Essay,  Historie,  Politik,  Psykologi,  Religion,  Videnskab

Verdensspillet del 7 – skjulte forklaringer på verdensbegivenheder

Krigshandlinger, voldelige oprør, revolutioner, massakrer, folkemord eller slet og ret ugerninger, der involverer mange mennesker, bliver altid forklaret i medier og historiebøger som politisk-socialt-kulturelt eller etniske konflikter, nationale konflikter, gammelt nag, kulturkonflikter eller konsekvenser af storpolitik.

Diverse videnskaber – eller humanistisk-ideologiske discipliner, der kalder sig for videnskab: sociologi, etnologi, antropologi, socialpsykologi + myriader af underlige pseudovidenskabelige og pseudointellektuelle modernistiske, kulturmarxistiske vanskabninger som kvindestudier, racestudier, klassekampstudier, kønsstudier – alle sammen forklædt ideologi – står på tæerne af hinanden for at forklare alle dårligdommene for os.

Psykologer vrider og vender sig for at tilskrive det den undertrykte menneskelige psyke og underbevidsthedens uundgåelige hævnen sig på undertrykkeren. Bemærk her ligheden med Marx’s social-økonomiske klassekampsmodel.

Kirken når den er værst disker op med Guds straf* til menneskeheden for dens synder og ulydigheder.

* Et af de ekstreme historiske eksempler på det er dominikanermunken Savonarolas rædselsregime i 1400-tallets Firenze også kaldet Forfængelighedens Bål. Byen havde gennem det meste af et århundrede ups-and-downs, hvilket var forventeligt for en by med rigdom og samtidigt krigeriske bystater, pavemagten, franskmændene og tyskerne som rovdyr i farvandet. De var dog ikke selv for gode, bl.a ved havnebyen Pisa længere nede af Arnofloden. I en down-periode, hvor franskmændene invaderede landet, benyttede denne fanatiske og sandsynligvis mentalt syge munk lejligheden til at sige: Se, hvad jeg sagde, jeg profeterede det, og dette er Guds straf – for derefter at overtage magten og starte en årrække med rædselsregime. For at hjælpe Gud med at straffe, beordrede han store mængder af værdigenstande beslaglagt og brændt offentligt på bål, så indbyggerne rigtig kunne lære det. Den dominerende familie, Medicierne, blev smidt ud af byen. Det skal så tilføjes, at selv den katolske kirke syntes, at det var for meget, hvilket blev munkens endeligt.

Ingen af de tre abrahamiske religioner – variationer af jødedom kunne man kalde dem – mangler eksempler på lignende absurde grusomheder. For at holde den på egen banehalvdel, vel vidende, at det gør Jødedom og Islam aldrig, så nævner vi i flæng korstogene, conquistadorernes/jesuitternes sydamerikanske folkemord, Den Spanske Inkvisition, hekseforfølgelserne, kætterforfølgelserne, religionskrigene i Europa, kirkens pædofile overgreb på børn, kirkens involvering med både nazister og fascister under og efter WW2 … og dette er kun tilfælde, der har kostet mange menneskeliv. Men så er det heldigt for kirken, at den har opfundet begrebet absolution, så den kan anvende forlad os vore synder på sig selv i egne rækker.

Biologien i dens darwinistisk-reduktionistisk (afstumpede) udgave disker op med forklaringer om menneskets dyriske væsen, kamp for overlevelse og indædte drift mod at nakke hele verden.

Hjerneforskning byder ind med, at det hele er et randomiseret biprodukt af neurononer, der fyrer den af efter behovsimpuls. Plus en hel masse andet BS, der som udgangspunkt altid har, at hjernen er en maskine, og at bevidsthed er et foreløbigt irriterende uforklaret biprodukt af denne neuromaskine.

Astrofysikere byder ind med et lignende randomiseret, mekanistisk univers, hvor menneske og materie helt ned til det subatomare plan er et biprodukt af en stor tilfældighedsmaskine, der er i fuld færd og fart på vej mod sin egen varmedød.

ALLE falder over hinanden med deres mere eller mindre mærkværdige forklaringer på verdens dårligdomme. Disse forklaringer indeholder altid brugbare elementer, der – hvis de som komponenter blev monteret korrekt – kunne bidrage med nyttige forklaringer. Problem: en sådan montering finder aldrig sted.

Adfærd

Et eksempel: adfærdsforskning, en gren af social-psykologien, der studerer menneskelig adfærd. Den studerer dyr og mennesker, som var de ét fedt, og som sådan kunne man kalde det for darwinistisk psykologi. Men nu er det sådan med darwinismen, at den var et bestillingsarbejde fra det britiske establishment om at levere en videnskabslignende ideologi, der var i stand til at retfærdiggøre den stærkes ret = Imperiets ret til at beherske den svage = udkants- og underkantsmenneskene. Hele Verden blev anset som én stor underklasse, og de selv = en forsvindende lille klike af den britiske overklasse som den globale overklasse. Da Gud var gået på pension, så kunne Imperiet ikke længere legitimere sig med, at Gud havde givet dem retten. At folkene skulle legitimere dem var utænkeligt, så de blev aldrig spurgt. Så behavouristernes interesse var ikke kun at studere menneskedyrets adfærd og dermed forstå det. Deres interesse var defineret af deres opdragsgiveres interesse i via denne forståelse bedre at blive i stand til at manipulere dyrets adfærd. Teknokrati er systematiseret og anvendt behavourisme.

Eksempel: Da det infamøse Tavistock Institute blev dannet efter WW1, var et af deres projekter at studere folk, der havde fået granatchok. Var det så for bedre at kunne hjælpe dem over deres traume. Nej, der var såmænd fordi, de havde opdaget, at et sådant traume skabte mennesker, der altid gjorde, hvad der blev sagt. De var simpelthen mere autoritetstro og viljeløse, så det ville Imperiet gerne investere i som deres herskerteknologi. Altså, hvordan kan man skabe mennesker, der dukker nakken og … frivilligt går rundt med maske på og lader sig jabbe med gift af frygt for at dø, ikke sandt, vi kender det?

Frankfurterskolens sociale studier var ligeledes kun sekundært studier af menneskers sociale adfærd men primært materiale til efterfølgende at manipulere denne adfærd = socialisme.

Efterretningsvæseners indsamling af efterretninger om adfærd er til for sideløbende at manipulere fjender såvel som venner.

Når regeringer nødtvungent sætter en undersøgelseskommission i gang efter en eller anden politisk skandale, så er det sjældent for at komme op med en egentlig forklaring med henblik på en løsning, for politikere indrømmer ALDRIG deres egne fadæser. Formålet er at legitimere en bortforklaring, en status quo og en hvidvaskning.

Meget kan forklares ved at skrælle løget og studere måder, hvor ondskab praktiseres på. Alligevel er forløbigt påstanden her, at vi kun i begrænset omfang kan forstå verden via de gængse verdensforståelser – også selvom der i de fleste bestræbelser i videnskaberne og religionen dukker elementer op, der har fat i … noget. Problemet er, at lige så snart nogen har fat i noget, så ankommer der nogle andre med en agenda = noget andet. Det er derfor, verdensreligionerne og i særdeleshed de tre abrahamiske religioner er så inficerede af agendaer. Disse agendamænd af oldtidens magtbegærlige så, at religionerne var folks kontaktfelt med deres højere selv (Gud), og at de derfor indeholdt en livskilde, en ressource, en magt for hvert menneske. Kilder (vand) kan tankes og kanaliseres, ressourcer (mineraler) kan graves op, og afgrøder kan høstes. Den menneskelige energi blev betragtet og udnyttet som en ressource længe før begrebet Human Ressource Management (HR) blev opfundet.

Verdensforklaringerne er agenda-befængte. Nogen vil noget med dem. Vi kan kun bruge dem til noget, hvis vi ved helt præcist, hvad vi søger og hvorfor, og hvis vi har et veludviklet BS-filter. Ellers bliver vi til agenda-abbonenter, agenda-forbrugere og agenda-ramte.

De skjulte forklaringer

Når vi så mener, at vi gennem møjsommeligt hjemme-grave-arbejde har skrællet løget, er trængt ind bag skærmen og mener, at vi nogenlunde har gennemskuet de agendabefængte halve forklaringer, så står vi tilbage med en lurende fornemmelse af, at vi ikke er til bunds alligevel. Der er endnu skjulte forklaringer og brikker, der mangler i puslespillet. Disse skjulte forklaringer har det med at stikke ud gennem revnerne. Intet system af verdensforklaring, intet paradigme er vandtæt og skudsikkert. Som en poetisk sjæl udtrykte det engang: Ethvert murværk har en revne. Det er her lyset skinner igennem.

I psykologien er der en ret konstant revne, der hedder jungiansk psykologi. Carl Gustav Jung tappede i sin kliniske praksis ind i mytologierne, verdensbillederne, det kollektivt ubevidste og arketyperne (hans terminologi), og han så, at der var et lag af mennesket, der ikke var personligt. Han så også, at dette lag var rigt og detaljeret beskrevet i alle billedskabende og skrivende kulturer. Især i Alkymien i den vestlige tradition fandt han et sprog, der beskrev dette felt (uden et sprog, ingen forståelse), som den freudianske psykologi undgik ved at kanaliserede det over i seksualitet og seksuelle bindinger/perversioner.

I religionen er der mange revner. En af dem er besættelse. Vi tænker som regel, at det er et katolsk fænomen, men her er det værd at bemærke, at hekseforfølgelserne først tog fart efter reformationen. Ikke for at frikende katolikkerne, men vi tænker, at den med Gud-og-Djævelen er katolsk. Det var imidlertid de reformerte, der var manisk besatte – for at bruge deres eget udtryk, it takes on to know one – af at forfølge hekse. Og det bekvemme ved defineringen af en heks er, at det er heksens forfølgere, der definerer, hvad heksekunst er. Vi siger, at du er en heks, ergo er du en heks, og brændes på bålet skal du! Kan du se en historisk parallel? I dag fordømmes misinformation og hadsk tale ifølge magthaverne, BigTech-selskaberne og medierne (Syndikatets organer). Derfor skal det bandlyses, bekæmpes og udraderes. Men hvem definerer, hvad hadsk tale (kritik) og misinformation (sandhed) er? Det gør såmænd magthaverne selv, ligesom det var senmiddelalderens inkvisitorer, katolske såvel som reformerte, der bestemte, hvad en kætter og en heks var.

Flere og flere psykiatere også af ikke-kristen observans mener nu, at der er en portion af deres patienter, som de ikke kan nå, og at forklaringen med besættelse er det eneste, der giver mening. I deres samarbejde med exorcister, vil den trænede exorcist altid først gøre sig helt sikker på, at det ikke kan tilskrives vanlige mentalforstyrrelser, da exorcisme ikke virker på ‘normale’ skizzofrene, psykotikere, depressive o.a.

Ikke desto mindre er konceptet besættelse en af revnerne i muren. Men hvem var det egentlig, der var besat af Den Onde Himself? Var det ikke snarere de, der befandt sig i toppen af datidens styresystemer? Gad Den Onde at spilde krudt på at besætte hver mand og kvinde og æsel uden indflydelse på andre? Hvis Den Onde var så udspekuleret, som de siger, så er svaret nok NEJ. Og som de siger: Der er intet nyt under Solen. Og udover, at det kan ramme alle under særlige omstændigheder, er det ikke de, der befinder sig i toppen af styresystemet den dag i dag, der for en stor dels vedkommende er besat?
Læs: Verdensspillet del 6 – ødelæggelsen af Ødelæggeren

Et case-studie af bortforklaringer

Lige nu brænder Frankrig. Radikale grupper i de franske byer er gået amok med afsæt i en ung kriminel og notorisk forbryder af marokkansk herkomst, der blev skudt af politiet. Biler bliver nu overhældt med benzin og sat i brand. Det ligner meget den serie af hændelser, der tog afsæt i en lignende sag i USA, hvor George Floyd, en tungt befængt kriminel døde efter politi-intervention, hvorefter BLM, Black Lives Matter med George Soros-penge op i røven gik amok. Efterfølgende kom det frem, at han blev skudt af et medlem af ‘ordenen’, Syndikatet forklædt som politimand.

Lad os starte med at konstatere, at der findes mange etniske grupper i Frankrig: jødiske, asiatiske, vestafrikanske. De er grundlæggende ankommet fra de tidligere franske kolonier i Mellemøsten, Østasien og Vestafrika. Ingen af disse har skabt problemer, og de kom ikke til Frankrig for at skabe problemer. De kom i håb om et bedre liv end det, som kolonimagten havde skabt for dem i de lande, hvor de kom fra. Det er specifikke grupper fra Marokko og Algeriet, der er gået amok. Er det så fordi, de er muslimer, at de er gået amok? Der er eksempler fra England med visse ekstremistiske helvedesprædikerende imamer, men vi har ikke hørt om det i Frankrig. Så hvor kommer incitamentet fra?

Én ting er reaktionen fra indvandrersamfundet. Her findes frustration over manglende integration – et skamridt begreb, et stort set manglende begreb i praksis. En anden ting er den betændte support, som venstrefløjen i Frankrig har ydet for at forstærke reaktionen. Og som venstrefløjen til enhver tid på ethvert sted yder, når de ser chancen. De ønsker altid at sikre sig reaktionen.

Venstrefløjen

Hvad er mekanismen bag denne venstrefløjs reaktions-strategi? Det er grundstrategien i kulturmarxismen. Hvis en målsat-defineret gruppe af mennesker kan overtales-forføres til at være ofre og påtage sig en rolle som ofre, en offerrolle, så er det synd for ofrene. De er hjælpeløse, de kan ikke gøre for det. Men vigtigst af alt: De har INTET håb for ved egen indsats at forbedre deres livssituation. De er skæbnedømt til et lorteliv. Men her er det så heldigt, at velmenende venstrefløjer’e har solidariseret sig med dem og tilbudt at fremføre deres sag og lover dem forløsning for deres lorteliv. Et løfte som de aldrig indfrier. For hvis de gjorde, så ville fløjen ikke have ben at gå på på denne Jord. Uden et afsæt i mennesker med et lorteliv ville de miste deres berettigelse og være nødt til at fordampe fra jordoverfladen.

Bedemændene og -konerne er ankommet

Så hvad gør venstrefløjen så? De gør det samme som medicinalindustrien. De vedligeholder deres business case. Jo mere sygdom, jo bedre salg af medicin. Jo mere social elendighed, jo mere påståeligheds-socialisme = social kontrol.

Socialisterne har et stort problem for tiden, for deres manglende leverance-dygtighed er blevet for tydelig. I USA på delstats-by-niveau er der et utvetydigt mønster, der viser, at demokratiske (socialistiske) bystyrer decideret skaber kriminalitet, fattigdom og racisme = ALT det, de siger, de vil bekæmpe. Hvis de reelt bekæmpede disse problemer, ville de som politisk bevægelse ophøre med at eksistere. De er problem-parasitter. Det betyder – ligesom med medicinalindustien – at de har deciderede programmer kørende for at forstærke eller skabe NETOP de problemer, som de parasitterer på.

Venstrefløjen er ÆGTE racister i modsætning til de postulat-racister, de konstant peger fingre af og hyler op om. De siger: Fordi DU-undermåler-spade tilhører følgende etniske, sociale, religiøse gruppering, så er DU dømt til ALDRIG at lykkes, ALDRIG at være i stand til at tage vare på dig selv og ALDRIG at være i stand til at tale for dig selv. Derfor ’tilbyder’ VI at tale din sag, så hengiv dig blot til selvynk og social indignation og forvent forløsning – en forløsning der i sagens natur aldrig ankommer. Eller gå amok og gå ud og brænd biler af på gaden, så terroren kan brede sig. De formulerer det selvfølgelig aldrig på den dirkete måde, der straks ville blotlægge agendaen, men det er indbygget i den form for falsk empati, som de praktiserer.

Venstrefløjen og deres kontrollerede medier supporterer og glorificerer forbryderne og fordømmer og dæmoniserer ofrene. Det er SÅ synd for de brandstiftere, der ødelægger livet for bilejernene og indehaverne af de små butikker, hvis inventar de sætter ild til og ødelægger, hvorimod ofrene for disse brandstiftelser ALRDIG bliver nævnt i medieretorikken. Fuck Bedstefar og Bedstemor And, der kører en lille kiosk, og de må vel kunne forstå, at deres livsværk skal smadres for en større sag, ikke!?

Medierne og venstrefløjen har den samme opdragsgiver.
Ingen af dem er herrer i eget hus.
Hvem har beordret dem til at gøre, hvad de gør og derefter bortforklare det?

Disclaimer:

Inden vi svarer på vores eget spørgsmål, så lad der lige være en disclaimer. Ovenstående lyder for et øre dannet af det 20. århundrede som et højreorienteret udsagn. Lad mig fortælle, hvorfor det ikke er tilfældet. Højrefløjen er et ynkeligt spredt-fægtning-fænomen af forvirrede nationalister, der næppe ved, hvad en nation er, og hvis vedhæng til den sorte udgave af fascismen er uerkendt og uafklaret for dem selv. Patriotisme er blot en anden måde at forføre folk på, for folk er forførbare. Venstre og højre er to forskellige måder at forføre folk på. Begge er parasit-designer-tankesæt beregnet på at udnytte ægte følelser på falske præmisser. Vi så, hvordan højrefløjen blev forført af deres patriotiske sind, deres helt ægte kærlighed til deres land. De fik Donald Trump, der lovede og lovede – og på visse punkter performede, men da dagen var omme, havde han undgået alle de varmeste kartofler. Bare sig Dr. (Mengele) Fauci, der fik lov til at køre med klatten, uden at Trump rørte en finger. Det viste sig, at businessmanden selv havde investeret i medicinalindustri. Venstrefløjen har imidlertid i det 20. århundrede været i stand til at forføre folk i ekstraordinær grad, da dens skabere var særligt klar over kultens potentiale. Venstrefløjshjernen er en kult-hjerne, og hjernens indehaver er medlem af en kult. Derfor denne fokus på fløjens bedrageriske aktiviteter. Og fordi vi kan se, at det er den røde fascisme og ikke den sorte, som globalisterne har valgt at satse på, er dette det største problem lige nu.
For en uddybning læs: EU’s fascistiske bagland

Dette er også forklaringen på, at kommunist-Kina var udset til at være den næste unipolære verdenshersker, og at det kinesiske teknokratisystem med sociale point og digital fodlænke var globalisternes store sats. Det var her, hvor C.O.V.ID-19 som biologisk agent passede ind (Certification Of Vaccination Identification).

OG – det er forklaring på, hvorfor venstrefløjen var entusiastiske i deres promovering af Operation Nedlukning, the jabbajab, maskespillet og det hele. Altså udrulningen af totalitær-regimet, der red på grisens ryg. De elsker og hylder FN, verdens største-korrupte organisation, hvis megaøkonomi er ét stort pengevaskeri. De elsker EU, fordi monstret køres af globalister, der bare er en update på internationaliste (jf. Socialistisk Internationale). Det er fordi, deres hjerne allerede er soft-codede med totalitarisme, de er latente totalitærhjerner, sovende celler der ved et givent signal vågner op og aktiveres. Det er derfor, det var muligt i Obama-perioden at transformere klassisk liberalisme til liberal-fascisme. Han gjorde det samme ved det demokratiske parti i USA, som Tony Blair gjorde ved Labour i England. Og som gynokratiet Helle og Mette gjorde ved medicinaldemokratiet i Danmark. Glem ALDRIG Slette-Mette for hendes udsagn om, der fremover ikke vil være plads til folk i Danmark, der ikke har taget the Cool Aid*, the jabbajab. Glem ALDRIG hendes justitsminister for at sige: Danskerne tror jo, at de har sådan noget som civile rettigheder – det har de jo ikke!

*Udtrykket to take the Cool Aid stammer fra en helt bestemt kontekst. CoolAid er selvfølgelig en soft drink med sjove farver og smage. Men det var også vha Cool Aid, at Jim Jones tog livet af 900 kultmedlemmer af Peoples Temple i Guyana. De begik kollektivt selvmord, et såkaldt revolutionært selvmord – med lidt hjælp, for Jones havde bestilt cyanid i flaskerne.

SÅ: Hvis vi skal karakterisere menneskehedens behov i den tid, der kommer, så drejer det sig grundlæggende om at få bagdelen ud af det 20. århundrede. Vel vidende af dette katastrofale århundrede og dets millennium selvfølgelig er kulminationen af en lang historisk proces. Når vi går og taler om højre-venstre som stereotype og obligatoriske valgmuligheder i politisk tænkning – hvis du ikke er med os, er du mod os – så hænger vi ubehjælpeligt fast i forrige århundrede og forrige årtusind. Vi er ikke ankommet til vor tid endnu. Det franske parlament i 1700-tallets konflikt mellem forstokkede kongetro og sataniske jacobinere burde ikke være referencerammen for vor tids politiske system, men sådan har det været, og sådan er det stadig. Det er på tide at komme videre.

Svaret på spørgsmålet

Hvem har beordret dem til at gøre, hvad de gør og derefter bortforklare det?
Det har den todelte verdensorden, Order of The Dragon og Order of The Black Sun. Ingen af de to ordener var Dragens Hoved, de var altid kun dens hals og forlængede rygmarv, der fik lemmerne til at sprælle. Men efter at hovedet er overtaget af mennesker i samarbejde med andre beboere af Jorden, Solsystemet og Galaksen = Multiverset, der alle fik nok af den sorte verdensorden og så, at det var sidste udkald til at stoppe ordenernes slutspil, så blæser der helt nye vinde.

Tilbage til Frankrig med afsæt i, hvorfor de gængse verdensforklaringer ikke er fyldestgørende. Præsident Macron har én rigtig udmelding blandt sine dusinvis af forlorne. Og det er, at det er de lokale indvandrersamfunds pligt at holde deres unge mænd – for det er dem, der er aktivisterne i den nuværende bølge af brandstiftelser – væk fra gadebanderne og al form for destruktiv og selvdestruktiv adfærd. Hvis Islam er, hvad den påstår at være – et helt andet emne til en anden gang, som vi blot skal antyder her – så ville den træde i aktion og sende gademissionærer ud blandt de unge mænd, som desværre ikke er værdige til at kalde sig for mænd. De islamiske lokalsamfund ville erklære hellig krig / fatwa mod den indre fjende. Brandstifterne er identitetsløse pubertetsknægte, der ikke er blevet voksne og ansvarlige. Så meget kredit for Rothschild-produktet Macron, for selvom hans udsagn er objektivt rigtigt, så lefter han bare for folket for at indhente den enorme miskredit, har har skaffet sig i sin regeringstid og med sager, der lodret modsiger hans udtalelse: som f.eks at fransk kultur overhovedet ikke findes. Det har han simpelthen sagt!

Macron kan derfor ikke med en flig af troværdighed holde indvandrerne ansvarlige for noget med den form for kulturforagt og kulturel uansvarlighed. Det var netop med afsæt i fransk kultur, at Frankrig gjorde sine bønder til franskmænd. Fransk bondekultur og dermed fransk madkultur er unik og på et højt niveau, hvilket skyldes bøndernes traditioner. Demonstrationer mod regerings-Paris og EU-vældet er et nyere fænomen. Bønderne fik en identitet som franskmænd, hvilket ikke er lykkedes for indvandrerne fra Marokko og Algeriet. De brandstiftende pubertetsknægte – mange af dem er fysisk set for længst ud af puberteten, men åndeligt set har de aldrig overstået den – har ingen identitet udover deres lige så pubertære storebrødre, som er medlemmer af en eller anden skummel gadebande. De har ingen voksen værdighed og ingen stolthed overfor deres lokalsamfund.

Vi kender fænomenet fra Malmø og Stockholm og over 50 svenske bykvarterer, hvor politiet og bandvæsenet (a propos) ikke kan komme, vi kender det fra Nørrebro/København, Voldsmose/Odense og Gellerupplanen/Århus. Berlinerne kender problemet, hollænderne kender problemet. Uden identitet ingen integration. Så med mindre en regering hypotetisk havde besluttet sig til IKKE at lukke et ukontrollabelt antal indvandrere ind for at bevare et homogent og velfungerende samfund – det har de så ikke men hjernedødt inviteret 100.000’er af indvandrere ind uden at have tænkt på, hvordan de skulle integreres og dermed bidrage til den franske samfund – så der er ingen vej tilbage her, og nu har de et uløseligt problem, for de kan som regering intet stille op. Det er kun indvandrerne selv, der kan løse problemet, og det synes de ikke at erkende ej heller at være villige til. Og derfor heller ikke være i stand til. Islam som verdensreligion kunne også have sat en stopper for ISIS. Men det turde de ikke, for så ville de unge bare vendt sig mod Islam, mente de. Hvor blev dit mod af, Muhammed? De vender sig mod religionen NETOP fordi den svigter dem ved ikke at træde i karakter. Og dermed falder en hel masse unge i fundamentalist-fascist-fælden.

Så hvorfor er indvandrergrupperne i diverse lande i Europa så impotente på egne vegne? Hvorfor er de handlingslammede. Det er de, fordi de alt for villigt har påtaget sig den tillokkende offerrolle, som venstrefløjen har serveret på deres tallerken. De har ikke forstået, at de er en del af et destruktivt kulturmarxistisk program, hvor de er det frustrerede bål, der hældes benzin på beregnet på at nedbrænde samfundt og kulturen. Det har de færreste – og mindst af alle de universitetsstuderende, for universiteterne er nu omdannet til børnehaver. Når indvandrere bliver kritiseret, så trækker de lynhurtigt racist-kortet. Det er måske noget, der arvet fra jøderne, der lynhurtigt trækker antisemit-kortet, hvis de kritiseres. Men hey, Islam er jo ligesom kristendom rabbinisk jødedom* 2.0.

*Rabbinisk jødedom har ikke meget at gøre med oprindelig jødedom. Den opstod efter romernes nedbrænding af Det Andet Tempel, beslaglægning og efterredigering af de oprindelig Torah-ruller og herefter korrumpering af præsteskabet. Kristendom var en politisk operation for at passivisere den jødiske opstand i Palæstina/Gallilæa ved at give dem en tandløs ‘light’-version, hvor de skulle vende den anden kind til, læs: give kejseren, hvad kejsen var og medvirke til Pax Romanorum. Fra som målgruppe at have de jødiske oprørere i Palæstina, udvidedes målgruppen til Rom og Romerriget. Hvorfor? Fordi de landsflygtige oprørere også slog sig ned i Rom. Hvem tror vi var skyld i Roms brand.

Kulturmarxisme forklaret

Da kommunisterne i Europa indså, at den såkaldte arbejderklasse, en af de konstruktioner, der ikke eksisterede, før kommunisterne og deres opdragsgivere industrialisterne/imperalisterne opfandt den, ikke var villig til at medvirke til verdensrevolutionen, som profeten Marx havde profeteret, så blev de nødt til at finde andre ‘klasser’, som ville være villige til at medvirke. Bemærk i forbifarten, at Marx’s klassebegreb er skabt i det britiske klassesamfund og under protektion fra The Establishment, overklassen. Marx nævnte aldrig med ét ord slangens hals og hoved, centralbankvæsenet, for han fik penge ned i lommen af Rothschilderne, ligesom Trotsky fik penge på lommen af Rockefellerne. Ejheller nævnte han selvfølgelig, hvor pengene kom fra. Det gjorde til gengæld anarkisten Bakunin, der henkastet bemærkede: Det er sjovt, hvad en pose Rothschild-penge kan udrette.
Læs: Den russiske revolution

Den samme Bakunin spurgte Marx på 1. Internationale, den på en måde ‘stiftende generalforsamling’ for kommunismen, om han ikke mente, det ville være en god ide med nogle repræsentanter for arbejderklassen ved sådanne lejligheder? Et ikke urimeligt forslag skulle man mene. Hvorefter Marx fik et raserianfald. Hvilket røbede, at arbejder-‘bevægelsen’ handlede om bevægelse af arbejdere og ikke om en bevægelse for arbejdere. De var midlet og ikke målet. Citater fra både Lenin og Trotsky viser deres dybeste foragt for arbejdere, og blot den kommunistisk-marxistiske brug af ordet ‘masserne’ som en betegnelse for folket viser, hvordan de så dette folk som en samling dumme kvæg i massevis. Som de derfor kunne myrde løs på. Alene 23 millioner russere døde i de første årtier, hvor Lenin og Trotsky udstede deres ordrer om massehenrettelser – masse, der var den igen.

Bakunin, manden der stillede nærgående spørgsmål fra starten.
Han blev myrdet for det. Var det Marx, der bestilte mordet?

I efterkrigs-rebrandingen af marxismen var strategien grundlæggende den samme: at en gruppe af mennesker i et samfund, en klasse om man vil, eller en hel nation, hvis der var brug for det, ville være villig til at identificere sig selv som de undertrykte. Og når de var de undertrykte, så ville de som allerede beskrevet også være villige til at påtage de undertryktes offerrolle. De undertrykte ville aldrig være i stand til at tænke for sig selv, tale for sig selv eller handle for sig selv. De ville aldrig være i stand til ved egen hjælp at træde i karakter, erkende deres situation og tage ansvar for at forandre deres livssituation. Allerede i Sovjetstaten blev alt initiativ og ansvar taget fra folk, hvilket førte til verdenshistoriens mest dysfunktionelle, initiativløse og ineffektive samfund.

Kulturmarxisterne med hovedsæde i Institut for Sociale Studier i Frankfurt kaldet Frankfurterskolen kom i 1950’erne op med planen om at mobilisere de nye undertrykte. Men først skulle de målsatte grupper overbevises om, hvor undertrykte og hjælpeløse de var. Dernæst skulle de fortælles, hvem deres undertrykkere var, så de vidste, hvor de skulle kanalisere deres uformulerede vrede og frustration hen. Samtidigt skulle de forvisses om, at deres frelsere nu var ankommet.

Grupperne var alle, der på nogen tænkelig vis var marginaliseret i et givent samfund. Det var etniske, sociale, religiøse, kulturelle eller seksuelle minoriteter. Seksualpererteringen var kulturmarxisternes første prøveballon, og det gik helt galt. György Lukács, den ungarske kulturmarxist, forsøgte sig allerede i 1950’erne med en ungarsk kulturrevolution, hvor han ville ‘frigøre’ ungarerne seksuelt. De syntes de traditionsbevidste ungarere var en rigtig dårlig ide, så de bad ham om at kravle tilbage i det hul, han kom op af.

Lukacs – hans generations marxistiske æggehoveder startede den systematiske seksualpervertering af samfundet. 68’erne tog det første slæb med ‘frigjorthedens uansvarlighed’. I dag ruller den næste bølge med LGBTQ’ismen, der hardcore arbejder på at kønsforvirre unge og børn helt ned til børnehavealderen.
Er der ikke en stank af sur cigar over disse overlevede koryfæer med en selvbevidst arrogance?
Troede de overhovedet selv på det, de skrev og sagde, eller vidste de godt, det hele var et svindelnummer?

Det gik ikke Lukacs meget bedre end stifteren af bevægelsen, Antonio Gramsci, den italienske wannabe-Trotsky, som tilbragte en del tid bag tremmer, hvor han passende kunne opøve sin offerrolle. Den hyper-intellektuelle kulturmarxisme var simpelthen usælgelig i dens oprindelse. Men de tænkte og de tænkte, til deres æggehoveder var kogt helt grønne, og de kom op med, at deres nye brogede proletariat af overtalte undertrykte, der var udset som kanonføde i designerkulten, måtte være:

 • kvinderne, for de var så emotionelle, at de måtte kunne overbevises om, at deres mænd og mænd i det hele taget var roden til alt ondt, så i 50-60’erne tog kvindebevægelsen fat. En behagelig bivirkning fra datidens globalister var, at med kvinderne på arbejdsmarkedet, var der dobbelt beskatningsgrundlag, og børnene måtte smides i institutioner fra 2-års-alderen, hvor forældrene ikke længere havde kontrol over dem. Og med en ny hennahåret generation iført lilla ble vidste man godt, hvad vej vinden blæste.
 • børnene og de unge, for de var jo underlagt deres forældre, og hvilket barn ønskede ikke fri bar og tag-selv-bord, så i 50-60’erne tog ungdomsoprøret fat.
 • de studerende, for de nød endnu ikke de uddannedes privilegier, og hvilken studenterlømmel ønskede ikke fuld løn for at studere på halv tid og derefter hænge ud på det lokale værtshus? Især de universitetsstuderende blev målsat som kadrene i kulturmarxismen, for man vidste, at de bagefter – det var jo de fede tider, hvor der var fede jobs til alle med en universitetsuddannelse – ville indtræde i positioner, hvor de fik indflydelse.
 • de etniske grupper – det kom til senere end 50-60’erne, for de europæiske lande skulle først importere tilstrækkeligt mange indvandrere eller fremmedarbejdere, som det hed dengang. Flygtninge var aldrig et problem, for der var endnu ikke et systematiseret program for at skabe destruktive fake-flygtningestrømme.
 • seksuelle minoriteter – at homoseksuelle ikke behøvede at føle sig udskældt, selvom de kun gjorde skade på sig selv, var ikke et egentligt problem. Senere har vi set netop en kulturmarxistisk radikaliseret mobilisering af homoer, trans’er, bi’er + alt der måtte røre sig eller kunne konstrueres indenfor LGBTQ-og-derudaf, der er overtalt til at gå rundt og føle sig kontant krænkede og undertrykte.
 • hudfarve-racisme – her troede vi lige og med rette, at den form for racisme var et overstået stadie, indtil kulturmarxisterne re-lancerede det. I USA, landet hvor egentlig hudfarve-racisme rent faktisk har fundet sted, men som har gjort sit yderste for at afskaffe den, genindførte kulturmarxisterne hudfarve-etnicitet som et delingsmiddel. Nu bliver folk igen tvunget til at identificere og definere sig med deres hudfarve. Ny-segregerings-kultur er blevet dagens sørgelige orden.
 • de religiøst undertrykte – og her afveg de fra de klassiske marxister, der afskyede religion, hvilket skyldtes, at de selv havde skabt en designerkult eller -religion. Men de så, hvordan Islam var blevet twisted og politiseret via den britiske kæde af efterretningsoperation, der skabte politisk islam, wahabbisme, salafisme, fundamentalisme og den bølge af terrorisme. De så simpelthen de slående ligheder mellem deres røde fascisme og denne form for islamiske fascisme.

Tag den videre herfra, for alle slags minoriteter med offerrollepotentiale kan misbruges som pakæsler og trækheste i kulturkampen. De overvægtige f.eks. Der er en hel spindoktor-retorik om fede mennesker, der offerrollegør dem i stedet for at hjælpe dem med at fatte, at de skal tage ansvar for deres forspisthed. Der er opbygget et helt groteskheds-katalog om klienter i den butik.

Ansvar / unansvarlighed er selve problemet med offerrollen. En offerrolleindehaver er fritaget for ansvar for sit eget liv, for det er altid nogen andres skyld. Den udueliggør, umyndiggør, infantiliserer, fordummer og ynkeliggør mennesker. Og den fastholder folk i rollen, hvilket er meget vigtigt – altså for de, der har solgt dem offerrollen, for således er sælgerne sikret forsyninger af statisk offervillighed. Når mennesker er uduelige, er de afhængige af andre. Her kommer frelseren ind på scenen. Frelseren er i sidste ende Staten. Som sortfascisten Mussolini, Hitlers overordnede! (den Sorte Ørn er altid over den Brune Ørn i Order of The Black Sun) gav som definition af sin politiske filosofi fascisme: Der er intet over Staten*. Fascismen er en revival af Romerstaten, hvor føreren/kejseren ER Gud, og der er jo intet over Gud, er der vel? Med frelseren ankommer også politisk korrekthed, endnu en kommunistisk opfindelse, der i den tidlige Sovjetstat betød: ifølge partiets linje, og hvis man ikke fulgte partiets linje, var det af med hovedet eller på permanent ferie i Gulag-øhavet.

*Sammen med Der er intet over staten er der to vigtige komponenter i definitionen af fascisme.
Den ene er: Fascisme er, når der sker en grænseoverskridende sammensmeltning af Stat og private interesse, således at Staten ikke længere står som garant overfor borgerne mod overgreb fra privatinteresserne.
Den anden er: Asfalten koger. Det er ikke så meget en karakteristik som en attribut, en strategi og et symptom. Det er, hvad fascismen gør for at sætte sig igennem både før og efter, den har etableret sig som Stat. Det er nøjagtigt det, vi ser i Paris for tiden. De unge identitetsløse, pubertære indvandrere er de udkommanderede brun- eller sortskjorter i Paris, ligesom BLM og Antifa var det i USA. Den slags massepsykotiske og voldelige optrin sker aldrig spontant af sig selv og i sig selv. De sker for, at noget andet kan ske.

Statskulten, som vi lever under i dette land i en lyserød/lysebrun uld-i-mund form, er en sådan konstruktion for at gøre folk fuldstændigt afhængige. Regeringen skal spørges om lov til … alt! Kære regring og lovgivning, må jeg godt få lov til at bruge den ikke-nuprede side af lokumspapiret til at tørre min popo med … nånej, men så gør jeg ikke det og tusind tak og undskyld ulejligheden. Vi gør grin med svenskerne og deres lovrytteri. Eller tyskerne. Men dansk lovgivning er endnu vildere. Jo mere socialdemokratisme (lyserød fascisme) vi får, jo mere vokser lovjunglen. Læg dertil de 10.000’er af lovbunker, der er lagt ovenpå fra EU’s side. Læg dertil al den kontrol og administration, det kræver. Det danske statsapparat har 1.3 millioner ansatte ud af en en befolkning på lige under 6 millioner!
Læs stadigvæk: EU’s fascistiske bagland
Så meget absurd lovgivning er som en virus, en sygdom eller en kvælende dyne over hovedet på et menneskesamfund. I Sovjetstaten havde de tydelige og fysisk brutale måder at kvæle alt liv på. I EUSSR, som nogle spøgefulde russere har kaldt EU, har de også 5-årsplaner og kommissærvælde, og kommissærer er som bekendt ikke valgt, de er udvalgt.

Hvis vi stadig er i tvivl om, hvorvidt Verden er skamridt af fascister, så tag et kig ind i World Economic Forum og deres program-erklæringer. Klaus Schwab er søn af en nazi-general og en Rothschild-mor, og så ved vi, hvem der trækker i trådene her, hvilket 100% matcher deres ambitiøst-dystre program. WEF siger det uden skam helt up-front: I 2030 ejer du INTET, og du er lykkelig. Oversat til til ikke-nysprog: I 2030 har vi stjålet ALT fra dig, og du kan ikke gøre en skid!

Vi finder fascister overalt. Bush-familien er fascister – Bush Senior bar samme titel som Mussolini i sin orden, Den Sorte Ørn. Hans far Prescott Bush var direkte involveret i finansieringen af Det Tredje Rige. Donald Trump var lovet titlen som Pindar (Dragens Penis) i ordenen for at gå af som præsident i 2020 – bemærkede vi ikke den underligt apatiske måde, han uden kamp til stregen efter en gang kæmpe valgsvindel bare gav op og forsvandt? Trump døde i 2021, og nu render der en skuespiller med en avanceret gummimaske rundt og lader-som-om. Det hele var aftalt spil. Regeringen i Kiev er stort set en parade af fascister/nazister med lige linje tilbage til Stepan Bandera i WW2.
Schiller Instituttet har en solid artikel om kuppet i 2014 og dets nazistiske forudsætninger.
Læs: De vestlige magter støtter neo-nazistisk kup i Ukraine

Husk også i den forbindelse, at CIA, der arrangerede kuppet i 2014, og som har arrangeret 100-vis af lignende infiltrerende, manipulerende og nedbrydende aktioner, er dannet ud fra OSS (Office of Strategic Services, 1942-1945), der var en håndfuld nazistiske efterretningsfolk officielt beregnet til at operere bag fjendens linjer, så derfor var de hyret pga. af deres baggrund i general Reinhard Gehlens Gestapo-netværk. De var dobbeltagenter. Efter krigen morfer de med to års slip til CIA i 1947, hvor Wall Street nu får en aktie-majoritet (brødrene Dulles, Wall Street-advokater). CIA blev Wall Streets Gestapo, ligesom MI5/MI6 var Gestapo for The Crown Corporation (The Crown er ikke Kronen forstået som kongehuset, det er corporationen i The City of London). The Crown – The Corona, same-same.

Reinhard Gehlen blev aldrig stillet for Nürnberg-domstolen, der er ingen dokumentation for hans død.
Han og hans netværk opererede længe efter WW2. Til i dag?

Fascismens okkulte understrøm

Vi har omsider indkredset dagens emne. Dette emne er imidlertid så omfattende, at der kunne skrives hyldemeter om det. Og der ER skrevet meget om det og deriblandt fremragende stof. Men end del af det – og jeg vover pelsen uden at have læst mig tværs igennem samtlige hyldemeter – lider af den slagside, at fascisme udelukkende defineres som sort. Den røde fascisme er fritaget og ekskluderet. Det er en meget stor fejl. Begge indfarvninger kompletterede hinanden, så designerne sikrede sig at dække hele spektret. Hvis man faldt ved siden af den ene, landede man uden tvivl i den anden. Det blev fisket med dobbelt trawl. Et andet ord er kontrolleret opposition. Eller del-og-hersk.

Begge indfarvninger har samme understrøm. To eksempler.

Nazismen er, hvilket de færreste er klar over, dannet i Ukraine. Det er her Den Sorte Solorden stammer fra, og det er deres soldater og militser, der i dag render rundt med ordenens logo på uniformen, det 12-armede svastika. De tyske nazisters svastika er en reduceret udgave af det fulde symbol. Dette findes i en sal i Schloss Wewelsburg, Himmlers og SS’ hovedkvarter. Hitler kaldte det for Walhalla, fordi der var en okkult portal til ‘det falske himmerige’. Her tog han folk hen, når han ville vise dem noget særligt. Når de trådte igennem portalen – og her glider vi over i det langt-ude og okkulte – mødte de en race af høje, nordiske, lyshårede, blåøjede typer, som de kunne tale med. Dette er den nazistiske ariske race, som deres eugenik-programmer søgte at fremelske. Vi er vant til at tænke på det som noget abstrakt, idealistisk på den dystre måde og ikke som noget konkret-om-end-okkult som her. Men sådan så ledelsen af partiet det ikke, for dem var det ramme alvor.

Den slags beretninger kan bekvemt benægtes som fri fantasi af den simple grund, at de ikke kan reproduceres, og at vi ikke fra officielle kilder besidder viden om den okkulte praksis, der satte dem i stand til det. Det er derfor, det kun er nævnt parantetisk i historiebøgerne og her gerne med en blasert-kejtet-kikset ironi, for historikerne aner ikke, hvad de skal stille op med det. Historikeren Joseph P. Farrell er en af den eneste, der vover at stikke næsen ned i det felt, og han prøver som regel forsigtigt at holde hovedet koldt. Men som patristiker og Oxford-scholar – patristik er studiet af kirkefædrene – vidste han, at der gemte sig noget mere under overfladen.

SS-ordenen er et stærkt okkultiseret broderskab modelleret efter Loyolas Jesuitterorden, en militant munkeorden. Hos nazisterne finder vi også de to besynderlige loger Thuleselskabet og Vril-selskabet. Vril-selskabet havde en stab af unge kvinder med særlige seer-egenskaber. Og vi finder den kommandoenhed, der blev kaldt for Ahnenerbe (forfædrenes arv, der trevlede Verden rundt fra Irak, Egypten, Syrien Provence/Sydfrankrig og helt til Tibet på jagt efter artifakter fra oldtiden. Ikke hvilke som helst fine omend støvede kunstgenstande, men gemt og glemt, okkult teknologi.

Som medlem af Order of The Dragon har Stephen Spielberg insider-info i deres okkultisme, og vi finder ganske meget indvævet i hans film. Indiana Jones jagter nazister – eller er det dem, der jagter ham, der jagter det samme som dem? – i Petra på jagt efter den hellige gral og pagtens ark. I det seneste efter sigende makværk, der så ikke er instrueret af Spielberg, og som uanset hans skumle sider stadigvæk er en mester-instruktør – hvilket så åbenbart har gjort den til et flop – render Indiana rundt som mimrende oldsag med Antekytera-mekanismen og Mads Mikkelsen som Wernher von Braun i røven + sin datter som woke feminist i den egentlige helterolle. Det lyder allerede stygt, men det er også en Disney-produktion (de opkøbte Lucas Film) under ledelse af den helt forfærdelige ultra-woke producent Kathleen Kennedy. Men interessant er det, at de nu har valgt denne mekanisme, der er helt uforklarlig som oltidsteknologi, da den består af en kompleks serie præcisions-tandhjul. Det siges om mekanismen, at den var skabt til at forudse ‘huller i tid’.

Ahnenerbe er aktiv i dag, ligesom de var aktive allerede før nazisterne. De er den arm af de 15 Order of The Black Sun, der kalder sig for Trinity. Hvis der skulle befinde sig et par drengerøve derude, der har spillet det første computerspil i den seneste generation af Tomb Raider-spil, vil de vide, at den gruppe, der jagter Lara Croft rundt på den forheksede japanske ø er … Trinity. De leder netop efter avanceret teknologi fra svundne tider. Fri fantasi igen? Well.

Skæbnespyddet og Korsfarerne

Ovennævnte OSS’ (forstudiet til CIA) logo var en spydspids. En af de okkulte myter, som nazisterne tog meget alvorligt, var Skæbnespyddet, The Spear of Destiny, der efter sigende skulle være det hellige spyd, der stak hul i Jesus på korset for at se, om han var død – det var han så – og båret af en soldat ved navn Longinus, der fik helet sin øjenskade ved det dryppende vand og blod, hvorefter han udbrød: Sandelig, den mand var Guds søn! – hvilket selvfølgelig straks giver ham credit i Kristendommen. Myten bliver relevant her, da dette spyd var en af de artifakter, som nazisterne jagtede på deres Ahnenerbe-togter. De var altså ikke tilfreds med en af de tre ‘kopier’ af spyddet, der befinder sig henholdsvis i St. Peters Basilica i Rom, og som stammer fra Konstanitinopel, den anden i Hofburg-paladset i Wien og den tredje i Vagharschapat i Armenien bragt dertil af apostlen Judas – og det kan så ikke være ham, der gik hen og smed sølvpengene i Templet og hængte sig selv (Matt. 27, 5 – hvilket undertegnede ikke behøver at slå op, for jeg boede 15 år på adressen Matthæusgade 27, 5. sal på Vesterbro i København …). På den anden side døde Jesus nok heller ikke på korset, men det er en helt anden historie. Ligesom Adolf Hitler nok ikke døde i bunkeren i Berlin – en helt tredje historie.

Denne relikviemodel fra Armenien er næppe det hellige spyd, for en romersk soldat
har nok ikke haft et spyd med et indgraveret malteserkors, vel?
Mon ikke det snarere var malteserridderne, der fabrikerede det hellige spyd for at kunne sige, at de havde det?

Det kunne være emnet for en hel blog-artikel: Folk der døde men alligevel ikke døde – kombineret med det modsatte: Folk der levede/lever, men for længst er døde. Den bliver overvejet. Og nej, Elvis bliver ikke en af dem.

For lige at gøre den med spyddet færdig, så var en af de tre versioner fundet af en bonde ved navn Peter Bartholomæus, der sagde, at stedet blev røbet for ham i et syn, hvor St. Andreas viste sig for ham. St. Andreas er i dag den skotske skytshelgen, og der er mange forbindelser mellem tempelridderne og Skotland. Det var korsfarerne, der fik spyddet af Bartholomæus.

Peter Bartholomæus har fået kolde fødder og er i færd med at varme dem,
mens en stak typer med upraktiske modehatte ser på.

For dansk middelalderhistorie er St. Andreas interessant, for han var den helgen, der navngav Andreaskirken, der lå på borgområdet i Vordingborg frem til anlæggets afmontering i 1600-tallet. Som vi ved, var kong Valdemar 2. Sejr konge i 1219, da flaget faldt ned fra himlen i Lyndanise i Estland under Det Baltiske Korstog. Well, det gjorde det så nok ikke, men sikkert er det, at det danske flag er modelleret over Johanniterordens logo med et hvidt kors på rødt. Tempelridderne havde et rødt kors på hvidt, og de Teutonske Riddere havde et sort kors på hvidt. Valdemar Atterdag solgte i 1346 besiddelserne i Estland til netop Den Tyske Orden. Han var selv tysker og hans effektive men hårdhændede regerinsførelse med politiske mord og andet svineri afspejler blot Danmark som en evindelig stridsgrund for fejder mellem forskellige grupper af tysk lavadel. Salget af Estland gjorde dog, at han kunne betale sin pantegæld.

St. Andreas var apostlen Andreas, Protocletos = den første kaldede. Hans logo var X-korset, Crux Decussata, og han menes at være korsfæstet på et sådant kors i Patras i Hellas. Det er interessant, at X’et er blevet sådan et signaturtegn, et stykke steganografi for The Deep State og deres SSP-del (Secret Space Program). En sammenhæng her? Vi holder den i baghovedet, for symbolik er ikke tilfældig og meget bestandig over tid.

Sort masseenergi

Hvis vi nu igen efter diverse omveje og fordybelser i historiske analogier omsider vender tilbage til hændelserne i Frankrig, hvad er så de okkulte egenskaber og den energetiske ladning ved den slags hændelser?

Når mange mennesker er til stede på samme lokalitet og udøver denne form destruktive handlinger, hvor de hensynsløst tramper på andre menneskers liv og velfærd for blot som i dette tilfælde at udleve deres voldsfantasier og få opmærksomhed, så skabes der et energifelt af lav frekvens. Påskuddet med, at det var for at hævne en småforbryder af en homie, er så tyndt, at det er latterligt – hvis ikke det var fordi, der ikke er noget at grine af.

Ikke The Spear of Destiny men The Dial of Destiny … hmm interessant

Vi har i det ovenstående talt om Spielberg og om, hvordan det sataniske Hollywood bruger okkult insiderviden, som de smider ud på skærmen. De viser os, hvad de har tænkt sig at bedrive engang i fremtiden. De udstiller deres blueprint. Det skyldes, at der i deres syge hoveder er indprogrammeret et líge så sygt regelsæt om, at bare de har sagt, hvad de vil gøre, så er det godkendt af deres gud – jeg tror ikke, det er helt den samme gud som vores. Folk tror, det er fri filmfantasi, for de er ikke i stand til at holde det op imod non-fiktive begivenheder. Undtagen blandt dele af de alternative medier, der har fået øje på det. Og når man først får øje på det og ser mønstret, så kan man ikke længere se bort fra det.

I 2022 kom der en film, der direkte beskrev hændelserne i Frankrig lige nu. Og tilsvarende hændelser i Europa og USA. Den fransk-græske instruktør Romain Gavras lavede filmen Athena. Vredens gudinde, besyng, står der om helten Akilleus i de to første linjer af Homers Illiaden. Athena er som bekendt den græske krigsgudinde.

Nååja, kan man altid sige, Gavras er bare en visionær instruktør, og begivenhederne lå lissom i luften. Men det er filmindustriens bagdør, deres sandsynlighedsbenægtelse (det er svært at oversætte det engelske probable deniability). Det er også den helgardering, som efterretningsvæsener bruger, når de arrangerer events, hvor ingen med sikkerhed kan pege på, at det var dem, der begik det, og hvis nogen skulle påstå det, så vil vedkommende fremstå som en konspirationsteoretiker. Gavras vil kunne sige, at den slags begivenheder er opstået igennem de seneste årtier, så dette er bare beskrivelsen af en eskalering. Men når dagen er omme, så er filmen stadigvæk en alt for præcis beskrivelse af det forløb, der foregår lige nu.

Gavras disclaimer sin film med, at det er en tragedie.
I realiteten, hvilket ses tydeligt af filmplakaten, så heroiserer han brandstifterne.

Og hvad gør den franske regering og præsident straks, da voldsbølgen bryder løs? Macron slår ned med censur på internet og sociale medier med eventen som påskud. Altså den sædvanlige imperiale taktik: skab problemet, tilbyd løsningen.

Baghistorien – fronthistorien er altid løgn

Dernæst, hvad er synkroniciteten, hvad er der gang i samtidigt? Ja, den 30. juni var deadline for centralbankvæsenet til at indføre deres længe og i flere omgange lovede CDBC, Central Bank Digital Currency. Det floppede fælt for dem endnu en gang. Macron er det direkte produkt af centralbankvæsenet, og hans opdragsgiver er der, hvor øgleungen blev udklækket: Rothschild-Syndikatet. Det er dem, han refererer til, det er dem, der har arrangeret hans indsættelse som præsident. Såkaldt demokratiske valg kan i dag fuldt ud manipuleres. Der var mange, der bemærkede, at Macron bestemt ikke stod til at vinde sidste valg, det gjorde Marine le Pen. Men valgmaskinerne havde sjovt nok og helt tilfældigt-uforudsigeligt besluttet sig for noget andet og igen: sandsynlighedsbenægtelse, for der er ingen åbenhed i digitale valgsystemer, og ingen kan kontrollere, hvad der er foregået.

Uden at kunne fremlægge et skudsikkert bevis, vil jeg tillade mig en gang højoktan-spekulation. Voldsbølgen er tre ting:

 1. Det er en fremprovokeret event. Vi så allerede i De Gule Vestes massedemonstrationer for år tilbage, hvordan regeringen og politiet havde indsat agent provocateurs for at få de fredelige demonstrationer til at slå over i voldsoptrin, men de blev spottet af demonstranterne og provokationen blev neutraliseret. Så denne gang havde de sat den kulturmarxistiske strategi ind og mobiliseret-manipuleret de vrede unge fra indvandrer-minoritetsgrupper fra Nordafrika, givet dem en offerrolle og et påskud til vold, mens venstrefløjen skamløst hyldede volden, for de unge var jo åh-så-undertrykte.
 2. Det er en afledningsmanøvre fra Frankrigs virkelige problemer og fra præsident Macrons fiasko-serier. Når gaderne brænder, så er det svært at holde hovedet koldt. Folk glemmer, at han lige har stjålet et af franskmændenes hævdvundne privilegier: deres tidlige pensionsalder, der burde være en selvfølge. Det er en giftig modgift mod de folkelige vrede.
 3. Det er en generator for mørk energi. For at der kan ske dette store, hypede globale magtovertag, som globalisterne har pralet af, at de var i færd med at implementere – deriblandt CBDC, der nu igen er floppet – så skal der genereres tilstrækkelige mængder af mørk energi. Dette er det okkulte princip bag det urgamle fænomen, som historikere har så svært at forklare: menneskeofring. Vores videnskaber har ikke sproget for, hvad det er, der finder sted i disse makabre massevents. Psykologer er ikke i stand til at forklare det som andet en massehypnose, hvilket det selvfølgelig er, men hvad er det egentlig, det gør?

Det er HER, de går galt for globalisterne for tiden. De er ude af stand til at generere deres mørke energi. De er simpelthen ikke længere i stand til at booste det lavere astrale felt og åbne deres helvedesportaler på samme måde, de har gjort i f.eks verdenskrigene i forrige århundrede. Eller som i deres nøje planlagte og -udførte event 9/11 WTC-eventen. De gør deres alleryderste, men det er ikke længere nok.

Til gengæld finder der en helt anden magtovertagelse sted lige nu. Da de ansatte på The FED i Eccles Building i Washington DC mødte op på arbejde i mandag 3. juli, var låsene skiftet ud, og de kunne ikke komme ind. Lederen af The FED, Janet Yelen er fyret og har ikke adgang til FED-bygningen, men rejser alligevel verden rundt op optræder i globalisternes nyhedsmedier. Årsag: Hun har aldrig arbejdet for The FED som sådan men for globalisternes verdensorden, i hendes tilfælde Order of The Dragon = Rothschild-fraktionen. Så når vi nu ser hende med Ji Jinpeng, er det bare The Blue Dragons og The Golden Dragons, der arrangerer et mediestunt.
Læs Verdensspillet del 6 – ødelæggelsen af Ødelæggeren for at forstå, hvorfor The Washington Monument i Washington DC har været nåleøjet for kontrol over Vesten.

I weekenden forinden var Det Hvide Hus lukket pga., som der blev sagt: en box, en device i kælderetagen. Det var imidlertid ikke en box, som de ikke vidste noget om. De konstaterede bare, at den ikke gik af. Den virkede ikke. Det er ikke første gang, man har forsøgt at placere en bombe under vigtige regeringsbygninger, for i 2020 ved indsættelsesceremonien blev en lignende device afmonteret under Capitol. Hvis man husker det, så man TV-transmission af de vanlige suspekte subjekter, Obama, the Clintons, alle pingerne, der sad med et underligt anspændt over-alvorligt udtryk … og venter på at noget skal ske. Men dette noget skete ikke, for nogle andre havde afmonteret den mini-nuke, der var placeret i kælderen. Der blev ingen 911-remake her.

Independance Day – fake alien invasion

Den sidste og ultimative event var planlagt til at finde sted 4. juli 2023. Det er som bekendt Independence Day, den amerikanske afhængighedsdag. Vi husker sikkert den larmende, opulente effektfilm af samme navn, hvor en Alien Invasion rammer jorden. Her er igen-igen en af de Hollywood-film, der røber, hvad de har tænkt sig at gøre.

Det er ikke tilfældigt, at Golden Gate Bridge figurerer som kulisse-element i Independence Day. I forbindelse med den planlagte Fake Alien Invasion var tiltænkt en sprængning af broen. Deres operation var set og aflyttet, og sprængladningerne blev demonteret. Deep State-operatørerne er rasende over det.

De havde al teknolgien – mente de. De var fuldt ud i stand til ved kæmpe hologrammer at simulere et sådant scenarium. De øvede sig i 1997 ved en slags generalprøve i mindre skala kaldet The Phoenix Lights, hvor store vingeformede objekter af fodboldbanestørrelse svævede over Phoenix Arizona. Men det hele var fake holgram-teknologi.

Lad os også huske, hvad Wernher von Braun sagde til sin sekretær ved Fairchild Industries, Carol Rosin. Han røbede de sidste år frem til sin død i 1977, hvordan Deep State, som han selv kendte fuldtud indefra som importeret nazi-top-videnskabsmand via Operation Paperclip, havde følgende plan:

 • Først skulle russerne anses for fjenden, russerne kommer, hvilket som bekendt startede Den Kolde Krig
 • Dernæst ville terrorister blive den næste trussel, og selvom The War on Terror først blev iværksat efter 9/11, så blev der varmet op allerede i 1980’erne
 • Dernæst ville galninge fra Den Tredje Verden blive en trussel, det blev kaldt Nations of Concern, og derfor måtte der bygges rumbaserede våben. Vi husker Reagans program med rumvåben SSI, og senere fik vi SSP, The Secret Space Program.
 • Den næste fjende ville være asteroider, og her ville udbygningen af rumvåben, Star Wars 2.0 fortsætte. Det er nok det, vi har hørt mindst om i offentligheden.
 • Den sidste fjende – og her kommer det så – ville blive invasion fra rummet. Vi ville blive overtalt til at bygge rumvåben i årtier forinden, men det hele var baseret på en kæmpe løgn.

Således Carol Rosin, der tilføjer, at hun var for naiv dengang til at tage det helt alvorligt, men at hun efterfølgende indså, at det var ganske virkeligt og alvorligt. Von Brauns brug af udtrykket ‘vi’ afspejler hans insiderposition.

I de forløbne to år har CIA kørt spinprogrammer, hvor de har fodret medierne med serier af fake oplysninger, fake whistle blowers og fake UFO-afsløringer. Bl.a kørte de et propaganda-program af kaldet TTSA, To The Stars Academy, hvor de bl.a hyrede en CIA-operativ ved navn Luis Elizondo til full time at gøre det, som CIA lever af: at lyve folk op i ansigtet, så vandet driver ned af væggene. Der var altså et program sat i værk til at preppe folk via medierne op til eventen 4. juli 2023. Takket være min ven Daniel D’Amaro havde jeg en uventet samtale med Carol over telefonen for nogle år siden. Hun er et helt fantastisk menneske, der viede sit liv til at rejse verden rundet og føre samtaler med 100-vis af statsledere om problemet: våbengørelse af rummet og dets farer. Trods hendes heroiske indsats tror jeg, man må sige, at det var forgæves, for programmet var allerede udrullet. Bare spørg frontfiguren Elon Musk, og han vil … ikke svare på dine spørgsmål.

Mr. Fake aka Luis Elizondo.
Hvordan kan man være whistleblower,
når man stadig er på CIA’s lønningsliste?

Amerikanske præsidenter fra Eisenhower henover Kennedy, Nixon, Reagan, Bush, Clinton, Obama til Trump har haft kendskab til i det mindste eksistensen af de såkaldte UFO-papers. F.eks Donald Trump havde ret indgående indsigt i papirerne, fordi hans onkel John Trump sad inde med dem sammen med Vannevar Bush, der sad inde med Tesla-papirerne. Da JFK krævede at få nærmere indsigt i dem, gik det ham som bekendt ilde, men få er klar over, at det var en af hovedårsagerne.

Der er uden tvivl aliens, der opererer på Jorden for tiden. Men det, som CIA-slænget og The Deep State havde planlagt, og det som von Braun advarede om, var en fake alien invasion.

Fik vi så en alien invasion 4. juli på Uafhængighedsdagen. Nope! for endnu engang sagde deres apparat pflopfz…blmz … Lortet virkede ikke, eller rettere: heller ikke DET lort virkede! Landede der rumskibe på størrelse med byer i USA? Det tror jeg ikke lige, der gjorde, og hvis nogen har set dem, så send mig lige en sms. Men da von Braun fik ret i alle sine udsagn, og da han var meget insisterende overfor Carol Rosin, at dette var virkeligt-fake, altså at dette var, hvad de ville bilde os ind, for de følger altid et script, der er givet til dem lang tid i forvejen, så er den afblæste eller forhindrede event yderst sandsynlig. Ved at lægge to-og-to-og-tre-og-sytten sammen og ved at bruge vores kendskab deres ultra-syge tankesæt, så er der et tydeligt mønster.

Det er på tide at runde af. Og det uden at have pillet løget ind til kernen. Dertil er du nødt til at læse alle seks dele af serien. En helt aktuel sag, der lige er værd at nævne, og som kan og bør gå hen og blive meget stort, er en film, de nu er ude, og som hitter. Altså Indiana Jones som floppende bedstefar go home! Den hedder Sound of Freedom. Mel Gibson har været involveret i filmen, og den har vakt stærk foruroligelse i Hollywood, da dens tema er menneskehandel med børn. Folk strømmer til for at se den, og de baserer sig på aldeles virkelige hændelser. Det siges helt up-front af både producent, instruktør og hovedrolleindehaver, at den bygger på, at menneskehandel, organiseret pædofili, organhandle m.m. nu overhaler drughandel som BigBadBusiness.

Filmen har ligget færdigproduceret på hylden i seks år, hvor pædo-Hollywood har brugt hele deres apparat på at forhindre den i at komme op. Men folk har åbenbart nu fået nok af klamme Hollywood og deres woke flop-film, deres forlorne moralisering og i det hele taget deres mangel på substans og efterhånden også talent, for der castes ligegyldige talentløsheder, fordi de passer ind i wokeness-konceptet og ikke fordi de er stjerneskuespillere. Og selv når de caster topskuespillere som Harrison Ford og Mads Mikkelsen, så sørger producenten for at fucke det op. Harrison Ford har det i øvrigt virkelig skidt med det, som Disney har gjort. Som Tarantino siger det, der er ikke længere stjerner, der er kun tegneseriefigurer. Tegneseriehelten er the star, ikke skuespilleren.

Hvorfor vi nævner Sound of Freedom er, at det spiller direkte ind i det okkulte tema. Denne internationalt hyperorganiserede børnemishandling har udover sit omfang, som folk først nu er begyndt at gøre sig klart, nogle meget okkulte sider. Når de gør, hvad de gør ved børn – og vi ønsker ikke at gå i detaljer her, og du vil ikke vide om det – så produceres der en kraftig mørk energi. De rige og de magtfulde-perverse køber direkte et bestemt produkt baseret på børns blod, når de bliver aflivet under stor rædsel, der hedder adrenachrome. Det er livsforyngende. De tapper den dyrebare og rene energi fra barnet, mens de sender det i helvede og kommer det på flaske. Visse folk er villige til at betale mange penge for produktet. Det skulle efter sigende være det mest effektive at indtage det ved et indstik i huden lige under øjet. Skuespillere, politikere – og manden på billedet her – ses indimellem med et rødt blodudtrækning lige under øjet.

Lad de små børn komme til mig har fået en anden betydning

Men udover denne perverse specialitet taler vi om et omfattende globalt netværk af formidling af børn til sexslaveri, underjordiske laboratorieforsøg, organ- og substanshøst. Medierne har nægtet at beskæftige sig med det, politikerne nægter at røre ved. Og folk vil ikke høre om det, hvilket er forståeligt, for det er ubærligt. Der er bare ingen vej udenom, hvis vi vil bevare vores værdighed og sige, at vi gjorde, hvad vi kunne for at beskytte vore børn. Hvert år forvinder der i milliontal af børn verden over. ‘Høsten’ af børn foregår gerne i krigs- og katastrofezoner, og lige nu er Ukraine bleve en central for denne beskidte menneskehandel.

Det er på høje tid med en film som Sound of Freedom til at prikke hul på den betændte boble, og tilstrømningen af publikum tyder på, at folk er klar til det. Og de første reaktioner fra medierne er allerede kommet ud. Altså de medier, der stort set alle er domineret af venstrefløjen, fordi globalisme og internationalisme (socialistisk Internationale) ER det samme. Så hvad gør de? De går til angreb på instruktøren, producenten og emnet. De solidariserer sig altså med misbrugerne, menneskehandlerne, pædoerne og organhøsterne. Og ikke uventet med det Hollywood, der nu bliver afsløret storleverandør og storforbruger af en af de mest modbydelige forbrydelser, mennesker kan begå. Jeg har længe spået, at den næste seksuelle perversion, som de ville normalisere og legalisere, var pædofili.

Den uhellige alliance af de globalistiske mediesyndikater, menneskehandler-mafiaen, korrupte og kompromitterede politikere og venstrefløjen har indtil videre haft frit spil til konstant, år-for-år, måned-for-måned, dag-for-dag at flytte grænserne, så ALT til sidst er legaliseret, og der er direkte perv-adgang til ALT, hvor de, der siger fra, bliver udskammet. Og det bestemt ikke kun venstrefløjspolitikere, der har beskidt undertøj, for republikanske politikere i USA og konservative politikere i England er rigt repræsenteret her. Men det er de venstreorienterede CIA-infiltrerede medier, der aktivt har arbejdet for at dække over det. Det er ingen hemmelighed, at en af venstrefløjens hovedsager i USA er, at alle invaderende indvandrere fra Syd- og Mellemamerika skal lukkes ind uden hindringer. Og det sørgede Biden-regimet for, at det blev. Ejheller er det ingen hemmelighed, at det har givet kartellerne sydfra de allerbedste betingelser – og apropos CIA, så er kartellerne i direkte samarbejde med CIA og FBI. FBI har lukket den ene sag efter den anden i denne genre ned og nægtet at gå videre med dem, selvom de har alle oplysninger. Det sker fx efter et opkald fra to demokratiske senatorer, og så hører vi aldrig mere til det.

Men dette er de kun sluppet afsted med, fordi katten stadig var lukket inde i sækken. Nu er den sluppet ud, og der er ingen vej tilbage. Det er ude i det offentlige rum, og de kan køre lige så meget damage control, de orker og evner. Folk begynder at se og forstå, hvad det er, der foregår. Og når folk i stort tal bliver fuldt klar over, hvad de her svin i deres uhellige alliance har gjort ved deres børn, så vil jeg nødig være i pædoprangernes beskidte bukser.

Fortsættes i næste nummer. Vi ses på Månens bagside.

Læs: Verdensspillet del 1 – en kosmologisk model
Læs: Verdensspillet del 2 – livet under radaren
Læs: Verdensspillet del 3 – virkeligheden lagt i stasis
Læs: Verdensspillet del 4 – Eden Have genoplivet
Læs: Verdensspillet del 5 – Armageddon aflyst
Læs: Verdensspillet del 6 – ødelæggelsen af Ødelæggeren
Du læser del 7
Læs: Verdensspillet del 8 – Forbrydelsen
Læs: Verdensspillet del 9 – skabelsen af en ny verden
Læs: Verdensspillet del 10 – krigserklæringen
Læs: Verdensspillet del 11 – kongerigerne i den mørke tid og den globale restaurering