Økonomi,  Politik

Det globale finansielle system forklaret

Det kræver en forklaring. Problemet er, at der ikke undervises i denne forklaring på hverken business-skoler, militærakademier eller politstudier. Det er ikke beskrevet i historiebøger eller teoretiske afhandlinger. Det er ikke desto mindre blevet tilgængeligt i de seneste få år, hvilket skyldes, at det finansielle system, der herunder skal forklares, er ophørt med at eksistere, og at finanssektoren ikke har meldt ud om det af frygt for at fremstå som en samling inkompetente klaphatte og for at miste den kontrol, de har haft i årtusinder. Som vi skal prøve at skitsere, har de i virkeligheden aldrig haft denne kontrol.

Mange har forsøgt at forklare det men har været henvist til at studere det udefra med kvalificeret gætteri. Men der har manglet et sammenhængende overblik og forståeligvis en indsigt i, hvordan det virker indefra, for det har været et strengt lukket system. Dette system undergår for tiden et sammenbrud og en radikal forandring, hvilket gør, at oplysninger om dets funktionalitet er blevet tilgængelige.

Først i dødsøjeblikket afslører dragen sine indre organer.
NB! Dette system er i dag medio 2022 afgået ved døden og er nu erstattet af et nyt. Det opererer allerede bag facaden, men da finansinstitutionerne ikke ønske at tabe facade, så er det ikke nået mainstream endnu.

En medalje har altid to sider

Det totale globale finanssystem har to sider.

Der er backend-systemet, der kan symboliseres ved den opretstående pyramide.

Den er topstyret, og spidsen kaldes for Controll & Command niveau 9. Indehaveren af dette niveau kan se alt og styre alt. Øjet er altseende. Nogle har kaldt det for The Global Black Budget eller The Shadow Financial/Monetary System. Det sidste er mere dækkende, da det er langt mere end et budget. Det er en monstermaskine, der er altomfattende.

Dernæst er der frontend-systemet, der er den omvendte pyramide, hvor bunden/spidsen er niveau 9. Bagsiden af systemet kaldes også for Alpha (begyndelse), hvor frontsiden kaldes for Omega (slutning).

Det er formodet, at Rothschild-dynastiet befandt sig i toppen af bagsidesystemet og styrede det hele. Men de var aldrig højere end niveau 8. Deres farve var den blå farve fra The Blue Dragon-families. Den britiske dronning og hendes nærmeste bærer et blåt bånd. Kun de drakoniske væsener, de usynlige herskere i bagsiden af verden, var i besiddelse af backend niveau 9-kontrol. Det samlede kontrolsystem har eksisteret i en eller anden form i alle de 16.500 år, hvor de drakoniske herskernes globale-militære undtagelsestilstand har været på plads.

Det er vigtigt at forstå begrebet skærm (screen). Det er evnen til at se. Det, man ikke ser, er usynligt, ugennesigtigt, uigennemskuelig, okkult. På den hvide skærm eller sølvskærmen ser man alt. På den sorte skærm ser man det, man får lov til at se.

Backend-systemet

Der var altså 9 niveauer bag skærmen i backend-systemet.

På niveau 1 har man adgang til systemet, men man kan kun se en meget begrænset skærm, og det man kan se, er uanvendeligt. Man kan se kontonavn og indestående beløb på kontoen. Hvis der er en bestemt bank tilknyttet kontoen, ser man navnet på den bank.

Disse oplysninger i sig selv er ubrugelige, for der er også brug for kontonummer, allokeringsnummer, historicitet bag fondsmidler og hvorfor disse midler var tilstede. Dette ses ikke på niveau 1.

På niveau 2-skærmen vises navnet på underskriver (signatør), vedkommendes pas, dato for indtrædelse på posten som signatør og alle relevante beviser for vedkommendes antencitet og autoritet. På dette niveau vil man aldrig se medlemmer af Dragon-familierneOrder of the Black Sun eller Chinese Elders eller andre enheder med særlige privilegier. Derom senere.

På niveau 3 får man adgang til forbindelsen mellem backend-systemet og front-systemet. Her oversættes penge fra bagsiden til forsiden. Først her får man adgang til kontonummer, allokeringsnummer, kvota, historicitet bag fondsmidler og hvorfor disse midler var tilstede. Adgangen gives af backend-systemet, og uden disse oplysninger er penge ikke reelle.

På niveau 4 er alle midlerne indekseret.

På niveau 5 findes overførselsskærmen (transfer). Herfra kan midlerne downloades til enten en Niveau 3 eller en Niveau 6 institution.

Niveau 6 er skærmen beregnet til centralbankvæsenet. Dette var et globalt bankvæsen og ikke et nationalbankvæsen, som en ansat i Danmarks Nationalbank vil forsøge at bilde os ind – afhængig af ansættelse i banken. Low-level-ansatte ville ikke vide det, hi-levels vil ikke ud med sproget. Direktøren er fuldt ud klar over, at han ikke arbejder for den danske stat men for en globalistisk struktur.

Niveau 7 er for uber-bankmænd og familieoverhoveder. Her vil man se medlemmer Woo, Lee og Wang-familierne, Rothschilderne, Rockefellerne og medlemmer af de andre store industri- og finansdynastier i verden, adelige eller ej + deres nyrige hangarounds som the Clintons og deres familiemafia.

Niveau 8 er institutioner som BIS (Bank of International Settlements, centralbankernes centralbank), IMF, WTO og Verdendensbanken, World Economic Forum i Basel, Rothschilderne.

Niveau 9 er toppen af hele backend-systemet. Det er Controll & Command.

Niveauet 9 kontrollerer og befaler over:

  1. Det totale finansielle system i alle platforme både front- og back
  2. Efterretnings- og militære systemer
  3. Telekommunikation
  4. Internettet og indeksering (gælder også bankvæsenet)
  5. Stargate
  6. Starnet
  7. Brainwaves

Ved punkt 5 bliver det grænseoverskridende for vores normale forståelse af jordisk liv. Der findes en måde at koble sig til et universelt system, hvilket er StargateStarnet er holografisk kommunikation med andre lokaliteter udenfor Jorden. Det projekt, som fx den amerikanske regering kalder for Space Force, skal anmode om adgang til dette system.

Brainwaves har at gøre med mentale kontrolsystemer. Vi kender dem fra projekter som MK Ultra. Dette system kan få direkte adgang til den menneskelige hjerne og kontrollere den.

Systemerne 5, 6 og 7 er nu blevet lukket ned.

Derudover er der punkt 8 og 9, der havde at gøre med kontrol over The Dragon Families, der reelt blot har været uber-håndlangere for verdensherskerne på niveau 9, selvom de udadtil gav folk det indtryk, at de var selve herskerne.

Frontend-systemet

Systemet blev kørt af en organisation / orden kaldet Den Sorte Sol (Black Sun). Den findes og opererer stadig, men dens mulighed for at agere er stærkt anfægtet. Den sammenhæng, hvor vi har set ordenen stikke hovedet frem i historien med navns nævnelse, er Det Tredje Rige. De er ikke identiske med nazisterne, de er den bagvedliggende orden eller instans, for hvem  nazisterne var aktører. Det var også dem, der sørgede for, at alle væsentlige midler blev trukket ud af Tyskland ved afslutningen af WW2 og som via BIS bragte dem tilbage igen og videre. Med disse nye perspektiver er der en masse spørgsmål, der melder sig og en masse, der ikke er tilstrækkeligt kortlagt. Når det sker, vil mange ting i verdenshistorien falde på plads – den verdenshistorie, som aldrig er blevet skrevet, fordi den ikke MÅTTE skrives.

På niveau 1 i frontend-systemet befinder sig menigmands bankkonto.

På niveau 2 befinder sig banksystemet for de store efterretningsvæsener, NSA, Nine Eyes, GCHQ. Hvis man spørger sig selv om, hvad bankvæsen og efterretningsvæsen har at gøre med hinanden, er det bedste eksempel det britiske MI5, kronens efterretningsvæsen. Det startede som efterretningsvæsen for Britisk East Asian Company. NSA har kørt et stykke software i form af bagdørs-spionprogrammet Promise, der blev afsløret Richard Grove (tragedyandhope.com) umiddelbart efter 9/11. Han så lige pludselig som insider, hvad forbindelsen mellem finans og terror var og talte ud om det. Stingray-systemet hører hjemme i det niveau. Det er en videreudvikling af det spionsystem, vi hørte om i 80’erne kaldet Eschelon. 5G-spionsystemet hører hjemme her.

På niveau 3 befinder bankernes back-office sig også kaldet VTX-systemet. Det er kontrolleret af CIA – igen et direkte link mellem bank- og efterretningsvæsen. I alle centralbanker sad der folk fra efterretningsvæsenerne CIA, NSA og Mossad i baglokalet, der styrede deres finanssystemer via softwarekontrol. Det samme var tilfældet med medierne (jf. Udo Ulfkotte). Der løber tykke kabler under verdenshavene, der transporterer data med lyslederhastighed, der har tilladt CIA real-time at monitorere og kontrollere alle banker i hele verden.

Niveau 4 – Her finder vi BigTech, Oracle, IBM, Microsoft, m.m + SWIFT-systemet. Så hvad har fx Microsoft o.a at gøre med SWIFT? De har skabt den finansielle softwaren, der kører bankerne? Der er bagdøre fra det ene til det andet, ligesom styresystemet på din computer er fuld af bagdøre til Bill Gates – the Gatekeeper og hans ligesindede.

Niveau 5 – Pentagon og det engelske GCHQ og flere militære systemer. De var oprindeligt vogterne af det finansielle system og var lokaliseret i Berlin. The Order of the Black Sun var den okkulte deep state i Nazityskland. Så Pentagons kontor i Berlin var firewall for finanssystemet. Igen: hvad har nazister at gøre med Pentagon og CIA? CIA’s forgænger hed OSS og var importerede Operation Paperclip-nazister, tidligere Gestapo-folk. Gestapos netværk var enormt og døde selvfølgelig aldrig, men gik blot under jorden, tog navneforandring og hængte uniformen ind i skabet. Som en russisk official udtalte, da statskuppet i Ukraine stod på det højeste: We are not worried about the nazis i Kiev, we worry about the nazis in Washington D.C.

Niveau 6 – The FED, den amerikanske ‘nationalbank’, der ikke var national efter kuppet i 1913, hvor centralbanksterne overtog den. The FED har 12 afdelinger i hele USA + hovedkvartet. At The FED har en særstatus i centralbankvæsenet er antydet via de gnidninger, der har været i de seneste år, hvor europæiske lande har forsøgt at repatriere deres guldreserver, der skulle befinde sig hos The FED, og hvor de viste sig, at de enten var forsvundet, eller hvor de blev nægtet overførsel. Forestil dig, at du havde en bankboks med et par guldbarer i en bank og gik ned for at åbne den, hvorefter du med et skuldertræk fik at vide, at den var nedlagt og at indholdet var beslaglagt – uden gyldig grund.

Niveau 7 – banker drevet af familier, mafiaer, klaner, de såkaldte Ældste (The Elders). Altså alle forhold, hvor én familie styrer en større bankkæde. The Clintons styrer City Bank, Rockefellers styrer Chase Manhattan (alle petrodollars gik indenom Chase), Lee’s styrer Wells Fargo, J.P Morgan-familien styrer Morgan-Stanley, osv. Der er en direkte forbindelse mellem et Niveau i backend-systemet og samme Niveau i frontend-systemet.

Niveau 8 – BIS, IMF, Verdensbanken, FN. Altså de store globalistiske netværksorganisationer, der skulle danne rygraden i The New World Order

Afhængighed

Niveau 8 er dybt afhængig af Niveau 1, som er … dig!
De er intet uden dig. Interessant. 8+1=9.

På Niveau 7 er man dybt afhængig af Niveau 2 (7+2=9). Man havde brug for både access code og renumeration code. NSA-Nine Eyes-GCHQ havde brug for en signatør, en underskriver for at fungere, og uden en sådan kan mafiabanksterne ikke bevæge sig en millimeter.

På Niveau 6 er man dybt afhængig af niveau 3. Federal Reserve kunne intet udrette uden det CIA-styrede VTX-system. The FED havde en adgangskode og en nøgle, men uden en datakode fra Niveau 3, fungerede de ikke.

På Niveau 5 er man dybt afhængig af niveau 4. Deres firewall fungerede ikke uden adgangskoder fra indekserings- og allokations-software styret af software-giganterne.

Summa-summarum: Alle forbindelser fra backend til frontend krævede dette kryds-og-tværs-net af forbindelser i frontend-systemet. Systemets aktører var bundet på hænder og fødder af hinanden, og ingen kunne røre sig og agere, uden at spørge deres modpart om lov. De udgjorde hinandens sikkerhed og tog sig betalt for det. Systemet udgjorde også en sikkerhed for Command & Controll, for ingen kunne overtage det.

Fortid-nutid-fremtid

Der er talt i både datid og nutid i den overstående. Det kan virke forvirrende. Det skyldes, at systemet er under ombrydning. Bunden er faldet ud af toppen, om man så må sige. Der er sket et slags modkup i toppen af backend-systemet, hvilket gør, at de underliggende og gensidigt afhængige niveauer nu kæmper for at bevare deres status quo. Det drakonisk-globalistiske magtapparat er blevet rystet i sin grundvold, og de bruger alle midler. Det vil sige ALLE midler! De er blevet tilbudt en overlevelsesrolle med visse privilegier, men de ønsker ikke at samarbejde, de ønsker fuld og eksklusiv kontrol, som de mener, der hidtil har haft – hvilket de paradoksalt-ironisk nok ALDRIG har haft. Men nu ønsker de den i hvert fald.

Det er svært at forstå, hvis vi kun ser tumulten på overfladen. Hvordan skulle vi også andet? Men det kan vi nu. Vi behøver ikke at teoretisere længere, for der åbnet for en forståelse af strukturen via direkte insider-info. Den rammer ikke et mainstream TV-set i en by i nærheden i nærmeste fremtid men med de rigtige kilder og henvisninger er det nu tilgængeligt.

Gatekeeper

Hvorfor er det overordnede finansielle system skabt som Kong Salomons Segl? Fordi det er skabt til at suge penge ud af alle mennesker. Der ligger ikke noget anti-jødisk standpunkt i det faktum, men Salomons Segl er en okkult-magisk struktur, et stykke praktiseret kabbalisme, der – anvendt på denne måde og med denne intention – udfører et stykke sort magi i praksis. Kabbalisme er skabt af en indspist jødisk elite i Babylon baseret på en kombination af babyloniske og egyptisk magi med det formål at skaffe sig magt. Det system, de aflurede var allerede eksisterende i Marduks Sumer og Babylon.

Backend var Det Andet Tempel – dæmonernes tempel. Frontend var Salomons Tempel opkaldt efter Salomons slægt (egyptisk). Måske har du bemærket noget af det hype, der kører om etableringen af det Tredje Tempel i Jerusalem og den nye verdenshovedstad. Du kan være helt sikker på, at den jesuittiske paves ide om en ny designer-verdensreligion er linket op til denne våde globalistdrøm. Det er her, man kan have betænkeligheder ved mr. Trumps tiltag med anerkendelsen af Jerusalem som hovedstaden i Israel + hans zionist-forbindelser. Hvad går de egentlig ud på? I modsætning til andre mere fanatiske kommentatorer på nettet, vil jeg imidlertid ikke konkludere utidigt om den slags men afvente med skepsis. Men hele tempelbegrebet er meget dårligt forstået og forklaret ligesom forbindelsen mellem religion, kosmologi, videnskab og finans. Templet i Babylon var statens finanscentrum OG statens kultiske centrum (jf. den bibelske lignelse om kræmmerne i templet). Det var der, hvor videnskab blev bedrevet, men fordi vi i Vesten er ude af stand til at forstå videnskab skabt før Oplysningstiden og rationalismen, kalder vi det for religion. Fordi astrologi er astronomi + bevidsthed, kaldes det for overtro. Fordi historieskrivning indeholder ikke-menneskelige elementer og fantastiske hændelser, kaldes det for mytologi = fri fantasi. 

Hele låsesystemet med nøgler og koder kaldes GateKeeper. For at få penge igennem fra backend-system til frontend-systemet og en almindelig bankkonto skulle en overførsel tage hele turen fra niveau 5 til niveau 4 til niveau 6 til niveau 3 til niveau 7 til niveau 2 til niveau 8 og ENDELIG til niveau 1, den lokale bank, hvor pengene kunne bruges til at betale med. Bemærk igen regnestykket: 5+4=9, … Hele processen skulle pendulere mellem adgangskoder på den ene side og identifikationskoder og nøglekoder på den anden side – mellem Dragon-familierne på den ene side og The Black Sun på den anden side. Dette er den dybere betydning af begrebet del-og-hersk. Systemet var beregnet på, at magtstrukturerne holdt hinanden i skak og aldrig kunne omstyrte og overtage hinanden.

Systemet afgik ved døden december 2019, men koderne er stadig i omløb i frontend-systemet. Apparatet befandt sig fysisk under byen Tel Aviv og bestod af multi-fodboldbaner-størrelse af undergrundsfaciliteter med monitorer og serversystemer. Portvogterne har nu mistet adgangen til backend-systemet. VTX-systemet er også lukket ned og hedder nu VTN – Virtual Trusted Network også kaldet KIMS eller Key Integrated Monetary System.

Magtstrukturerne har hele tiden og især på det seneste højlydt fablet om at indføre en ny global-valuta og ævlet om TRN, Amero, Asiar, Dinar osv. De har også promoveret deres kryptovalutaer som det nye, der skulle demokratisere og reformere verdensøkonomien. De venter stadig på, at nogen skal komme og frelse dem, og at deres drakoniske slaveherrer skal vende tilbage og forny deres forældede koder og nøgler. Det kommer ikke til at ske, for der er indgået en bindende fredstraktat mellem indbyggerne på planeten Jorden og andre civlilisationer – hvilket ikke skal uddybes nærmere her. Endvidere har de hidtil herboende slaveherrer – efter sigende med lidt hjælp – taget livet af hinanden og sig selv, den ældgamle undtagelsestilstand er afsluttet og kommer ikke igen. Magstrukturerne anerkender ikke deres tab af privilegier og agerer, som om den nye traktat ikke har fundet sted. De lever i en tidslomme mellem fakta og fantasi, implementering og erkendelse. Fordi systemet var globalt og altomfattende, så er det ikke en overnight sensation af skaffe det af vejen.

Det nye system er ikke formet som Salomons Segl med som det liggende 8-tal, symbolet for Evighed. Der er nu kun én Control & Command og ikke et gensidigt sammenlukket system af afhængighed. Hvad betyder det? Det betyder, at der stadig findes folk, instanser, institutioner og familier m.m placeret i backend og frontend, men The Flow, strømmen bevæger sig i en stadig loop formet som et 8-tal, så de kan ikke fastholde og kontrollere fra deres niveau. Medlemmerne af The Dragon Families leder nu forgæves efter deres ret fra backend til at trække midler ud af systemet (drawing rights).

I 2007 fik alle disse kontrollanter stadig tildelt deres koder fra backend niveau 9, så de kunne trække deres midler ud. Backend-kontrollanter fik konstant 10% af hver eneste ny $-£-€-RMB-rubel-rand-whatever, der kom ind i systemet, hvilket genererede enorme summer af spendérbar rigdom for dem. De sagde, at de fik deres betaling for at skabe indbyrdes sikkerhed. Deres rigdom blev selvfølgelig taget fra alle de mennesker på planeten, der sideløbende mistede deres livsgrundlag og blev forarmede. Al fattigdom på planeten kan forklares alene ved det faktum, at det globale finansielle system var én stor malkemaskine, tappeapparat, sugerør, et sort hul, hvor midler forsvandt og gæld stod tilbage som usynlige men særdeles mærkbare slavelænker. På samme måde kan alle krige på planeten forklares med den samme businessmodel.

Systemet var skabt alene med det formål at trække energi ud af systemet. Hvis det havde været tænkt som et livsfremmende system, ville det have været skabt og indrettet til at tilføje energi til systemet. Det første er et drakonisk system, det andet er et menneskeligt system. Det første er under afvikling, det sidste er under etablering – derfor al den besynderlige tumult, som vi ikke skal forvente belyst af de, der har profitteret af det første, det gamle system = de, der ejer vores medier og kontrollerer vores politikere og institutioner. 

Hvis man opfatter verden som en dødsmaskine, som medlemmerne af dødskulten gør, så er energi en endelig størrelse. Jf. begrebet fossilt brændstof – når den sidste forkullede dinosauruslort er brændt af, er der ikke mere tilbage, og Jorden går under. Jf. det termodynamiske begreb entropi = kosmos bevæger sig mod en termisk død. Jf. det finansielle bebreb rente, eng. mortgage = dødsgreb. Jf. den jødisk-kristne-islamiske eskatologi om Dommedag og verdens undergang. Jf. finansfilosoffen Fukuyamas koncept om historiens ende. Men dødskultens paradigme er et falsum, for det bygger på udeladelsen af halvdelen af kosmos, den anden del af uendelighedssløjfen. Energi bliver ikke destrueret, energi bliver transformeret og recirkuleret. I vikeligheden ved fysikken det godt, men fordi den jødiske fysik (Einstein) og matematikerne overtog styringen af kosmologien i starten af forrige århundrede, så er det dødskultens mekanik, der dominerer vores verdensbillede.

Det nye system

Hvis man vil bryde Gatekeeper-låsen og forhindre alle disse parasittiske aktører backend og frontend at rave til sig med arme og ben, mens de selv er låst op i deres eget guldbur af et rave-til-sig-fængsel … hvad gør man så? Man gør koden transaktions-specifik. Koden skal tilknyttes overførslen og ikke en kæde af overførere transaktører. Ingen mellemhandlere, ingen pushere, ingen monopolkapitalister, intet præsteskab. Sammenligningen mellem finans/bankvæsen og religiøse institutioner, hvor et præsteskab har skudt sig indover og hævdet, at mennesket ikke kan tale direkte med GUD, er yderst relevant. For hvem siger, at Niveau 9 = Control & Command ikke kan tale direkte med Niveau 1 = dig er udelukket? Eller omvendt. Hvem siger, at alle niveau-pusherne skal indover og suge al saft og kraft ud af transaktionen? Hvem siger, at de priviligerede parasitter, der aldrig har gjort dagens gerning rent produktivt men blot har flyttet rundt på papirer, tal og digitale størrelser, har ret til at skumme fløden? Altså c’mon, en bankmand har ALDRIG produceret noget som helst af reel værdi! Så hvem siger, at helt ordinære og hårdtarbejdende, produktive mennesker skal tigge og be´ en stak blodsugere om at få adgang til de værdier, de har været med til at skabe, og som helt naturligt-automatisk burde være tilgængelige for dem?

Et nyt system bygger på, at transaktionen er ‘gift’ med allokationen som mand og kvinde. Sorry, begrebet er blevet forurenet af LGBTQ-whatever-ismen – så meget desto mere grund til at genindføre begrebet. Afsender og modtager i transaktionen er en-og-samme kode, de kender hinanden, de er i samme familie, de er af samme kød og blod. Så ideen med BitCoin er for så vidt god nok, for hver mand og kvinde er nu sin egen bank, og ingen parasitisk uber-bank kan trække midler ud af transaktionen eller forhindre den. Problemet med BitCoin er, at den underliggende algoritme, BlockChain, er ganske ude af stand til at håndtere omfanget af det samlede globale transaktionsbehov. Det samme gælder QFS og Google, der hævder at være i stand til at gøre det samme. Hele systemet ville bryde sammen på én dag. Et andet problem er, at BitCoin og BlockChain er opfundet af CIA, hvilket betyder skjulte bagdøre. Behøver vi også at forklare, hvem der skabte Google og med hvilket formål?

Et nyt system er under opbygning. Niveau-9-kuppet er ikke et egentligt kup, for ordet antyder en form for voldtægt. Det er en overtagelse, der fandt sted, fordi nogle meget gamle kontrakter udløb i 2007 og 2012. Jorden tilhører fremover menneskene og ikke en drakonisk invasions-klan og deres kompromitterede og korrupte håndlangere. Fredskontrakten, der ophæver den drakoniske undtagelsestilstand, og som blev bragt i stand, fordi en enkelt af de oprindelige stammer indvilligede i en afgivelse af suverænitet på bekostning af de fire andre oprindelige stammer, er indgået af samtlige beboere af planeten og deres repræsentanter. Hvilket IKKE vil sige håndlangerne for det drakoniske herredømme og deres kontrolsystem, som er beskrevet ovenfor.

Det nye system vil være et system for mennesker. 

—– o —–

Download OVERETAGEN som PDF

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *