Essay,  Filosofi,  Kultur,  Psykologi,  Sundhed

Hvad vil du have?

Hvad vil du have?
Kold lytning
Hvad er din historie?

Dette er de tre regler eller psykologiske metoder til at opnå indflydelse over andre.
Vi kan også kalde det for manipulation.

Lad det være sagt up-front: Det er ikke en fin ting at manipulere, tværtimod.
Manipulerende mennesker en pain-in-the-ass, de er underskudsmennesker, eller også er de småsyge i hovedet. I visse tilfælde storsyge.

Men lad os ikke være naive. Vi lever i en verden befolket af beregnende typer.
Der er nogle, der er formidabelt gode til den slags. Nogle af de nogle er endog begavet fra starten, andre har lært sig kunsten ved at studere den. 
Man kan tage kurser i den slags. NLP er en af disse metoder. Er det så en ondsindet metode? Den er ligesom alle redskaber, der havner i hænderne på folk. Det kommer helt an på intentionen. 
Er en pistol et ondt redskab? Den er hverken god eller ond, den ER. Hvis du er en kriminel, så ER den et redskab for overgreb på andre. Hvis du er en beskytter af dig selv og dine nærmeste i forhold til et sådant overgreb og er i besiddelse af en pistol, så ER den et redskab til selvforsvar og beskyttelse.

Indflydelse er ikke som udgangspunkt en dårlig ting. Med pistolen som afsæt, så er det sværere at løbe om hjørner med en person, der er bevæbnet. Overtalelsesevne kan udmærket være en hjælp for andre, hvis det anvendes med en god intention og et stykke etik. Propaganda kan udmærket være for den gode sag. En god sælger kan sagtens have en kvalitetsvare bag disken. Gode undervisere er nødt til at have overtalelsesevner. Forældre er nødt til at overtale deres børn til at træffe de rigtige valg – om de følger de gode råd er så en anden sag, men så er der jo den hårde måde at lære på: de brændte fingres pædagogik.

Vi må dog konstatere, at gode hensigter ikke altid hænger på træerne. Særligt begavet på det manipulerende område er psykopater. Man kunne være fristet til at bruge ordet naturligt begavet, men det ville være forkert, da en psykopat bærer rundt på en hjerneskade, som er pådraget indenfor de to første leveår, hvorved det naturlige bliver et tvivlsomt prædikat. Det er en anomali. Det kan yderligere diskuteres, om skaden kan være sket allerede i fosterstadiet, men det er sværere at påvise. 

Psykopater er formidable til kold lytning. De spotter instinktivt ud, hvad folk vil have = deres begær, og de får dem til at røbe sig ved at fortælle deres historie. Folk er villige til at opgive deres begær = det de lyster for deres behov = det de har brug for og dermed forråde sig selv, deres identitet og deres livsprojekt.

SÅ: Vel vidende, at disse metoder findes, og at du udsættes for dem, så står du alt andet lige stærkere i dit forsvar mod manipulation ved at kende dem. Ved at kende dem, vil du være i stand til at opdage, når de træder i aktion. Det er det samme som kendskab til de falske logikker (logiske fejlslutninger). Ved at kende dem og gennemskue deres falskhed, kan du beskytte dig imod dem. Lad gerne være med at bruge dem selv, hvis du ikke vil have snavs på fingrene.

Hvad vil du have?

Dette er den venetianske metode
Venetianerne var mesterspillere i diplomati = manipulations-politik. Derudover var de totalt ryggesløse, og deres filosofi var, at alle kneb galt, når blot det var i deres interesse. De var absolut uden samvittighed og højere etik, alt handlede om pragmatisme = anvendelighed. De var den perfekte parasitkultur.

Når de ønskede indflydelse over folk med magt eller velstand for at bemægtige sig deres velstand, så placerede de sig i deres nærhed for at finde ud af, hvor de svage punkter var. Og vores svage punkter er ALTID der, hvor vi giver efter for vores begær. Det er en meget stærk og nærmest dyrisk drift, der er i stand til at styre vores liv i alle de retninger, der i sidste ende ikke gavner os som mennesker men fører til vores undergang. Det beskadiger vores mentale immunforsvar og blotter os for både tilfældigheder og dårlig indflydelse.

Venetianerne kendte denne psykologiske mekanisme til bunds. Når de havde identificeret en persons svage punkt, hans eller hendes begær og potentielle tragedie, så ankom de med et tilbud om opfyldelse af dette begær. Hvad vil du have? Nå, det er DET, du vil have. Det tror vi godt, vi kan arrangere. Behøver vi næsten at sige, at der altid var vedhæftede tråde (strings attached)? Der var altid visse betingelser, noget for noget. De behøvede ikke at fremgå up-front, de kunne sagtens ankomme senere, når begæret var opfyldt. Hvilket det som bekendt aldrig er, for begær afføder altid mere begær. Det er som tomme kalorier, for et par timer senere er du sulten igen.

En særlig ondsindet ydelse er, at forføre en person til en perverteret nydelse. Det er derfor, at pædofili er så udbredt blandt magteliten. Overgreb på forsvarsløse børn er utilgiveligt. Her bliver det både komplekst og dystert. Mange blandt det elitære afkom er selv blevet traumatiseret og misbrugt som børn. Der findes metoder til at skabe psykopater, og de bruges med vilje og stor dygtighed og i et langt større omfang, end de fleste gør sig klart. Når afkommet som voksne selv tilbydes positionen som misbruger, vil de være meget tilbøjelige til at tage imod den. Offer-bøddel er vendt om til bøddel-offer. Herefter er deres liv fucked-up, for blot et lille fejltrin kan betyde, at deres tilbøjeligheder kan offentliggøres. De ved det, og blot truslen om det gør dem til manipulerbare individer, der aldrig rykker sig i tøjret. De er nødt til at køre linen ud. Dette gælder ikke kun kernen af elitære afkom, for de er for så vidt fucked-up fra starten, men alle, der kommer indenfor deres sfære af indflydelse. 

Man kunne sige, at de skulle have tænkt på det noget før. På den anden side gik det galt for dem så tidligt, at de var forsvarsløse. Vi skal ikke undskylde dem som sådan, men psykopater er uhelbredelige, for evigt. Man kan ikke gøre andet ved dem end at holde konstant distance og om muligt indkapsle dem eller ekspedere dem ud. De kan ikke overtales til bedre opførsel.

Anderledes er det med de, der er kommet indenfor en sfære af psykopatisk indflydelse. Sociopaterne. De er ikke uforbedrelige, for hvis man river dem ud af deres miljø og konfronterer dem seriøst, bryder de sammen. Men her kan man sige, at de skulle have tænkt på det noget før, for de valgte at give efter for indflydelsen, de lod sig forføre, de fulgte deres begær frem for deres behov. De er mere tragiske end psykopaten, der bare er en maskine, et monster. Sociopaterne ved inderst inde, at de har handlet egoistisk på andres bekostning, psykopaten har ingen anelse om sin egen tilstand, der er intet forkert i vedkommendes optik.

Metoden er anvendlig også i mindre skala. 
Vi kan også kalde den for: Hvis du rækker Fanden en lillefinger, tager han hele armen.
Så hvordan beskytter vi os imod det? Hvad er skjoldet?

De af os, der kender vores Fadervor, ved, at der er en sætning, der hedder: Led os ikke ind i fristelse men fri os fra det onde. Det kan vi som fromme mennesker bede om, der er bare ikke noget, der garanterer for at vi får det, for Gud giver os det, vi behøver og ikke det, vi begærer. 

Det underlige ved det kristne moralsæt er, at det fuld af indlysende rigtige anvisninger på, hvad vi skal gøre. Men der mangler noget. Der mangler anvisninger på, hvordan vi skal gøre det, for at det virker. Hvor blev det af, hvor røg det af i svinget?

Vi er nødt til at udvikle en tæft, et instinkt for det. Men den ultimative metode er at konfrontere os selv med vores begær. Vi har alle vores svage punkter, men i hvor høj grad styrer de vort liv, vores livsvalg, det vi hengiver os til, vores relationer? Hvad er vi villige til at gå med til at gå med til i vores privatsfære, vores arbejdsliv, vores politiske udsyn? Hvad siger vores samvittighed, og lytter vi i det hele taget til dens indre stemme? Går vi på kompromis med den indre stemme for at opnå visse fordele? Er vi korrumperbare. Den venetianske metode bygger på korruption.

Metoden er den samme som forebyggelse af sygdom. Det er ved simpelthen at være sund. Det er ved at have opbygget et psykisk immunforsvar, en etik, en selvrespekt-selvværd, ved at tale sandt (ikke ved at fyre sandheder af som våben). Fysisk sundhed kræver god ernæring og fysisk aktivitet. Psykisk sundhed kræver indtag af sunde impulser fra rigtige mennesker. Vi ska omgås de rigtige mennesker med den gode indflydelse. Ikke de korrekte, det er noget andet men de gode. Kombineret med ikke at være naiv men konstant observant. De dårlige indflydelser findes, og du udsættes potentielt for dem, hvor du færdes. Som parasitter, vira og infektioner. Vi kan også kalde dem for psykiske vampyrer eller narcissister. De æder af andres energi, og dit eneste sikre modsvar er et psykisk immunforsvar, et skjold. De er ikke onde mennesker, de er underskudsmennesker.

Når vi har det på det rene, så kan vi begynde at observere, hvordan mennesker i vores omgivelser agerer. Hertil har vi brug for en gang kold lytning.

Kold lytning

Hvad menes der med KOLD lytning? Det lyder lidt kynisk, men det er det ikke – med mindre man er kynisk. Det er bare en metode eller en attitude, en position. Det handler om nøgternhed, distancering.

Den varme lytning er den indfølende, empatiske lytning. Ih, jeg forstår dig så godt, jeg kender det, jeg har det på samme måde, ja du kan tro, jeg føler med dig. Det er kunsten at græde i kor. Metoden er patotogisk i den forstand, at vi bliver med-lidende. Når-og-hvis vi ønsker at hjælpe andre, så bør vi gøre os klart, at medlidenhed / empati er et tveægget sværd. Har lidende personer overhovedet brug for, at vi lider med dem? Eller har de bare lyst til det (begær)? Lidende personer har ofte forelsket sig i deres lidelser og søger blot bekræftelse. Ved at lide sammen med dem, risikerer vi at forstærke deres lidelser + vi risikerer samtidigt at absorbere dem og blive smittet med dem. Det er fx healerens problem, for de opsuger de dårlige energier, og hvis de ikke omgående skaffer sig af med dem, så bliver de selv syge.

Tænk på det med empati, som når vi trøster børn. Medlidenheden nåå-såå-deer er kun den primære smertestilling, så de kan komme sig over knubset fra den hårde virkelighed, de lige er stødt ind i. Den har sin rette plads her, for den kommer af kærlighed. Den store bommert, som generation-curling-forældrene gør, er at sive helt ind de smås lidelser og gør den primære smertestilling til en permanent tilstand. De må aldrig opleve smerte herefter, de skal udstyres med en mental kuvøse, så de aldrig skal falde og slå sig sidenhen. 

Årsag: folk får alt for få børn i vor tid og i vores kultur, og det ene kostbare afkom skal have det aller-aller-bedste i hele verden. Der er ingen grænser for, hvor sidelæns mor og far vil ligge for ungen. I en større børneflok regulerer den slags sig selv, for ingen har mulighed for at stjæle den totale opmærksomhed fra forældrene. De lærer at gøre tingene selv, ordne konflikter, give plads og kæmpe om pladsen på samme tid. Rollefordeling og hakkeorden, javel, men er det ikke netop det, de vil møde resten af deres liv i samfundet, arbejdslivet og privatlivet? De curlingramte børn kommer ikke så godt fra start, for når de møder modstand, så knækker de sammen eller bliver aggressivt hysteriske. De er udstyret med sociopatiske træk fra starten, og hvis de ikke får fanget op på det, så vil det vare ved til langt op i deres voksenliv. Måske resten af livet, vi har ikke set det endnu.

Vi har alle en snert af det. Uden at være decideret sociopatiske har vi alle blinde punkter, uforløste felter og følelser, frustrationer over noget, vi aldrig fik fuldført, ambitioner der ikke blev til noget, drømme vi mistede undervejs. I løbet af en samtale med et andet menneske, vil disse felter-følelser-frustrationer vise sig. Især hvis vi udøver kold lytning. 

Kold lytning er at holde øje med de små fortalelser. Intet menneske kan tale helt nøgternt om sine oplevelser, erfaringer, sin historie. På et eller andet tidspunkt vil der snige sig formuleringer ind, der er behæftet med emotioner. Emotionelle ord vil dukke op, når vi nærmer os følsomme punkter. Vi fortæller vores livshistorie i en nøddeskal for den opmærksomme lytter. Har vi tillid til, at den bliver værdsat for, hvad den er? Forhåbentlig.

Det fører os til det tredje punkt:

Hvad er din historie?

Igen findes der både nyttig anvendelse og misbrug.
Et eksempel på nyttig anvendelse er i konversationer med folk, man ikke kender godt i forvejen. Hvis man kan undgå klicheerne overfor bordherren-damen med: Og hvad laver du så til dagligt? så er der muligheder. Vi oplever nogle gange situationer, hvor den lange pause opstår. Det sker ikke for intelligente mennesker, der allerede er interesserede i hinanden, for de har allerede tænkt i forvejen. 

Men hvad nu, hvis interessen ikke helt er der, fordi vi er placeret i samme rum uden at have valgt, hvem vi sidder overfor eller ved siden af? Uden at der er garanti for noget, så kunne man måske forsøge sig med et par åbninger i stil med:

  • Og hvad er så din vinkel på det?
  • Hvad er din historie i forhold til … ?

Misbrugeren vil interessere sig for de emotionelle vedhæftninger, de huller som de kan stikke deres tentakler ind i. De skaber et tillidsforhold for at udnytte det. De lytter måske interesseret i dag, men i morgen opdager du, at de har brugt det bag din ryg til at stille dig i et dårligt lys. Man kan godt fortælle sin historie uden at blotte sig.

Blandt venner er disse historier, der kan være blottelser af ens svagheder, fejltagelser, pinligheder, en form for terapi. Det hjælper stærkt, hvis man blander sine bekendelser med humor, for det er en del af skjoldet eller immunforsvaret. Hudløs, selvudleverende ærlighed kan godt være en klam affære, som andre ikke ved, hvad de skal stille op med.

Det er farligt at overforsimple, for der er et helt lag af kropssprog, der kan og skal læses. Det er kun psykopater, der er ulæselige i kropssproget for andre. Altså, de kan læses, men de kan simulere alle udtryk og følelser, også dem de ikke ejer, for eksempel medfølelse, så man kan aldrig vide, om det er ægte. De er iskolde, de har ingen samvittighed, de er mennesker uden menneskelighed. Til gengæld er deres psykologisk-sociale læseevne ekstremt udviklet. Det siges, at der kun går sekunder, før en psykopat har genkendt en anden, hvis der er to i samme rum. De har rovdyrets evne til at læse et bytte (alle andre), og om der er et andet rovdyr tilstede.

Da de er uhelbredelige, kan man kun behandle dem som aliens. Send dem tilbage til det ydre rum.
Og lær dig at forstå manipulationssproget og -attituden = teknikken. Hvorfor?
For at beskytte dig og dine.

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF