Poesi

To verdener

Der findes to måder at tilgå verden på.

Den ene er at forstå og respektere verden, som den er i dens kompleksitet/enkelhed.
Den anden består i at afvise verden og kræve selv at indrette den efter eget hoved.

Den ene indebærer en grundlæggende nysgerrighed i forhold til landskabet.
Den anden indebærer en insisteren på, at kortet altid står over landskabet.

Den ene indeholder en ærbødighed overfor et levende og intelligent skaberværk.
Den anden består i en foragt for et stendødt og forudbestemt maskineri.

Den ene hylder en videnskab, der betragter og udforsker i beundring.
Den anden hylder en videnskab, der beregner og befamler i begær.

The WHO?

The WHO, er der nogen, der kan sige mig, hvem de er?
The WHAT-on-Earth har de gang i hos glo-bal-listetyvene i De Forenede Narcissister?
The WHATEVER de har gang i, WHAT-the-Heck bilder de sig ind?
The WHEN har nogen givet dem lov til at køre kineseren, som var de The WISEGUYS?

The HVEM-pokker har stukket penge ned i lommen på dem?
The HVAD er meningen med at ansætte en notorisk folkemorder som chef for bixen?
The HVADSOMHELST, der kommer ud af den bix, lugter af nye folkemord.
The HVORNÅR gider nogen at hive stikket ud på bæstet, så vi kan komme videre?

The WHO – nu husker jeg det:
Det er sg’u da et syreband fra 70’erne, mand – det ved man da hvad er!

Jeg erklærer mig skyldig i

Lede ved løgnagtighed
Kærlighed til sandhed

Respekt for civilt mod
Disrespekt for duknakkethed

Favorisering af ansvarlig handlekraft
Væmmelse ved følgagtighed og apati

Anerkendelse af succes på trods
Vrede overfor korruption

Tiltrækning til ægte viden
Foragt for insisterende dumhed

Tro på at ægte autoritet er selvindlysende
Mistænksomhed overfor autoritetstro

Utålmodighed med bortforklaringer
Insisteren på at få svar på alle relevante spørgsmål

Håb for og tro på en fremtid for menneskeheden
Frygt for endnu et dystopisk helvede på jord

Beundring for de der tør stå op og frem
Medfølelse for de der fik mundkurv på

Afhængighed af skønhed og mental sundhed
Uopmærksom selvforgiftning ved toksisk sortsyn

Besiddelse af menneskelig samvittig
Inderlig væmmelse ved ryggesløshed

Jeg betragter mig selv som dømt på forhånd ved blank indrømmelse af samtlige ovenstående punkter og modtager med ophøjet ro en livstidsdom.
Jeg ønsker desuden anklageren god bedring med resten af sit liv.

Mennesker med maske

Mennesker med maske må eller tør ikke vise dig deres ansigt.
Deres facade af udtryksløshed rammer dig med uvished.
Mennesker med maske gør det umuligt at se dem i øjnene.
Deres mund siger øjnene imod i al sin mundløshed.

Mennesker med maske er som Neo i The Matrix.
Hvad gavner et telefonopkald dig, hvis du ikke kan tale?
Mennesker med maske symboliserer mundkurv.
De har herefter ikke lov til at mødes længere, hverken offentligt eller privat.

Mennesker med maske taler ikke længere sammen.
De sidder i hvert deres maskeland og udsender lyde unden mundbevægelser.

Mennesker med maske er en stående, siddende, løbende diskrimination af hørehæmmede, der desperat prøver at aflæse en mur af bomuld.

Mennesker med maske har nedsat indtagelse af det grundstof, der giver liv til deres blod, deres nerver, deres hjerne og alle deres celler

Mennesker med maske har fået at vide, at masken forhindrer dem selv og andre i at indånde den luft, de udånder. Så spørger jeg, hvor blev al luften af?

Mennesker med maske er væsener påført social-burkha.
Vi kan ikke længere kende forskel på kirurgen, bankrøveren og fru Jensen.

Mennesker med maske er det nye normale, siger de.
Er fremtiden en zombieapokalyptisk normie-kult for ansigtsløse akvariefisk?

Mennesker med maske overholder budet om social distancering.
De kysser ikke, de spiser ikke ved det samme bord, og de krammer ikke farmor.

[Covid-19]:

En særlig form for kogalskab, der springer direkte mellem menneskekvæg.

Som i ko, som i vid, som i vanvid, som i kreaturer, der bisser derudaf til folden lukker sig, og hvor en stak til lejligheden indkaldte ko-laboratører, kodrengene fra ko-laboratoriet står klar med x-antal rødglødende jern til brændemærkning.

Som i ko-miske ko-masker ud-ko-manderet af ko-missærer til at tildække muler og mæle. Malkekøer, slagtekvæg, Mu-han-virale afhornede skindpelse.

Som i de muh-ligvis egnede med certificerede øreclips, nano-chips, halsbånd og genmodificerede foderbokse i den store nye normale offshore karantæne-ø.

Som i Wild Buffalo Bill, Gates of Hell, Micro Soft Power, eugenisk indavl af det muh-ligvis egnede avlsmateriale, – resten går til benmel og sæbe på destruktionsanstalen.

Almenvellet

Det herlige gamle ord, der betyder hensyn til det almene velbefindende,
samtidigt med at det betyder det almene styre.
Er det ikke sjovt, så almuen, de almindelige, dem med alles mindset/sindelag, har det bedst, når de er herrer og fruer over eget helbred?

Almen er alle mennesker, med al som i altinget, almuen, alfaderlig og -moderlig,
en for alle og alle for en, allemandsret, alruner, Almindingen, alles ve og vel.

Al var det stenhårde lag, der underlå den jyske hede før det nationale slogan:
Hvad udadtil tabes, skal indadtil vindes. Den nationale sammentrykthed som af kilometertykke isflagers vægt på jordbunden og dens gevækster.

Al magt til folket, sagde de røde, mens de stjal al magt fra folket og puttede i egen lomme som ALMAGT til kadrerne, avantgarden og proletariatets dikatatur.

Almenvellet blev til almen væltet, æltet og søndersmeltet,
skaltet og valtet øst og vest for Store-, Lille- og whiskybæltet.
Almindelig, naturlig lov, Landets Lov blev til bureaukratisk lovjungle.

Et hurtigt opslag i Wikipediaen: Almenvellet = Statens ret til at ekspropriere.
OK, er det dér, vi er havnet?

Sig ordet GUD

sagde nogen det, hørte vi G-ordet!?

og se dem få krydderen galt i halsen og et føl på tværs
se dem få dette særlige 21. århundredes woke-bornerte-blaserte rønserøvsfjæs
med knopper, udslæt, skab og tics – i ordets begge betydninger: tæger og trækninger
og hedeture, præ- og postmenstruelle leftover forsinkede overgangskramper
med overliggende knystaksel og lavthængende hæmomoid prostata MK-LGBT
iført nedsunken planlagt forældres feminist-livmord med andrenal forkromelse

SAGDE NOGEN VIRKELIG G.. – how dare they? – DE ER CANCELLED!

algoritmisk deplatformeret, pc-demonetariseret, ostrakiseret, socialt udstødt!
karaktermyrdet, vaccineret til ukendelighed, kulturrelativiseret, kanøflet til kinamand!organhøstet, sociallynchet, sendt til NeoGulag, angivet, jantelovs-hold-kæft-bolsjet!
latterliggjort, ignoreret (… OK, den går så ikke ovenpå alt det andet)

nåmenne hvad-var-det-lige-jeg-kom-fra?

altså det der G-noget, det skal de fandenfiseme …!
og nu brugte jeg så F-ordet, der er det modsatte af G-ordet
hvilket så ikke – ja for I skal ikke tro, at jeg dermed siger noget om det modsatte af det modsatte og dermed anerkender eksistensen af andet end ALT ER RELATIVT
hørte I det? – ALT, sagde jeg, og det er overhovedet ikke relaltivt, jeg mener ALT er selvfølgelig totalitært-absolut, så jeg laver lige for tydelighedens skyld en undtagelse for mig selv, bare så I kan forstå, at jeg s’gu ikke …

hvad siger du? at SGU betyder Så Gu’ og så sandt Gud lever?
NEJ, det har jeg krafteddeme aldrig sagt, at jeg aldrig har sagt!

og hvad siger du nu? at krafteddeme betyder: må kræften æde mig!
JEG har fandenfiseme ikke brug for, at nogen belærer mig i nutid om betydningen af de ord, der fiser ud af munden på mig i tide og utide og hypotetisk før-nutids-fremtid,

og nu har jeg VIRKELIG tabt tråden, for det er DIN skyld, og jeg er SÅ krænket,
for det er SÅ synd for mig, så jeg hader-hader-HADER, at nogen kalder mig dobbeltmoralsk, for moral og samvittighed er nemlig CANCELLED!

Got’ya! … ?

Faktatjek

Hvor er vi heldige, hvor er vi priviligerede, vi svømmer rundt i forkælelse!
Vores alle sammens velgører, rare onkel og velsignede forsyn
EJER AF DE SOCIALE MEDIER vil gerne og helt uden regning sørge for,
at vi ikke bliver udsat for noget, der ikke er faktatjekket,
vi, de stakkels små ubeskyttede pus, der kunne tage skade af noget,
der ikke har været igennem møllen, vejet på den korrekte guldvægt
og blåstemplet som egnet til mental menneskeføde.

Men vent lidt – måske rare onkel med den store maskine rent faktisk faktatjekker,
og måske vi bare ikke har forstået, hvad Onkel Rar lægger i ordet,
han fakta-tjekker, han tjekker for om der slipper noget faktuelt igennem,
OG SÅ NAKKER HAN DET! For stakkels onkel lider nemlig af fakta-allergi.

Du må ikke dele med andre

Det kan godt være, vi lærte noget andet i børnehaven
– de af os, der ikke var så heldige at slippe for indespærring lige efter kravlestadiet

det kan godt være, at far og mor mente, at det var godt at dele ud af lakridserne
– de af os, der havde søskende, der kunne finde på at synes det samme

det kan godt være, at de i skolen lærte os, at vi ikke bare skulle skovle ind,
rage til os, hamste, klamre os til det fælles legetøj, vise social adfærd
– de af os, der voksede op i slipstrømmen af babyboomer-socialismen

det kan godt være, at de mente, at gruppearbejde var fjong
– de af os, der lærte at tænke som flokdyr på gymna og uni i marxist-80’erne

men NU har teknokrat-far og bureaukrat-mor nede i Bruxelles
hvor de har femårsplaner og kommissærvælde, hvilket russerne kalder for EUSSR,
for det kan godt være, at de dér eks-røde russere har en vis erfaring – såen ca. 70 onde år -med femårsplaner, kommissærvælde, angiveri og statscensur

NU har kommissærerne fundet ud af, at den nye hyperfascisme anbefaler,
påbyder, gør det strafbart AT DELE på de socialiserende sociale medier,
fordi den nye normale, globale, kannibale pottetrænings-junta ikke bryder sig om, at de sociale typer som du og jeg og lillesøster har det med at gøre det, vi lærte dengang – vi deler s’gu!

Nu myrder de Hong Kong

Det er Tien An Men 2.0 – bare værre
De trækker folk ud af deres forsamlinger, de smider folk ud af deres butikker
De jævner livet med jorden for verdens mest hårdarbejdende handelsfolk
De deporterer de mest udtalte, de talende, de talriges talerør
De vil ikke rådne op i fængsler, det vil være alt for mild en straf
De vil finde måder til at høste organer – i en kultur der bruger ALT på dyret

De gjorde det ved bønderne i rismarkerne – den lange march, det store folkemord
De gjorde det ved munkene i de høje bjerge mod øst – det store kulturmord
De gjorde ved turmenerne i Shingyang – en provins blev til ét stort fængsel
De gjorde det ved dem på øen, hvis navn ikke må nævnes – de fejlede
De gjorde det ved dem i provinsen med den nye sygdom – de løj, så det drev
De gjorde det ved resten af verden – de løj, så det drev videre
De gjorde det ved organisationen, der sagde, at den organiserede verdens helbred
De gjorde det ved hjælp af korrupte politikere i landet på den anden side af vandet
De gjorde ved hjælp af telefonselskaber og netværk
De gjorde det ved bestikkelse af et fattigt kontinent fuld af rige ressourcer
De gjorde ved at opkøbe for penge tjent på stjålen viden

Gadens parlament

Gadens parlament er INTET parlament
Her føres ingen samtaler – fransk: parler, at tale
På gaden hersker kun gadens herskere
Herskere taler ikke med de beherskede

Jeg taler blandt talende og lyttende og svarende-igen
Jeg taler gerne med mennesker, der går ud på gaden i håb om at tale
Jeg taler gerne med mennesker i gule veste
Jeg taler med alle, der taler og lytter og taler igen.

De sendte et gadens ikke-talende parlament på gaden
Det var, da Cirkus Corona gik død i sværen grundet talebesvær
De ikke-talende, ikke-lyttende og ikke-samtalende tog over,
de råbende, skrigende, hylende, skrålende, maskeklædte horder,
der stikker fingrene i ørerne for at afhjælpe deres tale-allergi.

Var der derfor, vi skulle lære at gå med masker, der ikke virkede?
Var det grunden til masketræning, pottetræning og afstandstræning?
træning i forbud mod forsamling, ikke-tale-træning?

Wuhanisering

Et nyt ord har set dagens lys i nattens mørke
Et nyt ord om ny designer-normalitet
i en verden af gammelt lort

Wuhan-mennesket
Ikke at forveksle Pekingmanden, Neandertaleren eller Piltdownmennesket
– en joke så stor som søaben bare uden humor
men mere i familie med homo inhabilis, homo non-erectus eller homo stupidicus

Disclaimer
Vi taler ikke om det udmærkede menneske
der er så uheldig at være født og opvokset i en vis central provins
udset som prototype for det nye globale homo neonormalis

Hvad taler vi om?
Vi taler om stregkodemennesket, det brændemærkede, øremærkede menneske
app-mennesket, mennesket hvis celler er kogt i en femte generations mikroovn
homo behavouralis, homo digitalis, homo globalkabbalis, homo vaccinalis

Pottetræning
En nyfortolkning af teknikken med at aflære spædbørn at tisse på gulvet
Wuhanisering er pottetræning for voksne, så de sætter sig tilbage på potten
og råber moaaar, jeg er færdig, kom og tøøør mig!

Homo terrorficialis
Det forskræmte, socialdistancerede, maskeklædte, forsamlings-forsagende menneske
det selvcensurerende, statstilbedende MacDonald-menneske
der ikke kan løbe op i bjernene nogetsteds-nogensinde uden at være tracket og hacket

Homo accessibilis
Jeg har da ikke noget at skjule, jeg vil da være tilgængelig hele tiden
Jeg har da ikke noget mod at videregive alle persondata og hele mit privatliv
I må da gerne malke min konto, låne min identitet og optage min snorken om natten

Polio

Mor, jeg har hørt nede i skolen om noget, der hedder Polio, og som man fik børnelammelse af, men som man blev vaccineret imod, og som ikke findes længere.

Det er rigtigt, og både mor og far blev vaccineret med en calmette-vaccination, hvor vi spiste et stykke sukker med noget vådt og så fik vi et lille prik. Men det snakker vi om, når du bliver lidt større og forstår lidt mere.

Nå hvad så, du sagde for 20 år siden, at vi skulle snakke om det med Polio.

OK, det var dengang i 60’erne, og der var lige kommet en ny pesticid til landbruget på markedet, der havde frygtelige virkninger, for den var overhovedet ikke afprøvet. Det var i de glade kemi-dage, hvor man eksperimenterede med alt muligt og først blev klar over virkningerne bagefter. En masse børn fik disse lammelser, før man forbød pesticiden.

I de samme år begyndte man at vaccinere. Og så sagde man, at vaccinerne kurerede Polio’en, for den forsvandt jo. Det skyldtes bare ikke vaccinerne, men at man ikke brugte den farlige pesticid længere.

Javel, men hvad så med alle de andre pesticider og alle de andre vacciner på markedet? Lyver de også om dem?

Det snakker vi om, når du bliver lidt større og forstår lidt mere.

Pandemediemani

Der ankom, som du ved, en såkaldt pandemi. Måske man skulle kalde det en pandemediemani, for det var lissom kun i medierne, prognoserne og de statistiske computermodeller, at folk lå og døde på gaderne i 1000-tal. Man kunne godt sige, at det hele var en slags virtuel pandemi i et globalt computerspil designet via spilteori.

Med pandemediemanien ankom en række tiltag, der ellers kun var come il faut ifølge generaler med lakkasketter, skråremme, støvler og medlemskab af det rigtige politbureau eller den rigtige loge. Nu blev juntamedlemmernes og generalernes metoder pludselig tilgængelige og ganske stuerene for helt normale politikere og deres tekno-DJØF’okrat venner.

Som ved et trylleslag, et kunstgreb var verden ikke længere den samme.
Pandemanikerne behøvede lige pludselig ikke længere:

  • at lytte til kritiske, kompetente røster, for røster var nok for dem
  • at forholde sig til landets lov kaldet grundloven, hurtiglove var gode nok
  • at respektere civile rettigheder, for rethaveri var tilstrækkeligt
  • at spørge til folks meninger, for meninger kunne nu dekreteres

Pademanikerne fik nye værktøjer i kassen.
De kunne herefter med reneste samvittighed og yderste korrekthed:

  • sende sunde mennesker i sygekarantæne
  • forbyde folk at mødes i både offentlige og private rum
  • give folk symbolsk mundkurv på i form af usunde og ubrugelige mundbind
  • ødelægge folks virksomheder og muligheder for at udøve deres fag og erhverv

Havde der kunnet skaffes argumenter for mørklægningsgardiner, rationeringsmærker, jøde-armbind og erstatningskaffe, så ville de have gjort det.

Så ville pandemedierne have strøet digitale flyveblade ud med ‘Oprop’ til pandemos dernede om, at der nu forventedes ubetinget kollaboration med besættelsesmagten.

Det vil komme. Vi vil se invasionsstyrkernes frontkæmpere i uniform. Ikke kampuniformer som sådan men hvide kitler, ikke assault-rifler som sådan men kanyler, ikke kemisk krigsførelse som sådan, men vacciner og hånddesinfektion, ikke et svedent kvægbrændemærke på skulderen men et digitalt immunitetspas. Med podepinde vil de tage udtræk af din dna, der lagres på databaser, sendes til videnskabelige forsøgslaboratorier inden- og udenlands. I krigssituationer spørger man ikke krigens ofre om lov til at slå dem ihjel, det siger lissom sig selv.

Skandinaviske tilstande

Det starter med Tysklands tissemand, tappen der stikker op mellem Elben og Kielerkanalen kaldet Jylland med en stak øer klattet rundt mellem Kattegat og Østersøen, hvorfra beboerne betaler dyre domme for at køre over broer, der allerede er betalt adskillige gange, men som fortsætter med at være en gigantisk pengemaskine for det forvoksede statsapparat. Vi taler om landet med kreative storbanker, der har præsteret at renvaske 300 milliarder øvroer i Baltikum, og landet med stegt valgflæsk som forærer deres lukrative energiselskab til udenlandske finanssvindlere, fordi finansministeren fik penge ned i lommen.

Den seneste bro – og den bliver ikke den sidste – kører over til landet med plumrådne fisk på overtryksdåse, pølseretter og smørrebrødslagkager. Herfra breder herlighederne sig 2000 km nordover gennem et landskab af nedkørte elge, der raver brølende rundt i et ressourcefelt for tændskiksfabrikker – bruger man overhodet den slags længere? – et land, hvor rabiate feminister er i stand til at udskamme folk, der kalder en pige for en pige og en dren for en dreng, men hvor de ikke kan opklare mordet på en statsminister. Til gengæld kan de finde ud af at producere våben i stor stil, mens de kalder sig neutrale, så de kan sælge våben til begge krigsførende parter dernede i Udkantsverden.

Lige til venstre ankommer man til landet, der flyder i myseost og nordsøolie befolket af fodboldfanatiske folkedansere med skihuer, landet hvor en agurk koster 85 kroner, og hvor den uldklædte befolkning ikke har set meget afkask af alle de rare oliepenge, for det har deres regering sat i en lisså rar statsfond, hvor den er tabt for eftertid og evighed. Til gengæld har de en nobel kommitté, der deler fredspriser ud til krigsliderlige folkemordere, en statsminister, der fik en fin lakkasket som generalsekrætær for sin ‘håndtering’ af et massemord på en ø – hans søn hørte dem skrige, så han sejlede den anden vej – og en regering, som donerede deres ulandshjælp til The Clinton Foundation.
Vi betaler, I spiller.

Tillæg til Ordbog over Nysprog

Nysprog:
Når man får ord til at betyde noget andet eller simpelthen det stik modsatte.
Se også selveste Ordbog over nysprog.

Antifa

En netværksorganisation, der kalder sig selv for anti-fascister for med det samme ved hovedindgangen tage brodden af eventuelt nærgående spørgsmål om, hvorfor de taler som fascister, opfører sig som fascister, udøver vold som klassiske gadefascister og svinger rundt med et flag med fascistsymboler.

Antifa er vor tids sortklædte, maskeklædte svar på sortskjorter eller brunskjorter eller de bolsjevikkiske terrorgrupper i og efter revolutionen i Rusland.

Black Lives Matter

En efter eget udsagn anti-racistisk bevægelse, der ikke har bestilt andet end at skabe og forstærke racisme ved at insistere på, at sorte mennesker SKAL definere sig selv ud fra deres race og ikke som mennesker, samfundsborgere, mænd og kvinder, og at disse sorte SKAL gå rundt 24/7/365 og føle sig som ofre, krænkede og undertrykte. Hvis ikke de gør det, så er de ikke rigtige sorte undermennesker.

Black Lives Matter insisterer på, at sorte skal identificere sig selv som undermennesker og er derfor en dybt racistisk bevægelse med en racistisk designerideologi.

Social Justice Warrior

Social retfærdighed er et pseudonym for socialisme. Socialisme i den marxistiske form er et system til social og mental kontrol. Se Woke.

Der er tale om kuppet / hi-jacked vrede. Afsættet har som regel en vis substans, men via en særlig teknik, en særlig manual for social ingeniørkunst, bliver folks vrede og retfærdighedssans korrumperet og vendt mod dem selv.

Miljøbevidsthed blev til grøn fascisme, fredsbevægelse blev til voldsbevægelse, antifascisme blev til gadefascisme, anti-racisme blev til sort racisme, og tolerance af trans-kønslighed for en forsvindende lille del af befolkningen førte til, at kønsskiftede hybridvæsener med mandlig muskulatur nu har lov til at udkonkurrere kvindelige sportsudøvere.

Den sociale retfærdighedskrig antager for tiden bizarre og absurde former.

Woke

Ordet betyder vågen. Det antyder en bagvedliggende vækkelsesbevægelse, en puritansk, næsten indremissionsk bevægelse, hvor menigheden har set lyset og via streng menigheds-disciplin har underkastet sig den rette tugt og spægelse og dermed er blevet Guds sande soldater i kampen mod Satans regimente. De er simpelthen hellige krigere, jihadister, frontkæmpere, korstogs-kanonføde, og de har muligvis glemt, hvem deres ‘gud’ er.

At de hellige krigere langtfra er vågne kræver blot ganske få velrettede spørgsmål, der røber, at de ikke aner, hvem der har sendt dem i felten og hvorfor, og at de i stedet for at være vågne har sovet i timen – hele deres liv. Mens de blev buttfucked.

Demokrat

Et aktiv person i et styresystem, der hævder, at det er folket, der styrer eller som minimum folket, der vælger, hvem der styrer folket. Men hvem styrer dem, der styrer folket?

Mnjææ, men nu må du jo forstå, at demokrati er den mindst ringe styreform?

WHAT?! Det er jo allerede en indrømmelse!
For det første: hvorfor skal vi tage til takke med det mindst ringe?
For det andet: Var det ikke på tide at konstatere, at demokratiet er blevet til et teaterstykke. Titlen på stykket på americano er: The Big Pretender.
På dansk: Den Store Ladsomommer. Måske bare Det Store Hykleri.
Så igen: hvem styrer dem, der styrer folket?

Co-v-id

De har glemt at fortælle os, hvad det står for. Nåjo, cororonavirus … og hvor kommer D’et så fra. Jeg er sikker på, at COVI Consult er glade for, at de puttede et D i enden. Til gengæld er det mexikanske ølfirma ikke så glade for Uncool Corona, zakabona.

Måske står D’et for: detention, dumhed, dydssignalering, driftforstyrrelser, duknakket, division, drakonisk, diabolsk, dødskult, demoralisering, dæmoni, del-og-hersk, dominans og dårlig ledelse og mangel på dømmekraft.

Måske CovID står for: covered up identity.

Pædofili

Betyder jo kærlighed til børn. Behøver vi næsten at sige, at det er falsk varebetegnelse? Der er bare ikke et græsk-romersk ord for begær efter børn eller seksuelt misbrug af børn. Eller jo, der er der, det hedder pæderast. Måske vi bare skulle tage at bruge det igen.

Nåja, så har de arresteret Epsteins rufferske. Hvad skal vi lige mene om det?

Der blev fyret en ledende advokat i The Southern District of New York, der havde siddet og blokeret for, at Gislaine Maxwell blev arresteret. Skal vi tro på, at de er serøse denne gang? De stiller sig – også denne gang – op til pressemødet og opfordrer folk til at melde ind, hvis de selv er eller kender noget, der har været i kløerne på luderpimpen.

Så jeg tænker, at hvis jeg var en af de efterspurgte, ville jeg være temmelig tilbageholdende. FBI har mistet troværdighed pga deres korrupte ledelse. Desværre for deres hårdarbejdende agenter på gadeniveau, der gerne vil gøre et hæderligt stykke arbejde, men deres ledelse har fucket det op for dem. Vil de bare spotte ud, hvem der også ved noget og lukke munden på dem?

Dernæst tænker jeg, at madammen bør skynde sig at spytte ud med hele listen, som hun sidder inde med. Hun har ikke skjult sig for politiet, for de har hele tiden vidst, hvor hun var. Hun har skjult sig for de agenturer, som hendes far, hendes perverse boyfriend og hun selv har arbejdet for ved at sex-blackmaile betydningsfulde folk, og som var i stand til at tage livet af boyfriend’en i en celle i et sikkerhedsfængsel i NY, inden han kunne synge ud. De er på vej efter hende i dette øjeblik. Syng ud nu, Madam, og du slipper måske med livslangt fængsel og undgår en strangulering i din celle, mens personalet vender det andet øje til – og mens Mossad-gutterne gør deres beskidte arbejde.

Så hvem står blandt andre på hendes liste over ‘samarbejdspartnere’? 100-vis! Telefonerne er rødglødende i disse dage. På listen står uden tvivl en tidligere præsident og hans kone / tidligere præsidentkandidat. Måske står der mere end én tidligere præsident? Vi gider ikke nævne hele kødranden af korrupte pervs, wannabes, opportunister, medløbere fra BigBusiness, BigTech, Hollywood-pervs, CIA-pervs, FBI-pervs, Deep-State’ere – og hejsa en britisk prinsedreng minsandten, Dandy Andy. Ham vil de også gerne tale med i NY, siger de. Det får de kun lov til, hvis The Queeny finder det for godt at smide en luns for hyænerne for at redde familien, Vi glemmer aldrig Jimmy Saville og hendes anden prinsesøn, ham de kalder arvingen. Eller deres far, nazisten, eugenikeren.

Identitetspolitik

En særlig form for pseudopolitik, et substitut for egentlig politik.

Identitetspolitik psykologiseret og klicheefyldt ikke-samtale beregnet på svage og usikre mennesker, der ikke ved, hvem de selv er, hvor de kommer fra, og hvor de skal hen, og som i deres søgen efter noget, de kan fylde i deres vakuum bliver frivilligt-ufrivillige – de har ingen vilje – ofre for alle typer propaganda, der formår at ramme deres uformåen.

Identitetspolitik går ud på at blive noget andet end det, man kunne være, for de identitetssøgende har intet ståsted og egentlig selvrespekt. Hvem skal de respektere, når de ikke ved, hvem de selv er?

Identitetspolitik har mange ligheder med en kult på den måde, identitets-propagandister udsøger sig deres målgruppe og designer deres ‘vare’ på. De identitetssøgende bliver forbrugere af denne vare, der er pakket og markedsført til dem. I deres forbrug udfører de et kultisk ritual.

Identitetspolitik går sjældent ind for noget. Da det hele handler om identitet = at være noget andet end sig selv, handler det næsten altid tale om at være imod noget. Hadeobjekter og personer, der hades, virker mere identitetsskabende end kærlighed til noget, for had er langt bedre egnet til massemanipulation.

Identitetspolitik benytter sig gerne af offerrollen. I den identitetspolitiske marxistiske bevægelse Black Lives Matter er det et absolut krav til tilhængerne, at de konstant er krænkede, at de føler sig som forfulgte og undertrykte og ofre for racisme, og at de selv hader hvide mennesker. De får oven i købet at vide, at de som undertrykte sorte ikke er i stand til at være racister, for det er kun hvide, der kan det. Identitetspolitik fritager folk fra ansvar.

Identitetspolitik er aldrig skabt af de identitetssøgende men altid for dem. I identiteternes supermarked er der forskellige varer på hylderne. Identitetsforbrugerne på indkøb finder dog hurtigt ud af, at de forventes at vælge en bestemt vare, da en del af identitetskøbet består i at være identisk med andre med lignende form for identitetsløshed, så man både identificerer sig med hinanden og modellen for gruppeidentiteten. Det er bikubebevidsthed, myretuemyldren, hvepseboshvæsen, stærefloksstøjen, fiskestimestimlen.

Identitetspolitik er et satanisk nyord, satanisk = det modsatte af det, det udgiver sig for, værdier vendt på hovedet. Når man har opnået sin nye identitet, har man mistet sin egentlige identitet.

Cancel culture

Identitetsløse mennesker, der har opnået midlertidig pseudoforløsning via en tilkøbt identitet, har som største fornøjelse – for tiden – at aflyse andre, der ikke abonnerer på den samme identitet.

En sådan aflysning eller psyko-social udstødning kan bla. finde sted gennem de sociale medier. De anderledes bliver ostrakiseret, dæmoniseret, demonetariseret, deplatformeret, skyggebanlyst, gjort til spøgelser, censureret og sagsøgt/anklaget for noget, der lige er gjort til en forbrydelse vha. regler, der lige er opfundet til lejligheden.

Det seneste skud på stammen er som i en ny EU-lov opfundet til lejligheden, hvor man nu kan stilles til regnskab for, hvad andre bruger ens udsagn til. Det svarer til den danske påvirkningslov, hvor man kan blive holdt ansvarlig og straffes med op til 12 års fængsel, hvis man har udtalt noget, der kan tænkes at misbruges af en potentielt fjendtlig magt.

Hvad de cancel’ende kulturrevolutionære ikke har regnet på er, at de cancel’edes kor er i så kraftig vækst, at deres undergravende virksomhed undergraver dem selv.

De sender det hele

Har du ikke bemærket det? Det er i fuld gang.
De flipper ud i det ydre rum. 
Der er panik på piedestalen.
De sender det hele i hovedet på os i øjeblikket.

De sender pandemiske biovåben i omløb.
Bagefter sender de regningen til os.
Pas på bioterrorister, I er ikke immune for jeres egne våben.
I kan ikke lukke kæften på folk ved at kalde dem for mandagstrænere.

De sender gadefascister afsted, de nye sorte brunskjorter.
Pas på brunskjorter, husk de Lange Knives Nat – turen kommer også til jer.
Onkel Joe kaldte jer for nyttige idioter. Han havde for vane at aflive folk som jer.

De sender anti-racistiske racister på gaden.
Pas på racister, der påstår, at ALT nu er racisme.
Dem, I kalder jeres egne, vender sig imod jer, for de forstår, at de altid har betalt prisen.

De sender atter striber på himlen efter os.
Pas på vejrterrorister, det er ved at komme på mode at starte seriøse sagsanlæg.
Vi taler ikke om småpenge her. 

De sender vacciner efter os.
Pas på giftblandere. I har lige tabt en stor sag, hvor det er fastslået, at I er uvederhæftige.
Kun de mest duknakkede vil sidde det overhørigt. Er I klar til et par millioner sagsanlæg?

De sender disinformation, løgn og falske nyheder efter os.
Pas på mediesvindlere, jeres medarbejdere kunne blive arbejdsløse lige om lidt.
I har satset lidt for hårdt på, at I ikke blev grebet med bukserne nede og fingrene i kagedåsen.

De sender sociale medielpulere efter os.
Pas på Zuckerboys og andre blegflove dengsedrenge.
Der bliver blæst i fløjterne for tiden, I kunne selv risikere en social udstødning.
Censurér censorerne, giv dem en smagsprøve af deres egen medicin.

De sender kinamændene og deres sundhedsorganisation efter os.
De troede, at de kunne stjæle sig til viden og bestikke sig til lydighed. 
De har snart ikke flere venner tilbage i den ulydige verden, mindst af alle deres egne kinamænd.

De sender Gates of Hell efter os.
Åh nej, tænker man, endnu en blegflov dengseduksedreng og et hunmonster af en kone!
Pas på Kill Bill, de kender dig derude i udkantsverden. De ser, at du har blod fra millioner på hænderne. De ved, at du regner dem som menneskeligt affald, der skal ‘reduceres’

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *