Historie,  Kultur,  Økonomi

Bombet tilbage til middelalderen

Egentlig hedder det i folkemunde at blive bombet tilbage til stenalderen, men for samlere-jægere-fiskere var feudalismen ikke opfundet. Alligevel kan vi bruge begge udtryk med rette, for samtidigt med den koroporatistiske geninførelse af feudalismen – Build Back Better, den 4. Industrielle Revolution, det Globale Reset, eller hvad globalisterne for tiden og til lejligheden kalder deres mørke megaprojekt – så udsættes menneskeheden også for en designer-kultificering, en kunstig neo-tribalisering. Det kalder de for Den Globale Landsby eller Identitetspolitik. De ser menneskeheden som primitive stammer, der dyrker deres harmløse og fjollede guder og meningsløse ritualer på hver deres isolerede ø (isola på italiensk er ø), i hver deres dal og i hver deres urbane hood – men samtidigt ser de os som slaver i den samme megafabrik der afsynger de samme salmer i den samme toneart. Når de bruger floskler som diversitet, mener de, at befolkningerne ikke kan blive enige om en skid. Når de bruger flosklen konsensus, betyder det, at alle de uenige stakler har fået at vide, hvad de skal være enige om, at de skal være uenige om.

Er det ikke som om, vi har fået nok af absurditeterne?

Tillad mig at komme med et forsøg på en forudsigelse. Jeg læser det i de spredte tegn, jeg hører det på vandrørerne, jeg mærker det på mit vand. Jeg er endnu forsigtig, for det kan være ønsketænkning. Du kender det sikkert: Det er nemmere at mærke uvejrets ankomst end dets opklaring. Vi aner en forstyrrelse i det fjerne, mens vi stadig befinder os i den rolige men trykkende lummerhed. Når vi er midt i uvejret, larmer og rusker det så meget, at vi ikke kan mærke andet. Vi skal se en blå stribe i horisonten, før vi tror på det. 

Jeg synes faktisk, vi nærmer os, eller måske er det snarere spredte klatter af opklaring, jeg kan fornemme. Noget ER under opsejling. Uvejrsmestrene har overspillet deres kort denne gang, og deres mørkemageri er blotlagt. De havde ikke tid længere til at vente og var nødt til at rykke. Hermed blev det pludseligt lidt for tydeligt, at der blev bagt rævekager. Folk begynder at lægge 2+2 sammen, for sagde de ikke også det sidste gang …? Og hvad er det egentlig, vi bliver budt?

Credo
Jeg tror på menneskets ukuelighed. Mennesket lader sig kun byde SÅ meget, før det svarer igen.

Hvorfor har vi ikke svaret igen for længst? Fordi vi er blevet til kogt frø. De har skruet så langsomt op for gassen, så vi bliver kogt langsomt. En frø, der smides ned i spilkogende vand, mærker det omgående og er i stand til med en refleks-spasme at springe ud af gryden. 

Mennesker er som frøer. Og dog er vi ikke som frøer. Langt hen ad vejen fatter vi ikke et kvæk, men når først 10-øren falder, – milliennier vil ikke vide, hvad der tales om, for 10-øren forsvandt i 1989 – så kan det gå meget stærkt. 

Feudalisme 1.0

Lad os lige huske at definere det. Det var et styresystem, der havde rod i det sene Romerske Imperium, og som blev sat i system af administratorerne under Konstantin den Store. Det er værd at bemærke, at det skete simultant med, at kristendommen blev til den officielle statsreligion, og den katolske kirke indtager sin rolle som den åndelige statsmagt. Her etableres grebet om kroppen (corpus): landet, jorden, arbejdslivet, handelslivet, økonomien samtidigt med grebet om sjælen. Det totale styresystem har brug for begge greb, og sidenhen har kongemagt og kirkemagt delt territoriet blandt sig. Nogle gange i skøn forening, andre gange i rivaliseret strid, mest af alt i rivalisering med aftaler under bordet. 

Det var Konstantins styresystem, der blev til styreformen efter romerrigets fald. Faldet var betinget af indre råddenskab, korruption og dekadence, hvilket banede vejen for et væld af ydre fjender på hest og til fods, der tog tilbage, hvad riget havde plyndret. Hybris og Nemesis. Feudalismen består i en hierarkisk fordeling af magt ovenfra-og-ned via en næsten militant rangorden af herremandsskab. Vi kender mest de germanske betegnelser: kejser, konge, hertug, greve, baron. Nederst befinder sig, hvad der i romerstaten ville være slaver blot meget værre og mere omfattende, for antallet af slaver var begrænset, hvorimod samtlige bønder (storbønder ER herremænd) i de middelalderlige agrarsamfund ikke var frie længere. 

Eksempelvis var bønderne i England før den normanniske invasion (1066) frie bønder eller borgere. En borg var en befæstning, der inkluderede dem. Den frankiske borg ekskluderer dem og er udelukkende for borgherren, hans familie og hans nærmeste håndlangere. Borgen bliver billedet på feudalisme. Skatteinddragelse er herremandens finansiering af sin egen opulente livsstil og en hær til at føre krig mod andre herremænd, hvis livsstil og velstand han misunder og begærer. Misundelsens Imperium er lig med det feudale projekt. Interessant er det, så tit vor tids borgherrer belærer os ved at bruge udtryk som bæredygtig. DE har levet over evne og raget til sig, og nu mener de så, at VI skal skamme os på DERES vegne og betale for DERES eventyr! Husk finanskrisen i 2009, hvor skatteborgerne via den korrupte regering gav storbankerne bail-out med milliarder af skattekroner som belønning for deres uansvarlige finanseventyr, for det var vel nok søøønd for dem (offerrolle), eller også var det: Hvis vi går ned, så går I alle ned med os, ja I gør! (blackmail, en pistol for panden). De feje politikere lod sig true og vendte truslen mod befolkningen.

Politikerne blev til baronerne, de næstnederste i den feudale hakkeorden.
Medierne blev til trompetblæserne og markedsudråberne.

Feudalisme 2.0

Systemet fortsatte også her til lands, og indførelsen af Stavnsbåndet i 1733 var i virkeligheden en tilbagevenden til den oprindelige tanke i feudalismen. I romerstaten kunne håndværkere aldrig overskride deres fag og ansættelse (skomager bliv ved din læst), og her til lands havde bønderne ikke længere ikke lov til at flytte fra godset men var tvunget til at arbejde for herremanden, far som sønner, kone som pige. De var fæstede, dette var fullblown slaveri. Stavnsbåndet blev ophævet ved landboreformerne mellem 1788 og 1800.

Overgangen er altså kun ca. 200 år gammel, hvilket ikke er ret lang tid siden. Før den tid var det tilladt herremændene at tugte deres livegne med træhest, halsjern og hundehjul! Altså middelalderlige torturinstrumenter fra tiden med Den Spanske Inkvisition, kætterforfølgelser og heksejagter. Mennesker var ejendom, livegne. De var fæstede = fastlåste, fængslede.

De fæstede, de pælestukne

Det gik kun ca. 50 år, et ganske kort åndehul efter stavnsbåndets ophævelse, før industrialismen igangsættes med oprindelse i England. Den ankommer senere og ikke i samme omfang i Danmark, men efterhånden overgik Danmark fra et landbrugssamfund til et industrisamfund. Selv landbruget blev industrialiseret, mekaniseret og kemificeret, og fødevareproduktion var ikke længere et traditionelt håndværk men en industriel samlebåndsproces. Kvaliteten og næringsindholdet af produkterne dalede støt i takt med industrialiseringen, hvor kun pris og volumen tæller. 

Feudalisme 3.0

Herefter endnu et åndehul mens de høje herrer lægger an til endnu et anslag. De har aldrig opgivet tanken om deres tabte slaveimperium. Den russiske og kinesiske slavestat var statsfeudalisme 3.0 under herremænd, der udgav sig for det modsatte. Det var det store bedrag i det 20 århundrede. Kommunisme var misundelse sat i system. Og hvilket system!? Det startende i Rusland men var tænkt globalt – International-socialismen, arbejdere i ALLE lande … var en helt ny måde at tænke slavestat på, hvor slaverne via ideologisk hjernevask og massiv propaganda blev forledt til at slavegøre sig selv, at tiljuble deres slaveri. 

Helt ny var tanken dog ikke. Kommunisterne skabte en statskult, en designerreligion. 

Se: Det kommunistiske manifest

Derfor var det vigtigt for Marx-Engels og Lenin-Trotsky af aflive den ortodokse kirke, for det var blandt andet kirkens åndelige forbindelse til folkesjælen, som forhindrede dem i deres folkemord. I stedet placerede de en pseudoreligion eller en satanisk omvending af kirken.
Note: Vidste du at Karl Marx også var digter? Han skrev digte som hyldest til Satan.

Feudalisme 4.0 – here we go

I Kina gør man skiftet indenfor samme styresystem. I Europa og USA og andetsteds gør vi skiftet fra demokrati til neo-feudalisme. Vi har sprunget version 3 over og er morfet gennem forskellige hybridstadier, hvor den egentlige demokratiske eller republikanske tanke er blevet mere og mere udhulet i takt med institutionernes korrumpering. 

Eksempel. Det er interessant – og sørgeligt – at konstatere, at det danske landbrug i dag igen er koncentreret hos de ganske få. De danske godsejere ejer i dag 80% af dansk landbrugsjord. Hvis man træder et skridt tilbage og ser efter, så ligner det mere og mere tilstanden i 15-1700-tallet. De kalder det fremskridt, men det er tilbageskridt, degeneration. Hvordan kunne det finde sted? Bl.a via EU-støtte kombineret med politiske beslutninger, der langsomt men sikkert har gjort det urentabelt og reelt umuligt at drive små landbrug. Landbrugsmafiaen, Axelborg-lobbyisterne har taget kvælertag på politikerne, så kun stordrift, storbrug og stormænd/herremænd kan få det til at løbe rundt. Deres venner fra BigAgro nede i Bruxelles har gjort det muligt for dem at opkøbe alle de urentable småbrug, og en simpel lineær prognose forudsiger, at der indenfor overskuelig fremtid vil være 5-10 landbrug tilbage i Danmark. Store internationale kapitalfonde er nu også langt inde på banen, så halvdelen af disse gigant-landbrug vil ikke længere være danske. Dette er globalisme, dette er den globale feudalstat, der vil få klassisk feudalisme til at blegne. Overførslen af ALT fra små uafhængige virksomheder til store globalistiske koroprationer er selve systemet. 

På Axelborg kan du se ned i dybet

Bønderne resignerede og sagde til hinanden: Jamen sådan er udviklingen, det kan vi ikke gøre noget ved. Så de begyndte at udpine jorden med gift og købte sig forgældet-fattige i tungt maskineri. Deres traditionelle måde at føre et familiebrug videre blev ødelagt af Statens arvelovgivning. Er det ikke interessant, at disse love findes første gang i Det Kommunistiske Manifest? Hvordan har den sneget sig ind? Husk, at socialdemokratiet i sin begyndelse var socialisme = kommunisme. De danske landbrugsparti Venstre startede som bøndernes parti, hvor de konservative var godsejernes. Men hvordan gik det siden? Venstre blev landbrugsmafiaens parti, og deres venner venner var EU-kommisionen, den ikke-folkevalgte rigmandsklub, det skjulte post-demokrati.

Husk: 
Et system er, hvad det gør! 
Glem flommefede floskler om, hvad de siger, at systemet er tiltænkt.

Landbruget er kun én gren af projektet. ALT er tænkt under samme hat. Centralisering og koncentration af alle midler i de ganske fås hænder er kerneprojektet. Det har det været siden Konstantin den Store og før, men det er først med nutidens teknologi, at det er blevet muligt på en så gennemgribende totalitær måde. Deraf navnet teknokrati.

Hver gang globalisterne arrangerer en storkrise, ser vi denne umådelige overførsel af midler. Klassiske kriser i det 20. århundrede var verdenskrigene (som de selv havde igangsat), revolutionerne (som de selv havde arrangeret), med en indskudt Finanskrise 1.0 kaldet Wall Street-krakket og den Store Depression (som de selv var skyld i – og vi har tidligere formand for Federal Reserve, Ben Bernankes eget ord for det). Den Kolde Krig var deres scenarie, Korea- og Vietnamkrigen var deres værk. Oliekrisen startende i 1973 var deres kreation. 9/11 er et kapitel for sig, men kun globalist-eftersnakkere tror, at det var en støvet mullah i en klippehule i Afghanistan, der trykkede på den knap. Alle USA’s aggressionskrige efterfølgende var US Deep States værk. Vi så det tydeligt under Finanskrisen i 2008-09, og vi ser det helt tydeligt igen under Coronakrisen. Globalisterne vil hævde – og har gjort det i begge tilfælde – at det er helt tilfældigt, det er de ustyrlige markedskræfters skyld (som de selv styrer) eller den ustyrlige biologis skyld (som de selv har finansieret og fremstillet i laboratorier). De vil også hævde, at det er koprutternes klimaskyld, som DU skal betale grønne globale afgifter til. DU skal føle dig skyldig for et helt århundredes milljøsvineri, som DE har bedrevet.

Definér globalisme

Et netværk af særinteresser, der opererer på tværs og på trods af regeringer, national lovgivning og international lovgivning. Et schweizisk analysefirma har kortlagt de multinationale kartellers/syndikaters ejerskab til lidt over 100. Eksempelvis er de globale medier i hænderne på blot et par håndfulde ejere, der alle tilhører netværket. Deres bidrag til verdenssamfundet er minimalt i forhold til deres udbytte, da de er i stand til at benytte den gennemhullede lovgivning til at unddrage sig beskatning og operere via skyggeagtige konstruktioner og overførelser af midler til off-shore protektorater indenfor nær fremtid off-planet depositorier. De er urørlige via deres størrelse, da de har et større budget end de nationale budgetter. De har ubegrænsede midler til at bestikke beslutningstagere, deres institutioner og tænketanke er eksklusive og over-ruler alle parlamentariske beslutninger, hvis de går på tværs af deres interesser. 

Det kan siges kortere og mere bastant: globalisme er et mafia-netværk
It’s an offer, you can’t refuse.

Andre betegnelser for fænomenet beskriver andre sider af det Store Dyr i Åbenbaringen.

  • Fascisme beskriver sammensmeltningen af stat og privatinteresser, således at Staten ikke længere er et værn mod disse interessers frie adgang til udbytning.
  • Neo-feudalisme beskriver genindførelse af centraliseret herremandsvælde, livegenskab = funktionelt slaveri og tabet af uafhængig småvirksomhed.
  • Post-demokrati beskriver sammenbrudet for folkestyret og den i forvejen udhulede folkelige indflydelse på alt, der vedrører folkets ve og vel.
  • Teknokrati beskriver kontrolapparatets erstatningen af simple menneskelige hensyn med algoritmiske-matematiske-maskinelt-rationelle udregninger defineret af systemet.

Refeudalisering betyder det endegyldige tab af civile rettigheder. Den nye normale borger har ingen rettigheder. Grundloven, skabt af vore forfædre og -mødre er sat ud af kraft. Vi lever nu under permanent undtagelsestilstand, hvor magthaverne kan gøre hvad som helst mod borgerne under påberåbelse af denne permanente undtagelse. De er med andre ord moralsk undtaget for deres handlinger, de nyder nu det samme stjålne privilegium som de store finansvirksomheder og storbanker under Finanskrisen: Too Big to fail, too Big to jail. De kan myrde deres egen befolkning og sige, at de gør det for befolkningens egen skyld. I Danmark behøver vi ikke at tænke længere end de fire fascist-love: 

  • Den lammede offentlighedslov, der skulle sørge for, at Thorning-Schmidt og Finans-Bjarne ikke blev stillet til regnskab for DONG-Energy-skandalen, for borgerne kunne nu ikke længere få indsigt i politiske beslutninger, mens de træffes. Når de er truffet, kan de så få lov til at konstatere, at det er for sent. Et skoleeksempel på post-demokrati.
  • Terrorloven, der var helt unødvendig, for alle love mod terror fandtes i forvejen, så hvad skulle den til for? Den skulle rykke grænserne for, hvem Staten må overvåge og hvordan. Den skulle over-rule rettigheder for borgerne.
  • Påvirkningsloven, der giver Staten mulighed for at fængsle en borger i op til 12 år, hvis det skønnes, at vedkommende har udtalt sig på en måde, der kunne tænkes at gavne et fjendtligt land.
  • Pandemiloven, der igen er helt overflødig, da alle love allerede er på plads. Så hvad skal den til for? Det ved vi, når vi løfter blikker og ser, hvordan tilsvarende love i Australien, New Zealand, England og Canada bliver misbrugt til at fængsle hele bysamfund og befolkninger og gå fullblown totalitærstat.

Husk igen, hvad fascisme er for en størrelse. Når Stat og privatinteresser er smeltet sammen og borgeren ikke længere har beskyttelse, er det, som Mussolini sagde: Der er intet over Staten. Staten er Gud.

En syg logik

Den globalistiske logik – udover at den er gennemført syg og satanisk – har regnet den ud. I stedet for at hyre en invasionshær til at vælte indover landegrænserne – det gør de så også, det hedder NATO, ISIS, FN-hære, o.a. – så tænker de som følger: Hvorfor få blod på hænderne og tage sig dårligt ud i verdensopinionen, hvis vi kan få staterne og deres regeringer til selv at gøre det? De har redefineret krig til flydende krig, 4. generations krigsførelse (4GW), krig med kulturen selv som masseødelæggelsesvåben. NATO må ifølge Atlantpagten ikke bruges mod medlemslandenes befolkninger, derfor fører de angrebskrige i udkantsverden. Glem alt om forsvarspagt. Men hvis globalisterne kan få et militariseret politi i landene til at gøre det beskidte arbejde på deres vegne indenfor landegrænserne, så kan de sige, at det ikke kommer fra dem. 

Hvis det ikke er effektivt nok, kan de bede FN om at gøre det samme. Det er derfor, en FN-styrke altid vil være soldater fra et andet område, der bliver sat ind, for så skal de ikke konfrontere deres egen befolkning. Vi ser lige nu i de mange-mange demonstrationer – som medierne har fået besked om ikke at rapportere – inkluderende millioner af borgere i mange lande og byer, hvordan politiets position er ambivalent, og at der er dele, der stiller sig på befolkningens side. I USA det samme. En hel division af US Marine har nægtet at lade sig tvangsvaccinere. Hele distrikter og endog delstater praktiserer lignende civil ulydighed mod fascistregimet i Washington DC. 

Den daværende græske finansminister, der stod for opposition mod EU’s og Goldman Sachs’ finansangreb mod græsk nationaløkonomi ifbm. Finanskrisen 2008-09, Yannis Varoufakis, professor i økonomi, bruger ordet techno-feudalisme om den måde økonomien er på i dag. Det er slut med kapitalisme som sådan, for algoritmisk manipulation kan med et tryk på en knap tilsidesætte kapitalistiske grundmekanismer. En hel nationaløkonomi kan natten over flip-floppe med 20%, som det skete 12. august 2020 kl. 09:00 om morgenen. Altså på ét år – kom det frem den dag. Det var aldrig sket før. 9 minutter senere går det op med 3% på Børsen i London. Det kan ikke forklares indenfor kapitalistisk logik. 

Feudalisme > kapitalisme > feudalisme igen

Siden 2008-09 er kapitalismen blevet holdt kunstigt i live med tilskud fra centralbankerne. Kapitalisme kræver profit, ellers kører det ikke. Marxisterne kalder det kapital-akkumulation – de ‘glemte’ så at fortælle, at der var noget, der hed centralbanker, og hvad deres rolle egentlig var, hvilket skyldes, at Marx fik beskidte penge i lommen fra Rothschild-dynastiet. Men det er en længere historie. Læs: Den russiske revolution og Det Kommunistiske Manifest

Under feudalisme er det ikke længere profit – at det skal kunne betale sig – der styrer. Der er ikke noget marked! Under klassisk feudalisme var der en masse bønder, der dyrkede deres afgrøde, hvorefter feudalherren kom og konfiskerede halvdelen. Det var jo hans jord, de boede på, sagde feudalherren, derfor måtte det, der kom op af den, tilhøre ham. Den eneste grund til, at bønderne fik halvdelen, var for, at de kunne blive ved med at hive ting op af jorden. Eller at de stadig var i live, når han skulle bruge soldater til at konfiskere det, der kom op af naboens jord – eller for at forhindre naboen, der var lige så syg i hovedet, at konfiskere det, der kom op af hans jord. Behøver vi at sige, at hans jord aldrig var hans jord, for jorden tilhører de folk + de levende væsener, der bebor den? Men feudalisme blev holdt ved lige ved sværdets magt, og den der beherskede sværdet kunne ikke modsiges.

Vi er nødt til at stille os selv det spørgsmål, om der overhovedet var noget forskel mellem den bolsjevikiske version af socialisme og feudalisme? Var kommunisme ikke bare stats-feudalisme? Feudalherren kunne konfiskere alt det, som han fandt for godt. Var det ikke det, som kommunisterne gjorde? Deres flommefede ideologiske floskler hævdede, at det så sandelig ikke var det, de gjorde – men hvorfor gjorde de det så? De kaldte det bare noget andet, de bedrev ordmagi.

Hvordan kan vi se, at feudalismen er vendt tilbage? 

Markedet er blevet erstattet af platforme. Google, Facebook, Amazon u-name-it. 
Når man går ind i en af disse platforme for at gøre business, er det som at gå ind i en by og konstatere, at ALLE bygninger i byen tilhører én person. Kun én person. Hvis din business huer denne éne person, kan du fortsætte. Hvis ikke, må du forsvinde. Det er ikke et marked. Hvis den éne person, denne gud-i-maskinen ønsker, at du skal se noget i det digitale rum, så får du lov til at se det. Ellers bestemmer hans algoritme, at du aldrig ser det. Eller at andre aldrig ser dig. Platformens gud er den nye herremand.

Dette er ikke et marked, hvor folk handler og udveksler deres produkter. Dette er en feudal indhegning, et fæstedømme (eng. fiefdom). Fæstebønder – de fastlåste – bestemte ikke, hvordan indhegningen, slavefængslet så ud. Det var der én person, der gjorde. Platformen Google er et digitalt fæstedømme. 

Hør Varoufakis’ fremlæggelse her, for han er ikke økonomiprofessor for ingenting:

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *