Essay,  Filosofi,  Historie,  Kultur,  Økonomi,  Politik,  Psykologi,  Religion,  Sundhed

New World Order – redefineret og emanciperet

Undertitel: Er muligheden til stede, og er det nu, det sker?


Vi giver et bud up-front: Svaret er JA!
Der bliver en ny verdensorden.
Det bliver bare ikke den, der blev annonceret – dengang.

Verden blev introduceret til The New World Order i en tale holdt af George H.W. Bush i marts 1991 til den amerikanske kongres. Talen var kort fortalt en selvpromoverende fejring af, hvordan USA lige havde smadret Irak, og hvordan dette blot var starten på udrulningen af den nye unipolære verdensorden. Husk ved samme lejlighed, at muren lige var faldet, og at manden og hans bagland mente, at de fremover ville styre … ALT i Verden. 
Hvis du er interesseret, kan du kan læse talen her. Husk at alt, hvad manden stillede sig op og sagde, skal ‘oversættes’. Det er kodesprog og dobbelt tale.

Det er ikke længere nogen hemmelighed, hvordan globalisterne og hele deres vidt forgrenede netværk og styresystem så sig selv og verden, og at deres vision om verden ikke ville være et sted, hvor hverken du eller jeg eller 99,9% af menneskeheden ville trives. Forudsætning for deres verdensorden var en total ødelæggelse af ALLE værdier fra den gamle verden. Lad os i denne søde juletid minde os selv og hinanden om den kæde af ødelæggende events, som NWO-mafiaen har præsenteret Verden for siden marts -91, hvor den infamøse tale blev holdt? Lad os ved samme lejlighed minde hinanden om, at det 10 år senere blev forbudt at efterspørge en sammenhæng og en årsag bag disse events. De skulle fremstå som helt tilfældige og ikke som det, de var: dele af en konspiration i allerstørste skala. Konspirationsteori blev et skældsord brugt som et verbalt våben af dem mod os for dernæst at blive overtaget og brugt af os selv mod os selv i deres iscenesatte selvskadeprojekt. 

Det var janteloven på steroider: 
Du skal ikke tro, der findes sammenhænge.
Du skal ikke tro, du har lov til at efterspørge sammenhænge.
Du skal ikke tro, du kan fortælle os om sammenhænge.
Du skal ikke tro, …

Ødelæggelsen

Her er et par punktnedslag på de mest overtydelige destruktive events og operationer, som NWO-mafiaen har budt os i de forløbne 30 år:

 • ødelæggelsen af Jugoslavien
 • ødelæggelsen af WTO 9/11 2001
 • ødelæggelsen af Afghanistan
 • ødelæggelsen af Libyen
 • ødelæggelsen af Sudan
 • ødelæggelsen af Syrien
 • ødelæggelsen af Ukraine
 • ødelæggelsen af Sydafrika – det er et stort kaos, og du hører ikke om det i medierne
 • ødelæggelsen lige nu af Gaza, Israel og Mellemøsten
 • ødelæggelsen af verdensøkonomien med Finanskrisen 2008
 • ødelæggelsen af al sund debat om miljø ved at afledningsmanøvrere over til en kunstig kli-i-ima-pseudo-debat – og dermed en intensivering af ødelæggelsen af det globale miljø
 • ødelæggelsen af USA i Obama-Trump-Biden-æraen
 • ødelæggelsen af menneskelig sundhed via Operation Lockdown + forgiftning og invasion af den menneskelige genetik
 • ødelæggelsen af familieøkonomier, virksomhedsøkonomier og nationaløkonomier via Operation Olieblokade / Elregning (det er Putins skyld det hele)
 • ødelæggelsen af den sidste rest af sund eksistens mellem mande- og kvindekøn + den familiestruktur, der hørte til via Operation LGBTQ…etc = feminismens afløser på steroider
 • ødelæggelsen af verdensøkonomien igen-igen via forsøg på indførelse af CBDC, centralbankstyret digital-valuta
 • ødelæggelsen af økologien i verdenshavene – det flyder med lort
 • ødelæggelsen af vores fødevarer og vores vandforsyning via GMO og sprøjtegifte
 • ødelæggelsen af journalistik og seriøs-sandfærdig informationsformidling
 • ødelæggelsen af tilliden mellem stat/politikere og borgere, sundhedsvæsen og patienter, medier og læsere/lyttere/seere, forældre og børn, mand og kvinde, bank og kunde, sælger og køber. Eller bare: ødelæggelse af tillid som et sundt og nødvendigt samfundsbærende princip
 • ødelæggelsen af de (muligvis) gode intentioner, der lå bag Internet 2.0 og de sociale medier, selvom de havde et skummelt bagland i BigTech, CIA og DARPA
 • ødelæggelsen af en almen menneskelig evne til at udøve sund fornuft via en injiceret overdosis af absurditeter, latterligheder, meningsløsheder
 • Tilføj ødelæggelsen af det menneskelige sprog ved en overdosis af nysprog og falsk logik
 • ødelæggelsen af moral/etik og hvad der i den gamle verden var en sund fornuft og fælles fornemmelse og godt og skidt mellem mennesker
 • ødelæggelsen af fredelig sameksistens mellem mennesker af forskellig etnicitet og hudfarve via genindførelsen af racisme – nu med politisk korrekt marxistisk terminologi.

I det omfang, ØDELÆGGELSEN ikke blev fuldført, så fandt den alligevel sted i en eller anden gradbøjning som en del af den samlede agenda for ødelæggelse. Som i al krig er det sådan, at noget bliver jævnet med jorden, andet bliver kraftigt beskadiget. Denne langsomt eskalerende krig – for en krig er det, selvom den ikke ligner de to foregående – er Tredje Verdenskrig. Den har pågået som et tavst men indædt crescendo pegende frem mod disse tider, hvor NWO-slynglerne læste i deres manual, at krigen skulle bryde ud i totalitet med udgangspunkt i Mellemøsten. Herom senere i denne artikel.

DETTE var blot et par håndfulde af NWO-globalisternes midler til destruktionen af mennesket og det menneskelige samvær, de menneskelige samfund og den menneskelige samvittighed. For selve mennesket stod i vejen for deres projekt. Deres projekt var et gennemført umenneskeligt projekt. Vi bemærker det i skyndingen – hvorefter vi ser helt bort fra, at de forklædte alle deres perversiteter som velgørenhed med en endeløs række af selvrosende virtue-signalerende labels, der alle var en total pervertering og omvending af ordlyden: diversitet, bæredygtighed, lighed, grønt, klima-fordaftryk … og alt det bræk, undskyld udtrykket. Lad os ikke fordybe os i dette hykleri, det er simpelthen for kvalmende!

Vendepunktet

Hvorfor lever vi så ikke lige nu i det fuldt implementerede Dystopia? 
Det skulle vi ifølge deres plan. 
Hvilket NB! ikke en teori, for de har selv sagt og skrevet det.

Det gør vi ikke, fordi der skete noget undervejs. Ikke alt gik, som det skulle. Masterplanen blev forstyrret. NWO-mafiaen begik vurderinger, der viste sig at være fejlvurderinger eller undervurderinger. Disse var på én gang en undervurdering af menneskers modstandskraft og en overvurdering af deres egen magtfuldkommenhed. Nedbrydelsen af hele den menneskelige modstandskraft var åbenbart for stor en mundfuld for Universets mest avancerede undertrykkelsesapparat.

En anden væsentlig del af fejlvurderingen bestod i, at de var ganske sikre på, at de havde mandat til at gøre, hvad de gjorde. Mørkets Kræfter beskyttede dem. Det bestod både i mandat og ordrer til at gøre alt muligt + vejledning i hvordan de skulle slippe afsted med det. Mandatet blev imidlertid fjernet, ordrerne blev derved forældede, og vejledningen blev dermed ubrugelig. Så simpelt kan det siges. Det skete for næsen af dem og i løbet af en ganske kort årrække, og de så det ikke komme. Vi kan ikke engang sige til deres store overraskelse, for i starten opdagede de overhovedet ikke, at det var sket. Og den inderkreds, der opdagede det, undlod at kommunikere det nedad til fundamentet for deres magtbase i den sikre forvisning, at det ikke kunne være rigtigt, for de var jo vant til at, … og Mørkets Kræfter havde lovet dem, at …

En tredje del af fejlvurderingen bestod i, at de troede, at deres globalfascistiske model gjorde dem til guder. Mussolini havde jo sagt, at Der var intet over Staten, og Staten, og det var jo DEM, var det ikke? Mussolinis Stat var en revival af Romerstaten, hvor Kejseren bogstaveligt talt var gud, og hvor Il Duce / Der Führer / Generalissimo / Partiformanden / Den Store Rorgænger / Landsfaderen nu havde samme status. Eller Paven, ham må vi ikke glemme. Globalismen var en trinløs overgang til Fascisme 2.0. De havde ikke forudset, at der fandtes andre beboere af dette Univers/Multivers, og at disse var dem overlegne ikke blot intellektuelt og teknologisk men også moralsk/etisk. De havde heller ikke regnet med, at disse beboere ville blande sig i DERES anliggende. De forstod ikke engang, at deres anliggende aldrig havde været DERES anliggende, men at alt, hvad der foregik på planeten Jorden berørte, hvad der foregik udenfor som et universelt anliggende, og at et fortsat misbrug i varetagelsen af dette sted kaldet Jorden før eller senere ville medføre et indgreb.

Jorden har altid været en særlig lokation kaldet en Nexus-Planet, hvilket vil sige et overgangssted mellem Alfa og Omega-systerne, det højere og det lavere astrale felt. Hele den menneskelige-historiske forestillingsverden fra de ældste til de yngste tider har været (over)befolket af engle og dæmoner, guder og djævle, lys og mørke, godt og ondt. Denne manikæiske dualisme gennemsyrer vores forestillingsverden. Vi har accepteret den som et a priori = sådan var det fra starten, og sådan vil det altid være, spørg ikke hvordan og hvorfor. Der er indbygget en afgørende portion defaitisme = vi kan ikke gøre noget ved det, så sid ned med hænderne i skødet, fatalisme = det står skrevet i kortene, og sådan vil det blive, og dogmatisme = udsagnet kan ikke betvivles og kritiseres, for udsigerne er ikke forpligtet til at udsætte sig selv for tvivl og kritik (hvilket kun Gud kan påberåbe sig …).

En fjerde del af fejlvurderingen bestod i, at deres fatalistiske tidslinje var ufravigelig. 
For:

De glemte, at fremtiden kun er et katalog af muligheder, der ikke er indtruffet endnu. 
De var dog udmærket klar over, at forudsætningen for den dystopiske fremtid og deres våde drøm om en tidslinje var, at menneskeheden var skræmt fra vid og sans, for frygtens energi tiltrækker sig det frygtelige. Frygt skaber frygtens objekt. Hele tjeklisten ovenfor med ødelæggelsen af … indeholder elementet frygt. Eller terror. Nexus-planeten var en terror-planet.

De glemte, at mennesker i den yderste trængsel mobiliserer uanede ressourcer og smider frygten til side.

De glemte at dække deres beskidte røv, undskyld udtrykket. De røbede deres agenda ved at forivre sig. Det blev lidt for tydeligt bl.a under Operation Lockdown, hvad de havde gang i. Tak til Omar Ingerslev på nedersteetage.com for at berette om et spørgsmål, han for nylig stillede til noget sundhedspersonale i sygdomsvæsenet: Hvordan oplever I den grad af tillid, som jeres patienter har til sundhedsvæsenet efter Operation Lockdown og plan-scam-demien? Han brugte nok ikke disse udtryk. Men svaret var tydeligt. Vi oplever anslået et 30% fald i tillid til os og sundhedsvæsenet. 
Dette tillidsbrud var blot en del af det samlede tillidsbrud.

Det står til diskussion, om tillidsbrudet mellem befolkningerne og deres ledere var en del af den underliggende agenda. Vi må huske på, at staterne og nationer også har stået på listen over beskydningsmål for globalisterne. Hele EU-projektet er et sådan ødelæggelse af nationalstaterne-projekt. FN er et sådan projekt. Sovjetstaten var et sådan projekt. Operation Lockdown byggede på, at nu var fjenden den store-stygge-Sorte-Pest, der ingen grænser kender, så derfor skulle vi overgive al national suverænitet til WHO, der var ejet og betalt af medicinalindustrien, Bill Gates og Det Kinesiske Kommunistparti. Forinden var det den store-stygge-terrorisme, som ingen grænser kender. Sideløbende var det det store-stygge-kliiiima, der ingen grænser kender. Og lige nu varmer de op til den store-stygge-Alien-Invasion, der ingen grænser kender.

Den grænseoverskridende grænseløshed ligger indbagt i begrebet globalisme. Det er det re-brandede Socialistisk Internationale med proletarer-i-alle-lande-foren-jer og ødelæg jeres fødeland. Nation betyder det sted du er født. Det er fædrelandet og traditionen, slægten, kulturen. Kærligheden til dette skulle dø og ødelægges, og den såkaldte arbejderbevægelse skulle gøre det beskidte arbejde. 

De glemte dengang, de udrullede kommunismen/socialismen, at de nyttige idioter (Stalins eget udtryk) i udrulningen var børn af det folk, der var født i det land, de elskede, og som havde givet dem landets og jordens gaver til opretholdelse af liv og lykke. De glemte, hvad mennesket er for en størrelse. Eller også havde de aldrig forstået det, og i så fald kan vi ikke beskylde dem for forglemmelse med slet-og-ret dumhed. Husk i den forbindelse, at uvidenhed og dumhed er to forskellige størrelser. Uvidenhed er legitimt, for vi kan ikke vide, før vi ved. Og så længe vi er rede til at erkende det, så er vi i det mindste så kloge. Dumhed er en anderledes alvorlig sag, for når man stiller sig op og insisterer på og storpraler af sin uvidenhed og kalder den for ufejlbarlig viden, så er man decideret dum / stupid! 

Paradokset

Lad os gå videre i en case-story, der handler om emanciperingen af The New World Order.
For at noget nyt kan opstå, må noget gammelt forsvinde. 

Udsagnet er i sig selv fuldstændigt sandt, men samtidig er det paradoksale og dybt ironiske i udsagnet, at det netop er NWO-mafiaens hoved-strategi. For dem var ‘det gamle’, der skulle forsvinde, det sunde menneskelige samfund, de menneskelige kerneværdier og mennesket, som vi kendte det. De har beskrevet det i detaljer i deres ideologiske teknokrati og ideologiske transhumanisme. De har i det hele taget været totalt eksplicitte om deres ødelæggelsesprojekt, vi har bare ikke hørt efter i timen, eller også har vi ikke troet vores egne ører, for så ondsindede kan de da ikke være. Det kunne de så.

Paradokset består i, at deres New World Order ikke er ‘new’ på nogen måde. Det er The Dirty Old World Order med fornyet kontrakt, som de have planlagt og satset på. Det er nu denne mørke verdensorden, som er i færd med at dø, for at noget nyt og lyst kan opstå. Noget som menneskeheden har ventet på i meget lang tid. OG – glem aldrig det eller forstå det, hvis du ikke allerede ved det – at årsagen til al deres kontrolsyge og spionage-aflytning-hemmelighedskræmmere i er, at de har været hunderædde for menneskeheden. Der er så mange af os, og hvis blot vi vidste, hvad vi var i stand til … skræmmende!

Ironien består i, at alle tiltag for at forlænge den afblæste kontrakt med Mørkets Kræfter, som The Dirty Old World Order rebrandet som The New World Order iværksætter, nu bidrager til nedlukningen og forsvindingen af deres gamle lort, igen undskyld udtrykket, men det er, hvad det er. L-O-R-T !!

En politisk ideologis dødskramper

Herefter den annoncerede case-story.
Vi er en hel del, der har vidst det hele vejen undervejs.
Denne politiske ideologi er på ingen måde menneskets bedste ven.

Den er ikke engang – hvilket man skulle tro var dens bottom-line – den bedste ven for de, som ideologien hævder at repræsentere.
Den er et morderisk, manipulerende og løgnagtigt tankesæt, der er omsat til storpolitisk handling og forvandling.
Vi har ikke ‘haft lov’ til at sige det, og mange har ikke turdet ‘bryde loven’.

Når det er sagt, så skal det samtidigt siges, at det er en ‘lovgivning’ uden legitimitet. Sagt på en anden måde: Det er et eksempel på, hvordan folk med magt eller magtambitioner iscenesætter sig selv som autoriteter uden et mandat fra de mange-mange, som deres falskneri er beregnet som et våben imod – og kalder det for lov.

Lov-religion > Lov-ideologi. Ideologiens navn er Zionisme.

Hvorfor og hvordan?

‘Loven’ er via ‘lovgiverne’ etableret via et særlig beskidt og særdeles effektivt trick.
Det hedder OFFERROLLEN.
Når offeret er tildelt sin rolle som offer, og når denne rolle er offentliggjort-etableret, så har offeret efterfølgende ALTID ret.     
Det offergjorte subjekt har herefter ‘lov’ til at vade-trampe indover samfundet, myndighederne, medierne, meningsdannelsen, DIG-og-dine og udskamme, kræve ind og forlange så langt øjne ser og ører hører.
INGEN har efterfølgende ret-og-lov til at stille spørgsmål om det udnævnte offers ret til at herske eller betvivle alles pligt til at underkaste sig beherskelsen. 
Hvis nogen skulle vove noget sådant, så vil vedkommende blive angrebet med offerets skyld-skam-og-frygt-kompleks.
Offerrollen er ikke blot et stykke psykologi. Den er hoved-ingrediensen i et styresystem.
Offerrollen og dens sidestykker er en parasit, der lægger et lag udenom og udenpå et af de mest fundamentale karakteristika ved den menneskelige kultur: den sociale og menneskelige empati.
Vi kan i stedet for empati bruge ordet kærlighed mellem mennesker, og substituttet for dette er dets antitese: hadet – sammen med frygten, skylden og skammen.

Der er to politiske filosofier, der benytter sig af den systematiserede offerrolle.
Den ene er Zionismen.
Den anden er Kulturmarxismen.
Eller blot rebrand af version 1.0 marxismen / kommunismen.
Hvilket derfor betyder, at der kun en EN politisk filosofi, der benytter sig af offerrollen, for Zionismen og Kulturmarxismen har samme fælles ophav. Karl Marx var dybt indfedtet i det hersker-segment, der som opdragsgivere bestilte hans forskningsprojekt, bank-familie-syndikatet Rothschild.

Som en person, der selv i sine unge dage har boet i Israel i næsten et halvt år – det var dengang, da et kibbutzophold var en chance for unge mennesker uden mange penge på lommen – ved jeg, i hvor høj grad dannelsen af Israel via disse befæstede kollektiver bevogtet af mure, trådnet og udsigtsposter med bevæbnede vagter spillede en afgørende rolle i den primære kolonisering af landet og var et socialistisk/kommunistisk projekt. De var efterkommere helt i ånden af de bolsjevikker, der skabte den russiske revolution, og hvoraf størsteparten var jøder udskibet fra USA og Europa. Som kibbutz-volontør udførte man et stykke arbejde på halv tid for en beskeden lommepengeydelse, hvorefter man hyggede sig med andre unge fra hele verden. Og der var masser af tid til at hive stikket ud og rejse rundt i landet. Jeg mødte både venlige og fantastiske mennesker og et par af de mest arrogante dumme svin. Langt hen ad vejen og i særdeleshed lige nu er det den sidste type, der kører showet i landet og regionen.

Som ofte nævnt på overetagen.dk, nævnte Marx aldrig centralbankvæsnet i Das Kapital, hvilket er ganske bemærkelsesværdigt, da dette (u)væsen er afgørende for forståelse af kapitalen og al dens væsen. Det er ikke tilfældigt, for så dum var han ikke. Men som en af hans ideologiske kritikere, anarkisten Bakunin sagde om Marx: Det er bemærkelsesværdigt, hvad en pose Rothschild-penge kan gøre. Mayer Amschild = Rothschild var stifteren af centralbankvæsenet, som vi kender det). Bakunin spurgte også Marx ved 1. Internationale, om det ikke ville være rimeligt, hvis egentlige repræsentanter for den så højt besungne arbejderklasse blev inviteret med på disse møder? … hvorefter Marx fik et raserianfald og udspyede, at det kunne der overhovedet ikke blive tale om! Senere udtalelser fra Lenin og Trotsky bekræftede kommunistledernes fundamentale og indædte foragt for arbejderne – de skulle underkues, terroriseres, massemyrdes. Og det blev de. ’Arbejderbevægelsen’ var altså ikke en bevægelse FOR arbejdere men en bevægelse AF arbejdere. De var ikke målet men midlet. Socialister har forstået absolut INTET af dette, hvilket også forklarer, hvorfor historieforfalskning altid har været en integral del af socialismen.

Bakunin omkom via et bestilt mord. Hvem bestilte det? Det er på denne baggrund ikke svært at regne ud.
Socialisme og Zionisme er to alen ud af samme stykke.
Men hvem er de? Og hvad er deres agenda?
Svaret afhænger af, hvor langt vi går tilbage i tid, og hvor dybt vi er villige til at stikke spaden.

Svar 1

Zionisterne er fascister. Vi tager ikke dette ord letfærdigt og lemfældigt, vi bruger det ikke som et skældsord for folk og meninger, vi ikke kan lide, hvilket venstrefløjen har haft for vane i et 100 år+. Vi definerer teknisk og historisk, hvad fascisme er: En total sammensmeltning af Stat og private business-interesser, således at Staten ikke længere agerer som en beskytter at dens befolkning ift. disse bagvedliggende private interesser. Husk at nazismen er national-socialisme. Husk også, hvad Mussolini sagde: Der er INTET over Staten. Hans ideal var den romerske stat, hvor kejseren var Gud.

Fascismen er ligeglad med farve. Om den er sort, brun eller rød er bedøvende ligegyldigt. Det er også derfor, socialister ikke forstår, at de nu er den primære repræsentation af fascismen, for de tror at farve og fløj fritager dem for ansvar (det er altid de andre). Venstrefløjen er rød-fascister, men de fatter det ikke. Studér venligst socialisterne i Canada, Australien, New Zealand og … Danmark, og bemærk hvordan de som de latente totalitærhjerner, de altid var, pludseligt og med stor entusiasme kom ud af skabet under Operation Lockdown og agerede som vaskeægte fascister. De fik af vide af deres globalistiske/fascistiske opdragsgivere, at der nu var fri bane, og at de kunne opføre sig lige så despotisk, de ønskede, blot de huskede at sige, at det var en undtagelsestilstand, og at despotiet var for folks eget bedste (the greater good).

De politikere og medier, der supporterede dem, står nu med et forklaringsproblem – uden at de på nogen måde har tænkt sig af forklare problemet. De rydder op, de dækker sporene, de orienterer sig mod bagudgangen. De forbereder sig på: Jamen vi kunne jo ikke vide, at … Inderkredsen = Frederiksen og hendes karriere-drenge/piger  vidste udmærket, at de handlede imod folkets/vælgernes interesse, og at ‘the greater good’ var bestilt/beordret af og til fordel for en indspist klike af milliardærer med hovedsæde i World Economic Forum og lignende fora for globalfascismen.

Zionisterne har altid være aktive i Staten, hvor der ifølge Shakespeare er noget råddent = DK. Det dominerende medie på tryk var i årtier Politiken. Dens chefredaktør mellem 1970-93 var Herbert Pundik. Han har selv indrømmet det: han var Mossad-agent. Avisens chefredaktør mellem 1993-2011 var Thøger Seidenfaden. Udover hans zionistiske tilknytning og -adfærd var han et prominent medlem af den fascistiske ‘tænketank’ Bilderberg-gruppen. 

Svar 2

Zionisterne er Den Khazariske Mafia. Vi rykker her tilbage til middelalderen, hvor et folkeslag fra Centralasien og Rusland bevægede sig indover Europa. De kaldte sig for azkhenaziske jøder. De var ikke jøder men khazarer, hvis khagan/konge havde tvangs- og masse-konververet et helt imperiums befolkning til jødedom i slutningen af 700-tallet, for Islam var på fremmarch nord for Sortehavet, men Islam er – hvilket man sjældent taler om – er en sekt eller viderudvikling af jødedom. Islam er den tredje transformation af jødedom efter kristendom (jødedom light). 

De er de tre abrahamiske religioner, og alle har været udsat for Romerrigets/oligarkiets systematiske manipulationer. De udgør alle en intervention, der udnytter ægte følelser og menneskers religiøsitet og Guds-forhold til at manipulere. Det er derfor MEGET vigtigt at skelne mellem de troende og troens institution, hvilket desværre er svært for mange oprigtigt troende, der i deres blinde tro identificerer sig med den ultimative autorit = BigDaddy = den ‘religiøse stat’. Hvilket pavestaten synes vældigt godt om, for paven er jo ifølge denne særlige statsdannelse ‘vikaren for guds søn’ – med andre ord det samme som den romerske kejser, der dog havde den ubeskedne frækhed – det må man give ham – ikke at kalde sig sønnens vikar men selveste Gud. Ingen grund til at være smålig, når man sidder på den ultimative magt. Men den efterfølgende Pavestat ønskede ikke at indrømme, at den var Romerriget 2.0 og dermed det samme magtapparat, der servicerede det samme oligarki. Romerriget var i det mindste ærlig i sin højrøvede brutalitet, pavestaen var uærlig ved at dække sig bag skinhellighed. Den nye parallel er globalfascisternes/teknokratiets dækken sig bag hule humanist-paroler (totalt uærligt – bandidos in tuxedos) i modsætning til de klassiske fascister, der i det mindste poserede ærligt-brutalt med skrårem, stølver og lakkasketter og pralede af, hvem de var.

Det var den landsfordrevne khazariske mafia, der infiltrerede de europæiske kongehuse som enten adelskaberne selv eller deres ‘bankrådgivere’. Det er herfra, centralbankvæsenet, som vi kender det, stammer. Eller ikke kender det, for folk ved ikke ret meget om dette uvæsen. Danskerne tror f.eks, at Danmarks Nationalbank (centralbank) er national. Det er den ikke, for i 1818 blev den kuppet/opkøbt af den khazariske mafia = Rothschild-banksyndikatet.

Det er alment kendt, at der var via Rothschild, at staten Israel blev skabt. Det var – sagde de – for, at de stakkels hjemløse, landsforviste jøder omsider kunne få et hjemland – var den officielle forklaring. Hvad der ikke blev talt så meget om var, at zionisterne havde alle mulige beskidte ting-og-sager kørende, og at deres ærinde på ingen måde var det jødiske folk i diaspora. Jøderne var det tøj, de tog på som forklædning. Zionisterne er, før de tog navnet fra den politiske filosofi, årsagen til halvandet århundredes ufred og folkemord i Mellemøsten. Israel er et ufredens spyd plantet i ørkensandet for at skabe splittelse og dermed rage magt til sig. 

Hvor befriende kunne det ikke være for jøderne selv og for resten af menneskeheden, hvis de omsider erkendte det ENORME og årtusindlange misbrug, de har været udsat for og rystede parasitten af sig?

Læs: Den russiske revolution
Læs: Det kommunistiske manifest
Læs: Protokollerne

Svar 3

Vi rykker yderligere tilbage i tid og stikker spaden endnu et stik længere ned.

Zionisterne er den seneste update på Kong Salomons pagt med dæmonerne. Det står at læse i en af de mærkeligste skrifter, der nogensinde er forfattet: Salomons Testamente. Det blev aldrig en del af bøgerne i Det Gamle Testamente, for det var for mærkeligt.

Ifølge dette testamente hidkalder Salomon en ussel dæmon (djinn) ved navn Ornias, der plager livet af en af kongens undersåtter. Han tvinger dæmonen til at afsløre sine opdragsgivere, hvilket er en mindre hær af dæmoner, der efter tur tropper op. Deres uber-dæmon er selveste Beelzebub (Baal). En særlig magtfuld kvindelig dæmon fortæller i slutningen af testamentet kongen, at kongen har tabt slaget, og at han fremover tilhører dæmonerne. Hans pagt førte til sit eget fordærv og korruption, og dette blev hængende ved hans slægt.

Zionisterne er den slægt, der senere er kendt under navnet Merovingerne, Charlemagnes slægt. Deres arvefjende er slægten Melchisedech, som de i et par tusinde år har forfulgt og søgt at udslette fra jordens overflade, og som er en slægt eller mennesketype med det, som nogle ville kalde højere menneskelige egenskaber. Andre navne for zionisterne er navnene på deres styrende organer eller klubber-ordener-råd: Sanhedrin, Chabad eller Sabbattæerne, Dragens Orden. Drageblodet skal forstås som krybdyret, det reptilske, og de familier, der danner denne orden har visse mængder af reptilsk blod eller genetik fra folk, der ankom fra konstellationen Draco (Alpha Draconi), i hvad vi ville kalde forhistorisk tid. Et udtryk, der med tiden vil blive revideret, for når historien bliver skrevet – eller frigivet, for den er allerede skrevet – så er det ikke forhistorie længere men blot: historie.

En repræsentant for Rothschild-familien udtalte engang i et interview, at de kunne spore deres slægt tilbage til Nimrud. Det er ikke den lokalitet, der i dag ligger i Golanhøjderne, som zionisterne stjal fra Syrien under 6-dages-krigen. Det er et synonym for verdensherskeren Marduk, der er en titelbetegnelse for den øverste skikkelse i den skjulte top på pyramiden – den på dollarsedlen. Denne skikkelse – en draco, et væsen af meget høj intelligens men til gengæld meget ringe grad af empati for menneskeheden – er ikke længere blandt de levende, for pyramidens top er emanciperet og arbejder sig langsomt men sikkert nedad i geledderne i en pågående restaurering af planeten Jorden – hvilket ikke mange har hørt om endnu. Det kan blot konstateres, at verdensbegivenheder ‘opfører sig mærkeligt’, men hvori mærkeligheden består, forlyder der ikke noget om.

Læs: Verdensspillet – del 1-8 startende her med:
En kosmologisk model
og videre her:
Livet under radaren
Virkeligheden lagt i stasis
Edens Have genoplivet
Armageddon aflyst
Ødelæggelsen af Ødelæggeren
Skjulte forklaringer på verdensbegivenheder
Forbrydelsen

Det er – indrømmet – en temmelig stor mundfuld at pløje sig igennem, men det er sådan, at landet ligger.
Tilpasset til dagens emne kunne vi sige, at zionismen kun er en del af det årtusindgamle parasitiske jerngreb på menneskeheden, der lige nu og omsider er ved at løsne sig. Det sker ikke med et fingersnap natten over, og processen har foregået i eskalerende grad i 10 år nu. På det seneste er den imidlertid blevet intensiveret, og der vil estimeret ikke gå lang tid, før det ‘siver igennem’ til de medier, der indtil videre har tjent det ene formål: At opretholde Den Store Løgn om Verden.

Mellemøsten lige nu

Når du læser dette, er ‘lige nu’ muligvis – og forhåbentlig – allerede fortid. Det er et sørgeligt syn, og det startede i slutningen af oktober 2023 – The October Surprise. Hele folkemordet omkring Gaza er beordret af det samme syndikat, der skabte staten Israel = Rothschild. Hvorfor er vi ikke specielt overraskede her? Det er vi ikke og bør ejheller være, for mønstret har været alt for tydeligt i alt for lang tid. Et lyspunkt midt i al den perverterede elendighed er imidlertid, at Israel som statsapparat/regime nu har svært ved at finde sine ægte venner. Vi skal helt ud i geledderne blandt hårdhudede, hjernevaskede fundamentalist-kristne for at finde sympatisørerne, og deres sympati-tilkendegivelser fremstår som både hulkindede og skingre. I deres afstumpede hjerner og indskrænkede verdensforståelse er der to ord, der klikker med sig selv. Det ene er Israel, det andet er … Israel. Det ene er et kongerige i antikken, ligesom Judah var et kongerige fra samme tid. Det andet er en kunstig og illegitim statsdannelse skabt af en håndfuld milliardærer med en syg plan fra 1800-tallet realiseret i 1900-tallet, der handlede om at kontrollere Mellemøsten ved at skære det i stumper og stykker og pumpe det for ressourcer – især olie. 

Israel og Israel har INTET med hinanden at gøre. Men fordi en fundamentalisthjerne ikke er i stand til at skelne, så smelter de to enslydende begreber sammen i én og samme grødfuld pærevælling. De forstår ikke, at zionisterne er en sekulær anti-religion ligesom marxismen-kommunismen. De forstår ikke, at de psykopater, der skabte filosofien aldrig har læst jødiske religiøse skrifter, og hvis de har, så har de enten ikke forstået dem eller ledt med lys og lygte efter muligheder for hjernevasker-kontrol med skrifterne som et afsæt. 

Og hvordan ved vi det? Det gør vi, fordi de egentlige skriftkloge – og det gælder alle tre abrahamiske religionskredse – tager konsekvent afstand fra den politiserede udgave af Israel. De ortodokse jøder med hat, tørklæde og slangekrøller anerkender simpelthen ikke zioniststaten Israel, for som de siger: Gud har aldrig givet dette land til det jødiske folk. En stak milliardærer, bankstere, oligarker med hovedsæde i The City of London, associeret med et netværk af bankfamilier i Wall Street og khaganatet i Brooklyn, hovedsædet for Den Khazariske Mafia, har stjålet landet fra den dengang derboende befolkning og ‘givet’ det til en stak fanatiske bosættere. Og hvem er ‘de’? De er jo ikke engang jøder, de er azkenazim, khazarer, udvandrere fra Østeuropa forført til at oversvømme landet og dermed fordrive den dengang derboende befolkning. Som Kibbutz-volontør før 1980 har jeg set de enorme spøgelsesbyer omkring Jericho og Nazareth, hvor folk blev tvunget til at forlade deres hjemland og flygte til Jordan og Libanon. Der boede 100.000’er af mennesker, der alle blev etnisk udrenset og fordrevet, hvorefter slyngelstaten benægtede, at de nogensinde havde boet der.

Massakren – det omvendte Holocaust

Det er lidt for tydeligt, at en tungt bevæbnet, højmilitariseret stat på ingen måde er et stakkels uskyldigt offer, der er nødt til at forsvare sig overfor en forarmet civilbefolkning i, hvad nogen har kaldt for verdens største åbne fængsel. Og det jo ikke engang åbent, for fangerne kan ikke forlade stedet. Det er et Holocaust med den israelske stat som nazi-bøddel. Besynderligt i øvrigt, at der i askhenazim gemmer sig … nazi

Livstidspræsidenten Netanyahu har kun holdt sig på taburetten, fordi hans opdragsgivere, Den Blå Drage, Rothschild har beskyttet ham. Men dette syndikat bliver lige nu pillet fra hinanden. Dets ledende medlemmer bliver simpelthen likvideret. Det gør de, fordi de er skønnet uforbedrelige, uhelbredelige. Deres indre system er så fucked-up af dæmoni (Salomons Pagt), at de er nødt til at forsvinde for stedse fra dette sted. Dette er ikke noget, som undertegnede udspyr i had imod disse typer, det er en aktuel operation, der foregår, mens vi skriver og læser.

Søndag d. 3. december gentog israelerne en massakre med en stil og taktik, som de har dyrket  gennem en måned. Taktikken er at dirigere folkemasser i Gaza til et bestemt sted, hvor de bilder folk ind, at de kan være sikre. Det stik modsatte er tilfældet, for dette er et ‘killing hole’, som det hedder. I søndags – skrivende stund var mandag 4. dec. 2023 – havde de smidt en masse flyers ud og dermed omdirigeret omkring 1000 civilister, kvinder, gamle, børn, alle slags til ét sted, hvorefter de smed deres bomber og myrdede alle 1000 på én gang! Og dette stykke makabert-perfide info når ALDRIG frem til medierne.

Målet er 5-fold

 1. Udslettelsen af den samlede befolkning i Gaza, rub og stub
 2. Tømningen af essentielle dele af Mellemøsten for at give fri plads til olieproduktion, hvor de ikke har noget hensyn at tage overfor lokalbefolkninger
 3. Et ‘Greater Israel’ også kaldet Yinon-planen opkaldt efter en general, der opkastede en megaloman vision om et Stor-Israel, en mega-zionist-enhed, der stækker sig mellem Nilen og Eufrat – dette er de to blå striber i det israelske flag, der omslutter Salomons Segl
 4. Jerusalem som den nye verdenshovedstad og det 3. Tempel på Oliebjerget – der ligger så en helligdom i forvejen, fuck den! den kan ‘komme til’ at falde sammen inden længe.
 5. Udfoldelsen af 3. Verdenskrig i dens varme udgave med Mellemøsten som brændpunkt

Fløjens forfald

Storhedsvanvidet, arrogancen og kynismen kender ingen grænser. Disse syge visioner er ikke taget ud af den blå luft, de er udtalt direkte, helt tydeligt og uden mindste skamfølelse af de folk, der lige nu arbejder på overtid med at føre deres ideologi og tilhørende hjemmelavede profetier ud i livet.
3. Verdenskrig er sammen med 1. og 2. Verdenskrig beskrevet i interne korresponcance-doukumenter allerede i slutningen a 1800-tallet.
Læs: Protokollerne

I 1923 blev Lenin præsenteret for 100-års-planen af Rotschild-syndikatet = Order of The Dragon. De pålagde ham at implementere det ultimativt-perfekte slavesamfund = Sovjetstaten for at sikre planen. Socialistisk Internationale var en del af planen, for Lenin og Trotsky var bestilt til at sprede Sovjetstaten til resten af Verden. I 2023 skulle planen være fuldt implementeret. 

Da den internationale arbejderklasse – arbejdere i alle lande, forén jer! – ikke var villig til at medvirke til dette planlagte internationale statskup, var man nødt til i 1950’erne at udtænke kulturmarxismen, hvor alle grupperinger, der blev skønnet egnet til at påtage sig en destruktiv offerrolle, blev studeret, infiltreret og forberedt på at opfylde 100-års-planens målsætning.

Igennem 1960-70’erne infiltrerede kulturmarxisterne i Europa universiteter, medier, fagforeninger og en hel stribe kultur-institutioner og -organisationer. 40 år senere var den samme infiltration fuldført i universiteter, medier og i det demokratiske parti i USA. Det skete i Obama-perioden, hvor CIA-agenten Barry Sartoro aka Barack Obama og hans transvestit-‘kone’ Michael (Michelle) Obama løb fra samtlige valgløfter med yes-we-can, change og andre højtravende slogans. Venstrefløjen/demokraterne var herefter møre til at bakke op om krige, folkemord, interventioner, overfald på nationer, som højrefløjen/republikanerne havde gjort det i Bush-æraen. Bortset fra, at et stigende antal demokrater, der stemte Obama ind, efterfølgende blev klar over, at han på ingen måde leverede varen. Han var en løgner og en bedrager. Han fik Nobels Fredspris for at føre USA ind i flere krige end sin forgænger George Bush. Der var noget helt galt her. 

Som slutspurten til 100-års-planen var 16-års-planen, hvor 8 år med Obama skulle afrundes med 8 år med Hillary. Det var så her, hvor den konkurrerende mafia-orden (Order of The Black Sun) placerede Donald Trump, der stak en kæp i hjulet for 16-års-planen, hvor Verden skulle være endeligt korrumperet-overtaget-undertvunget (til Order of The Dragon).

Venstrefløjen blev udkommanderet til at råbe og skrige op om Donald Trump, uden at de forstod, hvad det var, de råbte og skreg om. Vi kan kalde det for Hitler-syndromet. Hitler er ateisternes synonym for Satan/Lucifer. Interessant, da ateisternes/nihilisternes ‘gud’ ER Lucifer = venstrefløjens projektions-mekanisme, hvor ALT, hvad de selv har gang, bliver tillagt deres erklærede fjender. DE beskyldes for alt det, som VI har gang i.

Så venstrefløjen fyrede den ene fake-fake-fake beskyldning af om deres fjendebillede Trump. Problemet – KÆMPE-problemet for eftertiden ved den slags psyops (psykologiske operationer) er, at folk herefter hverken forstår det oprindelige fjendebillede endsige dets efterfølgere. Venstrefløjen forstod ikke Donald Trump-forvrængningsbilledet 1.0, hvorefter de ikke forstod Donald Trump-forvandlingsbilledet 2.0, hvor manden på besynderlig vis forsvandt fra den valgsvindel-inficerede valgkampagne 2020 og Donald Trump-zombie-versionen 3.0 med en mand, der døde af prostata-cancer i 28 januar 2022 i sin families bolig i Bedminster-Pensylvania stadig figurerer i medierne efter sin død, hvor den samlede Messias-syndrom-ramte højrefløj stadig tror, at han er på vej tilbage for at frelse dem.

Scenariet er ABSURD i uhørt grad! Alle er bedragne, højre-og-venstre, frem-og-tilbage, op-og-ned. 
Trumps svigersøn Jared Kushner er en Mossad-agent og medlem af Chabad/Sanhedrin-syndikatet (zionisterne, Salomons Pagt, Order of the Dragon). Det er et paradoks, da Trump selv var et højt-rangerende medlem af Order of The Black Sun (nazisterne), men det er et ikke-paradoks, da disse to ordener altid har været i aftale-symbiose. Vi ser det samme non-paradoksale fænomen med WEB-stifteren og -præsidenten Klaus Schwab. Hans familie-baggrund er hans far, nazi-general = Order of The Black Sun og hans mor, Rothschild = Order og The Dragon. WEF var skabt for at formidle balancen mellem de to verdensordener, som den gamle VERDENSORDEN bestod i. 
THE NEW WORLD ORDER var en update af THE OLD WORLD ORDER. Intet andet.

Verden ankom til den afgørende overgangsperiode, og den gamle verdensorden regnede med, at de kunne opdatere sig selv som den Nye Verdensorden = gammel vin på ny flaske. Hovedproblem: opdateringen fandt ikke sted!

Deres seneste og muligvis sidste sats er mellem 15. og 25. december 2023. Her har de en en gammel tro på, at de Ti Dages Mørke vil indfinde sig. Dette er Apokalypsen / Armageddon, som de mener, det er beskrevet i skrifterne. Det ER faktisk beskrevet i skrifterne, men derudover mener de, at det vil gå i opfyldelse … til DERES fordel.

15. december er sidste dag i den jødiske Hanukkah, der er mindedagene for genopførelsen af Templet i Jerusalem. Hvad der for jøderne er en lysfest, ligesom Julen for de kristne er en lysfest, har altid for Mørkets Magter været en lejlighed til at lægge sig imellem som et lag, der transformerede lys til mørke. Derfor har de altid valgt de religiøse højtider til at intervenere. Her blev al livskraft suget ud af de troende og tilbedende. Ikke noget man holder af at tænke på.

Ævlet

Hvis man har fulgt med i de udmeldinger, der er ankommet fra Global Deep State, så kan man ikke have undgået at bemærke deres nye fortælling: Alien Invasion

CIA har ævlet om det. 
Den katolske kirke har ævlet om det.
Ævlet findes overalt på de såkaldte ‘alternative medier’ – som ikke længere er alternative, for alle deres skrækhistorier mimer mainstream-medierne with-a-twist.
Ævlet er ikke nyt. Vi kender det fra insideren Vernherr von Braun, der beskrev det som den sidste løgnehistorie, global-eliten ville sende i hovedet på menneskeheden. Først var det russerne, så var det terroristerne, så var det slyngelstater, så var det kli-i-i-maet, og SÅ: var det Alien Invasion. Og det er så nu, de kører det af, for de kender ikke til andet end at følge scriptet. En hård kerne af i DeepState-ordenerne tror fuldt og fast på det og leder med lys og lygte efter tegn i Sort Sol og Saturns Måner på, at nu-nu-NU ankommer de med et stor ‘skib’. Det er deres seneste udmelding. For som de påstår: Vi har været i kontakt med dem, og de har annonceret deres ankomst kort efter d. 15 december. 

Og hvordan skal vi så vide, at det så er sket, kan man se det? spørger den stigende tvivlende %-del af DeepState-håndlangerne, operatørerne.
Nej-nej, svarer de, I må stole på os, for de ankomne har selvfølgelig cloaking-teknologi, så man kan ikke se eller føle dem med vores teknologi. 

Men hvordan skal vi efterhånden stole på det, da INTET af det, I har lovet i lang tid, er blevet til virkelighed?
Det er seriøst-langt-ude i hampen for den sidste hårde kerne. De har for nyligt indsat en ny Speaker of The House ved navn Mike Johnson. Ingen kendte ham førhen. Og nu stiller han sig op og siger – you can’t make this up! – at han er den nye Moses! Helt seriøst!

Det har at gøre med, at Global Deep State bliver ved med at pumpe våben ind i Mellemøsten – som der ikke er betalt for. Bl.a nukleare sprænghoveder. Leverandørerne er nu gået over til at levere dele af hardware’n men uden en nøgle til at aktivere dem. Uden betaling, ingen nøgle. Men bestillerne har ingen penge længere, så der kommer ingen betaling, og leverandører kan ikke længere leve på I-Owe-U’s og løfter om i morgen.

Der kommer heller ikke et stort usynligt ‘skib’ med Aliens, der skal hjælp Deep State med at genvinde deres svundne magt. Det er som sådan løgn, Rothschild’erne løj-løj-og-løj-igen. Og hvad værre er: De kan ikke længere lyve sig fra deres løgne, for alle ved nu, at det var-og-er … løgn.

Her spørger vi helt-almindelige dødelige, hvordan hulan de magtfulde kan slæbe rundt på den slags syge trossystemer? Er der en skrue løs og muligvis en hel æske af skruer? Svaret er ja, men hvordan og hvorfor?

Fordi sådan var det i det nu forældede Univers. Dette var dets styresystem, hvert år ankom Mørkets Magter og høstede menneskers energi og udstedte ordrer om, hvordan deres loyale håndlangere skulle hjælpe dem med det og blive belønnet for det. For ganske få år siden begyndte disse ordrer imidletid at udeblive, men hi-level-håndlangerne fulgte stadig det forældede og ikke længere virksomme program, mens de fordelte disse ordrer til low-level-håndlangerne.

Og nu er medlemmerne af DeepState-enhederne begyndt systematisk at afgå ved døden. ‘Nogen’ tager systematisk livet af dem, da de er skønnet oforbedrelige. Det siges, at der er ankommet 120.000 væsener fra den højeste universelle tæthedsgrad for at hjælpe med at få det overstået så hurtigt og nemt som muligt. Forklaring på deres ankomst er, at Jorden altid har været en såkaldt Gateway Planet, et forbindelsespunkt for gennemtræk fra det lavere astrale felt til det højere. Derfor har menneskeheden været så underkuet, kontrolleret og opsplittet i så lang tid, for kun med slavegjort menneskehed ville al den trafik være mulig.

Det forklarer samtidigt, hvorfor det menneskelige forestillingsunivers altid har været så befolket af guder og dæmoner – og hvorfor det ofte har været svært at kende forskel på dem. Who were the good guys?

Men klokken er slået, og det universelle samfund – der findes believe-it-or-not et sådant – er blevet trætte af tingenes tilstand. Sagt på en anden måde: De ældgamle kontrakter, aftaler, pagter, m.m. udløb og blev ikke herefter fornyet. Hvad de blev trætte af var, at de, der hidtil havde nydt godt af disse aftaler og kontrakter, nægtede af opgive dem, da de fik at vide, at deres tid var omme. De blev fuldt orienteret, de fik adskillige chancer of frister, men de misbrugte dem. Herefter kom handskerne af.

*

Denne omfattende artikel er skrevet i De 10 Dages Mørke, som NWO-mafiaen har annonceret og opererer efter – og som ikke kommer til at finde sted – mellem 15-25. december 2023. Hvis du har læst så langt som her, så får du en medalje for din stædighed, hvor du kan hævde, at du med garanti ved mere, end da du startede.

Du kan – som jeg – være tvivlende, skeptisk (det er altid sundt, hvis du ved, hvad skepticisme er) eller decideret uenig. Det er altsammen fint.
overetagen.dk kommer til at skrive en enkelt artikel yderligere i 2023. Måske flere.
Det vil være en nytårs-status over året-der-gik-gakgak.
Allerede i afskrevet stund sker der ting-og-sager, og vi kan muligvis se frem til en julegave, som Verden ikke har set magen til. Lad os se.

2 Comments

 • Helge Rasmussen

  De 13 Zionist-familiers blodlinjer går så langt tilbage som til den sumeriske æra og de holder disse linjer så rene som muligt ved til stadighed at gifte sig indbyrdes.
  http://thegreaterpicture.com/da/illuminati.php

  To spørgsmål:

  1. Kan det eventuelt tænkes at zionisternes perverse idé om en af dem styret, ny verdensorden skyldes indavl?

  2. Kan det faktum, at illuminati klubbens medlemmer er ramt af, “mer vil have mere-syndromet”, give interne stridigheder om rovets fordeling efter NWO?

  • marco_hanuman

   De er helt sikkert indavlede. Det gælder kun for familierne, og den samlede kreds i Order of The Dragon er for stor til den forklaring alene. Jeg har antydet i en række foregående artikler, at der – om man så må sige – kører et program i dem, som de ikke kan fravige. Dette program gør dem umenneskelige og uempatiske, og i mange tilfælde bygger det på en traumatisering fra spæd, der giver dem en hjerneskade. De bliver til psykopater, hvilket som bekendt er irreversibelt. Dernæst er de i besiddelse af diverse hi-tech mind-control-teknik, der via kemi, elektronik o.a. fastholder dem. Derudover er der hele den gængse mafia-kontrol med kompromittering – på deres 40 års fødselsdag skønnes de at være nået den alder, hvor de kan få lov til at ‘gøre visse ting’ mod uskyldige og forsvarsløse mennesker, især børn. Derfor er der så meget skjult pedo-virksomhed, der ikke bare skyldes nogle få tilfældig afvigere, for dette er ikke tilfældigt, det er en del af deres styresystem.
   En fransk psykolog, Roger Domergue, påpeger, at hele praksis’en med omskæring på drengebarnets 8. levedag skaber en radikal traumatiserende forstyrrelse af den naturlige hormonelle udvikleng fra til den 21. levedag, der bevirker en permanent personlighedsforandring. Der findes ikke bredere forskning om det, for det ville uden tvivl have medført et ramaskrig fra zionisterne – selvom jødedom og zionisme er to forskellige ting.

   Mer-vil-have-mer er den klassiske grådighed. Kombineret med misundelse – andre må ikke have det, vi ikke har … eller har – giver det en heftig cocktail. Men også her er det noget yderligere på færde. Det ‘mer’, som de før havde adgang til, forsvinder nu sammen med deres legetøj, som blev givet til dem. Det er den intervention, jeg har beskrevet, og som vi ganske vist fra dag til dag ved mere og mere om men stadig ikke nok. Det har også at gøre med det opdrag, de førhen fik ovenfra – fra de tre usynlige styrende lag. De kunne ikke på egen hånd se op i laget, men de modtog hele tiden ordrer derfra via handlere. Forvirringen lige nu i de to ordener, hvoraf zionisterne kun er ét navn for én gruppering i den ene orden, er, at der ikke ankommer ordrer længere, så de følger et ordresæt, der er forældet. De bliver derfor frustrerede og begynder at råbe ad hinanden og udspy ordrer til deres egne underordnede.
   Så det er nu gledet over fra det, du kalder rovets fordeling, til ‘hvor blev rovet af?’ Men helt sikkert: Når krybben er tom, bides hestene. Den rivalisering, der førhen var mellem de to ordener blev holdt i skak ovenfra, så den aldrig brød ud. Men da skakspillerne forsvandt – og det gjorde de mellem 2016-20 – var der ikke noget, der holdt dem tilbage. Så gik der Coppola-Godfather i den.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *