Essay,  Historie,  Kultur,  Politik

Globalisme og 19 grunde til at sige stop


1.
Globalisme kan næppe kaldes for en filosofi. Det er snarere en kæmpestor, diffus businessplan bestående af ideologi, strategi, økonomi tilsat en portion utopisme og et tonstungt læs kynisme.

2.
Globalisme er ikke noget nyt. Det er kun navnet, der er nyt. Det er et synonym for herskerklassens ældste og vådeste drøm: det betingelsesløse verdensherredømme over alle sjæle, alle livsformer, alle ressourcer og alt land og luft og vand overalt og for tid og evighed herefter. Amen.

3.
Globalisme er imperialisme og kolonialisme 3.0. Det er ifølge de, der regner sig selv for globalister, det fuldendte slutstadie på disse projekter fra antikkens imperier til den britiske model = klassisk imperialisme + indstrialisme + darwinisme og frem til vor tids teknokratiske neofascisme.
Selv nostalgiske tilhængere af klassisk fascisme vil føle sig utilpas her.

4.
Globalisme er Internationalisme 2.0, og neo-marxister / kommunister / socialister føler sig til gengæld vældig godt tilpas her. De er i de seneste årtier i særdeleshed trådt i karakter som de skabsglobalister, de i virkeligheden altid har været.

5.
Globalisme er den såkaldt tredje vej. De har taget inkarneret rovdyr- casino- og monopolkapitalisme og blandet op trotskisternes, leninisternes og maoisternes planøkonomi, kommissærvælde, statstyranni, hyperkontrolsamfund og proletarer i alle lande foren jer og bliv kogt i den store gryde. Hvis du er i tvivl om, hvad forener jer betyder, så sig blot Forenede Nationer.

6.
Globalisme er en opdate på den sørøver-filosofi, der lå bag det britiske imperium. Vi ankommer, vi plyndrer, korrumperer og indsætter guvernører, og når regningen skal betales, så stikker vi til søs igen med vort bytte. Det hedder i dag outsourcing og off-shore-økonomi, du ved Cayman Island, Lichtenstein, Macao og den slags.

7.
Globalisme er at pålægge borgerne i Globalisten nye skatter, mens de selv og deres syndikater og karteller aldrig betaler skat. Altså fx klimaskat – én koprut á kr-$-€ xx.xx, katjing! Pengene havner i The Economic Cloud, og vi ser dem aldrig siden. Og vi må jo forstå, at der er noget, der hedder administration, og de skal jo også aflønnes. Hvor har vi hørt det før – tænke-tænke – nåjo! Det hedder ulandsbistand. Altså først skulle vi føle os skyldige, så skulle vi punge ud og så fik vi feelgoodness-prisen + syndsforladelse. Og så skråt op med alle udkantsmenneskene, der ikke så en øre, for det var jo aldrig dem, det handlede om, vel?

8.
Globalisme er nationernes død. EU er blot et af det 20. århundrede superstats-tiltag, der arbejder systematisk på nedbrydelsen af nationalstaten. Man kan sige, at det er en opskaleret version af feminismens nedbrydelse af kernefamilien. Eller totalitærstatens nedbrydning af middelklassen. Eller bolsjevikstatens nedbrydning af agrarsamfundet. FN er til gengæld en opskalering til en global superstat – igen en forening af nationerne hvilket er newspeak for nedbrydelse af verdens nationer. Både EU og FN er flittige brugere af begrebet afgivelse af suverænitet. Alt handler om nedbrydning. Det er globalismens nedbrændte byggegrund på hvilken deres Tusindårsrige skal opstå.

9.
Globalisme er World Economic Forum. De kan ikke sige New World Order længere, for den har folk lugtet, så de siger Global Reset. Spørg Klaus Schwab og Davos-slænget dernede i Schweitz. Det store reset indbefattede det pengeløse samfund, injektion med en ID-chip – gerne som en vaccine. Den kommende vaccine er ikke en vaccine. Det er en injection af en mellemting mellem et nyt personnummerbevis, sygesikringsbevis, kørekort, NemID-kort og pas. Klima handlede aldrig om klimaet og Covid-19 handlede aldrig om en pandemi. Det handlede om redskaber til få folk til at acceptere den store nulstilling.

10.
Globalisme er den kinesiske model med integration af socialt pointsystem, vacciner (kemisk lobotomi, citat Bertrand Russell), 5G- elektronisk smartmonitorering med poteniale for mikrobølge-eliminering af ‘uheldige subjekter’, censur, tankekontrol kombineret med maoistisk planøkonomi. Det er business- HR-management på steroider.

11.
Globalisme er systematiseret landsforrædderi. Politikere i de sidste sørgelige rester af nationalstaterne sælger ud til globalisterne og følger de anvisninger, der ankommer ad bagdørskanalerne. En af anvisningerne går ud på, at de aldrig skal fortælle deres befolkninger, hvor de har fået deres anvisninger fra, hvad de går ud på, og at de i det hele taget har fået dem. 

12.
Globalisme er den venetianske model for finansvæsen, diplomati og korruption. Globalisme er utænkelig uden mega-korruption. Det er også utænkeligt uden en hær af jurister og økonomer, et tekno-DJØF’okrati. Studér blot EU og FN. Herskerklassen har ansat en teknokratisk tjenerklasse. Politikere er reduceret til globalstatens stationsforstandere, pedeller og dørvogtere. Med al respekt for disse udmærkede erhverv, men det er ikke det, vi har valgt politikere til.

13.
Globalisme fordrer af globalstatens, den globale landsbys indbyggere, at de opgiver alle andre identiteter end dem, de bliver ’tilbudt’, læs: får proppet ned i halsen. De skal skrotte deres historie, deres nation, deres traditioner, deres etnicitet, deres race, deres køn, deres tro, deres familie, deres værdier og etik, deres samvittighed og deres individualitet.

14.
Globalisme fordrer endvidere af landsbyens indbyggere, at de opgiver – frivilligt gerne, ufrivilligt hvis de har brug for lidt hjælp – alle krav om personlig ejendom. Det er det punkt, der tydeligst viser, at globalisterne ikke er – om man så må sige – helt ubekendte med det kommunistiske manifest. Lad os også her nævne, at dette manifest og dets ti punkter allerede er nedfældet og beskrevet af stifteren af de såkaldte Bayriske Illuminati, Adam Weisshaupt, hvis udløbere anstiftede den Franske Revolution. Ikke noget nyt her.

15.
Globalisme fordrer et globalistisk og centralt styret, gennem-filtreret og ensrettet informationssystem i form af medier, der alle modtager deres informationer fra samme kilde. De store Tech-selskaber, der styrer de sociale medier i samarbejde med mainstreammedierne kalder det for tiden for fakta-tjek. Det er søren-skisme også svært lige for tiden at finde ud af, hvad der er fakta, og hvad der er fake. Men her er det så, at globalisterne og deres infokanaler tilbyder at afgøre den sag. Det er så et tilbud, du ikke kan afslå, som man siger i mafiaen, for hvis du har en anden mening om, hvad der er fakta eller fake, så har de opfundet noget, der hedder cancel culture, og så kan du betragte dig som værende socialt udstødt.

16.
Globalisme er det diametralt modsatte af en republikRes Publica, folkets sag er taget ud af ligningen, for folket har ingen sag og ingen beskyttelse længere i den globalistiske megastat. Vi er helt alene hver for sig og vores afhængighed af megastaten er overgået fra at være høj til at være total. 

17.
Globalisme i skrivende stund er et forretningsministerium. I fremtiden – forestiller globalisterne sig – er kontoret ikke længere bemandet som sådan men varetages af kunstig intelligens. Vi bevæger os væk fra det menneskelige felt, for det er for besværligt at håndtere med al den bemanding og alle de hensyn. Globalisme og transhumanisme ligger godt til hinanden.

Time-out
Der er lige et spørgsmål fra salen:

Mnjææ men … der kan vel ikke være noget galt i, at vi skal se lidt udover vores egen næsetip, og vi skal vel ikke være egoister, og lever vi ikke i en global verden i dag. Ja undskyld jeg spør’ altså …

Nu er der ingen, der ber’ dig om at undskylde noget. Men jeg vil foreslå, at du går direkte videre med anklager om egoisme og ‘egen næsetip’ til globalisterne, der ikke har noget mod at stirre på deres egen næsetip og rage til sig på den mest absurd-egoistiske vis. Går du muligvis og bilder dig ind, at de giver en tøddel for dig og dine, og at du er med i deres aftenbøn? For dem er du et digitalt nummer, der kan handles på markedet til enhver tid. Og der er selvfølgelig ingen, der kan forhindre dig i at synes, at det er sådan, det bør være, og at livet i en plantage for slaver er lige noget for dig.

At globalisterne pakker deres tiltag ind i alle mulige feel-good buzzwords og tårepersende hensigtserklæringer iført violinmusik er noget andet. Læg venligst mærke til, hvordan de det ene øjeblik får dig til at føle dig skyldig og skamfuld og ryste i bukserne af skræk, for i det næste øjeblik at tilbyde dig syndsforladelse, hvis du bare lige skriver under her. Det er nærmest middelalder-katolsk. Det hedder stok-og-gulerodsmetoden. Det hedder også styresystem via politisk korrekthed.

18.
Vi har ikke brug for globalisme for at betragte mennesker i andre lande som medmennesker, frit at handle med dem og frit at udveksle ideer og kulturel erfaring.

19.
Vi har ikke brug for, at hele parlamenter med sidebygninger fulde af tekno-bureaukrater fortæller os, hvad vi skal mene og gøre, og hvilken side af lokumspapiret, vi skal tørre os med. Vi har heller ikke brug for deres mikromanagement af alt i vores tilværelse, deres lovgivningsjungle, deres alt-er-forbudt med mindre det er tilladt og deres paranoidt-skinsyge far-og-mor-stat.

*

Skilteskoven

Hvis vi er forvirret over terminologien, så er det, fordi det er meningen. Der står ikke skrevet globalisme som overskrift, hver gang globalisterne kører deres maskine frem.

  • Så hedder der Den Nye Grønne Aftale. I USA kører det nyradikaliserede demokratiske parti frem med deres utopiske partiprogram, der, hvis det nogensinde blev indført, ville ruinere og destruere landet. Det ligger direkte i forlængelse af hele klimaagendaen, der desværre for globalisterne synes at falde fra hinanden. Man kunne være så flabet at mene, at agendaen ikke er bæredygtig, og at dens grønne farve skyldes, at der er gået mug i den.
  • Så hedder det Den Fjerde Industrielle Revolution. Det er her, hvor globalisterne har tænkt sig, at digitalisere mennesket ned til DNA-plan. Der er her, hvor de med pandemi som påskud vil forsøge at gennemtvinge en global tvangsvaccination, hvor deres biokemiske nanoteknologi smutter med indendørs. Herefter vil de kunne udføre DNA-terapi, som det så smukt hedder, på verdens befolkninger. En af globalisternes lederskikkelser, Klaus Schwab også kaldet Jabba the Hut siger det direkte: Den 4. industrielle revolution består i en sammensmeltning af menneskets fysiske, digitale og biologiske identitet.
  • Så hedder det Agenda 21 / 2030. To skumle marxister, Maurice Strong og Gro Harlem Brundtland stod fødselshjælper og fadder til dette prospekt for vores fremtid, hvor ejendomsret er ophævet, hvor vi bliver globalt beskattet, hvor FN bliver den nye verdensregering og FN-tropper det nye globale militær/politi, hvor vand og fødevarer er rationeret og censureret vi Codex Alimentarius, hvor folk bliver stuvet sammen i metropoler, og hvor alt, vi foretager os, er et resultat af management.
  • Så hedder det FN’s 17 Verdensmål. Det er en samling rørende ja nærmest tårepersende udsagn og skåltalesnak, der skal få os alle samme til på samme tid at føle os skyldlige, skamfulde og frygtsomme … OG give os en herlig feelgoodness over, vi skam også går ind for det. Og hvem går ikke ind for fred på jorden, ingen sult og hungersnød, sunde og raske mennesker, uddannelse til alle de små og mellemstore kræ, og så videre … Hvem kan være uening? Men som det er med ALT, hvad globalisterne sætter i søen, så er deres fine planer altid noget, der skal reparere og konpemsere for problemer, som globalismen selv har skabt.
  • Så hedder det Det Globale Reset. Folk, der har sat deres ben eller har haft mulighed for at tappe ind i møder i World Economic Forum, beskriver de fremmødte som tilhørende den nye forkælede herskerklasse, der lever i deres egen forgyldte virkelighed afskåret fra mennesker som sådan, der er vant til, at alt der kommer ud af munden på dem bliver til virkelighed, blot fordi … det kommer ud af munden på dem. Det er folk, der er vokset i et beskyttet værksten på toppen af verden i New Management-kulten påmonteret en sølvske i røven. En af globalisternes duksedrenge er sådan en type. Den canadiske premierminister Justin Trudeau sagde ligeud for nylig (november 2020), at han bøde pandemien velkommen som en lejlighed, an opportunity som det hedder på business-engelsk, til at foretage et reset af samfundet. Hans udsagn er lagt ham i munden af de mere tunge drenge i World Economic Forum. Trudeau selv er for hjernedød til at komme op med den slags floskler.
  • Så hedder det World Economic Forum. Det er en milliardærklub med hangouts. Det er de ultrarige, de indflydelsesrige, toppen af bureau-teknokratiet, Tech-giganterne, lederne af syndikaterne og kartellerne, banksterne + alle de robotniks som Trudeau, som de inviterer med og klapper alfaderligt og overbærende på ryggen, jaja unge mand, du skal nok blive til noget, hvis du er ihærdig, du ved … Schweitz er ikke tilfældigt valgt som deres hovedsæde, for her finder vi også BIS, Bank of International Settlements, centralbankernes centralbank.

Listen er nærmest endeløs. 
Så hedder Build Back Better.
Så hedder det The Future We Want.
Så hedder det A World at Risk.
Så hedder det Public Private Partnership.

Det handler aldrig om at skabe en bedre verden i fremtiden. Det handler ALTID om at kuppe fremtiden, så den dystre fortid kan gentage og forstærke sig selv og blive til en dyster fremtid på steroider. Men den slags kan man jo ikke sælge til mennesker. En så giftig vare har brug for kvadratkilometer af guldpapir med røde sløjfer og bling-bling for at blive salgbar. Den har brug for mediemaskinen for fulde omdrejninger. 

En særlig klam genre er gidselmanuskriptet. De får diverse statsledere og business- og kultur-pinger til at stille sig op får åben skærm og gentage den samme frase igen og igen som på et stykke papir, som gidseltagere giver til de tilfangetagne gidsler foran et kamera – med et pistolløb lige uden for kameravinkel. 

I juli 2020 indgik FN og World Economic Forum et strategisk partnerskab af fælles forståelse. Agenda 2030 gik ad helvede til, så den døende sild måtte i respirator og få et boost. Hvad skal vi kalde partnerskaber og fusioner mellem noget, der ser sig selv som en global regering og noget, der er et interesseforum for de største corporationer i verden? Det mest præcise navn vil være fascisme. Det er ikke et navn, de bryder sig meget om i hverken FN eller WEF, men det er just, hvad de er: de er vor tids fascister. Og de bliver ikke mindre fascister af at gå i dyre jakkesæt i stedet for skrårem og støvler, mens de betræder de bonede gulve i deres fine fora.

Når disse organisationer begår den slags, så spørger de ikke folk om lov. De stater, som FN hævder at repræsentere, de nationer de forener, er aldrig blevet spurgt, om de mon ikke har lyst til at gå fuld fascisme. Det er stilen i postdemokratiet. Man spørger ikke befolkningen, for så ville man jo få ET NEJ! Man gør det bare hen over hovedet, og bagefter oplyser man så venligst omend skødesløst henkastet, at nu har man forresten gjort det.

Det er interessant, at deres vision for Dystopia sælges som lyksaligheden ikke ikke længere at eje noget. For det jo ‘vores alle sammens ejendom’, er det ikke? De sælger tabet af ejerskab som den nye velsignelse. Og vi er nok ikke i tvivl om, at når de siger ‘vores alle sammens fælles ejendeom’, så er det newspeak for, at det nu er DEM, der ejer det hele. Altså på vegne af os allesammen, ikke sandt det kan vi da godt forstå. Der må jo være noget, der administrerer fællesskabet, for det kan fællesskabet jo ikke selv finde ud af. Som fx da Norge og det norske stat tjente voldsomme milliarder på olie. De forsvandt ind i en statslig fond, som nordmændene, der burde have haft del i overskudet, aldrig så noget til. 

Det interessante består i, at de har formået at sælge et af hovedpunkterne i det kommunistiske manifest som politisk korrekt. De indrømmer det blankt: Monopolkapitalisme og kommunisme ER DET SAMME!

Globalisme og Islam

Det svarer fuldstændig til, hvad den globalistiske teoretiker og historiker Samuel Huntington beskrev i sin bog The Clash of Civilisations. Han bruger dog ikke helt det samme højstemte, semi-bibelske sprog. Det bliver beskrevet som noget, der bare sker, som om der fandtes en eller anden kulturel-deterministisk lovmæssighed i stil med tyngdekraften. Ligesom Karl Marx beskriver han historien som en præindstillet maskine. Disse typer placerer altid sig selv på profetens piedestal. Og ligesom briterne beskriver 1. Verdenskrig som ‘one incident led to another’ – det skete bare, vi havde ikke en finger med i spillet, nejnej …

BS! Det hele var iscenesat og forudberegnet. Så Islam har tænkt sig at gå amok igen kan man sige – altså ifølge ‘forudsigelsen’, der ikke er en forudsigelse men et blueprint. For Islams fødsel sker i 700-tallets Mellemøsten og Lilleasien som ekspanderede imperialisme i form af hellig krig med koranen i hånden og profeten i baggrunden. Den eneste forskel på det islamiske imperium og khalifatet og dets forgængere og sidegængere er … Islam. Til sammenligning: blev det romerske rige mindre brutalt, da kejser Konstantin indførte kristendommen som statsreligion? Det gjorde det så ikke. Islam havde blot statskulten indbygget fra starten så at sige.

Proto-globalistmaskinen, Det Britiske Imperium, skaffede sig adgang til nedbrydelsen af khalifatet via to events. Den ene er den operation (PSYOP), vi kender som islamisk fundamentalisme. Abdul Wahab var britisk agent. Da operationen i hjertet på khalifatet (nuværende Tyrkiet) mislykkes, søgte han og hans fanatiske tilhængere tilflugt i Saudiarabien, hvor de gjorde salafisterne selskab. Sammen med det Muslimske Broderskab – et andet agentur skabt af de britisk kontrollerede frimurerselskaber. Den anden er den tyrkiske revolution via den gruppe, vi kender som De Unge Tyrkere. De var ligeledes en gruppe af frimurere og kabbalister – tilhængere af Jacob Franck – også kaldet Dönmeh og bestod af såkaldte kryptojøder fra Thesaloniki. Briterne fik hjælp fra franskmændene og sammen skar de Mellemøsten op i lagkagestykker og kunstige ny-stater, Saudiarabien, Emiraterne, Jordan, Tyrkiet, Syrien, Irak og Libanon, hvilket vi kender som Sykes-Picot-aftalen. Senere ankom Israel. Del-og-hersk var altid deres strategi, og al ufred i Mellemøsten stammer herfra. Irak blev skabt, så der var indbygget ustabilitet. Grænserne blev trukket tværs igennem etniske landområder. Hvorfor er der fx ikke et Kurdistan? Kurderne er savet op mellem Tyrkiet, Irak og Iran. Nej, for så ville de ikke være brugbare som redskab, når der skulle skabes ballade sidenhen. 

I 1990’erne spillede Islam igen en rolle som globalisternes redskab eller agent. NB! man kan meget vel være en agent uden at være sig det bevidst. Det var Joseph Stalin, der opfandt begrebet en nyttig idiot – det var hans betegnelse for kommunister i Vesten, der naivt stillede sig til rådighed for den ideologiske ekspansion af kommunismen = undergravning af Vestens samfund og kultur. Muslimske mindretalsgrupper implanteret i områder af daværende Jugoslavien indvilligede i at spille offerrollen som etnisk udrensede og forfulgte af den onde serbiske præsident, så NATO og omegn kunne træde ind og smadre Storserbien/Jugoslavien. 25 år senere måtte domstolen i Haag så indrømme, at præsidenten, som tog livet af sig selv i fangenskab (med lidt hjælp), ikke havde begået etnisk udrensning og folkemord. 

I forbindelse med Syrienskrigen indvilligede Islam i at se igennem fingre med, at ISIS-terrorister i hordevis påberåbte sig Islam og profetens skæg og det nye khalifat. En verdensreligion blev igen samlet set en nyttig idiot. Hvorfor kom der ikke prompte et samlet udsagn fra de islamisk lærde om, at dette afskyelige fænomen ikke havde noget med Islam at gøre, og at enhver rettroende muslim havde pligt til at sige fra? Well, det skyldes, at Islam ikke længere var i stand til at komme med et samlet udsagn, fordi de var dybt splittede, og at de lærde fra fx Universitetet i Cairo ikke længere fremstod som autoriteter. Handlingslammelsen var bla. resultatet af den iscenesatte konflikt mellem Sunni og Shia ligesom en anden britisk operation: installationen af Ayatollah Khoumeini – afløseren for en anden af deres agenter, Shahen af Persien i 1956 – sørgede for at fornye det power grab, de havde haft siden 1. Verdenskrig. PSYOP på PSYOP.

For 4-5 år siden forsøgte globalisterne at misbruge det muslimske mindretal i Burma, rohingaerne, til storpolitiske rævekager. Hvorfor, bliver vi nødt til at spørge, er Islam og muslimer så nemme at snøre? Som sagt er de korrumperet og styret fra Saudiarabien, da rundt regnet 80% af alle moskebyggerier i dag er finansieret herfra. Sunni-Islam har ladet sig korrumpere af de endnu mere korrupte sheikers oliepenge. Dernæst er der den indbyggede fodlænke i Islam, at den rettroende aldrig kan kritisere sin religion eller dens ledere. Kildekritik er forbudt. Koranen er jo ikke skrevet af menneskehånd, den er jo skrevet af Gud, så alt skal tages for pålydende. Man kan konvertere til Islam, men som enhver kult tillades der ikke, at man konverterer ud igen.

Vi husker uden tvivl, hvordan de muslimske grupper er vældig hurtige til at reagere som krænkede og skabe en offerrolle. Behøver vi at sige andet end Muhammed-tegningerne. Det var fuldstændigt overreageret og helt tydelig en designerprovokation beregnet på at skabe ballade. 

Frankrig – hvad foregår der?

En lidt overraskende og – vil jeg nok mene – svært tydbar vending er sket i Frankrig for nylig. Frankrig har et temmelig stort muslimsk mindretal af indvandrere fra Maghreb. Ligesom England har de betalt for deres kolonitid ved at blive oversvømmet med indvandrere fra deres tidligere kolonier. London i dag er stort set en storby i Pakistan.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har længe haft et problem. Man kan også sige, at franskmændene har haft et problem ved navn Marcon. Som bekendt har 100.000’er af franskmænd været på gaden i gule veste for at protestere over deres problem. Og set fra hans side, så har han haft et popularitetsproblem. Men for nylig indtraf der nogle hændelser, der fik ham til at konfrontere islamisk fundamentalisme eller radikaliseret Islam. En lærer blev brutalt myrdet af en muslimsk elev efter at have diskuteret karrikaturtegninger i klassen. Der var den igen med Muhammed-tegningerne, denne gang med dødelig udgang. Senere blev tre mennesker myrdet i en kirke. 

Den kræves en formidabel portion af fanatisk humorforladthed for at gøre det. Humor er generelt ikke noget, man finder i Islam, og pakistanske regeringsfolk var straks ude og fordømme præsidenten – og ikke de mord, der fandt sted. Macron har lagt en helt ny stil ved at afkræve muslimer, at de skal aflægge en troskabsed til republikken. Hvad går der dog af ham?

Altså, hvis man hader det samfund, der har givet én ophold, skal man så ikke fravælge at bo der? Og hvis man vælger at bo der, skal man så ikke opføre sig ordentligt og loyalt overfor samfundet? Det er de spørsmål, man aldrig får svar på, hvis man stiller dem til en indvandrer, der hyler op om racisme og diskrimination. Men i denne sag må man spørge sig selv om, hvorvidt ærkeglobalisten Macron, Rothschild-kæledæggen manden der blev udråbt som EU nye ledende skikkelse efter pulverheksen Merkel, manden som den franske arbejderklasse hader og med god grund, og som har givet den franske nationalistiske højrefløj med Marine le Pen ny vind i sejlene … om der ikke ligger noget andet bag? Har han fået en afledningsmanøvre serveret, så han kan genvinde popularitet og hive tilhængere tilbage fra nationalisterne? Det har han helt sikkert brug for, hvis han skal have en fremtid i toppen af fransk politik.

Men det er vældigt underholdende og se alle hans tidligere globalistvenner vride og vende sig over hans nye stil. En konspirationsteori – og det er det uden tvivl, og jeg har selv opfundet den, og jeg er stolt af det – er, at Macron har fået besked på at puste til ilden = konflikten mellem muslimer og andre, og at det er en del af masterplanen. Jeg har før antydet, at ildspåsættelsen af Notre Dame er en såkaldt ‘deep event’, altså en handling bestilt af den globale deep state. Hvilket betyder, at Emmanuel Macron som et direkte produkt af denne deep state har insider-info om branden. Vi husker også, hvordan der var jødiske synagoger, der blev udsat for terrorangreb i forbindelse med Charlie Hebdo-sagen – igen en af disse hændelser, der stinker langt væk af deep state. Var det Mossad, der var på spil her? Et kompleks, som folk har svært ved at forstå, fordi det er så selvmodsigende, er, at antisemitisme eller rettere jødehad – arabisk er et semitisk sprog, så begrebet er noget vrøvl – ALTID har været i zionisternes interesse. Jo mere jødehad, jo større offerrolle, jo større PR-effekt. Det er ikke noget, der er grebet ud af den blå luft, de har selv indrømmet det, de kan ikke lade være, for de er så intellektuelt arrogante, at de simpelthen er nødt til at prale af deres udspekulerethed.

Så disse hændelser er altså aktiveringer af had og konflikt. Globalisterne har brug for denne tilstand af had og splittelse for at rage mere magt til sig, eller for at fastholde den magt, de allerede har.

Venstrefløjen vil med garanti støtte op mod Macron, for det er de nødt til ifølge deres politisk korrekte indkodning. Når han nu går ind og snupper noget, der har været en mærkesag for le Pens parti, så bliver han per automatik deres modstander. Venstrefløjere i dag kan ikke finde ud af, hvad de går ind for, de har ingen integritet længere og intet egentligt program og de har intet moralsk kompas, så de er nødt til at orientere sig efter, hvad de ikke kan lide og så mene det modsatte. De er reaktionære. Det er den samme polarisering, vi ser i USA. På mange punkter ligner venstrefløjen radikaliseret Islam. Det er ikke tilfældigt, at der er en hel gruppering i det nyradikaliserede demokratiske parti, der består af terrorist-sympatisører. Og nej, Islam er ikke identisk med terrorisme, men det er sådan, det kommer til at fremstå, fordi Islam ikke har nosser til at sige fra, og fordi disse partimedlemmer rent faktisk hylder terror. 

Terror er en integral del af socialisme/kommunisme. Terror at siden begyndelsen været det politiske middel, der har bragt dem til magten. Alle stater fra Sovjet og videre er etableret med vold og terror. Terror var essensen i Den Franske og Den Russiske Revolution. Terror nåede nye højder i Maos kulturrevolution, og terror er det styrende element i den kinesiske stat i dag. Terror er, hvad Antifa og Black Lives Matter er sendt på gaden for at udføre. Terror var, hvad den nuværende leder af WHO, marxisten Tedros Adhanon, bedrev mod sin befolkning i Ethiopien. Og terror er, hvad alle filialerne af ISIS bedrev i Mellemøsten, Centralasien og Afrika. Og hvem satte ISIS i værk? Det gjorde venstrefløjen = Obama-Clinton-administrationen, de samme, der smadrede Libyen med stats- og NATO-terror. NATO sagde du … ja, den samme organisation, der arrangerede terrormord på italienske civile i Operation Gladio (Bologna-massakren).

Globalisme har et terroristisk element over sig. Der skal ifølge deres manual forekomme en terrorhandling – rigtig eller fake er ligegyldigt, bare effekten opnås – en gang om måneden et sted i verden. Og hvis det ikke er i form af massakrer og dødelig terror, så er det psykisk terror i form af skræmmekampagner, hvor vi skal være bange for at dø

  • Klimaagendaen er en sådan skræmmekampagne, for vi kommer alle til at dø af klimamangel, hvis ikke vi smider en masse muggrønne klimaskattepenge efter globalisterne.
  • Frygten for overbefolkning er en skræmmekampagne, for vi kommer alle sammen til at dø af sult og malaria og vandmangel, hvis ikke vi frivilligt lader os falde om på jorden og dø.
  • Frygten for pandemi er den seneste skræmmekampagne, for vi kommer alle sammen til at dø af forkølelse, hvis ikke vi helt frivilligt med armen vredet om vælger at afgive alle civile rettigheder til globalisterne og deres politiske tjenere i den lokale regering.

Global nulstilling

Globalisterne har haft deres version af, hvad de kalder det Globale Reset på trapperne. 
For at citere mig selv og som skrevet ovenfor:

De kan ikke sige New World Order længere, for den har folk lugtet, så de siger Globalt Reset. … Den store nulstilling indbefatter det pengeløse samfund, injektion med en ID-chip – gerne som en vaccine. Den kommende vaccine er ikke en vaccine. Det er en injection af en mellemting mellem et nyt personnummerbevis, sygesikringsbevis, kørekort, NemID-kort og pas.

Deres klimaagenda som afsæt for globalt reset gik mere eller mindre i vasken. En ledende globalist, Marc Carney, Goldman-Sachs-hajen, der blev hentet ind som direktør for Bank of England, udtalte direkte før et møde i World Economic Forum, at hovedformålet med klimapolitik var at skabe et nyt globalt finanssystem. Det havde meget lidt med klima at gøre. Hvis vi var i tvivl, så fik vi det from the horses mouth. Så trækker de det nye kort: pandemien. Samme formål, samme effektkategori: Vi skal føle og skyldige og skamfulde, og så skal vi være skræmt fra vid og sans og være bange for at dø. Same-same. Og med den tilstand af paralyserethed som afsæt ruller vi allesammen om på jorden med bugen i vejret og overgiver os til vore frelsere aka de selvsamme, der skræmte os fra vid og sans.

Men her bliver det interessant. Der er ingen tvivl om, at der er stærkt brug for et globalt reset og en ny verdensorden. Globalisterne ved det, og de ved også, at det er på trapperne. Derfor har de sat alle sejl til for, at det skal blive DERES reset og verdensorden, der bliver skubbet ind i stedet. Det samme er sket med de såkaldte kryptovalutaer. Ideen fejler ikke noget, hver mand og kvinde sin egen bank, ingen klamme bankstere som mellemled, direkte overførsel pier-to-pier. Men de er ikke meget for at tale om i Bitcoin-netværkene, at det var CIA, der skabte blockchain-teknologien, som mon ikke CIA har en lille snedig bagdør? Dernæst prøver bankvæsenet at indføre deres egne kryptovalutaer, hvilket er ret forudsigeligt. Bitcoin-netværkene siger så bare: jamen det er jo de forkerte kryptovalutaer, og vores er skam helt skudsikre. Er de det?

USA er på mange måder en battleground for konflikten mellem globalisterne, deres Deep State og deres bankstervælde og befolkningen, nationalisterne/patrioterne. Det er ikke et amerikansk fænomen, da det netop er en globalistisk agenda, der er fjenden, og dermed VORES ALLE SAMMENS FJENDE.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *