive mange meter lang, så har du hele tiden lyst til at indtage sukker, for det er det, den lever af. Her kan vi rent faktisk tale om besættelse, for den har besat hele dit fordøjelsessystem + dine mentale impulser, og hvis du ikke skaffer dig af med den, så dør du af sult, for den æder alt, du sender ned til den.

På engelsk er ordet possesion = ejerskab = du bliver ejet af noget andet / andre end dig selv. Det danske ord besat er, at nogen eller noget har sat sig på dig som den mare, der rider dig i dit mareridt. Eller på os, hvis det er besættelse af en fremmed magt. Jeg vil her forsøge at anlægge den vinkel, at det i bund og grund er det samme. Der er tale om et stykke dæmoni, og hvorvidt det rammer en person, grupper af personer, hele nationer – eller som lige nu hele verden i form af en syntetisk designerpsykose, hvor befolkninger i mange lande bliver zombificeret og hypnotiseret og indtræder i en tilstand af paralyserethed, er i bund og grund det samme. Vælg selv om ordet dæmonisk eller satanisk resonnerer mest. Eller om du har svært ved at relatere dig til disse arkaiske begreber og bedre forstår med psykologisk, klinisk eller anden terminologi. Men jeg vil hævde, at netop de arkaiske begreber er de mest præcise. Så overvej følgende.

De gamle, vore forfædre var vant til at bruge den simple terminologi, hvor besættelse blev personificeret. Du blev besat af en ond ånd. Vores terminologi er blevet diffus, abstrakt og upersonificeret og har spredt sig over en stribe begrebsfelter, der ikke har nogen sammenhæng med hinanden. Når et begreb på denne måde forsvinder, forsvinder også forståelsen af fænomenet. Det ophører med at eksistere i folks bevidsthed, og det glider over til at være underbevist eller ubevidst.

Jeg vil komme med den påstand, at det dermed er blevet mere virkeligt end nogensinde og derudover mere farligt end nogensinde. Fordi vi ikke længere har et begreb for det, så har vi ingen beskyttelse imod det længere. Fordi vi benægter dets eksistens som overtro, har det fået frit spil i ly af mørkelægningen. Man kan sige, at vi har formået at dæmonisere dæmoni, siden de, der taler om det på den direkte måde, bliver udråbt som mentalt udrangerede. Vi har gjort det tabu at begrebsliggøre det på den måde, hvorved vi har afgivet vores kontrol til … det. 

Dæmonernes port

Hvordan ankommer dæmonien? Hvor slipper uvæsenet ind? Hvordan bliver vi besat. Det sker via trauma. Hvor der findes ubearbejdede og fornægtede traumaer, er der føde for den invasive parasit. Trauma har altid med frygt og smerte at gøre. Smerten og frygten efterlader et sår, et ar. Der er et hul i helheden. Dette er indgangen til dig eller din kollektive enhed = din gruppe, din nation. 

Der er en indlysende grund til, at visse ondsindede efterretningsvæsener og visse forskningsinstitutter har interesseret sig så meget for menneskeligt trauma. Instituttet sagde, at de gerne ville forstå menneskets psykosociale reaktioner og tilstand. Hvad de ‘glemte’ at fortælle var, at de via deres forståelse havde tænkt sig at stille deres indsigt til rådighed for folk, der havde en interesse i at reproducere traumer og udnytte dem til kontrol af mennesker. Efterretningsvæsenet sagde selvfølgelig aldrig noget om, hvad de havde gang i, så de hyklede i det mindste ikke på det punkt. Det går under navnet traumabaseret sindskontrol.

Ved at udsætte folk for trauma på en systematisk måde var de i stand til at skabe en spaltet personlighed, hvor den ene personlighed – den ‘normale’ var en ydre skal for den anden personlighed. Den ene kendte ikke til den anden, og den anden blev trænet til at udføre bestemte handlinger på en given kommando. Man han kaldt fænomenet for den manchuriske kandidat. Det sidder stadigvæk en ældre herre spærret inde for livstid på grund af mordet på Robert Kennedy. Hans navn er Sirhan Sirhan, og han kan ikke huske helt præcist, at han skød senatoren og præsidentkandidaten. Med årene kan den splittede traumadel dog begynde at gå i opløsning, så i dag ved han i hvert fald, at det ikke var ham, der gjorde det. Det er uden tvivl grunden til, at han stadig sidder indespærret og ikke har lov til at give interviews. Senatorens søn er vist den eneste, der har fået lov.

Det britiske Tavistock Institute opdagede i mellemkrigstiden, at folk med granatchok fra WW1 udviste en særlig personlighedsforandring. De blev meget autoritetstro og lydige og ukritiske. Chocket havde gjort dem møre. Hvorvidt det var intentionen fra starten af at udnytte dette studie til særlige forhold er uvist. Et faktum er dog, at de senere blev leverandører af metoder til crowd control. Noget af det samme kan man sige om den tyske Frankfurterskole. På overfladen bedrev de sociale studier. Deres mål var via massekontrol at fremme intet mindre end nedbrydelsen af den vestlige civilisation! 

Ligheden er stor mellem det, som i religiøs terminologi er kaldt for dæmonisk besættelse og så den kollektive dæmoni, som karakteriserer Frankfurterskolens elever, der siden 1968 først besatte universiteter – der var den sørme igen! – med deres marxistiske forlangender om, at ‘systemet’ skulle give dem magt og senere berigede verden med deres radikaliserede og voldelige masseprodukt, horder af Antifaer og Black Lives Matter’e, der for nogle år siden begyndte at dukke op. Når disse masser går amok og smadrer løs, er de i en tilstand af dæmoni, hvor et kollektivt bæst har afmonteret deres menneskelige væsen og taget kontrol over dem som flok. Når et dyrisk had opfylder flokken på den måde, vi har set, har de ingen empati, ingen rationalitet, ingen individuel personlighed og ingen egenvilje.

Det bliver altid af deres manipulatorer fremstillet, som at de i flok blot udtrykker retfærdig harme, men der er skrevet lærerbøger og manualer om, hvordan man helt præcist og metodisk skaber denne massepsykose. Det har taget en hel generation af hjernevask på de marxist-inficerede læreranstalter at skabe fænomenet, men det er fuldstændigt som Frankfurterskolen har beskrevet: Disse grupper af identitetsvage, historieløse unge kan opflaskes for at få dem til at udøve en voldelig revolution.

Designertraume og identitetspolitik

Man kunne så spørge, hvad deres trauma er? Her bliver det lidt komplekst. Det var Frankfurterskolens taktik at udse sig folk, hvis gruppeidentitet var mulig at aktivere. Kodeordet er offerrollen. Grupperne var udvalgt udfra en potentiel offerstatus. Deri lå traumet eller som det ofte har vist sig: det postulerede traume. Deraf begrebet identitetspolitik, for folk blev forledt til at identificere sig med det postulerede traume.

  • Kvinder blev fortalt, at de var traumatiseret-undertryk af mænd. Over en kam. 
  • Unge og børn blev fortalt, at de var traumatiseret-undertryk af ældre, deres forældre, deres lærere, deres ældre kolleger. Lad os endelig få fat i børnene!
  • Bøsser-lesbiske blev fortalt, at de var traumatiseret-undertryk af heteroerne. Hvor mange bogstaver der ankommet til LGBTQS …? 
  • Sorte blev fortalt, at de var traumatiseret-undertrykt af hvide. Især hvide mænd! Ifølge kritisk raceteori er hele systemet og hele kulturen gennemsyret af systemisk racisme og white supremacy.
  • Indvandrere blev fortalt, at de var traumatiseret-undertrykt af det samfund, som havde accepteret dem som indvandrere. Berettiget kritik af en indvandrerrod får ham straks til at trække racistkortet.

Hvis man ikke havde et egentligt traume, så kunne man forføres til at mene, at man havde, hvorefter man som del af en flok kunne reagere på det. Og hvem vil ikke gerne være en del af flokken, for hvad er alternativet? Udstødelse af flokken. Det er med andre ord meget stærke følelsesmekanismer kombineret med sociale kontrolmekanismer, der på denne måde er blevet militariseret i en nedbrydende kulturkrig. Og VE DIG! hvis du nægter at identificere dig med den klichée, som du har fået besked på!

Mørkets Fyrste

Den marxistiske ideolog Saul Alinsky dedikerede sin bog Rules for Radicals til … Lucifer! Han kaldte ham for det første og den sande revolutionære. Karl Marx skrev digtsamlinger til … Satan! Han hyldede i ekstatiske vendinger den bølge af destruktion, som Mørkets Fyrste ville udøve i udrulningen af verdensrevolutionen. Det er ikke uden grund, at begge førende ideologiske skikkelser fra hver deres generation var besat af tanken om den inkarnede ondskab som deres gud og drivkraft for deres projekt. Olinsky blev flittigt læst af den korrupte politiske venstrefløj i USA, og Hillary Clinton har refereret til hans bog som hendes politiske bibel. Kan man forestille sig noget mere satanisk end den kvinde? Det skulle da lige være hendes sidestykke, svindleren og hykleren Barack Obama, der i skrivende stund lige har udgivet sine memoirer, som det er meningen, at verdenspressen skal falde i svime over – hvilket de selvfølgelig gør på kommando. Vi taler om manden der fik Nobels Fredspris for at starte flere militære voldshandlinger end selv George Bush! Så hykleriet er ikke blot Obamas men et globalistisk medieskabt fænomen.

Og hvorfor mon hans 800+ siders bog mon udkommer i de uger, hvor hans parti er ved at få hevet bukserne ned pga. verdenshistoriens mest omfattende stykke valgsvindel? De kaldte det for 16-årsplanen. Først skulle amerikanerne mørnes med otte års lysebrun og medielækker teleprompter-veltalenhed som indpakning for en gennemsyring af samfundet med ideologiseret korruption og politisk korrekt lammelse. Dernæst skulle Hillary Clinton fuldføre projektet og skabe det ultimative globalfascistiske tyranni. Hvad kunne dog gå galt her? Hele planen og projektet lå serveret til udførelse. Det gik, som vi ved, galt. 

De følgende fire år har den samme Barack Obama kørt sit spil fra baglokalet. Hans lysebrune fedtefingre er afsat på hele striben af svindeltiltag for at nakke den præsident, der kom i vejen for projektet. Alle spor fører til Obama. Han vidste alt om, hvad der foregik ved ambassade-massakren i Bengazi, omkring terrorangrebet i Syrienskrigen, omkring svindelnummeret med den påståede bin Laden-likvidering, omkring fascistkuppet i Ukraine, omkring de beskidte bestikkelsespenge til iranerne. Han vidste alt om det falske Steele-dossier, der førte til det syge teaterstykke omkring Mueller-høringen og russian collusion. Han vidste alt om ALLE tiltag i det løbende statskup mod Donald Trump i hele perioden inklusive det stykke massive valgsvindel, der nu bliver afdækket.

ALT omkring Barack Obama har været et teaterstykke, en iscenesat fiktion. Hans familie er en fiktion, for han som bøsse og hans transvestit-kone kunne aldrig føde de to børn, som der er udstillet. En familie i Chicago har fået 20 millioner $ for at medvirke. Hans fødselsattest er forfalsket, og han er ikke amerikansk statsborger. Han rigtige navn er Barry Sartoro. Som svindler og skuespiller er han yderst talentfuld. Han har også beklædt posten som såkaldt Pindar (= Dragens Penis), altså overhoved i Order of the Assassins, en underafdeling af Order of the Black Sun. Vi kan nok aldrig fuldtud verificere rygtet, men det siges, at han blev likvideret 17 oktober ved ordenes årsmøde sammen med resten af ledelsen af inderkredsen. Mange politikere på det statsleder-niveau har mindst én dobbeltgænger, så er det denne dukke, der stiller sig op med sin nye bog fuld af løgne? Mnjææ, det kan du ikke vide, for du har vel ikke læst den. Det er rigtigt, og jeg har ikke tænkt mig at spilde min tid med det. Men hvor stor er chancen for, at en person, hvis ganske liv og performance har været én stor løgn fra ende til anden, pludselig går hen og skriver en bog fuld af bedårende sandheder?

Disse typer elsker sataniske ritualer. Husker du videoklippet af Michael Obama – ham de kalder for Michelle – der sidder med et selvtilfreds smil og skåler i champagne, men røgen fra Notre Dame tydeligt ses i baggrunden? Eller gik du glip af det? Husker du de bizarre billeder af Hillary Clinton, hvor hun får nogle katatoniske latterkrampe i et interview under valgkampen, hvor der var for mange, der stillede hende spørgsmål på én gang? Det er lige før, vi er vidne til en shape-shifting, men der var i hvert fald noget seriøst galt med damen. Besat? Er hun også blevet erstattet af en dobbeltgænger? Andre har bemærket, at Joe Bidens ansigt ikke er det samme, som det var engang. Rygtet går på, at det var ham selv, der tog livet af sin ekskone. Vi må forstå, at disse folk har haft beskyttelse af et korrupt infiltreret retsvæsen, der blev sat på plads og konstant udbygget efter mordet på John F. Kennedy, det egentlige amerikanske statskup. 

Det besatte statsapparat

At disse satanisk-pædofile adrenachrome-misbrugere ikke for længst er sat bag lås og slå i 10xlivstid eller iflg. amerikansk retspraksis er henrettet, skyldes dette forhold, der i sit gigantiske format stadig er ukendt for de fleste. Men de seneste rygter siger så, at de alligevel er henrettet. Så forstår vi også bedre, at behovet for dobbeltgængere er så stærkt, for så kan de jo påstå, at deres magtposition er intakt. Hvad med den engelske dronning, lever hun overhovedet længere? Lad os dog ikke uden videre tage rygter for gode varer men blot konstatere, at med det, vi ved om herskerklassen og deres årtusindgamle teatralske selvfremstilling og deres psykopatiske grænseløshed, er det ikke bestemt ikke utænkeligt. Det er kun inde i vores hoveder, hvor der forhåbentlig stadig findes samvittighed og godhed, at disse ting er utænkelige. Vores store fejltagelse er at tro, at så må det da også gælde for dem.

Det er helt oplagt at betegne infiltrationen af statsapparatet i USA som en form for besættelse. Både i den ene og den anden betydning af ordet. Besættelsesmagten var bla. den interne 5. kolonne af de funktionærer i systemet, der går under betegnelsen SES, Senior Executive Service. Det er folk indplaceret i systemet med høj løn og pension, der ikke kunne fyres, og som var ansat til at udføre … absolut intet! Deres opgave var at sikre, at intet konstruktivt blev gennemført. De har været som en administrativ forstoppelse eller cancer i det amerikanske samfund. Læg dertil 1000vis af indplacerede dommere på alle niveauer fra county, distrikt, delstat- og op til højesteret. Læg dertil korruptionen af kongres- og senatsmedlemmer fra begge politiske partier, der har fået millionbeløb ned i lommerne af Deep State og BigBusiness lobbyorganisationer + udenlandske aktører fra fjendtlige nationer. Læg dertil opkøbelsen og den totale ensretning af nyhedsmedierne, der i høj grad har ramt vores del af verden. Læg dertil infiltrationen og ideologiseringen af skole- og uddannelsessystemet på alle niveauer. 

Omfanget, dæmonien i denne total-besættelse af statsapparatet i et indflydelsesrigt land/samfund af den størrelse, og hvad det har betydet for verdenssamfundet og dit og mit liv, kan ikke undervurderes.

Okkult dæmoni

Okkult er det, som øjet ikke ser. Al eksistens er multi-dimensionel. Som mennesker er vi multidimensionelle væsener. Materialister vil benægte det. Videnskab generelt vil benægte det. Vi lever i en verden domineret af nihilistiske benægtelse af alt, der ikke kan ses og begramses, og som ikke har været i fjernsynet. Nietzsche kaldte det for Guds død. Han beskrev nihilismens gennembrud og dens konsekvenser, han identificerede sig ikke med den – deraf den udbredte misforståelse af hans filosofi.

Nietzsche (1844-1900) forstod, at tabet af Gud i menneskets verdensopfattelse gjorde mennesker til bytte for dæmoniske kræfter. Han så tabet som uigenkaldeligt og mente, at vi herefter selv måtte skabe vores verden og virkelighed. Vi måtte overtage projektet. Det er et dilemma og et dobbeltbladet sværd, for er vi i stand til at tage det ansvar? Eller ankom der folk, der tilbød at overtage ansvaret for os? Det gjorde der vist. Han døde meget passende år 1900 og blev det 20 århundredes profet som filosof.

En herlig grafitti på en væg skrev: Gud er død – citat: Nietzsche, hvorefter en vittig hund skrev underneden: Nietzsche er død – citat Gud.

En anden filosof fra ca. samme tid + 25 års levetid: Rudolf Steiner så det samme ankomme. Han formulerer det i andre vendinger men han har den samme grundopfattelse. Materialismen ankommer og fjerner mennesket fra dets fornemmelse for sit eget højere selv. Det betyder, at mørke kræfter vil få frit spil over menneskers liv. Apropos den vittige hund, der tilføjede grafittien, så han det frie menneske gå i dækning. Et nyt vindue vil åbne sig, som dengang for 100 år siden. Det vil ikke stå åbent for evigt men lukke sig igen, hvis ikke menneskeheden vågner op. Han gav, hvad vi ville kalde for de mørke kræfter et overordnet navn: Ahriman. Verden er blevet overtaget og besat af ahrimanske kræfter.

Nu skal du sove i hundred år, hundred år, hundred år, …
sang vi i sanglejen, mens vi gik i kreds. Tornekrattet voksede sig højt og uigennemtrængeligt, og landskabet lå øde hen. Det er brødrene Grimms horror story, ganske vist med happy ending i sangen og eventyret. Men forbandelsen undervejs, forsteningen, indespærringen og den koma, som den sovende skønhed blev nedsænket i – det er ren horror! Det er billedet på hundrede års nedlukning af det vindue af håb, som Steiner med sit klarsyn så. Og det er ganske vist.

Menneskeheden har sovet i hundrede år, for en mur af trauma ramte verden dengang. 1910 – 1913 – 1914 – 1917 – 1919 er vigtige år for begivenheder, der blev udrullet: finanskup, industrialisering af medicin og lægevidenskab, verdenskrig, revolution, skibskatastrofer, menneskeskabt verdensepidemi, hungermassakre, videnskab på sidespor, fire kejserdømmer skudt i sænk, folkemord, udplyndring. Vejen var lagt for gentagelser af verdenskrige, revolutioner, finanskup, folkemord …

I de sorte huller, som megatraumet efterlod, slap dæmonien ind. Beelzebub eller Baal/Bel flyttede ind under bygningen. Klarsynede har set skikkelsen lænket til en trone under intet mindre end … Vatikanet. OK, her bliver det fantasy for de fleste, men en australsk clairvoyant, JC Kay, har for nyligt tappet ind til det felt og set det. Men hun har også set, at dæmonen, efter hvad der formodes at være 2000 års residens = en hel equinox-periode, er uddrevet. Hele feltet er nu hvidt og ikke beskidt-besat. Der er simpelthen sket noget for nyligt, der må betegnes som exorcisme i storskala. Det svarer til informationer, som er kommet fra andet hold om udslettelsen af de store underjordiske faciliteter, som den okkulte elite har skabt som deres tilflugtssteder, mens de forberedte udslettelsen af alle de unyttige og uduelige grovædere, der beboede overfladen af planeten. Igen, det må lyde som ren fantasy for de fleste, og man kan tage det, som man vil. 

JC Kay har også tappet ind til den mega-facilitet under jorden i Australien, der hedder Pine Gap. I hendes optik, fordi hun ser ind i den okkulte realm – igen: tag det som du vil – er det som at se ind i Dantes Helvede og et amfiteater af et orgie af livsfortærende væsener, dæmoner, djinns, ghouls, grå aliens og andet i stil med 1001 Nat møder Ringenes Herre. Hvad vi imidlertid ved med nogenlunde sikkerhed er, at denne militære mega-facilitet, Pine Gap, udover avanceret militærteknologi af ‘alien’ karakter har været et center for forsvundne børn fra Østasien. Hvad vi med stor sikkerhed ved er, at substanser og organer udvundet af børn og mennesker i det hele taget nu er den største undergrundsindustri i verden, større end drugs. Hvad vi med absolut sikkerhed ved er, at den amerikanske præsident som et af sine hovedprojekter har haft bekæmpelse af de pædofile netværk og human traffikering. 

Alene det tiltag er nok til at afføde en dæmonisk anti-Trump-kampagne på alle tangenter og i alle mainstream fake-medier.

Antarktis

Fire områder af verden har været i særlig grad betændt med det, der er beskrevet i forbindelse med Pine Gab: Australien, hvor det befinder sig, New Zealand, Sydafrika og den sydlige del af Sydamerika (Argentina, Chile). Hvorfor det kan man spørge? Fordi de alle ligger tættest på det utilgængelige centrum for denne ‘alien’ aktivitet: Antarktis. 

De første, der i højteknologiens tidsalder ankom til kontinentet var Det Tredje Rige. Der var ingen, der før dem for alvor trængte ind i kontinentet. Der var punktvise og hårdt tilkæmpede ekspeditioner som James Cook’s på Sydpolen i 1773, men udsendinge fra Nazityskland ankom i større stil dertil allerede i starten af 1940’erne. De kaldte deres nye koloni – og det var det – for Neuschwabenland. Både Hermann Göring og Rudolf Hess aflagde besøg der. Efter krigen har vi det besynderlige intermezzo med Admiral Byrd og en omfattende flådestyrke, der liner op … og bliver smidt ud. Den fjendtlige tilstedeværelse var altså massiv og velorganiseret.

Byrd giver efterfølgende et lige så besynderligt interview, hvor han fortæller om, at fjenden nu er i besiddelse af flyvende maskiner i stand til at nå fra pol til pol på et par timer. Han fortæller også om overflyvning af områder, der er isfri. Herefter burer de ham inde på en galeanstalt. Den mislykkede militære operation var ikke et fantasifoster men absolut virkelig. Var mandens udsagn efterfølgende så pludseligt et fantasifoster fra en galnings hjerne? Eller har vi at gøre med den gængse imperiale taktik dyrket i både Vesten og Sovjetstaten med at bure folk inde på galeanstalter, når de var for åbenmundede. Husk hvad de gjorde med det 20. århundredes største digter, Ezra Pound, fordi han afslørede bankmændenes aktie i Første Verdenskrig.

Argentina var en beviselig landingsplads for nazister efter krigen. Et helt post-tredje-rige-samfund blev etableret i Patagonien. Videnskabsfolk med særdeles eksotisk teknologi som forskningsområde slog sig ned der. Vedholdende rygter vil vide, at Hitler aldrig døde i bunkeren i Berlin med ankom hertil og levede yderligere 20 år i undercover. Et faktum er i hvert fald, at hans og Eva Brauns forkullede lig aldrig blev fundet. Kraniet i Kreml viste sig ved dna-test at være … en kvinde. Så han slap altså ud.

På det seneste har der været stor aktivitet på-i-og-omkring Antarktis. Særdeles prominente skikkelser som Paven, John Kerry, den russiske patriark (den ortodokse pave), astronauten Buzz Aldrin og kong Juan Carlos af Spanien har været omkring Antarktis. Alle ledende nationer har en tilstedeværelse der. Russerne har forsket i en kæmpe underjordisk sø kaldet Lake Vostock. Google slører væsentlige områder af satelitfotos. Altså Google = CIA, c’mon alle med et sæt intakte hjerneceller ved det. De samme slørede områder er behæftet med flyveforbud. 

En Hollywoodfilm for nogle år siden mere end antydede det, Ridley Scotts Prometheus fra 2012. Sceneriet er henlagt til en fjern planet i en fjern tid. Filmen er lagt op som en prequell – en forløber for de fire Alien-film, hvor Scott selv instruerede den første. Men om det er fortid eller fremtid er ligegyldigt, for det er måden at gøre det på. Den rigtige lokalitet er Antarktis, og tiden er i dag. Alle temaer i filmen er beskrevet i ældgamle skrifter. Guderne ankommer til Jorden. De er nødt til at forlade stedet, men nogle bliver ladt i stikken og tilbage. De interfererer med menneskers genetik. De går under jorden, hvor de stadig befinder sig. En ny konflikt opstår, da de bliver konfronteret igen og vækket til live, så at sige. Det er, hvad der fortælles off-the-record om aktiviteterne i Antarktis. De har med andre ord fundet sunkne byer eller faciliteter under isen, der ikke er menneskelige. Eller som er menneskelige på et helt andet teknologisk niveau. Alle nationer står nu i kø for at rage den genfundne teknologi til sig. 

Man skulle ikke tro, at der var noget at tilføje, da de store nationer og især den transnationale Deep State i forvejen har raget alt det til sig, som de kunne og udviklet systemer med stor destruktiv kapacitet. Atomvåben i koldkrigs-forstand er i dag et museumsstykke.

Eksotiske teknologier fra fortiden har gemt sig alle mulige steder. Der var en grund til, at nazisterne i 30-40’erne kørte deres Ahnenerbe-operation i Egypten, Irak, Tibet, Sydfrankring og alle steder, hvor den gemte sig. Og på Antarktis. Hvad de rent faktisk fandt der, er umuligt at sige, men det har uden tvivl ligget i forlængelse af, hvad de selv eksperimenterede med. Bla. bidrog den indiske fysiker Chandrasekhar via den vediske litteratur, der beskrev disse Vimaras og Vimamas, til tyskernes tænken-ud-af-boksen. Glem heller ikke, at dele af Teslas teknologi og noter gik til hans familie i Kroatien, der som bekendt var venlige overfor nazisterne. Amerikanerne var i starten bagud af dansen, indtil de havde importeret tilstrækkeligt med tyske videnskabsfolk via Operation Paperclip. Det var nogle af disse videnskabsfolk, der var indkaldt som de første til at inspicere Rosswell-hændelsen i 1947. Og hvorfor det? Var det, fordi de formodedes at genkende teknologi fra egne rækker? Det var på nøjagtigt samme tidspunkt, at CIA blev dannet via OSS, hvor der sad afhoppende eller ‘importerede’ Gestapofolk.

Der er en grund til, at der er så meget historisk forvirring og forfalskning omkring ældgamle sites og særlige megalitiske strukturer. Egypten er fuld af disse. Der er en anden grund til Irakkrigen end den (dem), vi kender. De ønskede at holde tyske videnskabsfolk væk fra udgravningerne i Ur. Af samme grund blev museet i Bagdad plyndret og ikke alt blev leveret tilbage igen efter krigen. Den globale Deep State er fuldt ud klar over, at disse sites for det første er langt ældre, end historikere påstår. For det andet er disse sites spækket med anomalier og tegn på hi-tech, som de folk, som historikerne beskriver, umuligt kan have frembragt. De stinker simpelthen af alien-tech. 

Men hvorfor lige netop Antarktis som et særligt koncentrat af denne hi-tech af alien karakter? Og med ‘alien’ menes ikke u-menneskeligt, der menes menneskeligt fra en civlisation, der er glemt, hvis niveau er strækt undervurderet, og hvis hjemsted ikke altid har været denne planet. Hvilket på den anden side ikke udelukker væsener med intelligens, der ikke er menneskelige, som vi forstår det. 

Svaret er: Fordi Antarktis ER det sunkne Atlantis. Grunden til forvirringen om placeringen skyldes, at overleverne fra den katastrofe, der omskabte kontinentet til den isørken, vi ser i dag, spredte sig med stort set samme afstand fra centrum. De landede i Peru ved Titicaca-søen. De lander i den mexicanske golf omkring Bimini. De lander på Azoerne. De landede i det etiopiske højland, hvor de fortsætter til Egypten. De landede i Pyrennæerne. De landede ved bjerget Ararat (Noahs Ark) i nuværende Tyrkiet, der burde have været Armenien (husk folkemordet). De landede i Østasien, hvor de fortsætter til Cambodia, Indien og Kina. De landede også på visse øer i Stillehavet. Næppe samtidigt. Kronologien kan vi ikke være sikker på, men deres efterladenskaber er ikke til at tage fejl af – med mindre man som videnskabsfolk er presset til at ‘tage fejl af det’ for at beskytte deres arbejde og status eller er så begrebsmæssigt indsnævrede, at det er umuligt for dem at forestille sig andet end det, der ligger indenfor deres reduktionistiske verdensbillede. Svindelnummeret findes et niveau højere hos den hånd, der fodrer videnskaben, og som man som bekendt ikke bider.

De forbudte tankesæt

Videnskaben har i lang tid lidt af sin egen form for besættelse. Noget har bevidst styret den i forkerte retninger for at aflede opmærksomheden. Vi har grundlæggende ikke den videnskab på mange felter, som vi kunne have haft, hvis denne besættelse ikke havde fundet sted. 

Videnskab på Isaac Newtons tid var endnu ikke ‘af-spiritualiseret’, og Newtons eget værk er et eksempel. Alle hans skrifter – og de udgår størsteparten – om det, vi i dag ville kalde for eksotiske emner, er frasorteret. Alt, der vedrører alkemi, astrologi, metafysik og andre esoteriske emner, er røget i skraldespanden og på museet for overtroisk vildfarelse. Disse emner VAR videnskab på det tidspunkt i historien, det var helt normalt. Det var den Corpus Hermeticum fra antikken, der forsvandt i Romerriget og i senantikken, men som dukkede op igen i den sene middelalder, for araberne havde dem på skrifter, og medicierne lod dem oversætte. Mange af dem var overlevet i biblioteket i Konstantinopel (Byzanz, Istanbul), hvor også resterne af skrifter fra biblioteket i Alexandria var havnet. De blev studeret intenst i et par århundreder.

Men så ankom rationalismen, nominalismen, positivismen, materialismen. Kort sagt: nihilismen. De reducerede universet og virkeligheden og skyllede hele antikkens og middelalderens verdensforståelse ud med badevandet. Fra nu af skulle alt måles og vejes og kvantiseres. Hvad man glemte eller ikke forstod var, at man kun havde et stærkt begrænset værktøjssæt at måleapparater og -metoder til rådighed. Som man råber i skoven, får man svar. Universet var nu begrænset til værktøjets formåen. Faktisk har vi i dag måleapparaterne, men dogmatikken er fastlåst og ikke opdateret. Der er i mellemtiden opbygget en mega-industri omkring den amputerede videnskab. Et eksempel: Olie, eksplosions-teknologi og myten om det fossile brændstof.

Termodynamik er ikke andet end dampmaskinefysik

Men de ‘glemte’ også noget andet dengang, de fine herrer i The Royal Society, videnskabernes selskab. De fortalte ikke noget om, at de amputerede videnskabs-discipliner, som nu ikke længere måtte hedde videnskab, fortsatte ufortrødent men nu bag lukkede døre. De skar dem væk for at gemme dem for sig selv. De fine herrer var nemlig alle medlemmer af diverse loger og hemmelige selskaber, der lige så flittigt som før, måske endnu flittigere, studerede esoteriske emner. De vidste, at nøglen til magt lå i viden om den ‘dybe fysik’, og disse folk var magtsyge. De var også misundelige på andre, der måtte være i besiddelse af denne magt. De var villige til at gøre hvad som helst for at få finge i den tabte viden og dernæst hemmeliggøre den for at beholde den for sig selv. De var inderkredsen i Misundelsens Imperium, de britiske establishment-insidere, de samme som senere skulle iværksætte det globale megatraume i starten af det 20. århundrede. De var 1800-tallets industrialister og imperialister og 1900-tallets modernister og teknokrater, de er vor tids globalister. 

Nogle kalder dem for Deep State, andre kalder dem Kabbalen. Fra Den døende gud forstår vi, at de er Kabbalen i mere end én forstand, for de er også kabbalister. De er langt fra nørdede og verdensfjerne bogorme, der studerer esoteriske skrifter som hobby, de anvender deres viden til at bedrive sort magi. De påkalder sig dæmoner for at fremme politiske formål. Det var jacobinere, elever af kabbalisten Jacob Franck, der slap dæmonerne løs i den Franske Revolution. 

De kalder minder frem om kabbalisten, alkymisten og mange andre titler: John Dee. Hans arbejdsfelt er yderst betegnende for Kabbalens tankesæt også i dag. Udover at være videnskabsmand og ejer af Europas største private bibliotek var han også spionchef for dronning Elisabeth I. Det var ham, der underskrev sig selv med 007, og hans spionnetværk svarer til, hvad der senere blev til MI5, Kronens efterretningsvæsen. John Dee ønskede at få kontakt til højere interdimensionelle væsener. Vi kan kalde dem engle, og i gnostisk terminologi hedder de archoner. For at gøre det, udviklede eller fandt han sammen med Edward Kelley et særligt sprog kaldet enochisk sprog, der havde sit eget tegnsæt/alfabet. 

For at gøre historien kort, fortælles der, at det lykkedes ham at komme igennem til disse archoniske væsener. De tilbød deres tjeneste, men de forlangte også noget igen: Menneskeofre, blodofre. De lever af den energi, som mennesker producerer, og som er særlig stærk, når den slippes løs i dødsøjeblikket. Så historien fortæller, at Dr. Faust aka John Dee indgik en pagt med de højere væsener om noget-for-noget.

Menneskeofret

Historien om Dr. Dee er selvfølgelig fantasy-agtig. Men man kan ikke med et vist kendskab til det Britiske Imperiums historie undgå at mærke en kold fornemmelse løbe ned ad ryggen, for intet Imperium i verdenshistorien har forårsaget så systematisk seriemorderagtige folkemord som dem. De er totalt besatte af ideen om at tage livet af mennesker. Eugenik er – selvfølgelig, hvad ellers?! – en britisk opfindelse (Sir. Francis Gaulton, Darwins halvfætter). Det er den anglo-amerikanske elite, der skabte FN med alle dens drakoniske ideer om, at verdensbefolkningen skal reduceres. Bill Gates greb den bold og har tænkt sig at score mål med den. 

Eugenik har meget lidt med racehygiejne at gøre som sådan. Eller rettere, det har det, men race betyder noget andet i darwinistisk sammenhæng. Darwin sagde, at der fandtes 72 racer i verden, og den laveste af dem var … irlænderne. Og så var det, at de lavede det irske folkemord og kaldte det for kartoffelpesten. Briterne så verden som et udvidet klassesamfund med dem som overklassen. Det galt både for deres egen befolkning og for verdens befolkning. Der fandtes i deres optik overmennesker = det britiske establishment aka dem selv, og undermennesker = alle andre, høj og lav. Darwinisme er en pseudovidenskab beregnet på videnskabeligt at retfærdiggøre den stærkes ret (Darwins eget udtryk), hvilket vil sige det Britiske Imperiums ret til regere verden – Britania Rule the World – og bestemme, hvem der skulle leve, og hvem der skulle dø.

Så hvad er forskellen på briternes mega-folkemord og historien om Atztekerkongen, der beordrede 10.000’er af undersåtter ofret på blot 1 dag? Hvad er forskellen til de ofringer der foregik til dæmonen Baal (Beelzebub) hos kanaanitterne? Eller til den sorte moder i Dravidia, daværende Indien? Hvad med de blodige stænk, der er filmet på topstenen af den alterlignende neo-megalit Georgia Guidestones – hvor der passende nok står, at jordens befolkning skal reduceres til en halv milliard? Et mega-eugenisk udsagn, der så betyder, at 6 milliarder+ skal aflives for at opfylde målet. Det vil altså sige det største menneskeoffer nogensinde, nogetsteds. Forfatterne til teksten på The Guidestones undlader klogeligt at beskrive, hvordan de har tænkt sig at opnå deres mål. Her må vi igen spørge den rare onkel Bill Gates. 

Globalisternes maniske besættelse er deres Nye Verdensorden med dem som de nye gudekonger. Det er deres World Economic Forum’s globalfinansielle reset. Deres oprindelige redskab var klimapolitikken. De har selv indrømmet, at al den klimasnak intet har med klima som sådan at gøre. Den har alt at gøre med skabelsen af en ny globalfinansiel struktur, hvor de har ultimativ kontrol med ALT, mikro og makro og midtimellem. Da den begyndte at blegne og gå i vasken – folk troede simpelthen ikke på det nonsens med koprutter og verdens undergang og Greta-how-dare-you – så måtte de komme op med et andet afsæt, et andet transportmiddel. Og så fik vi Covid-19. De satte det i søen i New York i januar 2020 ved en øvelse, de kaldte for Event 201, hvor de simulationstrænede en massiv-global nedlukning i forbindelse med en pandemi, der – og de siger det direkte – er en ny coronavirus! 

De siger det lige op i ansigtet på verdensbefolkningen: 
Vi havde den på lager, det var vores plan fra starten, og vi tog den i brug!
Vi gider ikke engang gøre os umage for at skjule det længere, for når I opdager det, er det for sent.
Sandsynligheden for, at I opdager  er lille, for I er for dumme til at høre efter, når der bliver talt.
Fordi I ikke har gjort indsigelser, samtykker I derfor. Det er vores regel, og vi har selv lavet den.
Vi griner af jer, og I kan ikke gøre en skid.

Dæmonien er tilspidset i disse dage, uger og måneder. Vi er i gang med et slutspil.

Den mørkeste vinter står for døren. Sådan droppede en af dæmonernes håndlangere, svindleren og mafiosoen Joe Biden det for ganske nyligt. Den slags små henkastede ikke-uddybede sidebemærkninger er altid dråber af insiderviden, der bliver dumpet, for det har han fået besked på. 

Men idiotens udsagn, eller rettere det udsagn, der er lagt i munden på ham, stemmer faktisk overens med JC Kay, den clairvoyante remote-viewer fra Australien, der ser mørke tider frem til omkr. midten af marts 2021. Dæmonien er kraftigt i defensiven, for dens tid er slut, og stærke modstandskræfter er samlet mod dens ældgamle tyranniske regime. Men som vi ofte ser i dramaturgien, så er de sidste krampetrækninger gerne voldsomme. Vi kan forvente udfald omkring det okkulte vendepunkt 21. december, altså vintersolhverv. Selv hvis man ikke tror på virkningen i den slags astrologiske årsdatoer, så gør man klogt i at forstå, at det gør de mørke kræfter og dens tjenende ånder til gengæld, og de agerer på det. 

Så hvad kan vi forvente? Det kunne meget vel være noget i retning af et nyt biologisk angreb, måske med en ny omgang pandemi værre end den første. Den første var de nødt til at pumpe-og-pumpe-og-pumpe løs på i medierne for at få en effekt. De skal have vaccinen ind i kroppen på folk, for at kunne gøre deres ting. Med vaccinen følger selvfølgelig en masse beskidt shit. Og da de sikkert kun får det ene skud i bøssen, så vil den indeholde max shit. 

De vil uden tvivl førsøge at spolere julen for folk. Den mørkeste tid vil blive til en depressiv tid. Regeringernes overgreb på befolkningerne vil tage til i den mørke vinter. Der vil komme yderligere nedlukninger. Medierne vil endnu engang køre i overgear. Vi vil bevæge os yderligere i retning af det, som australierne er blevet udsat for. Her er det nu forbudt for forældre at kramme deres egne børn. Der vil blive fjernet børn fra familier. Gamle mennesker vil dø af ensomhed. Måske vil man bryde ind i folk hjem og tvangsvaccinere dem eller spærre dem inde i detentionslejre. Politikerne kommer ingen til undsætning længere, for de har næsten alle sammen bekendt kulør som folkets fjender.

Bunden er ved at være nået i den mørkeste vinter. 
Det er nødvendigt, at vi begynder at visualisere noget andet.
Det er nødvendigt, at vi siger tydeligt fra i flok.
Det er nødvendigt, at vi klart fortæller myndighederne, at vi er ophørt med at stole på dem.

Mange er ikke nået dertil endnu og har ganske og aldeles købt historien.
De har underkastet sig ideen om det nye normale.
Derfor er det nødvendigt, at folk, der kan holde hovedet koldt fastholder, 
at tyranniet ALDRIG må blive det nye normale.
Det var det gamle normale for lavt blus.

Nu vil de køre det på højt blus.
Er der en excorsist tilstede?

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *