Filosofi,  Historie,  Religion

Den 8. sfære

Begrebet er skabt af den engelske teosof Alfred Percey Sinnett og videreudviklet af filosoffen Rudolf Steiner – eller hvilken titel man har lyst til at give til denne blandt filosoffer marginaliserede skikkelse og multitalent. De kunne ikke fordøje Steiner, for han spillede ikke efter reglerne. Begrebet den 8. sfære blev introduceret i to foredrag, Steiner gav i 1915 under titlen Den okkulte bevægelse i det 18. århundrede og dens relation til moderne kultur. 

I listen over sfærer bliver man klar over, at der på ingen måde er tale om almindelig astronomi:

 • Saturn
 • Solen
 • Månen
 • Jorden
 • Jupiter
 • Venus
 • Vulcan

og

 • Den ottende sfære

I astronomien mangler Merkur, Uranus og Pluto, og hvad er Vulcan for en størrelse?

Der er i stedet tale om evolutionære stadier i menneskets udvikling.

Steiner er ikke nem at forstå. Alting bliver meget indviklet. Den 8. sfære er noget, der er blevet tilovers fra det, han kalder den gamle måne. Det antyder noget arkaisk og regressivt. Dernæst siger han, at sfæren ikke har en fysisk fremtræden og ikke befinder sig udenfor Jorden. Den findes indkapslet i Jorden, og har at gøre med, at Ahriman og Lucifer har bundet Jorden i en kunstig tilstand.

 Allerede her er du, der ikke er blot begynderagtigt indforstået med Steiners filosofi og terminologi hægtet af. Men hæng lige ved.

Den 8. sfære er altså noget, der har lagret sig i Jordens sfære og som holder os tilbage som menneskehed. Ahriman er det mefistofeliske princip (Goethe), modsigeren eller Satan, som Steiner lånte fra den ariske eller iranske urreligion, Zoroaster og Avesta, de iranske visdomsbøger. Han siger selv, at han downloadede det fra de akashiske optegnelser (universets store database), hvilket muligvis er rigtigt, men mon ikke manden også har studeret et par bøger? 

Kort beskrevet er Ahriman vores tendens til at blive fanget i ydre bedrag. All that glissens is not gold, som pseudonymet Shakespeare skrev i en berømt sonette. Lucifer er vores tendens til at blive opslugt af indre bedrag og hallucinationer. Ahriman er videnskabens faldgrube, Lucifer er mystikkens sidespor. Mennesket svinger fra den ene ekstremitet til den anden, indtil det lærer at skabe balance. Grækerne kaldte denne balance for Den Gyldne Middelvej, Buddha lærte sine disciple at undgå ekstremer, daoisterne kaldte det for Dao. 

Lucifer inkarnede på Jorden ifølge Steiner for 5.000 år siden. Efter sigende i Kina. Det svarer også tidsmæssigt til historikken for den jødiske gud Yahweh. Noget kunne tyde på, at der på det tidspunkt blev byttet rundt på Gud og Satan, så Yahweh blev til Gud, og Gud blev til en dæmon eller en falden engel. Det er sådan, Yahweh senere beskrives i jødedom light alias kristendom. Man kan ikke undgå at bemærke, når man læser det Gamle Testamente, at Yahweh’s psykologiske profil er meget tæt på det, vi forstår ved en psykopat (jf Joseph P. Farrel og Thomas de Hart: Yahweh, the Two Faced God). Noget andet kunne tyde på, at visse hemmelige selskaber bevarede det dualistiske koncept om Gud i den form, det havde før ombytningen. 

Hos Steiner finder vi ikke et lighedstegn mellem Satan/Djævelen og Lucifer. Lucifer er lysbringeren. I kristne Maria-hymner beskrives og besynges den hellige jomfru som Lux Lucifer Oriens. Der synges i pietistisk kirkepoesi om O, Jesus Morgenstjerne. Så hvad er det? Det er intet andet end reminiscenser af gudindekulten, for morgenstjernen er Venus, den lille sol. Stå op en tidlig morgen før solopgang og se i retning af det sted, hvor solen er i færd med at stå op. Her ses der på en ikke-overskyet morgen en klar stjerne, der ikke er en stjerne men en planet: Venus. Venus hed Afrodite i Grækenland, Astarte i Fønikien, Ishtar i Babylon, Isis i Egypten. I kristendommen blev hun til Himlens Dronning. Skulle du vove dig indenfor i operaen og høre Mozarts opera Tryllefløjten, så vil du se en teaterfremstilling af frimurernes indvielsesritual, hvor Himlens Dronning i skræmmende skrigeri som en anden Galadriel, en blanding mellem Afriodite og Medusa, deltager i indvielsen af fløjtespilleren. De østrigske frimurere var efter sigende ikke glade for, at den musikalske idiot røbede deres hemmeligheder … så han døde ung.

Lucifer er måske i det steinerske koncept det samme som hedenskab. Lysbringeren var den oplysningskultur, der fandtes i antikken og præantikken, og som kristendommen bekæmpede. Det var den gamle verdens videnskab. Før Paulus’ kristendom var der urkristendom, hvilket var nazaræerne (Jesus var nazaræer, den 4. sekt i jødedommen), essenerne, kopterne, gnostikerne + alle de mange vidsdomsskoler og mysteriekulte, der befolkede antikkens verden. Romerne, de første fascister, korporatiserede religionen og skabte en ny statskult, der med Konstantin den Store blev til kristendom og den katolske kirke. 

Ahriman træder ind i verden for alvor i vor tid. 
Kan vi få øje på Ahriman i dag? 
Befinder vi os midt i den 8. sfære?

Ifølge Steiner er det videnskabens bedrag. Men det er ikke præcist nok, for hvilken videnskab taler vi om? Vi taler om det samme, som en anden stor visionær skikkelse, René Guenon kaldte for kvantitetens herredømme. Vi taler om en videnskab og et verdenssyn, hvor alt måleligt og vejeligt i fysisk forstand er eksisterende og alt andet (kvalitativt) er dømt ude. Hvis du ikke kan tygge og bide i det og komme det på reagensglas, og hvis det ikke har været i fjernsynet mellem kl. 18-22, så findes det simpelthen ikke. Det er det materialistiske, relativistiske univers, som opstod i Oplysningstiden. Det er den nye religion efter religionen. Det er rationalismen, positivismen, nominalismen – og nihilismen. Det er skepticisme, ateisme og modernisme. Det er en videnskab og fysik, hvor bevidsthed simpelthen ikke findes (the big problem of science). Alle disse isme-ord beskriver det, som Steiner kaldte for det ahrimanske indflydelsesfelt.

Den 8. sfære er det store bedrag, den store illusion, den store forførelse. 

 • Det er en verden af Google, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram når de er værst
 • Det er hver mand-kvinde-dreng-og-pige sin mobil-dildo
 • Det er Prison Planet Earth, no escape, vaccines coming
 • Det er globalistisk kontrol med alle mennesker helt ned til DNA-niveau
 • Det er satanisk ideologi, der vender alle værdier på hovedet
 • Det er en forfalsket mediekultur med systemisk løgn og propaganda
 • Det er false-flag-operationer, hvor folk og fæ løber i folden til slagtning
 • Det er Hollywood, perversioner, amoral og nedbrydelse af samfund og civilisation
 • Det er systemisk korruption, mafiastyre og globalfascisme
 • Det er evindelige krige, folkemord, del-og-hersk
 • Det er et globalt bankvæsen, hvis hovedsag er forgældelsens slavelænker
 • Det er globalt teknokrati, hvor hele mennesket er kvantiserbart og manipulerbart
 • Det er det nye normale, hvor vi underkaster os med med mundkurv og meningsmåling

Men filosoffen Steiner er ikke dystopiker. Han dumpede en flaskepost til eftertiden. Han så dengang for 100 år siden, at der var et hul i den 8. sfære, en håbets og mulighedernes tidslomme. Han så også, at tidslommen blev lukket mellem 1910-14, hvor helvede brød løs med revolutioner, verdenskrige, imperiers/kejserdømmers fald og afsporing af videnskulturen. 

Men han profeterede med sit klarsyn, at der 100 år senere ville komme en ny tidslomme, en ny åbning for menneskeheden. Det er lige nu! Hvis det lykkes menneskeheden at gribe chancen, dagen og muligheden, så vil vi være i stand til at rykke os fri fra den 8. sfære. Hvis ikke … ja så er løbet kørt for ever! Tidslommen er på ca. 25 år startende i 2012.

Der er næsten gået 10 år, og uret tikker. 
Der er sket meget, men der mangler endnu mere.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *