Essay,  Politik,  Videnskab

Fladpande

Fladpande

Et vist antal mennesker deltager frivilligt i et mentalt eksperiment for tiden. De abonnerer på et meme, der er implanteret via sociale medier og internettet, der går ud på at teste, hvor langt man kan strække grænsen for absurditet og stadig få folk til at løbe med bolden.

Det er for så vidt ikke noget nyt, da syntetiske idékomplekser, skrøner og designerreligion har været kendt og anvendt i flere tusinde år af den til enhver tid herskende klasse til at dreje hovedet rundt på deres undersåtter. Det er en form for praktiseret sort magi beregnet på at gøre skade for derved at herske. Hvis folk kan bringes i en forfatning, hvor deres kosmologi og fornuft falder fuldstændig fra hinanden, kan man gøre hvad som helst med dem. Et ord for det ville være del-og-hersk, et andet ville være mental balkanisering.

Et af de seneste eksperimenter går ud på at Jorden i virkeligheden er flad. Seriøst! Målgruppen for denne designerkult er det segment, der i øvrigt og for resten er begyndt at tænke ud af boksen, som man siger. Altså i virkeligheden folk, der på visse andre områder har fattet noget om, at man ikke bør sætte sin lid i for høj grad til massemedier, politikere og den del af videnskaben, hvor der har fundet en politisering sted. Så disse fladjords-tilhængere er på visse punkter ikke så fladpandede, som man skulle tro ud fra blot en bedømmelse af dem og deres øjeblikkelige forvirring om Kosmos. De havde sådan set bare et ømt punkt og en død vinkel, og der var nogle snedige spindoktorer, der så det og udnyttede det.

Når det så er sagt, og vi har givet dem så meget, har de ikke fortjent mere anerkendelse, for de er røget i en af de fælder, som de påstår, at de på andre områder har gennemskuet. Advarsel: følgende udredning kan forekomme fornærmende, men da typerne dagligt fornærmer menneskelig intelligens – inklusive deres egen, bør vi nok sige – så skulle de have tænkt på det noget før. De så den ikke komme, men sov i timen lige den dag. Den bød sig til i et ubevogtet øjeblik, de smagte på den, de tænkte: mmm, den smager da meget godt og interessant – og så åd de den. De bryder sig ikke om at blive kaldt konspirationsteoretikere, men nu er de blevet selvvalgte ofre – det lyder nærmest masochistisk – for en konspiration om, at vi er ofre for en konspiration. Sofistikeret, ikke sandt, og det er måske her, forklaringen ligger på, hvordan de kunne købe memet. De blev testet for graden af deres sofistikerethed og evne til at forstå kompleksiteter og paradokser – og her gik grænsen altså.


De har set det på et kort

Konspirationen er vedligeholdt af FN, siger de, se bare på deres flag, de skjuler det ved fuldt dagslys – et udtryk, de har fra deres tænk-ud-af-boksen terminologi, der beskriver de bedrag, der rent faktisk finder sted, og som den herskende klasse ynder at udstille og blære sig med, at de er sluppet afsted med. Det hævdes også at være praksis indenfor udøvelsen af satanisk magi, for når folk har fået det at vide, så har de samtidigt godkendt et overgreb mod dem. Et sygt tankesæt, men det er så langt fra mentalt sunde mennesker, vi taler om. Så langt så godt, for fladjords-ekvilibristerne har forstået noget af det hele.

Hvad de ikke har forstået, er deres døde vinkel: at de, der gemmer deres overgreb i fuldt dagslys, også behersker kunsten at implantere en idé, og at de er i stand til at variere deres metode til at omfatte forskellige målgrupper. Disse spindoktorer og meme-magere har over 100 års erfaring i markedsføring, behavoristisk psykologi, massehypnose, disinformationsteknikker, idé-implantater, mind control og hitech sort magi, bare for at nævne et par af deres ‘værktøjer’, som det hedder i human ressource management begrebsverdenen. Og tro mig, jeg hører på det ævl til dagligt. De har adgang til kontrol med massemedier, sociale medier, internetkanaler, de ved alt om, hvordan folk tænker via kologigantiske indsamlinger af data. De ved fuldstændig, hvad der trigger en potentiel flatearther på ethvert givet tidspunkt, og hvor den døde vinkel ligger. Fladjords-jonglørerne undervurderer deres modstandere.

Herefter henviser de til det verdenskort, der befinder sig i FN’s flag, der er en såkaldt pol-projektion. eller hvis det skal være rigtig nørdet en azimuthal equidistant projektion. Det vil sige en måde at skrælle en globus som en appelsinskræl og derefter strække alle koordinaterne, så de kommer til at ligge på en rund pandekage. Nordpolen ligger nu i midten, og Sydpolen og Antarktis ligger nu i en cirkel i kanten. Mercator brugte noget lignende i sit berømte kort fra 1538, og hans appelsin blev skrællet som to komplementære, hjerteformede halvdele der, hvis man lagde dem sammen, ville danne det samme.

At tage FN’s polprojektion bogstavelig som andet end et dekorativt symbol giver en utrolig bunke rod i geometrien og fysikken, men det bekymrer ikke fladjords-menneskene, der har opbygget en pæn samling af absurde argumenter for, hvorfor Jorden er flad som en pandekage, og hele verdensrummet er fanget i en julekugle, der af en ukendt kosmisk troldmand på ukendt vis og med en ikke nærmere defineret fysik – den slags bras behøver rettroende ikke at beskæftige sig med – er placeret ovenover. Solen og månen er placeret ca. 4000 kilometer væk, og Solen kører rundt i en cirkel og lyser som en spotlight med en utrolig fleksibel lampeskærm ifølge nogle ikke nærmere definerede love for projektion af lys. At forsøge at gå i clinch med et sådant verdensbillede i detaljer er så where-to-even-begin’agtigt, at det er ganske håbløst. Det er dog interessant, for sådan må Galileo Galilei have haft det, da han blev anholdt af inkvisitionen. Fladfuskerne har simpelthen bombet os tilbage til Middelalderens og den tidlige renaissances meme implanteret af den katolske kirke af politisk-ideologiske og kommercielle årsager – og lad nu være med at prøve at påstå, at Kirken ikke er en kommerciel institution, der har tjent kassen!

Midgårdsormens fætter er i færd med at få serveret sin frokost

Teknikken i implanteringen af et sådant meme er interessant at studere. Det er en variation af måden, hvorpå memet om den menneskeskabte globale opvarmning er skabt og indført på. En ung og sårbar videnskab blev udset som redskab af globalisterne til et kup. Fordi folk er ikke-opdragne i at forstå, hvordan Solen og solsystemet er i stand til at påvirke klimaet på Jorden, er er heller ikke i stand til at forstå de lange tidsrum, hvorunder klimaet har udfoldet sig med konstant global opvarmning og nedkøling. Det var globalisterne og deres behavoristiske teknokrathåndlangere fuldt klar over, og de så chancen til at slå en hel række fluer med ét smæk. Miljødebatten blev uskadeliggjort. Den kolde krig var slut, så nu var der brug for en ny hovedfrygt i form af en ny hovedfjende, der hermed var kørt i stilling. Tredje Verdens lande var begyndt at udvikle sig og måtte stoppes. Og så var der brug for flere penge i kassen, men nu kunne man udskrive en ny global skat via det gamle trick: frygt, skam og skyld. Hele memet stinker af Agenda 21 – siden opdateret til Agenda 2030 -, og globalisterne er bagud i etableringen af globalteknokratiet.

På hvilken måde ligner klimasvindlen pandekage-memet? Svaret er Johnson’s Lov. Det siger: Når omfanget af ukendthed og uvidenhed er tilstrækkelig stor, så kan man påstå hvad som helst. Folk forstår sig ikke på navigation, kartografi, koordinater og simpel fysik, hvilket giver et stort hul til at fylde noget bunkum ned i. På hvilken måde ligner det ikke? På grund at konspirationsteori-faktoren. Klimasvindlen appellerer til den sporadiske viden, folk har om CO2 og varme og bygger en pseudovidenskab op på det. Fladjords-svindlen appellerer til subkulturens stigende forståelse for, at videnskab netop jf. eksemplet klimasvindlen kan kuppes og korrumperet – og trues til at makke ret, for ellers fjerner vi jeres bevillinger!

Globalisterne har ikke haft svært ved at finde videnskabsfolk, der har været villige til at lade sig spænde for klima-vognen, for videnskabsfolks viden er ekstremt specialiseret og fragmenteret, og deres karriere kan ødelægges så let som ingenting. Og selvfølgelig er FN en storsvindler! Det var hele projektet fra starten, og Agenda 21 + klimasvindlen er netop et makværk fra FN’s klimapanel. Så svindlerne havde heller ikke svært ved at finde ud-af-boksen potentielt selvstændige tænkere, der var villige til at lade sig spænde for fladjords-vognen. Især fordi der kan stilles seriøse spørgsmål ved fænomenet tyngdekraft, som er meget dårligt forklaret af fysikken. Fladjords-spekulanterne har forstået, at der er noget lusk på færde her, men nu ser de i den forkerte retning. Vi har forstået, at det er på tide at få revideret den newtonske fysikmodel, men nu er det projekt også gået fløjten.


Debunk i elevatormodel

Memet Flat Earth er ikke svært at prikke hul på, og følgende får du ikke en fladmand m/k til at give nogen som helst sober forklaring på. Dette ene eksempel er tilstrækkeligt. Spænd sikkerhedsbæltet.

Der flyver dagligt et rutefly fra Johannesburg, Sydafrika, til Sydney Australien. Afstanden er i lige linje 11.032 kilometer, og flyvetiden tager 11 timer og 40 minutter med en maskine fra South African Airlines, sandsynligvis en Airbus 330 eller 340. Et rutefly flyver altid så vidt muligt i lige linje, da dens brændstofstanke ikke kan indeholde mere, og fx en Airbus 330 300 har en maksimal rækkevidde på 13.430 km. Tophastigheden er 852 km i timen, men den aktuelle fart afhænger af vinden. Ifølge det faktum, at Jorden er rund og det rimeligt afprøvede (stærk underdrevet adjektiv) videnssæt, der hører dertil, går denne lige linje hen over Sydhavet. Dette er faktuelle oplysninger og dermed en konstatering, ikke et debatoplæg. En fladmand vil næppe vove at påstå, at rutefly i virkeligheden flyver dobbelt så hurtigt og indeholder hemmelige brændstofstanke, der tillader dem at gøre det. Hvad de derimod påstår er, at den lige linje ifølge deres til lejligheden tilpassede verdenskort, hvor landskabet følger kortet, går i en ‘lige’ linje hen over den Arabiske Halvø, hen over dele af Indien og Indonesien/Filippinerne og videre til Sydney. Se selv efter på deres pandekagekort. Det giver en noget videre problematisk flyvetur på rundt regnet 22.000 kilometer, altså, det fucking dobbelte! Hvilket så betyder en flyvehastighed på 1700 kilometer i timen langt over lydens hastighed, da det stakkels rutefly jo skal overholde flytiden for ikke at få klager fra passagerne. Ingen passagerer har så vidt vides dokumenteret denne rute, men kun taget billeder af vand-vand og atter skyer.

Hvis der er en fladforsker, der kan komme op med en fuldstændig slående forklaring – og der står fuldstændig og forklaring, f-o-r-k-l-a-r-i-n-g og ikke bortforklaring, så tager vi den derfra. Ellers skyller vi hele deres teori som sådan ned i lokummet. KA-SlUMP!


Pandekage 1.0

Tilbage står det sociologiske fænomen og årsag til, at nogen har haft interesse i, at lege med folks hjerner på denne måde. Det går tilbage til den oprindelige flade jord fra middelalderen, hvilket gør fladforskning til netop et neofeudalt, neo-middelalderligt fænomen. Jorden var altså flad som en pandekage, sagde den katolske kirke dengang. Sømændene vidste udmærket, at det var noget sludder, men de skulle ikke risikere noget ved at fornærme kirken og inkvisitionen.

Reb dit sejl, skur din dørk og hold din kaje.

Jorden var især vældig flad i perioden op til Columbus. Med sig bragte han kort over Verden kopieret fra det venetianske overfald på Konstantinopel kaldet det 4. korstog. De skulle til Det Hellige Land vanhelliget på alle tænkelige måder, og der var egentlig ikke råd til endnu et korstog, men venetianerne havde både pengene og interessen. I mellemtiden havde kirken foranstaltet det Albigensiske Korstog mod katharerne i Sydfrankrig, hvor en særlig gruppe nægtede at deltage: tempelridderne. Hvor forsvinder de hen efter fredag d. 13.? De dukker op i De 10’s Råd i Venedig. Den ældgamle ‘blinde’ doge leder det 4. korstog, og pludselig skifter konvojen af skibe kurs mod Konstantinopel. Byens arkiv bliver selvfølgelig plyndret. Vi kender Piri Reis’ kort – navigatøren ansat af sultanen i det Osmanniske Rige, hvis hovedstad nu hedder Konstantinye eller Istanbul – hvor Antarktis under isen er fuldt optegnet, og han siger helt distinkt, at hans kort er baseret på flere gamle kort, der er gået tabt. Hvilket flag sejlede Columbus under? Tempelriddernes røde malteserkors, selvom det var forbudt at bruge som flag. Men det var jo ikke som flag, det var syet ind i sejlene. Columbus behøvede i øvrigt ikke at bekymre sig om pavelige buller, for han er afbilledet på pavens gravsten. Han er insider i både plot og cover-up.

En lille historienote. Da Christopher Columbus fortæller om sit projekt for Kong Ferdinand og dronning Isabella af Spanien, siger dronningen (parafraseret): Det er meget livagtigt, den måde du beskriver om det på. Det er, som om du har været der før. Columbus vidste altså udmærket, at han ikke sejlede til Indien, for de gamle kort viste tydeligt, at der lå et kontinent midt imellem. Den katolske kirke vidste det også, ligesom deres udspring Romerriget særdeles udmærket vidste det. Paven havde udstedt en bulle, der sagde, at alt land, der ikke var betrådt af kristen fod, var fri til annektering, altså kolonialisering af Imperiet. Eller hvem som helst i princippet, men Imperiet kom altid først. Hvordan forhindrede man andre i at komme der først? Ved at komme først selvfølgelig OG ved at afskrække alle andre fra at forsøge at komme først. For hvis Jorden er flad, er der jo ikke noget at komme efter. Hvis man sejler for langt ud, ryger man ud over kanten og i afgrunden, hvis altså man ikke er blevet ædt af de søuhyrer og katastrofale hvalfisk, sultne søslanger og gigantiske havkatte, som de gamle stik viser dig. Tænk ikke på at sejle i den retning!

Men allerede romerne var sejlet i den retning. ALLE kulturer havde været i Den Nye Verden. Solutrianerne (hulemalerne fra Lascaut i Sydfrankrig aka Kennewik-manden) var der længe før de indianere, der i dag kalder sig for First Nation. Der gik kæmper på over 3 meter rundt på kontinentet, og 10.000 af skeletter er fundet. Sumererne, inderne, fønikerne, egypterne, og senere kineserne var der. De gamle Olmec-hoveder er afrikanske. Valiserne var der, nordboerne var der.

Men pavebullen var der lige pludselig også. Ifølge den ville det af kristen fod ubetrådte land blive anfægtet af, at den 9. romerske legion hundreder af år og muligvis 1000 år forinden havde været hele vejen op langs Ohiofloden, hvor de havde høstet Verdens reneste kobber i tons- og skibsladningsvis, som de ikke engang behøvede at minere, men kunne samle op nærmest direkte fra jorden. Der ligger i dag en stribe af ruiner fra de romerske befæstninger, der skulle beskytte trafikken langs floden samt resterne af deres ground pits, altså overflade-miner, hvor man har gravet og samlet og efterladt små kratere. Af samme grund blev den 9. legion slettet af de romerske arkiver, den forsvandt simpelthen! Katolsk imperialisme – historiebøgerne plejer ikke at bruge det udtryk – kunne aldrig have fundet sted, hvis det havde været kendt, at romerske, kristne soldater (kristendom var statsreligionen i Romerriget på det tidspunkt) havde været i det land, der nu blev annekteret og kolonialiseret af det kirkelige Imperium, for det ville jo være en overtrædelse af den pavelige, ufejlbarlige og den dermed af selveste Gud godkendte bulle.


Pandekage 2.0

Så, nu ankommer Middelalderen igen. Det bør få visse lamper til at lyse. Hvad er det for en Ny Verden, der skal tilsløres denne gang?

Well, 30 år efter Columbus’ rejser udbryder 8-årskrigen mellem en række europæiske lande og venetianerne kaldet Cambrai-Liga-Krigen. Europæerne havde fået nok af svindlerne og marcherede op for at smide mafiaen ud af deres lille perfide bystat med deres perfide bankvæsen og deres perfide diplomati (læs: efterretnings- og omstyrtelsesvæsen, prototypen for CIA), hvilket tvang de perfide ågerkarle, gældsbankmænd, krigskøbmænd til at flytte til Amsterdam, City of London, Wall Street – vi kender historien. Lige nu oplever ågerkarlenes rejsehold deres andet (eller er det det tredje?) Exodus, Cambrai-Liga-øjeblik. Hele Verden hader dem og er ved at smide dem ud? Hvor kan de flygte hen med deres guld og grønne skove? Udover at grave sig ned i diverse bunkere: Outer Space! Rummet bliver kolonialiseret for tiden, Big Time. Rummet bliver også militariseret, Big Time. Månen og Mars og asteroiderne er propfulde af mineralske ressourcer. Hvor ønsker neo-kolonialisterne derfor ikke, at folk med med kritisk sind ser hen? Outer Space!

Så, kort sagt: Imperiet er i færd med at kolonialisere Den Nye Verden 2.0, hvorfor de for anden gang i verdenshistorien (gen)opfinder Den Flade Jord. et begreb, der oversat til forståeligt sprog betyder: Se ikke denne vej!


Der står idiot på skiltet

Folk, der forføres af en eller anden designerkult eller -religion er ALTID nyttige idioter for en skjult agenda. Fladmændene og -konerne er idioter for mindst fire agendaer.

Den ene er kommercialisering/kolonisering/militarisering af rummet. Teknologien er på plads via den semi-alien teknologi, som The BreakAway Civilisation har oparbejdet siden WW2, og som blev startet for alvor af nazisterne.

Den anden er forplumring af den rette forståelse af sammenhængen mellem solart klima og jordisk klima. Fladpanderiet understøtter dermed klimasvindlen, surprise!

Den tredje er forhindringen af et gennembrud for den ny fysik, der bl.a. bygger på en forståelse af Det Elektriske Univers, hvilket selvfølgelig kræver, at der ER et univers og ikke bare en julekugle. Her kunne fladpanderne for alvor have gjort gavn, for her brænder tampen for alvor. Her kunne de have været med til at åbne for den forseglede kiste af forbudt viden, som det globale hersker-oligarki har gemt så grundigt i deres kældre og baglokaler daterende fra Oplysningstiden, hen over kuppet og ødelæggelsen af Maxwells quaternion-matematik og ligninger, hen over Nicola Tesla og nazisterne, und so weiter.

Åh nej, nu kom jeg til at nævne Tesla, og det seneste er, at fladpanderne nu også prøver at annektere Tesla – Tesla vidste at Jorden var flad, siger de nu. Christ! Johnson’s lov igen-igen, for Tesla skrev meget lidt teoretisk om sin viden, han praktiserede anvendt fysik, og de vigtigste af hans opfindelser er stjålet. Altså, et bekvemt hul af viden, hvor man kan fylde sit eget bunkum ned i. Så, deres meme ødelægger også et gennembrud for forståelsen af, hvorfor bankeliten og militæret var så ivrige for at omklamre opfindergeniet og malke hans viden.

Den fjerde agenda er se-den-anden-vej i forhold til den travle aktivitet, der for tiden synes at foregå omkring Antarktis. Så, hvad handler den om? Vi kan rode os ud i en række spekulationer om jagten på ressourcer, neo-koldkrigs-business – og den Kolde Krig var én stor businessmodel – fundet af ældgammel eller ‘alien’ teknologi i resterne af det kontinent, som de gamle kort beskrev som isfrit (altså en variation af det sunkne Atlantis, her ikke sunket i havet, men overdækket med is, en anden form for vand), hvilket også forklarer nazisternes interesse for stedet, hvilket igen opruller hele scenariet om Neuschwabenland og admiral Byrd’s dagbog og Operation Highjump … hvilket yderligere fører til nazisternes og deres okkulte Blavatski-Bulwer-Lytton-indmad om Den Hule Jord. Når vi endelig skal ud i den spekulative hamp, så er huljordsteorien langt mere underholdende og ret faktisk mere plausibel i et eller andet omfang end eventyret om pandekagehuset og de tre små svin. Men uanset hvad, der er gang i på Antarktika: Se den anden vej! Og nøøøj hvor heldigt, at der lige ankom et meme, der siger, at Antarktika ikke eksisterer som kontinent, men er en xx-tusind lang stribe, der påstår, at uanset i hvilken retning du kigger, så kigger du mod Sydpolen – selv når du kigger mod Nordpolen.

Yes, det giver bare SÅ meget mening!

Mon underskriverne har tænkt sig at overholde denne traktat?

Og igen har fladhattene forstået noget. At der er særinteresser, der forhindrer hvermand og bevæge sig rundt på Antarktis, fordi de store nationer har gang i ting og sager. Men igen-igen får de vendt alle rimelige bud på, hvad der er gang i, på hovedet fjorten gange, for Antarktis findes jo slet ikke!

Fladpanderiet er både et sociologisk fænomen og et social-ingeniør-projekt, da sociologi ligesom alle humanistiske videnskaber er militariseret. Hvorvidt det er latterligt-komisk, absurd-komisk, sørgeligt eller skræmmende at bevidne den slags designer-memes, er op til smag og attitude.

Man kan også vælge følgende attitude. De folk, der med spredte ben og åbent røvhul har stillet sig til rådighed for et sådant projekt, har samtidig valgt at lade sig stemple som narrøve og nyttige, narcissistiske nokkefår for et newage, nonsense narrestativ opfundet af nihilister, neo-imperialister og New World Order. Jeg ved, at det er en anelse fornærmende, men som sagt for længst: det skulle de have tænkt på, før de besluttede sig til at fornærme samtlige menneskers intelligens, inklusive deres egen.

Man skal være lidt forsigtig, når man køber sit dope. Også selvom den første joint lugtede godt.

*

PS: Jamen, hvem har så implanteret memet? Nogen må jo have gjort det som den første. Her dukker der en af de mest dystre spindoktorer i tiden op. Hans navn er Cass Sunstein. Kilden skal med stor sandsynlighed findes i kredsen omkring denne mand. Og dermed er CIA også involveret.

De kaldte ham for Obamas infoczar

Hvis nogen skulle komme i nærheden af oplysninger, der underbygger det – eller undergraver det og erstatter det af noget bedre, må de gerne kommentere. Fladfimserne må selvfølgelig også gerne kommentere, da ALLE har lov til at kommentere på NedersteEtage, inklusive de mest perfide trolls – de bliver så bare slettet. Fornærmede fanatikeres udsagn taler for sig selv, hvorved de underbygger udsagnet. Men husk, jeg stiller som krav til at tage nogen som helst kommentar fra det hold alvorligt, at der medfølger en 100% vandtæt og velunderbygget forklaring på flyturen fra Johannesburg til Sydney, der på koncentreret vis indkapsler hele fænomenet in absurdum i en nøddeskal. Dernæst skal der på sigt, det vil sige meget hurtigt diskes op med en vandtæt forklaring på, hvilken fysik, der ligger til grund for deres julekuglemodel. Hele modellen skal være fysisk sammenhængende, og det er ikke nok at slynge om sig med udtryk pseudotekniske newage buzzwords som hologram, virtuel, projektion, osv. Det er heller ikke nok at undskylde sig med, når man bliver grebet med bukserne nede, at dette jo ikke er en fuldstændig model, men det bliver den med tiden. Tågede løfter om paradis engang i fremtiden hører hjemme i religion.

Kom ind i kampen her, eller gå ud i baglokalet og spil pik m/k i jeres narcissist-fora. Memet bliver selvfølgelig aldrig taget alvorligt af videnskaben og vil aldrig udgøre en reel udfordring her, men det er fladmenneskene for resten ligeglade med, for de spiller stilsikkert på den offerrolle, at videnskaben jo ikke har fattet noget alligevel, ergo er det dem selv, der har ret. Men hvad værre er, de bliver heller aldrig taget alvorligt indenfor de grene af alternativ kosmologi og videnskab, der føler sig forpligtet til at underbygge og udfordre deres egen model. For eksempel Det Elektriske Univers, der er en seriøs udfordring, fordi de netop har fundet det svage punkt i det newtonske univers og det, som er kaldt den jødiske fysik, altså relativitetsteorien og termodynamikken – OG! har et seriøst alternativ at byde ind med. Hvilket vil sige en udfordring til den meget utilstrækkeligt forklarede tyngdekraft og den dermed lige så løsthængende forståelse af magnetisme. Men den slags var slet ikke pandekagememets hensigt fra starten. Hensigten var forvirring, og vi skal da lige love for …!

Når CIA via deres agenter (Sunstein) overhovedet investerer energi på den slags pjat, så er det i samme ånd, som da hippie- og junkiekulturen blev skabt. At det var CIA, der gjorde det, er fuldt dokumenteret. En kreativ og potentielt kritisk generation blev vildledt af et nyt stykke flimrende kulturelt legetøj. Når børnene er optaget af deres narcissistlege, er der ikke længere overskud til at protestere mod Vietnamkrige og andet. Det var nøjagtigt, hvad der skete. Deres slatne attitude med Make Peace, Not Love faldt totalt til patten, for den kom aldrig længere end til rygerummet og mudderpølen på Woodstock.

De anede ikke hvor de kom fra, eller hvor de skulle hen.
De skulle bare på ferie.


Redningsplanke

Hvis man på nogen måde skal ane et perspektiv i at tale om en flad, rund skive, må det være noget i retning af at opdage den fælles dynamik i større og mindre himmellegemer. Altså, at der findes et slags plan, en skive som i en galakse så at sige som et geometrisk samlingsfelt, på vedisk Brahman. Det er den, der kan ses som galaksen og dens svingarme, svastikaet Og at der i galaksen findes som i solsystemet et overordnet input-output-punkt, et nulpunkt for den udadgående, centrifugale kraft (Brahman) og den indadgående centripetale (Shiva) puls. I daoismen ville det være yang og yin, og det balancerende punkt ville være dao, det galaktiske center, på vedisk Vishnunabi. Udenom skiven befinder der sig tilsyneladende intet, men det passer ikke, for stoffet har ikke samme tæthed. Formen er den dobbelte donut eller æbleformen. Den findes også som et magnetisk energifelt omkring Jorden.

Denne urgamle viden bliver genopdaget i grene af alternativ fysik, og selvom videnskaben ikke bare kaster sig i armene på dem, så bliver de seriøse proponenter taget alvorligt i stigende grad. Astrofysikken og kosmologien ved godt, at de har uløste problemer, der har ført til absurditeter som Big Bang. Altså at Universet bare er en kæmpe eksplosionsmotor, der en gang for alle havde brug for et urknald for at køre x-milliarder år på den, hvorefter det så brugte x-antal milliarder år på at skvatte sammen igen. De ved godt, at termodynamikken, der i bund og grund er en 1800-tals dampmaskinemodel, er en teori, der lever på forventet efterbevilling. Altså: Den er foreløbig god nok, vi lader den bare stå og lader som ingenting, og så kommer nogen nok op med den fuldstændige underbyggelse. I ventetiden og i mangel på bedre groede den fast og blev til et dogme.

På den anden side af skærmen – og her bliver det selvfølgelig spekulativt, men forhåbentlig i så høj grad som muligt underbygget af observationer og mønstre – er der en gruppe, der har hemmeligholdt en helt anden fysik. Ellers ville de ikke kunne drøne rundt i eksotiske fartøjer og udvikle dødbringende våben i en helt ny klasse, der bygger på en anden fysik. Tesla vidste det, nazisterne vidste det, russerne har vidst det længe, amerikanerne har trilliard-dyre projekter, som NASA ligger som et røgslør hen over.

Jim Marrs skrev bogen Rule by Secrecy. Et eksempel på et seriøst bud på, hvad der gemmer sig hemmelighedskræmmerhuset.

Hemmelighedskræmmeri er en meget usund måde at regere på. Det skaber et utrygheds-vakuum, hvori der gror alt muligt muggent og svampet. Når der bliver løjet, er man nødt til at forestille sig, hvad der så er sandt, hvilket i sig selv ikke er hverken usundt eller muggent. Det kan ske på fuldstændig seriøs, kvalificeret og aldeles videnskabelig vis. Og med videnskabelig menes den grundlæggende metodik, der sikrer kvalitetskontrol i måden, hvorpå viden generes og udvikles. Ud-af-boksen-tænking er allerede indbygget i den videnskabelige metode. Problemet er, at mainstream-videnskaben glemmer, i hvor høj grad deres bedste opdagelser og største bedrifter har hentet kraft fra dette kreative felt udenfor boksen. Et andet problem er, at de er låst fast inde i boksen af en række politiske, institutionelle og økonomiske årsager.

Men symptomet på muggen, det usunde, svampen, der gror i vidensvakuum, giver sig også udslag i bizarre spasmer som fladjords-teorien. Som i biologiske organismer opstår der destruktive forstyrrelser, som organismen enten passiviserer/indkapsler eller udstøder. Hvis forstyrrelserne breder sig og slår igennem grundet et svagt immunforsvar, bliver organismen kvalt.

Flat Earth er et symptom, og som sådan skal det tages alvorligt. Som bud på et verdensbillede burde det være umuligt for folk med mere end to funktionelle hjerneceller at tage alvorligt. Eller også kan man tage det som en påmindelse om aldrig at blive for dovne og altid huske, at ens verdensbillede kræver ens fulde indsigt, hvis man skal holde det fri fra alskens kryb, der bider – latterligt eller ej.

Vi siger hermed tak for påmindelsen. Hunden skal jo ud og luftes en gang imellem, ellers ligger den bare og fiser på gulvtæppet.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *