Essay,  Filosofi,  Historie,  Kultur,  Politik,  Religion,  Videnskab

Massehypnose – hvordan kunne det ske?

I dag skal vi lære et nyt ord. Ikke nok med, at vi skal lære et nyt ord, vi skal også finde ud af, hvorfor så mange mennesker stadig befinder sig under den massehypnose, der startede i marts 2020.

Ordet er: masseformation

Vi har hørt forskellige forklaringer på fænomenet Operation Lockdown. Vi har muligvis også en rimelig sikker fornemmelse af, at der er tale om et stykke iscenesat patologi i stor skala. En forholdsvis ung belgisk professor i klinisk psykologi ved universitetet i Gent, Mattias Desmet, der samtidig er statistiker, har gjort en analyse, der er uhyggeligt præcis, og som svarer detaljeret på spørgsmålet: 

Hvorfor falder folk for den mediebårne fortælling,
og hvordan er det muligt at holde dem troldbundne i så lang tid?

Kombinationen af psykologi og statistik er en interessant kombination. Og har vi ikke har fået smidt statistikker i hovedet i det forgangne halvandet år? Hvad Mattias Desmet opdagede fra starten af var, at der var noget galt med statistikkerne. Statistik har et noget blakket ry i den folkelige bevidsthed, og udsagn som: Statistik er en videnskabelig form for løgn er ret almindelige. Det er dog vigtig at forstå, at statistik blot er metodisk indsamling og bearbejdning af data, og at det kræver en intention, en agenda for at vride armen rundt på disse data. Der er noget sandt i udsagnet om statistisk løgn, for statistik kan manipuleres både før, under og efter indsamlingen af data. Og hvem kunne dog have interesse i at misbruge statistik? Hvis vi tænker medier, politikere, virksomheder og ideologer, så er vi på sporet.

Denne pæne, velklædte akademiker holdt pludselig op med at være pæn.
Til gengæld beholdt han sine akademiske kompetencer
og brugte dem til at skyde hul på illusionsboblen.

Professor Desmet opdagede ret hurtigt som statistiker, at de fleste statistikker og modeller og mediernes reference til disse dramatisk overvurderede farligheden og dødeligheden ved coronavirus. Han var ikke alene om sin opdagelse. En verdensberømt statistiker fra Standford University, Joannides, advarede tidligt om dette mediefænomen. En af de centrale modeller, der fuldstændigt skød over målet, kom fra Imperial College i London. Bl.a forudsagde deres model, at der i et land som Sverige ville være 80.000 dødsfald, hvis de ikke lukkede ned. Sverige lukkede ikke ned, og 6.000 døde af noget, som der ikke er sikkerhed for, var coronavirus. I manipuleret statistik kan man flytte rundt på tal, og hvordan gik det lige med influenza og de andre årligt tilbagevendende infektioner? I England ville der være en halv million døde og i USA 2.2 millioner, forudsagde Neil Ferguson fra Imperial College.

Denne professor havde til gengæld ikke sin akademiske hæderlighed på plads.
I stedet valgte han at medvirke til en beskidt operation, for at England kunne lukkes ned.

Her røbede agendaen, intentionen sig. Da det stod klart, at modellerne var helt ude af sync med virkeligheden, blev dette ikke korrigeret. Historien og de forkert tal fortsatte med at flyde ud i medierne. Her skiftede Desmet perspektiv fra statistiker til klinisk psykolog med spørgsmålet: Hvordan er dette muligt?

Selv institutioner som FN (WHO) advarede fra starten om, at flere mennesker i den 3. verden ville dø af sult pga. nedlukningerne end af denne virus – selv hvis der ingen foranstaltninger blev taget. Kuren var med andre ord betydeligt værre en sygdommen. Fokus på folk, der hævdedes at være døde af coronavirus var så intens, at alle andre perspektiver blev udraderet.

Hvad der fandt sted her – og professor Mathias Desmet var ikke i tvivl omkr. august 2020 – var, at der var tale om en såkaldt masseformation i stor skala.

Definér masseformation

Dette fænomen opstår i et samfund, når fire betingelser er til stede:

 1. Mange mennesker oplever en mangel på socialt tilhørsforhold, forbundethed. 
 2. Mange mennesker oplever mangel på mening, meningsløshed.
 3. Mange mennesker oplever frit flydende angst, angst der ikke er forbundet med en mental repræsentation, angst der bare er der uden grund og dermed uden kontrol. 
 4. Mange mennesker oplever en masse frit flydende og årsagsløse frustrationer og aggressioner. Aggressionerne har intet objekt og ingen årsag.

Når disse betingelser er opfyldt, OG et bestemt narrativ på samme tid bliver formidlet i medierne, der præsenterer et objekt og en årsag for den frit flydende angst OG på samme tid præsenterer en forløsning til problemet, så kan masseformation finde sted. En hel masse mennesker kan nu formeres, dvs. at der opstår en stor villighed til at tilslutte sig den syntetiske fortælling for at få denne forløsning.

Når løsningen og forløsningen præsenteres, er den en del af en præsentations-strategi. Der er en vilje og en intention bag. Dette er problem-reaktion-løsnings-modellen. Masserne – bemærk hvordan dette sprog har eksisteret i over 100 år som marxist-terminologi, ideologien der helt og holdent handlede om at kontrollere masserne – forbinder massernes massive fritflydende angst med deres nyligt præsenterede angstobjekt = syntetisk-mentale repræsentation, og de føler nu, at de har en mulighed for at kontrollere dette angstobjekt.

En ny form for opportunistisk solidaritet opstår, hvor folk oplever en midlertidig ophævelse af deres tilstand af isolation og en sammensmeltning med det højniveau af forbundethed, der findes i masseidentifikation. Problemet med denne form for forbundethed er, at den er syntetisk og den medfører en mental forgiftning. DETTE er forklaringen på, hvorfor folk blev ved med at abonnere på historien, selvom den tydeligvis var absurd. Folk oplevede en forløsning, en katarsis, hvilket er en følelse så stærk, at den fuldstændig udraderer rationel tænkning. 

Denne adfærd har de samme karakteristika som et ritual. Ritualer har til formål at vise, at man tilhører en gruppe, at skabe solidaritet med gruppen og dermed at få accept fra gruppen. Jo mere absurd ritualet er, jo bedre, for jo mere absurditet, folk er villig til at sluge, jo større villighed til underkastelse af kollektivet viser de. 

Bullshit jobs

Forudsætningerne for den masseformation, der var formålet med Operation Lockdown, startede ikke i marts 2020 men var allerede til stede. Meningsløsheden, den anden forudsætning for masseformation, er særdeles dominant i den vestlige kultur. En omfattende undersøgelse fra et af verdens førende business-universiteter, London School of Economics af, hvordan folk oplevede meningsfuldhed og tilfredshed i deres arbejde viste, at ca. 50% af alle arbejdstagere opfatter deres arbejde som, hvilket titlen i rapporten siger: Bullshit jobs. Folk oplever en stor ufuldbyrdethed og utilfredshed ved at gå på arbejde. Sagt på en anden måde: Halvdelen af arbejdstagerne hader deres job og betragter det som et meningsløst lortejob.

Folk er fucked-og-fed-up med mere og mere opskruet arbejdstempo, lavere og lavere løn (købekraften er faldet og faldet), mere og mere sygdom, mere og mere konsumerisme som valium for smerten, større og større formålsløshed.

Masseformationen er en operation, der kanaliserer denne kroniske anspændthed til en ydre kilde, en ydre fjende, et frygt- eller hadobjekt eller omvendt til et begærsobjekt (konsumerismen). Dermed fjernes fokus fra den egentlige kilde til anspændelsen, opmærksomheden forsvinder fra alt det indre arbejde, som folk skulle have gjort for at takle deres angst og-eller identifikationen af deres virkelig fjende: Den kyniske og menneskefjendske magtkoncentration i hænderne på deres nationale og supernationale ledelser, der har skabt deres lortejob og deraf følgende lorteliv. Udførelsen af ritualet fratager og fritager folk for det ansvar. Via en falsk repræsentation skyder fortællingen sig ind og saboterer denne proces, så folk forbliver låste som magtesløse ofre i deres meningsløshed og livsangst.

Læg dertil omfanget af frit flydende angst, angst uden påviselig grund. Professor Desmet nævner, at der i hans land, Belgien, hvert år udskrives 300 millioner doser af antidepressiver til en befolkning på 11 millioner! 

Historien om den dødelige virus tillod folk at håndtere deres angst på en bekvem måde. Men løsningen var symptomatisk (symptombehandlende), og den slags løsninger ender i sidste ende med at blive destruktive grundet deres falskhed. De egentlige løsninger kan kun fremkomme ved at svare på fire spørgsmål, der forbinder sig med de fire forudsætninger for masseformation:

 1. Hvorfor oplever vi denne isolation?
 2. Hvorfor oplever vi denne meningsløshed?
 3. Hvorfor oplever vi denne fritflydende grundløse angst?
 4. Hvorfor oplever vi disse frit flydende frustrationer og aggressioner?

Kunne det tænkes, at denne verdens herskere – hvilket er de samme, der har skabt Operation Lockdown – selv har en grundlæggende angst, en urgammel angst, der bestemt ikke er frit flydende men aldeles konkret: 
At ofrene for deres kyniske operationer skal begynde at stille netop disse spørgsmål?

HVORFOR?
BEHØVER DET AT VÆRE SÅDAN?

Når først den kat er sluppet ud af sækken, så er svarene lige for hånden, og så får denne verdens herskere nogle seriøst ubehagelige billeder for deres indre selvsyn:
Kroppe der dingler i reb fra træer og lygtepæle.

Hvordan fungerer masseformation?

Et af virkemidlerne er en radikal indsnævning af folks fokusområde. Folks synsfelt bliver massivt indsnævret, og de ser kun et stærkt begrænset udsnit af virkeligheden. Pludselig havde folk kun empati for de, de sagdes at være ramt af coronavirus, og ryge og rejse kunne folk med samtlige andre sygdomme, unge med selvmordstanker i deres isolation fra kammeraterne, gamle der døde af ensomhed på plejehjem (eller af simpel angst for at dø), folk der døde af sult og elendighed i udkantsverden, folk der mistede deres arbejde eller var tvunget til at lukke deres virksomhed ned. Og disempatien fortsatte til folk, der nu blev stærkt syge eller døde af vaccineskader – fuck dem! Det satte de snævertsynede udenfor pædagogisk og kommunikativ rækkevidde, og alle sunde argumenter syntes at prelle af på dem. 

Folk opførte sig nøjagtigt som individer under hypnose, og selv de forhold, der normalt var vigtige for dem, f.eks deres fysisk-psykisk-sociale velbefindende, var de nu som søvngængere i stand til at ignorere. Folk mistede på ganske kort tid civile rettigheder, som det havde taget generationer af hårde kampe med magthaverne at tilkæmpe sig. Demokratiet forsvandt under fødderne og for næsen af folk, mens de var ganske og aldeles apatiske. Vi ved, at det er muligt med folk, der er i hypnose, at gennemføre kirurgiske operationer på dem, hvor man skærer direkte igennem deres brystben, uden at de mærker det. Noget lignende var på færde her i den kollektive sfære. Befolkningens civilretslige organer blev amputeret og smidt i skraldespanden, uden at befolkningen løftede en finger. Lammelse af offentlighedsloven, terrorlove, påvirkningslov og pandemilov gav hidtil usete beføjelser til Staten og myndighederne, som kun er set i totalitære regimer. Folk accepterede fascismens indtog natten over, mens de klappede i hænderne eller sagde DØH! Folk var endog villige til at stille op som fasciststatens civilpoliti på en måde, som man kun har set mage til i Stasitidens Østtyskland. I Stalins Sovjet blev halvdelen af ledelsen i partiet likvideret – uden at de protesterede! De var under ideologisk massehypnose.

Nedlukning af små virksomheder synes at være af hovedformålet med Operation Lockdown. Der er globalt set overført anslået 4 trilliarder dollar fra små virksomheder til globalistiske korporationer-syndikater-karteller. Er der muligvis en årsagssammenhæng her? Husk hovedsætningen i systemteori: Et system er, hvad det gør! Så hvis denne markante nedlukning af virksomheder har fundet sted til globalisternes kæmpe fordel, så VAR det systemets formål. Et lignende fænomen kunne observeres under den globalistisk iscenesatte finanskrise i 2008-09. Altså en kæmpe overførsel af midler til storbanker og globalist-kartellerne. Hvis man gør sig den ulejlighed at studere de løbende udsagn fra World Economic Forum, der for tiden er hovedcentralen for globalismen, så bliver sammenhængen ret tydelig, og svaret på spørgsmålet: Sammenhæng? bliver et entydigt: JA! De gider ikke engang benægte det længere, de praler af det. De indrømmer det blankt og skuldertrækkende med sidebemærkningen: Og hvad så, hvad vil I gøre ved det? vi fortsætter da bare!

Det er de samme folk, der nu gør det igen, og hver gang sker der kæmpe overførsler af midler til dem fra deres konkurrenter og fra os. De gjorde det i finanskrisen 2009 (hvor Kissinger holdt ovennævnte tale til medicinalindustrie/WHO), de gjorde det under 9/11 (insidertrading), de gjorde under IT-boblen i 90’erne, de gjorde det ved oliekrisen i 70’erne. Og Federal Reserve indrømmede, at centralbankerne skabte Wall Street-krakket dengang i 21929-33. Men igen: Folks villighed til at følge strømmen som kreaturer på vej til slagteriet er markant skræmmende. Der har været en ekstrem offervilje, og som de globalistiske bødler holder af at sige: vilje til at yde et offer for en højere sag. De får det altid til at lyde heroisk, men de glemmer lige at fortælle, at den højere sag er DERES sag og deres business case. Det er derfor globalister elsker og hylder kollektivismen/kommunismen, for her ofrer hele befolkningen sig for den højere sag og opgiver deres fundamentale rettigheder som individer. Her er det slående, hvordan netop den teknokommunistiske agenda er helt fremme i feltet for tiden, altså den allerede etablerede praksis med sociale konkrolpoints, som de har rendyrket i Kina.
Hvis ikke, du adlyder og underkaster dig, så bliver du lukket ned (Operation Lockdown). 

Et interessant fænomen er, at folk nu ikke længere ønsker at vende tilbage til det gamle normale. Magthaverne ønsker det ikke, fordi de nu har raget så meget totalitær magt til sig. Og folk (50%) ønsker det ikke, fordi de ikke vil tilbage til deres bullshit-jobs. Politikerne for deres part har fået den illusoriske fornemmelse, at de endelig får lov til at træde i karakter som ledere. De få udspekulerede blandt dem ved udmærket, at de ikke leder en skid men har fået lov af deres opdragsgivere til at posere som sådan. De allerfleste er for snotdumme til overhovedet at forstå den større sammenhæng. Det gælder også for virksomhedsledere og ledere i statslige virksomheder. Jeg ser det til daglig, for jeg omgås dem.

Kulten

Masseformation bærer mange karakteristika fra kulten. Der er opstået den samme splittelse og intolerance overfor afvigende meninger fra den fastslåede normalitet – det nye nikkedukkede normale – som man finder i kulte. Enhver udefra kommende kritik af deres hjernevaskethed bliver mødt med aggression. I det forløbne halvandet år har venner, kærester og familier brudt op (et system er, hvad det gør). Igen sker der en projektion. Den fritflydende angst og frustration bliver lynhurtigt projiceret over på de, der siger imod og stiller spørgsmål. Denne form for massegrusomhed bliver udøvet i en tilstand af hellig forpligtelse. De agerer som det solidariske kollektivs immunforsvar, de beskytter deres kult. 

Paradoksalt nok vil kulten aldrig ødelægge sin sidste fjende. Kulten har brug for fjenden, uden fjenden er den intet. Vi så det med venstrefløjskulten i USA, da Donald Trump forsvandt. Det gik værre og værre for dem, for deres korte historiske opblussen fandt sted på grund af Trump. Det eneste, de kunne finde ud af at mene, at de mente, var det modsatte af, hvad de mente, at Trump mente. Faktisk mente de ikke en skid, da de var ude af stand til at danne en mening, så i stedet downloadede de et meningssubstitut som en færdig pakke. Da hadeobjektet forsvandt, slog deres kult-kollektiv revner, og tilbage var kun et ynkeligt teaterstykke i form af Joe Bidens zombieregering. 

Kollektivets ledere, politikerne, er bange for tiden. De har spillet højt spil, og de har været villige kollaboratører til en masseforbrydelse. De frygter den dag, hvor masserne rykker sig fri fra forhekselsen. Den dag flytter hadobjektet sig til den egentlige fjende, den indre fjende, der sagde, at den var din ven. Historien viser, at den dag vil folket myrde deres egne ledere i vrede. Helt bogstaveligt ifølge historien. Det eneste, de kan håbe på er, at det denne gang bliver i overført betydning, og at folk blot dumper dem, afskediger dem. Man kan ikke lade være med at få den tanke, at ‘nogen’ har lovet dem, at det ikke kommer til at ske, for hvordan pokker kunne de være så skråsikre på, at de ville slippe godt fra det. Den psykologiske pioner Gustav le Bon (1841-1931) siger det sådan: Alle, der stiller sig i spidsen for masserne, bør hellere forberede sig på at blive slået ihjel af masserne.

Regnskabets time rykker nærmere dag for dag. De beslutninger, der er taget i coronaperioden, har været helt hen i skoven. Det er noget, der også var typiske i det 20. århundredes store kollektivistiske eksperimenter. Måden hvorpå man under sovjetkommunismen ødelagde hele den agrare kultur, der var kernen i den russiske kultur, var så hjernedødt inkompetent. Også selvom vi medregner, at stjernepsykopaterne i toppen, revolutionens fædre, udmærket vidste, at denne destruktion var en del af deres opdrag (et system er, hvad det gør), og at det var bestillingsarbejdet fra de, der finansierede revolutionen, de jødiske finansoligarker i Wall Street (Jacob Schiff). 

Diktatur og totalitærstat

Der er en forskel mellem den klassiske diktaturstat og den totalitære stat. 
I diktaturet adlyder folket diktatoren, fordi de er bange for ham. Det kan siges så simpelt.
I totalitærstaten er folk hypnotiserede. De er indrullerede i en statskult. Det er, som Mussolini udtrykte det: Der er INTET over Staten, og med Staten mente han den genrejste romerske stat, hvor kejseren VAR gud. Stalin og Mao fremstillede sig selv som guder, Hitler blev set som en messias. 

Hvis oppositionen bliver gjort tavs i en diktaturstat, begynder diktatoren at opføre sig venligt overfor folket, fordi han indser betydningen af sympati.
I totalitærstaten sker der det modsatte. Når oppositionen er kvalt, så vil Staten begynde at udøve sine mest perfide grusomheder overfor befolkningen. Totalitarismen synes at være en psykopat-magnet. Så bliver Staten (citat: Hannah Arendt) et monster, der æder sine egne børn

Historiens lærdom

Hvad kan vi lære af historien om vores nuværende situation? At vi er nødt til at blive ved med at tale højt og tydeligt om det, for hvis først vi bliver tavse, så bryder helvede løs. Masserne vil selv begå grusomhederne på vegne at totalitærstaten, og dens ledere vil se tavse og bifaldende på. Det ærgrer total-fascisterne hver dag, folk går på gaden, uden at det udvikler sig til tumult. De ønsker vold og blod, for her kan de sætte ind med militær, politi, nedlukning og tvang. Det foregår lige nu i Australien og Canada. Det er så sygt, at man må forvente et vendepunkt, hvor man muligvis vil se konkrete lynchninger af politikere. Englænderne og newzealænderne har taget deres tørn, og i USA er det under udrulning.

Men pas på, Biden og co., for amerikanerne har en historie for seriøs modstand. Det bygger sig op for tiden, og det vil ikke forsvinde. Det eneste, der kan forhindre amerikanernes opvågnen, er trumpismen, for Trump lykkedes med at kanalisere denne patriotisme og skabe en kult omkring sig selv. Og nu tror alle de stakkels godtroende og velmenende vælgere – der blev snydt ved valget, for det blev stjålet, og staten blev kuppet – at han vender tilbage fra de døde som den genopstandne messias og frelser dem … ligesom han ikke gjorde sidst. Det bedste, der kan ske for amerikanerne, er, at Trump forbliver i det hul, han kravlede op af og kravlede ned i igen. Så bliver folk nødt til at tage sagen i egen hånd.

Trumpisterne mente, at det gik vældig godt med økonomien, men fik amerikanerne det bedre? De fik besked om at rende rundt med masker på, 60% af små virksomheder blev ødelagt, kompensationen ankom aldrig, skolebørnene lærte ikke noget i et helt år, demokratiet og valget i 2020 blev stjålet, gaderne var fulde af fascister og racister, og Trump viste sig at være i seng med medicinalindustrien. På et af hans rallys prøvede han at stille en stand op med vaccineprodukter fra hans eget firma – ja han har et sådant. Det blev der buhet af. Han tillod en Dr. Mengele-type med en 40 års forbryderkarriere bag sig som Anthony Fauci at diktere, at amerikanerne skulle vaccineres til hobe. Det hed sig under hele perioden, at det var demokraternes skyld, og de var sandelig medvirkende til en forbløffende bunke svindel og humbug. Men demokraterne var ædt op indefra af leftie-neocons på samme måde, som republikanerne var ædt op af højre-neocons i Bush-perioden. Og zionisterne var med i begge omgange, for de er ligeglade med højre og venstre, og Trump leverede, hvad de bad om.

De hypnose-egnede og -uegnede

I masseformation er der altid tre grupper.

 • De 30% er totalt hjernevaskede, fåreagtige. De er udenfor pædagogisk rækkevidde, og rationalitet preller af på dem. I totalitærstaten er det kun 30%, der faktisk er totalitære. De er de hypnotiserede, zombificerede.
 • De 40% er ikke hjernevaskede, men de har ikke nogen civilcourage, og de vælger som regel at følge med strømmen og holde lav profil. Off-the-record kan man tale med dem, de er åbne for argumenter, men de fører ikke noget ud i livet. De er duknakkede.
 • De 30% er vågne og bevidste, og de forsøger at sige fra. Problemet med denne gruppe er, at den er meget forskelligartet. Der er folk fra alle sider af det politiske spektrum, folk med høj og lav uddannelse, forskellige etniciteter og forskellige status og livssyn. De har svært ved at blive enige om ret meget. 

Hvis de 30% vågne finder en måde at forene sig på og finder en fælles identitet, så er krisen ovre, og masseformationer ophører.  

Hvordan kan det så være, at der findes så mange trods alt, selv om de er i mindretal, der ikke er nemme at narre, og som er svære at hypnotisere?

Professor Desmet har et lidt overraskende svar men på den gode måde. Han siger – hvilket resonerer stærkt med den opfattelse, du finder på nedersteetage – at de, der er tilbøjelige til at gå med til underkastelsen og den officielle fortælling, er de, der også accepterer den mekanistiske-materialistiske opfattelse af mennesket, altså sagt på en anden måde: det sjælsforladte menneske. De er allerede godt på vej ind i globalisternes ønskescenarium: det transhumanistiske menneske. Det er samtidigt medicinalindustriens favoritmenneske: den omvandrende krop med syntetisk immunforsvar. Man kan også kalde det for: Det gudsforladte menneske. Eller snarere: Mennesket der har forladt sin Gud, og som derfor ikke længere ser sig selv som en sjæl i et kosmisk rum, hvor alt er forbundet, og hvor mennesket er en del af det gudsskabte = den levende natur. Naturen er nu blot en død ting på dåse. Vacciner giver mening for disse mennesker på en måde, der passer den industri, der lever af at sælge dem i dyre domme. 

Ja-sigerne har det fint med den reduktionistiske ideologi om det gudsforladte menneske. Teknokratiet ville ikke kunne vokse sig stærkt som i dag uden dette afstumpede livssyn, som så mange har købt. Processen har været under forberedelse i hundreder af år – læs: Materialisme som ind i helvede – men på det seneste er teknologien kommet på plads for at sætte det i system som ingensinde før. Selv i det 20. århundredes begyndende teknokrati og de kollektivistiske eksperimenter var midlerne ofte temmelig grovkornede. Det var støvletramp, knebbelslag og fysisk tortur. Det var kredsen i det britiske establishment omkring H.G Wells, Bertrand Russell, Aldous og Julian Huxley, de såkaldte fabianske socialister, at man udviklede ideen om, at masserne skulle forføres til at gøre det mod sig selv, så de fine herrer slap for alt det blod og bæ og skrig og skrål. Menneskeheden skulle lære at elske sin egen undertrykkelse. The Fabian Society blev stiftet i 1884 – 100 år før Orwells bog. Tilfældigt? For hvad Orwell beskriver her, og beskrev Huxley i sine skrifter, er mere en slags blueprint, en ønskeliste end et skræmmescenarium.

Mnjææ, de prøvede da at advare os, gjorde de ikke?

Det er sådan, vi tror, de skal forstås. Men Huxley var medlem af den elitære inderkreds, der arbejdede for virkeliggørelsen af det, han beskrev. Folk tror, at han advarede om Dystopia, men det gjorde han ikke, han annoncerede Dystopia. Hans rævekagebror, Bertrand Russell, fremstillede også sig selv som en fredselskende filosof med Russell-tribunalet og fred-på-jord og alt det violinmusik. Denne fred var Pax Romanorum, Pax Americana, Pax Commonwealth eller Pax Globalistan. Og så sagde han lige ud, hvad et af midlerne var til at ‘skabe fred’: Vacciner er kemisk lobotomi, og det var ganske uden tonen: og er det ikke forfærdeligt. Folk bliver så dejligt fredelige efter det hvide snit. Han vidste, at den globale elite, når dagen kom, havde tænkt sig at forgifte og aflive størstedelen af menneskeheden.

De var ‘visionære’ i den forstand, at de vidste, hvad etablissementet havde på tegnebrættet, og at det ville komme til at ske. De var free-ride-profeter, for profetierne var dem, de sad og kogte sammen i deres country clubs, deres tænketanke og deres loger. Det var overhovedet ikke profetier, det var selve manuskriptet. Og deres opgave var at beskrive det på en indpakket måde, så folk langsomt-langsomt kunne vænne sig til tanken. I business- og kommunikationsstrategi kaldes det i dag for nudging. David Icke kalder det for the totalitarian tiptoe (listefod). Fabianerne havde opkaldt sig selv efter den romerske general Quintus Fabius Maximus Verucosus, hvis strategi var langsomt at slide fjenden op ved vedholdenhed og forskellige terrorgreb. Den strategi anvendte selskabet på etablissementets vegne mod deres befolkning. 

3. Verdenskrig – same-same but different

Det er blevet sagt, at den 3. Verdenskrig vil være befolkningernes krig mod deres ledersegment. Det er ikke en horisontal krig med nation mod nation men en vertikal krig, hvor en lillebitte magtfuld gruppe forskanset i deres eksklusive globalistiske elfenbenstårne har startet en ikke-åbent-erklæret krig mod deres befolkninger, hvor biologisk krigsførelse er et af deres midler. Denne krig startede i det små, da Den Kolde Krig sluttede og er i dag i fuldt sving, uden at folk ser det.

Her er, hvad en af det 20. århundredes tilsyneladende urørlige krigsforbrydere og massemordere, Henry Kissinger sagde i en tale til medicinalindustrien i 2009 – og vi kan trygt sige medicinalindustrien om WHO, for WHO er finansieret og dermed ejet af Bill Gates, medicinalindustrien og det kinesiske kommunistparti:

Og videre:

Disse udsagn taler for sig selv, og der er ikke noget at være i tvivl om. Men hvor har vi hørt om det? WHO’s eugeniske råd er ikke et sted, du og jeg har adgang, det står ikke på listen over FN-organer, og der slipper ikke mødereferater ud derfra, da eugenik efter WW2 ikke har haft et godt ry – selvom der må have siddet en deltager på mødet, der har skrevet ned, hvad der blev sagt, og som måske ikke havde det helt godt med det.

Det er pga praktiseret eugenik i WW2, at der findes en Nürnberg-traktat, der forpligter det internationale samfund at forhindre Dr. Mengele-stil-rotteforsøg på mennesker – hvilket man så i 2020 valgte at ignorere ved at bryde aftalen. Selv industrien, Phizer f.eks, indrømmer, at det er en såkaldt eksperimental-vaccine, hvilket vil sige, at de sprang rotteforsøgene over. VI ER rotteforsøget. Og hvornår har vi givet dem lov til det? Nåja, informeret samtykke røg ned i afløbet ved samme lejlighed. Den første generalsekretær for UNESCO var i øvrigt Julian Huxley, Aldous’ bror, der var erklæret eugeniker. Det er disse folk, der i et halvt århundrede har prædiket overbefolkning på Jorden, og som gerne så jordens population reduceret til en halv milliard (se: The Georgia Guidestones). Hvordan slipper man af med snart syv milliarder mennesker?

Og nej, eugenik er ikke opfundet af nazisterne, det er det britiske Eugenic Society stiftet af Sir Francis Galton og videreudviklet af The Rockefeller Foundation, der finansierede Kaiser Wilhelm Institut i Berlin. Og hvor får medicinalindustrien kødet fra aborterede fostre til at raffinere til deres vacciner? Det gør de via organisationer som Planned Parenthood i USA, der dagligt leverer kødet. Stifteren af denne organisation, dette stykke kødindustri med feministisk blåstempel, hed Margaret Sanger. Hun var glødende eugeniker, og advokerede for total udryddelse af sorte i USA. Bemærk den iscenesatte medierbårne strid i USA mellem pro-life og pro kvinders ret til at tage livet af de ufødte, hvis det passer dem. I den neomarxistiske højborg New York gik man så vidt som til at tillade abort til 9. måned, og hvis kødklumpen skulle overleve aborten, så var det helt OK at efterlade den på stålbordet til at fryse ihjel – for den var jo erklæret for en abort.

Det var i den samme by, hvor borgmesteren tog livet af 20.000 pensionister på plejehjem ved at tvinge dem til at bo sammen med coronasmittede. Så: død over alle de ubrugelige gamle røvhuller, der troede, at de skulle nyde deres sidste dage, og som det koster penge at holde i live! Eugenik OG euthanasi, fine græsk-syntetiske ord for folkemord. New York er i dag en døende by på samme vis som Los Angeles er en kæmpe fækaliedump, et dystopisk hjemløse-narkoman-illegal-indvandrer-latinobande-menneskehandels-helvede. Altså et urbant socialt eksperiment. Det samme med Portland, Seattle og Chicago, alle steder ledet af neo-marxistiske demokrater. Alle steder er BLM og Antifa gået amok. Alle steder er politiet blevet forhindret i at gøre deres arbejde. Alle steder er befolkningen blevet terroriseret af deres borgmestre og guvernører. Alle steder var der massiv valgsvindel i 2020. Alle steder oplever sorte amerikanere en opblussen af neoracisme i et land, der var nået meget langt med at fjerne racisme. Alle steder har stigende kriminalitets-statistikker.

Stupid intelligens – klog uvidenhed

Tilbage til de, der synes at have psykisk immunforsvar mod massehypnose. De har som nævnt en aversion mod den biologiske reduktionisme, der afstumper dem til at være kropslige depoter for kemiske reaktioner, der ikke bare kan men bør reorganiseres og styres via videnskabelig manipulation. Teknokratismen er vor tids virksomheds-stats-religion, og netop denne totale-totalitære sammensmeltning af stat og virksomheder ER neo-fascisme. Du kan kalde det neo-kommunisme, men det er kun et spørgsmål om etiketten på flasken, for indholdet er det samme. 

En besynderlig konstatering er, at det ikke har noget med intelligens og uddannelsesniveau at gøre, om man er hypnotiserbar. Der sidder både intelligente og højtuddannede mennesker blandt de beslutningstagere, der har bragt os frem til afgrunden. Faktisk er de mere hjernedøde end de såkaldt mindre intelligente og lavere uddannede. Lad os kalde det for det akademisk-intellektuelle ufejlbarlighedssyndrom. Fordi de har studeret i så-og-så mange år, har så-og-så man beståede eksaminer og universitetsgrader i deres CV, tjener så-og-så penge, har så-og-så fine titler … så kan de jo ikke tage fejl, kan de vel? Mens folk med lavere IQ (hvad er i øvrigt intelligens?), lavere uddannelsesniveau og status osv., men som i det mindste er klar over, at de ikke er alvidende, tillader sig tvivl og usikkerhed og søgen efter svar. De arrogante ledertyper leder aldrig efter svar, for de mener, at de allerede har dem. Hvis de har, så simulerer det, at de ikke har, for de skal jo ikke virke usikre. Og hvorfor lytte til folks bekymringer, for de vil alligevel ikke kunne forstå det. I post-demokratiet bliver kun udøvet simuleret lytning (ja … jeg hører, hvad du siger …).

I masseformation bliver højt intelligente og højt uddannede mennesker lige så dumme som masserne. Og det er sagt med en vis afsky for at kalde folk for dumme og betegne dem som masser. Folk er ikke nødvendigvis dumme, de er uvidende og godtroende. Det er de højtuddannede og efter egen opfattelse kloge-smarte, der er de reelt dumme, i det øjeblik de braldrer op med deres skråsikre uvidenhed. Og vi skal da lige love for, at vi har måttet høre på skråsikre stupiditeter fra deres hold i 18 måneder. Ordet masser bliver her brugt til at beskrive det menneskesyn, som globalisterne har, og som de praktiserer via masseformation. De hundser rundt med kvæget, får dem ind i folden, hvorefter de malker og slagter dem.

Tilbageslaget

Men folk er begyndt at vågne op. Der er røre i andedammen overalt i verden. Et eksempel: For ganske nylig her i oktober 2021 har den rumænske befolkning sagt nej til tvangsvaccinering, og regeringen måtte lukke 117 vaccinationssteder og stille oprettelse af 371 andre i bero. Denne regering er nu i dyb krise og udskriver valg snarest muligt. I Skotland har myndighederne nu strammet grebet så voldsomt, at enhver, der modsætter sig vaccinemandatet, nu bliver kaldt for en terrorist. Dette er så skingert og ude af proportion, at det er dømt til at give bagslag. I det hele taget er det interessant, at det er alle Commonwealth-landene, hvor man nu har udrullet fuldbåren neo-fascisme. Vi mangler bare koncentrations- og udryddelseslejrene, men i USA står de allerede klar som FEMA-lejre udstyret med parkeringspladser fulde af engangskister, guillotiner, tonsvis af ammunition og pigtråd, der vender indad. Australien og Canada er lige nu befolkningsfængsler, og deres ledere er gået fuldstændig syg-syg – altså nøjagtigt som Mattias Desmet beskriver, at totalitærstaten vil gøre, når den mener, at oppositionen er gjort tavs. Men det betyder også, at befolkninger her vil se med allerstørste tydelighed, hvem deres ledere er, og hvad de står for. Det er en kæmpe sats for lederne, for de har fuldstændig mistet befolkningens tillid (bortset fra de hjernedøde 30%), hvorefter de ALDRIG vil kunne vende tilbage.

I Danmark nøjedes medicinaldemokratiet med at massemyrde 17 millioner mink under sloganet: Vi kører Danmark i sænk – sammen. Dette besynderlige, absurde og makabre tiltag havde en kraftig smag af ritual. Se her, danskere, det kunne også ske for jer, hvis ikke … Og nu udruller de den globale forsynings- og fødevarekrise. Der ligger skibe i havnene i Europa, f.eks den store ind-og udskibningshavn Rotterdam, der ikke bliver tømt for last, for krisen er kunstig og iscenesat. Husk skibet i Suezkanalen.
Om sult som masseødelæggelsesvåben har hr. Kissinger også et bud:

Det britiske Imperium var storforbruger af sultens masseødelæggelsesvåben. 50 millioner indere døde af sult pga den britiske ris-embargo. Halvdelen af den iranske befolkning døde af sult af samme årsag under britisk okkupation 1919-21. Halvdelen af den irske befolkning døde af sult under den embargo-udplyndring, som imperiets historikere omskrev til kartoffelpesten – The Great Fame. Hele den indfødte befolkning på Tasmanien blev udryddet af briterne. Senere lod den amerikanske præsident, general Eisenhower 1.3 millioner tyske krigsfanger sulte og fryse ihjel i de amerikanske koncentrationslejre i Rhinlandet.

Massemordet på mink var altså en del af masseformationen. Men det var også et forstudie. Det næste, man vil forlange, er nedslagtning af alle husdyrene, for nu er de også dødeligt smitsomme – vil man hævde.

Modstrategien er at blive ved-og-ved med at tale højt om det. En totalitær regering hader, når befolkningen taler dem op i ansigtet. De ved, at der bliver talt bag deres ryg, men det er svært at kontrollere. Det stopper dog ikke masseformationen, det dæmper den, så regeringen ikke kan udøve deciderede grusomheder. Ved at tale højt og åbent om, hvad der sker, dæmper man ikke angsten, tværtimod, men angsten kan for de påvirkelige 40% til at blive produktive, om man så må sige. For angstobjektet bliver pludselig realistisk. Det er ikke virusen, der er farlig, det er det, den får os til at gøre og det, de siger er kuren for virusen, der er det farlige. OG de folk, der medvirker til udåden. Både de der ved, hvad de har gang i og de, der er så dumme, at de ikke selv fatter det – de kyniske opportunister og de hjernevaskede idioter.

Denne strategi virker på nogle. Man kan sige, at det er at ride på ryggen af grisen og gøre det samme som hjernevaskerkultens iværksættere, men det virker. Som landet ligger lige nu, vil det være svært at undgå denne totalitarisering af samfundet. Resultatet vil ligne de samfund, mennesker oplevede i det 20 århundrede, men der vil ikke være ydre fjender, kun indre – jf. Skotland, der nu kalder protesterende for terrorister. Staten vil blive befolkningens fjende, en slags vertikal borgerkrig. Den totalitære stat har også brug for fjender, men dens fjender, der er oppositionen til dens regime, vil blive udstødt og marginaliseret som i Kina. Kina ER modellen for det teknokratiske globalsamfund.

Arbejdere på en bilfabrik i Wuhan, der masseformerer social distance i frokostpausen.
Skulle en eller anden falde uden for række vil menneskerobotten miste sociale points.

Politikere i Belgien udtaler nu, at der nu er tale om en krise skabt af de uvaccinerede, og at man nu skal holde op med at udsætte de vaccinerede for risiko. Tænk lige over det absurde i udtalelsen. Hvis det kun er de uvaccinerede, der er problemet, hvad er så problemet? Hvis vacciner er så sikre, hvad er man så bange for?

Dette er et eksempel på de ritualistiske absurditeters dagsorden i en totalitærstat. Virkeligheden er en ganske anden. I Israel er nu omkring 85% vaccinerede, og seneste melding er en 35% stigning af smittede blandt de vaccinerede. Prognosen for folkesundheden i det gennemvaccinerede Israel ser meget dyster ud for de næste fem år, og spørgsmålet er, hvor mange der kommer til at overleve vaccinerne.
1. jab nedsætter immunforsvaret med 15%
2. jab nedsætter med 35%
3. jab – og de taler nu om booster-jab fire gange om året – er ren nedtælling.

Den gode nyhed

Historien viser, at totalitærstaten altid ender op med at destruere sig selv. Det vil også ske for kommunist-Kina, modellen for den globale totalitærstat. I modstrategien bør det indgå som erkendelse, at fjenden er meget stærk, men at det også er dens svaghed, for den kan i sidste ende ikke håndtere sig egen styrke og vil falde sammen under sin egen vægt. Alle, der har studereret totalitærstater gennem historien, har bemærket dette fænomen.

Så hvad vi skal sørge for er, at VORES historie overlever og bliver fortalt, og at vi beskytter os selv og overlever en årrække. Totalitarisme er ubæredygtig. Vi bør aldrig søge at overvinde fjenden, for fjenden kan kun blive overvundet af sig selv.
Som Sun Tzu skrev i The Art of War: Forstyr aldrig en fjende, der er i færd med at ødelægge sig selv.

Matthias Desmets terminologi – masseformation – aldrig før set-og-hørt i det offentlige rum er nu gået viralt. Meget interessant!

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *