Historie,  Kultur,  Politik

Historisk reboot

En elevatorversion af Verdenshistorien set fra et dansk staldvindue

Hvor mange danske unge under 25 kan nævne blot halvdelen af følgende begivenheder ved navn og blot tilnærmelsesvis ved årstal indenfor en cirka-margin på 10-100 år afhængig af alder, der alle skabte det Danmark, vi tror, vi kender i dag + beskrive begivenhedens betydning for datiden dengang og frem til i dag?

Hvor mange over 25 kan i øvrigt gøre det samme?
Vi kan muligvis alle sammen trænge til et lille brush-up.

NB! Dette er ikke en komplet og sammenhængende Danmarkshistorie men en række punktnedslag i begivenheder, der har dannet os som folk, og som for mennesker med hang til at vide, hvem vi er, og hvor vi kommer fra, er et must at kende.

Følgende kompendium er skabt ved at spørge mig selv:
– hvad ved jeg (ikke en skid)?
– hvad ved jeg ikke nok om (stort set alt)?
– hvor er mine huller (kan ikke se tænderne fo  bare huller)?

Derfor er dette skriv løbet op til 63 printede sider, beklager. Men på den anden sider er det jo ikke noget at snakke om, for at få en stærkt indkogt suppeterning med de vigtigste mineraler og vitaminer til en verdenshistorie.

Disclaimer:
Følgende afhandling gør ikke krav på at være neutral. Fakts er kun neutrale i det omfang, at de relevante fakts er udvalgt og ikke et bærplukker-sortiment. Der er tale om et udvalg, hvor hvor mainstream-historie får et lille prik med nålen, hvilket blåstemplede historiker-skriverkarle ikke får lov til. Jo nærmere vi kommer til vor tid, jo større blive nålen.

Download artiklen som

Navn, fakta og betydning

Istiden – stenalderen, bronzealderen, jernalderen.
Istiden ophørte for ca. 11.500 år siden og efterlod et landskab under isen, der vågnede op og blev beboet. Stenalderen har varet, fra da mennesker begyndte at bruge redskaber for 2.4 millioner år siden, til kobber og bronze ankom til Norden for 3.700 år siden, hurtigt afløst af jernalder, der starter for 2.500 år siden og slutter med, hvad vi kalder for Vikingetiden. Reelt set noget vrøvl, for vikinger er bare jernalderfolk uden ‘viking’.

Betydning: Behøver vi at sige, hvilken enorm betydning istiden havde for det landskab, vi bebor? Åbenbart, siden vi er gået hen og er blevet historiske analfabeter. Vi ER det landskab langt ind vores desværre forvirrede og forvildede nutidssjæl. Alt, hvad vi godt kan lide ved vores landskab, og som vores forfædre skrev bunkevis af sange og poesi om, er skabt af isens enorme kræfter. Vi har fortovssten af granit transporteret af isens fremtur og bor i huse af brændt ler dannet af isens afsmeltning. Isen har efterladt de kyster, vi har bygget flertallet af vores byer langs. De dyr, der løb rundt i skovene og på strandengene blev vore husdyr, og de træer, der kunne gro der, blev til … nærmest alt. At mange danskere har svært ved at spise fisk skyldes ikke kun en import af junk’ificeret feriesteds-junkfood som det udearbejdende DK’s spaghetti med dåsesovs, junkfood pizza og MacDonalds-burger serveret for de institutions-stressede curlingunger. Det skyldes også, at industrien og det industrialiserede landbrug har fået lov (rimer på lobby) til at ødelægge vore farvande med giftige udledninger.

Vore forfædre helt tilbage til jægerfolket var også fiskere. Deres bopladser var typisk ved kysten, gerne ved udløbet af en å. De havde ingen problemer med at spise fisk og skaldyr, og køkkenmøddingerne bugner af muslingeskaller. Her har de også fået deres kalktilskud, for mælk indgik ikke i kosten – de var ikke husdyrholdere.

Palæokost er lidt noget vrøvl. De fik tilpas meget stivelse og kulhydrater gennem rødder og frø, men rødder er den bedste form for kulhydrater, da det er grov kost. De havde fx ikke huller i tænderne, men de måtte generelt tygge mere på maden, da den var mindre tilberedt. Jeg har svært ved at forestille mig, at man kogte maden, for de havde kun ler som mulighed for at lave gryder og skåle. I starten var deres yndlingsspise faktisk rensdyr, men jo mere isen trak sig tilbage, jo længere mod nord trak dyrene, så jægerne fulgte med. Generelt har de foretrukket kød, hvis de kunne få fat i det, for det er så koncentreret næring. En vegansk stenaldermand m/k ville aldrig have overlevet i det kølige klima med det hårde fysiske arbejde, de udførte. Til gengæld var de ikke kræsne, så stegt måge var også en ret – hvornår kommer den op i det nye-nordiske-palæo-køkken, nu må de komme ind i kampen og være autentiske! Men der var ikke altid kød på bordet, og så måtte de spise noget andet.

Palæomad er et brand, og det kører godt for kokken Thomas Rode. At der kan være rigtig gode grunde til at spise low carb high fat i tider med livsstilssygdomme, udpint mad og madindustri er noget helt andet.

Landbroen mellem Danmark og England. Isen trak sig ikke tilbage på én gang. Isen har bundet store mængder af vand, og derfor har kysterne være længere til havs i forhold til i dag. Alt tyder på, at der har været en landbro mellem Danmark og England, og på Doggerbankerne / the Doggerlands har britiske olieselskaber i samarbejde med arkæologer fundet bopladser.

Doggerland – Nordsøens sunkne Atlantis.

Kimbrerne – Himmerland. Omtales første gang 113 f.Kr. Du finder ingen steder i dansk historieskrivning, at Kimeroi også bosatte sig i Wales, stammer fra folk, der udvandrede fra Syrien og som brugte et runelignende alfabet kaldet Kolbrin og et sprog kaldet Khumry, der – hvis man er i stand til at læse det – gør en i stand til at læse både etruskisk og egyptisk.
Se Alan Wilson: The Hidden History of Britain

Betydning: En dag (113 f.Kr) sad de søndenfjords over en pot øl og konspirerede om, at nu ville de tage på et togt sydover og tæve løs på romerne, hvilket de så gjorde, indtil de 101 f.Kr selv fik tæv ved Vercellae. Det skulle ikke blive første gang, Rom blev truet af vildmænd fra nord, for år 9 blev 3 legioner slagtet af teutonske stammer ved Teuteburg, og år 476 tilskrives Det Vestromerske Riges fald visigoterne, der var udvandret fra nuværende Polen.

Men det betyder også, at vi må se på os selv som efterkommere af folk, hvis rødder er fra et andet sted, og som bare flyttede ind, efter at isen var forsvundet.

Sølvkaret fra Rævemose ved Gundestrup i netop Himmerland med såkaldt ‘keltisk’ symbolik. Men hvem var disse såkaldte keltere? Læg mærke til den hornede skikkelse på indersiden ved navn Cern/Kern. Han findes fra Sibirien, over den iberiske halvø til Irland.
Et kunstværk i øvrigt, som enhver moderne sølvsmed ville være rævestolt af – vi glemmer tit, hvor dygtige de var i hedenold. Hvad har det ikke kostet af rav, skind, salt at bytte sig til sådan et mesterværk? Det kan selvfølgelig være, at høvdingen begravet i Gundestrup Mose havde stjålet det under sit togt mod syd fra thrakerne i Bulgarien, da de forærede den romerske kejser et lignende kar. Thrakerne og dachierne var berømt for deres overvældende guld- og sølvmagerkunst, og nogle af Europas største guldforekomster er i det nuværende Rumænien.
Cern eller latinificeret Cernunos er snarere en vædder end en hjort, og antyder, at det er en astrologisk signatur fra vædderes tid eller Aries, den ariske tid, 2200-100 f.Kr. – eller ved at springe yderligere en precession baglæns på 25.900 (24.000) år baglæns, hvilket er en interessant tanke. NB – denne spekulation står helt for egen regning.

Danmark – navnet antydes første gang af en frankisk krønnikeskriver Regino af Prüml, der skriver In marca vel regno Danorum – i disse egne regerer danerne. Senere står der på Jellingestenen:

Haraldr kunungR bað gørva kumbl þǿsi æft Gōrm, faður sinn, ok æft Þōrvē, mōður sīna, sā Haraldr es sēR vann Danmǫrk alla ok Norveg ok dani gærði krīstna.

C’mon, du kan godt læse det. Det hører med til at være en dannet dansker at udsætte sig for det sprog, som dine forfædre talte. Mjææ men jeg er 2. generationsindvandrer – fint, så bare husk at kimbrerne kom fra Syrien, så går det alt sammen. Du får et enkelt ord: kumbler betyder runer eller ord. Rul på r’erne og og bið dig selv i tungen og lyd som en islænding, for islandsk i dag kommer tættest på, hvordan de talte både oldnordisk og oldengelsk.

Sagnkongerne – før Gorm den Gamle, død 958. Sagnkongerne var kun marskkonger eller søkonger og derfor ikke konger over hele Danmark. Gorm blev som den første konge over et område over bælterne, der lignede Danmark i dag. Han flyttede sit kongesæde til Roskilde, for at markere, at han nu også var konge over den side af bæltet. Eller var det Vestsjælland? Måske bliver historien skrevet om for tiden.

Det er sjovt nok her, der sker en revival af historisk nysgerrighed, for ungdommerne har set serien om Vikingerne og ved, at der var en krigerkonge, der hed Ragnar Lodbrog. Danske historikere kalder ham for en legende, franske historikere ved, at han sejlede op af Seinen år 845 og rystede penge ud af borgmesteren i Paris. Godt gået af en legende, der ifølge historikerne måske ikke fandtes. Jeg har til gengæld set hans hus med udsigt over havet ved Vestsjælland, hvor det egentlige kongedømme lå på hans tid (ikke i Roskilde). Der gemmer sig stadig hemmeligheder på Vestsjælland. Tak til mine lokale venner for at vise mig det 🙂

Betydning: Samme betydning som at være grundlæggende litterær og ikke være et funktionelt analfabet. Læs din Saxo, læs din Vølvens Spådom, læs fx Egil Skallagrimssons Saga, læs Snorri Sturlason. De norske og islandske annaler ligger direkte i forlængelse af de danske, og Snorri havde ikke så meget i klemme hos kirken som Saxo.

Som Egil lakonisk sagde som det sidste, da hans fjende plantede et spyd i halsen på ham: ‘Den sad!’

Det er hævdet, at den unikke islandske sagalitteratur er et resultat af vikinger med en rig tradition for, at mænd fra Norden, der var mesterlige mundtlige fortællere, giftede sig med kvinder fra England, der havde lært at læse og skrive. Et faktum er i hvert fald, at de islandske kvinder havde en særlig styrke, og at de også i vor tid som politikere trådte i karakter, da Island blev udsat for et finansielt angreb fra banksterne i 2008, hvor Island var et af de eneste lande, der gik til modangreb.

Saxo har i øvrigt nedskrevet historie før historien, om guderne og jætterne. Med de fortællinger og sammenlignende studier, der i dag er kommet for dagen, fremtræder myterne mere og mere som præantik historie. Vi ved, at der har levet kæmper, for skeletterne findes (museerne udstiller dem bare ikke, for det har de fået at vide, at de ikke må), og guderne er Goth’ernes ældste ledere. Så der foregik en krig mellem dem, og ligesom andre steder på planeten blev der anvendt trolddom og magi (teknologi).
Læs: Man pisser ikke ustraffet på guderne
Læs som supplement: Tartaria – det forsvundne rige
Se og hør Dr. Joseph P. Farrels fordrag om Cosmic War på Secret Space Program Conference 2016:
– del 1
– del 2

Saxo Grammaticus skrev sin Danmarkskrønnike Gesta Danorum et sted i slutningen af 1100-tallet eller starten af 1200-tallet. Han arbejdede under Biskop Absalon, så han var selvfølgelig instrumental i det nykristnede Danmark og skal derfor tages med et vist forbehold ift. beskrivelsen af vore hedenske forfædre.

Herefter Jellingekongerne frem til og med Christoffer III af Bayeren, hvor vi bla har valdemarerne / hvideslægten. Herefter tysk lavadel, den oldenborgske slægt (Christian I – Frederik VII) og den glücksborgske slægt (Christian IX – kronprins Frederik). Hvor blev i øvrigt Hviderne, den mest magtfulde kongeslægt i danmarkshistorien af, da de pludselig forsvandt?

Hvor er det lige, vi kender den mærkelige stjerne fra?

Dannevirke – en jord- og stenvold og uden tvivl beplantet af træpalisader, bygget på det smalleste sted på den jyske halvø (i dag i Nordschlesvig) af de germanske stammer i Danmark som værn mod stammer sydfra. Forstærket i flere omgange, i 800-tallet af den danske kong Godfred som værn mod mod Frankerne, der var Romerrigets arvtagere, og som var under opmarch. Her starter Vikingetiden. Brugt så sent som i de dansk-tyske krige i 1848 og 1864. Stednavn: Hedeby. Hvis ikke den danske konge havde dummet sig i 1864 ved at fornærme Bismarck, havde det stadig været dansk.

Betydning: Udover beskyttelsen af Danmark og dermed landadgangen til hele Norden på det smalleste sted, betød det også, at hele Frankerriget, Karl den Stores stolthed, faldt sammen i hans egen levetid. Krigerhøvdningen Rollo, som af nogle historikere benævnes som dansker, smadrede hans Imperium og tog dermed hævn for massakren ved Irminsul.

Vikingetiden 800-1050. Der var forbindelse mellem nordboerne og indbyggerne i England længe forinden via bosættelser (Danelagen). Herefter plyndringen af Paris i 845, bosættelserne i England i slutningen af 800-årene og i Normandiet kort efter 900, samt erobringen af hele England i 1013 og igen i 1016. Vi strør om os med navne: Svend Tveskæg, Knud den Store, Ivar den Benløse, Knud den Hellige.

Hvorfor ankom vikingetiden? Fordi nordboernes efterretningsvæsen vidste, at frankerne og briterne (Karl den Store) nu stod for at overrende Norden. Det var dem eller os. De var langt flere end os, så strategi var altafgørende. Det startede med terrorangreb mod et tysk kloster (hævn for Irminsul). Så kom Lindisfarne. Herefter alle efterfølgende togter. Fjenderne var skræmt til døde over disse sejlende krigere, der bestemt gjorde en dyd ud af at fremtone som vildmænd, hvorved de skabte overdrevne myter om deres vildskab. I bund og grund var de vældig civiliserede, bare ikke når de blev truede. Og som danskere og efterkommere bør vi gøre langt mere ud af at prale lidt med, at der var os, der skabte demokratiet (altinget), ikke grækerne.

Betydning: Vi siger ikke, at alle sørøvende vikinger gjorde det ud fra et højere formål og en politisk motivation, vi siger, at startskuddet var en bevidst gennemtænkt og politisk-strategisk handling, hvor valget af midler blev afgørende for de næste 400 år.

Læs om vikingernes historie. Der er mere på færde, end vi aner.
Hvordan var det nu med de vikinger?

Kristendommens indførelse 1050. Her startede også Middelalderen (frem til 1536 og Reformationen).

Nordens apostel, benediktinermunken Ansgar gjorde allerede i 826 benarbejdet, der senere kristnede de uregerlige danere. Han etablerede kirker i Hedeby og i Ribe. Så fik han et los i røven og blev smidt ud at Danmark, men han vendte tilbage. Han var også i Birka i Sverige. Interessant i øvrigt – en helt bevidst romersk og katolsk praksis – at missionærerne altid planter det kristne kors på de gamle kultiske steder og ‘sætter sig på dem’. De fleste kirker er bygget ovenpå såkaldt hedenske kultsteder, ligesom romerske templer blev bygget ovenpå templer fra de kulturer, de okkuperede og i mange tilfælde smadrede.
Her i et nærmest tårepersende billede af Tornøe fra 1895 – Hollywood i dansk guldaldermaleri:

Virkeligheden var mindre salvelsesfuld og mere barsk. Der rullede hoveder. Vi ved, at der i lang tid efter i smug foregik en parallel dyrkelse af de gamle guder. Også danskerne gav kejseren, hvad kejserens var.

Betydning: at danskerne begyndte at glemme, hvem de var. Men Danmark er et gennemtræksland grundet dets beliggenhed, og der findes mange eksempler på, at vi har måttet udfolde en vis, skal vi sige fleksibilitet i forhold til større folkeslag. Et kristnet Danmark var uundgåeligt, og kun finnerne holdt stand en tid endnu. Kristendommen gjorde det, som det aldrig lykkedes fuldtud for romerne. Men man kan ikke påstå, at kristendommen står for ‘soft power’ i forhold det romerske jernrige, for ingen steder blev kristendommen indført uden vold og tvang. Hvor mange mennesker er ikke omkommet på vegne af Guds søn, der efter sigende skulle have vendt den anden kind til? Hvilket så også er noget ævl, men det er en anden historie.

Martsviol i en klosterhave. Henrik Harpestreng anbefaler den mod betændelse, ørepine og hoste.

Vendertogterne 1100-85 – en pendant til Karl den Stores angreb på de germanske helligdomme i Nordtyskland (Irminsul). De kristnede danskere udryddede de sidste hedninge, og på Arkona, Rügen væltede de statuen af Svantevit, der så mod 4 verdenshjørner. Lignende figurer finder vi langt ind i Rusland og Sibirien, hvilket viser vores slægtskab med en langt større kultur. Det er i samme periode, at de fleste danske landsbykirker med de karakteristisk hvidkalkede tårne er bygget.

Bag en af Danmarks smukkest beliggende kirker, Jungshoved Kirke, som jeg har det privilegium at være nabo til, befinder sig voldene fra Jungshoved Slot også kaldet kongeborgen. Fra borgen var der udsyn over Bøgestrømmen fra syd og dermed en overvågning af farvandet, hvor vendiske sørøvere havde deres operativfelt.

Vendere / vandaler indgår som bekendt i remsen over, hvad monarken regerede over frem til og med Frederik IX: De goters og de venders konge. Det kaldes også på latin Rex Sclavorum, altså slavernes konge, hvilket virker underligt i dag – medmindre vi taler om en invasion af polske håndværkere, der overtager jobs i Dannevang, fordi danske håndværkere har overbooket deres fede kalender i byggebranche-boomet.

Betydning: Man skaffede sig af med nogle irriterende sørøvere, der havde hærget de danske kyster. Det var også starten på:

Det baltiske korstog – et korstog mod slaverne (venderne var en vestslavisk stamme) foranstaltet af Romerkirken. Det var selveste Bernhard af Clairvaux, der gav lov til, at korstog kunne foretages udenfor Det Hellige Land. Danmark siges at få sit flag, der faldt ned fra himlen år 1208 i Lyndanise i Estland (15 juni, Valdemarsdag), men legenden er en kopi af en romersk-katolsk legende fra Italien. Constantin den Store (272-337) så et kors på himlen under slaget ved Milvian-broen 28 oktober 312 og hørte ordenen: Ved dette kors skal du sejre. Tegnet var det romerske kors, der svarer til Chi Ro, kristus-emblemet, hvilket har sin helt egen esoteriske betydning.

Betydning: Danmark gør romerkirken og tempelridderne en tjeneste. Hvad laver de bornholmske rundkirker – en tempelridderborg fra Provence med hat på hovedet, fordi det pisseregner i Danmark – hvis det ikke netop er tempelridder/cistersienser-befæstninger? Cistercienseren Berhard af Clairvaux (1090-1153) regnes som en af stifterne af Tempelridderordenen.

Der er noget i gære i staten Danmark

Det røde flag med korset i midten er en variation af tempelridderkorset og findes også i Johannitterordenen også kaldet Malteserordenen (Knights of Malta). Det genfindes af samme grund i det schweitziske flag. Det var også det Tysk-Romerske Riges krigsflag i 13-1400-tallet – interessant ikke? Danmark var altså ikke ene om at bruge flaget.
I øvrigt blev det brugt 50 år før slaget i Estland af Valdemar den Store jf. middelalderforsker Kurt Villads:

Kalmarunionen 1397-1523, forberedt af Margrethe I. Danmark i position som noget, der ligner et Imperium, da Margrethes søn Erik af Pommeren (det er ikke her, der går ged i kongerækken, det var kong Hans mellem Christian 1 og 2) blev kronet i Kalmar som konge over både Danmark, Norge og Sverige. Til Sverige hørte desuden Finland, og til Norge hørte Grønland, Island, Færøerne og de senere engelsk-skotske Sjetlandsøer og Orkneyøer. Fra 1523 var det kun kongefællesskabet med Norge tilbage, der varede frem til 1814.

Betydning: dannelse af en bevidsthed om Norden som kulturelt kontinuum og dansk indflydelse frem til i dag over Grønland og Færøerne. Stockholms-svenskerne har nok en lidt anden opfattelse af, hvor skønt det var at blive regeret fra København.

Det Stockholmske blodbad 1520. Christian II lod sig hylde som konge over Danmark og Sverige efter at have henrettet 82 af hans politiske modstandere.

Betydning: starten på et nidforhold mellem danskere og svenskere og vores opfattelse af dem som ‘arvefjenden’. Svenskerne kaldte ham med rette for Christian Tyran.

Svenskerkrigene – svenskerne rykker sig løs og tager hævn for unionen 1536-1613 med efterspil frem til 1660.

Betydning: Danmark fik Bornholm tilbage og de grænser i forhold til Sverige – og Norge – som vi har i dag, for svenskerne åd også en del af Norge. Sydsvenskerne elsker danskerne, for Carl XX Gustav var det dummeste svin, og administrations-Sverige har aldrig respekteret sydsvenskerne.

Trediveårskrigen (1618-48) – en reformationskrig er den blevet kaldt. Halvdelen af Europas befolkninger blev myrdet eller døde af pest, kolera og tyfus. Danskerne medvirkede under Christian IV, der måtte trække sig ud og bede om fred med prestigetab.

Betydning: Det største europæiske traume før 1. Verdenskrig, et forstudie til denne.

Underholdende lyspunkter: Svend Poulsen Gjønge tæver efterfølgende svenskerne på Jungshoved og op langs kysten, da svenskerne ser snittet ved et svækket Danmark og besætter store dele af landet.

Dansk kolonihistorie – Dansk Vestindien 1671-1919 – Guldkysten 1661-1850 – Tranquebar 1620-1845. Danmark udøvede godt nok slavehandel, men Danmark var jo det første land i Verden, der ophævede slaveriet i 1792! Den selvfedme punkterede Thorkild Hansen i sin bog fra 1967, Slavernes Øer. Vi forbød slavehandel men ikke slaveri, og der kunne snildt avles videre på en population af i forvejen importerede slaver. Det var Frankrig, der forbød slaveri i 1794, en af de få gode effekter af den Franske Revolution. Danmark forbød det først i 1848.

Betydning: Et slaveoprør brød løs på Skt. Croix, og guvernør Peter von Scholten undlod at nedkæmpe det og erklærede slaverne for frigivne. Også kolonierne i Tranquebar og Guldkysten (nuværende Ghana) blev afviklet. Så tænker man lige: hvad blev der af Grønland og Færøerne? Herefter tænker man: ville grønlænderne have haft det bedre under nordmændene eller amerikanerne, da et så stort og så tyndt befolket landområde aldrig ville have kunnet holde stand mod imperialisme.
Jeg har ikke svaret på det, så du er velkommen.
I øvrigt tog amerikanerne for sig af retterne og svinede Thule til med radioaktivt affald fra de atomvåben, som de var for feje strategiske til at indrømme, at de havde.

Ophævelse af stavnsbåndet 1788-1800. Fjernelse af et feudalt slaveri, hvor bønderkarle var bundet til arbejde på godset fra de kunne svinge en høtyv til de blev 36 år.

Betydning: Starten på det danske bondesamfund, som endnu vores forældre kendte til det, hvor man kunne være småbonde og husmand. Det fik det industrialiserede landbrug, EU og godsejerne med EU-støtte sat en stopper for, så vi i dag har skjult neo-feudalisme, og hvor stavnsbåndet er bankskabt gældsvæsen.
Vidste du, at godsejerne i dag ejer 80% af den danske landbrugsjord? Læg dertil, at landbrugslobbyen i samarbejde med veterenær-, miljø- og andre myndigheder har overdænget landbrugsdrift med så mange restriktioner, at det KUN er stordrift, der kan betale sig. Staten har altså være med til bureaukratisk at kvæle al bæredygtig smådrift ved at gøre det økonomisk umuligt. Hvis det ikke er neo-feudalisme, så ved jeg ikke, hvad ordet betyder!

Slaget på Reden og Københavns bombardement i 1807. Ødelæggelse af København og decimering af den danske flåde, så vi ikke længere var en sømagt af betydning.

Betydning: starten på ‘den engelske syge’, hvor vi siden har været underlagt England som en økonomisk-kulturel kolonimagt. Senere overtaget af ‘den amerikanske syge’.

Danmarks Nationalbank af 1818 ejet af Rothschild-dynastiet. Hvilket forklarer den duknakkede attitude, som vi har spillet overfor stormagter lige siden – bortset fra en højrøvet bommert overfor Tyskland i 1864 – som så gjorde os endnu mere duknakkede efter nederlaget … Christ!

Betydning: At vi i dag ikke har en egentlig national økonomi og derfor ikke er herrer i eget hus. Vi har et ikke-suverænt tankesæt, og er derfor fremme i skoene med at afvikle en national bevidsthed til fordel for et globalfascistisk tankesæt … og dog: danskerne har visse forbehold overfor EU.

Eller havde, for under Brexit-forhalingerne er danskerne begyndt at sige: Se hvordan de dummede sig derovre og hvor skidt det går dem! Det er en af de mere ucharmerende sider ved danskerne, at de har underhundens højrøvethed. No, you stupid Danes, englænderne dummede sig ikke, det er deres korrupte ledere, der blamerer sig og forråder deres folk! Hvor blev jeres socialdemokratiske solidaritet med det arbejdende folk af?
Nåe, den stak ikke så dybt.

Danmarks Riges Grundlov af 1849 (-53) under Frederik VII med udgangspunkt i den første grundlov, der var Jyske Lov af 1241 under Valdemar Sejr. Betydning: overgang fra enevælde til konstitutionelt monarki og starten på de (nu udhulede og betydningsløse) demokratiske institutioner.

Den Grundlovgivende Rigsforsamling

De dansk-tyske krige 1848- og 1864. Den første krig var en borgerkrig foranstaltet af den danske konge i Sydschleswig, hvor tyskerne tabte, og danskerne modtog hjælp fra englænderne. Interessant, da de jo havde bombet os sønder og sammen 40 år forinden, for kongen havde mere sympati for Napoleon dengang. Det er sært, som sympatier kan vendes med vold og penge. Den anden krig var en provokation, der medførte, at preusserne smadrede Danmark til Limfjorden for at demonstrere deres magt og derefter trak sig tilbage til Kongeåen. Tag den, dumme Dänen! Men så kan Bornedal jo lave episke TV-serier om det.

Man kan lege med tanken om, hvorvidt Frederik VII, hvis han havde været konge blot et år længere, ville have begået den samme dumhed som Christian IX i 1864. Frederik Folkekær gav som den sidste oldenborger scepteret videre til glücksborgeren Christian Fjols. Eller lå det i kortene som national karma efter den første krig? Vi burde efterhånden vide det: Hvis en krig ikke bliver afsluttet på en rigtig måde, kommer der snart en ny.

Betydning: Tab af område, der kulturelt er mere dansk end tysk og starten på et nationalt traume i form af et mindreværdskompleks efter nederlaget. 1864 blev et skudår på mere end én måde.

Interessant at de danske regenter er af nordtysk lavadel, og de engelske er af sydtysk højadel. Til gengæld er den engelske befolkning angelsaksere, og sakserne var en stamme, der kom ned i Tyskland fra Jylland, inden det satte over Kanalen.

Husmandsbevægelsen 1840- En bevægelse af hårdtarbejdende selvejende landmænd, der startede med uro i geledderne på Sjælland. Politikerne især de konservative svarede igen med et Bondecirkulære, og husmændene svarede igen ved at organisere sig i 1850. Frem til 1848 havde ridefogederne revselsesret over husmændene, så det gik trægt med at realisere hensigterne bag ophævelsen af stavnsbåndet.

Betydning: Starten på en organisering, som vi i dag ville kalde networking mellem smålandbrugere på samme tid, som organisering af arbejdere fandt sted. Husmandsbevægelsen blev dog aldrig inficeret af socialisme, for selvstændighed var meget ukommunistisk. Husk at boljevikkernes største target var det traditionelle, agrare Rusland og bønderne.

Et romantiseret billede af den lille bondefamilie. Især fruen med selskabshatten er måske mere malerens virkelighed end motivets. Virkeligheden var nok snarere, at livet som husmænd var benhårdt grænsende til urentabelt, og bonden måtte supplere sig som daglejer. Ofte var husmandsstedet et ventested for at kunne anskaffe sig en rigtig fæstegård.
Også i dag er den nye husmand ofte nødt til at gøre det på deltid. Det er muligvis en del af årsagen til, at får og geder er vendt tilbage som husdyr – for de passer stort set sig selv det meste af året.

Der er i dag tilløb til en ny slags husmandsbevægelse. I 2003 gik Landboforeningerne ind i Dansk Landbrug for at slå i bordet. Der arbejdes for frie landbrug, gårdbutikker, økologi og Dalby-modellen, der udstykker urentable storbrug til mindre familiebrug typisk under 100 ha. Frie bønder – levende land samarbejder siden 2007 med den verdensomspændende småbondeorganisation Via CampesinaNordbruk i Sverige og Småbrukarlaget i Norge.

Højskolesangbogen er fuld af sange, der besynger husmanden, landskabet, bøgetræerne, heden, kæmpehøjene. Disse sange kommer til at forsvinde i takt med, at nye bygenerationer aldrig har set en levende ko eller gravet en gulerod op af marken – og mælken kommer fra en papkarton og giver i øvrigt lactoseallergi, fordi den er højpasteuriseret og dermed næringsmæssigt smadret. Højskolerne står også til at forsvinde i den grundtvigianske betydning: højnelse af landbobørnenes læringsniveau. Andelsbevægelsen er stort set forsvundet i arlaficering / centralisering. De lokale brugser og skoler er nedlagt til fordel for indkøbscentre og børnefabrikker.

Neofeudalisme og industrialismen + globalismen har sejret ad helvede til og bombet det egentlige fremskridt 100 år tilbage, og nu er vi nødt til at genopfinde det varme vand og den dybe tallerken, ilden og suppeskeen, fordi vi og vore politikere lod det ske i fremskridtets navn.

Hedeselskabet af 1866 – direkte følge at nederlaget i 1864 med mottoet: Hvad udadtil tabes skal indadtil vindes.

Betydning: den historisk første mulighed for at opdyrke den ufrugtbare jyske hede med det forblæste landskab (plantager) og stenhårde lag af al.
Foregangsmand: Enrico Dalgas.

Genforeningen i 1920, hvor halvdelen af det tabte Schlesvig blev givet tilbage og den nuværende grænse lagt. Konge Christian XX, far til Frederik IX, far til Margrethe II, mor til kronprins Frederik.

Betydning: En styrkelse af en national bevidsthed, der bar igennem under 2. Verdenskrig. Den fik kulturmarxisterne så smadret efter ungdomsoprøret ved at gentage deres mantra om, at det nationalisme, der var skyldt i al krig.

Beeep – forkert svar! Nationalisme bliver forvekslet med chauvinisme og jingoisme. Nationalisme eller patriotisme er ethvert folkeslags og enhver nations ret til at forsvare sig mod angreb udefra og ovenfra. Nation – natio – det sted, du er født, dit moderland med dit modersmål. Patrio – dine forfædres land – fædrelandet.

Årsagen til krig er stort set aldrig nationalisme men derimod inter-nationalisme, globalisme, imperialisme. En stærk nation går ikke i krig. En svækket nation, derimod, bliver et nemt offer for indgriben fra kræfter udefra og indefra, der ønsker krig med andre svækkede nationer for egen vindings skyld.

1. Verdenskrig 1914-18 og især, hvorfor Danmark gik fri af denne krig. Der var til gengæld en stak fabrikanter, der havde kronede dage ved at producere gulash på dåse. Vi deltog selvfølgelig ikke på tysk side ihukommende 1864. Vi deltog heller ikke på fransk side ihukommende 1864, hvor vi kom til at holde med Napoleon. Vi deltog heller ikke på engelsk side ihukommende 1864 – tyskerne kunne efterfølgende finde på at hævne sig endnu en gang.

Desværre er billedet skåret af i toppen, men enten står der ‘Danmark er et meget yndigt land’ med en syrlig ironisk tone, eller også står der ‘..lidet yndigt..’. Teksten er i øvrigt ‘Jøden er en gulashbaron’, hvilket ville blive kaldt for antisemitisk i dag. Er der noget om snakken? Der findes et par jødiske navne på listen over typerne: Levin, Salomonsen, men så vidt jeg kan se, er de fleste navne germanske og danske. Til gengæld er listen fuld af bankdirektører, assurandører, grosserer, vekselerer, overretssagførere, alle borgerskabets fat cats. Deres kæmpevillaer ligger stadig i de fine kvarterer i de danske byer.

Villa Gulash i nyklassisistisk prangende stil her fra et ejendomsmæglersite. Hvad skal vi gætte på, at det bliver solgt for – 25-35 millioner?

Betydning: Den store depression i 30’erne, der er en direkte og indirekte følge af krigen og de synkrone, flerstrengede angreb på menneskeheden i perioden, fx krakket i Wall Street i 1929. Kanslergadeforliget i 1933 startede socialreformer og starten på en stabil dansk økonomi, som man kunne kalde for liberal socialdemokratisme og dermed starten på en velfærdsstat. Denne er i dag ødelagt til fordel for, ja for hvad …?

Man stillede sig op om morgenen for at få et daglejerjob

2. Verdenskrig 1940-45. Klicheen går på, at tyskerne startede krigen som de dumme nazisvin, de var, og englænderne, franskmændene og amerikanerne bekæmpede, som de gode helte de var, de dumme nazisvin og reddede ved samme lejlighed de stakkels uskyldige jøder. Stalin var først blandt de gode helte, men efter krigen blev han det dumme svin efter passende at have ofret 20 millioner af sit folk, så vi ikke behøvede at gøre det, hvorefter vi fik den Kolde Krig, hvor de gode vesterlændinge under ledelse af de frihedselskende og -forsvarende amerikanere bekæmpede de dumme stalinistiske svin. De danske og europæiske kommunister havde en anden klichee, der gik ud på, at kommunismen var god nok fra starten, men så kom ham Stalin, det dumme svin, og ødelagde det hele.

Mon ikke det er på tide at modificere klicheerne med hændelserne på afstand? De er tilsyneladende hårdnakkede, for de er blevet pisket ind i sultet på os i 100 år.

Betydning: Som allerede antydet, at vi i efterkrigsperioden i tiltagende grad begyndte at leve i et fiktivt univers af klicheer, og hvor egentlig historie bliver totalt uigennemsigtig, tegneserieagtig og konstrueret. Vi er vokset op i ideologiens æra af løgn, propaganda og nysprog.

Efterkrigstiden

Efterkrigshistorie er stort set ubrugelig. Hvor man i historieskrivning før 1. Verdenskrig kunne sætte sin lid til en vis nøgtern saglighed, så går det herefter fuldstændig galt. Det meste af den historieskrivning, der er gjort om efterkrigstiden er skrevet i den forlængede krigstid, der går under navnet efterkrigstiden.

Hvorfor?

Punkt 1. Fordi begrebet efterkrigstid er noget terminologisk ævl. Der har rullet 100-vis af krig overalt i Verden siden WW2, der alle er relateret til verdenskrigene og er utænkelige uden disse. 2. Verdenskrig blev aldrig afsluttet, og den Kolde Krig, der var dens forlængelse, blev heller aldrig afsluttet men gled umærkeligt over den nye Kolde Krig på vej mod en varm.
F. William Engdahls A Century of War – Anglo-American Oil Politics and the New World Order
Der findes ingen efterkrigstid!

Punkt 2. Fordi gennemførelsen af så store designer-projekter som de to verdenskrige krævede så ENORME mængder af propaganda-løgn og historie- og informationsforfalskning, at al historisk sandfærdighed blev ofret. Fake News er ikke et ord for nylig opfundet af Donald Trump eller amerikanske mainstream-medier.

Det første, der ofres før og under en krig, er sandheden.
Det sidste, der opgives efter en krig, er løgnen.

Punkt 3. Fordi de slyngler, der skabte verdenskrigenes århundrede stadig sidder på flæsket og stjæler vores historie. Vi er kun lige begyndt at tage den tilbage. Det 20 århundrede er den største forbrydelse mod menneskeheden nogensinde, og først når vi har det på afstand, kan historien skrives. Lad os endelig komme i gang, og den gode nyhed er, at der er mange, der arbejder på sagen.

Hovedsvaret på vores historieløshed er, at vores historie er blevet stjålet fra os af politiske formål. Efterkrigstiden kan ikke forstås nationalt men kun internationalt. Alt, hvad der er forekommet i Danmark efter WW2 er en vedhæftning til noget, der er udkastet et andet sted i Verden. Det samme gælder alle europæiske lande. Det 20 århundrede er globalismens århundrede, den misbrugeriske geopolitiks æra med afsæt i klassisk imperialisme og industrialisme fra 1800-tallet.

Ovenfor kikkede vi ud gennem det danske staldvindue.
Nu kigger vi ind gennem vinduet.

Krig og terror

ALT, hvad vi har fået at vide om de to Verdenskrige, Stillehavskrigen, Koreakrigen, Vietnamkrigen, 6-dageskrigen, Golfkrig 1+2, Bosnienkrigen, Irakkrigen, Afghanistankrigen, Libyenkrigen, Syrienkrigen, Ukrainekrigen, Sudankrigen og Yemenkrigen + alle der andre er overdænget med Fake News-propaganda.
Alle krige stinker af pengemænd, hemmelige loger og efterretningsvæsener.

  1. Det første der ofres i en krige (før, under og efter) er sandheden.
  2. Krigens sejrherrer skriver historien.

ALT hvad vi har fået at vide om terrorisme, München Olympiaden 1972, WTC 1993, Lockerbie 1988, Oklahoma City 1995, WTC 9/11 2001, Shoe Bomber 2001, Bali 2002, Madrid 2004, Beslan 2004, London 7/7 2005, Utöya-Breivik 2011, Sandy Hook 2013, Boston Marathon 2013, Peshawar 2014, Charlie Hebdo 2015, København 2015, Hyper Casher kosher deli 2015, Paris 2015, Bruxelles 2016, Nice 2016 + en stribe andre stinker langt væk af falsk info og Fake Old News.

Som blandt andre Ole Dammegård har demonstreret langt ned i detaljerne, bruges der de samme taktikker, vi ser de samme mønstre, og vi ser de samme aktører udføre de samme svinestreger for dernæst at fortælle de samme skrøner om de samme forvirrede, radikaliserede marginalpersoner med de samme syntetiske og diffuse terrornetværk i ryggen eller de samme ensomme gunslingere, der uden organisation og netværk ud af den blå luft finder ud af, at nu skal de skyde løs på menneskemængden. Hvorefter de samme velforberedte politiske indgreb og angreb på civile rettigheder følger i kølvandet.
Qui bono? Hvad skal det til for? Følg pengestrømmen.

Danmark: I 2015 fandt der en terrorevent sted startende med en likvidering i Kanonhallen på Østerbro, Kbh., videre til en likvidering ved synagogen i Krystalgade og afsluttende med at gunslingeren blev skudt på ydre Nørrebro/Nordvest.
Se Ole Dammegårds fordrag i Göteborg fra 2015 om Paris- og Københavns-angrebene. Qui bono?
Alt passer med skemaet, hvilket Ole D. klart demonstrerer, og den ensomme gunman blev skudt, inden han kunne fortælle om, hvem der satte ham op.
Ole udsatte faktisk eventen en måned, da han opdagede, at de havde planlagt en ‘øvelse’ i terror på Nørreport og blæste alarm. Øvelser har det på underligste vis med at blive til virkelige events, tænk 9/11, tænk London 7/7, tænk Oslo 2011. Nøjagtigt en måned senere kommer det så, og de har flyttet fra Nørreport til Østerbro og indre by. Se hele fremlæggelse fra Göteborg.

Betydning: Der var en hel Terrorpakke 2 klar og gennemskrevet til at fyre af som lovforslag ugen efter med nye overgreb på danskernes civile rettigheder og en stor pose penge til politi og efterretningsvæsen. De dumme politikere godkendte selvfølgelig uden at blinke.

Disse folk har altid haft en særlig ekspertise i skabelsen af offerroller. Det blev besluttet politisk, at i alt 160 !! soldater skulle aflaste betjente ved grænsen og i bevogtningen af jødiske institutioner. Ingen ved, hvor længe de bevæbnede soldater skal stå på gaden.

ALT hvad vi har fået at vide om den måde, økonomisk politik fungerer på, og hvad de egentlige formål er med politisk-økonomiske unioner og organisationer, er røgskærme og FAKE INFO. Selv ikke politikere med ansvar for beslutninger om nationaløkonomi aner, hvad helvede der foregår. DJØPF’erne – P’et mangler, for det gælder både jurister, økonomer og polit’er – regerer reelt i totalt blinde, for ingen af dem kender til selve præmissen for de strukturer, som de som teknokrater er sat til at manipulere.

Flertallet af politikere tilhører DJØPF’okratiet, og en dokumentar ved Folkemødet på Bornholm for tre år siden, hvor DkDox sammen med Mads Palsvig (undertegnede var kun boomstang-svinger og lydmand) stillede spørgsmålet til en stribe nuværende og tidligere partiledere og toppolitikere: Hvordan foregår pengeskabelsen egentlig? hvilket bonnede ud med en stribe rungende døøhs. Undtagen Uffe Elbæk, der havde været i skole hos Gode Penge og kunne lire sin lektie af. At det kun var en lektie, og at det ikke får egentlig betydning for Alternativets politik kan ses i, at de elsker EU, og har ikke opdaget, at det er et af hovedsædederne for svindelnummeret (ECB, Deutsche Bank, BIS og Basel og Davos, EU-kommissionen). Uffe tror også på globalist-svindlen med menneskeskabt klima. Alternativet er ikke et alternativ, de er en del af problemet.

*

Her er et udsnit af historiske begivenheder i det 20 århundrede, som alle burde have en forståelse af, og som kun de færreste forstår endsige kender til. Vi har allerede nævn verdenskrigene i sig selv + deres efterfølgere + deres følgesvende: terrorhandlingerne. En krig er en terrorhandling:

Dannelsen af medicinalindustrien 1910 – Rockefeller og Carnegie bruger deres milliarder fra Standard Oil til at ødelægge lægevidenskaben og kreere århundredes største business case.

Betydning: At millioner, milliarder af mennesker har et syntetisk og ikke-naturligt stærkt immunforsvar og derfor er dybt af kemisk-syntetisk medicin, der aldrig kurerer dem men behandler dem netop nok til, at de forbliver som kunder i den store butik.
At vi har glemt, hvad egentlig sundhed er.

Danmark: Det danske medicinalfirma Novo Nordisk er et godt eksempel på, hvordan svingdøren mellem mellem medicinalindustri, lægevidenskab og Sundhedsstyrelsen opererer. Peter Gøtzsche fra dansk Cochrane har dokumenteret det. Novo Nordisk har en business case. De kunne ikke drømme om at fortælle, at diabetes type 2 kan kureres fuldstændig i løbet af blot 6 uger med faste og diæt. Novo giver legater til forskere, der så bliver uddannet af dem selv, der så fremmer salget efter at de har videnskaben på plads. Og de samme forskere og læger går ud og ind af svingdøren mellem bestyrelser, uddannelsesinstitutioner og Sundhedsstyrelsen.

Titanics forlis 1912 – det var The Ulympic, der sank, og det hele handlede om forsikringssvindel og likvidering af konkurrenter og politiske modstandere.

Betydning og konsekvens: At vi lærte IKKE at forstå, hvordan disse skibskatastrofer er konstruktioner med et formål. Forinden forstod folk ikke sænkningen af the Maine i Havannas havn (1898 – starten på den Spansk-Amerikanske Krig), og efterfølgende forstod folk ikke sænkningen af Lusitania (WW1), Pearl Harbor (WW2), Tonkinbugten (Vietnamkrigen), US Liberty (6-dageskrigen) og senest ikke Estonias forlis (en NATO-operation).

Danmark og Sverige: Et skibsforlis med en skjult agenda fandt sted i Østersøen i 1994. MF Estonia åbnede på mystisk vis sin bovport i åben sø og 852 mennesker omkom, da skibet sank. Bag sig gemmer sig en NATO-operation, der handlede om stjålent hi-tech-udstyr fra russerne, der trak sig ud af de baltiske lande, lastet i Tallinn og fjernet fra skibsskroget, der stadig ligger på bunden af Østersøen indkapslet i cement, så dykkere ikke kan blive ved med at konstatere, at der var et stort hul i siden på skibet, hvor jernet omkring hullet vender udad = en bombe placeret i skibet.
Læs blogget på dette site: Verdensforandrende skibskatastrofer

Federal Reserve, kuppet på Jekyll Island 1913 – det nationaløkonomiske statskup af en gruppe bank-moguler, der varer ved til i dag (spørg hvem den siddende præsidents OG amerikanernes værste fjender er).

Betydning og konsekvens: 100 års forgældelse af amerikanernes nationale og private økonomi, frit lejde til bobleøkonomi, børskrat på Wall Street med betydning for hele den vestlige verden og finanskriser hæftet op på det militær-idustrielt-finansielle kompleks – man glemmer det 3. ord.

Danmark: Danmarks Nationalbank er hverken dansk eller national. Se ud af staldvinduet ovenfor.

Skudet i Sarajevo 1914 – udført efter ordre fra den britiske konge Edward VII for at ødelægge fire konkurrerende kejserdømmer: Det østrig-ungarske, det tyske og det russiske og – hvilke ofte glemmes af historikere – det Ottomanske. I kølvandet på 1. Verdenskrig ankom den Russiske Revolution og den Tyrkiske. ALT var britisk bestialsk-kynisk geopolitik. Læg dertil det iranske folkemord, hvor briterne myrdede halvdelen af den iranske befolkning ved hjælp af systematisk udsultning.

Attentatmanden var den samme, der forinden havde myrdet den serbiske konge og dronning, fordi de var modstandere af en krig. Omkring 20 andre højprofilerede mord af folk, der var i vejen for krigen, blev myrdet i årtiet forinden. Ordren udgik fra kredsen omkring Edward VII og hans frimurernetværk.

Betydning: Det største trauma i verdenshistorien i form af 1. Verdenskrig, der ødelagde den Gamle Verden, en hel generation af unge mænd og den menneskelige moral.

Danmark: Om gulashbaronerne se ud af staldvinduet ovenfor. Danskerne benyttede sig imidlertid af et Tyskland i knæ til at snuppe Sønderjylland tilbage ved genforeningen i 1920. Det er fra tiden mellem 1864 og 1920, at det danske tyskerhad stammer. Min egen morbror fra Sønderjylland, der var lokalhistoriker, sognerådsformand og husmand, talte fejlfrit tysk, og et af hans børn bosatte sig ved Husum syd for grænsen. Ikke desto mindre sagde han – på tysk: Kanst du Deutsch sprechen, kanst du auch mein Arsch lechen. Hadet var indædt, som det ofte er i grænseegnene blandt minoriteter. Derfor bliver disse minoriteter ofte misbrugt til politisk konfliktskaben, hvilket vi tydeligt så i Kosovo i 1992.

Sænkningen af Lusitania 1915 – efter ordre fra overadmiraliteten hvis leder var Winston Churchill. 1198 passagerer døde hvor iblandt 120 amerikanere, hvilket var nok til efter et års lobbyarbejde bla via den zionistiske lobby at bringe USA i krig. Læs Chaim Weitzmann’s korrespondance med Churchill om, hvordan de = zionisterne gjorde det igen i 2. Verdenskrig.

Betydning: USA blev ved en maritim operation stand-down false flag – er det ikke sjovt, som skibe ofte spiller en rolle? – rullet ind i en krig arrangeret af det britiske establishment, hvor de intet havde at gøre. 53% af den amerikanske befolkning var tyske efterkommere, så Tyskland kunne umuligt være amerikanernes fjende. Men den slags har vi propaganda til at fixe.

Sykes-Picot-aftalen 1916 – en beskidt imperialistisk mellem en britisk underofficer og en fransk general + repræsentanter for Zarens Rusland om at sønderlemme det Ottomanske Rige efter 1. Verdenskrig. Lidet anende fra russisk side, at det samme var planlagt for dem et år efter.

Betydning: Et opsplittet og kaotisk Mellemøsten, som vi har i dag med kunstige landegrænser og evige konflikter. Internt kaos og splittelse er kun godt for én ting: Kontrol udefra.

Den Russiske Revolution 1917 – udført efter ordre fra britisk efterretningsvæsen, organiseret af franske frimurere og finansieret af khazariske Wall Street oligarker, hovedaktør: Jacob Schiff.

Betydning: Det kan næsten ikke overbetones, hvilken destruktiv effekt det sociale eksperiment kaldet kommunismen har haft for verdens tilstand. Læs: Den Russiske Revolution, for historien, den rigtige historie, er omfattende.

Danmark: Modstandsbevægelsen i Danmark under krigen hoppede for en stor dels vedkommende på kommunistbølgen, for hvis nazisterne var the bad guys, så måtte kommunisterne jo være the good guys. De tapre frihedskæmpere manglede imidlertid et grundkursus i dialektik.

Arbejderbevægelsen og socialdemokratiet var under direkte og især indirekte indflydelse fra sovjetkommunisterne. De mente, at de kunne trække Stalin ud af ligningen og få en lyserød version renset for det bolsjevikiske snavs. Og man må give dem, at de gjorde mange gode ting for det arbejdende folk fra Stauning til Nyrop, indtil de blev spist af globalismen med Thorning-Schmidt, der lavede et Tony-Blair-New-Labour-stunt og omskabte venstrefløjen til … fascister! Nu elsker de NATO-krige, EU, BigBanksters, terrorpakker, Offentlighedsloven og den kommende Påvirkningslov, hvor du får op til 12 års fængsel for ikke at hade Rusland og at forholde sig forbeholdent overfor NATO – og for at bruge din grundlovssikrede ytringsfrihed til i demokratiets bedste ånd at ytre dig om det!

Den Spanske Syge 1918 – et biologisk masseødelæggelsevåben fabrikeret af amerikanske laboratorier, der myrdede 100 millioner efter dets implantat i Spanien.

Betydning: Starten på en stribe biologiske masseødelæggelsesvåben beregnet til Imperiets folkemord (militariseret biologi + kemi) – vi nævner i flæng AIDS, Ebola, svinepest, kosyge, fugleinfluenza, vacciner, Novatjok, GMO, frankenfood + vejrmodificering med udladninger fra fly indeholdende aluminumoxid, arsenik, baciller/ mug, bariumsalte, bariumtitanater, cadmium, calcium, udtørrede menneskelige røde blodceller, ethylendibroid, enterobakterier, bly, kviksølv, hvid blodcelle-A beregnet på at splitte og kombinere DNA, methylaluminium, mugsporer, mycoplasma, nano-aluminium-coated glasfiber, nitrugentriflourid (CHAFF), nikkel, polymerfibre, radioaktiv cæcium, radioaktiv thorium, selenium, sølv, skarpe titaniumsplinter, serratiabakterier, streptokokker, strontium, uranium, svampesporer og andet unævneligt.

Og hvis du spørger en læge, der kan læse op fra en varedeklaration for en vaccine, så vil du få en liste af samme længde og med overlappende substanser. Det vil i så fald være første gang i sin karriere, han m/k har læst den, og netop derfor bør du spørge ham om det og dermed tvinge ham til det.

En dansk forsker fra Århus Universitet, Poul Thorsen, fandt via studier ud af, at der var en tydelig sammenhæng mellem autisme og tilstedeværelsen af kviksølv i vacciner. Han fik herefter et godt tilbud fra et amerikansk forskningsinstitut, der var finansieret af medicinalindustrien, hvorefter han begyndte at trække sine egne forskningsresultater i land. Penge kan købe forskning.
Se: The curious case of Poul Thorsen, fraud and embezzlement, and the Danish vaccine-autism studies

Versaillesfreden 1919 – Tyskland fik både skyld og ubetalelig krigsgæld for en krig, de ikke havde startet eller ønsket. Skyldsofferhandlingen gentog sig efter 2. Verdenskrig.

Betydning: 2. Verdenskrig var uundgåelig og dermed allerede i støbeskeen. Traktaten var et slags gælds-økonomisk folkemord, hvilket gav nationalsocialismen vind i sejlene. Afhængig af ens observans kan man anskue det som en selvforsvarshandling eller en opportistisk ditto. Det er dog indiskutabelt, at den tyske økonomi boomede, efter at man havde revet sig løs fra traktaten og – hvilket er essentielt – fra den tyske centralbank. Europæiske statsledere, selv i England beundrede ligefrem Hitler for hans handlekraft og begyndte at efterspørge lignende tiltag.

Det måtte stoppes, sagde bankmændene.

Valpurgisnatten 1919 – de færreste kender denne vigtige begivenhed, hvor bolsjevikker ankom til München for at eksportere revolutionen og skabe en sovjet i München. Det var de indtrængendes ide, at tyskerne var så svækket i den nyligt dannede Weimarrepublik efter Versaillestranktatens strenge restriktioner, at det ville være en nemt opgave. De havde glemt noget.

At revolutionsforsøget blev lagt på Valpurgisnatten er næppe tilfældigt, hvis man kender til de kabbalistisk-sataniske ritualer, som bolsjevikkernes bagmænd betjente sig af.

Betydning: Tyskerne så, hvad de havde gang i, og veteraner fra 1. Verdenskrig dannede hurtigt militser og smed bolsjevikkerne på porten. Disse korps kom senere til at genopstå som de nationalsocialistiske frikorps. Herefter vidste tyskerne, at bolsjevismen var deres værste fjende.

Brest-Litovsk-freden 1918 – Tyskland havde reelt vundet krigen på Østfronten, og russerne under den nye selvindsatte kupleder Lenin krøb til korset hammeren og seglet og indgik aftalen, der bla garanterede suverænitet for Finland, Estland, Letland, Litauen, Hviderusland og Ukraine. Nøjagtig de lande, som Sovjetstaten senere smadrede – bortset fra finnerne.

Betydning: Er det ikke interessant, hvordan ideologi kan vride nakken rundt på etik? Vi ville i dag sige, at disse landes selvstændighed var retfærdig og velgørende. Men fordi vi gennem to ideologiserede verdenskrige har lært at hade tyskerne, så er de lige pludselige noget andet. Og fordi ideologisk indoktrinering har lært akademikere, at den russiske revolution var gloriøs og arbejderklassen og je-ska-gidigskaja … så var kupmageren Lenin, der havde lige så lidt legitimitet som fascisten Poroshenko i Kiev, Ukraine indsat af de samme typer, der indsatte Lenin og Trotskij 100 år forinden, pludselig legitim og som Wikipediaen skriver: Bretst-Litovsk gav ham et pusterum, så kommunisterne kunne vende tilbage og … smadre de nyligt selvstændiggjorte lande.

Så Verdenshistorie er på ingen måde neutral men består af en række teatralske optrin, som det er meningen, at vi skal bifalde og klappe i hænderne over – eller hvis det passer bedre i manuskriptet for forestillingen buh’e og øv’e fra sofarækkerne.

Weimarrepublikken 1919 – Weimarforfatningen er skabt under hovedindlydelse af den jødiske jurist, Hugo Preuss. En del af forfatningen viser, hvad dens formål var: dekonstruktion af tysk kultur. Der blev foretaget en ny regional opdeling af Tyskland, der gik på tværs af de gamle Länder eller fyrstedømmer, hvilket blev til de ny delstater.

Er det ikke antisemitisk at antyde, og er det ikke lissom dolkestødslegenden? Tja, kilden er the National Library of Israel. Og hvad gik den legende i øvrigt ud på? Den gik ud på, at Tyskland reelt havde vundet krigen ved Brest-Litovskfreden af 3. marts 1918. Men allerede fra januar 1918 frem til december rasede den spanske syge – militærinfluenzaen skabt af militærlaboratorier i USA, der blev det hemmelige våben, der var med til at vende resultatet og forlænge krigen, hvorved sejren blev dolkestødt. Hitlers påstand er så, at det skyldtes jøderne. Kan det underbygges? Ikke the Army Flue, men muligvis agendaen bag, for ifølge Chaim Weitzmans brevveksling med Winston Churchill tager zionisterne simpelthen æren for at have bragt USA ind i krigen, så vi har det fra the horse’s mouth.

Betydning: Da man i 1949 skulle skrive den nye tyske forfatning, skete det med weimarforfatningen som udgangspunkt. Nu med Holocaust in mente.

Wall Street-krakket 1929 – Børskrakket iscenesat af the Federal Reserve for at skabe en kunstig depression. Scriptet blev gentaget i 2008 som Finanskrisen.

Betydning: Depression, eskalering af gangstervirksomhed i forbudstidens sidste fase, koldblodige mord, korruption og kriminalitet væltede ind over USA i perioden 1920 til 1933. Depressionen ramte især Tyskland, der i forvejen var udpint, og Hitler forstod at bruge krisen til en magtovertagelse.

Saudiarabien 1932 – Det vil måske overraske, at landet ikke er ældre. Der var et forsøg i 1744 på at skabe en egentlig Saudi-stat med hovedsæde i Riadh, der ekspanderede ved at plyndre Karbala og okkupere Mekka. Men det blev slået tilbage i 1818 af Det Ottomanske Riges vicekonge i Egypten, Mohammed Ali Pasha.

Hele historien om Abdulaziz Ibn Saud og hans slægt, House of Saud, er historien om, hvordan englænderne udnyttede Ottomanernes fjender til at ødelægge deres Imperium/Khalifat. Mellem 1902-12 overtog saud’erne med støtte fra den wahabbistiske krigerstamme Ikhwan kontrollen over halvøen. Wahabbisme er nøje beskrevet af historikeren David Livingstone (se Den Døende Gud) som værende et britisk efterretningsprojekt – en kunstig-konstrueret konflikt i den islamiske helhedskultur, så shia og sunni ville bekæmpe hinanden via del og hersk, kernetaktikken i al britisk imperialisme.

Frem til 1932 var det stadig to kongedømmer/emirater på halvøen, Hejaz og Nejd, men de blev her slået sammen under navnet Saudiarabien, den eneste stat i verden, der er opkaldt af den familie, der ejer den.

Ibn Saud – ørkenrøveren der blev konge i et land, der bar hans navn. Hmm … Marcohanustan, sounds good to me!

CIA bestilte for 10 år siden en rapport om, hvem huset Saud var, og konklusionen var, at det var en gammel jødisk familie. Vi har vænnet os til at tro, at der findes et modsætningsforhold mellem Saudiarabien og Israel, men de seneste begivenheder omkring angrebet på Syrien og ISIS har vist, at det kun var en røgskærm. Saudiaraberne finansierede ISIS og israelerne forsynede dem med efterretnings-info og lappede dem sammen i lazaretter i Golanhøjderne – stjålet fra Syrien under 6-dageskrigen i 1967, hvor 100.000 mennesker blev fordrevet.

Betydning: Terror, finansiering af terror, folkemord (Yemen lige nu), politistat, despoti, halshugninger, olie og petrodollar, et USA korrumperet af oliepenge, et ustabilt Mellemøsten, Irakkrigen, Libyenkrigen, Syrienkrigen + hvilket er fremkommet for nylig: et hovedland for børne-trafikkering og organindustri. Et charmerende land!

Rigsdagsbranden 1933 – det var ikke nazisterne, der selv antændte Rigsdagen, som konspirationsteoretikere har hævdet men en hollandsk kommunist ved navn Marinus van der Luppe, der på sin vis ønskede at starte en ny Walpurgisnat-revolution.

Betydning: Branden fik præsidenten Hindenburg til at udstede “Forordning af Rigspræsidenten til Beskyttelse af Folket og Staten“, hvilket hjalp Hitler til at fængsle sine politiske modstandere primært kommunisterne, hvilket hjalp med magtovertagelsen.

Pearl Harbor 1941 – et iscenesat og bestilt angreb på den skrotmodne del af den amerikanske flåde. Den amerikanske hærledelse kendte alt på forhånd.

Betydning: Som sænkningen af Lusitania bragte det endnu en gang USA ind en krig arrangeret af det britiske establishment, hvor de intet havde at gøre. En krig, hvor Winston Churchill endnu en gang udførte bestilt arbejde.

EU – her kommer et andet årstal, end vi normalt får at vide: 1944. På et møde på hotel Maison Rouge i Strassbourg 10. august 1944 fremlægges planen blandt ledende nazister og tyske industribaroner for et postkrigs-nazistisk projekt om et nyt stærkt økonomisk Imperium i Europa.

Tanken fra starten var en Europæisk Union, altså Europas Forenede Stater. Det turde man ikke sige lige ud til nationalstaternes europæere, så man startede diskret med det Europæiske fællesmarked og Romtraktaten i 1957.

Breughels Babelstårn genopført i Bruxelles

Betydning: At EU, som der fremstår i dag, er et fascistisk projekt. Eller kald det et kommunistisk-sovjettisk = rødfascistisk projekt, same-same. Det skal anskues, for hvad det reelt er: et kommissærvælde med kommunistiske 5-årsplaner, hvilket intet har med demokrati at gøre. Som under Stalin drejer det sig om opløsningen af nationalstaten frem mod et internationalistisk (globalistisk) oligarki.

Israel 1947 – et settlerregime dannet via terrorisme mod både arabere og englændere, jf bombningen af King David Hotel i Jerusalem i 1946, hvor briterne havde alle de kompromitterende oplysninger og de zionistiske terrorister – der så blev brændt væk. Israel er ikke til i dag en anerkendt stat, da ingen lande havde ambassader i Tel Aviv men blot konsulater. Kun på det seneste har der sneget sig en slags de-fakto anerkendelse ind, bla via Donald Trumps flytning af ambassaden, som det så hed, til Jerusalem.

Det er interessant, at de egentlig skriftkloge, traditionelle jøder overhovedet ikke anerkender Israel som jødisk stat. De anerkender heller ikke en verdslig politisk filosofi som substitut for religion.

Betydning: Terror, splittelse, folkemord, etnisk udrensning, politistat, racisme og eugenik, et balkaniseret Mellemøsten, et USA korrumperet af zionistiske lobby-midler. Og mere terror i Europa med Mossad-zionist-fingeraftryk. Seneste folkemord: Gaza og Syrien/ISIS.

Ifølge Yinonplanen fra 1982 skal Stor-Israel strække sig fra Nilen til Eufrat (betydningen af de to blå striber i flaget, hvilket stammer fra Theodor Hertzl), og det skal ske ved at opsplitte alle de i forvejen opsplittede lande (se Sykes-Picot) i så små etniske og uetniske klatter, at de ikke udgør nogen national modstand længere.

CIA – 1948, dannet af det importerede og frivilligt infiltrerede Gestapo-netværk (OSS). Truman så det ske og fortrød dets dannelse, Eisenhower så det og det militær-industrielle kompleks. Kennedy så det og blev myrdet for det (efter bestilling fra Ben Gurion?). Nixon så det og blev karaktermyrdet for det. Reagan blev næsten myrdet for det. Bush, Clinton, Bush og Obama vidste det, lod sig hyre og stillede sig mere end villigt til rådighed for det, for de var jo indenfor statskup-bølgen. Og de bestilte politiske mord på stribe, for det var jo state-of-the-art. Alene i Clinton’ernes regime blev der bestilt og eksekveret omkr. 80 politiske mord! Nyligt afdøde Bush var notorisk for at likvidere folk – det gjorde man jo bare i CIA.

J. Edgar Hoover – CIA direktøren der fik FBI til at levere små drenge til hans forlystelse

Betydning: CIA voksede herefter til et monstrøst netværk af front- og cover-organisationer, der infiltrerede og manipulerede stater, politikere, medier, folkelige bevægelser, myrdede løs, foranstaltede statskup og invasioner, finansierede terror, you name it, og efterretninger var nærmest en løbende bibeskæftigelse eller grundforudsætning for anvendt efterretning.

Danmark: En monster-organisation som CIA med mere end 10.000 frontorganisationer har selvfølgelig haft en kolossal betydning for Danmark. PET og FET har begge været CIA-opkoblede, for USA var jo vores allierede – aarh, not exactly! USA har ingen venner/allierede, der har undersåtter, for sådan spiller imperialist-klaveret.

Kennedymordet 1963 – absolut intet af den officielle historie har andet på sig end propaganda og historieforfalskning. Alle Deep State interessenter medvirkede, og mordet blev efter sigende bestilt af zionist-terroristen Ben Gurion, en af interessenterne i US Deep State.

Betydning: De fleste amerikanere var ret hurtigt klar over, at deres regering ikke fortalte dem sandheden (Warren-kommissionen), og Kennedy er ikke glemt for, hvad han sagde (hør denne tale) og gjorde. Men efter det fuldbyrdede statskup, hvor Deep State overtog kontrollen til i dag, betød det også en hidtil uhørt korruption i det amerikanske samfund, for egentlig retslighed forsvandt langsomt men sikkert i takt med, at retsstatens hæderlige garanter forsvandt i tusindvis af offentlige stillinger, hvor styrbare drone-individer blev placeret i stedet.

Watergate 1972 – karaktermordet på en præsident, der vidste for meget. FBI og demokraterne plantede og slettede informationer, der førte til hans afgang.

Betydning: Deep State fik endnu en gang held til at lukke munden på en mand, der kendte deres rævekager. Narrativet blev endnu engang cementeret om, at republikanerne var the bad guys og demokraterne the good guys – i disse dage falder det narrativ fra hinanden BigTime! Nixon gav dengang en ung Donald Trump et skulderklap med bemærkningen: Du vil gå efter præsidentposten en dag, og du kommer til at vinde. Interessant, det skete 40 år senere.

Hvad var hans politiske bedrifter? Han tog USA af Bretton-Wood-aftalen, så landet gik bort fra fast kurs og guldstandard. Han skabte samtidig petrodollaren vha en aftale med Saudiarabien. Begge tiltag skabte hurtige gevinster for USA – og problemer for resten af Verden.

Oliekrisen 1973 – OPEC-landenes hævn mod Vesten for at støtte Israel mod Egypten og Syrien i Yom Kippur-krigen.

Bilfri søndag med tomme gader – og det var før de nordjyske motorveje.

En ny oliekrise opstod efter den iranske revolution, hvor MI-6-agenten Ayatollay Khoumeini smed den Shah på porten, der gudhjælpeos også var et resultat af et MI-6-statskup mod daværende præsident Mossadeq i 1956, hvilket også handlede om olie.

Betydning: Vi fik en påmindelse om, hvor afhængige vi er af energi og olie, og at der er nogen, der sidder og skruer på hanerne. Den gode ting er, at det skabte en bølge af først effektive kulfyrede kraft-varmeværker, og senere et boom af sol- og vindenergi suppleret med olie- og naturgas fra Nordsøen.

Bjarne Corydon har ikke noget imod at lade sig portrættere som en diabolsk skygge-skikkelse. Det fortæller, at manden udmærket var klar over, hvad han gjorde – og er stolt af det!

Reparationer på det gamle energi-paradigme? Det kan du mene, og jeg er ikke uenig. Der burde være banket i bordet og råbt: Fri Tesla-energi, NU! I stjal det fra menneskeheden i 1910, ud med sproget! Men sådan spiller klaveret ikke, og relativt set gjorde Danmark det rigtige – bortset fra, at det ikke var Staten men A.P. Møller, der løb med det meste af gevinsten. At de så senere gjorde noget HELT forkert ved at smide det hele i grams til Goldman-Sachs i 2017 er så noget helt andet. Nuværende chefredaktør for Børsen, Bjarne Corrydon, burde være smidt i Nordsøen fra en boreplatform med en betonklods om foden.

Og politikerne i SF fik en narrehat af deres egne vælgere for at godkende svindelnummeret. Det kaldes politisk selvmord via korruption.

Murens Fald 1989 – Gorbatjov fik et godt tilbud fra P2-logen og oligarkerne i Vest: Hvis du tillader Sovjetstatens fald, skal vi sørge for, at EU bliver det nye Sovjet. Kom det til at ske? – spørg dig selv.

Interessant dato her – muren faldt egentlig to dage forinden

Betydning: EU er i dag 100% udemokratisk kommissærvælde bestående af oligarker og teknokrater, der har valgt sig selv og givet sig selv mega-lønninger med dobbelt pension. EU = korruption. EU er de europæiske befolkningers værste fjende og har slagtet løs på økonomier i de økonomisk svagere lande i Syd- og Østeuropa. EU har også medvirket i handelskrig mod Rusland og støttet et fascistisk kup i Ukraine. EU-kraterne har lukket horder af destruktiv immigration indover Europa. EU er i dag i fuld gang med at rådne op indefra pga af dårlig karma, OG fordi det var planen, at EU skulle selvdeterminere for at give plads til Globalstaten (jf. Churchill).

Problem, Globalstaten var ikke på plads i tide, for nogen stak en kæp i hjulet.

Danmark: Danmark havde en snu ræv af en politiker ved navn Uffe Ellemann-Jensen. Som journalist var han en dreven propagandist. Som politiker var han NATO’s og EU’s mand. Han sad som minister, da Romtraktaktaten blev underskrevet, hvor statslederne underskrev blanke sider. Han var spydspids i NATO’s fremstød i Baltikum. Det var typer som ham, der havde planlagt at profitere på Sovjets nedbrud via CIA-drukkenbolten Boris Jeltzin og endnu en gang plyndre Rusland for alle dets ressourcer, men de tog fejl og havde ikke regnet med Vladimir Putin.

Klimapanelet i Rio 1992 – starten på et politiseret-videnskabeligt svindelnummer. Efter Brundtlandrapporten Vores Fælles Fremtid og efter et benarbejde fra en af det 20 århundredes største svindel-godfathers, Maurice Strong (se dette interview med Bill Majcher), kørte en milliard-kampagne.

Formål: at indføre den første internationale beskatningsform nogensinde. FN var udset til at være globalismens hovedsæde for en Verdensregering. Churchill sagde tydeligt efter krigen, at dette var formålet med EU som midlertidig filial af en kommende Verdensregering – The New World Order).

Betydning: En egentlig debat og fokus på miljø blev forurenet med forfalsket retorik. Klimaagendaen afsporede miljøsagen ved at aflede opmærksomheden. Samtidig blev folks forståelse af jordens atmosfære og livet i dens sfære forkvaklet, så CO2 fra at være en livgivende drivhusgas blev til et giftstof. Agendaen træder her tydeligere frem end noget andet sted: en krig mod selve Livet og Naturen. Et satanisk projekt.

Danmark: Vi er et af de lande, der er blandt de mest indoktrinerede i klima-agendaen og vi har en klimaminster og en klimapolitik – hvorefter egentlig miljøpolitik er passé. Fra at være et foregangsland som for 40 år siden, er Danmark nu et halehængerland for globalismen.

Ved klimatopmødet i København 2009 blev det for alvor pinligt. De sædvanlige agent provocateurs var på gaden, som vi også så i gadekampene ved nedrivningen af Ungdomshuset og nu hos de Gule Veste. Der var forberedt et lokalt Guantanamo i Valby, hvor protesterende blev interneret i et abebur i flere dage. Det var helt tydeligt en øvelse i crowd control! Politiet blev senere dømt i Østre Landsret for ulovlige masseanholdelser af demonstranter. Vi tager den lige igen: Politiet blev dømt, politiet brød loven!

Politiets ret til at anvende ‘administrative frihedsberøvelser’ i op til 12 timer i forbindelse med demonstrationer kaldtes for Lømmelpakken. Javel-ja.

Finanskrisen 2008 – et decideret ‘Inside Job’, en gentagelse af boble-krakket fra 1929, som The Fed (Bernanke) har indrømmet var udført af the Fed dengang. Ingen blev holdt ansvarlige for den kunstige krise, bortset fra skatteyderne, der måtte punge op og baile-out på armvreden anbefaling fra deres korrupte politikere.

Plakaten til dokumentarfilmen med det sigende navn

Forudsætning: At Rockefeller-protegeen Bill Clinton var instrumental for US Deep State = globalbanksterne ved at fjerne Glass-Steagall-akten, der forhindrede rovdyrkapitalisterne i uhæmmet rovdrift på private og statslige midler.

Betydning: Penge ned i lommen på globalistiske fat cats i trilliard-størrelse betalt af skatteydere, der blev truet til at baile-out, or else! Det gik endnu en gang, så derfor går det nok også igen om 7 år … hov, hvad skete der, hvorfor er det ikke sket endnu?
Det sker nok i 2019-22, eller gør det? Måske sker der noget andet.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *