Essay,  Poesi

Slavernes kor og andre mumlekvad

Slavernes kor

Det startede som en sagte mumlen den sidste onsdag i måneden efter lukketid.
Den var ingen, der bemærkede det, det kunne have været vindens susen i piletræerne 
eller nogen, der havde glemt at slukke for fryseren, mens den afrimede. 
Så var den der, så var den der ikke. Hvad skal man mene? Verden er fuld af susen. 
Man kan vende sig til alt, når man lever sit liv med støjreducerende høretelefoner i en boble af syntetisk akustik i et ekkokammer af selvforstærkende mavelyde. 

Problemet var, at selv metertykke lag af rockwool og æggebakker ikke længere kunne skjule, at den sagte mumlen i mellemtiden havde bredt sig før lukketid til op ad formiddagen om både mandagen og tirsdagen, og at der i midten af mumleriet kunne identificeres menneskelignende meningstilkendegivelser, der på uanstændig vis var ude af sync med den selvsvingende sofakartoffelsuppedas i det støjreducerende felt. 

Løsningen syntes i første omgang at øge den interne bortfiltrering af udefra kommende frekvenser, hvorefter det viste sig, at den sagte mumlen havde bredt sig i døgndrift til torsdag og fredag og nu omfattede det beskyttede kuvøseværksted hørende til hørebøffernes hovedsæde. 

Her var det så, at visse lydfølsomme individer slog til lyd for, at denne mumlen kunne antyde andet og mere end vindens susen i piletræerne eller glemsomhed i forhold til fryseren, mens den afrimede. De mente endog lørdag og søndag at kunne identificere menneskestemmer og menneskelige ytringer i form af beklagelser, bebrejdelser og beskyldninger og desuden beføjelser og befalinger, hvilket vakte en vis bekymring i et toneangivende segment, der mente at besidde et hævdvundet monopol på den slags i fuld forvisning om egen fuldkommenhed og ufejlbarlighed. 

Her var det så til sidst, at mumleriet onsdag aften efter lukketid havde bredt sig i døgndrift på årsbasis, og lydniveauet havde nået +12 db, og stemmeføringen havde nået en tydelig grad af tydelighed, og mumleriet efter lukketid i døgndrift nu lød som koordineret korsang i det fjerne og til højeste irritation for monopolsegmentet også syntes at udstrømme fra undergrunden ved metrostationer i nærområderne. 

Det havde indtil videre været muligt at bagatellisere SKRIGET fra den underfrankerede, udrangerede udkantsverden til en ambient mumlen, men når lyden nu forplantede sig og ankom gennem kloakdæksler, ventilationsskakte, sidegader, baggårde og tilfældige vindtunneler, så var benægtelse af mumleriets mening reduceret til påstået meningsløshed ikke længere muligt.

Den uartikulerede, uformidlede mumlen i krogene af udkanten var i mellemtiden rykket ind i midterfeltet og havde antaget karakter af artikuleret og formidlet stemmeføring, hvis insisterende indsigelser ikke længere kunne ignoreres. De før spredte, lejlighedsvise røster havde samlet sig til først ugentligt og dernæst dagligt tilbagevendende begivenheder. 

Et rygte sagde, at gladiatoren Spartacus, den bortløbne slave, de underkuedes hærfører og håb var genopstået fra de slagne døde, og at det nye oprør ankom fra udkanten af den civiliseret-dresserede Verden med det herlige og højt besungne folkestyre, hvor folk ikke længere styrede noget som helst. 

Det var nu på tide for folkene at overveje, om de sang i det rigtige kor.

12 års fængsel

Pålidelig kilde viderebringer et rygte. Og da min kilde er tæt på 100% pålidelig, regner jeg det for et ikke-rygte. Ikke-rygtet siger følgende:

Det danske Udenrigsministerium arbejder lige nu på et lovforslag, der skal gøre det strafbart med op til 12 års fængsel at udtrykke sig i kritiske vendinger i forhold til NATO og/eller i sympatiske vendinger overfor NATO’s erklærede hovedfjende, Rusland.

Omsat til pålideligt dansk vil det sige, at alle, der nægter at deltage som korsanger i den optrapning af krigspropaganda, der påbyder alle at være enige om at hade Rusland, russerne og især den russiske præsident vil blive anset som kriminelle. Ligeledes vil alle, der nægter at elske og lovprise kilden til hadets retorik, NATO og dets opdragsgiver, Pentagon og Pentagons opdragsgiver, US Deep State + Skyggeregering med speciel overvægt af US Aeropspace Industry ligeledes vil blive anset som kriminelle. 

Så vi deltager og lovpriser selvfølgelig over en kam på paradigmet.blogspot.com og mener, at det er en knaldhamrende god ide at hade og elske på samme tid, for vi kunne da ikke drømme om at påstå:

  • at NATO har deltaget og fortsat deltager i et omfattende globalistisk terrornetværk – for det ville være ond bagvaskelse
  • at NATO er en krigs- og konfliktskabende organisation og en angrebspagt – ikke en ikke-angrebspagt – for det ville være ganske i modstrid med NATO’s formidlede selvforståelse, der er helt i pagt med virkeligheden
  • at NATO har begået en stribe krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og har medvirket til perverse folkemord via brugen af masseødelæggelsesvåben som hvid fosfor og afberiget uran – for det er som bekendt kun onde fjender, der gør den slags
  • at NATO er en af hovedaktørerne i drug-trafficking fra de områder langt udenfor de operationszoner, der står i deres formålsparagraffer fx. Afghanistan – for det ville være utilstedelig bagvaskelse
  • at NATO supporterer terroristorganisationer som ISIS, der grundet fejhed agerer som støvler på jorden, så NATO-soldater ikke skal få blod på hænderne og risikere at blive fløjet hjem i body bags med prædikatet: terrorist og folkemorder – for det ville være ondsindet, samfundsskadelig OG DERMED STRAFBAR propaganda !

Ligeledes kunne vi ikke drømme om at påstå:

  • at russere er mennesker som du og jeg, der har ret til en egen mening om Verden og Virkeligheden – de er selvfølgelig en hord af udyr, hvilket enhver ved
  • at Rusland og dens befolkning har ret til at råde over deres egne ressourcer i den russertro, at disse ressourcer er det russiske folks og den russiske nations ejendom – deres landmasse kaldet The Heartland tilhører selvfølgelig de såkaldt demokratiske og frihandelssøgende men på samme tid kanonbådsdiplomatiske og armvridende tilrejsende fra den civiliserede Verden
  • at russerne har ret til at vælge deres egen præsident på deres egne præmisser, og at denne præsident har ret til at forsvare Ruslands og russernes interesser mod – skal vi sige ‘ihærdige’ udenlandske interesser og agenturer – når vi alle er enige om, at de bør dukke nakken og underkaste sig, som de blev underkastet under den godartede Russiske Revolution
  • at den russiske stat har ret til at netværke og danne konstruktive alliancer med folkeslag og nationer/stater i hverken UdkantsVerden eller IndkantsVerden, der som de er trætte af gennem århundreder at blive skambidt af opdragsgiverne til agenturer som fx NATO – hvilket selvfølgelig er totalt nonsens, da de er terrorister alle til hobe

Der kan kun være ÉN årsag til det velgørende lovforslag, der nu er i støbeskeen:
At skabe et psyko-mentalt-socialt-politisk-ideologisk-religiøst grundlag for at starte en global krigshandling, som vi fra NederstEtage er de mest dybtfølte tilhængere af. 
Vi er ligeledes dybtfølt tilhængere af at fremme en krigsskabende hadproces ved at hjælpe eventuelle tvivlere via udsigten til 12 års fængsel. Vi mener, at det er en helt rigtig beslutning og ønsker det danske Udenrigsministerium held og lykke med forslaget.

YouTubes dumme grin

Du har selvfølgelig prøvet at åbne YouTube uden at logge ind på din konto, hvor du i det mindste kan filtrere og abonnere. Så har du også set alle de dumme fjæs, de smider i hovedet på dig og ved, at der ingen grænser er for lavpandetheder, datamafiaen mener er velegnet til menneskeføde, og som de mener vil være godt for … ja for hvad og for hvem? Godt for dem selv via folks fornedring i det medielort, de indtager. Jo mere lort folk labber i sig, jo bedre – og helst frivilligt by-demand, da deres bevidsthed er så forurenet, at de kræver mere og mere giftigt, latterligt, ligegyldigt og forløjet-iscenesat lort. 

Her er ALT, hvad denne verdens bimboer m/k kan begære. 
Her er kvindelige TV-værtinder, der ved et uheld – yeah-right – er ved at tabe kjolen. 
Her er børn og dyr, der kommer til skade, så vi kan grine dumt af det. 
Her er selvoptagede bloggere/vloggere, der absolut NADA har på sinde eller mellem ørerne, hvis eneste formål er at udstille deres bimbo-liv i et minuts opmærksomhed. 
Her er reklamevideoer og trailers for den seneste semi-porn-popstar og hendes twerk. 
Her er tranny-ex-first-lady’ens Car Pool Karaoke. 
Her er engelske Peppa Pig episoder beregnet på at lære børn, at deres far er et latterligt svin og deres familie er noget dysfunktionelt gylle. 
Her er fucked-up multimillionær og globalist-agent-hangout Bono, der fortæller om, hvorfor han altid bærer solbriller, og har vi ikke i årtier ønsket at høre om netop det? 
Her er 15 amerikanske kendisser, der kan fake, at de kan tale fremmedsprog, hvilket er piece of cake, da deres amerikanske publikum er totalt fremmedsprogs-analfabeter. 
Her er video-road-snuff om, hvordan man ikke skal køre bil, og vi vil se det ske.
Her er top 10 af stakler, der får en dødsdom og flipper ud, og vi vil se dem gøre det.

Dacha dagbog

Brændets kvalitet og graden af tørhed 
Kan du sætte din mund til den ene ende, blæse og mærke luften i den anden 
Et passende udvalg af kløvede stykker, ikke for store, nogle for små

Opbygningen af brændestablen, løftet over jorden, luft fra begge sider
skrånende ind mod midten, gerne med et tag i toppen, den runde stabel – hvilket fryd! 

Selvfølgelig kan man være vinbonde på tempererede breddegrader – 
det hedder æblebonde, blommebonde eller blot blandet landhandel frugtbonde
Den sydende lyd af massegæring, den forjættende lyd af luftbobler gennem vandlås 
Den stigende grad af gennemsigtighed, når bundfaldet lægger sig 
Smagen af sensommerens høst efterfulgt af en lille plim 

Lad os starte traktoren og gøre livet surt for muldvarpen 
Lad os gå løs med leen i krattet – vi sparer den marokkanske mynte 
Der er hemmeligheder bag bøgehækken, og bag skurene stod en bemalet skatkiste 
Discoveryæblet eksploderer i din mund, og bidet har et skær af rødme 
Hvad kan være mere dacha end et hvidmalet plankeværk? 

Valnødens kæmpekrone er behængt, og egernet er på spring 
I timen før solopgang er der kun nymånens knivskarpe sejl til at forstyrre mælkevejen 
Mosekonen ryger sin vandpibe og udsender silkelagener i slowmotion 
Solen har ikke to ens måder at stå op og gå ned på 
Det er på dette sted befængt med liv, jeg ønsker at dø, når den dag kommer.

Under isen

Dybt under isen den forsvundne by i det forsvundne land fra en forsvunden tid
Du vil vide hvornår, men der findes ikke et svar, der er er tilrettelagt for skolebøger 
Du vil vide hvor, men de vil ikke ud med sproget, for heller ikke de kender svaret 
Du vil vide, hvem de var, men deres ophav fortaber sig i stjernerne 
Du vil vide, hvad de søgte, og hvorfor de aldrig nåede at tage af sted igen, 
og hvorfor deres land ligger under kilometertyk iskappe 
og hvorfor denne korrupte og dekadente Verdens ledere pludselig synes, 
at den dybfrosne nedfrosne civilisation er dybt relevant som turistmål,
mens de bedyrende benægter dens eksistens og relevans. 

Dette er en ny videnskab ved navn glaciologisk-kulturhistorisk palæo-arkæologi
med et stænk af højteknologisk dybdepsykologi iblandet esoterisk geopolitik 
Og lad nu være med at sige, at du er dybt terminologiforvirret … 

Dybt under isen ligger frosne og forstenede træstammer, skeletter af kæmper,
fartøjer på størrelse med landskaber, apparaturer værdige for Prometheus’ attrå

Og stadigvæk vil du gerne vide og udspørge hvad, hvem, hvor og hvornår 
Men Prometheus’ efterkommere ønsker ikke at svare på dine spørgsmål og dele viden, 
som de mellem linjerne lader ane, at de besidder uden at redegøre for, 
og som de skinsygt og sindsygt vogter over som Misundelsens Imperium. 

Spørg løs, min ven. Misundelsens dage er talte, og den udøvere vil være nødt til
at se sig om efter et andet sted i solsystemet at udøve deres gerninger.

Rogan Josh

Alkanna Tinctoria (Ratan) er en plante med ganske særlige rødder. Hvis man hælder kogende vand på det tørrede, let flækkede rod, så vil man se den mest fantastiske røde farve sive ud. Dette er en af de få farvestoffer, der har fundet anvendelse i både farvning af tøj og madlavning. 

En klassisk indisk curry, nærmere bestemt en kashmiri-ret fra den nordlige delstat hedder Rogan Josh. Kashmir er den provins med grænse til Indien og Pakistan, hvor sammenstødet mellem hinduer og muslimer har været voldsomst. Men denne ret fra Kongernes Køkken – og med kongerne menes her moghulerne – burde være et stykke kultur, som begge parter kunne enes om at værdsætte. 

Moghulerne, Indiens islamiske herskere mellem starten af 1500-tallet og starten af 1700-tallet – moghul eller mughal betyder mongol – medbragte retten fra Persien. Rogan eller Rougan betyder olie, der også kan hentyde til ghee, klaret smør, og Josh eller Ghost betyder lam. Det er altså en lammecurry. Ikke overraskende for kulturer, hvis landskaber består af enorme sparsomt bevoksede vidder, hvor især nøjsomme husdyr som får og geder og et par kameler er i stand til at trives. Det er hyrdekulturer, og dyrene er værdsat for en række generøsiteter. Deres pels er uvurderlig til tæpper, tøj, tovværk, sko og tekstiler. Deres skind giver det fineste læder. Deres mælk giver ost og yoghurt, der er faste ingredienser i deres køkken. Lammetarm er ultratynde og bruges til pølser (mest kendt i Nordafrika). Kødet er til festlige og særlige lejligheder, og når vi i den såkaldt civiliserede Verden nyder deres udsøgte retter på en tilfældig hverdag, så er det noget, der i deres kulturer kræver et bryllup, en årstidsfest eller et besøg af særlige gæster. 

At slagte et lam eller en ged i en landsby- og hyrdekultur er en event for fællesskabet. Et lam, der et et år gammelt, giver en kødvægt på ml 12-18 kg – og det er uden hoved. Jeg hentede i går en kasse med netop et lam på 18 kg, som jeg købte af min nabo. Det har græsset på fede danske enge, mens et lam fra Centralasiens og Indiens golde bjergskråninger næppe når den størrelse. Det er altså 12 kg kostbart kød, der bliver brugt til fulde, inkl. knogler og hoved.

Rogan Josh er netop en kombination af to af lammets/fårets generøsiteter: yoghurt og kød. Bestemt ikke kosher. Det udskårne stykker marineres i op til et døgn i yoghurt, der vha sine mælkesyrebakterier går ind og mørner alle fibre. Yoghurten indeholder allerede en række krydderier: kardemomme, ingefær og i den dyre udgave safran. Herefter hældes kødet i varm olie eller ghee og ‘lukkes’, hvorefter det tages op af gryden / den indiske wok kaldet en karai – bemærk, at det ligner ordet curry. Karry er altså ikke gult pulver fra dåse men en ret, en sovs lavet i en tynd, smedet pande med to håndtag. 

Herefter smides tyndt skårne løg i karai’en, og når de er bløde uden at være brændte, så lægges kødet tilbage sammen med endnu en stak krydderier. Disse er ‘åbnet’ ved at smide dem ned i en varm pande: spidskommen, kardemomme, nelliker, korianderfrø, kanel, lauerbær, hvidløg, gurkemeje, rød chilli, mere ingefær – eller bare nogle af delene. De kan smides i hele eller kværnes i en morter, hvilket kaldes en massala. Det er her, der skulle tilføjes den røde olie fra ratan-roden. Tilføj mere yoghurt og væske og lad det simre ved lavest mulige varme i 1 1/2 time under omrøring hvert 10. minut. 

Server med fintskårne stænger af ingefær og frisk koriander sammen med ris og evt. naanbrød. Lidt blomme- eller mangochutney vil være passende. Drik øl og ikke vin til, da selv en kraftig vin bliver overdøvet af den intenst krydrede smag. Velbekomme!

Trussel?

Jeg har et par spørgsmål, der trænger til at blive besvaret. Måske du vil sige, at jeg har svaret på det hele for længst, men det er ikke helt rigtigt, for svaret er så komplekst og fænomenet er så ubegribeligt, at folk som du og jeg må vride vores hjerner af led for at forstå det tankesæt og den logik, der ligger bag.

Hvordan kan et Imperium, et storrige, en supermagt føle sig truet af andre nationer, blot fordi de ikke spiller deres boldspil? 

Har Imperiet aldrig hørt om synergetisk sameksistens, win-win-situationer og etisk handelskultur til alles fordel? Der er jo ikke tale om egentlige trusler, for Imperiet er aldrig reelt blevet angrebet. Imperiet har iscenesat events, der er udråbt til trusler, for at få påskud til selv at være en trussel. Men det er ikke det samme, tværtimod, det er det stik modsatte. Og da folk forståeligt nok ikke har forstået deres totalt uforståelige og bagvendte tankesæt, så er de sluppet afsted med det. 

Hvis vi som jeg ser det Britiske Imperium og stormagten USA som et kontinuum og altså betrager USA’s gøren og laden overfor Jordens befolkninger i som minimum 100 år som den britiske globalkolonialismes forlængede instrument, så er det denne besynderlige trussel, vi ser. Imperiet føler sig truet af alt og alle i Verden, der har noget, som de ikke selv har, og som ikke frivilligt smider sig om på ryggen og afleverer hele deres ejendom. Lider Imperiet af et megalomant, narcissistisk mindreværdskompleks?

Narcissist er i øvrigt det nye kliniske begreb for en psykopat, well …

Jeg kunne også spørge, om det at eje alt i hele Verden er det egentlige formål? Det ville være grådighed. Hvorfor også misundelse og sadisme oveni grådighed?

Jeg kunne også spørge, hvad det er, der får den globale elite til hele tiden at skabe krig og kaos, og hvorfor de helt konkret for tiden er ved at gå i totalt selvsving i deres karaktermord af Rusland, russerne og den russiske præsident? Der må være en tamp, der brænder her. Vi kan starte her som et afsæt. 

I en samtale mellem to af de mest kompetente kommentatorer, finanseksperten Catherine Austin Fitts og eksperten i sikkerhedspolitik, efterretning og geopolitik, The Saker lægges en lidt anden vinkel på krig, konflikt og karaktermord. Det handler om distraktion. Der mangler 21 trilliarder $ i den amerikanske nationaløkonomi! Nogen har i en årrække pumpet penge ud af nationaløkonomien og ned i et dybt hul, som ikke har været synligt. Pengene har gået til projekter, der har været lige så usynlige, og som bla. handler om udvikling af nye måder at udøve misundelig grådighed på og nye teknologier til at føre krig med. 

Den globale elite har længe haft et fast greb om USA som deres foretrukne magtinstrument siden 2. Verdenskrig. Situationen er i dag, at kinesisk økonomi og russisk militærmagt + dimplomatisk intelligens* for alvor har skabt selvstændige strukturer, der ikke kontrolleres af kliken i Washington og klanen i Pentagon eller som Catherine Austin Fitts spøgefuldt-ironisk udtrykker det: The United States of Lockheed. Det skyldes, at hun allerede i sin tid som boligminister under Reagan-administrationen bemærkede, at den tunge del af militærindustrien havde deres beskidte fingre i alle hjørner af amerikansk administration. Igen et hint om, hvor alle de manglende $$ er forsvundet hen. 

* Diplomatisk intelligens findes ikke længere i det amerikanske diplomati, da det har været muligt at købe sig til en post som diplomat ved at donere et større beløb til fx Clinton’ernes eller Obamas valgkamp. Den slags ville være utænkeligt i fx russisk eller kinesisk diplomati, hvor begrebet ‘karrierediplomat’ stadig er gældende. Det kaldes også meritokrati = man skal have fortjent en magtfuld position ogl have en årtier lang erfaring indenfor diplomatiet for at opnå en topstilling. Amerikanske diplomater er i dag forkælede fars drenge, der ligesom George Bush Junior fik eksamenspapirer og senere en stilling som præsident, blot fordi han var fars dreng. Dette forklarer, hvordan amerikansk udenrigspolitik er blevet mere og mere stupid, simpelthen fordi dets udøvere er en stak inkompetente undermålere uden evne til at vurdere endsige matche deres modspillere. 

Eksemplet 9/11 illustrerer mekanikken og sammenhængen mellem krig og finanssvindel. 9/10 2001 stillede neocon-slynglen, daværende forsvarsminister Donald Rumsfeld sig op og trak på skuldrene ved at indrømme, at Pentagon ikke kunne finde sådan cirka 2.3 trilliarder $. De manglede, de var forsvundet! Men inden folk havde nået at fatte, at manden sagde trilliarder og ikke ‘bare’ milliarder, var der gået et døgn, og medierne havde travlt med at pumpe løs om 9/11, mens baglandet havde travlt med at udrulle planen om at overfalde og smadre 7 lande i Mellemøsten og Centralasien de kommende 5 år – endnu en oplysning, som vi har fra Donald Rumsfeld. 

NÅR KRIGEN FØRST KØRER, GLEMMER FOLK ALT OM AT STILLE DERES LEDERE TIL ANSVAR FOR DERES ØKONOMISKE KRIMINALITET! 

Kliken i Washington, den globalistiske neocon-mafia – eller hvad vi nu kalder dem i dagens anledning – er hunderædde for at blive blæst op på storskærm og afsløret som det, de er og altid har været: simple mordere, ågerkarle, svindlere og tyveknægte. Det gælder baglandet og inderkredsen, men det gælder også alle deres hang-arounds, folk som Clinton-banden og Bush-banden, hajerne på Wall Street, hvis historik for svindel og overgreb går tilbage til nationens fødsel, slænget og netværket omkring finansterroristen George Soros, pædofilisterne i Hollywood og Washington, Fake News-medierne, Tech-parasitterne i Silicon Valley, gestapoerne i CIA og NSA – kort sagt alle de lag af det mafia-korrupte USA der ved sidste valg havde satset al deres snedighed og kæmpe ressourcer på, at hundjævelen Hillary skulle vinde valget, så de kunne skrue op for hele deres Cirkus Maximus, inklusive 3. Verdenskrig. 

Så hvor kommer russerne ind i billedet? Hvis vi skal tro svindelmedierne, så er det russernes skyld det hele, hvilket for folk med hjerneceller selvfølgelig er til grin. Altså kællingen tabte valgkampen, fordi Putin pillede ved den! Men svindlerne røber sig her. Ikke alene afslører de deres mangel på fantasi, når de kommer op med medieskrøner, der så let falder fra hinanden. Det er igen mærkeligt, for hvordan kan de tro, at de kan blive ved med at satse ensidigt på den kortsigtede effekt, indtil folk har lugtet lunten? De må virkelig være bagud med deres projekt. 

De begynder at forstå, at russerne har out-smarted dem. Ikke ved at hacke og manipulere, som de påstår, men ved at vide alt om deres svindelnumre. Russerne sidder inde med fuld viden om, hvad der skete ved 9/11. De ved, at USA er et korrupt regime, der er ædt op indefra af et parasitisk skadedyr. Og ikke nok med det, de ved, hvem, hvad, hvor og hvornår det fandt sted. Russerne kender og gennemskuer USA’s knibtangsmanøvrer på udebanerne og har vist sig at være i stand til at dæmme op for det. De kender og forstår, hvad NATO er for en størrelse, og at alle løfter og udsagn, der kommer fra amerikanerne er utroværdige. De siger et og gør noget andet nøjagtig på samme måde, som det Britiske Imperium, som ingen kunne stole på. 

Det er på det seneste blevet klart for kliken, at de er gennemskuet, og hvad værre er, at der er hul i den dæmning af fortielse, de hidtil har kunne skabe omkring sig selv og deres forehavender. Viden er magt, så længe det kun er én selv, der ejer denne viden. Når andre er i besiddelse af den, er den en trussel. For hvis andre har den, har ALLE den potentielt, og når ALLE har den, begynder at forstå og fordøje den, vil der opstå en enorm vrede. Der vil blive stillet krav om guilliotineringer med efterfølgende hovedrulning. Som George H. W. Bush sagde engang: Hvis folk vidste, hvad vi havde gjort mod dem, ville de klynge os op i den nærmeste lygtepæl. Det sagde han rent faktisk i sikker forvisning om, at det ikke blev så længe, han levede, fordi han tilhørte kliken, fordi han hang ud med de store, fordi deres magt var fuldkommen og fordi de var hævet over al moral og lov. Næsten fuldkommen, for de manglede bare lige det og det, før den Nye Verdensorden var på plads, som han talte om 9/11 i 1990 – hvad er der med den dato? 

Hvis vi skal tro David Icke, der plejer at researche, før han kommer med så den slags markante udtalelser, så er George H. W. Bush en satanistisk pædofilist af den værste skuffe. At udsætte børn for den slags bringer os ind i et mørkt område i eftersøgningen af et svar på, hvorfor de gør, som det gør, og hvorfor de føler, at de er nødt til at ødelægge menneskeliv for at føle sig rigtigt tilpas. De er vampyrer, der lever af andres blod. Der svæver en hørm af pædofili over de to mest magtfulde herskerfamilier i USA, Bush- og Clinton-mafiaen. 

Som sataniske sadister fodrer de sig ved at opleve mennesker lide og blive ødelagt. Det er et erotisk anliggende for dem. Med den vinkel begynder den misundelseskult, der er så fremherskende indenfor det anglo-amerikanske estalishment at give en egen pervers mening. De er nødt til hele tiden at overvære menneskeliv gå til grunde. Deres lange liste af syge folkemord på deres ikke-samvittighed giver kun mening med en lige så syg forklaring. Ikke at det bliver mere spiseligt for folk af den grund, tværtimod, for folk vender sig bort, når emnet kommer på bordet. De vil hellere tro det bedste om magtens misfostre end at tænke tanken til ende. En sådan hengivenhed blandt ofre for deres bødler, gidseltagere eller misbrugere er blevet kaldt for Stockholmsyndrom. 

Folk er blevet til Magtens medløbende medmisbrugere. Et favoritscenarium for Magten, da dens undersåtter er kompromitteret medskyldige i misbruget. Vi kan med andre ord ikke længere kritisere Magten eller drage Magten til ansvar, for vi sad på vores fede røve i sofaerne foran fjernsynet og klappede i vores små fedtede hænder i erotisk opstemt begejstring, da de transmitterede deres seneste overgreb på endnu en nation og et folkeslag, der stod i vejen for deres ongoing-never-ending plyndringstogt. De fortalte i deres propagandamedier, hvem vi skulle hade på deres vegne, og vi gjorde det. Vi ikke blot tiede, dukkede nakken i frygt og samtykkede – vi fucking heppede på dem! 

Undskyld hvis jeg i et forsøg på at diplomatisk inkludere siger ‘vi’, hvis du i mellemtiden har distanceret dig fra dette ‘vi’. Men hånden på hjertet husker jeg personligt med ægte skam, hvordan jeg for 26 år siden sang med i det medieskabte konsensus-kor om ødelæggelsen af Jugoslavien baseret på et falsk, propagandistisk narrativ. Alle forudsætninger for denne krig er sidenhen blevet sønderskudt, uden at de egentlige krigsforbrydere = NATO og Pentagon er blevet stillet for en domstol. Og er det ikke sjovt, hvordan navnet Clinton dukker op her igen? Igen-igen.

Asiatisk bue

Buefolket hader udtrykket rytterbue (horse bow). Som om den kun kan betjenes fra en hesteryg. På den anden side er det ikke forkert, for buen er skabt til hurtigskydning i bevægelse. Man er ikke i tvivl om den sag, når man ser den ungarske mesterskytte, rytter og buemager Lajos Kassai affyre 12 pile på 18 sekunder fra hesteryg:
https://www.youtube.com/watch?v=NOpOqgotJZc
https://www.youtube.com/watch?v=2yorHswhzrU

Når vi ser Kassai performe, aner vi samtidigt, hvordan den mongolske invasion af først de asiatiske stepper, Kina og senere Øst- og Sydeuropa blev bragt i stand. Mongolernes hovedvåben var sammen med deres dynamiske strategi i angrebssituationer deres hesterygge og buer. Nærmere bestemt de færdigheder, som rytteren/bueskytten besad – og som Kassai demonstrerer. Han er ungarer og dermed efterkommer af det rytterfolk, der gav navn til Ungarn, hunnerne (Hun-gary).

Hunnerne er blot en enkelt stammebetegnelse. En mere overordnet betegnelse ville være tatarerne. Gamle kort viser, at det meste af Asien på et tidspunkt blev kaldt Tataria / Tartaria. 

Den asiatiske bue findes i variationer i Japan, Kina, Korea, Mongoliet, Persien, Tyrkiet, Skytia (Ukraine), Krim, Tyrkiet, Syrien, Bulgarien, Ungarn og hele det arabiske og saracenske område. Der findes et utal af varianter, men fælles for dem alle er deres grundlæggende form og funktionalitet. De buer forlæns, når de ikke er opspændt, og de buer baglæns, når de er spændt. I modsætning til den europæiske langbue, er de slanke, hurtige og leverer et dobbelt afkast via deres form. De kræver ikke monstrøse muskelmænd for at affyres, de kræver til gengæld teknik. Man tager ikke sigte med en asiatisk bue, man skyder intuitivt. Skuddet falder i samme sekund som trækket.

Hvorfor taler jeg om dette? Det gør jeg for det første, fordi jeg synes, det er dybt facinerende. Dernæst fordi jeg i dag med posten modtog en tatarbue + 30 pile. Buefirmaet hedder Alibow og er kinesisk. Deres produkter får generelt topanmeldelser. Leverancen i sig selv var interessant, og jeg troede, at jeg havde mistet den, men det viste sig, at de kinesiske toldmyndigheder havde returneret pakken ‘af sikkerhedsårsager’, så den måtte genforsendes. Jeg modtog et telefonopkald fra firmaet, der høfligt beklagede, og vi udvekslede et par morsomheder om, at de kinesiske myndigheder i disse tider måtte have mere alvorlige trusler at se til, og at de som handelsfolk nok ikke burde lægge hindringer i vejen for kinesisk producerede varer. 

Men ja, bue og pil er et potentielt dødelig våben. Det fik jeg forvisning om, da jeg affyrede de første 10 pile. Jeg havde et målfelt med blødt skum, og bagved et gammel rundt bøgetræsbord. Som nybegynder-sigte-spade ramte jeg kun 7/10 pile i målfeltet. De tre, der ramte ved siden af, smadrede plankerne i bøgetræsbordet totalt, så pilene måtte skæres fri!! Det vil altså sige, at de samme pile ville have gennemboret en menneske- eller dyrekrop ved et præcist skud.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *