Essay,  Filosofi,  Kultur

Leg kan ikke læres, leg kan aflæres

Hvad er leg? 
Leg er menneskets naturlige måde at lære og at skabe på.
Modificering af overskriften: LEG KAN LÆRE 

Er det menneskeligt at lege? 
Det er først og fremmest naturligt, dernæst menneskeligt.
Hele naturen leger. Prøv at lege med et dyr, og du ved det.  

Er det ikke spild af tid at lege? 
Naturen spilder aldrig tiden. 
Der findes kun det dynamiske øjeblik, som vi kalder momentum.

Hvad så, når legen ikke er god længere? 
Du siger det selv. Der er opstået et element af tvang og ufrivillighed.
Du kan godt selv høre det: Leg for helvede, eller jeg skyder hovedet af dig!  

Er leg ikke uproduktiv? 
Leg er præproduktiv og reproduktiv, før og efter. 
Al produktion i hallen bygger på, at nogen har leget hjemme i garagen.  

Er leg ikke det samme som barnagtig pjat? 
Du glemmer at betragte barnet. Det leger ofte i dyb alvor og altid uden ironi. 
Et barn pjatter ikke med sig egen leg. Dets latter er frigivelsen af glæde i succes.

Hvorfor leger vi?
Det gør vi, fordi vi ikke kan lade være, med mindre nogen eller noget stopper os.
Det gør vi, fordi vi fra fødslen af er naturlige og dermed skabende væsener.

Hvorfor holder vi så op med at lege? 
Det gør vi, fordi nogen ikke så menneskets natur som værende i deres interesse.
Det gør vi på trods af, at leg kun trives i frihed, og frihed kun opstår ved leg.

Hvad sker der med os, når holder op med at lege? 
Når vi ikke længere er i stand til at lege, dør vi langsomt. 
Når bevægelsen stopper og vi stagnerer, bliver vi til klumper af is.

Kan vi helt glemme at lege? 
En hollænder siger ikke: Jeg kan ikke huske det. Han siger: Jeg ved det ikke mere.
Man kan ikke glemme noget man aldrig har vidst, og man kan aldrig helt glemme.
Glemme rimer på gemme. Rimer rimer på rimfrost. Alt frossent kan tøs op.

Hvordan bærer de sig ad med at stjæle evnen til at lege? 
Det gør de ved at sende børn i et sted hen, der kaldes en skole. 
Det gør de ved at skemalægge al den tid, der kunne være skabende leg.  

Hvad får dem til at stjæle børns bedste evner? 
Det skyldes, at de selv fik fjernet deres bedste evner og ikke under andre dem.
De anser ikke andre for mennesker, fordi de selv mangler menneskelighed.

Hvordan kan vi så motivere børn til at lege? 
Du kan godt høre det selv? 
Du hverken kan eller skal motivere. Du kan holde op med at demotivere.  

Siger du, at alt i Naturen er leg. Hvad med døde ting? 
Spørgsmålet er forkert stillet. I Naturen findes ikke døde ting. 
Døde ting er kunstigheder skabt af mennesker uden leg.  

Siger du, at en sten er en levende ting? 
Jeg siger, at der ikke findes materie uden ånd, ej heller ånd uden materie. 
En sten er en organisme, der er så langsom, at du ikke når at opleve det.  

Siger du så også, at en sten er i stand til at lege? 
Jeg siger, at stenen er et sandskorn på bunden af havet, der deltager i en leg.
Der er ikke to sten i havet, der er ens, og hver sten har sin historie.  

Men stenen kan jo ikke lege tilbage? 
Har du prøvet at samle sten på stranden, lægge dem i en skål og hælde vand på? 
Se dem skifte farve og spil og komme til live. Er det ikke leg?

Kan du give eksempler på natur, der leger? 
Krager og delfiner, bølger ved stranden, blade på træer, snefnug i vinden. 
Skyer på himlen, planeter og måner, myriaders filamenter, mennesker om natten.  

Siger du, at vi aldrig skal blive voksne og altid lege som små børn? 
Jeg siger noget andet.
Jeg siger, at vi skal bringe barnet helskindet over som voksen. 
Selvom voksne har regler, abstraktioner og struktur, så bør det stadig være leg.

Siger du, at det er nyttesløst at lære børn noget? 
Du kan tro, at du lærer barnet noget, men det er altid barnet, der lærer. 
Hvis ikke barnet legede med ord, ville det ikke lære fire nye ord om dagen.
Hvis det ikke lærte fire nye ord om dag mellem 4-10, ville det aldrig får et sprog.

Hvad gør jeg så, hvis jeg har glemt, hvad det vil sige at lege?  
Så begynder du at huske, hvad det vil sige at lege igen. 
Hvis du kan stille det spørgsmål, er du allerede begyndt at huske.  

Hvordan bliver jeg god til at lege igen?  
Du bliver kun god til noget, ved at gøre det igen og igen. 
Den eneste betingelse er, at du har hoved og hjerte med.  

Når du bliver bedstefar og ikke længere kan løbe efter bolden, 
så glæd dig fra din rokkestol over dine børnebørn, der kan.  

Hvis du ikke mener, at du som voksen stadig ejer legens gave, 
så lad som minimum være med at forhindre andre i at eje den.  

Hvis du som arbejdsgiver fratager dine ansatte al mulighed for produktiv leg, 
så lad være med at brokke dig over, at de ikke yder deres bedste.  

Hvis du som politiker forlanger, at skolerne skemalægger børns sidste frie timer,
så vær rede til at stå til ansvar for de skader, det forvolder, og de penge det koster.  

Hvis du som forælder overlader dit forældreansvar til underholdningsindustrien, reklamebranchen, pornomafiaen, Fætter BR, Ronald McDonald, social media pedophilia, skolesystemets hjernedød, BUBL’s regler for død-sikre, røvsyge legepladser, vaccineindustriens kviksølv-alluminium-komponenter samt FN’s program om det globaliserede barn og menneskehedens nært forestående hjernedød, så lad være med på forhånd at brokke dig over:  

  1. at de allerede i dit liv ender som sociopatiske brain-zombies 
  2. at de overlever zombificeringen og posthumt vil pisse på dit gravsted, fordi du et eller andet sted godt vidste, at du vidste noget og derfor burde have gjort noget ved det 

Download en pdf, der sammenføjer to relevante blogs til én artikel: The Play Book (engelsk)

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *