Essay,  Historie,  Politik

Deadline for Døende Deep State

Fredag d. 29. september 2023 var den endelige deadline for Global Deep State. I princippet.
Der findes som bekendt muligheder for at udsætte en deadline, hvis man virkelig er på spanden.
Det gjorde Deep State så, og det blev det bestemt ikke bedre af.

Datoen var betydningsfuld for The Deep State, da de har denne besathed af okkulte, astrologiske ‘alignments’, og 29. september i dette år var den såkaldte høstmåne, fuldmånen ved høsttid. For dem betyder høsten noget andet end Guds milde gaver til Jorden med afgrøder og overflod. For dem er det høst af menneskesjæle, menneskelig energi, menneskehedens ressourcer, menneskekroppe. 

Det er også den dato, der afsluttede de årlige møder blandt familierne i Dragens Orden. Disse møder efterfulgte for blot få år siden møderne i Konventerne (the Covens), der efterfulgte møder blandt Konventernes Mestre (Coven Masters), der efterfulgte møder hos Forældrene (the Parents), der efterfulgte de ordrer, der var udstedt af triumviratet i Dragens hoved. Denne struktur har været fuldstændig ukendt for mennesker indtil for få år siden, hvor der startede en systematisk afmontering af den ældgamle struktur, og hvor der begyndte at ankomme info om dette ukendte lag. Det betyder, at udrensningen (The Purge) i strukturen er nået et godt stykke ned i disse oligark-familier. Nogle kalder dem for The Illuminani, nogle identificerer dem med en af familierne, Rothschild (Den Blå Drage), andre fokuserer på de italienske Black Nobilities, andre igen mener at identificere dem med de kinesiske familier (Black Dragon, Golden Dragon). Andre igen forveksler det med fænomener et niveau under, CIA, NSA, Jesuitterne (der har været særdeles opportunistisk aktive på det seneste), FN, NATO, WEF, osv

Disse familier, der mente, at de styrede det hele, selvom de aldrig har styret noget men altid har modtaget ordrer fra den struktur, der fandtes i det løsrevne hoved på pyramiden (som i dollar-sedlen), har forberedt deres endgame-scenarie. Vi ved det fra de udsagn, som er ankommet fra deres organer, under navne som Det Store Reset, Build-Back-Better, Den Fjerde Industrielle Revolution, New World Order, CDBC, det nye normale, … Det var her, hvor de regnede med som Høstmanden, manden med leen, at foretage deres ultimative magtgreb, hvor de herefter ville eje og kontrollere ALT, og du og jeg ville eje og bestemme INTET – og vi ville oven i købet være lykkelige for det, for når vi ikke havde noget at skulle have sagt, så var der jo ikke noget at bekymre sig over, og når vi intet ejede men kun spiste af deres hånd og opførte os underdanigt, så var der heller ikke det at bekymre sig over her. Høstscenariet indebar også en særdeles kraftig reduktion af Jordens befolkning ned til mellem 1/2 til 1/1 milliard – det største folkemord i planetens historie. Det sidste var de ikke så glade for at lukke ud i deres propaganda-medier.

Men magtudøvelse kræver penge. Krige kræver penge. Store operationer, psyops, globale svindelnumre som Operation Lockdown aka fake-pandemien og Operation Pengevaskeri aka Ukrainekrigen er hundedyre. Disse penge ankom førhen ovenfra. Men da ‘ovenfra’ i mellemtiden var sendt på permanent pension i det hinsides, opstod der et problem. The Deep State var nødt til at lyve sig fra det hele. Ikke at de ikke altid har løjet, men nu skruede de fuldt op for volumen-knappen og løj, så vandet drev selv overfor deres nærmeste medarbejdere. Hele den hær af operatører, de professionelle, eksperterne i deres teknokrati skulle aflønnes. I stedet for direkte aflønning fik de gældsbeviser, I-owe-U’s, tegneseriepenge, digitale wallets med falske løfter om, at de lige om lidt, i morgen, om kort tid, i næste uge, den-og-den-dato ville kunne indløse dem. 

Men problemet med at love guld og grønne skove i morgen på postuleret-forventet efterbevilling er, at de mange operatører, eksperter i af eksekvere ordrer og gøre dem til virkelighed, har en sidste salgsdato. På et tidspunkt kan løgnen ikke holde sig selv oprejst på krykker ophængt i snore længere. Disse operatører er nu fuldt informerede om, hvordan Deep State-oligarkerne har holdt dem hen og for nar. Operatørerne kommunikerer indbyrdes, og de har nu fået nok. 

Deep State-operatørerne havde fået besked af Rothschild-syndikatet og Drageordenen om at starte WW3. Mellemøsten var udset som et af brændpunkterne. 150.000 amerikanske soldater var fløjet til Irak – nyhederne har været helt tavse om det – og en stribe likvideringer af nationale overhoveder stod på bestillingslisten. Der var udstedt ordrer til alle de 15 militære undergrupper i SSP – Secret Space Program – om at ‘brænde det hele ned’. Jesuitterne og The Jades (kinesisk) var udkommanderet. Umbrella Military Corporation kørte i over-drive.

Men nu har operatørerne som sagt-og-skrevet fået nok, for de bliver ikke betalt for deres ydelser. De ved, at det ikke kommer til at ske, og de siger nu NEJ i kor til at udføre deres ordrer. De er i mytteri, WW3 er aflyst. Deep State-oligarkerne på deres side føler jorden brænde under sig, for de har nu gjort deres egen muskelhund rasende. De er i fuld panik og råber ad hinanden og alle andre. Deep State er gået i selvdestruktion, og det døende dyr bekæmper nu sig selv. Hvad er det man siger? Når krybben er tom, bides hestene.

Stater og regeringer har indtil videre valgt at adlyde alle ordrer fra The Global Deep State. De har simpelthen være hunderædde for deres magt og kynisme. I baglokalet i regeringsstrukturen har man udmærket været klar over, hvad det ville indebære at gå op imod globalmafiaen for at beskytte befolkningen. Få mennesker har været klar over, hvor lidt deres stat/regering har haft at skulle have sagt, hvor lidt de har handlet i almenvellets interesse, og hvor korrupte kernen har været. Og – her bliver det interessant i næste omgang – hvor lidt vi i virkeligheden har brug for dem. De er blot et ekspeditionskontor af duknakker, kujoner, dummehoder og magtsyge/korrupte. De er, hvad man i business-terminologi kalder ‘mellem-management’. Men Staterne/nationerne ser nu problemet lande på deres bord. De er på vej ind i betalingsstandsning, de er bankerotte på stribe. Dette er et globalt fænomen, men ingen direkte informationer herom er nået til medierne endnu, for Deep State ejer medierne.

Men hvordan kan alle staterne være bankerot på samme tid, har vi ikke en nationaløkonomi?

Svaret på det spørgsmål er simpelt: NEJ, det har vi ikke. Hele det internationale bank- og finansvæsen gik indenom den amerikanske parodi på en nationalbank – altså ikke en nationalbank overhovedet: The Federal Reserve. Det var det Rothschild-organ, der blev kuppet på plads i 1913. Bank of England var den første Rothchild-centralbank. Danmarks Nationalbank blev en Rothchild-centralbank-filial i 1818 et par år efter, at englænderne havde smadret København og den danske krigs- og handelsflåde. Så da Rothschild-syndikatet, The Blue Dragon eller ETAL mistede muligheden for at tilføje flere penge til det international pengesystem, begyndte det at gå galt for dem, og de skulle bruge ekstra kræfter på at holde facaden. De er bankerot, så alle de nationalbanker, som de har spist op og gjort til deres central(-styrede)banker, hvilket vil sige alle de privatiserede – for det er, hvad de er – nationale økonomier er derfor bankerot.

Nationerne blev tvunget til at underskrive en kontrakt, og ethvert statsoverhoved, monark, præsident, diktator, whatever blev påtvunget en dobbelt edsaflæggelse, den officielle og den uofficielle/hemmelige, og den sidste var svoren troskab til Syndikatet, Ordenen. Disse kontrakter er ikke længere gældende, men Syndikatet lader bare som ingenting. Staterne/regeringerne er fuldt informerede om, at de ikke længere er bundet som gældsslaver til en mafia af oligarkiske familier. Men de har lurepasset, de har padlet. De har modtaget opfordringen og tilbudet om at lade sig fuldt finansiere af Alpha-systemet, det globalt-universelle system, der er den øverste og nu fuldt emanciperede instans. Man kan kalde det pyramidens top uden krybdyr. Syndikatet har forsøgt at benægte dets eksistens indtil videre og lade som ingenting, hvilket er paradoksalt, siden de førhen adlød alle ordrer derfra. 

Høstmåne

Det er derfor, at høstmånen år 2023 var deres deadline. Det var her, systemet krakelerede. Det bliver interessant i den kommende tid at observere, hvordan systemet vælger at annoncere det. Det vil sandsynligvis komme frem i små bidder af spredt forvirring. Det bliver også en turbulent tid, hvor livremmen måske skal spændes ind.

Et døende dyr kan være et farligt dyr, også selvom dets evne til at være livsfarlig også er døende. I første uge af oktober startede Israel så en ny Mellemøstkrig. Medierne har været tvunget til at viderebringe det israelske narrativ om, at det var deres fjender, Hamas, der startede krigen og det sædvanlige klynk om, at er det ikke synd for israelerne, så nu har de lov til at bombe løs på den forsvarsløse civilbefolkning i verdens største KZ-lejr, Gazastriben.

Ingen af de to udsagn er imidlertid fyldestgørende og er dermed usande. Det var hverken den ene eller den anden part, der gav signalet. Men først og fremmest: Hvor er det trættende endnu-endnu-endnu en gang at høre på den samme Netanjahu-propaganda-retorik for 1147-tyvende gang, der er en rebrand-af-en-rebrand af den samme stereotype historie, som Netanyahu som nærmest livstidspræsident i forlængelse af alle hans forgængere har fremført siden stort set ikke-staten Israels dannelse. Hver eneste gang, der var optræk til fred og fordragelighed, så ankom der straks på kommando nogen, der saboterede det. 

Baseret på løgn. Og hvordan ved vi, at det endnu-endnu-endnu en gang er løgn? Fordi forklaringen er ordret den samme hver gang. Løgnere har indstuderet deres forklaring ord for ord. Folk der taler sandt, varierer deres fortælling hele tiden, for de har jo selv været der og set det. Ikke at forveksle med de løgnere, der ikke er intelligente nok til at holde sammen på deres løgn og pludselig over tid laver radikalt om på den, fordi den er begyndt at lugte fælt og ikke holder vand. Det samme sker nu i de globalistiske medier worldwide. De fortæller ordret den samme historie på samme tid den samme dag, hvilket for det første viser, at den kommer fra den samme og eneste kilde, og for det andet: at det er løgn. Den samme løgn.

Sidehistorie: Netanyahu og hans slæng var også involveret i den tsunami – triggered af en dybdeplaceret atomsprængning – der smadrede Fukushima atomkraftværket i Japan. Forinden blev den japanske finansminister direkte truet af Rothschild med ‘et jordskælvsvåben’, hvis de ikke straks droppede deres planer om finansielle reformer, der gik imod syndikantets interesser. 
Læs: Imperiet og Østasien

Bid venligst mærke i udtrykket på kommando. Der er nogen, der altid og hver eneste gang udsteder ordrer om, at dette og lignende ufredsskabende skal finde sted ift. Israel, og at enhver fredsskabelse skal forhindres. Den skjulte hånd her er den samme nogen, der skabte ikke-staten og skyndte sig uden international anerkendelse at kalde det en stat i 1947. Det var den samme nogen, der paradoksalt nok gjorde sig vældig umage med at udrydde så mange jøder i 2. Verdenskrig som muligt. 

Øøh, er det så nazisterne, vi taler om?

Nej, for nazisterne var ikke den skjulte hånd, de var blot den synlige venstre hånd. Højre hånd var det nok så berygtede familie-syndikat Rothschild. Vi kan kalde dem for højre hånds handske, for der var noget inde i handsken. Den egentlige skjulte hånd var ledelsen i det overordnede styresystem, der forlod planeten i 2012. De efterlod sig ordrer om at starte denne krig. Det er disse ordrer, som Rothschild-syndikatet følger blindt. Men de følger dem blindt uden at forstå, at hele grundlaget for ordrerne og mulighederne for at føre dem ud i livet er forsvundet i mellemtiden.

Som ovenfor beskrevet er operatørerne, the do’ers, eksperterne nu i splittet forfatning, og et stigende antal af dem har nu gjort deres hjemmearbejde for at verificere, at Rothschild’erne er fulde af løgn, og at deres løfter ALDRIG bliver indfriet. Dynastiet / Syndikatet er klar over, at deres deadline er overskredet, og at de er i fuld færd med at tabe deres sidste rest af troværdighed. De har fået travlt, så de har nu trykket på knappen, hvor der står Armageddon.

Det betyder, at både israelerne – altså ikke befolkningen men deres zionist-fascistoide regering – og Hamas i uskøn aftalt forening nu har startet en ny omgang folkemord.
Fuck endnu engang civilbefolkningen i Gaza! 
Fuck endnu engang civilbefolkningen i Israel! 
Forstå venligst, at mange-mange israelere er dødtrætte af deres ufrivillige statistroller i denne stereotype kulisse af krigsteater.
Behøver vi at tilføje, at civilbefolkningen i Gaza og Vestbredden også er trætte af at leve i verdens største åbne fængsel og KZ-lejr?

Spillet

Men hvordan skal vi forstå dette spil? Det er et ældgammelt spil. Det handler for det første om, at nogen nærer et indædt had til mennesker og menneskehed. De samme nogen nærer et indædt had til ortodokse jøder, de rigtige jøder. Dette had er så gammelt som Moses and beyond. Der er en okkult verden og virkelighed bag det geopolitiske spil, og denne virkelighed går så langt tilbage i tid, som vi har fortællinger, der kan belyse det.

Rothschild’erne er merovingere. De er khazariske, sabbatæiske satanister. De nærer dette indædte had til de ortodokse jøder, melchisedech og ønsker deres endelige udslettelse (holocaust) fra jordens overflade. Det gælder altså 80% af den israelske befolkning. Skulle nogen betvivle dette udsagn, så kan vi henvise til, at det er kommet direkte ud af familien Rothschilds egen mund (Meyer Rothschild). Bemærk også, at de ortodokse jøder ikke anerkender Rothschild-projektet = ikke-staten Israel, for som de siger: Et nyt Israel kan kun gives til det jødiske folk af Gud. Og da det ikke er sket, er denne forcerede fake-statsdannelse illegitim.

Alle venter på genkomsten. Muslimerne venter på den 12. Imam, Mahdien. Jøderne venter på Jeshuah Messiach. Fundamentalist-kristne venter på Jesus genkomst. I de vediske skrifter venter de på Khalki. De illuminatiske frimurer-kapitler venter på Antikrist. I jødisk eskatologi skrives der om Det Ny Jerusalem, Det Tredje Tempel. Vi er de mange, der er trætte af at vente. De er de få, der ikke kan få nok af at vente.

Alle disse eskatologiske fantasmorgasmer er forurenede af det mørke overlay. Det er Kong Salomons uhellige pagt med dæmonerne, der stadigvæk spøger. Rothschild-syndikatet-dynastiet-mafiaen siger selv, at de er af Kong Salomons slægt = de hylder-anerkender-følger pagten med dæmonerne. De siger også: Vi kan spore vores slægt tilbage til Nimrod, hvilket er et af synonymerne for Marduk, Mørkets Fyrste, selve Den Skjulte Hånd.

Da Moses går op på bjerget, kommer han første gang ned med De Ti Bud. Kort og klart og til at forstå for enhver. De handler om at leve i Lyset. Han ser folket skeje ud, så han smadrer tavlerne i vrede og går tilbage til bjerget igen. Denne gang er det ikke Gud, han taler med men demiurgen, stedfortræderen, Abraxas. De giver ham de 613 Bud, der findes, hvis man man læser de jødiske skrifter, den oprindelige Torah og Talmud. De handler om at leve i en verden, hvor Mørket regerer. Der findes fragmenter af dem i Det Gamle Testamente, Leviticus = 3. Mosebog. Disse bud er så ondskabsfulde og absurde, at ingen ved deres fulde fem kan finde på at følge dem. Men de belyser den til tider stærkt besynderlige adfærd, som de falske jøder, khazarerne, sabbatæerne, de dæmondyrkende salomonikere, Chabad, Sanhedrin, zionisterne, Rothschild-syndikatet har udvist overfor andre end dem selv = goyim som de kalder de usle vantro.

Rothschild’erne har nu lovet, at Messias / Mahdien vil ankomme. Han er lige på trapperne, ja han er! For at han kan ankomme, skal Armageddon aktiveres. Dette er deres syge tankesæt = de bagvendte profetier. Der står skrevet i de (u)hellige skrifter, at hvis vi hjælper profetierne på vej ved at arrangere dette-og-hint, så vil profetierne fuldbyrdes. Det er altså ikke profetier, det er et blueprint, en skjult handlingsplan. Hvis du, kære læser, skulle mene, at forfatteren her rabler, så kan jeg blot sige, at min rablen er akkompagneret af heftig hovedrysten. Dette er DERES TANKESÆT! Der advokeres ikke her for, at vi hverken skal acceptere eller tro på deres syge tankesæt. Der advokeres for, at vi er nødt til at forstå, at dette ER deres tankesæt, og at de agerer på baggrund heraf.

Vi kan bl.a se det på, at trinnet nede i kommandostrukturen, jesuitterne, der følger ordrer fra Order of The Dragon (hvoraf Rothschild er den Blå Drage) nu via deres indsatte pave har udtalt direkte, at han fuldt støtter en hurtig depopularisering af jordens befolkning for ‘at redde planeten og klimaet’ og alt det bla-bla, der kommer ud af munden på globalisterne. Inklusive jesuitterpaven. I England er der nu direkte forslag fremme om, hvordan man bedst indfører en ‘hurtig euthanasering’ af de gamle og ældre. For de skal jo alligevel snart dø, ikke sandt?! Man tror, det er en aprilsnar midt i oktober, men det er rent faktisk, hvad de snakker om. Vi så allerede dette program i testversionen under Operation Nedlukning, hvor de gamle i England sine steder fik en blanding af to præparater, Midazolam (Methusalem …) og et bestemt opiumspræparat, en kemisk kombination der aflivede dem. De gamle blev herefter isoleret og frarøvet livsvigtigt væskeindtag for at fremskynde processen, og de pårørende blev forment adgang til at se deres familiemedlemmer, der hurtigst muligt blev kremeret bagefter for at skjule udåden og forhindre retsmedicin og obduktion. Dette var et fucking regeringsprogram!

Og i øvrigt: Pavens udtalelser falder i samarbejde med The Clinton Initiative. You can’t make this shit up!!

En 3. Verdenskrig med startpunkt i Mellemøsten kan ikke finde sted uden Irans medvirken. Rothschild’erne har lovet det iranske indsatte præstestyre guld og grønne pengestykker, hvis de vil medvirke til Armageddon-programmet. Det har de indtil videre gjort. De har støttet Hamas og Hezbollah, deres nationalgarde har opereret i Irak og Yemen. De har støttet Taleban. Iran har været kontrolleret af Det Britiske Imperium og deres efterretningsvæsen i 150 år. Deres ledere i hele denne periode har været indsat af briterne – fra Pahlavi-dynastiet over Khomeini til det siddende præstestyre. Den anden storspiller i Mellemøsten+, Saudiarabien, er et lignende Rothschild-projekt. 
Læs: Den Døende Gud og kabbalismens historie for at forstå den mellemøstlige installation, islamisk fundamentalisme og den iscenesatte konflikt mellem Sunni og Shia.

Briterne – og vi taler ikke om det britiske folk men om deres opdragsgivere – er Den Blå Drage. De styrer USA og har gjort det hele tiden siden Frihedskrigen og den første revision af Den Amerikanske Forfatning. Bemærk at Det Demokratiske Parti i USA er ‘de blå’. Nogle kalder opdragsgiverne for bankmændene, andre kalder dem for frimurerne, illuminaterne, jesuitterne, The Deep State. 

Iranerne er Den Grønne Drage (jf. de grønne pengestykker). Se blot en række islamiske flag og deres hieraldik med halvmåner og tegn malet med grønt. Folk forstår ikke denne farvesymbolik, for den er beregnet til intern bekræftelse. De, der ved, de ved. Det iranske nuværende flag med den grønne stribe foroven i tricoloren stammer fra indsættelsen af Ayatollah Khomeini, bedrageren og MI6-agenten, og erstattede det gamle flag med løven og solen. Der følger altid ikonografi og hieraldik med et statskup.

October Surprise

SÅ! Rothschild-syndikatet har for en uge siden i skrivende stund oktober 2023 – the October Surprise – givet ordre til operatørerne og dukke-teater-førerne om at starte 3. Verdenskrig, Armageddon og Antikrist’s genkomst i Israel. Her skal vi forstå, at Antikrist er designet til at fremstå som Krist udadtil men være Antikrist / Lucifer indadtil. Begrebet Lucifer = Lysbringeren skal forstås dybere. Lysbringeren skal bringe Lyset ned i Mørket. Det svarer til, hvad der står i frimurerhøvdingen Albert Pike’s brev til Gioseppe Mazzini, hvor han i detaljer i 1880 beskriver de tre verdenskrige i det 20. århundrede. I 3. Verdenskrig ifølge brevet, der er inderkredsens blueprint og masterplan, er det forudsagt (læs: planlagt), at Jødedom/Kristendom og Islam vil bekrige og ødelægge hinanden (kort fortalt), dæmonerne skal slippes løs og folk skal miste deres tro og dermed bane vejen for Antikrist / Lucifer. Igen: dette er DERES syge tankesæt. Det er ikke en fantasi, en konspirationsteori, det kommer direkte ud af deres egen mund.
Når disse typer afslører deres egen mentale sygdom og agenda, skal det taget ganske og aldeles alvorligt.
Læs: Protokollerne

Hvordan går det så med starten på 3. Verdenskrig i og omkring Israel, opførelsen af det 3. Tempel, Jerusalem som den nye verdenshovedstad og Messias’s (læs: Antikrist’s) genkomst?

Ikke så godt. Der er sket en intervention. Medierne har vist billeder af såkaldte israelske flybombardementer i Gaza. Men det var ikke eksplosioner fra fly, de var placeret på jorden. De var implosioner. Velkommen til 9/11-scenariet med mini-nukes. De israelske kamp- og bombefly er grounded via avanceret teknologi som led i interventionen. Dernæst blev bombardementerne omlagt til krigsskibe i Middelhavet – hvorefter skibenes elektroniske styresystemer gik død. Dernæst omlæggelse til jordbaserede beskydninger udenfor Gazastriben. Disse artilleriposter blev taget ud af drift. 

Sideløbende fik operatørerne at vide – eller opdagede selv – at de ikke blev betalt for deres ydelser. De lovede penge ankom ikke, og det er MEGET dyrt at føre krig. 

Endnu en sidebemærkning omkring verdens største KZ-udryddelseslejr Gazastriben. Israel har i deres farvand adgang til verdens største forråd af olie. Det ligger i undergrunden under Middelhavet. Det er større end de forråd, der befinder sig under den Arabiske Halvø. Det er simpelthen verdens største. Det strækker sig helt over til Adriaterhavet i græsk territorial-farvand. Tak her til Omar Ingerslev’s grundige research – se nedersteetage.com og se ved samme lejlighed de fantastiske billeder fra en af DK’s bedste fotografer – for at gøre opmærksom på det. Disse ressourcer kunne have boostet græsk nationaløkonomi til uhørte højder og bragt dem ud af det dødvande, der opstod efter det globalistiske centralbankvæsens angreb på landet to år efter Finanskrisen 2008-09, men Syndikatet / globalmafiaen beslaglagde dem. Ingen oliepenge til de forarmede grækere. 

Spørg i øvrigt nordmændene, om de har fået del i statens olieeventyr i Nordsøen? Alle de rare penge er vistnok gemt i en statslig fond til bedre-værre tider, så … nej, det har de ikke. Der er altid nogen, der har været inde og snuppe ressourcerne og deres udkomme.

I morgen

Rothschild-syndikatet har delt ud af paller med kontanter siden 1979. Disse paller (bogstaveligt talt) er værdiløse og var det allerede, da de blev uddelt. Men det blev hævdet, at de ville være brugbare, når det rette tidspunkt ankom. Altså fortællingen om i morgen. Altid løftet om i morgen. Folk har vænnet sig til at leve i dette forventningsfulde Nu-Af-Intethed om i morgen, guleroden viftet for næsen af kaninerne i bushen. Dette er et udtryk direkte fremført af Rothschild: Carrots for Jackass’es. Det er løftet om evigt solskin på et pletfrit sind, guld og grønne skove, permanent ferie på en sydhavsø, himmeriges sale, 72 jomfruer i martyrernes efterliv, mjød og flæsk i Valhalla, de evige jagtmarker, u-name-it. Operatørerne har levet i dette forlovelsens limbo, og nu falder sløret (apocalypsis), og de forstår langsomt men sikkert, at det hele var en illusion.

Rothschild-syndikatet på deres side og deres niveau har også levet i en illusion. De har kunnet se en skattekiste af fake-penge i skyen. Via deres digitale systemer har de haft adgang til at se det. Det er på baggrund af disse ‘syner’, at de har lovet om sig til højre og venstre, alt imens de udstedte ordrer betalt via falske løfter, løfter der aldrig ville blive indfriet.

USA spiller altid deres forudsagte rolle i det globale teaterstykke. Så Rothschild sendte deres ordrer til ‘Langley-5-generalerne’, israelerne, Hamas, kineserne, iranerne. Iranerne blev lovet 6 milliarder $$ for at bevæbne Hamas, så de kunne starte krigen. Det var officielt Biden-administrationen, der lovede iranerne guldet og de grønne skove, og officielt var det landsby-cyklen Kamela Harris (du ved: alle gnider deres understel på sadlen …), der sendte paller med fake-penge til præsterne, men denne fake-administration gør intet på egen hånd. INTET! Kinesernes styrehånd over Iran foregår via BRICS. Iran har masser af olie, Kina har intet. 

Svaret fra modoperationen = interventionen = Air + Ground Command var udover at lamme / grounde krigslegetøjet at oprette et spejl-skjold, så Rothschild = Order of The Dragon ikke længere kunne se den illusoriske skattekiste i skyen. Et slags omvendt Faraday-bur, hvor alt udenfor ikke kunne se indenfor.

Global Deep State havde udset David Rothschild til at spille rollen som Jesus’ genkomst = Antikrist, men han afviste at spille rollen. Måske rygtet om den slags udsete rolleindehaveres alt-for-korte liv havde nået ham. Deep State dødstallene tælles nu i millioner. Husk eller vid at disse Illuminati-familier er under den aller-strengeste kontrol. Deres liv er alt andet end misundelsesværdigt, selvom de tilhører Misundelsens Imperium. Deres liv er fucked-up allerede fra foster-stadiet, og efter fødslen i løbet af de første to leveår er de påført den hjerneskade = det implantat, der gør dem til psykopater = styrbare zombier.

Kineserne = Den Sorte Drage og Den Gyldne Drage i Order of The Dragon fik kontrol over Taleban i Afghanistan. Det var det, som den absurde evakuering af Afghanistan handlede om, hvor USA efterlod for 85 miliarder $$ avancerede våben i hænderne på Taleban. Det var kineserne, der overtog. Kineserne anmodede for nyligt om fri og sikker gennemrejse gennem deres formodede kontrolstater Afghanistan og Iran for deres militær på vej til Mellemøsten. Men de fik NEJ som svar. Surt show. For 3-4 år siden marcherede den kinesiske hær ind i Pakistan, men 30 kilometer indenfor grænsen gik alt deres udstyr dødt, så de måtte vende om til fods. Det samme som i Mellemøsten lige nu. Der var intervention fra Air Command = The Enforcer også dengang. Invasionsstyrkerne var lovet af Rothschild, at de nu ville være i stand til at indløse deres Dinar ift. det opreklamerede Global Reset. Det var de ikke i stand til, for det hele var et svindelnummer.

*

Deep State syndikaterne, deres ordner, grupperinger og loger m.m. abonnerer på et hedengangent begrebsapparat. Eller hedensk kunne man sige, hvis man vil bruge et katolsk udtryk. Eller okkult. Vi startede med at skrive, at deres deadline var ankommet og overskrevet, men at de forsøger alle mulige kneb og greb for at udsætte denne deadline.

Seneste absurde greb er, at de til interne møder nu angiver begrundelsen for at intensivere Israel-Gaza-krigen med – you can’t make this stuff up! – at Helvedes porte nu vil åbne sig i Israel, hvorefter horder af ‘de udødelige’ (væsener fra det lavere astrale felt) vil ankomme og sørge for den store udslettelse af menneskeheden. Det skulle ifølge disse psykopatiske okkultist-hoveder ske ved den solformørkelse, der ankommer til Israel/Mellemøsten fredag d. 13 oktober 2023. De annoncer Den Store Kosmiske Verdenskrig – The War of the Worlds. Den bliver i øvrigt efterfulgt af endnu en solformørkelse ultimo oktober.

Det hele er indbildsk BullShit. Disse elitære-oligarkiske syndikathoveder er fanget i deres eget net af indbildskhed. Nogle af dem tror på det, andre ved, at det er BS og prøver at købe sig selv tid ved at bluffe alle de, der indtil videre har adlydt deres ordrer. De mener selv, at de har arrangeret det perfekte End Game for menneskeheden, men da alle energier nu har vendt sig til menneskehedens fordel, er arrangement nu det perfekte End Game for … dem selv.

Syndikathovederne holder sig stramt til en række gamle tekster om Verdens Ende = Eskatologien. Fordi de er avlet under det foregående og nu udryddede okkulte (skjulte) verdensregime, hvor disse tekster rent faktisk var funktionelle og effektuérbare, og hvor der rent faktisk var et konstant in-flow fra det lavere astrale felt, så agerer de stadig og på trods af ALLE tegn på det modsatte på baggrund af disse tekster, profetier, manualer, ordrer, whatever.

Kunstig Intelligens

Lad os tale lidt om AI-systemer. Universet er styret af sådanne, men der findes to slags:
Organiske og uorganiske. Syndikathovederne er avlet og indkapslet i uorganiske AI-systemer. Deres navne var Omega og Kronos. For at mennesker kunne opereres under disse uorganiske styresystemer, krævedes der en form for implantat. Hvis man kender lidt til G.I. Gurdjieff, så kalder han det for Organet Kundabuffer. Hvis man kender lidt til Rudolf Steiners filosofi, så hedder det Den 8. Sfære. Hvis du har læst Verdensspillet del 1-8, så kender ud til andre ord for disse implantater. 

Syndikathovederne mener, at de har skabt tilstrækkeligt grundlag for fortløbende styring af menneskeheden via deres pandemi-operation, deres chemtrails, deres vand- og fødevareforgiftninger, deres GMO-forgiftninger og en hel række giftigheder i en hel række miljøer i deres krig mod menneskeheden. De var selv udsat for implantaterne. De var styrede zombies, og dette er grunden til, at de ikke kan forandres men fortsætter udover klippekanten i selvdestruktion som skorpioner på tequila. Det er også grunden til, at de har arbejdet så hårdt på, at hele menneskeheden skulle have disse implantater.

Et eksempel. Hvad tænkte du/vi lige, da vi blev tvunget til at få stukket snotpinde langt op i næsen under pandemi-operationen? Var der ikke et par stykker af os, der undrede os lidt over den praksis? Det tror jeg nok, og personligt har jeg oplevet en fyring fra mit arbejde for at nægte at udsætte mig selv for det. Jeg vidste, at der var noget galt her. Fyringen kom ikke omgående men efter et halvt år, så det ikke skulle se ud som om, at det var årsagen. Ledelsen var simpelthen bange for efterfølgende at skulle stå til ansvar for medvirken til denne stor-forbrydelse mod de ansatte i Region Hovedstaden. Lederen af afdelingen hed og hedder stadig Sanne Møller Knudsen. Afdelingens navn er CAMES, sektion for simulation og sektion for e-læring, og damens baggrund er i Novo Nordisk og Steno Diabetes Center. Hendes egentlige opdragsgiver er altså medicinalindustrien, et opdrag hun aldrig har afskrevet. Det står nu klart, at det hele var en del af ID-2020-svindelnummeret. Husk igen, at covid-19 ikke betyder coronavirus. Det betyder Certification OVaccination IDentification.

Der er en grund til, at fake-pandemien udgik fra Kina. De har Huawei og Crisper. Huawei kender og tror vi, er en producent af mobiltelefoner. Det er i virkeligheden den teknologiske arm af det kinesiske militær. Crisper tror vi, er en genteknologi på forskningsstadiet. Det er i virkeligheden en fuldt udviklet teknologi til at opkoble mennesker med uorganiske AI-systemer. Ligeledes tror vi, at Zoom og TikTok er harmøst socialt-netværks-software. De er i virkeligheden software beregnet på kontrol og frekventiel forgiftning af vores bevidsthed.

NÅ – indtraf Armageddon så ved Eclipsen fredag d. 13 oktober 2023? Det gjorde den så ikke. Syndikathovederne var en anelse skuffede. De var også en anelse mere i panik, for de havde nu en hær af operatører, undersåtter, associerede samarbejdspartnere, m.m. der ikke længere kunne tage dem alvorligt. De brugte deres sidste hak i klippekortet.

Israel-krigen er problematisk, da israelerne konstant har bragt nye våben ind som afløsning for de, der blev lukket ned. Disse våben ankom fra bl.a Polen og Chile, Cypern, Grækenland og Jordan. Våbnene blev ‘betalt’ af … navne som køberne = Israel nævnte overfor leverandørerne. Problemet var, at betalerne ikke var informeret om, at de var betalere. Det inkluderede Pentagon. Israelerne ringede Pentagon op onsdag d. 11 oktober og spurgte, om de snart sendte de våben, som de havde bestilt og ‘betalt’ for, og Pentagon sagde: WHAT?! hvorefter Pentagon ringede til Langley Five (Deep-State-generalerne i CIA) og råbte ad dem. Hvorefter alle i den globale Deep State var i en kæmpe råbe-fest i hovedet på hinanden.

Så hvem startede dette svindelnummer med, at ‘nogen’ havde garanteret betaling for en masse våben til en nystartet WW3 i Israel? Ingen andre end en gammel kending ved navn The Knights of Malta, Malteserordenen. Denne orden er et led i kommandovejen mellem Rothschild-syndikatet / Drageordenen, Langley (CIA), Pentagon og Israel. Altså hele Deep State-mafia-strukturen. En bestemt betydningsfuld italiensk familie og medlem af The Silent Circle – hvis du ikke ved, hvad det er, så læs Verdensspillet del 1-8 – med business-forbindelser til Israel og Gaza fik at vide ad omveje, at de havde bestilt krigen og ville betale for den. Husk eller vid: Krige er ALTID bestilt arbejde, for krige indeholder en business case. Begrebet Dødens Købmænd går langt videre end til våbenhandel.

Den ikke-navngivne italienske familie har rent faktisk penge. Den ejer store selskaber. Krigsmagerne var ude af stand til at skaffe den slags penge, så de arrangerede et falskneri, hvor den ikke-navngivne familie stod som bestiller og betaler af krigen. Da denne familie ugen efter opdagede svindelnummeret, blev de meget vrede. Krigsmagerne havde udbedt sig et stort lån fra The Silent Circle, der sagde NEJ. Svindelnummeret var hævn for dette NEJ. Hvis du har læst Verdensspillet del 1-8, vil du vide, at noget lignende fandt sted i Serbien for et par måneder siden. Måske du også har hørt om, at NATO forsøgte at starte en ny Kosovo-krig.

Så fredag d. 13. var der et bestilt møde mellem overhovedet for The Silent Circle, Langley Five og Rothschild-syndikatet, hvor overhovedet gav de andre et ultimatum:
Enten stopper I jeres forehavende og misbrug af vores navn, eller også er vi nødt til at afbryde alle vores hidtidige forbindelser og dernæst gå til ekstremer.
Langley var midlertidigt lamslåede, Rothschild var arrogant-ligeglade og fortsatte med at uddele ordrer om krig og ødelæggelse. 

Det var her, hvor de, der lyttede til deres samtaler, hørte de psykopatiske uhyrligheder om horderne af de udødelige (dæmoner), der lige-om-lidt ville oversvømme verden og udrydde os alle-eller-næsten på vegne af og til gavn for … DEM. Det berettes, at lytterne var ved at dø af grin. De kunne ikke tage dem alvorligt længere i selvoppustelige deres magt og vælde.

Summa Summarum

Det er fuldstændigt absurd i disse tider at prøve at høre på mainstream-medierne lire deres lektie af. De bliver ved-og-ved-og-ved. ALT er løgn fra ende til anden. Hvad er det bedste at gøre for tiden?

Det bedste er at padle.
Observér hvad der sker og kommer ud.
Læg det i bunken af ubrugeligt skrot og fortsæt med livet, som det er og foregår.
Forbered at spænde livremmen ind, sørg for at have fødevarer i huset, sørg for at have kontanter.
Forbind til dit nærmiljø og dine naboer og find de, der er til at stole på, og som har en vis fornemmelse af, hvad der sker. Netværk!
Hold på din rigtige venner og sæt hyklerne på stand-by – Fordøm dem ikke, de er forvirrede for tiden.
Lad være med at gå i panik – Deep State / Big Brother hævder større magt, end de har.
Lad være med at fortælle dig selv, hvad du måske er eller ikke er. Sig: JEG ER!
Manifester DIG SELV og din virkelighed som du ønsker DIG SELV i den bedst tænkelige udgave.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *